خاله زرنگ من

  1394/9/21

  سلام.اسم من آرمین هستش ۲۵سالمه این خاطره مربوط میشه به ۴سال پیش.یه خاله دارم که بیوه هستش و با مادر بزرگم زندگی میکنه و حدود ۴۸سالشه ک البته اونموقع ۴۴سالش بود.از اونجا ک فقط چند ماه زندگی مشترک داشت اصلا شکسته نشده و خیلی سرحال و جوون هستش و روحیه شادی داره.من از وقتی ب سن بلوغ رسیدم تو کف این خاله بودم و همیشه سعی میکردم از موقعیت استفاده کنم و دیدش بزنم اوج این دستانا زمانی بود ک من تو شهر محل زندگی اونا سرباز آموزشی بودم و آخر هر هفته میرفتم خونشون و ... از هیکلش بگم تقریبا تپل با ممه های سایز ۸۵-۹۰ باسن تپل و قلمبه ک همیشه کیرمو راست میکرد.پوست سفید و شفاف.


  یادمه میخاست ب صورت شبانه دیپلمشو بگیره و من ک اونموقع فوق دیپلم داشتم معلم خصوصیش بودم وقت درس خوندنشم همش دمر بود و من نشسته ک هم ممه هاشو داشتم هم کونشو و دائم کیرم راست بود.خیلی باهم راحت بودیم ولی خاله دیگه فهمیده بود دیدش میزنم لباسای پوشیده تن میکرد.از ی طرفم باز عمدا تحریکم میکرد مثلا ی بار میگفت هیکلم چجوریه؟گفتم سینه هات نسبت ب بدنت بزرگه و ازم خواست براش ی ورزش یا ی راهی پیدا کنم ک بتونه سایز ممه هاشو کوچیک کنه منم از تو اینترنت براش ی ورزش پیدا کردم و حرکاتشو ک ب صورت شکل نشون داده بود بهش معرفی کردم.ی حرکت داشت ک باید دستاشو دور سینه هاش حلقه میکرد و انقباظ انبساط انجام میداد ک الکی دستاشو اشتباه میگرفت و ب من میگفت چجوریه؟دستامو تنظیم کن ک منم ب بهونه تنظیم حالت دستاش دست میزدم ب ممه هاش و اونم میفهمید فقط میخندید.خلاصه همش ب این فکر بودم آخر هفته بیام و ی جوری با خاله حال کنم و این اخلاقش ک با دست پس میزد و با پا پیش میکشید کفریم میکرد و منم جق میزدم همش.گذشت و خدمتم تموم شد و با ماشین رفتم خونشون و خاله رو بردم بیرون و کوه و...براش ی عینک و شال کادو خریدم و کلا خیلی ازم راضی بود و خوشش میومد ی هفته ای اونجا بودم و ب خودم گفتم باید بکنمش.ی شب برقا قطع شده بود میخاست چراخ روشنایی تو خونه رو روشن کنه نمیتونست پای شعله وایساده بود میگفت بیا فندک بزن من شیر گازو باز کنم.تاریک بود خیلی کم ی دید کمی داشتم رفتم جلو قشنگ کیرم خورد ب باسنش یکم خودشو کشید جلو منم جا خوردم.الکی هی فنک میزدم خاموش میکردم ک لفتش بدم اونم تکون میخورد کونش میخورد ب کیرم میخندید میگفت روشن کن دیگه.شاید ی دیقه تو اون حالت بودیم کیرم داشت منفجر میشد قشنگ فهمیده بود.چراغ ک روشن شد کیرم تابلو بود زیر شلوارکم.نگاش کرد خندید و گفت چ اذیتمون کرد این چراغه.منم هیچی نگفتم.اونشب دوبار جق زدم.


  روز بعد گفت فیلم نگاه کنیم با لپ تاپت منم گفتم شب قبول کرد.تا شب هزارتا نقشه کشیدم ک چجور میشه بکنمش.تا ب این نتیجه رسیدم ی جوری خوابش کنم و تو خواب حسابشو برسم.سرشب رفتم بیرون تنقلات بگیرم از دارو خونه هم ی بسته کلونازپام خریدم.رفتم خونه ی فیلم عاشقانه هندی براش گذاشتم تو اتاق خودش وسطای فیلم گفت بذار برم چیز بیارم بخوریم.گفتم نه بشین خودم میرم.هفت تا قرص خورد کردم تو قوطی ردبول خاله و بردم با چیپس و اینا براش.قوطی خودمم دستم بود ازش میخوردم خلاصه بنده خدا بیخبر تا تهش رو خورد و فیلمم نگاه کرد منم تو فک این بودم چند کله بکنمش و... خوشحال از نقشه پلیدم ک داشت عملی میشد ی چهل دیقه گذشت قرصا کار خودشو کرد کامل گیج بود.گفت خیلی خوابم میاد برو بیرون لباسامو عوض کنم بخوابم.منم نرفتم بیرون از کنار در نگاش میکردم اصلا حواسش ب من نبود.اوووووووووف عجب ممه هایی داشت سوتینشو در اورد کیرم چسبید ب نافم منم .انقد گیج شده بود رفت دسشویی تلو تلو میخورد.منم اتاقشو جمع کردم اومد گفت خاله لپ تاپتو نبردی.گفتم خاله تو شارژه نیم ساعت دیگه میام میبرم.شب بخیر گفت و خوابید.منم لحظه شماری میکردم نیم ساعتی بگذره مطمئن شم خوابه برم سراغش راستش همونقد ک هیجان داشتم ترسم داشتم نکنه نشه.مادربزرگ تو پذیرایی خوابیده بود صدای خرو پفش میومد منم رفتم سراغ خاله.رفتم کنار تختش دیدم بعله خوابیده بدجور.کنار تختش نشستم ی پتو مسافرتی نازک روش بود اونو زدم کنار از پنجره ی نور کمی داخل اتاقشو روشن کرده بود ی تاپ ابی بندی تنش بود.ب پشت خوابیده بود سینه هاش ولو شده بودن.هم استرس داشتم هم کیرم راست بود.خیلی اروم دست گذاشتم رو ممه ش دیدم خاله اصن مرده انگار.بعد سرمو نزدیک کردم شونه و بالای ممه شو بوسیدم.بعد وسط ممه هاشو .خیالم راحت بود اصلا بیدار بشو نیس.پتو رو کامل زدم کنار.ی شلوارک پاش بود.از یقه تاپش دست کردم تو و ممه هاشو میمالیدم کیرم داشت خفه میشد.بلند شدم شلوارک و شورت خودمو دراوردم پیشاب کیرم اومده بود و ب بزرگترین اندازش رسیده بود.لپاشو بوسیدم لباشو بوشیدم خوردم لباشو بیهوش بود...تاپشو دادم بالا و ممه هاشو در اوردم.شروع کردم ب خوردن.باور کردنی نبود اون ممه هایی ک تو کفش بودم اینجوری الان جلومه و تو دهنم.داشتم دیوونه میشدم.ب پهلو خوابوندمش اصلا برام مهمم نبود بیدار شه یا خواب و بیدار باشه.شلوارک و شورتشو تا زانو کشیدم پایین چندتا بوس زدم رو باسنش بعد خوابوندمش ب پشت و شرت و شلوارکو کامل دراوردم رفتم وسط پاشو کسشو بوسیدم.واااااااااای خیلی تپل بود.همین الانم بهش فک میکنم کیرم راست میشه.دوس داشتم بخورم ولی کلا از خوردن کس بدم میاد.بیخیال شدم و اروم خوابیدم روش ممه هاشو تا تونستم خوردم.خاله فقط نفس میکشید و تو این دنیا نبود چ خبره.کسش ی کمی خیس بود ک اونم ناخودآگاه بود.مطمئنم اگه بیدار بود دریاچه اب میشد کسش.کیرمو ی تف زدم و گذاشتم دم کسش ی هل دادم خیلی اروم رفت توش.کس تنگی داشت انصافا.چند دیقه گذشت حالم دست خودم نبود تند و تند تلمبه میزدم و صدای تلق تلوق میومد و ممه هاش تکون میخورد.کله م داغ شده بود.فقط فهمیدم داره آبم میاد کیرمو کشیدم بیرون و با تمام قدرت ابمو پاشیدم کف اتاق.اصن تا حالا اونجوری ابم نیومده بود.بعد آروم شدم و خوابدم کنارش.تقریبا شبا هوا سرد بود ولی من خیس عرق بودم.رفتم یکم آب خوردم مادربزرگه از خاله بدتر خواب هفت پادشاهو میدید.یه ساعتی گذشت باز به سرم زد بکنم دوباره رفتم تو اتاقش دیدم طفلی لخت به همون حالت خوابه.سرمو نزدیک صورتش کردم نفسش میخورد بهم لباشو بوسیدم کیرم دوباره راست شد و ایندفعه کنارش خوابیدم و سریع شروع کردم به کردن باسنش انقد گنده بود ب زور کیر ۱۷سانتی من میرفت تو کسش.اینبار شاید نیم ساعت کردم تا آبم اومد.دوبار ریختمش تو اتاق رو فرش.رفتم گوشیمو آوردم با کیر نیمه راست کردم تو کسش و عکس و فیلم گرفتم.از ممه هاش و باسن و کس و... همیشه بعد اینکه ابم میاد از سکس و هرچی چیز سکسیه تا ی ساعت بدم میاد اونشب اونجوری نبودم اصلا... ساعت حدود چهارصبح بود دیگه میترسیدم مادربزرگ بیدارشه واسه نماز لباس خاله رو مرتب کردم ممه و لباشو بوسیدم و رفتم اتاق خودم تا ی ساعت از خوشحالی و موفقیتم خوابم نمیبرد.فرداش ساعت ۱۲بیدارشدم دیدم خاله هنوز خوابه.فهمیدم چه قرصی دادم میتونستم سه دست دیگه بکنمش.بنده خدا تا دو روز گیج بود.هنوز عکساش سوژه جق زدنامه...امیدوارم حال کرده باشین


  نوشته:‌ آرمین

 • 4

 • 5
 • نظرات:
  •   dr.manijoon
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • تا اینجا خوندم که : میخاست چراخ روشنایی تو خونه رو روشن کنه
   کیر تو مخت


  •   ali405
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • بوی آبت که توی اتاق پخش میشه؟
   فرش که کثیف میشه و خیلی تابلو میشه؟
   مامان بزرگت نمی گفت چرا دخترش این همه خوابیده؟
   مامان بزرگ هم که خواب بود ،اونم می کردی


  •   mehranirani1353
  • 2 سال،9 ماه
   • 2

  • اگه راست میگی فیلم و عکسشو بذار.


  •   navid_tat
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • چ ربطی به زرنگ بودن خالت داشت


  •   omidabodani242424
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • آش خالته بخوری پاته نخوری پاته ننه کونی آدم آش خاله رومیخوره دیگه خاله روببهوش نمیکنه


  •   elahe.tehroni
  • 2 سال،9 ماه
   • 2

  • آخه وقتی چیزی نمیدونید ننویسید خواهش میکنم!
   7 تا کلونازپام میدونی یعنی چی؟ ... طرف زنده موند؟ نرفت تو کما؟(مصرف زیاد این قرص می تواند باعث فشار و حملات قلبی شود(مصرف زیاد یعنی استفاده 4 تا قرص در یک هفته))
   حالا جدا از این حرفها از خجالت نکشیدی لاشخور مرده کن!
   به خودت هم میگی مرد؟
   حداقل وقتی میخواید دوروغ بنویسید، جالبش کنید و نه اینجوری مزخرف بنویسید!


  •   Madolo456
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • باحال بود


  •   tbr0355
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • بنازم به کفی که تو توش بودی با غذای پادگان و کافور باز رفتی دید زدی جقول؟


  •   sexman_shiraz
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • کون چیکارش به شقیقه؟
   زرنگی خالت چی شد؟عی جقی (laugh)


  •   شماره رند
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • یه نظر نوشتم منتشر نشد، فقط یه چیز بهت بگم، اگر هفت تا قرص کلونازپام به کسی بدی حتماً و قطعاً میمیره، شانس آوردی نظر قبلی منتشر نشد


  •   seaavash
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • تو به کس خالت خندیدی!


  •   T-DOG
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • قشنگ بود.نوع نوشتنت رو میگم.


  •   تهران11
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • ما نفهمیدیم زرنگی خاله کجای داستان بود! اگه نمیگفتی بار دوم هم خاله رو کردی شاید بعضیا باور میکردن ولی ریدی بو میدی !


  •   dr.manijoon
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • احتمالن زرنگی خاله هه اونجا بوده که دستشو دور پستونش میگرفته و میذاشته آرمین بمالوندش !!! (rolling)


  •   Arsene lupin
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • به به
   نظر ما درج نشد چون واجه خاکبرسری داشت
   ای جانم ادمین !
   تو بدی خالتم بد :))
   خدا کنه این یکی چاپ بشه فیلتر نکن


  •   pogom
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • قدرش رو بدون


  •   yoohoo3ks
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • احتمالا خاله جونش تو خواب زرنگی کرده به این پسرک جغال کص داده،
   قابل ذکره که جغال یعنی کسی که حتی جلق زدنش هم جعلیه.


  •   hossein6811
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • کیر تو اول و آخرت،هیچ داروخونه ای کلونازپام یا هر قرص و آمپول خواب آوری رو بدون نسخه نمیده بهت،فک نکن ملت مثل خودت بی سواد هستن


  •   afsanejonjon
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • بدبخت فیلم وعکسشو گرفتی برای سوژه جقت یا آتو ازش داشته باشی >به دکترت بگو دوز قرصاتو بیشتر کنه شاید شفا بگیری


  •   مخوف
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • ااز داروخانه کلونازپام دادن بهت بدون نسخه متخصص


   بعد7 تا قرص دادی
   نکنه خالت معتاد بوده که این همه دز مصرفش بالاست
   گویند که دروغگوی جلقی کم حافظه است


  •   رضادیرارضا
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • کیری برو ببین خالت بیدار شد یا نه .....


  •   sanaz.n
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • دروغ میگه باور نکنید


  •   ali1819
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • داستانتو گاییدم


  •   mamadalijani
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • جق با چی میزنی ؟


  •   saeid.mp
  • 2 سال،8 ماه
   • 0

  • پوست سفید و شفاف؟
   سفید بودنش قبول ولی شفاف بود یعنی چی؟
   یعنی از این طرفش اون طرفشو میدیدی؟
   خخخخخخخخخ کس مغز جقی


  •   Heartsick.Masiha
  • 2 سال
   • 0

  • جالب بود...کمی به واقعیت نزدیک...ولی خیلی اغراق شد...7 قرص واقعا زیاده یکم اطلاعات عمومیتو ببر بالاتر...بابت وقتی که گذاشتی ممنون (rose)


  •   DOGSTILE
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • کل داستانت


   به کیرم


  •   king.artoor
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • بابا توروخدا اینارو ننویسید احتمال بدید یه ادم بچه سن ک عقلشم کامل نیست اینارو بخونه و بشه فانتزیش و یه روزم اجراش کنه...اخه این دوزی ک میگید طرفم فکر میکنه راسته میره همینقدر شایدم بیشتر قرص میخورونه ب یه بدبختی باعث مرگ یا کما طرف میشه.برای ادم سالم(غیرمعتاد)یه نصف قرص خواب اور(حالا هر قرصی کلنازپام.دیازپام.الپرازولام.زاناکس کلا هر کوفتی)کافیه طرفو گیجو منگ میکنه دیگه چه برسه ب 7 تا.بابا هرویینیاشم موقع کشیدن ک اکثرا ازین جور قرصا برای گیرایی بیشتر میزارن زیر زبونشون بیشتر از دوتا استفاده نمیکنن...اخه 7 تاااا؟؟؟با کدوم منطق اخه 7تا؟؟؟بابا طرف بیهوش میشه با مخ کوبیده میشه زمین.ب هوشم ک میاد چند روز اول ک کاملا گیجه و هیچی یادش نمیاد ولی میره تو فکر اخرین صحنه های بیداریش مثل فیلم میان جلوی چشمش(کسایی ک استفاده کردن قشنگ میگیرن چی دارم میگم)بعد یکم فکر میکنه و کااااملاااا میفهمه ک بیهوشش کردن و ازش سواستفاده کردن ادم عقب مونده هم فرق بین خواب و بیهوش کردنشو میفهمه
   پس دوستانی ک میخونید این چرندیاتو ک خودم میدونم همتون ختمید و کاملا بهتر از منم میدونید و فقط خطاب ب اون یه درصدی ک شاید ازین چیزا خبر نداشته باشن میگم ک اینا هممممش چرندیات و دروغه و هییییچ وقت حتی فکر بیهوش کردن کسیو نکنید ک هم خودتونو بگا میدید و طرفو جدای از همه چیش کار ب جاهای باریک بکشه جرمش خیلی خیلی سنگینه تو آگاهی کووون آدمو جر میدن بابت اینجور جرما


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو