خانم همکار قوی بنیه

1390/09/23

این خاطره که براتون دارم میگم دیگه تو زندگی پیش نیامده چون تا حالا با هیچ زنی اینجوری سکس نکردم و هیچ زنی مثل اون بنیه نداشت توی محل کارم که شرکت خصوصی ست با دوستان و همکارن کار میکردیم من با شخصی به نام لیلا که از بچه های بخش مالی و فروش بود اشنا شدم خیلی سر سنگین و خیلی متین بود منم ظاهری آروم که هیچ زنی زیادبه چهره شک نمی کرد و خیلی متین رفتار می کردم و معمولا خانومها به من اطمینان میکردن ولی وقتی جلوی شما خون میگرفت دیگه فرقی نمی کرد هر جوری میشد مخشونو میزدم و سکس با هم داشتیم و نسبتا توی این کار حرفه ای شده ام.

یه روز توی سالن واید محل کار بودیم که لیلا روبه من کرد با خجالت گفت اقا پویا میشه یه سوالی ازتون بپرسم من خودام جمع جور کردم گفتم خواهشم میکنم بفرمائید با خجالت گفت من یه ماشین خریدم میخواستم ببینم چه جوری باید پلاکشو عوض کنیم منم گفت خونه کجاست محل زندگیشون منظورم بود بعد از گفتن محل زندگیشون گفتم اتفاقا پلاک گذاری ماشین نزدیک محلتونه میخوای بهاتون بیام
لیلا نه زحمت میشه من با اصرار گفتم نه اختیار به هر حال شما دوست ما و همکار ما هستین خلاصه لیلا قبول نکرد بعد من زیاد قید بند دخترها نبودام چون زیاد با دخترها نمی پردیم چند روز بعد لیلا اومد و از من خواست که باهاش برم خیلی برام عجیب بود بعد فهمیدم این خانم مطلقه هستن البته نسبت به سن کمی که دارن قبلا ازدواج کردن و سریع طلاق گرفتم چون با لیلا رفتیم دفتر خونه و اون جا مدارکشو نگاه کردم و چون این ماشین و یه مقدار پول مهریه اش بود و منو میخواست جای وکیلش جا بزنه من از خدا خواسته بعد از کارمون که تمام شد رفتم رو مخش بعد از زیر زبونش کشیدم که خونواداش زیاد با هاش خوب نیستن و مجبور شده از من درخواست کنه که بیام چون کسی دیگه نداشته و برای من مهم نبود چون یه تیکه خاص گیرم اومده بود و هم روزی که برای کارهای اداری رفتیم چون من با مدیریت شرکت رفیق بودام مرخصی جفتمون رد کرد تلفنی بعد از گرفتن مدارک ماشین و پولها ازشون خواستم که بریم ناهار بخوریم لیلا اول گفت نه به شما زیاد زحمت دادم و من که خونه مجردی داشتم و نمی تونستم از این تیکه جیگر بگذرم بریم منزل ما من یه وسیله دارم بیارم بعد اش من شما رو میذارم در خونتون قبول نکرد اول و چون توی رانندگی ماشین مشکل داشت به اصرار من قبول کرد و منو قند تو دل آب شد گفتم جان.

خلاصه ماشینشو اوردم توی پارکینگ خونه و خودشم دعوت کردم اول نیومد گفت من منتظرت می مونم بعد من با خواهش اوردمش بالا بعد گفتم چیزی میل ندارین گفت نه زودتر بریم و از نگاه فهمیدم که فهمیده خونه مجردی بعد بقلش نشستم یه ذره خودشو جمع کور بهش گیر دادم خلاصه با کشمش قبول کرد گفت خیلی عوضی هستی اصلا به ظاهر نمیخوره فقط یه چیز بهت پویا ببین من شهوت زیاد ه تحمل داری وسط کار ول نکنی نیا گفتم من کار درسته توی بیا توی تخت خلاصه رفتیم توی تخت لباسامونو در اوردیم من شروع کردم به خوردن سینهاش وبعد لبهاش داشت ناله با صدای زیر میکرد میگفت جون من بکنش تو من میدونستم چی جوری دیونه کنم زنا رو برگردوندمش رو پشت کمرش لیس زدم از اول نخا تا بلای کمرش داشت دیونه میشد گفت پویا جون منم بکن توش دارم میمرم منم بیشتر تحریک میکردم انگشت گذاشتم روی کش و مالودنم لیلا گفت دیگه طاقت ندارم من بهش گفتم خیس شدی کامل نه یه خندای کرد گفت به تو ربطی نداره بعداش بهش گفتم کیرمو بخور با یه ذره مکس منو نگاه خورد کیرم ابش اومد بعد ازش خواستم دوباره بخوره سرش با دستمال پاک کرد و بعد خورد جوری میک زد که انگار داشت شیره جونم میکشید بهد از چند دقیه گفتم بسه رو به من کرد گفت من هارد سکس میخوام آ من گفتم چشم کیرمو گذاشتم روی دهنه کوسش یه ذره شیطونی کردم بعد کیرم در اورد یه ذربه زد توش خیلی تنگ بود معلوم بود خیلی وقته سکس نکرده بود با زور فشار دادم بعد شروع کردم تلمبه زدن تا 20 دقیه بعد کم اوردم با شروع کردم تا ابم اومد گفت بازم میخوام یه راه دیگه رفتیم وسط کار بود که ارضاع شد جوری پاهاش قفل کرده بود به پاهام وقتی ارضاع شد با زور پاهاش فشار داد منم یه ذره درد روی پاهام احساس کردم و با شدت بیشتر تلمبه زدم فکر کنم یه 2 ساعت بود که داخل تخت بودیم ابم اومد گفت بازام میخوام من بهش گفتم همین حالا دوبار ارضاع شدی لیلا گفت من که بهت گفتم کم میاری منم بهم بر خورد بهش گفتم کیرم به مال لیلا گفت کمر درد میگری ا من گفتم بمال بابا اقا نامردی نکردم یه ربعی تلمبه زدم بعد تو دلم گفتم دهنت سرویسه برگدوندمش تا از عقب بذارم لیلا گفت نه درد داره گفتم اروم میذارم گفت نه درد داره خلاصه با اسرار گذاشتم ولی اینقدر تنگ بود تو نمی رفت رفتم کرم اوردم با زور به زور کرم یه ذره رفت توش جیغ می زد تا یه 1 دقیه اول بعد دتش گذاشت روی میلی تخت و اشکاش میریخت منم ولش نمی کردم تلمبه میزدم دوبار خواست دره بره از دستم گرفتمش و باز شروع کردم به تلمبه زدن دیگه داشت از حال می رفت یه ذره دل براش سوخت تلمبه جوری زدم که زودتر ابم بیاد ابم کامل ریختم توی کونش یه اخ ناز گفت بعد کامل صورتم پر عرق شده بود انگار یه وزنه 100 کیلیویی بلند کرده بودام به سختی نفس میکشیدم.

که رو کرد به من گفت نفس توی صورت من بده بیرون میخوام مستقیم بخوره توی صورتم گفت حال داری بازام یه راه دیگه بریم گفتم بسه دیگه تا حالا داشتی گریه میکردی گفت ول کن میتونی یا نه گفتم نه گفت دیدی فقط 3 بار تونستی بهش گفتم لیلا 2ساعت نیم الان توی تختیم آ گفتم میخوام کیرتو بخورم گفتم نه ولی خورد داشت کیرمو میکند گفتم بسه دیگه ولی ول نمی کرد تا ابم برای بار چهارم اومد روم نمیشد ولی اشک توی چشمام جمع شد بعد ابم زیاد نبود بعد از دفه چهارم لیلا رو کرد به من گفت این سکس اگه بتونی همیشه اینجوری سکس کنی هیچ زنی ولت نمیکنه بعدر از سکس اون روز 2 روز شرکت نرفتم وداشتم از کمر درد می مردم نزدیک 12 ساعت خوابیدم و به دوستان توصیه میکنم هیچ وقت اینجوری سکس نکنید چون باعث میشه دهنت سرویس بشه بعد از اون قضیه سکس هر سری من توی شرکت می دید می خندید چند بار او مد پیشم من جلوی بچه ها خودمو میزدم به کوچه علی چپ ولی میتونم قسم بخورم تا حالا توی زندگی با هیچ زنی مثل لیلا سکس نکرده بودام شیره تنم کامل میکشید بعد از مدتی فهمیدم که با شرکت دیگه قرارداد کاری بهتری بسته و از شرکت ما رفت من یه نفس راحت کشیدم و لی بعضی موقعها هنوزم بهم اس میده منم گریزی جوابشو میدم ولی دوست ندارم دیگه دو روز کمر درد بگریم

نوشته: پویا


👍 5
👎 4
135289 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

306817
2011-12-15 01:58:21 +0330 +0330
NA

خدائيش اين همه غلط املائي توي دفتر املاي هيچ بچه اول دبستاني اي پيدا نميشه ، حالا كه نوشتي لااقل درست بنويس بفهميم چي نوشتي !!! من بهت توصيه ميكنم بعد از ظهرها كه كارت تموم ميشه بري كلاس نهضت سواد آموزي ثبت نام كني تا سوادتم مثل كمرت ميزون بشه !!!

1 ❤️

306818
2011-12-15 04:11:43 +0330 +0330
NA

کس مغز تو اگه سکس کردنتم مثل نوشتنت باشه
باید رید به اون سکست وخودتم مثل سگ باید کرد.
در خاتمه کیرم تا دسته تو حلقت!!!

1 ❤️

306819
2011-12-15 04:20:17 +0330 +0330

آخه کوس کش آدم عاقل کوس به این باحالی رو ول میکنه؟ تو یا باید بری جنده بکنی یا بری کون بدی.

0 ❤️

306820
2011-12-15 06:25:23 +0330 +0330
NA

ریدم تو داستانت با اون املای کیریت

0 ❤️

306821
2011-12-15 11:41:01 +0330 +0330
NA

داستانت خوب بود، اما دقتتو تو تایپ بالا ببر. بهت پیشنهاد میکنم اون زن رو از دست ندی، چون بزودی قصه شو میخوری.

0 ❤️

306823
2011-12-15 18:44:37 +0330 +0330
NA

اخرش نفهمیدیم اون تورو کرده یا تو اونو .کیرم تو کونت.کونی اینم شد داستان…من گفتم…اون گفت.اخرشم معلوم نشد کی چی گفت.جنده

0 ❤️

306824
2011-12-15 20:23:44 +0330 +0330
NA

bebein pouya manam shahvatam ziade akhe koooooooooooooooni in chie nevshty kos kesh alaf zady rafty to faze khali bandi kam az in kose shera benevis kos kesh az aval ta akharesh az khodesh tarif mikoni konde dar har sorat movafagh bashi :D:D:D

0 ❤️

306825
2011-12-15 22:21:03 +0330 +0330

داستان خوبی نبود بزرگوار دو نیمه متفاوت داشت . نیمه اولش اینه که یه خانم متشخص تحصیلکرده عقلش نمیرسه که پلاک خودرو رو کجا باید عوض کنه؟ بعد ادم قحطی بوده بیاد از شما سوال کنه ؟ اونوقت کجای سوالش خجالت اور بوده که سرخ و رنگ و وارنگ بشه؟ اما نیمه دوم داستان : از اول تا اخر چرت بود برو بشین داستان بخون تا این خزعبلات رو بنویسی

0 ❤️

306826
2011-12-16 06:16:01 +0330 +0330
NA

اه ریدم تو نگارش مزخرفت حالم به هم خورد کلاس چندمی تو؟ اصلا معلوم نیست سر و ته جمله هات کجاست
بچه جون دیگه نیا اینجا. بعد که بزرگ شدی میبینی هیچ کدوم از این آرزوهای تخمیت براورده نمیشه و عقده ای میشی.
آفرین عمو جون برو درستو بخون برو برو عزیزم د برو دیگه کره خر

0 ❤️

306827
2011-12-19 08:09:18 +0330 +0330

یه چیز بهت پویا ببین من شهوت زیاد ه تحمل داری وسط کار ول نکنی نیا گفتم من کار درسته توی بیا توی تخت

یه واکسی جلو دفتر کار من هستش مثل تو صحبت می کنه … جان خودت اولش فکر کردم تو همون واکسیه هستی …
ببین پویا جان کتاب فارسی اول دبستان رو بردار فعلا 15 صفحه اولشو تمرین کن تا هفته بعد مشق جدیدت رو بهت بگم.

0 ❤️

306828
2011-12-20 18:52:12 +0330 +0330
NA

=)) =)) =)) <3 <3 <3 =; =)) BoW جان دادا این جا بو گوه گرفت همه ریدنشون گرفته استاد اول ابتدایی شدن جالبه در هر سورت داداش لطف کردی داستان نوشتی لازم نیست حتما حقیقت داشته باشه خوبه باز وقت گذاشتی داستان بعدی بهتر میشی عزیزم نازی نازی

0 ❤️

306830
2014-05-24 04:32:17 +0430 +0430
NA

ridi ROFL* ROFL :ROFL: :rofl: :-)))) :-))))) :-)))))) :)))) :))))) :)))))) =))))

0 ❤️

588345
2017-04-08 11:16:24 +0430 +0430

بهش گير دادم خلاصه با كشمش قبول كرد؟ يعني با قند قبول نميكرد؟با توت خشك چي؟حتما بايد كشمش باشه؟ تنها فحشي كه به ذهنم ميرسه اينه كه بهت بگم كيرم تو كونت،ز كونت، بعدشم به كونت

0 ❤️