ختنه دختران

  1398/6/10

  سلام وقت بخیر اسمم رضاست
  این داستان بهم ریختن زندگیمه توسط ی فاحشه مذهبیه که امید وارم درس عبرتی بشه برای دوستان که به کسی اعتماد نکنن
  من ۲۹ سالمه همسرم سابقم الان ۲۷ سالشه
  این ماجرا برمیگرده به ۲ سال پیش
  من ی رفیقی داشتم ک از دوران دبیرستان هم محلی بودیم اسمش آرشه منو اون دوتا خواهرو گرفتم خواهر بزرگه که نگین خانوم منه و ابجیشم مهسا ۲ سال از خودش کوچیک تره
  جفتمون ادمایه مذهبی ای نبودیم ولی خانومامون چادری و با حجاب و خلاصه خیلی مذهبی بودن
  ما تویه ی ساختمون زندگی میکردیم و خلاصه مثل برادر برای هم بودیم ولی اون کارمنده اداره گازه منم تویه شرکت کامپیوتری فعالیت دارم
  ی چند وقت تو خونمون حرف و حدیث ی ساره نامی بود که به گفته خانومم ی زن حدود ۳۹ ساله که اهل بوشهره و تازه اومدن تو محله ما و تو مسجد با خانومم اشنا شده بودنو ...بگزریم
  منم با مذهبی بودن خانومم مشکلی ندارم و نداشتم هرچند آرش نمیزاره خانومش زیاد چادر سر کنه ولی هردو هر شب باهم میرفتن مسجد
  کم کم میدیدم نگین تحت تاثیر حرف های ساره ی کارایه عجیب غریبی میکنه مثلا نماز های نافله عجیبی میخوند و مومن بازیش بیشتر شده بود
  اینا گذشت تا ی روز اومد گفت میدونی مهسا اینا پسرشونو ختته کردن؟
  گفتم اره عادیه چطور
  گفت چرا ما دخترمونو نکنیم
  اولش واکنش تندی نشون ندادم ک بدش بیاد
  گفتم این دوتا فرق داره ختنه زنان یعنی بریدن چوچول و اصلا خوب نیست و جلو ارضا شدن زنو میگیره خودت مگه تو سکس نمیگی بمالش و و و
  گفت ولی اگر دخترمونو ختنه کنیم بزرگ شه دیگه خودارضایی نمیکنه و جلویه گناهو میگیره و ساره خودش گفته میتونه ختنه کنه
  که من تند شدم گفتم حرفشم نزن اصلا موافق نیستم تحت هیچ شرایطی هم نمیزارم ازین حرفا هم بخای بزنی دیگ نه مسجد نه ساره
  اونم قهر کردو چیزی نگفت
  من ی دختر سه ساله دارم ارشم ی پسر ۴ ساله و ی دختر ۲ ساله
  چند روز بعد داشتم با ارش بالا پشتبوم قلیون میکشیدم گفت رضا ختنه زنان چ کوفتیه؟
  گفتم خانومت گفته؟
  گفت اره
  گفتم اینارو ساره تو گوش اینا میخونه
  ارش گفت میدونم امشب ی دعوایی با مهسا داشتم میگفت دخترمونو ختنه کنیم فلان
  گفتم دیونه شدنو اون شب از بحث گذشتیم
  حدود دو هفته بعد نگین گفت امروز با مهسا میخام برم خونه مامانم گفتم باشه برو گفت ممکنه دیر بیام ناهار وقت نکنم درست کنم گفت اشکال نداره
  بعد از ظهر بود نشسته بودیم با ارش ک مهسا و نگین اومدن و ارشو مهسا رفتن خونه خودشون منو مهسا نشستیم ی چیزی درست کرد ک یادم نیست فک کنم املت بود
  یکی دو ساعت نگذشته بود ک دیدم صدای جیییغ مهسا کل ساختمونو گذاشته رو سر ما
  سابقه نداشت باهم دعوا کنن و اینطوری صدای جیغو داد بیاد
  دویدم تو راه پله ببینم چه خبره دیدم مهسا بدون چادر و روسری افتاده کفه راه پله ها آرش داره با مشت تو صورتش میزنه
  رفتم آرشو گرفتم
  سابقه نداشت اینطوری ارشو عصبی ببینم
  گفتم داداش بس کن چی شده مگه
  چشاش قرمز قرمز بود
  گفت دخترمو برده ختنه کرده جنده خانوم
  اینو ک گفت ی لحظه سرم گیج رفت
  نکنه نگین بچه مارم ختنه کرده
  فقط دویدم شلوار دخترمو که از وقتی اومد خواب بود کشیدم پایین دیدم بعله
  ی تیکه پنبه خونی لایه پاهاشه
  دنیا رو سرم خراب شد
  ی چادر دادم دست نگین با چکو لقد پرتش کردم از ساختمون بیرون مهسا هم با صورت خونی رفت ی چادر برداشت با نگین رفتن خونه باباشون ک دوتا کوچه پایین تر بود
  منو آرشو کارد میزدی خونمون در نمیومد
  فقط ی چیز حالیمون بود اونم انتقام
  ساره باعث و بانیه این جریانه
  من ساره رو میشناختم چون چند بار تو کوچه با خانومم دیده بودمش باهاش سلام علیک کرده بودم
  رفتم سراغ گوشی نگین که جا مونده بود شماره ساره رو پیدا کردم پیامک دادم بهش:
  دمه اذان بیا دم خونمون باهم بریم
  ک جواب داد باشه دخترم
  دمه غروب بود منو ارشم نقشه رو کشیده بودیم بچه هارم داده بودیم دست زن داداش من که پنج تا خونه اونور تر بودن
  اومد زنگه خونه رو زد درو باز کردم پشت ایفون گفتم بیایین تو پارکینگ الان نگین میاد ک گفت باشه
  اکثرا دم اذان چون تو مسیرش بود میومد دمه خونه ما تا نگین و مهسا بیان پایین
  صدای بسته شدن در ک اومد فهمیدیم تو پارکینگه ارش گفتم برو من میام
  رفتم پایین دیدم ارش داره سلام علیک میکنه
  رفتم پشت ی چاقو گذاشتم بیخ گلوش گفتم تکون بخور کشتمت بشین تو ماشین
  همونجا تا ب خودش نیومده بود میگفت این کاره برای چیه فلان نشستو دره ماشینو بستم آرشم رفت عقب کنار ساره ی تیکه سیم بوکسل ماشین انداخت دور گردن ساره گفت صدات در بیاد خفت کردم
  ساره فقط گریه میکرد حرفی نمیزد
  دره پارکینگو باز کردم ماشینو بردم بیرونو رفتیم سمت خارج شهر که دوست آرش گله پرورش شتر مرغ داشت
  تا اونجا فقط گریه میکرد ولی از ترس هیچ حرفی نمیزد هیچی
  رسیدیم به قله رفتیم تو آرش همه چیو اماده کرده بود رفیق ارشم بود
  ساره رو با کتک از ماشین اوردیم بیرون
  شروع کرد التماس کردن ک کاری نکردم چی شده مگه
  گفتم دخترامونو ناقص کردی میگی چی شده؟
  گفت حکم شرع رو انجام دادم نا مسلمون مگه مسلمون نیستین فلان ک آرش باز دیونه شد شروع کرد کتک زدن ساره
  بردیمش تویه اتاق ۳ در ۲ کوچیک
  منو ارش لخت شدیم
  ساره دید چه خبره شروع کرد فریاد زدن ک منو بکشید ولی بهم تعرص نکنید گوه خوردم غلط کردم نکنین من ابرو دارم
  شوهرشم ازون متعصب های مذهبی بود که کامیون دار بود میرفت جنوب و میومد
  خلاصه با کتک لباس های ساره رو در اوردم
  آرش کیرشو کرد تو دهن ساره تا ته فشار داد و پاشو دور کله ساره نگه داشت ساره داشت ب مرز خفگی میرسید
  مشخص بود ار حرص اینطوری میکنه ن لذت
  منم گذاشتم تو کسش
  دیگ صداش در نمیومد ارشم محکم تو دهنش تلمبه میزد
  بعد ۱۰ دقه ک دیگ گریه نمیکرد فقط صدای ناله از درد میومد ازش کیرمو گذاشتم تو کونش
  ک باز صدای فریادش در اومد ک مردم وای پاره شدم دارم میمیرم خداا
  ی کارگر افغانی هم که اونجا کار میکرد داشت مارو میدید آرش بهش گفت فیلم بگیر
  بنده خدا ک نمیدونست جریان چیه بی مخالفی شروع کرد فیلم گرفتن با گوشیه ارش
  ساره هم میدید ولی چیزی نمیتونست بگه
  خلاصه بعد کلی گاییدن و خالی کرد حرص پاشدیم اومدیم بیرون که آرش به اون افغانیه که اسمش عماد بود گفت نمیکنی؟
  عماد یا من و من که هم دلش میخواست هم میترسید گفت برای ما شر نشه؟
  گفتم نترس با من
  که همینطوری رفت پایه ساره رو که دراز کشیده بود داد بالا یکم شلوار کردیشو داد پایین کیرشو در اورد
  با دیدن کیر عماد منو ارش برق از سرمون پرید
  دروغ نگم ۲۵ سانت کیر بود
  من کیرم ۱۷ سانته ارشم همین قدره تقریبا ولی کیر عماد ی کیر سیاه و وحشتناک و گنده بود
  گذاشت تو کس ساره ت ساره دوباره نم نم شروع ب گریه کرد
  بعد چند دقه آرش گفت بکن تو کونش
  عمادم از خدا خواسته به ساره گفت برگرد
  ساره گفت ترو جون هرکی دوست داره نه ک آرش رفت با کفش پاشو گذاشت رو سر ساره گفت فاحشه اگر حرف بزنی سرتو میبرم اینجا
  تو چشمایه ساره ترس و وحشت موج میزد
  چیزی ک منو ارشو کمی تسلی میداد
  با ورود کیر عماد ب کون ساره ساره شروع کرد مثل مار پیچیدن و از درد ب پهنای صورت اشک میریخت
  بعد ده دقیقه وقتی عماد کارش تموم شد اومد سمت ما گفت خونریزی داره
  گفتم به کیرم
  رفتم ی سطل اب بردم گذاشتم جلو ساره گفتم خودتو تمیز کن جنده باید بریم
  یهو دیدم ارش گفت کجا؟ دیدمش دستش ی انبردسته گفتم میخوای چیکار کنی
  زد رو سینم گفت به تو ربطی نداره
  رفت لای پایه ساره رو باز کرد
  ساره فک کرد میخواد باز بکنتش
  یهو دیدم صدای جیییغ وحشتناکی تمام اطرافو پر کرد بعدم صدای گریه با جیغ و درد
  ارش اومد انبردستم دستش لاش ی تیکه گوشت بود
  گفت اینم چیزی ک از دخترایه ما گرفت
  عماد وحشت زده بود
  رفت کمی پارچه اورد داد به ساره
  ساره تکون نمیخورد
  فقط بلند بلند ناله میکرد
  منو ارش رفتیم با شتر مرغا بازی کردیم یکم اعصابمون اروم بشه بعد یک ساعت عماد گفت میخوای چیکارش کنیم؟
  گفتم هیچی میبریمش
  آرشم گفت اره نمیشه بکشیمش که
  رفتیم دیدم ساره لباس پوشیده و صورتش از گریه سیاه شده چشاش پف کرده آرش با خنده همراه با مسخره بازی گفت چه حسی داره فاحشه؟
  ساره از چشماش ترس موج میزد و هیچی نمیگفت
  سوارش کردیم تا برگشتیم دمه خونش پیادش کردیم ولی رو پاش نمیتونست وایسه
  رفت خونه مام برگشتیم
  ساعت تقریبا ۲ بود شوهر ساره هم طبق معمول تو جاده بود و نبود
  این بود سرگذشت زندگی منو آرش که فقط منجر به ناقص شدن دخترامون شد
  منو ارشم درخواست طلاق دادیم و با تهدید طلاق گرفتیم ی سکه هم ندادیم و قسم خوردیم نزاریم بچه هامونو مادراشون ببینن
  الان دو سالی ازون ماجرا میگذره ی خانومه مطلقه میانسالی میاد خونمون به بچه ها رسیدگی میکنه که صیغه ارشه ولی هرچند ماه ی بار صیغه منم میشه ی حالی ب منم میده خرجشو منو ارش میدیم ک از بچه هامون نگه داری کنه بعضی شباهم میمونه
  خلاصه اینکه خواهش میکنم کسانی که صدای منو میشنوین نزارین خانوماتون با دختراتون چنین کاری بکنن
  الان تویه میاندوآب ۷۰ درصد دختر ها و تویه جنوب ۳۰ درصد دخترا ختنه شده هستن البته این امار مال سال ۲۰۱۴ هستش
  راستی اینو یادم رفت بنویسم
  دو ماه بعدم ساره اینا از محل رفتن ولی شنیدم از دورو همسایه ک اونم شوهرش طلاقش داد فکر کنم بابت اینکه ارش چوچولشو کند شوهرش فهمید ی گوهی خورده اونم از ترس‌فیلما حرفی نمیتونست بزنه و گور ب گور شدن دیگه هم خبر ندارم ازشون شایدم چون ساره بچه دار نمیشد طلاقش داد
  نگینو مهسا هم الان فقط التماس میکنن بزاریم بچه هارو ببینن ولی بنظرم اونا صلاحیت مادر بودن رو ندارن
  خواهش میکنم بابت عقاید مذهبی بچه هاتونو مثل دختر من ناقص نکنین
  بقول شاعر: کار جنون و این حماقت ما به تماشا کشیده است
  ببخشید که با داستان زندگیم ناراحتتون کردم ولی یکم احساس سبکی میکنم


  نوشته: رضا

 • 79

 • 12
 • نظرات:
  •   lovely_grl
  • 5 ماه،3 هفته
   • 6

  • ختنه انقدرام ک میگی بد نیست اما در مورد داستانت اون خانوم‌ی کار اشتباهه کرده ولی شما دوتا پست فطرت اوبی موبی کار بدتری کردید آخه یعنی چی اینکار؟؟ اگه حقیقت داشته باشه باید بیشتر برینم بهت آشغاال شما باید میگرفتید اون دوتا زن عوضیتونو با کش دار میزدید.. ببین مثلا کسی معتاده خودش مقصره ن ماده ی مخدر مثلا شیشه به خودی خود چیز بدی نیست آزاری نداره ولی کسی ک معتاد شیشس خودش کونش میخاره شمام زناتون خودشون آشعال بودن...
   اوووف چقد فحش دادم


  •   Mehranpoiut
  • 5 ماه،3 هفته
   • 20

  • این زنای جلسه ای رو باید از دم گایید.دمتون گرم


  •   MAHDI.Bمهدی
  • 5 ماه،3 هفته
   • 11

  • با اینکه از تجاوز به شدت متنفرم ولی این حس انتقام رو خیلی دوست دایتم با اینکه بی رحمانه بود ولی حقش بود
   برای دختراتون هم متاسفم به اون زنهای کسخلتون هم اصلا بچه رو نشون ندید این داستان رو برای بچه هاتون تعریف کنین بدونن مادراشون چیکار کردن باهاشو اونا دیگه لذت نمیتونن ببرن از زندگی و این بدترین ظلمه


  •   sepehr.sy1
  • 5 ماه،3 هفته
   • 3

  • واقعا کار درستی کردین اون بچه های زبون بسته دیگه نمی تونن هیچ لذت جنسی داشته باشن و شاید هیچ وقت ازدواج نکنن


  •   toolejen
  • 5 ماه،3 هفته
   • 13

  • تنها کسی که این وسط نفع کرد عماد بود،?


  •   hamid30gari
  • 5 ماه،3 هفته
   • 6

  • دمتون گرم
   بهترین کار رو کردید
   خیلی دوست دارم یکی از این خشکه مذهبا که خودشون رو مگس هر عنی میکنن گیرم بیاد بشاشم رو صورتشون.
   موفق باشی


  •   neylabak50
  • 5 ماه،3 هفته
   • 2

  • من مطمعن هستم که هیچ جای اسلام نگفته دخراتونو ختنه کنید. پس لطفا کسشعراتونو بنام دین (هیچ دینی) بخورد بقیه ندین... کاری هم که با اون زن کردید باید اول با زنای خودتون میکردید...
   البته ناگفته نمونه اینکه میگید دیگه دختراتون نمیتونن لذت جنسی داشته باشن کاملا اشتباهه... لذت جنسیشون کمتر میشه... کمی بیشتر مطالعه کنید...


  •   Mohamad_esf_81
  • 5 ماه،3 هفته
   • 2

  • توی هر نقطه از جامعه یسری حیوان وجود دارن که با عقاید جاهلانه خودشون و به اسم دین زندگی خیلیارو نابود میکنن
   هر چیزی که از یه ادم به ظاهر مسلمون میشنویم دلیل نمیشه واقعیت داشته باشه


   داستانت دردناک بود
   ولی من جای شما بودم میرفتم شکایت میکردم که حداقل یکم بیوفته زندان


  •   parto_banoo
  • 5 ماه،3 هفته
   • 6

  • همچین موجوداتی نه زنن نه مادر و نه حتی آدم
   اگه قرار بر ارضا نشدن زن و ختنه اون بود چرا زنا اصلا حس جنسی دارن ؟
   امیدوارم هر آدمی که باعث و بانی این قبیل اتفاقاته به بدترین نحو ممکن ذجرکش شه


  •   ehsan9705
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • باعث بسی ناراحتیست


  •   parsa_n
  • 5 ماه،3 هفته
   • 3

  • خوشم اومد از کاری که باهاش کردین
   باید بلای بد تری سر این جور جنده های ذهنی آورد


  •   SSAa699
  • 5 ماه،3 هفته
   • 3

  • با خوندن داستان زندگیت خیلی متاسف شدم ...
   بله متاسفانه تو بعضی از جاها ادمای جاهل و نادان دخترانو ختنه میکنن و فیلمهاشم تو اینترنت موجود هست .
   دمتون گرم ..خیلی کار خوبی کردین ...اینجور زنا رو باید زنده زنده ناقص کرد تا ببینن مزش چیه..


   لایک .


  •   doki-kar balad
  • 5 ماه،3 هفته
   • 3

  • یکم بی منطق و استدلاله داستانت
   اولا که راحت میتونستید از ساره شکایت کنید تو مراجع قانونی، پدرشو در ببارید
   دوما زنه خیلی راحت میتونست ازتون شکایت کنه و جفتتون رو بندازه زندان، اونم زنی که تو بسیجه
   سوما اگه با انبردست کنده بود اونجای ساره رو، یا از درد بیهوش میشد یا از خونریزی شدید، حداقلش بستری میشد
   نه اینکه بکنید کلیتوریس طرف رو هیچیش نشه
   شوهر راننده کامیون غیرتی مذهبی هم هویج نبود،
   یکم بچه گانه به نظر میومد،
   صرف نظر از راست و دروغ، متن از نظر نگارشی بدک نبود
   موفق باشی دوست عزیز


  •   jerard96
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • خیلی حال کردم با کاراتون


   اشاله ی روز ی خوند و ی همچین بلایی سرش بیارین ک حالشون اساسی جا بیاد کس کشا


  •   jerard96
  • 5 ماه،3 هفته
   • 5

  • lovly girl


   حاضری خودتو یا دخترتو ختنه بکنی که میگی انقدام بد نیست؟


   من اگ ی روز دختر دار بشم کسی چپ بهش نگاه کنه ایل و تبارشو میگام
   این دونفر در حق زنشون لطف کردن ک سرشونو نبریدن


  •   Dr.sooba
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • من به شخصه مخالف ختنه کردن دختران هستم
   اما
   با فرض اینکه صیغه شرعی باشه ،که نیست و یه فاحشگی مطلق هستش صیغه
   خوب چی شد صیغه به نفع خودتونه
   انجامش میدین
   تازه با باجناق سابقتون طرحا روزهای زوج و فرد راه انداختین برا صیغه !!!
   اما ختنه رو قبول ندارین ؟؟؟


  •   m...h...a...
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • اصلا تا حالا همچین چیزایی نشنیده بودم..خیلی وحشتناکه...


  •   E.rhashari
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • کارت درست بوده


  •   E.rhashari
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • باید میله داغ میکردی تو کصش خارکصع رو


  •   آتشفشان_خاموش
  • 5 ماه،3 هفته
   • 3

  • هیچ نظری راجع به ماجرا ندارم ، اما اومدم بگم جایزه ی خوش شانس ترین افغانی میرسه به عماد ... درود به روح و روانش (rolling)


  •   Hacker_crazy
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • دم غیرتت گرم


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 5 ماه،3 هفته
   • 6

  • خانم lovely_grl رو چه حسابی میگی ختنه دختران بد نیست !!!؟؟؟؟ تو خودت زنی و حتما تحصیل کرده و باسواد
   این چه حرف و چه طرز تفکریه که داری ؟؟؟
   ختنه دختران با ختنه پسرها خیلی فرق داره
   ختنه دختران ناقص کردن یه زنه
   واقعا متاسف شدم همچین تفکری رو یه آدم باسواد!!! و تو اجتماع گشته و تو سال ۲۰۱۹ داره


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 5 ماه،3 هفته
   • 2

  • بجز ۱ نفر هیچکس اعتراضی به خانم موافق ختنه نکرده ، در صورتی که خیلی ها تو کامنت شون مخالف اینکار بودن !!!!!! چرا ؟؟؟؟


  •   lovely_grl
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • آقای مهتی عزیز دوست خوبم تو دنیای مدرن این کار یک تابو نیست دیگه بله من مخالف اینم که بچه های معصوم‌رو نباید به این روز انداخت... و اگه کامنتم رو خونده باشید کار اون خانوم رو شدیدا محکوم کردم البته موافق این تلافی هم نبودم خیلی راحت میتونستن به جرم کودک آزاری شکایت کنن ..


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 5 ماه،3 هفته
   • 5

  • لاولی جان با عرض معذرت این قسمت رو باهات مخالفم که الان و تو دنیای مدرن به فرموده شما ، ختنه دختران تابو نیست !!! که اتفاقا هست و خیلی هم هست
   و اتفاقا خیلی از مردم دنیا هم اعتراض میکنن به این کار و تو گزارش های سازمان ملل هم هست
   بریدن اندام جنسی یه زن ، اونم یه دختر بچه که هیچ اطلاع و شناختی از بلایی که سرش میاد نداره خیلی وحشیانه هست به نظرم
   و تو جاهایی که اینکار رو انجام میدن و تو کشور ما هم متاسفانه بعضی مناطق محروم وجود داره خود مادرهایی که تو بچگی ختنه شده و یه عمر آزار دیدن و اذیت شدن، همونها دختراشون رو ختنه میکنن چون رسم و رسوم و سنت هست و برمیگرده به مسائل دینی
   لطفا در مورد مضرات اینکار یه تحقیق بکن
   ببخشید اگه ناراحتت کردم


  •   raudanex
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • آدمای تعصبی حالا به هر شکلیش خطرناکترین موجودات تو دنیان. چه همسراتون که دخترا رو ختنه کردن، چه شما که این جنایتو کردین. تجاوز، ختنه با انبردست... دسته کمی از داعش ندارین پلشتای مادرخراب


  •   Siasia
  • 5 ماه،3 هفته
   • 2

  • خانم lovely_girl شاشیدم‌به‌سوادت واقعا متاسفم‌برات احتمالا یکی‌از‌جلقی های سایتی که خودشو‌جای زن‌جا زده


  •   aminkhmo
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • اصلا ختنه زنان تو دین ما نیست?


  •   ali_safa
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • ۱۰۰ درصد کارتون درست بوده


  •   75Yazdlove
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • ختنه کردن به نظر من جالب نیس من‌که خودم‌ختنه نشدم


  •   شب_گرد_تنها
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • دمت گرم یه حس خالی شدن تو داستان بود کوت بده ولی نزار زنت بچشو ببین پتیاره پفیوز


  •   jaleel96
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • شما دو نفر باید نگین و مهسا رو هم ختنه می کردید تا این درد تحمیلی رو بفهمن


  •   Sexybreasts
  • 5 ماه،3 هفته
   • 2

  • بریدن آلت تناسلی زنان (به انگلیسی: Female Genital Cutting) یا ختنه زنان (به عربی: ختان الإناث) یا ناقص‌سازی جنسی زنان یا مثله‌کردن جنسی زنان (به انگلیسی: Female Genital Mutilation) بر اساس تقسیم‌بندی سازمان بهداشت جهانی به یکی از چهار عمل زیر اشاره دارد: مثله کردن آلت زنانگی از نوع اول شامل برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس و/یا غلفه‌است (کلیتوریدکتومی)، نوع دوم شامل برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس و لب‌های کوچک فرج با/بدون بریدن لب‌های بزرگ فرج، نوع سوم شامل تنگ کردن مجرای مهبل با ایجاد یک مهر و موم پوششی با قطع کردن و تغییر مکان دادن لب‌های کوچک فرج و/یا لب‌های بزرگ فرج، با یا بدون برش کلیتوریس، و نوع چهارم شامل هرگونه عمل خطرناک دیگر بر روی آلت تناسلی زنان به مقصودی غیر پزشکی مانند: سوراخ کردن، سوزن زدن، شکافتن و غیره می‌باشد.سازمان ملل متحد بریدن آلت جنسی زنان تحت عنوان «سنت و آیین» را مردود و عمل ناقص‌سازی اندام جنسی زن را مصداق بارز «شکنجه» می‌داند.


  •   Sexybreasts
  • 5 ماه،3 هفته
   • 2

  • این عمل پیامدهای منفی بسیاری بر سلامت و روان دختران و زنان دارد.در بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، برش دستگاه تناسلی زنان به شکل عمده‌ای مشکلی پزشکی در نظر گرفته می‌شد، ولی از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد گفتمان‌های پیرامون این موضوع به نقض حقوق اصلی انسانی نیز توجه می‌کنند و این عمل نقض حقوق اساسی زنان و کودکان شمرده می‌شود.از سال ۲۰۰۳ میلادی، ۶ فوریه به عنوان روز بین‌المللی عدم هرگونه مدارا با مثله کردن جنسی زنان نامگذاری شده‌است.سازمان ملل متحد برنامه‌ای برای کاهش قابل ملاحظه میزان انجام این عمل تا سال ۲۰۱۵ دارد و اقداماتی برای برچیدن این رسم در دو سطح جامعه و ملی پیشنهاد کرده‌است.گمان می‌رود که ظهور آداب مربوط به بریدن آلت تناسلی زنان برای اولین بار در مصر باستان در دره رود نیل اتفاق افتاده باشد، و از آنجا به نواحی اطراف مانند حوزه رود نیل، شمال شرقی و غرب آفریقا گسترش یافته باشد.یک نظریه می‌گوید: این رسم هدفش جلوگیری اختلالات جنسی نبوده‌است، بلکه نوعی مناسک گذار به حساب می‌آمده‌است که ریشه آن در افسانه‌های بدویان مصری و دیگر مردمان آفریقا یافت می‌شود.بریدن آلت تناسلی زنان به صورت سنتی در بیش از ۳۰ کشور جهان انجام می‌شود که بیشتر آن‌ها آفریقایی هستند. این عمل بر روی بسیاری از زنان مهاجر آفریقای‌تبار ساکن در اروپا و آمریکای شمالی، انجام شده‌است.در میان کشورهای فارسی زبان، در جنوب و غرب ایران این رسم وجود دارد.به گزارش بنیاد جمعیت سازمان ملل تعداد زنان ختنه شده در جهان ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون بوده و هر ساله سه میلیون دختر دیگر نیز در معرض این خطر هستند.در طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ میزان زنان ختنه شده به صورت تدریجی رو به کاهش بوده‌است.این عمل را به دلیل باورهای سنتی جنسی، اجتماعی، باورهای غیر علمی طبی و زیبایی‌شناختی، و مذهبی انجام می‌دهند.در کشورهایی که انجام این عمل مرسوم است، امکان دارد به‌صورت خیلی پراکنده و غیرمنظم مرسوم باشد یا تقریباً توسط همه مردمان آن کشور انجام شود. رابطه مشخصی بین انجام این رسم و مذهب خاصی نیز وجود ندارد: به عنوان مثال در ناحیه‌ای در جنوب نیجریه پنج گروه نژادی برش دستگاه تناسلی را انجام می‌دهند ولی یکی از آن‌ها مسلمان است، دو تا از آن‌ها عمدتاً مسیحی هستند، و دوتای دیگر مذهب سنتی‌شان را دارند.پیرامون موضع‌گیری اسلام در قبال ناقص‌سازی جنسی زنان سخن بسیار رفته‌است. قرآن در مورد ختنه زنان صحبتی نمی‌کند، اما احادیث متناقضی در رد و حرمت آن روایت شده‌است. در میان امامان اهل سنت احمد حنبل آن را مکرومه (عمل نجیب) می‌دانست؛شافعیان ختنه زنان را در حد بریدن پوست کوچکی که در نوک دستگاه جنسی زنان قرار دارد واجب می‌دانند.در میان شیعیان به‌جز یک استثنا (فرقه مستعلوی) شیوع ندارد.موضع‌گیری مراجع شیعه متفاوت است. عده‌ای آن را مستحب می‌دانند و برخی دیگر سنتی جاهلی‌اش می‌دانند که در صورت آسیب‌رسانی جسمی حرام است. ختنه زنان در میان یهودیان اتیوپی نیز دیده می‌شود هر چند که بین یهودیان در دوران باستان مرسوم نبوده و نامی از آن در عهد عتیق یا عهد جدید نیامده‌است.


  •   Sexybreasts
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • alave br tajavoz v boridn clitoris on fahshe
   bayd hamin karo ba khanomton anjam midadid (dash)


  •   Sexybreasts
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • lovely_grl
   100bar cm khodto bkhon
   vqti ba chaqoye mive khori y kocholo angosht zakhm mishe jash ta chand roz mimone v azar dahandst
   vqti clitoris y dokhtr bache to sen 3salgi boride bshe az dorane tofoliat ta payane omr in drd ba on shakhs baqi mimone
   b joz janbye sexy az nazare rohi v ravani moshklat ziadio b donabl dare
   eltmaS tfKor? (dash)


  •   lovely_grl
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • ببینید دوستان مشکل همینه ک شما همینه منفی برداشت میکنیدهمیشه منفی همه چیز منفی .. لطفا کامنت من رو با دقت بخونیدآقای مهتی من گفتم موافق این کارم؟؟ البته ی سری از دوستان حرفمو نقد کردن ک مودبانه ک میتونم جوابشون رو بدم ی دوستیم احمقانه و کاملا کودن وار اومد بهم توهین کرد ک باید بگم اصلا برام مهم نیس چ گهی خورد ببینید من موافق این کار نبودم و توی کامتتم گفتم اون خانوم ی کار اشتباه کرده و این دو نفر ب اشتباه جواب دادن .. ی کار اشتباه رو اشتباها جواب نمیدن میتونستن راحت ب جرم کودک آزاری شکایت کنن همین هر کسی ام با این ایده موافق نیس روانشناس لازمه تموم شد و رفت


  •   Sexybreasts
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • lovely_grl
   ختنه انقدرام ک میگی بد نیست
   in aVaLin jomlye shomast
   ok agr khyli bad nist shoma 5ta point +khatnro bra man bgi mmnon misHm
   mn goftm bayd balai k sare bache avordno aval sare madr bache miavordn bad sare on fahshe


  •   Artemisi
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • ایول به شما


  •   neylabak50
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • قابل توجه دوست عزیزی که به ویکی پدیا ارجاع داده...
   لطفا درست مطالعه کنید و بنام دین... تاکید میکنم دین هر دینی اسلام مسیح یهود فرقی نداره... بنام دین عقاید آشفته خودتونو ترویج ندید...
   از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
   پرش به ناوبریپرش به جستجو


   پیشنهاد شده است که این مقاله با بریدن آلت زنانه ادغام شود. (بحث)
   نوشتار اصلی: بریدن آلت تناسلی زنان
   بریدن آلت تناسلی زنان (به انگلیسی: Female genital cutting) یا ختنه زنان (به عربی: ختان الإناث) یا ناقص‌سازی جنسی زنان یا مثله کردن جنسی زنان (به انگلیسی: female genital mutilation) به پیش از اسلام نیز وجود داشت.[۱] و در متون اسلامی و عربی، «خفض» یا «خفاض» به صورت خاص در اشاره به ختنه زنان استفاده می‌شود در حالی که الفاظ «ختن» یا «ختان» برای هم مرد و هم زن استفاده می‌شود.[۲] در اینجا خفض در لغوی اش به معنی «کاستن» به کار رفته‌است.[۳] در عربستان سعودی، در محدوده‌ای که به حجاز معروف است و اسلام از آنجا سرچشمه گرفته‌است، در طول مدت زندگی حضرت محمد نیز برش دستگاه تناسلی زنان وجود داشته‌است. قرآن کریم در مورد ختنه (چه مرد و چه زن) صحبتی نمی‌کند.[۴]


   در طی دو دهه پایانی قرن بیستم، نوشته‌های آکادمیک و وسایل ارتباط جمعی برش دستگاه تناسلی زنان را به صورت برجسته‌ای به آفریقا و اسلام نسبت داده‌اند. بگفته محقق نور قسّام‌علی، به شکل تناقض آمیزی، هم از اسلام برای توجیه و هم برای محکوم کردن این سنت استفاده شده‌است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که این رسم در بین مسلمانانی پا گرفته‌است که به عنوان سنتی محلی شان قبلاً موجود بوده و پس از ورود اسلام توسط فقیهان محلی توجیه اسلامی شده‌است، و به عنوان سنتی اسلامی در آمده‌است. شواهد قوی وجود دارد که بسیاری از فقهای مسلمان رسم ختنه زنان را مورد تأیید قرار داده و آن را توصیه کردند.[۴] امروزه اکثر الهی‌دانان مسلمان ختنه زنان را غیرضروری و متناقض با اسلام راستین می‌دانند.[۵] برخی از روحانیون مسلمان معاصر برش دستگاه تناسلی زنان را با توجه به اصل کلی اسلامی که بریدن هر بخش بدن تنها زمانی مجاز است که سود آن از ضررش بیشتر باشد، رد کرده‌اند.[۶]
   اگه بخواهید میتونید تو گوگل سرچ کنید و ببینید که مراجع اکثر ادیان مخالف این موضوع هستند...


  •   neylabak50
  • 5 ماه،3 هفته
   • 2

  • حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی


   بسمه تعالی


   درعصر وزمان ما ختنه زنان و دختران سفارش نمی شود واحتیاط واجب در ترک آن است.


   حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی


   ختنه دختران واجب نیست و ترک آن لازم است. و الله العام.


  •   اشی۸۵مشی
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • Lovely grl
   از تو بعید بود این کامنت
   علی الخصوص مثالی که در باره شیشه زدی که شیشه بخودی خود بد نیست.........


   با تمام احترامی که بهت قاعلم بعنوان عضو فعال و پر انرژی که اکثر کامنتهات لایک میکنم
   دردمند این حرفت کمی پیشنهاد میکنم تجدید نظر کنی. (rose)


  •   هیچکاک
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • lovely_grl:
   ختنه انقدرام ک میگی بد نیست


   یکی دیگه از حیوانات سایت هم پوستین خودش رو در آورد.


   متشکرم!


  •   Novemberman
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • دوستان یه فیلم قشنگ در مورد همین بحث مال سال ۲۰۰۹ هست بهتون معرفی میکنم اگر دوستانی که ندیدن حتما ببینن قشنگه
   بر اساس سرگذشت واقعی «واریس دیری» زن سومالیایی که نه تنها رسم ختنه کردن دختران که در آن جا مرسوم بود برنتابید بلکه بعد از فراز و نشیب های بسیار وارد دنیای مد شد. او هم اکنون سخنگوی سازمان ملل علیه ختنه دختران است. ـ داستان: «واریس دیری» دختر یک خانواده چادرنشین در سومالی است. خانواده او را وادار می کنند که در سن 13 سالگی با یک پیرمرد ازدواج کند.....


  •   فرهاد.60
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • ایکاش اون بلایی که سر زنه آوردید واقعی باشه. باید کس زناتونم از بیخ می کندید...


  •   ملكه_قلابي٢
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • بنظرم داستان واقعي نيست،،،خيلي زياد پياز داغ بهش اضافه شده !!! احتمالن نويسنده ي دختر ختنه شده ديده و خواسته بگه اين كار بدي است!!!!لزومي ب اينهمه داستان سرايي نبود،،،بهرحال اونايي ك ميگن ختنه زنان چندان هم بد نيس بنظرم بايد مطالعه كنن چون تقريبن در حد جنايته !!!


  •   hotmx
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • هیچ دینی نمیگه دختر رو باید ختنه کرد زنیکه دروغ گفته


  •   marjan_aydin
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • حالم بهم خورد :/


  •   Zp_mhd
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • باز این شل مغز تو کامنت اول اومده گفته کاره بدی نیس..نزار فوشت بدم خانوم لاولی تو کدوم جهنم دره ای با دختر همچی کاری کردن ک شما میگی بد نیس.قبلا هر گهی میخوردن به درک ن الان ک قرن 21..چه دخترایی رو ک اینجور نکردن حیوون صفتا..من طرف جلوم بزنه تو گوش بچش مخصوصا اگ دختر بچه باشه پاره میکنم طرفو بعد میان همچی کاری میکنن ته لاشی بازیه..شخصا جا شما بودم از این بیشتر سره اون زنه در میاوردم خیلی دلم میخاد یه نفر اینجوری بخوره به تورم کل حرصمو خالی میکنم ایقد میزنم عن بالا بیاره (biggrin) ...بابت دختراتونم متاسفام واقعا
   بهترین کارو کردین در مورد همسراتون


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • نیوشا خانم


   عزیزم شما کامنت منو دقیق نخواندی
   من کجا گفتم ختنه دختران تابو نیست؟؟


   اون قسمت تکرار حرف خانم لاولی بود ، دوباره ببین علامت تعجب هم گذاشتم از حرفی که لاولی زد و در ادامه اش هم گفتم که اتفاقا تابو هست .


   شما از یه کامنتی که حتی کامل و درست هم نخوندیش چطور به دین و ایمان من پی بردی ؟؟


   تو کامنت سوم هم بصورت انتقادی اشاره کردم که این کار یعنی ختنه دختران ریشه در مسائل دینی داره


   و اینکه شما اصلا تابو نیستی چرا همچین فکری میکنی؟
   شمایی که در موردت قضاوت اشتباه شده ، خودت نباید مرتکب همون اشتباه بشی


  •   darya54
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • داستان تلخ و وحشیانه ای بود و بقول بعضی از دوستان واقعی به نظر نمی رسید.اون کار غیر انسانی اون دو مادر احمق با دخترای دسته گلشون یک طرف،اما دزدیدن وتجاوز سه مرد به یک زن و عدم شکایت اون خیلی غیر واقعی تره.
   اونم به بهانه اینکه فیلمشو دارن.اتفاقا وقتی فیلم باشه راحت تر میشه مسئله تجاوز رو ثابت کرد.
   کلا داستان پر از مسائل وحشیانه و غیر انسانی بود که نویسنده خیلی سعی داشت به اسم دین به خورد خواننده بده.
   لطفا هر کثافتکاری که یه عده ای به اسم دیندار انجام میدن به پای اصل دین نذارید.
   اصل دین قرآن و‌کلام امام ها هست که هچ کجاش همچین وحشی گری ای نیومده.


  •   _Azi_
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • واقعا متاسف شدم به حال دختراتون. زنا و اون زنیکه هم خوب به سرشون بردین دمتون گرم
   خدا لعنت کنه همچین آدمای کثیفی رو
   اون آدمایی که دم از اسلام میزنن هم دختراشون رو ختنه نمیکنن که این بی ناموسا میکنن. تف به ذات آدم لاشی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو