خدا جون ممنونتم

1396/11/15

سلام خاطره ای که براتون می نویسم برای سال 76 یا 77 هستش من یه اون موقع 16 ساله بودم یه پسر حشری به تمام معنی ، موبایل که نبو د تلفن خونمون به صدا در اومد گوشی روو ورداشتم یه دختر با یه صدای ناز گوشی رو ورداشتم بعد سلام احوالپرسی گفتم ببخشید نمی شناسمتون بعد یکم سر به سر گذشاتنم بهم گفت که همکلاسی آبجیمه و گفت که دیدمت ازت خوشم اومده میخوام باهات رفیق شم گفتم خوب اشکالی نداره ولی منم باید ببینمت . بعد چند روز صحبت کردن بصورت تلفنی قرار شد برم تو محلشون ببینمش . خونشون نزدیک محله ما بود یه دختر حدوداً 13ساله خیلی خوشگل و ناز بود برگشتم خونه بهم زنگ زد صحبت کرد
یم دیدم پایست بهش گفتم بیا خونمون با هم حرف بزنیم گفت باشه چند روز بعدش قرار گذاشتیم خونه ما مادرمینا رفته بودن روستا و پدرم تهران بود برای کاری رفته بود تهران معلوم نبود کی قراره برگرده . روز موعود فرا رسید و من سرشار از هیجان یه فیلم سکسی گذاشتم توی دستگاه ویدیو که وقتی اومد ببینیم و حشریش کنم تا بعد بریم سراغ اصل قضیه خلاصه قرار ما ظهر ساعت 2 بود دل تو دلم نبود خیلی هیجان داشتم ساعت یک ربع به2 زنگ خونه به صدا در اومد خوشحال بدو رفتم به سمت در کیرمم سیخ شده بود خیلی تابلو شده بود البته خیلی بزرگ نیستا ولی چون شلوار گرمکن پارچه ای تنم بود تابلو شده بود
قبل اینکه بپرسم کیه درو وا کردم قبلم داشت تند تند می زد که یهو دیدم بابام پشت دره باهاش دست دادم کمرمو دادم عقب تا معلوم نشه با بابام روبوسی کردیم و من اظهار خوشحالی در حالی که داشتم سکته می کردم ولی شانس آوردم بابام از دختره زودتر اومده بود وگرنه پاک آبروم رفته بود رفتیم خونه برا بابام چایی و میوه آوردم سریع فیلم سوپرم گم و گورش کردم و شروع به صحبت بابابام که کلا پاک یادم رفت با یکی قرار داشتم ساعت دو رو رد کرد و خبری از دختره نشد گفتم آخیش اینم که مارو سر کار گذاشته بود خوب شد نیومدش . آقا داشتیم با پدر گرامی صحبت می کردیم که زنگ خونه به صدا دراومد گفتم من برم ببینم که کیه همین که در وا کردم دختره می خواست زود بیاد تو هلش دادم عقب گفتم کجا گفت زود باش نبیننمون گفتم بابا برگرد بابام اومده خوب شد زود نیومدی. هیچی آقا خدا خیلی دوستم داشت که هم مانع آبرو ریزیم پیش بابام شد و هم اینکه گناه نکردم و از یک گناه کبیره توسط خدا محافظت شدم دوستان سعی کنیم خودمون رو از گناه حفظ کنیم ارزش نداره بخاطر چند لحظه لذت زود گذر خودمون و آخرتمون رو تباه کنیم .
نوشته: ابراهیم Z


👍 2
👎 25
45885 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

672214
2018-02-04 21:34:39 +0330 +0330

ابي جان
به قول خودت موبايل نبود
اون موقع
در نتيجه دختر ١٣ ساله اون زمان با ننش يا تو روضه بود يا جلسه يا وسط سبزي پاك كردن عروسكاشو ميخوابونده
باشد كه رستگار شوي (clap) (dash)

2 ❤️

672219
2018-02-04 21:50:58 +0330 +0330

؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

672222
2018-02-04 21:53:27 +0330 +0330
NA

كسخل

0 ❤️

672233
2018-02-04 22:08:46 +0330 +0330
NA

کصخلی دیگر…

0 ❤️

672235
2018-02-04 22:24:35 +0330 +0330

خواهر کوچیکه تو هم هم زمان رفته سر قرار به یکی بده ولی چون تو پسر خوبی بودی و گناه نکردی دوس پسر لاشی خواهرت هم تو اون لحظه کیرش لای زیپش گیر کرد و نتونس خواهرتو ترتیب بده آفرین به بابات که به موقع برگشت

0 ❤️

672241
2018-02-04 23:03:40 +0330 +0330

حیف اون کیر وخایه که خداوند به تو داده،از من میشنوی کیرتو بزار زیرگیوتین تا فقط دوتا خایه آویزون برات بمونه،کسخل نتیجه اخلاقی هم برامون گرفته

1 ❤️

672281
2018-02-05 05:54:23 +0330 +0330

بدبخت خدایی که میگی دوستت نداشته
کیرت کرده میفهمی؟ کیرت کرده

1 ❤️

672346
2018-02-05 17:48:34 +0330 +0330

مثل اینکه فحش خونت کم شده ؟! جاکش پدر نتیجه گیری ام می کنه از این کیون نامه!!

1 ❤️

672359
2018-02-05 19:25:56 +0330 +0330

به نظر من اولین وسیله ای که در سمت راستت میبینی رو بکن تو کونت کس کش با این جق نوشته.

0 ❤️

672372
2018-02-05 21:15:27 +0330 +0330

من وتوتقریبا"هم سن بایدباشیم وجزوبدبخت ترین ادمها.بادنیاامدن ماکشوردرجنگ افتادکلی شهیدو…همه برای رفتن به بهشت ازهم سبقت میگرفتندمااصلا"هیچی ازبچگی نفهمیدیم.وهمچنان درنفهمی غوطه وریم چراامدیم به دنیا؟؟؟

0 ❤️

672399
2018-02-05 22:38:41 +0330 +0330

جدا از اورگانی بخشی وزارت خونه ای جایی بهتون حقوق میدن بیاین کسشر بنویسینو آخرش نهی از گوز کنین؟اگه اینجوریه دس مام بند کنین
کسکشای بی ناموس کم ادای تنگارو درارین دیگه هر گوهی که میخورین میشه خواست خدا و هرگوهی که نصیبتون نمیشه میشه دوسداشتنه خدا.ریدم به امثاله تو تخم سگه حرومی

0 ❤️

672470
2018-02-06 11:29:27 +0330 +0330
NA

این سایت سکسیه.لطفا خاطرات معنوی خود را جای دیگر بیان کنید.

0 ❤️

774764
2020-10-29 09:49:19 +0330 +0330

فی الواقع تو اون روحت

1 ❤️

802962
2021-04-10 11:26:06 +0430 +0430

0 ❤️

845046
2021-11-29 00:42:36 +0330 +0330

کص مامانت فقطططططططططط

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها