خواهره زبون دراز عزیزم

  سلام من ‌و خواهرم تنها بچه های خونه هستیم، خواهرمو خیلی دوست دارم و میدونم که خواهرم ناموسمه ،ولی منو خواهرم همیشه جنگ جدال داشتیم و داریم اون چهار سال از من بزرگ‌تره ودو سال قبل از شوهرش جدا شد، اون خیلی خوشگله و قد بلند و خیلی شیرین و اندام وحشی و حشری کننده ای داره ،همیشه تو خونه لباسهای باز و راحت میپوشه و وقتی پدر مادرم خونه نیستن که دیگه با یه رکابی بدونه کرست که راحت نوک سینه هاش از زیره رکابیش میزنه بیرون و از پهلو میشه قشنگ نصف پستوناش رو دید و یا دامن‌هایی که میپوشه همیشه نازک وکوتاه که وقتی میشینه ویا پا میشه اگه مواظب باشم راحت لای پاش حتی پشمهای کسش از تو شورتش رو میشه دید ،البته بگم که من بدم نمیاد دیدش بزنم و حتی موقع هایی که حموم میره میرم از پنجره اطاق خواب دیدش میزنم ولی فقط می‌توانم هفت ،هشت،ده دقیقه دیدش بزنم بعدش شیشه بخار میکنه دیگه نمیشه چیزی دید،برای اولین بار که من اونو لخت دیدم داشتم دیونه میشدم اون اولین کسی بود که داشتم لخت لخت میدیدمش و حتی اون اولین کسی بود که براش جلق زدن رو شروع کردم و سعی میکردم که بعد از اون برم حموم تا بتونم با شورتش که روی شیر آب میگذاشت تا آبش بره بازی کنم و باهاش حال کنم گاهی به شورتش هنوز چند تا تار از پشم کسش چسبیده بود و من اونهارو جدا میکردم و پیش خود نگرشون میداشتم خلاصه باهاشون حال میکردم ویا شورتاشو میمالیدم به کیرم و یا میکردم تو دهنم خلاصه من حسابی رو خواهرم حشری بودم واز هر فرصتی استفاده میکردم که خودم رو بهش بمالم .خوهرم خیلی زبون باز ‌پرروس و چون خوشگلم هست برا همین هم فکررمیکنه همه بردشن با همه دستوری حرف میزنه و نمیتونه تحمل کنه که یکی کاری که گفته انجام نده ،البته اینم بگم که اغلب هم درست میگه ولی اگه روی سگش بالا بیاد جرت می‌دهد برا همین هم فکر کنم از شوهرش جدا شد .اینم بگم که شوهرشم آدم بیبخاری بود ،اگه زن من بود اینقدر از پایین تا بالا و از بالا تا پایین میگاییدمش واینقدر تو حلقش میکردم که بلخره از زبون بیفته ، خلاصه بهتون بگم که من که داداششم دلم می‌خواد دست و پاشو به تخت ببندم و اینقدر بکنمش که از زبون بیفته و برا هر چیزی با ‌پررویی جواب میده .خلاصه که یه موقع هایی وقتی باهم جایی میبرم و کارمون راه نمیافته شروع میکنه به قربون صدقه اونا رفتن البته اگه مرد باشن وهمچین با اشوه باهاشون حرف میزنه که یه موقع هایی فکر می‌کنند که اون جندس و داره راه می‌ده منم اونو بلند کردم ،البته اینم بگم که یه وقتهایی هم من خودم شک می‌کنم ،خلاصه جرو بحث‌های منو اون هم سر همین کاراشه و بهش میگم حالا طلاق گرفتی و آزادی و اینجوری که با مردم حرف می‌زنی فکر می‌کنند که تو از اون زن خرابایی که تو خیابون‌ها میچرخند برا پول با هرکی میرند ، برگشت بهم گفت که شما مردا همتون همینجوری هستید تا یکم پای لخت و سرو سینه میبینید فقط یه نقشه تو کلتون میاد و اونم همتون خوب میدونید . تو دلم گفتم خوب اینو که راست میگه چون منم که داداششم بهش نظر دارم اگه فرصتش برام جور شه تا دسته از عقب و جلو ترتیبش رو میدم ،برا همین منم با پررویی گفتم اینو راست میگی ، که یکهو چشاش چهار تا شد و گفت چیرو راست میگم ،گفتم چیزی که الان گفتی، گفت چی؟منم دلم رو به دریا زدم و گفتم همینکه ما مردا فقط به یه چیز فکر می‌کنیم !!
  از قیافش فهمیدم که زدم تو خال ،مونده بود که چی بگه ولی از اونجایی که فکر کنم اگه زیر کیر بره براش راحت تره تا زیر حرف داداشش بمونه با پررویی تمام گفت پس توهم دلت می‌خواد ،گفتم چی دلم میخواد ،که بهم گفت خودت خوب میدونی که اگه من بهت هیچی نمیگم بخاطر اینکه جنگ و جدال راه بیفته واللا خوب میدونم که تو چیکار میکنی که من گفتم نه نمی‌دونم بگو تا منم بدونم ،خلاصه منم حسابی دریده شده بودم دلم میخواست جدالمون به یه سرانجامی برسه ، که یهو خواهرم گفت که من خوب میدونم که وقتی لباسهای نازک و کوتاه که میپوشم چشات همش تو تنه منه و منو دید می‌زنی و خوب میدونم که از پنجره حموم منو نگاه نکنی و با شورتام ور میری برا همینه که میگم شما مردا همتون فقط به یه چیز فکر میکنید حالا تو که برادرمی ‌و اونهایی که منو اصلا نمشناسن فقط دلتون یه چیز می‌خواد . من اول شکه شدم ولی بعد منم خودم رو به پررویی زدم و گفتم خوب تو که همه این چیزها رو میدونی چرا خودت رو به یزره جمع وجور نکردی همیشه پروپاچت و لنگات باز بود وقتی مینشستی ویا پا میشدی و میدونستی که من دارم نگاه می‌کنم چرا بیشتر پاهات رو باز میکردی اگه بدت میومد .ولی من خوشم میومد و تو هم راست میگی منم مثل بقیه فقط یه چیز میخوام و اونم حالا میدونم که خودت خوب میدونی و از همه چی هم خبر داشتی اینها رو که گفتم دستشرو گرفتم و بردمش تو اطاقش و گفتم اره منم یه چیز میخوام با اینکه ترس داشتم ولی مغزم رفته تو کیرم و به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکردم فقط میخواستم ابجیمو جرو واجر بدم اونم دیگه زبونش بند آمده بود و هیچی نمیگفت ولی ناراضی بنظر نمیرسید ، هاش دادم رو تخت و شروع کردم به خوردن پاهای لختش کیرم داشت مترکید پاهاش رو لیس میزدم و میمکیدم دستم رو بردم زیره دامنش و رون‌هاش رو مالوندم آروم دامنش رو بالا زدم و شروع کردم به بو کردنش دستم رو بردم آروم رو سینه هاش ومیمالیدمشون آروم بازش رو زدم بالا و کرستش رو دراوردم باورم نمی‌شود چه سینه هایی چه پستونهایی شروع کردم به خوردنشون مک زدنشون میخواستم خودم رو با پستوناش خفه کنم و یکم آمدم بالا و چشممون به هم افتاد خیلی بیحال شده بود و از زبون افتاده شروع کردم به لیس زدن صورتش وگاز زدن لباش ،لباش رو میخوردم اومدم تا دوره گردنش و ابجیم داشت کمربندی رو باز میکرد با اینکارش بهم انرژی داد و خودم شلوارم رو در اوردم ،چشماش به کیرم افتاد یه کیر کلفت ‌راست من. شورتش رو پایین کشیدم وپشماش رو بو کردم و لیس زدم لای پاش رو باز کردم و سر کیرم رو توی چاک کسش سر دادم داشت دیونه می‌شد تنش میلرزید انگاش رو دادم هوا وکیرم رو تا دسته کردم توش که‌یه زوزه دردناک کشید ولی من هیچ اعتنایی نکردم و با تمام قدرتم عقب جلو میکردم لای پاش رو تا جایی که می‌شد باز کرده بودم و داشتم میکردمش و با ورم نمیشد که خواهرم یه همچین کس باحالی داره خلاصه اون روز سه بار کردمش و اون کیرم رو حسابی مک میزد ،،،،،،،
  الان نزدیک دوساله که از اولین سکسم با خواهرم گذشته و من سربازیم تموم شده زمان سربازی هر دو یا سه ما یه هفته مرخصی بهم میدادند ،سریع به خونه خبر میدادم که من دارم میام و همه خوشحال می‌شدند از همه بیشتر ابجیم چون میدونست که هر دومون به یه نوایی میرسیم وقتی که مرخصیم رو میگرفتم مثل دیونه ها به سمت خونه روانه میشدم ، وقتی به خونه میرسیدم فقط تو خونه میموندم و پام بیرون نمیگذاشتم خواهرم تا ظهر کار میکرد و بعد میامد خونه روز اول معمولا نمیشد کاری کرد ولی روز دوم بعد از کارش بهترین روز بود تا میومد من بغلش میکردم هم دیگرو بوس میکردیم و و من شروع میکردم به بو کردنش و هی ازش تعرف میکردم نوازشش میکردم و تو بغلم فشارش میدادم آروم میبردمش سمت تخت و باهم لبه تخت مینشستیم من شروع به خوردنش میکردم سینه هاش رو از رولباس گاز گاز میکردم لباش رو میخوردم وزبونش رو مک میزدم ده تا پانزده دقیقه اینجوری باهم ور میرفتیم وبعد من لباساش رو از تنش در نیاوردم تن وبدنش برق میزد به تنش دست میکشیدم و نوازشش میکردم کرستش رو در میاوردم و سینه هاش رو‌تماشا نکردم اول نوک پستوناش رو بازبونم لیس میزدم وبعد همش رو‌میکردم تو دهنم اونهارو میخوردم و اینور انورشون میکردم میخوابندمش رو تخت ودامنش رو از پاش در میاوردم وشروع میکردم به لیس زدن کسش از روی شورتش یه حال خصوصی میداد وقتی خواهرم خوب حشری می‌شد شروع میکرد تا با کیرم بازی کنه اونو میگرفت تو دستش و با تخمام بازی میکرد کیرم رو میخورد ولیسش میزد دیونه میشدم منم شروع میکردم به لیس زدن کسش از کنار شورتش ابجیم هیچوقت دشنه‌ش رو نمیرد و دوست داشت وقتی که من باهاشون بازی می‌کنم همیشه بعد از نیم ساعت با هم ور رفتن من کیرم تو چاک کسش بالا پایین می‌کنم تا اینکه بهم بگه بکنم توش و وقتی شروع میشه حدود بیست دقیقه طول میکشه تا آبم بیاد و تو این بیست دقیقه هر چی دلش می‌خواد به من میگه که چطور بکنمش و یا پستوناش رو گاز بزنم ویا از کسش در بیارم و تو حلقش کنم تا برآورد کیرم رو بخوره خلاصه حسابی کس و کونش رو می‌کنم یا بهتره بگم حسابی میگامش،،،،،،
  ادامه داره


  نوشته: شاهرخ

 • 18

 • 42
 • نظرات:
  •   s0l2b
  • 1 ماه
   • 2

  • تکراری بود


  •   boyboy36
  • 1 ماه
   • 6

  • بخدا بعد دوستا میان میگن چرا فش میدی
   شما بگین من به این ملجوق چی بگم
   اخه دیوس موهای تو شرت و جمع میکردی خاااااا (dash) (dash)


  •   f.a.65
  • 1 ماه
   • 1

  • دوستم من میدونم شما داستان خواهر برادری دوست داری


  •   Avvaaa
  • 1 ماه
   • 6

  • تف بهت....


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه
   • 9

  • تابو = دیس
   نخونده


   کیر تو خودت و سوادت که همون 4 کلمه توی عنوان، دوتاش غلط املایی داره.


  •   Sepehrkir18
  • 1 ماه
   • 7

  • حاجی موها رو جم میکردی با تف بچسبونی به کص ننه ات؟?


  •   Arvin2u
  • 1 ماه
   • 5

  • اینجا محل تمرین تراوشات کص مغزیتون نیست.آخه الاغ جان ی بار خودت داستان تخمیتو بخون ببین باورت میشه؟؟؟؟


  •   instammm
  • 1 ماه
   • 3

  • کسشر کیر تو مغذ جقی (dash) (dash) (sick)


  •   saeed7989
  • 1 ماه
   • 4

  • لایق فحش هم نیستی لاشی


  •   Malakeshab
  • 1 ماه
   • 2

  • خیلی مسنوعیه


  •   chiiman
  • 1 ماه
   • 4

  • یه دیلدو صورتی کلفتتو کونت :|


  •   Gozaran
  • 1 ماه
   • 4

  • احتمالا شیشه زدی
   و کردی تو کون توله سگی که دیشب وقت ولگردی تو خیابون بهت پناه آورده بود
   بهش چی میگی
   میگی خواهر
   عزیزم اون نره
   و ایندفعه اون میکندت و تو زوزه میکشی


  •   Lucky.man
  • 1 ماه
   • 2

  • خواهر، دلت میاد راجع به این موجود سراسر مهربان و غم خوار برادر اینطور بی شرمانه بنویسی؟


   لطفا ادامه ندا


  •   جغ+
  • 1 ماه
   • 3

  • ینی من کیرم تو پشمات که نری پشما کس خواهرتو جمع کنی بعد باشون جق بزنی کسخل


   کیرم تو غیرتت بی شرف  •   Ninavish
  • 1 ماه
   • 5

  • آخه کره خر دروغ گو مگه خواهر تو مثل آدمای نخستین زندگی میکنه که نظافت نمیکنه والا من باورم نمیشه تو دوره زمونه خانم جوانی باشه که موهای زائدش اونقدر بلند باشه که شما چند تاش رو برای یادگاری و ایضا تبرک لای کتابهات گذاشتی
   یادش بخیر بله من خودم یک زمانی اینجوری بودم ولی دلیلش این بود تازه به سن نوجوانی رسیده بودم و موهای زائد بدنم رشد کرده بود و روم نمیشد به کسی هم بگم و اصلا نزده بودم تا اینکه آبجی بزرگم زیر بغلمو دید و دیگه زمانیکه خواستم برم حموم یک ژیلت بهم داد گفت موهای زایدت رو بزن البته خیلی کم سن و سال بودم و گفتم تازه نشونه های بلوغ داشت خودش و نشان میداد بعد از اونم آجیم مثل یک معلم بهداشت یکی دو هفته یکبار بهم یاداوری میکرد
   حالا دختر خودش تقریبا همسن اون روزای منه بهش گفتم آجی دختر خودت رو هم مثل من چک میکنی کلی خندید و گفت دخترای این دوره با شما فرق میکنن روز اول که ژیلت بهت دادم کلی رنگ عوض کردی و خجالت کشیدی دخترای این دوره قبل از ژیلت لوازم ارایش میخواد


  •   RAGNAR98
  • 1 ماه
   • 2

  • چند بار در روز جق میزنی؟


  •   Ninavish
  • 1 ماه
   • 3

  • مردم موهای سرشون میریزه این آقا موهای پایین خواهرش (dash)


  •   kokarostam
  • 1 ماه
   • 10

  • ادامه داره؟


   خواهر جنده، دیگه چه ادامه‌ای چه کشکی؟ شاشیدم به این فانتزی کثیفی که داری و اشاعه میدی. والا کرونا هم اینقدر که میگن بد و خطرناک نیست تا آدم‌های هرزه‌ای مثل تو که اینجور بی‌غیرتی و بی‌ناموسی رو تبلیغ میکنن. مگه نمی‌خواهی ازدواج کنی؟ فکرش رو بکن که دو تا بچه داشته باشی و بیایی خونه ببینی دارند همدیگه رو میگان. ببینی دخترت داره کون میده به برادرش. چه حالی بهت دست میده؟ حالا اگر دو تا پسر داشته باشی و بیایی ببینی دارن کون هم میذارن چی؟ ببینی زنت هم که مادرشونه داره براشون ساک میزنه چی؟ راضی میشه؟ شاشیدم به فکر و ذهن و روح و روانت.


   ها کـُ‌کا


  •   Sexybreasts
  • 1 ماه
   • 3

  • ديس ١٢ (ok)


  •   Sexybreasts
  • 1 ماه
   • 4

  • امثال تورو بايد از تخم دار زد حرومزاده


  •   bijan_qalpaq
  • 1 ماه
   • 3

  • از اول داستانم میشه فهمید تخیلیه ، یه دختر خوشگل خوش هیکل که تازه طلاق گرفته و کوس و کونشم میریزه بیرونو اهل دادنم هست و ننه بابام خونه نیستن همیشه و خلاصه ادم موقه جق زدن واسه خودش ازین تفکرات کسشعر زیاد میاد تو سرش ،جدی نگیرید


  •   yasin.ir
  • 1 ماه
   • 1

  • خد ا ورت داره


  •   Mojol70
  • 1 ماه
   • 2

  • چ کس و شعر طولانی ای پعه :(


  •   Emperatoorxxx
  • 1 ماه
   • 3

  • خرچنگ ملجوغ


  •   مهرپویا
  • 1 ماه
   • 2

  • کاش یکی بهت گفته بود که شرف ارزشمند ترین دارایی هر ادمیه. وقتی شرف به باد میدی و پالون خر میگیری. دیگه انسان نیستی .یه لاشه متعفن متحرکی یه کِرم غرق در لجن


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه
   • 3

  • تو سریال بازی تاج و تخت ملکه سرسی با اون ترس و لرز به جیمی میداد و حتی آدم میکشتن تا کسی رازشون رو نفهمه خبر از شهوانی نداشتند که الان افتخار شده و اینقدر هم تابو نیست، اصلا یه کاربر کسخل هست اسم کاربریش آبجیبازمه


  •   آقای بلند
  • 1 ماه
   • 2

  • تعدادی موی کس موجوده. به بالاتربن قیمت فروش میره


  •   hrzsex
  • 1 ماه
   • 2

  • داستان هاااااااای یه جقی خل مغز کس مشنگ......


  •   دانیال.کیرکلفت.مشهد
  • 1 ماه
   • 1

  • از اونجا که گفتی زوزه کشید همش حس میکردم داری توی کس و کون یک گرگ میکنی???


  •   Sexy_tired
  • 1 ماه
   • 1

  • چی شد من نفهمیدم از سکانس توی ماشیت رسید توی خونه و توی اتاق؟؟کات کات اینا بلد نیستن فیلم بازی کنن


  •   Hooman.esf.59
  • 1 ماه
   • 1

  • جق نامه ی یه دستی


   دیس 22 بتو و خواهر فولادزره ت که ازبس ازش کتک خوردی
   تو خیالت ازش انتقام میگیری.


  •   Hooman.esf.59
  • 1 ماه
   • 1

  • جق نامه ی یه دستی


   دیس 22 بتو و خواهر فولادزره ت که ازبس ازش کتک خوردی
   تو خیالت ازش انتقام میگیری.


  •   Gay_4_ALL
  • 1 ماه
   • 0

  • سکس با خواهر محشره


  •   maahtiti
  • 1 ماه
   • 1

  • فقط به قسمت پنجره ی حموم رسیدم ولاغیر... چرا من هرچی خونه قدیمی هم رفتم حمومش اگ پنجره هم داشته شیشه مشجر بوده؟؟؟


  •   آبجیبازم
  • 1 ماه
   • 0

  • یهترین سکس محارم اونم ابجی و داداش من بعد از سه سال جق زدن برای ابجط بالاخره بهش گفتم و الان میکنمش چپ و راست از کون اگه میتونی را ابجیت برنامه داشته باشی حتما بکن و حالشو ببر بعد افسوس میخوری تو نکنی یکی دیگه میکنش پس تو خودت بکنش فربون کون خواهرم برم که کیرمو گداشت توش بکنم


  •   geology1382
  • 1 ماه
   • 1

  • یک سوال بچه ها؟ خونه کیا بین اتاق خواب و حموم پنجره دارن؟


  •   dark_woman
  • 1 ماه
   • 1

  • من محارم وبیغیرتی دوس ندارم
   فقط اومدم‌بگم عنوان داستانت نوشتی "خواهره زبون دراز عزیزم"
   وقتی دوکلمه بخوان به هم وصل بشن واصطلاحا صفت وموصوف بشن کسره میگیرن نه "ه"


  •   bhzd-fantasies
  • 1 ماه
   • 0

  • نوش جون جفتتون


  •   Ramin472422
  • 1 ماه
   • 1

  • برآورد کیر چیه؟
   پشمای کسشو میذاشتی لای کتاب؟
   این اراجیف چیه از خودت درمیاری آخه! تو با این افکار جق میزنی دیگه چرا وقت ماهارو میگیری؟


  •   خروسجنگی
  • 1 ماه
   • 1

  • نظر من این هست.کونی.کس ندیده.کیر اسب ابی صحرای افریقا از پهنا تو کونت.کیر اژدهای کمودو تو کون پدرت .با تربیت یه همچی الدنگ.پفیوزی.محارم ممنون.ننویس.جان همون خواهر جندت دیگه ننویس


  •   Tara.tt198
  • 1 ماه
   • 2

  • زوزه میکشید؟مگه گرگ بود؟
   لاشی غلط املایی زیاد داری
   کیر خر به ذهن مجلوقت


  •   PAYAMBARAN
  • 1 ماه
   • 1

  • ننویس خیلی چرته


  •   Zoooj.hashari
  • 1 ماه
   • 2

  • چقدرم خواهرت کسش پشم داشته


  •   hari.chobin
  • 1 ماه
   • 0

  • بیارش اهواز پیش خودم


  •   Sepehr_2000
  • 1 ماه
   • 1

  • بچه های گل توی خونه، کراک نکشید که مثل این میشید


   به نظرم به یه سری مریضایی مثل تو باید اول بلوغت پورن نشون بدن که نری خواهرتو دید بزنی


  •   arshya_xy
  • 1 ماه
   • 2

  • تا اونجاش ک روش حشر داری و نگاش میکنو با شرتش جق میزنی درسسه بقیش داستانیه ک تو دوس داری اتفاق بیفته ولی نمیفته


  •   Vahidrasa1376
  • 1 ماه
   • 0

  • ننشم بگا لعنتی


  •   M4AW4
  • 1 ماه
   • 1

  • نه به سکس با محارم
   من که میدونم رفتی فیام سومر دیدی داری توضیح میدی ولی به احتمال ۱ درصد اگر واقعی باشه؛
   اخه کونی کی با محارم سکس میکنه که تو دومیشی تو به خواهرت نظر داری کس کش کیرم تو کونت
   بعدشم تو که سواد نداری چرا میای داستان بنویسی تو ریدی به ادبیاتی نوشتنت وسط کسشرات یهو میگذاشت و مینشستی و ....
   بعد اخه کونی همه اینا دردش خوردنی
   هفت هشت ده دقیقه رو کجای کونت بزارم اخه


  •   shiraz1002
  • 1 ماه
   • 2

  • سگای ولگردی که شهرداری میکشه به تو شرف دارن


  •   abolfazlsherafat
  • 1 ماه
   • 0

  • خوب بود.بی هستم ایدی اینستا
   sherafat725


  •   Yazdan0111
  • 3 هفته
   • 0

  • مطمئنی تو خدمت بودی کسی ترتیب این جنده خانومو نمیداده؟کیرم تو داستان نوشتنت با اون همه غلط املایی


  •   amyrabrahymyabrahymy@gmail.com
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • عالی بود.دب


  •   moreza7
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • امان از جققق ای اماااااان
   خو لاشی تو تار مو و پشمای کص اونو کجا نگه میداشتی و جمع کردی کونده ?
   د اخه لامصب اول داستان آرزو میکنی که کاش جای شوهرش میبودی
   ولی آخر داستان انگاری به آرزوت رسیدی?
   ینی فاصله تو و رسیدن به آرزوت اول تا آخر داستان بود ??


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو