خواهر خوشگل خودم

1398/03/17

از بچگی باهمدیگه بودیم دعواها خنده ها تویه این دنیا فقط همدیگه رو داریم

چهار سال پیش خواهرم ازدواج کرد ولی تا الان بچه دار نشدن شوهرش راننده هستش و نصف بیشتر هفته رو بیرون از خونه هستش از وقتی خواهرم ازدواج کرده باز بیشتر وقتا تویه خونه ما هستش وقتی شوهرش میاد میره سر زندگی خودش وقتی شوهرش میره رانندگی باز میاد خونه ما

بیشتر وقتا که خونه بودم با خواهرم حرف میزدم تویه اینستا کلی کلیپ میدیدیم روزگار به همین منوال بود یه روز که شوهرش زنگ زده بود بهش که بعد از ظهر میرسه خونه خواهرم رفت خونشون.
ساعت 11 شب بود که دیدم گوشیم زنگ میخورده دیدم خواهرم هستش جواب دادم گفت بیا دنبالم ترسیدم گفتم چیزی شده گفت نه حمید نمیاد تو راه ماشین خراب شده فردا میرسه شب میترسه خونه تنها بمونه منم سریع با ماشین رفتم دنبالش رسیدم جلویه در خونش زنگ زدم گفتم بیاد پایید سوار که شد برگشتیم خونه

خواهرم خیلی ناراحت بود از این که شوهرش راننده هستش و معلوم نیست کی خونه هستش کی بیرونه مامانم یه خورده دلداریش داد و رفت که بخوابه ساعت دوازده و نیم بود منم رفتم تویه اتاقم تا بخوابم زیر پتو بودم که دیدم خواهرم اومد گفت بیداری یا خوابی گفتم بیا تو اومد نشست کنارم دستشو گرفتم کشیدم رویه تخت گفتم چته ما باید ناراحت باشیم که شوهرتم دادیم باز اینجا پلاسی یه خورده سر به سرش گذاشتم کنار هم دراز کشیده بودیم و خاطرات گذشته رو مرور میکردیم که خوابم برد

تویه خواب بودم که دیدم انگشتای دستمو دارن میمالن چشامو باز کردم دیدم خواهرم کنارمه نرفته سر جاش بخوابه و دست منم درست رویه سینشه و خواهرم داره انگشتاشو رویه انگشتام میکشه هیچی نگفتم خواستم دستمو از روش بردارم دیدم دستمو گرفت منم همونجوری نگهش داشتم و خودمو بهش نزدیک کردم تا تویه بغلم بگیرمش بخوابه

خواهرم خودشو کامل تویه بغل من جا کرده بود و منم پایه چپمو گذاشته بودم لایه پاش کیرمم چسبونده بودم به رانش
خواهرم خودشو هی تکون میداد کم کم کیرم بزرگ و سفت شد و فشار ران خواهرم رویه کیرم بیشتر میشد دستش رویه دستم بود و با دستش دستمو رویه سینش فشار میداد منم همکاری کردم و آروم آروم سینه هاشو میمالیدم و کیرمو هم فشار میدادم بهش
خواهرم چرخید و پشتشو کرد به طرف من و خودشو چسبوند بهم منم دستمو از زیر بغلش رد کردم گذاشتم رویه سینه هاش و از پشت کیرمو چسبوندم بهش خیلی حال میداد خواهرم خودشو میمالید بهم دستشو از زیر دستم رد کرد و انگاری داشت شلوارشو میداد پایین منم کیرمو از شلوارم در اوردم و دوباره که اومد خودشو بچسبونه بهم گیرم به کونش خورد اروم اروم خودشو چسبوند بهم کیرم چسبیده بود به کونش تویه همین وضع یه خورده موندیم دیدم دستمو که رویه سینش بود گرفته داره منو میکشه سمت خودش دیدم داره میچرخه اینجوری من میرفتم روش منم همکاری کردم و خواهرم کامل زیرم قرار گرفت

کیرم رویه کونش بود یه خورده رفتم پایین و کیرمو گذاشتم لایه پاش که دیدم خواهرم کمرشو اورد بالا منم کیرمو از پشت گذاشتم کامل رفت لایه پاهاش هی خواهرم تکون میخورد منم اروم عقب جلو میکردم خواهرم لایه پاشو سفت گرفت وقتی کیرمو میکردم توش خیسی کوسش لیز کرده بود و فشار من باعث شد سر کیرم برسه به کوسش و آروم فشار میدادم تا سر کیرم بره توش همینجوری ادامه دادیم تا کیرم کامل رفت تویه کوسش و روش دراز کشیدم خودمو میکشیدم پایین و همزمان با کیرم که میرفت تویه کوسش خودمو میکشیدم روش از زیر بغلش دستمو رسوندم به سینه هاش و تویه مشتم گرفته بودمشون سرمو گذاشته بودم رویه
شونش کیرمو میکردم تویه کوسش و در میاوردم

کم کم سرعتمو بیشتر کردم و خواهرمم خیلی حال میکرد دیدم خواهرم هی لایه پاشو میبنده باز میکنه منم بیشتر کوسشو میکردم تا دیدم خواهرم پاهاشو چسبوند به هم و بندش رو سفت کرده بود جوری که دیگه نمیتونستم کیرمو تکون بدم وقتی بدنش شل شد من همونجوری روش بودم و کیرمو تویه کوسش نگه داشته بودم اروم اروم شروع کردم جلو عقب کردن وقتی نگاهش میکردم یه دختر میدیدم که زیرم دراز کشیده و کیرم تویه کوسشه و داشت آبم میاومد کامل روش دراز کشیدم و همه آبمو خالی کردم تویه کوسش و کل وزنمو انداختم روش یه چند لحظه بعد از روش اومدم پایین و تو حال خودم نبودم که دیدم خواهرم آروم شلوارش
و کشید بالا و بی سر و صدا از اتاق رفت تا تویه اتاق خودش بخوابه

فردا صب بیدار شدم صبونه خوردم رفتم مغازه ظهر که اومدم ناهار خواهرمو دیدم عین روزهای قبل احوالپرسی کردیم همه چی عادی شده بود باز مثله قبل شوخی میکردیم و سر به سر همدیگه میزاشتیم شب که اومدم خونه خواهرم خونه نبود شوهرش اومده بود رفته بود خونه خودش

بهترین تجربه رو با بهترین و عزیزترین شخص زندگیم داشتم واقعا عاشقش هستم.

نوشته: نیما


👍 47
👎 34
172763 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

772196
2019-06-07 20:19:38 +0430 +0430

احتمالا داداش بزرگتم عاشق تو باشه!!!

4 ❤️

772199
2019-06-07 20:21:34 +0430 +0430
NA

کیر توی مغز توهمیت کسخل.
شر و وری بیش نبود داستان تخمیت

5 ❤️

772205
2019-06-07 20:26:11 +0430 +0430

عنکبوت دیوث، دامادتون انقدر راحت نمیتونه آبجیتو بکنه،
توهم زدی کس‌بالا‌خوار؟؟؟
نمیدونم چرا امثال تو فکر میکنن چیزی نگن و ننویسن بقیه فکر میکنن حناق گرفتن و لالن

4 ❤️

772212
2019-06-07 20:35:05 +0430 +0430

ریدم دهنت با این داستان نوشتنت خل و چل

2 ❤️

772220
2019-06-07 21:04:08 +0430 +0430

خواهر کف کیره ، ولی تو نباید بکنیش ، بده ما ، راحت و بی استرس

1 ❤️

772222
2019-06-07 21:22:50 +0430 +0430

خودتو درمان کن فردا تو سگ برات زن میگیرن دختر مردمم بدبخت میکنی مریض این تصورات کیری چیه به خودت بیا بی شرف به خودت بیا بی ناموس به خودت بیا جاکش کیرم تو پدر پدرسگت کیرم تو کس پدر دو جنست

6 ❤️

772227
2019-06-07 22:06:34 +0430 +0430
NA

تل گروه سسکی
roz8500

2 ❤️

772229
2019-06-07 22:24:57 +0430 +0430

محارم ننویس آقا جون،محارم نخونین،ننویسین،عجب بساطی درست شده تو شهوانی!..خواهرم،برادرم محارمو تحریم کنین نه بخونین نه بنویسین،چهارتا بچه میخونن و میشین الگو براشون و می‌رن دنبالش…محارمو تحریم کنیم


772235
2019-06-07 22:54:12 +0430 +0430

من کیرم تو این داوری

1 ❤️

772240
2019-06-07 23:39:09 +0430 +0430

واقعا نسلمون تغییر کرده

نه مادر حرمت داره نه مدر نه خواهر و نه برادر

قدیما دو نفر یه کاسه آب میریختن سر هم میشدن برادر و خواهر

اینا از برکات جمهوری اسلامیه ماشالا

5 ❤️

772244
2019-06-08 00:10:25 +0430 +0430

تو روحت با این افکار مریض و کثیف
حتی اگر فانتزی ذهنی هست خیلی عوضی هستی که حتی میتونی بهش فکر کنی
حتما با یک روانپزشک مشورت کن
من داستان رو نخوندم فقط خواستم بگم متاسفم برات
دیسسسسلایک

4 ❤️

772248
2019-06-08 00:52:36 +0430 +0430

حیوانات هم پس از رسیدن به سن بلوغ با خواهر یا برادر خود سکس میکنن.اونها برای تولید مثل این کار رو میکنن. نکنه تو هم به فکر کن شدن جمعیتی؟؟؟؟؟؟؟؟

1 ❤️

772253
2019-06-08 01:48:00 +0430 +0430

فقط چند خط خوندم چرت بود ?
یه جنده اینجوری پا نمیده اینکه خواهرته

1 ❤️

772257
2019-06-08 02:36:48 +0430 +0430

خیلی عالی بود
سکس خواهر و برادر محشره

0 ❤️

772261
2019-06-08 02:46:41 +0430 +0430

باز هم محارم…!!!
وبازهم کونی های سایبری حکومتی…

آیا براستی لغب ولدزنایی و چیزی بیشتر لایق وبرازنده این قلیل افراد تهی مایه و مغز نیست…

1 ❤️

772262
2019-06-08 03:12:28 +0430 +0430

تویه

1 ❤️

772268
2019-06-08 03:26:20 +0430 +0430

نخوندمش فقط اومدم نصیحتت کنم عزیزمن این انحرافات اخلاقی ضد انسانی رو بزار کنار کونده لاشی کیرخرتا فیها خالدون در کون گشادت بره. جغی چلقوز

1 ❤️

772270
2019-06-08 03:44:48 +0430 +0430

فرزندم کلاس چندم هستی با این همه غلط املایی؟
ران؟این همه عامیانه میکصی سپس میگویی ران؟
والا من هم نمیگویم ران جا کش
ران مادرت
با خواهرت .همکاری. کردی؟آفرین آفرین…یه همکاری با نخل من هم بکن پسر خوب
در ضمن وقتی زیرت را نگاه کردی انتظار داشتی غیر از یه دختر که کیرت توی کصش است و دارد آبت می آید چه ببینی؟پدرت که دارد سه کیره می گایدت؟؟؟ (dash)

1 ❤️

772272
2019-06-08 03:59:25 +0430 +0430

تهاجم فرهنگی اون مزخرفاتی نیست که رادیو و تلویزیون تو مغز ما می کنند . تهاجم فرهنگی دقیقا این چنین داستان های سراسر کذب هست و هدفی هم جز به لجن کشیدن روابط برادر و خواهری و بدبین کردن همسران فداکاری که شب و روز در جاده در بیمارستان در آتش نشانی در نگهبانی فلان اداره و در پادگان جان می کنند که لقمه ای نان در بیاورند و شرمنده خلق نشوند هم ندارد امثال چنین داستان هایی دقیقا آنچه که نوشتم رو هدف قرار داده . بعد از مثلث های عشقی در شبکه های فارسی و وان و جم و کوفت و زهر مار الان نوبت سایت های پرطرفدار هست که هدف قرار بگیرند فقط و فقط لعنت به نویسنده

4 ❤️

772274
2019-06-08 04:43:01 +0430 +0430

خیلی الکی و مصنوعی

0 ❤️

772278
2019-06-08 05:21:59 +0430 +0430

اینقدر بی مقدمه کردی توش من جا خوردم ولی شما انگار نه انگار (rolling)

0 ❤️

772285
2019-06-08 06:01:59 +0430 +0430

چه بگویم دوستان زحمتشوکشیدن

0 ❤️

772289
2019-06-08 06:31:03 +0430 +0430

کس نگو جق تو بزان

0 ❤️

772291
2019-06-08 06:56:27 +0430 +0430

چه دل پری داری از دست داماد تون

چکار کرده تو این چهار ساله باهات که خواستی حتی در حد یه داستان نوشتن هم حالش رو بگیری و بگی درسته که کونم رو جر دادی ، ولی ببین منم زنت رو گاییدم…

ولی خر جان زنش خواهرت میشه ، اشتباه زدی

2 ❤️

772295
2019-06-08 07:28:48 +0430 +0430

عزیزم برو از مامانت بپرس حتما خواهد گفت پسر دائیی جونت هستی

1 ❤️

772297
2019-06-08 07:45:00 +0430 +0430

سلام کاری به راست و دروغ داستان ندارم ولی بخواد پیش بیاد خیلی راحت و دور از باور سکس جور میشه منم تجربش رو دارم باید این چهار چوب های مسخره رو برداشت و دو روز دنیا رو لذت برد

2 ❤️

772309
2019-06-08 09:15:46 +0430 +0430

کیرم دهنت هستش!!!کیرم تو کونت هستش!!!کیرخر تو کون دامادتون هستش!!!نصف داستان شد هستش=!!!

0 ❤️

772314
2019-06-08 09:31:24 +0430 +0430

کیرم دهنت عزیزم
داخل دستور زبان فارسی،،یچیزایی تعریف شده مثل اسم،،ضمیر و…
گاییدیمون از بس خواهرم خواهرم کردی کص مغز

0 ❤️

772348
2019-06-08 17:55:46 +0430 +0430

بهتر بری همون جقتو بزنی کسکش تخمی تخیلی

1 ❤️

772428
2019-06-08 23:53:42 +0430 +0430

کوس خواهرت اسغل پلشت
خیلی داستان کوسشعر بود

1 ❤️

772455
2019-06-09 03:31:23 +0430 +0430

اعوذبالله منم شیطان رجیم
کوس خواهر دروغگر

1 ❤️

772505
2019-06-09 08:14:45 +0430 +0430
NA

جالب نبود

0 ❤️

772598
2019-06-09 22:18:14 +0430 +0430

نووش جونتون

0 ❤️

772604
2019-06-09 22:53:44 +0430 +0430

هر کی داد باید کرد …!
,نووش جونتون

0 ❤️

772676
2019-06-10 07:16:42 +0430 +0430

سگ پدر حرومزاده اگه داستانت راست باشه.
سگ هار هم این کارو نمیکنه. خر تو کونت بکنه

0 ❤️

772678
2019-06-10 07:20:04 +0430 +0430

کیرم دهنت حرومزاده بیغرت

0 ❤️

773792
2019-06-15 08:32:00 +0430 +0430

شربت نخوردینا :/

0 ❤️

773799
2019-06-15 11:06:19 +0430 +0430

میلنگ ماشین دومادتون از سمت پهنش تو قبر پدر کسکش کوونیت ، جقی پفیوز

0 ❤️

774060
2019-06-16 16:45:50 +0430 +0430

عالی بود

0 ❤️

774173
2019-06-16 21:56:23 +0430 +0430

من ابجی مو از کون میکنم و کوس توپولشو گذاشتم برایدشوهرش و چپ و راست موقعیت باشه میکنم چ تبمو تو کونش میریزم لیشتر و خیلی حال میکنیم و همبشه دستم تو شورتس هست و کیرمو ساک میزنه

0 ❤️

774617
2019-06-18 10:52:11 +0430 +0430
NA

بد نبود

0 ❤️

775026
2020-10-31 20:44:18 +0330 +0330

خوش به حالت

0 ❤️

787241
2021-01-19 07:50:10 +0330 +0330

کونی توهمی کیری

0 ❤️

Top Bottom