داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

خواهر زن جیگر

1399/04/25

آرش
سلام دوستان 👋 من آرش هستم21 سالمه 6 ماهه ازدواج کردم وزنم75قد180 خوش اندام و خوشکل سه تا خواهر زن دارم اولی که از همشون بزرگه اسمش ستاره ست 38 سالشه 16 ساله ازدواج کرده دوتا پسر داره 11 و 14 ساله مثل قالی کاشان خوشکل .سفید .تپل . چشماش آدمو جادو میکنه صداش مثل أهن ربا ادمو جذب میکنه قدش بلندتر از منه بدن توپر سینه هاش مثل کله قند👌 وقتی تیشرت و تاپ میپوشه فقط میخوای تو بغلش ولو بشی کونش مثل ژله میلرزه پاهاش از سفیدی برق میزنه 😋همیشه موهاش طلایی رنگ و آرایش غلیظ داره 😅خیلی هم شوخی میکنه تو جمع اوایل زیاد بش توجه نداشتم شوهرش یعنی باجناقم از اون مومن الکی هاست😂 و هر وقت میاد خونه پدر زنم همه چادر میپوشن ولی پیش من راحتن 😉 علاقه من به ستاره از اینجا شروع شد که یه سفر با هم رفتیم شیراز مسافرت یه خانه اجاره کردیم من رفتم دوش بگیرم وقتی اومدم دیدم اوف عجب کونی جلو چشمم داره چای درست میکنه اولین بار بود با ساپورت میدیدمش 👀چشمام از حدقه در اومده بود جوری نگاه کردم که زنم هم فهمید😎 ولی باور کنین نتونستم جلومو بگیرم حسابی کف کردم تو این چند روز هر چه خود شیرینی از خودم بلد بودم رو کردم تا دلش ببرم جوری شده بود جایی میرفتیم من سریع از اون نظر میگرفتم جوری شده بود زنم عصبانی شده بود میگفت ما تا میگیم بازار نمیبری چطو تا ستاره میگه می دوی داشتم ضایع میکردم تا یه چیزی میخریدم اول ازستاره نظر میخواستم اون هم با روی باز و لبخند میگفت عالیه ارش اگه این رو نپوشی عمرت حروم شده😃 تا اینکه برگشتیم شهر خودمون. دو روز بعد بهم زنگ زد و گفت اگه کاری نداری عصر بیا خونمون من گفتم باشه به خواهرت میگم باهم میایم.گفت نه آرش جونم نگرفتی گفتم تنها بیا 😱وااای قلبم داشت می اومد تو دهنم هیجان همه وجودمو گرفت. یعنی چی تنها بیا اومممم بهم گفت آرررررش جوووونممممم⭐
5 عصر رفتم دم خونشون در زدم در رو وا کرد رفتم تو جلوی در ورود منتظر موندم از پشت شیشه مات میدیدم داره میاد طرفم دل تو دلم نبود ببینمش در رو وا کرد یه لحظه چشمم تو چشمش افتاد گفتم سسلالالااااااامممم یه لبخندی زد و چشماشو نازک کرد و گفت یقش جونم اومدی طوله من دستشو دراز کرد یقه منو گرفت منو کشوند تو در رو بست منو چسبوند به دیوار و اومد چسبید به من و گفت پسر جووون تو منو دیونه کردی ممه هاشو چسبوند به سینم گرمای پستوناش داشت منو میسوزوند هنوز نفهمیدم چی شده بود لباشو گذاشت رو لبم و شروع کرد به بوسیدن و مکیدن منم لباشو شروع کردم به خوردن امممممم چه ناز بود لباش اوووومممم چه خوشمزه ست جوووون اممممم تازه داشتم میفهمیدم جریان چیه خودشو محکم چسبوند به من و گفت پسر خوشکل فامیل دیونم کردی سرشو برد بالا و گردنشو اورد رو لبام منم شروع کردم به خوردن گردنش با دستام کونشو گرفتم واای چقدر نرم.بود اوووف خدااااا سرم لای پستوناش گم شد همو نجا تو راهرو دراز کشید و گفت بکن .زود باش بکن تو دارم میمیررررررررم زود باش سگ توله منو بکن منم دامنشو زدم بالا کیر سیخمو در اوردم شورت خیسشو کنار زدم اووووووف کسشو میدیدم که بخار میکرد و داغ شده بود کیرمو گذاشتم در کوسش و با یه فشار محکم کردم تو کوسش و شروع کردم به تلمبه زدن چشاش کاملا سفید شده بود و بد نفس میکشید کاملا شهوتی شده بود و زیر من دست و پا میزد همش بهم فحش میداد و میگفت محکم محکمتر آرش تو فقط مال منی همیشه مال منی فقط مال من توله من بکن پدرسوخته کیرتو تا ته بکن کوصمو جر بده پارم کن منم با تمام قدرت میگاییدمش خیلی خوشم اومده بود و حشری شده بودم خواهر زن خوشکلم زیرم بود و منم داشتم میکردمش کیرم تا ته تو کوسش بود زیرم ولو شده بود و تلو تلو میخورد کوسش داغ شده بود و یدفه ابش راه افتاد منو محکم گرفت و تند تند نفس میکشید یهو لرزید و همنجور که نگاهش تو نگاه من بود گفت ااااااااااااه ااااااااااااااه اااااااااااااااااااااااه اووووووه با لبخند گفت سبک شدم و دستشو حلقه کرد دور گردنم و شروع کرد به بوسیدنم گفتم تو اره پس من چی گفت چجوری دوست داری ابت بیاد گفتم لا پستونی گفت شروع کن کیره شقمو از کسش در اوردم یه نگاه انداخت و گفت بچه مردنی چه کیری داری😻👍 اومممممم بزار لاش اووووف ممه هاش جلو چشمم بود چه سینه هایی مثل بلور برق میزد کیرمو گذاشتم لای پستوناش چقد نرم بود چه حالی داشت شرو کردم به لا پستونی زدن کیرم از لای پستوناش در می اومد میرفت نزدیک لباش چند دقیقه ای لا پستونی زدم و گفت ارش کون دوست نداری گفتم چرا ندارم میمیرم واسش گفت خوب چرا منتظری پاهاشو بالا اورد گفت بزار تو سوراخش و مشغول شو جیگره من منم دوتا پاهاشو بغل کردم کشیدمش جلو کیرمو گذاشتم دم سوراخ کونش و اروم فشار دادم لباشو میجویید و چشماشو مثل شیطونا کرده بود با یه لبخند باحال نگام میکرد کیرم راحت میرفت تو سوراخش معلوم بود حرفه ایه تا ته رفت تو شروع کردم به گاییدنه کونش ووویییی چه حالی دیگه تو حال خودم نبودم ابم داشت می اومد گفتم داره میاد گفت راحت باش کون میفهمی بچه کونه بریز توش منم با هیجان میکردمش نگاش تو صورتم بودو لبخند میزد گفت کیر تو در بیار منم در اوردم با دستاش کیرمو گرفت و اورد جلو صورتش شروع کرد به جق زدن وااای ابم اومد با فشار ریخت رو سرو صورتش اوووووووف چه حالی چقد کیف داشت تا قطره اخره ابمو ریخت رو صورتش با نوک زبونش نوک کیرمو لیس زد سرشو اورد جلو و گفت پدر سوخته کارت خوب بود .حالا زود پاشو جم کن برو که سه نشه منم گفتم چشم😉
نوشته: کچل خان😉


👍 3
👎 24
45497 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

899311
2020-07-15 20:37:12 +0430 +0430

اولی که از همه شون بزرگتره؟
می خواستی سومی از همه شون بزرگتر باشه؟
خوشگلی؟
همینجا معلومه داستانتُ برعکس تعریف می کنی
بگو سه تا برادرزن دارم که دومی از همه شون بزرگتره و…
باقی شُ توی داستان بعدی بگو
ابله!


899314
2020-07-15 20:37:31 +0430 +0430

کچل خان .خواهر خانومتون جنده تشریف دارن انقده ذوق نکن به خودت

7 ❤️

899319
2020-07-15 20:42:08 +0430 +0430

آقا جون من تمومش کنین این مسخره بازیارو… اون قسمت که یقه تو رو گرفت آورد تو خونه ؛ تبلیغ تلویزیونی قرص جنسی جوکر هستش جیگر… حیف درد زایمان مادرت

7 ❤️

899320
2020-07-15 20:43:03 +0430 +0430

دوست کچل عزیز، فرموده بودین " اووووووف کسشو دیدم که بخار میکرد و…"
برادر من کُس مگه کتریه یا لیوان چایی داغه که بخار کنه! خداییش فصل جدیدی در تشریح کس باز کردی.
فکر‌ کنم کل داستانت غیر از اون جق آخری که زدی واقعی بود 😁

8 ❤️

899328
2020-07-15 20:48:15 +0430 +0430

خیلی سعی کردم کستانت رو باور کنم ولی اونجایی که نوشته بودی کصش داشت بخار میکرد دیگه اند کسشر بود . مگه اون تو اجاق روشن کردن که بخار کنه کسخل میگن کص داغه ولی نه تا اینحد . تورو خدا جقیای عزیز کستان ننویسین . شما که حواهرزنتونو دوست دارین چرا زنتونو گرفتین؟ کیرم تو داستانت

7 ❤️

899333
2020-07-15 20:52:03 +0430 +0430

تکرای بود.

4 ❤️

899351
2020-07-15 21:01:15 +0430 +0430

کار سایت به تکراری گداشتن افتاده
این نیز تکراری است

2 ❤️

899353
2020-07-15 21:02:09 +0430 +0430

خیلی دوس دارم داستان درست حسابی ببینم تا نقد درست حسابی روش بنویسم ولی داستان کلا مزخرف بود دوست عزیز ، حالا چون نوشتی منم واسه خنده دوتا از کلمات و اصطلاحاتتو که تو داستان بکار بردیو در اوردم که ی چیزیم یاد بگیری ؛…ادامه پایین…

4 ❤️

899357
2020-07-15 21:02:36 +0430 +0430

خیلی کم شعوری…‌.
این ایموجی ها چیه؟!

6 ❤️

899363
2020-07-15 21:05:22 +0430 +0430

پشمااااااااام.چطوری انقد کص گفتی.
تا صب کص گفتی
~~تا صب ~~

5 ❤️

899391
2020-07-15 21:21:52 +0430 +0430

کوسش بخار میکرد!!!

مگه لبو بود!!!

قدرت تخیلت در حد کارتون فوتبالیست‌ها بود

4 ❤️

899408
2020-07-15 21:34:25 +0430 +0430

کیرم توقدتون ووزنتون وهیکلتون خوب دیوث قدووزن به چه دردمون میخوره
نکنه میخای هیکل قناصتوتوذهنمون مجسم کنیم

الان تجسم یه کوس برامون سخت شده بعدمیخاین بیایم وزن وقدوهیکلتونم مجسم کنیم
نکنه فکرمیکنین باقدووزن بالاوهیکل سکسیتون ماهاحسرت میخوریم نه باباعمرا
منم پس بیام بگم کیرم21سانته وپزشوبدم خوبه نه ماهاعقده ای نیستیم

ازقدیم میگن ازداشته هاتون صحبت کنیدنه چیزایی‌که حسرتشوخوردید

4 ❤️

899411
2020-07-15 21:38:41 +0430 +0430

نویسنده این فیلم سوپر کیران لی بوده؟
باید کمتر کص بنویسی جوون

3 ❤️

899429
2020-07-15 21:58:45 +0430 +0430

من با اون دوست عزیز که فرمودن یکی از تبلیغات تلویزیونی رو نوشتی موافق هستم تنها جاییو که تغییر دادی همون اولش که در میزنه و زنه درو باز میکنه کراوات مرده رو میگیره ومیکشدش داخل خونه که شما به جاش گفتی باهات دست به یقه شد که از اینجا هم میشه فهمید که احتمال اینکه برادرزن بوده خیلی بیشتره تا خواهرزن! ولی یک مقاومتی میکردی حداقل نه اینکه هرکی یقه ات رو گرفت کشید زود بخوابی زیرپاش واسه خودت گفتم. (erection)

5 ❤️

899430
2020-07-15 21:58:48 +0430 +0430

تو راست میگیا کله کیری عه ببخشید کچل خان
ولی کص ننه دروغگو

3 ❤️

899431
2020-07-15 21:59:25 +0430 +0430
NA

کص کش خان تکراری بود… کص کش خان خیلی زیرپوستی خودتو بردپیت نشون دادی الان اگه عکستو بذاری احتمالا یا مث بشکه ای یا مث نی قلیون شایدم تخمی تر

3 ❤️

899439
2020-07-15 22:15:04 +0430 +0430

من چه فحشی بهت بدم که لایقش باشی؟؟خودت بگو
توهماتی که نوشتی سرتا پا ایراده منم الان حوصلشو ندارم یکی یکی دربیارم بیام بکنم تو کونت اونو‌بقیه بچه ها زحمتشو‌میکشن
ولی نمیشه فحشت ندم که تا اینجا اومدم
پس فعلا کیر احمدی نژاد تو‌کونه ادم دروغگو تا بعد
ینی با این چیزایی که سر هم میکنین ادم راحت میفهمه در چه حد جغ میزنین واسه توام از حد گذشته دیگه
فسفر مغزت کامل از بین رفته

4 ❤️

899442
2020-07-15 22:16:29 +0430 +0430

زیبا مفید مختصر ولی خداییش من تا حالا کص در حال بخار ن دیده بودم ن شنیده بودم.

3 ❤️

899445
2020-07-15 22:21:58 +0430 +0430

مردانگی کن خواهر زنت رو ببر تعمیرگاه
من خودم فنی ام ،احتمالا یا واشر سوزونده یا رینگ ضعیف کرده ک کس اش بخار میکنه

5 ❤️

899464
2020-07-15 22:49:19 +0430 +0430
NA

نخوندم چون از اولش مشخص بود تخمیه سیکتیر بابا

3 ❤️

899475
2020-07-15 23:30:02 +0430 +0430

به تو چه فحشی بدم که لذت نبری و ارضا نشی
کسی که بخودش میگه توله سگ دیگه فحش نمیخواد
بعدش کردی تو رادیات ماشین
دودولت نسوخت؟

3 ❤️

899479
2020-07-16 00:10:44 +0430 +0430

داستان های یک مجلوق کصمغز

3 ❤️

899480
2020-07-16 00:28:24 +0430 +0430

چطوری پسر خوشگل فامیل؟؟؟
یه حسی بهم میگه این دیالوگا ماله باجناقته تا خواهر زنت.

4 ❤️

899489
2020-07-16 02:07:18 +0430 +0430

برای اولین بار “بخار از کسش میزد بیرون”
اسکل با زود پز میزنی خودتو نابودمیکنی
اندازه کیرت هم 25 بود یادت رفته بنویسی
چقدر کس شعر بعدش هم لا اقل موقع نوشتن جق نزن

5 ❤️

899502
2020-07-16 03:59:41 +0430 +0430

چرا نوشتی خواهر زن؟
دیگ بخار بیشتر برازنده بود
فرش خونه نسوخت ازون همه حرارت؟
همه هم که ماشالله ۳ ساعت تلمبه میزنن و زنا هم الکسیز شدن

4 ❤️

899503
2020-07-16 04:01:40 +0430 +0430

کس کش قالی کاشان؟؟؟؟
ریدی با مثال زدنت

بعد کسش بخار میکرد داغ کرده بوده؟؟

خاک تو سرت با نوشتنت

3 ❤️

899505
2020-07-16 04:03:38 +0430 +0430

نمی‌فهمم پس این همه تاپال گنده‌کون پشمکی که تو خیابونن کین. شایدم لابد پدر منن. همه ماشالا قد و بالا پرنس سیندرلا. جمع کن ابوالجقِ لاشگوشت.

3 ❤️

899521
2020-07-16 05:23:36 +0430 +0430

برگرفته شده از فيلماي پورن بعد كونكش تو ٦ ماه ازدواج كردي به همين زودي از زنت سير شدي بابا مردم حداقل ٢ سال فكر كس ديگه نميكنن بعدش كم كم ميرن سراغ نفر بعد تازه اوليم رفته خواهر زنتو بكني اي بي ناموس چقدر دروغ نوشتي يه جا

3 ❤️

899524
2020-07-16 05:34:32 +0430 +0430

آخه تخم‌سگ این داستانه میذاری؟؟؟؟
فکر کنم یکی از فیلم های جانی سینز و دیدی، آخه ۹۹ درصد شبیه فیلم جانی سینز بود

3 ❤️

899527
2020-07-16 05:40:22 +0430 +0430

کص خار دروغگو

3 ❤️

899542
2020-07-16 06:17:16 +0430 +0430

الان قالی کاشان رو بهش تشبیه کردی منظورت این بود که قالی خیلی ریدس (چون از نظر من دختره پوکیدس با این توضیحاتت)یا دختره مثل قالی کاشان پهن (rolling)
و اما اصل داستان این شوهر خواهر زنش جوری کونش گذاشته که مثل قالی کاشان پهن زمین شده

4 ❤️

899548
2020-07-16 06:31:42 +0430 +0430

مرتیکه الدنگ دروغگو
ننویس دیگه

2 ❤️

899555
2020-07-16 06:53:55 +0430 +0430

قشنگ معلومه اومدی فحش بخوری بری

2 ❤️

899567
2020-07-16 07:51:27 +0430 +0430

خرچنگ

2 ❤️

899587
2020-07-16 09:30:20 +0430 +0430

به نظر من از نوشتنت بیشتر معلومه بچه کونی هستی… لحن و نوشتنت دقیقا اینو میگه. اینم رویای جقیت بود ک نوشتی… جنده به این راحتی نمیده… برو داییت و سیاه کن کوچولوی بچه قشنگ

2 ❤️

899597
2020-07-16 10:18:25 +0430 +0430

این داستان نوشته های یک جقی

1 ❤️

899599
2020-07-16 10:26:41 +0430 +0430
NA

خدا شانس بده خوب بده منم بکنم

1 ❤️

899603
2020-07-16 10:39:29 +0430 +0430

مگ دستگاه بخوره ک بخار کنه؟
ی جقی فقط میتونه تخیلاتش رو بنویسه ک توام اینکارو کردی

1 ❤️

899608
2020-07-16 11:18:30 +0430 +0430

جون خواهر زن وزنتو بده ما هم بکنیم

1 ❤️

899610
2020-07-16 11:20:11 +0430 +0430

اول داستان چنان توصیف هایی از این خواهر زن خر حشریت کردی که یه« آن خودمو تو بازارِ کُس برده فروشان حجاز باستان دیدم. که تو رفتی بالا سکو … و داری اون خرس گنده رو برای جماعت میچرخونی وصف کس وکون و پستونهاش رو میکنی …تا گفتی هزار درهم … چرتم پرید.
والا یه برده فروش کار کشته هم گه میخورد پستون های یه جنده رو به کله قند تشبیه کنه…بعدش بگه مث قالی کرمون کون ژلاتین…خوشگل سپید …خرس

1 ❤️

899612
2020-07-16 11:26:09 +0430 +0430

کسشو میدیدم که بخار می کرد و داغ شده بود!!!
مگه رادیاتور ماشینه که جوش بیاره و بخار کنه؟

کچل خان با صابون بچه فیروز جق نزن 🌹

1 ❤️

899620
2020-07-16 12:10:18 +0430 +0430

تا گفتی خوشکل و خوش هیکلم داستانت تموم شد واسم کسکش.دقیقا مشخصه چکاره ای و برادر زن کونت میزاره.با استیکرای نسخرت

1 ❤️

899623
2020-07-16 12:22:48 +0430 +0430

جدا از داستان کسشر و تکراریت خجالت نمیکشی با 21 سال سن هی زرت و زرت ایموجی گذاشتی؟؟؟
ایموجیه عنه اخه

1 ❤️

899625
2020-07-16 12:29:17 +0430 +0430
NA

چه کس شعر مثل فیلم هاست

1 ❤️

903043
2020-07-28 04:55:44 +0430 +0430

آخه کس کش مردم خر فرض کردی جنده ها هم یه نازی دارن

1 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom