خواهر زن داداشم

1390/06/08

بچه های شهوانی این داستان کاملا واقعی پس در اخر چرت نگید لطفا.برادر من که 2 تا پسر هم داشت تصمیم بگرفته بود ازدواج مجدد بکنه با یک خانم دکتر که تو بیمارستان کار میکرد من از اینکه این دختر زندگی زن داداش قبلیمو با 2 تا بچه خراب کرده بود خیلی ناراحت شدم بعد که برادرم ازدواج کرد با این خانم بخاطر اینکه مشکلی پیش نیاد یه 2 تا کوچه پایین تر خونمون یه خونه گرفت من که از قبل عروسی فهمیدم این خواهرش آیلار هم واسه من میخاره وتا بعد از عروسی هم بیشتر بیشتر باهاش صمیمی شدم من و برادرم بیشتر کارامون با همه بخاطر همین زیاد خونشون می رفتم طبق معمول هم این آیلاره هم همش اونجا بود منم که دنبال گرفتن انتقام این 2 تا پسر برادرام و مادرشون که این خانم شوهرشو تصاحب کرده بود بودم به فکرم زد با آیلار بریزم رو هم .

رفته رفته کار من با آیلار رسیده بود به اینکه هر شب بیرون می رفتیم با هم جشن تولد دوستاش می رفتیم ولی طوری که کسی نفهمه ما با همیم بیشتر موقعه ها می گفت بزار به اجیم بگم ما همدیگه رو دوست داریم من تهدیدش می کردم می گفتم اگه فعلا چیزی بگی من منکرش میشمو دیگه بات حرف نمیزنم احمق فکر میکرد من دوسش دارم گهگدای بغلش میکردم بوسش می کردم دیدم ممانعت نمیکنه یه شب که خونه برادرم بودم که آیلار هم اونجا بود اخر شب بود که برادرم اینا رفتن خوابیدنو آیلارو من هم داشتیم تلویزیون نگاه میکردیمو حرف میزدیم که من هی لبشو بوس می کردمو بغلش میکردم که هولم میداد گفت یه وقت میان ابروریزی میشه منکه گوشم به این حرفا نبود هی می چسبیدم بش که خستش شد بسکی منو هول داد وقتی میومدم بغلش کنم گفت مثل اینکه تو نمی تونی صاف بشینی با اتاقی که شبا من توش می خوابم که اجیم یه وقت شک نکنه منم که از خدا خواسته رفتیم تو اتاقو نشست رو یه صندلی یه لعافو یه پتو متکا تو کمد دیواری اتاقه بود من برداشتم پهنشون کردم گفت ببخشید گفتم چیه میخوام اینجا بخوابم گفت اونوقت من کجا بخوابم گفتم می تونی پیش من بخوابی گفت برو دیگه خیلی پررو شدی منم از صندلی بلنش کردمو خوابوندمش رو تشک دیدم پتو رو کشید روخودش منم رفتم زیر پتوش اروم چسبیدم بهش سینه هاشو با دستام گرفتم گفت برو چراغو خاموش کن درم قفل کن گفتم چشم گفت بی خوذ دلتو صابون نزن فقط میتونی بغلم کنی بعد میری می خوابی تو دلم گفتم امشب کونو دادی به باد برم بخوابم شب خوابیو روشن کردمو شهوتم خیلی رفته بود بالا رفتم خودمو انداختم روش گفت له شدم گردنشو گوششو بوس میکردم حشری شد هی با صدای اروم قربون صدقم میرفت داشتم دیگه تیشرتشو پاره میکردم تا گذاشت تشرتو سوتینشو در ارم سینه های گرد کوچیک نوک صورتیشو می خوردم داشت از حال میرفت از حشر رو شلوار انقدر پاهاشو چسبونده بود به همرفتم دکمه شلوارشو باز کن نمیذاشت که 1 ساعت داشتم موخشو میزدمتا به زور اجازه داد شلوارشو در بیارم لختش که کردم تا چند لحظه فقط به اندامش خیره شده بودم که گفت بد کسی انتخاب نکردی اقا شاهین از قیافت پیداست کف کردی گفتم اره اندامت خوردنی حالا می خورمشون سر چوچول کس دست نخورده خوشکلشو می خوردم هی می پرید می گفت نخور دیگه طاقت ندارم صدام در میاد میفهمند ارضاع که شد کسش خیس شد بلند شدم دمل خوابوندمش باسن گردشو لمس کردمو سوراخ کونشو با اب خودش چرب کردم انگشتمو کردم تو دیذم 60 متر پرید گفت نکن دردم میاد گفتم الان حال میکنی پاشو خم شو دستتاتو بگیر به میز شل کن خودتو منم کیرمو با اب کش ازج کردمو به زور سرشو دادم تو یه خورده که دادم تو اخو اوخش شروع شد تلمبه زدم میگفت داری جرم میدی گفتم الن خوب میشی صدای چلف وچولوف با خوردن پاهام به باسنش تحریکم میکرد با دستام سینه هاشو فشار می دادم 5 دقیقه تلمبه نزدم ارضاع شدم ابم او قطره قطره لا پاش رو باسنش کمرش ریختم خیلی حال کردم با دستمال کاغذی خودشو پاک کرد لخت تو بغل هم بودیم با کسش هی ور میرفتم گفت خوب حال کردی عزیزم گفتم عالی فقط اگه بذاری بعدا پردتو بزنم از جلو من خیلی دوست دارم گفت نه دیگه پررو نشو دیگه وقتی که با هم ازدواج کردیم گفتم سنتی بوسیدمشو رفتم تو پذیرای خوابیدم 2 هفته بعد کسی خونمون نبود صبح ساعت 8 صبح که قرار بود بره دانشگاه اومد خونمون با هم خوابیدیم تا 10 صبح صبحونه خوردیم بعد بردمش رو تخت مامان بابام که 2 نفریه ایندفعه سریع لختش کردمو ممانعت نکرد اینگار واسه همین اومده بود بدنشو که بوسدم مست مست شده بود کیرمو گذاشته بودم رو کسشوهی رو پردش می مالیدم گفتم آیلار می خوام پردتو بزنم مست الود گفت شاهین جونم بزن تو نزنی کی بزنه بزن دارم میمیرم بکنش داخلش کیرمو فشار دادم پرده نپرید پا هاشو دادم بالا کیرمو می چرخوندم روش یدفعه فشار دادم پردشو زدم یه جیغ زدو از بغلای کوسش خون میومدبا کهنه پاکشون کردم سر کیرم دیگه داخل تر نمیرفت انقدر توف زدم نرفت داخل تا ارضاع شد کسش نرم شد کیرمو پذیرفت با کسش خیلی حال کردم اونروز بدبخت می گفت کسم می سوزه خوب هم نمی تونست راه بره ساعت 2.30 ناهار از بیرون گرفتم خوردیمو می گفت نمی تونم رانندگی کنم تا اونجا گفتم اروم برو گفتم اگه مادرت متوجه شد بد راه میری چی بش می گی گفت مگم پریودم بعد گفت کی به مامانتمیگی بیاد خواستگاریم الکی گفتم همین روزا اخه من بش وعده الکی ازدواج میدادم اونم فکر میکرد دیگه زن من قرار بشه از این ما جرا به بعد بالا 20 دفعه کردمش هی امروز فردا می کردم میام خواستگارت تا وقتی که من دانشگاه واسه کارشناسی ارشد قبول شدم شهرستان رفتم اونجا یه خونه گرفتم الانم اونجا زندگی می کنم تاوان خواهرشو آیلار پس داد انقدر زنگ میزد گریه زاری میکرد بش گفتم اگه به کسی بگی ابرو خودتو بردی الان 1 سالی می گذره از این ما جرا ولی هر از گاهی زنگ میزنه نفرینو ناله میکنه منم میگم ازدواج کن خوشبخت بشی حالا ابرو ریختن خوبه خواهرتونو فرستادید زیر پای برادر من زنو بچشو فراموش کرد

نوشته:‌ شاهین


👍 0
👎 4
140316 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

296213
2011-08-30 06:06:16 +0430 +0430
NA

کيرم توى داستانت! بکنش تو کونت! فقط همينو بهت ميگم:برو جلقتو بزن بچه جلقى :-D

0 ❤️

296216
2011-08-30 06:42:47 +0430 +0430
NA

خب منم از اول بگم نه چرت نمیگم خیالت راحت چرت گفتن رو فقط تو بلدی با این داستان مزخرفت
اونیکه فکر میکنی باعث شد تو سمت آیلار بری شهوتت بوده نه حس انتقام جوئیت والا این چه ربطی به خواهرش داشته یا به تو چه که میخوای انتقام بگیری دادشت خیلی آدم بود نمیرفت خیانت کنه نه اینکه تو بشی کاسه داغتر از آش
پر غلط ترین داستان سایت را داری بهت تبریک میگم یادم باشه برم تو کتاب گینس شهوانیون اسمت رو ثبت کنم از هر 4 تا کلمه یکیش یه مشکلی داشت مثلا فکر کردی چه اتفاقی میوفته اگه یه بار میخوندی و ویرایش میکردی ؟؟؟؟ حالا اینجا ما نه دیدیمت نه مشناسیمت بگو دکترا داری ارشد چرا ؟کی به کیه ما هم با این جمله بندیت و غلطات حتما باور میکنیم
با لهجه کدوم شهر نوشتی ؟؟؟؟ پدرم دراومد تا تشخیص بدم چی نوشتی
صدای چلف وچولوف :/ :O جل الخالق این دیگه چه صداییه؟
کیرمو فشار دادم پرده نپرید ظاهرا به زبون محلی نوشتی که من معنیشو نفهمیدم میشه ترجمه کنی یعنی چی؟؟؟
با کهنه پاکشون کردم =)) =)) =)) =)) وای خیلی بامزه بود یاد مکانیکا افتادن که دستشونو با کهنه پاک میکنن باید از دستمال استفاده میکردی :)) :)) :))
الانم فکر میکنی که خیلی مردی دیگه خدا رو شکر تو خوشحال باش بقیه مهم نیستن

0 ❤️

296217
2011-08-30 06:45:39 +0430 +0430
NA

خب بسر خلم، صبح كه اصلاحيه دادم حاليت ميشه كوني

0 ❤️

296218
2011-08-30 08:28:12 +0430 +0430
NA

این اصلاحیه از طرف فری به پیشنهاد داداش Kheftkon زده میشه
برادرم داشت ازدواج مجدد میکرد اون داشت بنیان زندگیشو بهم میزد و من دنبال انتقام بودم
انتقامی خونین و مالین از اون زن که زندگیه داداشم رو با دو تا بچه خراب کرد
اون لعنتی خودش به برادرم پیشنهاد داد
خودش اونو به زور برد پای سفره عقد اون داداشم رو اغفال کرد
اون یه خواهر داشت در همین زمان بخاطر قدرت انتقامی که در وجودم بود کیرم به حرف در اومد و گفت حالا وقتشه !!! تو میتونی!!
شب موعود فرا رسید خونه برادرم رفته بودم اما هیچکی اونجا نبود فقط آیلار اونجا بود. کیرم مثل یه شمشیر تیز شده بود از چشام به جای خون آب کمر میچکید…
و من کردمش من پردشو زدم آره …
من تونستم الان کیرم خیلی ازم راضیه
بهم میگه پسر تو آخرشی
برادرم چند روز پیش با زن جدیدش رفت خارج کشور تفریح . زنش به زور اونو برده باید انتقام اینکارو هم بگیرم…
من :ایلار بیا امشب کارت دارم
ایلار: برو پی کارت جقی
آیلار دیگه بهم نداد ولی من هر روز دارم ازش انتقام میگیرم .
میدونی چجوری؟
هر روز به یاد آیلار جق میزنم.

0 ❤️

296219
2011-08-30 08:30:43 +0430 +0430
NA

اون کهنه خیلی خنده دار بود :d
داستان جالبی نبود.توصیفات کمی داشت.غلط املایی هم که زیاد داشتی.اون دختر بیچاره رو هم که بدبخت کردی.

0 ❤️

296220
2011-08-30 08:37:53 +0430 +0430
NA

ریدم تو اون لحظه ای که داشتی جق میزدی و این کسشعراتو نوشتی !

0 ❤️

296221
2011-08-30 09:43:34 +0430 +0430
NA

اندر باب انتقام:
من واقعا موندم اگه تمام انتقام های تاریخ اینجوری بود چی میشد؟!!! مثلا در روم بجای اینکه سزار رو بکشن پرده خاهرشو میزدن یا خاهر مادر غزافیو می کردنو عکسو می زاشتن تو شهوانی یا تو بحرین کل زنای آل خلیفرو می کردن ولی خدا به داد خوانواده سران حکومت و دولت ما برسه اگه مردم بخوان به این روش انتقام بگیرن!!:دی
1-آرش از زمان تولد یه ویژگی خاصی داشت و اونهم این بود که میتونست با کیرش صحبت و در دو دل کنه البته کیر آرشم چون کیر فهمیده ای بود به اون گفت که میتونه در راه انتقام از اونهم کمک بگیرهو لازم به ذکر است که قبلا همآرش زیاد از کیرش کمک می گرفت مثلا موقع همزدن چایی شیرین یا موقع درس خوندن و حتی موقع نوشتن داستان. شماها چی فکر کردین فکر می کنین این داستانو آرش تایپ کرده نهه نه بلکه در واقع این کیر آرش بوده که این داستان و نوشته و تایپ کرده و خود آرش این وسط تخمم نبوده!!!
2- همونصورت که گفته شد آرش به دلیل اینکه در امر خواندن درس هم از کیرش کمک می گرفت آخرسر کیر خر هم گیرش نیومد چه برسه به دیپلم که غلط های املایی که در داستان می بینید اثرات استفاده کیر جای مغز می باشد.
3- آرش در اثر جلق زدن زیاد کلا مثل خروس میمونه و بعد 5 دقیقه آبش میاد(خسته نباشی آرش خروس)
4-"تا ارضاع شد کسش نرم شد کیرمو پذیرفت با کسش خیلی حال کردم " اقا خداییش من ایتو دیگه نفهمیدم چجوری میشه اینجوری ؟؟ این یعنی چی؟ یعنی کیرت از کس ایلار تقاضای پاسپورت شینگن کرده بود که پذیرفته شد؟ یا کیرت رفته بود خاستگاری کس آیلار که پذیرفته شد؟ کیرت از کس آیلار معذرت خواهی کرده بود که پذیرفته شد؟؟
5- و در آخر آرش کلا از هر کسی می خواد انتقام بگیره بهش قول ازدواج میده!!! یادمه یه بار آرش با باباش دعواش شده بود که حواسش نبود به باباشم قول ازدواج داد و باباشم با آغوش باز از پیشنهاد ازدواج آرش استقبال کرد که برای آرش خیلی خاطره تلخی بود.
در آخر هم زن برادر آرش بخاطر این انتقام و اقدام شجاعانه از آرش تشکر کردن ولی چون اون موقع آرش تو جو داستانی بود که برای شهوانی نوشته زن اول برادرشم کرد!!!

0 ❤️

296222
2011-08-30 09:47:39 +0430 +0430
NA

من فكر كنم تو از اون بچه دهاتي هايي كه اصلا تو شهر زندگي نكردن و طرز فكرشون مال عهد دقيانوسه بايد باشي كه عقده اي بار امدن آخه كسخل تو همه جوره داداشت را حق به جانب ميدوني در حالي كه اصلا يه ذره هم راجب به اختلاف اينها چيزي نگفتي بعد مياي ميگي من از خواهر زنداداشم انتقام گرفتم آخه به خواهر زن داداشت چه مربوطه ؟ كيرم تو مغز و افكارت جر خوردت بياد تو يه بچه كسخل و منگول بيشتر نيستي كه فقط عقده اي بار امدن خاك تو سرت كنن بدبخت

0 ❤️

296223
2011-08-30 10:13:05 +0430 +0430
NA

من هنوز دارم فکر میکنم که چه جوری میشه با آب کیر رو چرب کرد که تو این کارو کردی. کس کش مگه رفته بودر تعویض روغنی که با کهنه پاکش کردی. خواهرت رو گاییدم ما چرت میگیم یا تو که از اولش کس شعر گفتی . حالا داداشت یه گهی خورده به تو چه مربوطه. کس کش مالیاتی.

0 ❤️

296224
2011-08-30 10:41:29 +0430 +0430
NA

از خاطرت لذت بردم… بازم به کوری این سایناجون4 هرچی داری بنویس… باید این جور ادما رو با نوشتم دوباره له کرد…
حالشو بردم…

0 ❤️

296225
2011-08-30 10:55:50 +0430 +0430
NA

بعداز چند وقت و اندي اومديم داستان بخونيم - مردك اينا چيه نوشتي؟ بانظر اكثربروبچ موافقم مخصوصا فري وساينا وانسان بد ،پسر جان ريييييييييدييييييييي :-D :دى :دى :دى
از خزعبلات هم پارو فراترگذاشتي

0 ❤️

296226
2011-08-30 11:19:52 +0430 +0430
NA

این نظر به عشق و نفرت ( پدر نقد داستان سکسی) تقدیم می شود:
آخه چرا میاین عقده هاتونو اینجا خالی میکنین؟ اینجا باید نقد کرد شما میاین کمبوداتونو جبران کنین؟ فری میاد عقده هاشو اینجا باز میکنه برو تو دفتر بنویس این چیزا رو
انتقام یعنی صدمه زدن به کسی که از او رنجشی دارید (سایت کیری پدیا)
حالا فهمیدین معنیه انتقامو؟//
باریک ال… شاهین جان من که کاملا حس انتقامتو درک کردم تخیلت هی بدک نبود به یاد آیلار یه دست جلق پدر مادر دار هم زدم خدا خیرت بده
بگذریم :دوستان این مرتیکه فری معلوم نیست کیه یه بچه زیر 15 سال باید باشه؟ واسه چی نظر اونو میخونین اگه من میخونم فرق دارم من میخوام نقد کنم اینا نقادای دوزاری اند من نقدام پنج زاریه بیا حرفای منو بخون بیا یاد بگیر بذار فضا رو نقدی کنیم نه نسیه
این فری مسخره دلقکه
هی میگم هی شما میرین میخونین
د نخونین دیگه

0 ❤️

296227
2011-08-30 11:51:18 +0430 +0430
NA

دادا هالی وود
کس نگو، سوراخ کون من جمع و جوره دادا
اما مثل اینکه صفر تو رو باز کردن اونم یه جور که فقط ترس عزرائیل میتونه جمعش کنه.
مواظب چاقالت باش عمو جون

0 ❤️

296228
2011-08-30 12:24:53 +0430 +0430
NA

شاهین آره واقعا حق داشتی انتقام بگیری من باهات موافقم آخه تو هم سر پیازی هم ته پیاز فقط موقع انتقام نباید چراغ شب خوابیو!!! روشن میکردی چون من هم از این اسم تعجب کردم هم اینکه هیجان انتقامت کم شد گفتم که حق داری سروته پیاز.نه تو کلا خود پیازی که انتقام زن سابق پسر مامانتو از دختر دیگه ی مادر زن جدید پسر دیگه ی بابات گرفتی

0 ❤️

296229
2011-08-30 13:46:15 +0430 +0430

کیر تو دهن گشادت

0 ❤️

296231
2011-08-30 14:20:35 +0430 +0430
NA

1- همه ما میایم اینجا که داستان سکسی بخونیم و زیبایی این نوع داستان ها در تنوع اونهاست! پس دوستانی که با سکس محارم یا گی یا لز مشکل دارن خفه بشن و از سایت برن بیرون! اگه اومدی اینجا سکس عاشقانه مامان و بابات رو بخونی گمشو بیرون (ساینا و دیگر احمق های موجود منظورمه)
2- همه اینجا خیالبافی می کنن و کسی داستان سکسش با شما رو نمی نویسه! پس اگه از داستان سکس غیر واقعی لذت نمی برین می تونین سکس من با مامانتون رو تصور کنین!
3-دوتا دختر لاشی (ساینا و سارا و…) یا دو تا بچه کونی که خودشونو جای دختر جا می زنن اینجا نظر کارشناسی می دن و یه مشت کوس لیس فکر می کنن با لیسیدن کون اینا و طرفداری از اینا فردا اینا بهشون کون میدن! خاک بر سر کوس لیستون
4- همه اینجا در یک فضای سکسی دموکراتیک، با هر لهجه و هر طرز تفکر و هر نوع عقیده و روش سکسی حق دارن بنویسن و نظر بدن. پس یا به همه احترام بگذارین یا دور کیرم طواف کنین

0 ❤️

296232
2011-08-30 16:07:22 +0430 +0430
NA

ببخشيدا… معذرت ميخوام… اما كس شر بود :">

0 ❤️

296233
2011-08-30 16:20:35 +0430 +0430
NA

همون اول که گفتی به خدا واقعیه چرت نگید، فهمیدم می خوای کس شعر بگی. مادر جده، اخه من اون زن داداش اصلیو فرعیتو گاییدم مگه وقتی پرده پاره میشه روغن میاد بیرون که با کهنه پاکش کردی.
در ضمن داستانت منو یاده ایرج قادری انداخت

0 ❤️

296234
2011-08-30 18:21:31 +0430 +0430

آه برادر شوهر کجایی که زن داداشت به گا رفت .
آه من همینجام زن داداش .چی شده چرا بگا رفتی .
داداشت منو بگا داد .میخواد بره با یه خانم دکتر ازدواج کنه . تو باید انتقام بگیری .
من نمیذارم آب خوش از گلوی آیلار پائین بره .
کونی آیلار دیگه کیه . اسم هوو خانم دکتره .
میدونم آیلار خواهر خانم دکتره من حتما میکنمش .
برو بکنش انتقام منو بگیر البته از داداشت هم باید انتقام بگیری . بیا منم بکن .
خیلی دوست دارم به یه فوق لیسانس کوس بدم برادر شوهر اما حیف تو تا پنجم ابتدایی بیشتر نخوندی .
عوض این حرفا زن داداش بذار کیرم را با آب کوست چرب کنم .
آه زندگی بون انتقام اصلا معنا نداره آه آه آه . =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) انتــــــــــــقام

0 ❤️

296235
2011-08-30 21:39:29 +0430 +0430

داستانت انقدر بیروح شروع شد که هیچ کششی در من ایجاد نکرد واسه ادمه دادنش پس فقط 2خط خوندم
به جای اینکه وقتمو تلف کنم داستان تخمی تو رو بخونم نظرات بچه ها رو خوندم مخصوصا فری و انسان بد کلی حال کردم با نقدشون و کل ماجرای داستان چرتتو فهمیدم
فقط یه خواهش وقتی از کسش روغن میاد که میخوای با کهنه پاک کنی عکس بگیر بذار ما هم ببینیم

0 ❤️

296236
2011-08-30 22:05:07 +0430 +0430
NA

نظر یکی از بچه ها راجع به فضای سکسی دموکراتیک جالب بود :d . از نوشته های اقا فریم لذت بردیم. به نظرم اگه داستانتو اب و تاب میدادیو به روحیات افراد میپرداختی قشنگ میشد. حیف که همتون هولین مث وقتی که میخواین کس کنین

0 ❤️

296237
2011-08-30 22:21:20 +0430 +0430
NA

سکس کنین منظورم بود

0 ❤️

296238
2011-08-31 00:18:46 +0430 +0430
NA

خدا کنه داستانت دروغ باشه که اگه راست باشه واسه خودم وبقیه دوستان متأسفم که باهمچین آدمی تو سایت چرخ میزنیم.چون تو معنای وسیع کلمه نامردی،خیلی نامردی!نامرد،خیلی خیلی خیلی نامردی،واقعأ نامردی ای نامرد،نامرد عوضی،نامردعوضی کثافت،نامردعوضی کثافت آشغال،نامرد عوضی کثافت آشغال پست،نامرد…

0 ❤️

296239
2011-08-31 01:09:58 +0430 +0430
NA

کیرم تو کون اونایی که نظر تخمی تر از خودشون میدن دمت گرم حال کردم داستانتو خوندم.بچه ها یادبگیرین چه طوری انتقام بگیرین دمت گرم داداش دمت گرم.

0 ❤️

296240
2011-08-31 01:38:33 +0430 +0430
NA

دوستان خوب از خجالت اين نامرد دراومدند
احتياج به حرف ديگه اي نميمونه

0 ❤️

296241
2011-08-31 09:42:28 +0430 +0430
NA

به نظر من تو فوق ليسانس كس كشايي .

0 ❤️

296242
2011-08-31 09:45:47 +0430 +0430
NA

ادم تو شرايت عادى هيچ وقت دلش نمياد همچین نامردى رو در حق يه انسان ديگه بکنه.تو اين داستان مشخصه که نويسندش با يه خاطره خيلى بد و دردناک زندگى ميکنه.با فوش و ناسزا گفتن تأثيرى روى اين موجودات نيشه گذاشت فقط به حالت سادىسميشون تأثير ميزاريم فقط ازاميدوارم به پست اين بيناموسا نخوريم.
مراقب خودتون و خانوادتون باشيد.
براى نويسنده هم آرزو ميکنم که دست از اين طرز فکر برداره و به اين فکر کنه که با هر نفسى که ميکشه به مرگ نزديکتر ميشه و فرصت براي زندگى سالم و جبران اشتباهات کمتر!
موفق باشيد!

0 ❤️

296243
2011-08-31 19:30:49 +0430 +0430
NA

آخه کس کش جقول تو با این داستانت ادمو مجبور میکنی که برینه بهت. الان برادر زن اول داداشت هم باید بیاد تو و آبجیتو واسه انتقام از داداشت بزاره روی همدیگه بگاد درسته؟

0 ❤️

296244
2011-09-01 01:59:31 +0430 +0430
NA

8}
خیلی پستی نامرد :>
فری جونو انسان بد عزیزممنون از اصلاحیه هاتون =D>
راستی یه بار داستانتو بخون!!! از اول تا اخرشو به هم وصل کرده بودی! که هم تا با و بعد …
تمام جملاتت بهم وصلن اینم سبک نوشتن کارشناس ارشداست دیگه لابد!

0 ❤️

296245
2011-09-03 22:31:55 +0430 +0430
NA

kheili koso sher boud…kheiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

0 ❤️

296246
2011-09-05 13:27:00 +0430 +0430
NA

زیادی جلق زدی حواست باشه کونوتوبگاییدن ندی کس کردنت پیشکش.کسکش رویایی.ایندفه چشمات میبندی جلق میزنی داستانش نکن

0 ❤️

296247
2011-10-21 11:46:15 +0330 +0330
NA

خاک تو سر نامردت

0 ❤️

296248
2012-06-07 12:29:10 +0430 +0430
NA

kos.khol

0 ❤️

296249
2014-10-24 14:17:38 +0330 +0330
NA

عووووووووووووق

به روح اعتقاد داری؟

0 ❤️

535123
2016-03-29 21:13:46 +0430 +0430

تو که انقدر خوب مینویسی چرا به جای این کسشعر داستان کونی شدنتو نمینویسی

0 ❤️

547349
2016-07-03 09:56:59 +0430 +0430

همین که چیززی نمیگم برات از هزارتا فوش بدتره 🤮

0 ❤️Top Bottom