داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

خواهر زن عشق دوم من

1399/04/18

سلامی به شما

داستان سکس من خواهر زن جنده .
اسم من احسانه ۴۰ سالمه قدم تقریبا ۱۸۵ رو دارم کیرم ۱۶ سانته .
من با همسرم مریم که ۳۵ سالشه بسیار زیبا و مهربانه که من عاشقشم دوتا گل پسر فضول دارم .
خواهر زنم برای دانشگاه به شهر ما امده بود پیش ما زندگی میکرد منم مشکلی نداشتم دختر بدی نبود از همسرم لاغر تر بود بدن خوبی هم داشت خیلی با من راحت بود جلوی من لباس راحتی میپوشید من به دیدن شهوت نگاهش میکردم ولی نمیشد برم سمتش چون هنوز دانشگاه میرفت ازدواج نکرده بود .

چراغ سبزی بهم نداد ولی شوخی میکردیم .
خب بریم سر اصل مطلب همسرم تو شرکت من کار میکرد با هم یک جا بودیم همونجا هم با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم .
صبح هروز بیدار میشدم با همسرم مریم و دوتا پسرم و خوار زنم که اسمش سحر بود از خونه میرفتیم بیرون .
اول دوتا پسرمو میذاشتم درب مدرسه بعد خواهر زنم که سحر بود تو مسیر میبردیم درب دانشگاه پیاده میشد بعد من و مریم میرفتیم شرکت .
یک روز زیاد حالم خوش نبود بعد که همه رو بردم رفتیم شرکت نشستم گفتم شاید خوب بشم دیدم نه دوست دارم بخوابم رفتم تو دفتر مریم دیدم جلسه دارند با همکارها به منشی مریم گفتم صداش کن بیاد آمد گفتمش من خوابم میاد میخوام برم بخوابم گفت ماشین بزار ظهر خودم برمیگردم بچه ها رو از مدرسه میارم . منم به منشی مریم گفتم برام آژانس بگیر دوباره مریم آمد گفت احسان سحر زود میاد بهش بگو نهار درست کنه .منم راه افتادم سمت خونه رسیدم دیدم کفش های سحر درب خونه هستش یک جفت کفش مردونه هم درب خونه این کفش ها مال کی میتونه باشه .
خیلی آروم بی صدا کلید انداختم رفتم داخل نگاه کردم که کی اینجاست ، دیدم تو اتاق خواب صدای ناله میاد و صدای یک پسره میگه ، چه کس خوشگلی واااای میکنمت صدای آح اوح سحر میومد متوجه شدم که سحر خانوم داره میده .
دستم کردم گوشی رو از جیبم در آوردم گذاشتم رو فیلم گذاشتمش تو جیب پیرانم دوربینش بیرون جیب بود . بدون اینکه کسی متوجه بشه فیلم میگرفتم درب رو باز کردم دیدم لنگا سحر بالا یک پسر لاغر سفید اندام افتاده روش داره میکنه خواهر زن منو ، وقتی پاها بالاست تو بقل همدیگه داره میکنه چی میتونه باشه به غیر اینکه خوانوم اوپن تشریف داره .
یک دقیقه ایی نگاه میکردم کیرم شق شد دوست داشتم بکنم ولی اینجوری دوست نداشتم دوست داشتم با رضایت خودش باشه وگرنه همون موقع دوتا رو میکردم .

یک دفعه از جا بلند شدن متوجه من شدن از ترس میخواستن بمیرند خواهر زنم سحر دستشو گذاشت رو سینه هاش و کسش با ترس گفت اقا احسان ببخشید پسره دستش سر کیرش بود رفت گوشه دیوار التماس میکرد کاری باهاشون نداشته باشم .
انگشت اشارمو گذاشتم رو دماغم بهشون گفتم اوسسسسس نترسید کاری ندارم باهاتون خیالتون راحت به پسر گفتم نترس راحت باش نگاه سحر کردم گفتم راحت باشید من میرم تو اتاق بچه ها میخوابم شما کارتون رو بکنید خیالتون راحت به کسی نمیگم .
دیدم آروم شدن رفتم تو اتاق بچه ها گوشی رو از جیبم در آوردم فیلم خاموش کردم فیلم گذاشتم تو حافظه مخفی رفتم دراز کشیدم فکر مشغول بود. حالا رفتن یا هستند؟ میکنه یا نه؟
منم کیرم تو دستم بود که بکنم ولی گفتم بزار با رضایت خودش باشه چون همیشه میکنمش .
نفهمیدم کی خوابم برد‌، دیدم یکنفر پتو گذاشت روم نگاه کردم دیدم سحره امد بره صداش کردم سحر با خجالت گفت بله گفتمش بیا کارت دارم نشست .
گفتم سحر مراقب باش کار دست خود ندی هر وقت خواستی دوست پسرتو بیاری با من هماهنگ کن که بدونم گفتمش اکی نگاه کرد گفت باشه گفتمش برو دوتا چایی درست کن با هم بخوریم بلند شد رفت .
کم کم نقشه تو ذهنم رو وقتش شد عملی کنم .(غریبه میکنه کیر من خار داره مگه).
با دوتا چایی امد نشست منم با کمال پررویی بهش گفتم سکستون تمام شد یا نمیه تمام دوست پسرت فرار کرد .
خندید گفت نه اولش ترسیدم امدم دیدم خوابیدی به هم دانشگاهیم گفتم نترس خوابید کاری نداره ولی بدبخت گفت نمیتونم ترسیدم ، چند دقیقه نشست گفت ولی فکرشو نمی کردم کاری با ما نداشته باشه معلوم آدم خوبیه ،.
لباسشو پوشید و رفت گفت برای دفعه دیگه .
منم بهش گفتم پس نوبت من کی میشه ؟
گفت تو که مریم خواهرمو داری ، من گفتم تو رو هم گاهی لازم دارم. حالا بیا یک لب خوشگل بده بهم گفت مرسی که کاری باهامون نداشتی ،پشت سرشو گرفتم صورتش آوردم نزدیک صورتم لب گرفتیم با سینه هاش بازی کردم اندازه سینه هاش ۷۵ بودن لباس ها رو در آورد لخت شد منم لخت شدم گفتمش ساک بزن گفت دوست ندارم با دستم بازی میکنم ، کیرمو گرفت بازی میکرد من با چوچوله کسش ور میرفتم رفتم ژل لوبریکانت که ما من و مریم بود آوردم خوابوندمش بهش گفتم اوپنی درسته؟
با سرش گفت بله من ژل رو ریختم رو کیرم گذاشتمش تو کسش واااااای چه حالی خیلی وقت بود کس تنگ نکردم و میزدم دستم سر سینه هاش و کیرم تو کسش اونم حال میکرد وای گفت محکمتر بزن احسان محکم منم میزدم یکم در حین زدن کس و کونش رو بالا پایین کرد یک احی کشید کیرمو در آوردم پشتش کردم حال داگی میزدم کونش سفید بود کیرم میرفت و میومد منم میزدم احساس کردم کیرم مثل یک تیکه چوب شده گفتم تا انقدر سفته از کون بکنمش داشتم میزدم ژل رو برداشتم ریختم رو سوراخ کونش انگشتم کردم تو سوارخ کونش و کس میزدمش میگفت یواش درد میاد منم هی ژل میزدم کردمش دوتا انگشت دیگه ناله میکرد انگشتام و در آوردم سر کیرم ژل ریختم تیزی ژل کردم تو سوراخ کونش ژل فشار دادم کونش پر ژل بشه دردش نیاد کیرم سرش کردم تو سوراخش هی میگفت ای ای درد داره منم کم کم جاش کردم و زدم اولش درد داشت بعد دیگه چیزی نمیگفت گاهی آحی میکشید . خوابوندمش رو زمین و تلنبه میزدم از زیر هم با سینه هاش بازی میکردم .
آب منی رو به فشار ریختم تو کونش بلندش کردم ازش یک لب گرفتم گفتمش ببخشید اگر اذیت شدی گفت نه ۳ بار ارضا شدم .
گفتمش باز خواستم بهم میدی گفت اره فقط جلو مریم تابلو بازی در نیاری .
حالا این جنده خانوم خونه ماست قرار در آینده ما رو خوشحالتر کنه .
گفت عیبی نداره گاهی با این پسره بیام حال کنم ؟ بهش گفتم بگوش بیاد شاید دو به یک شدیم . خندید گفت باشه منم از خدامه .
برای همین گفتم خواهر زنم‌جنده هستش.

کل داستان واقعیت داشت به غیر اسم ها

نوشته: احسان


👍 38
👎 40
109995 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

897076
2020-07-08 21:28:54 +0430 +0430
NA

نظر اول.عشششق فقط خواهر زن

4 ❤️

897078
2020-07-08 21:29:33 +0430 +0430

شاید خواهر زنت جنده بوده باشه ولی از جاکشی تو کم نمیشه دوست عزیز. : /


897083
2020-07-08 21:32:12 +0430 +0430

درمرام عشق مارا تک پریست. عاشق گر خیانت کند عاشق نیست.
کیرم تو کان خاین

پسرآریایی خراب معرفتتم داداچ

1 ❤️

897084
2020-07-08 21:32:32 +0430 +0430

اخه چرا وقتی زن دارید میتونید نیاز جنسیتون و با اون برطزف کنید میرید سراغ کسی دیگ.بی تعهدی تا کِی؟


897088
2020-07-08 21:34:11 +0430 +0430

خواهر زن مجردت برای دانشگاه به شهرتون اومد؟
زنت هم قبل ازدواج توی شرکت تو کار میکرد؟
قاطی کردم
یه بار توضیح میدی؟اگه قانع شم،ادامه شُ می خونم

معلومه خالی بندیه.حیف وقت
ریدم تو تخیلاتت.سوراخات.خودت.شرکتت.کارمندات.داستانت و همه چی ت ابله!


897092
2020-07-08 21:38:27 +0430 +0430
NA

حرفی ندارم ساخته ذهن یک پسر بچه 14/15 ساله جقی

و سوالی که ذهن مرا گاییده اینه که چنین داستانایی(حالا الان رو نمیگم) هفتاد هشتاد تا لایک میخوره
ولی یکی مثل اون نویسنده واقعا خوش قلم(ش.ع.راد .مثل داستان محافظ/بای سکشوال) ده دوزده تا :( :( :( :( 🌹

5 ❤️

897095
2020-07-08 21:41:41 +0430 +0430

این لفظ گفتمش خیلی رو موخه. تازگی مد شده، شاید هم نویسندش یه نفره؟؟!!

و اما بعد؛ داستان که داد میزد کس و شعره و دروغ محض، ولی محض اطلاع، به این کار جناب عالی میگن جاکشی. و البته مواظب باش به کس کشی نیافتی.


897097
2020-07-08 21:45:05 +0430 +0430

ساخته یه پسر ۱۶ ساله باشه یا واقعی به هر حال تابو بود خوشم نیومد از اصل داستان ولی جزئیاتشو دوست داشتم یه لایک کیری به نامت

0 ❤️

897100
2020-07-08 21:52:25 +0430 +0430

خوبه خانمت باهات تو شرکته وگرنه خدا باید به داد کارمندات میرسید(dash)

4 ❤️

897102
2020-07-08 21:58:26 +0430 +0430

حال نکردم با داستانت

4 ❤️

897105
2020-07-08 22:01:27 +0430 +0430

فقط اسم ها واقعی بود وکل داستان توهم.اینو باید آخر کصتانت میگفتی.

5 ❤️

897107
2020-07-08 22:09:18 +0430 +0430

##ای کونی دروغگو##

6 ❤️

897126
2020-07-08 22:28:59 +0430 +0430

تو ن زن داری ن خواهرزن فقط آرزوی داشتنشونو داری


897130
2020-07-08 22:32:15 +0430 +0430
NA

زنت هم جنده ست

4 ❤️

897135
2020-07-08 22:41:57 +0430 +0430

درود خدایان بر شما و جنده خانم گرامیتان
داستانت خوب بود من به شخصی خوشم اومد .

2 ❤️

897142
2020-07-08 22:46:47 +0430 +0430

واقعا که خواهرزن مثل خواهر ادمه دییس

4 ❤️

897144
2020-07-08 22:51:57 +0430 +0430

کیرم تو سر در اون اداره ای که تو با این سوادت توش کاره ای هستی

5 ❤️

897146
2020-07-08 22:55:13 +0430 +0430

بابا این همون نویسنده گفتمش هست باز اومد روروان ماراه برن

7 ❤️

897149
2020-07-08 22:58:54 +0430 +0430

کاکو شیرازیا هم ختلیبند شدن ؟
فقط اون تیکه‌ی انگشت رو دماغ خیلی با حال بود.
قشنگ برنامه‌های عمو پورنگ تداعی شد.
آقا خدایی یعنی واقعا هر چی سکس داشتین هر چی بوده حتی در حد مالوندن همونو اگه عین واقعیت تعریف کنید خیلی بهتره تا این کسشرا !
بابا داستان سکسی نوشتن هنر نویسندگی میخواد.
شما باید اکه دارید خاطره بگید !

4 ❤️

897152
2020-07-08 23:18:55 +0430 +0430
NA

خدا وکیلی کل داستان هارو کنترات برداشتی
اوسسسسسس یعنی چی؟؟؟
گفتمش
بگوش بیاد
آخه دری پشتو هم اینجوری نیست به خدا

6 ❤️

897153
2020-07-08 23:30:06 +0430 +0430

چه کسشری نوشتی

2 ❤️

897157
2020-07-08 23:52:35 +0430 +0430

آفرین ،به تلاشت ادامه بده

0 ❤️

897173
2020-07-09 01:04:43 +0430 +0430

گفتمش …گفتمش …گفتمش …اخه بی شرف از خودت وزنت خجالت نمی کشی ها اگه فردا دخترت هم زیر بک پسر داشت می دا د لابد ادای مردای باغیرت رو درمیاری ها یاخودتم دخترتو می کنی ازاون لجن ها هستی که به دخترت هم تجاوز کنی …دیگه نشو نویسنده …لجن کثافت

6 ❤️

897184
2020-07-09 03:08:01 +0430 +0430

تخمی

اول اینکه این داستان‌ها رو چه واقعی باشه و چه ساختگی، نباد گفت. اینجا بچه‌های کم سن و سال زیاد هستن، فکر میکنن به هرکی رسیدن باید باهاش سکس کنن.
دوم اینکه گفتی از همون اول با دید شهوت نگاش می‌کردی، یعنی خودت از اول فاسد بودی، زنت رو ول کردی و به دختر دیگران نظر داشتی.
سوم اینکه باید قبول کنی وقتی خودت هرزه هستی و خواهر زنت هم هرزه است تا اونجا که اوپن هم شده، یعنی زنت هم هرزه و جنده است. کمی رفتارش رو چک بکن تا بفهمی با چند تا از همکارات در ارتباطه و دو به یک و سه به یک میشه.
چهارم اینکه مگه گوشیت به اندازه‌ی تبلت بزرگه که میذاریش توی جیبت باز هم نصفش بیرونه؟
پنجم هم اینکه از نظر داستان نویسی هم خیلی مزخرف نوشتی و نه هیجان داشت و نه زیبا بود.
ششم هم اینکه شاشیدم توی سکس‌های خیانت و محرم و این جور چیزا و حرفا و اینا.

ها کـُ‌کا


897197
2020-07-09 04:33:07 +0430 +0430

اولا وقتی یکی یکیو میاره تو خونه بکنش خاطرت جمع درو قفل میکنه حواسشم شش دنگ هست که صدا نیاد بعد توی چاقال رفتی تو دم در هم واستادی سکسشونو فیلم گرفتی؟؟؟ (dash) اخه حرومزاده چرا داستان مینویسی؟؟؟؟؟؟؟


897198
2020-07-09 04:35:20 +0430 +0430

باز این گفتمش اومد… همه داستان‌ها تابلوئه آقای گفتمش… اگه اون جندست توهم هرزه ای

6 ❤️

897212
2020-07-09 05:13:06 +0430 +0430

میخواستم فوش بدم ولی خودت گفتی دیگه خواهر زنم جنده س .اون به همه میده تو خب از بستگانشی.ولی احتیاطا کیر اون پسرای فضولت تو دهنت کونی.

6 ❤️

897220
2020-07-09 05:43:06 +0430 +0430

پسر جان ادبت کجا رفته بی ادب بی تربیت … حالا کس شعرا و غلط های کس نوشته ات بخوره تو کله کچلت…
جقی وامونده ، مگه اومدی حموم پارتی پیرزن های عیاش استخدام شی که شق و رق واستادی میگی سنم 40 کیرم 16 سانته؟ خب خوشبحالت خیر سرت… بعدشم بی کلاس … آخرین جمله داستانت که راجع به خواهر زنت بود خیلی بی ادبانه بود “گفتم خواهر زنم جنده هستش” یعنی چی بی ادب؟!
باید مینوشتی …گفتم خواهر زنم جنده تشریف دارند…

4 ❤️

897223
2020-07-09 06:06:16 +0430 +0430

دوست عزیز

تو ی بچه جقی هستی
حتی کون ندادی
فقط لاپایی دادی

وقتی در مورد کون کردن این طور توضیح میدی
یعنی اندازه ی گاو هم سرت نمیشه

به نظر من برو تا گرون نشده صابون بخر
اینجا وقتتو تلف نکن

3 ❤️

897228
2020-07-09 06:29:38 +0430 +0430

گفتمش…؟ بگوش بیاد؟؟؟
ای کیرم توکس خار یک یکتون
کیر بچهای شهوانی تو انگشتای جقیت که اینطوری تایپ میکنه‌.
آقای جاکسش…پست بعدی کسکشیه …موفق باشی.

6 ❤️

897266
2020-07-09 08:10:03 +0430 +0430

یه سوال ؟
اونا سکس کردن تموم شد ، شما خوابیدی بیدار شدی ، چایتم خوردی ، سکس هم کردین ؟ این زنت نیومد چرا ؟ من انتظار داشتم وسط سکس شما بیاد ، نکنه اونم با مدیر مدرسه بچه هات داشته سکس میکرده ؟

3 ❤️

897268
2020-07-09 08:18:58 +0430 +0430

جمع کنید این گفتمش گفتمش رو
یاد این شعر افتادم

گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟ چشم غمگینش به رویم خیره ماند قطره قطره اشکش از مژگان چکید لرزه افتادش به گیسوی بلند زیر لب غمناک خواند ناله زنجیرها بر دست من.

3 ❤️

897269
2020-07-09 08:19:32 +0430 +0430

خاتم خوب و اهل حال از شهرکرد هست بیاد تلگرام اینم ای دی
sib3400

0 ❤️

897270
2020-07-09 08:24:42 +0430 +0430

با سلام به همگی
داستانت عالی بود و کاملا واقعی ازت ممنونم
نمیدونم این نظرات رو میخونی یا نه
نمیدونم چرا بعضی ها اصرار دارن انتقاد بیخودی بکنن
یه نفر گفته مگه میشه گوشی توی جیب باشه و دوربینش بیرون باشه که انتقاد میکنی
من از شما ها می پرسم همین گوشی های معمولی رو توی جیب پیرهنتون بزارین ایا دوربینش بیرون نیست و نمیشه فیلم گرفت!?
اخه تو تا به حال توی عمرت گوشی داشتی که انتقاد میکنی به داستان?

شاید فیلم نگرفته باشه از ماجرا وخالی بسته ولی امکان پذیره
چرا دوستان عادت دارین چرت و پرت بگین و انتقادهای صدمن یه غاز بکنید
بنده خدا داستان واقعی گفتی میخواین با هر دروغی و توهینی بگید واقعیت نداره
شماها مگه خودتون چجوری کوص میکنید? خب اگه راست میگید داستان واقعیتون رو بگید

0 ❤️

897288
2020-07-09 09:37:43 +0430 +0430

جالبه جديدن از خواهر و مادر كشيدن بيرون كردن تو خواهر زن

4 ❤️

897313
2020-07-09 11:26:05 +0430 +0430

یک آحی کشید !
کصکش میدادی داستانو خوده دختره ویرایش کنه غلطاتو درست کنه

5 ❤️

897318
2020-07-09 11:41:11 +0430 +0430

خرچنگ

3 ❤️

897338
2020-07-09 12:57:11 +0430 +0430

این ژل هم تازگیا وارد داستانای جقی ها شده فکر میکنن اگه ازش بزنن میشه سوراخ قفلم گایید

2 ❤️

897344
2020-07-09 13:13:11 +0430 +0430

لامصب خب یه ویرگول بعد خواهر زن تو عنوان داستانت میذاشتی. اول فکر کردم تگ داستان باید گی باشه

2 ❤️

897378
2020-07-09 20:38:53 +0430 +0430

گفتمش…گفتمش…گفتمش…گفتمش…لاشگوشت پیراشکی فروش، به چی زبونی نوشتی؟
نمیدونی اینجا پیج عمومیه؟
خنگ بازی درنیار دیگه.

4 ❤️

897428
2020-07-09 21:21:46 +0430 +0430

40سالته مث این بچه های15ساله تایپ کردی وداستانتونوشتی
احتمالامعلم نگارشت کون بوده ویادت نداده چجوری بنویسی

1 ❤️

897467
2020-07-09 21:56:35 +0430 +0430

دوستانی که نظر میدید اگر نظر منو میخونید چندتا سوال
یعنی از این نوع روابط تا حالا نشنیدید؟
توی چت یک خانومی تعریف میکرد عاشق شوهر خواهرشه و هر چی پا میده دامادشون بیاد بکنه متوجه نمیشه
شاید اکثر این داستانها خیالی باشه ولی از این نوع روابط زیاد هست
به شخصه من چندتا رابطه مادر پسر ، پسر و خاله، پسر و زندایی،خواهر و برادر و همکارها تو اداره شنیدم طوری که چندتاشونم دیدم و ثابت کردن
متاسفانه هست و میدونید اکثرشون بخاطر بلوغ زودرس پسرها و عدم آموزش درست کنترل شهوته

0 ❤️

897474
2020-07-09 22:09:32 +0430 +0430

به منم یاد بدید چجوری ۳ بار میشه ارضا شد ;)

3 ❤️

897502
2020-07-10 00:11:15 +0430 +0430

آقایی که خودتو احسان معرفی کردی
من با گاییدن خواهرزن موافقم ولی سکس مقدس است رفیق ولی تو بیشرف بازی درآوردی کار تو اخاذی و سر گردنه گیری نام داره ضمنا کسیکه واسه سکس دو نفر دیگه جا تهیه میکنه اصطلاحا جاکش و کسکش بهش میگن
از فقر و نداری یک دختر جوان سوء استفاده کردن نامردیه احسان خان

1 ❤️

897534
2020-07-10 04:46:56 +0430 +0430

هرچند خواهر زنت ب قول خودت جنده تشریف دارن ولی دلیل نمیشه توبگی جنده.مثلا خواهر زنته.
بعدش دوست پسرش بوده خونه ام خالی تواصلا باید خودتو کر وکور میکردی شاید اون جنده نمیشد شاید فقط بااون پسره بوده وکارشون به ازدواج ختم میشد
درکل آخر بیشرفیه

2 ❤️

897855
2020-07-11 05:57:54 +0430 +0430

من که همون دو ،سه خط اول و خوندم فهمیدم تو کی هستی ،تو همون احمقی هستی که همش میگی(گفتمش)ریدم تو کلت کونی

2 ❤️

897883
2020-07-11 08:10:08 +0430 +0430

اوسسسسسسسسسسس نترسید؟!!!

0 ❤️

899246
2020-07-15 13:11:52 +0430 +0430
NA

پسرو چکار کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خیلی نامردی نذاشتی کارشو بکنه

0 ❤️

899657
2020-07-17 07:17:24 +0430 +0430

خدا شانس بده 😞 😞

0 ❤️

900216
2020-07-19 17:46:18 +0430 +0430

کسکش خواهر زن با خواهر فرقی نداره دوست داری شو هر خواهرت هم خواهرت بگاد هم بقییه خواهرات و بگاد.
بعضی وقتا باید دهن قدیمیا رو طلا گرفت که میگن…(از هر دستی بدی با همون دست میگیری)خوشکل جون. امید وارم باجناقت زنت بگاد و شوهر خواهرت کل خواهرات بگاد و سوپری محلم مادرت بگاد.چون تو زنا زاده ای که به خواهر زنت رحم نکردی.واقعیت گفتم منم.

0 ❤️

901373
2020-07-23 06:44:38 +0430 +0430

خواهرزن مثل نون زیر کباب است ، اگر لـو نری و باعث بهم ریختن زندگی و شکستن دل همسرت نشه ، خیلی هم عالیه
اما داستانت ، مگه پسره مکان نداشته که بیاد تو خونه شما و خواهرزنت را بکنه ؟
هیچ پسر دانشجویی اینقدر احمق نیست بره تو مکان دختر اوپـن !
چون با مهریه دست و پا ، دختره را به نافش میبندن
بگو میدونم خواهرزنم لـاشیه ، شاید هم اوپنه ، ولی نکردیش

0 ❤️


Top Bottom