خواهر عوضی

  سلام من اسمم محمد 22 سالمه و خواهرم هم اسمش مهساست و 30 سالشه
  یادمه وقتی که 8 سالم بود خواهرم همیشه منو میزد و هر چی میگفت باید میگفتم چشم
  قشنگ یادمه وقتی از مدرسه میومد جوراباشو پرت میکرد تو صورتم و میگفت برو بشور
  خیلی مغرور بود بینهایت مغرور بود
  هزاران بار جوراباشو شستم قشنگ یادمه بار ها وقتی که حال نداشت میرفت رو تخت مینشست و من بدبخت مجبور بودم ناخوناشو براش لاک بزنم تمام خریداش به گردن من بود لباساشو میداد من براش بشورم
  منم از فوت فتیش و پالیسی و این جور چیزا هیچ چیز نمیدونستم تازه یک ساله که یاد گرفتم اینارو
  یه مدتی گذشت تا من 10 ساله شدم و خواهرم 18 ساله میرفتیم مهمونی و من باید کفشاشو براش واکس میزدم و لباساشو اتو میکردم آماده شدیم و رفتیم تو حیاط خونه منتظر موندیم چون دختر عموم اینا هم خونه ما بودن و از اونجا قرار بود بریم خونه مادر بزرگم
  ما سه نفر رفتیم تو حیاط و شروع کردیم به مسخره بازی و دوییدن تو حیاط دختر عموم یه سال از خواهرم کوچیک تره و یه ذره دوییدیم یهو من با کفش رفتم روی کفش خواهرم و کفشش خاکی شد یهو دیدم شد مثل سگ داد و بیداد که باید تمیز کنی و اینا
  منم گفتم نمیکنم بابا دیگه خستم الان
  یهو یه سیلی محکم بهم زد در همون لحظه اشکم دراومد و گفت
  حالا که اینجوری شد باید با زبونت کفشمو تمیز کنی یالا لیس بزم زود
  رفت نشست روی صندلی که تو حیاط بود و این پاشو انداخت روی اون یکی پاش و گفت زود باش وگرنه انقدر میزنمت تا بمیری
  منم از ترس این که دوباره کتک بخورم روی زمین رو زانو هام نشستم و دو دستی کفش خواهرم که تو پاش بود رو گرفتم تو دستم دختر عموم هم کنار خواهرم وایساده بود منم شروع کردم روی کفش خواهرمو لیس زدم داشت حالم بهم میخورد
  یهوم دختر عموم برگشت به خواهرم گفت
  مهسا گناه داره طفل معصومو مجبور کردی کفشاتو لیس بزنه
  که یهو خواهرم با لحن تند بهش گفت به تو ربطی نداره جنده داداشمه دوس دارم هر کاری که دلم میخواد باهاش بکنم
  که دیدم دختر عموم خفه شد


  این ماجرا تموم شد تا این که بعد چند ماه رفیقام بعضیاشون سیگار میکشیدن یه روز یه سیگار اوردن و رفتیم تو زیر زمین خونه و شروع کردیم به کشیدن یهو برگشتم دیدم یکی داره ازمون از لای پنجره زیرزمین داره فیلم میگیره منم سریع دوییدم بیرون و دیدم خواهرمه رفت تو اتاقش درو بست منم رفتم پشت در گفتم گوه خوردم مهسا تو رو قرآن به بابا نگو مهسا غلط کردم که اونم درو باز کرد و گفت بیا تو
  رفتم تو اتاق و همینجوری داشتم گریه میکردم افتادم به پاش ازش خواهش کردم که گفت باشه نمیگم ولی از این به بعد من هر چی گفتم باید بگی چشم
  منم گفتم چشم
  یهو گفت بخواب زمین منم خوابیدم دیدم اومد روی صورتم وایساد
  من داشت صورتم میترکید اخه چجوری یه بچه ده ساله میتونه وزن یه دختر هیجده ساله روی صورتش رو تحمل کنه ؟
  همین جور با جفت پا روی صورتم وایساده بود و عین خیالشم نبود که صورت من زیر پاهاشه من داشتم له میشدم
  چند دیقه ای روی صورتم وایساد و بعد رفت پایین و نشست روی صندلی منم رو زمین بودم یهو کف پاهاشو گرفت جلو صورتم و گفت لیس بزن من گفتم نه که دیدم فیلمو توی گوشیش داره پخش میکنه
  منم از ترس دوباره گریه ام گرفت چون اگه بابام اونو میدید منو میکشت


  منم شروع کردم به لیس زدن کف پاهای خواهرم که داشت حالم بهم میخورد همینجوری لیس میزدم و خواهرم میگفت افرین داداش کوچولوی خوب افرین قشنگ لیس بزن تا برق بیفته
  منم همینجور لیس میزدم


  چند دیقه ای لیس زدم تا این که گفت دیگه بسه دوباره بخواب زمین
  منم خوابیدم و یهو دیدم که با کون نشست روی صورتم من داشتم خفه میشدم اون زیر شلوار لی تنش بود
  بعد چند دیقه گفت داداشی دهنتو باز کن منم باز کردم یهو گوزید تو دهنم
  انقدر بوش بد بود که داشتم از حال میرفتم
  چند بار روی صورتم گوزید و بعد بلند شد و گفت داداشی حال داد و منم همینجور گریه میکردم و اون رفت


  شب شده بود و داشتم میخوابیدم که یهو دیدم در اتاقم باز شد دیدم خواهرمه بهم گفت مامان یه لیوان شیر داد بدم بهت بخوری ولی من شیرو خوردم شیر خودمو ریختم توش
  لیوانو داد بهم بعد برقو روشن کرد دیدم یه چیز زرد رنگ توشه بو کردم دیدم شاشیده تو لیوان منم داشتم بالا میاوردم
  بعدش گفت بخور داداش نوش جونت زود بخور و بخواب که فردا باید بری مدرسه منم دوباره گریه کردم و مجبور شدم کل اون لیوانو تا ته بخورم و بعدش خوابیدم صبح که از خواب بیدار شدم آروق که میزدم بوی شاش از دهنم میومد بیرون حالم داشت بهم میخورد


  بعد از این ماجرا خواهرم خیلی منو اذیت کرد همیشه مجبور بودم پاهاشو لیس بزنم چند بار شاششو خوردم و یه بار هم رید تویه یه قوطی و گفت بخور منم یه ذره شو خوردم و حالم بد شد چند روز دل درد داشتم


  تا این که چند سالی گذشت و من گوشیه خواهرمو انداختم توی رود خونه و باهام دعوامون شد و هنوزم که هنوزه باهم دیگه قهریم.


  نوشته: محمد vf

 • 13

 • 94
 • نظرات:
  •   Themahdi
  • 7 ماه
   • 7

  • یاد کُزت افتادم (rolling)


  •   ChitiBoy
  • 7 ماه
   • 12

  • خارتو گاییدم
   اسطوره تخیل تویی نه نویسنده ارباب حلقه‌ها


  •   شاه ایکس
  • 7 ماه
   • 17

  • در ده سالگی اتو میکردی؟؟ سیگار میکشیدی؟ در ده سالگی؟؟ (dash)


  •   varna008
  • 7 ماه
   • 3

  • ساقیت رو عوض کن فقط همین


  •   saberzed
  • 7 ماه
   • 4

  • نمیخاستم امشب فحش بدم ولی کصصصصصص نتت کص ننه خواعرت و کص ننه ننت با این بچه اوسکلشون


  •   فرفريسم
  • 7 ماه
   • 4

  • پدر مادر بالا سرتون نبودهك اين اينكارا رو ميكرده ؟حالم بهم خورد تروخدا اين گرايشات تخميتونو اينجا ننويسين


  •   Ado_Den_Haag
  • 7 ماه
   • 5

  • کیری ترین داستانی بود که تا به حال تو این سایت خوندم،ریدم به خودتو خواهرت.


  •   Javadrst46
  • 7 ماه
   • 2

  • همون بهتر که قهری


  •   saeedno15
  • 7 ماه
   • 9

  • آخه پلشت نهایتا به بابات میگفت دوتا میزد توی گوشت, بهتر از این بود که شاش و گوه بخوری و توی دهنت بگوزن (biggrin)


  •   Sorena4273
  • 7 ماه
   • 3

  • بیشرف تر و دیوث تر از خودت عکس روی شناسنامته


  •   mohammad725
  • 7 ماه
   • 2

  • To maghz ndri hamin (dash)


  •   Scott12
  • 7 ماه
   • 5

  • خاک تو سرت کنن حالم بهم خورد . آبرو هرچی پسره بردی.من رفتم صاف تو جمع خانوادگی گفتم از یه دختره خوشم اومده میخوام برم باهاش دوست بشم(تو جمعی که پیرو خط خمینی و رسول بودن) کسی چیزی نگفت گفتم سیگار کشیدم با دوستام برا بار اول کسی خایه نکرد حرف بزنه بهم. بعد تو رفتی اینجوری جنسیت ما رو زیر رادیکال بردی؟ خاک تو سرت واقعا


  •   Mandil.hot
  • 7 ماه
   • 7

  • این چی بود؟ فتیش که نبود. سکسی هم توش نبود. حتی فانتیزی هم نبود. فقط حال بهم زن بود. اسم خودشون هم میگذارن نویسنده. جناب ادمین یه نگاه بنداز بعد نشر بده.
   تو هم مگه مجبوری که بنویسی؟ عزیزم ننویس.


  •   mahmood212
  • 7 ماه
   • 3

  • جقی محض تویی


  •   yakamozi
  • 7 ماه
   • 4

  • کیر ژان وال ژان توی کونت با همین داستان تخیلیت


  •   Abbas97
  • 7 ماه
   • 4

  • خداوکیلی نیاااا
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   خدا وکیلی نیا این جور جاها


  •   D.Amour
  • 7 ماه
   • 5

  • بچه ها ما یه مدت نبودیم بی خبریم - شربت توی داستانا جاشو داده به شاش ؟؟
   خاندانتو به 21 روش هیمالیایی گاییدم کس مخ جقی


  •   mariii_a
  • 7 ماه
   • 3

  • حالمو بهم زدي تو ننه اقا نداشتي مگه اه


  •   royaei
  • 7 ماه
   • 3

  • میگم تو آدمی ؟
   اگه آدم هم باشی حتما مریضی ؛
   اگه مریض نباشی حتما دیوانه ای ؛
   شاید هم کمبود داشته باشی ؛
   آخه چی بگم که لایق این چرندیاتت باشه ؛
   علی رغم میل باطنیم ؛
   موفق باشی


  •   Mustang.gt
  • 7 ماه
   • 4

  • کیرم دهن اون پرستاری که خبر سالم بودنتو به بابا مامانت داد


  •   Annahita
  • 7 ماه
   • 4

  • من فقط عاشق اون پدر باسنی و مادر هر جایی شدم که نبودن و ندیدن که رابطه ی دختر خونه با پسر خونه که از قضا کوچیکتر هم هست چطوره که بعد اون پسر اونقدر باسنی بار بیاد که کسشراشو اینجا بنویسه


  •   off_boy
  • 7 ماه
   • 3

  • به داستان كس و شريت كاري ندارم چون دوستان سوتياتو گرفتن ولي اسم نويسنده نابودم كرد.لعنتي محمد vf واينره تو اينستا.بدجوري رو زنش كراش دارم (biggrin)

   لعنت بهت با اين اسم انتخاب كردنت :D


  •   HYPERMAN98
  • 7 ماه
   • 3

  • اگه من جای آبجیت بودم و میدیدم توی 10 سالگیت سیگار میکشیدی، میذاشتمت گوشه اتاق و جای توالت فرنگی ازت استفاده میکردم


   کاش یه چیزی بالاتر از دیسلایک هم وجود داشت


  •   Hooman.esf.59
  • 7 ماه
   • 1

  • بچه ها حواستون کجاس فحش ندید به این شازده
   ایشون خیلی قدرتمند و مقتدر هستن
   کارشون درسته اصلا هم خوششون نمیاد کسی بهشون فحش بده
   فتیش برده بودن و سکس کثیف هم ندارن
   داش حمید سیگاری خوب این موجودات را میشناسه.


  •   parto_banoo
  • 7 ماه
   • 7

  • آقا خواهر منم آدم نیست ولی دیگه تا این حدم تخمی تخیلی نیست


   این_داستان


   تراوشات_ذهن_یک_عقده_ای


  •   parto_banoo
  • 7 ماه
   • 6

  • ادمین جان اینجا اسمش سایت شهوانیه نه سایت شهوت پرانی
   تورو جان پرتو خودتم بخون چیزایی ک آپ میکنیو
   اگه بعدش کافور تزریق نکردی بخودت بیا تف کن تو این کامنت


  •   Hamidarakii
  • 7 ماه
   • 2

  • باحال بود. کلی خندیدم. خواهرت رو کل شهوانی گاییدن با ابن طرز فکرش.


  •   Mehranpoiut
  • 7 ماه
   • 5

  • در اون حد که داستان افتضاح بود ولی ده برابر کامنتا باحال بود کلی خندیدم بچه ها دمتون گرم بابت کامنتای باحالتون مخوصا دوستمون که نوشته بود که کیرم دهن اون پرستاری که خبر سالم بودنتو به پدر مادرت داد.


  •   nasrin1980
  • 7 ماه
   • 4

  • برای شعور خواننده داستانت احترام قائل باش


  •   sexybala
  • 7 ماه
   • 1

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   Emperatoorxxx
  • 7 ماه
   • 3

  • فیلم زیاد میبینیا


  •   41Mehran
  • 7 ماه
   • 1

  • کیر خر تو دهن خودت و خواهرت


  •   Caboos1
  • 7 ماه
   • 3

  • خدایا
   اینا چی هستن آفریدی؟گل زیاد آوردی؟یه جونوره دیگه سگی شغالی چیزی
   اصن اضافه رو همینجوری میزاشتی خشک میشد بهتر بود یا مرجوع میکردی به شرکتش


  •   Caboos1
  • 7 ماه
   • 3

  • Parto-banoo جان
   اسمت پرتوعه؟
   چرا من همش پارتو میخوندم
   تو دلت نگی چون اسکلی
   میدونم گفتی ولی باور کن من فکر میکردم ایتالیایی باشه


  •   Sepehr_2000
  • 7 ماه
   • 2

  • فتیش بردگی هم دارین اوکی بهش احترام میزاریم
   ولی دیگه این خزعبلات رو نیا اجیر کن به اسم فتیش
   نصف داستان داشتی میگفتی خواهرت مغرور بود نصف دیگه هم داشتی گوه میخوردی هم به صورت استعاری هم عملی


  •   Cukur
  • 7 ماه
   • 0

  • فقط ایشییم هیکلیوه


  •   Smoker70
  • 7 ماه
   • 0

  • کوصخول خوبت کرده نوش جونت


  •   Moseen
  • 7 ماه
   • 0

  • کس شعر


  •   Vashkin
  • 7 ماه
   • 0

  • خواهر تو گاییدم


  •   lezatbebarim
  • 7 ماه
   • 0

  • تازه با خواندن این داستانها دارم متوجه میشوم که چرا عده ای میان داخل سایت و با دروغگویی سعی میکنند وارد ارتباط شوند و هزار جور رفتار نادرست میکنند که مجبور میشوی بنوعی ردشون کنی و کاری کنی که دیگه مزاحمت نشوند ، این ها همین افرادی هستند که این داستانهای سراسر دروغ را مینویسند من با خواندن چند خط تا انجا که توی حیاط گفت کفش هامو بلیس فهمیدم ففط دروغ هست و بیماری جناب نویسنده دیسلایک با نهایت تنفر


  •   lezatbebarim
  • 7 ماه
   • 0

  • تازه با خواندن این داستانها دارم متوجه میشوم که چرا عده ای میان داخل سایت و با دروغگویی سعی میکنند وارد ارتباط شوند و هزار جور رفتار نادرست میکنند که مجبور میشوی بنوعی ردشون کنی و کاری کنی که دیگه مزاحمت نشوند ، این ها همین افرادی هستند که این داستانهای سراسر دروغ را مینویسند من با خواندن چند خط تا انجا که توی حیاط گفت کفش هامو بلیس فهمیدم ففط دروغ هست و بیماری جناب نویسنده دیسلایک با نهایت تنفر


  •   Holy.Ray
  • 7 ماه
   • 0

  • آخه میخوام بدونم تو ننه بابا نداشتی که بهشون بگی تا بزنن تو سر خواهرت؟ :////


  •   Shab.n1
  • 7 ماه
   • 0

  • اه حالم بهم خورد :( :(


  •   alisexy1372
  • 7 ماه
   • 0

  • ماشاالله دیس لایک خخخخخخخ
   ریدی با این نوشتنت


  •   Bugha.khan
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • انقدر خندیدم اشکام داره در میاد..مخصوصا اونجا که خواهرت گفت این شیر خودمه


  •   adelbozorg
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • همه جور کونی و لاشی دیده بودیم الا کونیه 10 ساله


  •   Pesareperspolisiy
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • اگه از کپل کونش گاز میگرفتی دیگه جرات نمیکرد اذیتت کنه,


  •   aliaaz
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • ساخته ذهن کثیف


  •   Leilaaa.sexii
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • کصخلی باز حادثه آفرید


  •   Asim_Rastaan
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • تمامی سروران گرامی از خجالتت در اومدن بنده گوی و میدان رو به استید گرامی میسپرم


  •   sixosix
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • مااااادرتو گاییدم تو چیییییی میزنییی ؟؟ نه خدایی اونی که میزنی چیه؟ جدید اومده؟


  •   R.B.behruz
  • 6 ماه،4 هفته
   • 1

  • خیلی جالبه، یه چیزی نوشتی که ظرف هشت نه ساعت ۶۲ تا دیسلایک خورده، برای این رکورد باید جایزه بگیری واقعا


  •   Aliarmi
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • خدایا ببین نسل مردای کشورم از کوروش و آریوبردن و کریم خان و شیر علیمردان ها رسید به امثال این.حتی اگه داستانت ساختگی باشه بازم هم باید تاسف خورد به حالت که همچین مزخرفاتی به ذهنت رسیده.نتیجه چهل سال حکومت انگلیسی ها...


  •   javadkoonkon
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • گوه خوری محض بود نه داستان...اصلا معلوم بود یه کسشعر من دراوردیه


  •   monsterlt
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • باشه عزیزم برو بگیر بخواب


  •   hozm1990
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • عنشو خوردی و دل درد گرفتی؟ دادا بیا کیرمو بخور برا کرم کون هم خوبه


  •   کاربر.قدیمی.هستم
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • اولشو تنها خوندم.قشنگ کپی برداری کردی از یه داستان دیگه که چند سال پیش همینجا خوندم.کوسکش خواهر جنده میخای کوسکشی خواهرتو بکنی بیا تو تاپیک بگو


  •   mehran1346
  • 6 ماه
   • 0

  • کیرم تو کوس خواهرت. بیناموس


  •   mimi1368
  • 5 ماه،4 هفته
   • 1

  • ببخشید این خواهر شما مطمئنی دختر بود ؟ چون نشانی هایی که شما دادید خصوصیات ابوصالح جلاد داعش بود


   آخه مردک بی شعور انتظار داری ما داستانت رو باور کنیم ؟ ببخشید اگه بخواهیم فرض رو بر صحت داستانت بزاریم خواهر شما یا بیماری روانی از نوع خطرناک داره که کودک آزاری میکنه و یا نماینده یک خانواده بی بند وبار غیر اجتماعی پشت کوهی هست که پدر ومادر و بچه ها تو یک اطاق زندگی میکنن و پدر و مادر تا برق رو خاموش میکنن و مثلا دیگه موقع خواب هست میپرن بهم و مثل حیوان جفت گیری میکنن نه سکس و معاشقه


   من خودم یک خانم هستم هر چقدر تو ذهنم کارایی که شما در مورد خواهرت گفتی رو که ببخشید کونشو میداشت رو دهن شما و کار زشت میکرد و یا سایر کاراشو نمیتونم برای خودم تصور کنم شدیدا چندشم میشه که بخواد چنین کاری ازم سر بزنه


  •   Alireza__1369
  • 5 ماه،4 هفته
   • 0

  • (دمت گرم عجب داستانی بود سورپرازمون کردی اصلا) منتظر همچین دیالوگی نبودی که تو کامنتا!؟من واقعا از قضاوت دیگران بدم میاد ولی یه روانشناس برو.


  •   Zp_mhd
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • جای تو بودم یجور میکردمش ک نتونه راه بره درست بعد بفهمه اذیت چیه تا دیگ عن بخوره با بچه 10 ساله همچی کاری کنه


  •   مری.جون
  • 5 ماه
   • 0

  • یه خانم شوهردار بیاد


  •   rocky007
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • این داستان بود یا اراجیف حال بهم زن


  •   Mazy1221
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • گص ننت
   همین
   کص ننت
   چقد کصشعر آخه؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو