خودش با پای خودش اومد

  سلام من امیرم (مستعار)
  من قد بلند و بدن تو پری دارم
  تصمیم به نوشتن خاطرات سکسیم کردم
  اولین داستان سکسی پر مهیج من برمیگرده به 15 سالگیم
  داستان زمانیه ک به علت عروسی اقوام رفتیم تهران
  اونجا پسرداییم (مستعارشو میزاریم مانی )
  یه سال از من کوچیکتر بود دعوت بودن
  شب برا خواب رفتیم خونه داییم
  ک با حسین نشستیم کامپیوتر بازی ک گفت شدیدا خوابم میاد
  جا انداخت تو اتاق خودشو کنار هم دراز کشیدیم
  تا اینجای کار من ن نظری داشتم روش ن حرفی بود موقع خواب من گوشیمو در اوردم و وقتی دیدم خوابش برده با گوشی ساده ای ک داشتم شروع کردم فیلم دیدن
  ک سریعا شق کردم و چون تو سن بلوغم بودم دنبال تجربه های جدید بودم
  ک نگام افتاد به ساعت گوشیم ک نزدیکای 4 بود
  فرصت نشد حتی جق بزنم ترجیح دادم بخوابم
  ولی در حین دراز کشیدنم فکرم درگیر مسائل سکسی بود ک رومو عوض کردم ک بههلو بخوابم ک دیدم مانی کونش رو به منه
  نه به ارومی و نه به محکمی
  دستمو گذاشتم رو کونش
  متوجه شدم ک کاملا خوابه پس جرئت پیدا کردم ک نزدیکترش بشم
  در همین حین دستمو از شلوار نازکی ک پاش بود کردم تو و حس خوبی بود
  بعد از حدود دو دیقه مالیدن مانی تکون خورد و سریعا خودمو زدم بخواب
  ولی تا دقایقی خوابم نبرد صب ک بلند شدم صبونه رو خوردیم تو صورتش ک چیزی معلوم نبود ک بگم متوجه دیشب شده گذشتو ازونجا ک قرار بود بریم اماده شدیمو در همین مدت زمان مانی گفت منم بیا باهاتون
  منم ک خیلی حال میکردم ک بیاد اصرار کردم ک بزارن بیاد
  چون ده روز بعدش قرار بود بیان شهرستان خونه ما
  و تو این مدت مانی کنار من بود
  موقعی ک رسیدیم چون سر ظهر حرکت کرده بودیم نزدیکا شب رسیدیم و هر دومون تو جاده خواب بودیم
  ک شب موقعی ک رسیدیم انرژی داشته باشیم
  نشستیم به بازی کردن
  ک نزدیکای ساعت 2 و نیم بود من رفتم بخوابم
  من رفتم رو تخت. برای مانی هم جا رو زمین پهن کردم
  خیلی دوس داشتم برم بهش نزدیک شم ولی گفتم بزار خوابش ببره
  ک خودم زود تر خوابم برد
  سرتونو درد نیارم
  ازونجا ک خونمون بزرگ بود و اتاقا دور
  خیالم راحت بود ک میتونم تا صب بمالمش ولی خب خوابم برده بود
  تو خواب بودم ک احساس کردم یچی رو کیرمه
  چشامو باز کردم دیدم مانی دستشو کرده بود تو شلوارمو داشت از رو شورت براوردش میکرد
  یه لبخند به من زدو شروع کرد مالیدن
  منم یکم خودمو کشیدم اونور تر و جا باز کردم تا بیاد بخوابه رو تخت
  من لال شده بودمو کمی هم شکه
  ک در گوشم گفت تهران خوب میمالوندیم الان ساکت شدی
  تازه دوزاریم افتاد اقا اون شب خودشو زده بوده به خواب و متوجه همه چیز بوده
  و از ترس خانوادش نخواسته کاری کنم
  الانم شرایط مناسب بود و ازم خواست تا حال کنیم
  منم از خدا خواسته شروع کردم از گردنش خوردن
  حالا معرفی کنم مانی جان قصه رو
  قد 160 وزن 66 کون گرد و بدن سفید
  فقط به علت بلوغش کمی موهاش در اومده بود
  البته اینایی ک میگم برا اون موقعست
  ومنم اون موقع قدم کوتاهتر بود
  خلاصع اروم دست زد. شروع کرد شورت و شلوارو دراورن منم با دست راستم شلوار نازکشو ک پاش بود و یه دفعه کشیدم پاییین شروع کردم مالوندن اونم اروم کیرمو گذاشت دهنش ک به سرعت راست راست شد
  اتاق من چون چسب خیابون بود نور خیابان میفتاد و به اندازه کافی نور بود
  سریع بهش گفتم نخور تا ابم نیاد و بلند شدم بهش گفتم قنبل کنه شروع کردم انگشت کردنش با تف انگشت اولو دومو رد کردیم ولی برا انگشت سوم صداش دراومد
  جفتمون در مدت زمان سکسمون ساکت ساکت بودیم
  بهش گفتم صبر کن کیرمو بردم سمت صورتشو در همون حالت ک رو تخت قنبل بود برام خورد من دولا شدم و با انگشتام کونشو باز تر کردم
  حسابی ک کیرم راست شد
  بردم سر سوراخشو بهش گفتم کف دستم تف کنه بعد رو تف خودشم تف کردم حسابی درشو تر کردم
  ازونجایی ک کیرم عین سنگ شده بود و لیزش کرده بودم
  با یه هل کوچیک سر کیرم رفت تو
  دیدم سختشه و منم ک داشتم شارژ میشدم از زیر دست زدم به دولش و شروع کردم به تکون دادنش
  مال اون راست نشده بود ولی سر کیرش خیس شده بود
  ازش خواستم ک تا اونجایی ک میتونه اروم اروم بیاد عقب
  خودش بعد از 30 بار تکون خوردن کل کیرمو کرد تو خودش
  نهایت لذت بود
  هیچ تکونی نمیخوردیم
  من تو اوج لذت بودم و اصلا دوس نداشتم تلمبه بزنم
  ازونورم میدونستم با تلمبه زدن سریع ابم میاد
  برا همین چند دیقه ای نگه داشتم داخلش و خیلی اروم و طولانی عقب جلوش میکردم
  احساس کردم اونم شل کرده دیگه انگار دردی نداره
  ولی من از حالتی ک داشتم خیلی لذت میبردم
  ک دست راستشو گذاشت رو تخت و با دست چپش منو هل داد سمت خودش ک همراه با شهوت من کیرم تا اخر رفت داخل اونجا متوجه شدم مانی جان داره لذت میبره و شروع کردم تند تر کردن تلمبه هام ک به دقیقه نرسید ابم اومد
  ازونجایی ک فانتزی خالی کردن اب تو کونو داشتم خالی کردم ته روده هاش
  ولی کیرمو در نیاوردم
  تا اروم اروم خوابید و بهش گفتم دراز بکش تا بر گردمِ
  رفتم دسشویی شاشیدم و چند تا دستمال برداشتم وقتی رفتم تو اتاق دیدم هنوز قنبله
  گفتم پس چرا دراز نمیکشی
  ک گفت میشه یه بار دیگه بکنی
  تازه شروع کرده بودیم به حرف زدن
  تازه از حس مانی با خبر شده بودم
  فهمیدم باید اونم ارضاش کنم
  برا همین ازش خواستم تا چند دیقه ای صبر کنه و گفتم بره دسشویی ابشو خالی کنه ک گفت ن دوس دارم داخلم باشه
  دیگه با حرف زدناشم تحریک میشدم
  حالم یه جوری بود از یه طرف خسته راه بودیم و خستگی روز
  از طرفی واقعا دلم نمیومد بازم نکنمش
  ازش خواستم حرفه ای برام بخوره
  وقتی ک خورد زمان برد تا کیرم راسته راست بشه ولی خوبیش این بود ک ترس ارضا شدنمو نداشتم
  برا همین حسابی ک خورد این بار بی امون فرستادم داخل کیرمو
  این بار لب تخت قمبل کردو من به صورت سرپا و ایستاده لبه تخت داشتم کونشو میکردم
  دیگه بی امون تلمبه میزدم گرمای خاصی داشت کونش
  بعد از سه یا چهار دیقه تلمبه زدن بود ک دیدم کونش باز و بسته میشه
  دیدم ک کیر خوابیشو انقد تکون داده تا ابش اومده
  دیدم ناخواسته دراز کشید
  بهش گفتم میتونی ادامه بدی
  گفت فقط سریعتر تمومش کن
  دیگه دراز کشیده بود و چشاشو بسته بود منم از پشت تا تونستم تلمبه زدم
  دیگه نا نداشتم ک یه دفعه ارضا شدم احساس کردم ابم کمتر بود ولی مدت زمان سکسمون بیشتر از ده دیقه شده بود
  دوباره رفتم دسشویی و قتی برگشتم دیدم خوابش برده
  کمکش کردم شلوارشو پاش کردم
  گذاشتم رو تخت بخوابه و خودم رو زمین خوابیدم
  تو فکر اتفاقای شب بودم ک خوابم بردو
  سر صب با تکون دادن های مانی بیدار شدم
  انگار ن انگار
  هیچ اتفاقی افتاده
  گفت بلند شو امروز بریم یه طرفی
  خیالم راحت شد ک از اتفاقلی دیشب ناراحت نیست بلکه خوشحال
  بعد از صبونه گفت بهم ک قبلا خیار کرده تو کونشو دیشبم قبل خواب رفته بوده و خودشو خالی کرده بوده
  از تجربش خوشم اومد
  چون خیلی بهداشتی عمل کرده بود
  من اولین نفری بودم ک کردمش و تا 7 سال هر تابستون میومد خونه ما من ازش استفاده میکردم
  ضمنا دوستان بار اولم بود خاطره نویسی میکردم
  اصل ماجرا درسته
  و دوستانی ک فحش میدنم کاری ندارم
  چون اهل دلش میفهمه ماجرا چی بوده
  خیلی ممنون ک وقت گذاشتید
  برا ادامه داستان نظرات زیبا بزارید


  نوشته: امیر (مستعار )

 • 9

 • 14
 • نظرات:
  •   جان.کوچولو
  • 6 ماه
   • 1

  • به جا داستان نویسی جقتو بزن براورده شی.


  •   lovely_grl
  • 6 ماه
   • 5

  • خودش با پای خودش اومد ،، همین تیترت قابلیت دیس داره جملت حشو داشت ی کلاس مستعارشناسی برو اسمای مستعارت بد ضایع بودن


  •   Amir__Parsa
  • 6 ماه
   • 0

  • شدیدا کیرم دهنت
   کم جق بزن.
   داستانم ننویس.
   تو تخیلات جقیتم از کاندوم استفاده کن.


  •   Khashenojazab
  • 6 ماه
   • 0

  • کار ندارم به گی بودن داستان
   ولی بهش میخورد واقعی باشه


  •   allforsex
  • 6 ماه
   • 0

  • سلام من امیرم (مستعار)
   نه تو رو خدا ما فکر کردیم تو امیری (واقعی).
   آخه کی تو این سایت با اسم واقعیش میاد داستان بنویسه.
   دیس دوم از صمیم قلب.


  •   Nazi.mirzayi3244
  • 6 ماه
   • 2

  • من یه پسرو دوس داشتم اسمش امیر بود..دیگه واقعا امشب هرچی کونی بود اسمش امیره اونم ازچشمم افتاد خخخ


  •   رضا234
  • 6 ماه
   • 1

  • به قول یکی از بچه های سایت رفیق بی کلک امیر هه هه هه هه هه


  •   mostoufi
  • 6 ماه
   • 1

  • خوار مادر اون دکمه Enter کیبوردتو گاییدی.


  •   samsepg
  • 6 ماه
   • 3

  • سکس، هر نوعش، با هرکس (غریبه یا دوست و فامیل)، با هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه. حتی دو تا نوجوون بچه مدرسه ای هم ممکنه توی کنجکاوی های جنسی شون، عامل بیماری رو به هم منتقل کنن.


   از کاندوم استفاده کنین و اگر روتون نمیشه از داروخانه بخرید یا از کسی بخواین براتون تهیه کنه، با کارهای کم خطرتر، مثل مالوندن، خودتونو ارضا کنین.


   سکس بدون کاندوم و همینطور ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   m...h...a...
  • 6 ماه
   • 0

  • شما و اهل دلاش گوه خوردید که می فهمید..دوباره مرتیکه رفته داستانای کون دادن و کردن زیر ۱۸ سالشو نوشته..اونم بدون کاندوم و داستان دروغین...حالم از امثال شماها به هم میخوره که فقط بلدید از خود کیریتون تعریف کنید و اینکه ی بدبخت یا یه اوبی رو به کثیف ترین شکل ممکن کردید..در ضمن به کیرم که قد بلند و بدن تو پر داری...


  •   royaei
  • 6 ماه
   • 0

  • متاسفانه ؛ متاسفم ؛
   موفق باشی


  •   poya25080
  • 6 ماه
   • 0

  • کوصتان (stop)


  •   darklord79
  • 6 ماه
   • 0

  • داداش هرکی فوش میده شعوره خودشو میرسونه بعدشم تو فکر نکنم گی باشی داشتین فقط حال میکردنین نمیدونم هرکی کون میکنه چرا اسمشو میزارن گی بابا خسته کردین (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)


  •   آرشام.آریایی
  • 6 ماه
   • 0

  • تکونارومیشمردی مطمئنی دقیقاسی تاشد؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو