داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

خودم و آرام

1398/11/05

داستان بر میگرده به زمانی که 19سالم بود
آرام یکی از دوستام هست که عاشقشم
من خودم اون زمان پسری 19ساله بودم با قد182 و وزن 60کیلیو علی رغم وزن پایینم باسن زنونه و هیکلی داشتم که موهای زرد ریزی داشت اصلا معلوم نبود
منم تا اون موقع چند بار سعی کردم دیدش بزنم
یه بار موقع جق زدن دیدش زدم وقتی کیرش دیدم شق کرد ودلم میخواست براش ساک بزنم حسابی کیری حدود 18داشت و سفید و یه سر صافففف تو فکر بودم دیدم آبش اومد تا آبش دیدم خودم خراب کردم و ارضا شدم بعد چند وقت تو یه خونه نشسته بودیم دوتایی روی میز دراز کشیده بودم وزنه میزدم و یه زیر شلواری تنگ پام بود آرام گفت من میرم دشویی و میام و تا اون اومد نمیدونستم چجوری حالش بد کنم ازم سکس بخواد چون خیلی باهام صمیمی بود اگرم دلش میخواست نمیگفت تا اومد سعی کردم از مسیر کونم یه سوراخ تو شلوارم بکنم بعد که آرام اومد رفتم رو‌میز دباره دراز کشیدم و کف پام رو تخت میز گذاشتم به حالت دراز نشست وکم کم پام رو از هم باز کردم و وقتی باد خنک به کونم میخورد حشری میشدم نمیدونستم چجوری بگم بیا سکس روم نمیشد و اصلا سکس هم نداشته بودم و اصلا هم آرام فکرش نمیکرد من مفعول باشم بعد با هر هوس پرتی آرام سوراخ شروار رو باز تر میکردم تا اینکه کل کون و باسنم زد بیرون و آرام گفت شلوارت بپوش گفتم کی اینجاس بابا بذار ورزشمون بکنیم و بعضی وقتا میدیدم گوشه چشمی شهوتی به کونم میندازه آتیش میگرفتم گفت من میرم دشویی فهمیدم چش شده. تا رفت تو از سوراخ در نگاه کردم دیدم شق کرده و از کیرش پیش آب میچکه شروع کرد به جق زدن دو بار خواستم در بزنم بگم بیا بیرون جق نزن و حال کن روم نشد اصلا نفهمیدم چجوری ارضا شد منم دو بار دست کاری کردم از رو شلوار راحت شدم
الان اصل مطلب
تو خونه مجردی هستیم و فقط خودم و آرام
گفت خیلی دلم مشروب میخواد من تا حالا لب نزدم گفتم بریم بگیریم و‌ تو راه فکرش به سرم زد تو حالت مستی وادارش کنم
یه ویسکی گرفتیم و برگشتیم خونه و شروع کردیم خوردن و بعد چند دقیقه دیدم داریم هزیون میگیم آرام بیشتر خورده بود و من یه کم سرحالتر بودم
شروع کردم دستم به باسنش کشیدم دیدم عصبی شد داری چه قلطی میکنی و گفتم گرممه گفت برو بیرون گفتم همسایه ها ببینن زشته و پیرهنم در آوردم و شلوارمم در آوردم و فقط شرت پام بود و آرامم در آورد بدن آرام مو داشت مال من عین دختر بود دمر خوابیدم و از تو لب تاب یه فیلم سکسی گذاشتم و زنه شروع کرد به ساک زدن دستم گذاشتم رو باسنش و یکی زد پس سرم گفت چه غلطی میکنی دوس داری من اینکار با تو بکنم گفتم خخخ بکن خب دست گذاشت رو رونم آتیش گرفتم. گفتم کیر تو بزرگه یا من گفت چه میدونم گفتم خب ببینیم گفت اول مال تو. نگاه کرد گفت مال تو چاقه و یه ذره کوتاه تر از مال من گفتم ببینم گفت ول کن. و خودم دست کردم تو شرطش و درش آوردم و باورم نمیشد تو دست منه. سرم گذاشتم رو نافش و پشت کردم بهش گفتم نبینه سرم داغ کرده بود آرام کلا دنیای دیگه بود و فیلم نگاه میکرد دستش کرد تو شرتم و کونم مالید و منم شروع کردم لیس کشیدن سر کیرش
وجفتمون مثلا او یکی فک میکنه مستیم شروع کردیم و آرام گفت حالت خوبه و این حرفا منم الکی خودم زدم به اون راه که اینجا کجاست و تو کی هستی و این حرفا و گفت خیلی دلم کونت میخواد گفتم مم عداشق کیر دوست خودمم گفت کدوم دوست گفتم آرام گفت دوس داری بکندت گفتم خیلی گفت لیس میزنی براش گفتم آره گفت چجوری گفتم کیرت بده و شروع کردم لیس زدن و ساک زدن و دیگه خوابیدم دیدم زانو هاش دو طرفم گذاشت و لای پام باز کرد و پر دهنش تف کرد دم کونم و تا خواستم مثلا بگم چه غلطی میکنی گرمی سر کیرش دم کونم حس کردم و خشکم زد گفت یه کم کمرت بده بالا و منم مطیع شدم و کمرم دادم بالا. تا به خودم اومدم با چنان فشاری کرد توش حس کردم دوشقه شدم
نمیتونستم کیرش در بیارم داشتم میترکیدم و خودشم پا نمیشد میگفت عجب کون داغی و منم داشتم از درد از حال میرفتم و کم کم آروم شدم و شروع کرد تلمبه زدن فک کنم یا دو تا بود یا سه تا حس کردم آبجوش تو کونم خالی شد و خیلی لذت داشت و منم خالی کردم رو فرش و تا صبح حدود چهار بار آرام من رو‌کرد اصلا ارضا میشد رو من از حال میرفت و کیرش تو‌کونم بود شل میشد و دباره شق میکرد و میزد و منم دلم آب میخواست بار آخر گفت دیگه بیشتر این نمیتونم گفتم آبت نریز توش بریز رو صورتم گفت دیوانه. شدی گفتم دلم میخواد و خواست ارضا بشه کیرش کشید بیرون و گفت بر گرد و نشست رو سینه م و جق زد منم دهنم باز کردم آبش پاشید رو‌صورتم و تو دهنم خیلی شب خوبی بود و صب پاشدم دیدم بغلشم و اون تو یه دنیای دیگه س همینجوری بغلش یه جق زدم و پاشدم سریع پوشیدم و گفتم پاشو بریم بیرون و اونم پا شد گفت چرا لختم مثلا خبر نداشت شب چیکار کرده و لباسش پوشید و تا ظهر صد بار پرسید چرا لخت بودم منم گفتم چه میدونم من خواب بودم و این جور سکس تو‌حالت مستی رو دو بار دیگه باهاش انجام دادم و الانم مثلا نه من میدونم چیکار کردیم نه آرام
ولی دلم براش تنگ شده و دیگه ایران نیست
نوشته: ا ع آ


👍 18
👎 18
15237 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

840137
2020-01-25 19:52:21 +0330 +0330

اگه اسمش آرامه، چرا گی؟؟ اگه داستان گِیه، چرا آرام؟؟

یه خری اومد اسم دختر رو خودش گذاشت، اینا دیگه گیر دادن. (dash)


840148
2020-01-25 19:59:11 +0330 +0330

این همون سهیل نیست ک سوار سوناتا شده بود؟؟؟
میدونس اگ ایران بمونه دهنشو میگای کمر براش نمیذاری واسه همین پناهندگی گرفت و کلا رفت تا از دستت خلاص شه…دیس ب داستانای گی

5 ❤️

840159
2020-01-25 20:07:47 +0330 +0330

د آخه کیریااااااا. تو اون دبستاناتون، زنگای انشا به کی کون میدادین که یاد نگرفتین ته جمله باید نقطه بذارین.

بگید جناب ایکاروس یه نامه رو به سیانور آغشته کنه بفرسته برا وزیر آموزش و پرورش. این نشد وضع آموزش این مملکت.


840167
2020-01-25 20:14:46 +0330 +0330

این ارام کیه امشب اومده تو شهوانی؟؟ لامصب همه رو داره میکنه!! 😁


840195
2020-01-25 20:41:24 +0330 +0330

آرام مگه اسم دختر نبود؟ به جان خودم یه مشت بنگلادشی از خدا بی خبر دارند داستان مینویسند. (dash)


840200
2020-01-25 20:45:41 +0330 +0330

آرام اسم پسرم هست خب :|

5 ❤️

840213
2020-01-25 20:56:04 +0330 +0330

کسکش شروار؟ 😁
آرام تو کجا آرام سپیده کجا

6 ❤️

840262
2020-01-25 23:04:12 +0330 +0330

یه متن بی سر و ته که از بس تند تند نوشته شده معلوم نیست طرف چی توی ذهنش بوده که می خواسته با خواننده خاطره اش در میون بذاره
پس به لحاظ انشایی صفره و اصلا ارزش بررسی محتوایی و روایی نداره
از باب غلط املایی هم کم کم دارم معتقد میشم یه تعمدی دارن بعضیا که لغات رو غلط بنویسن و گرنه این حجم از اشتباه نویسی در داستانهای مختلف خیلی عجیبه …
شروار !!! … منظورش شلوار بوده
دستشویی نوشتنش هم که کپی از جناب خان بود و دشویی نوشته شوه بود :((
لطفا یکی بگه از مسیر کون چه جوری یه سوراخ تو شلوار درست می کنن و بعدش هم رفیق طرف ازش می خواد شلوار بپوشه ؟
خب اگر شلوار پات بوده و سوراخش کردی از مسیر کون ( یعنی این اصطلاح منو میخکوب کرده ) دیگه چرا دوستت گفت شلوار بپوش ، قاعدتا باید می گفت شلوارت رو عوض کن.
دوباره رو نوشته : دباره … فکر رو نوشته : فک… دوست رو نوشته : دوس !!
چجوری کلا بی معنیه ، چه جوری درسته …
دقت کنید شما در حال نوشتن متنی برای خوندن همگان هستید نه درحال چت کردن با بی حوصلگی و تنبلی .
یه جا شرت رو نوشته شرط !!!
یه جا نوشته قلط !! بعد دو خط بعدش درستش رو نوشته : غلط…
یعنی این حضرات حتی متن خودشون رو یک بار هم روخونی و تصحیح نمی کنن (dash)
داستان تکراری آبجوش خالی شدن هم که دیگه دردش نگفتنیه … با این حال باز این جمله کلیشه ای غلط رو می نویسن تو داستانهاشون …
حرفی هم از کاندوم نبود توی داستان و در ضمن تصور اینکه شب تا صبح چهار بار انزال روی فرش ریخته بشه ، علاوه بر القا کثیفی نویسنده ، فقط حال به هم زنه …
Big Dislike

6 ❤️

840326
2020-01-26 05:29:50 +0330 +0330

جوون

1 ❤️

840342
2020-01-26 06:57:08 +0330 +0330

داستان با لهجه نوشته شده بود که این بابا هرچی تو گویش محلی میگن رو اومده همینجوری نوشته، البته همه گویشها محترمند ولی وقتی اینطوری قر و قاطی میشن یه چیز احمقانه‌ای میشه مثل این داستان، یه چیز دیگه، یعنی الان اینطوریه که رفقا جلوی هم کیرشون رو در میارن و جق میزنن؟ همه هم که ماشاالله سایز ۱۶ و ۱۸

5 ❤️

840356
2020-01-26 07:58:35 +0330 +0330

دشویی؟؟؟
شروار؟!
خوشبختانه تا همینجاش بیشتر نخوندم ولی شک ندارم خیلی بیشتر ریدی که دوستان خودشون زحمت میکشن

1 ❤️

840357
2020-01-26 08:02:00 +0330 +0330

کاش او شب کذایی بابات خواب مونده بود یا حداقل میرفت داروخانه. (dash) (dash)
جناب بیچ کینگ انقدر به نقطه گیر داده من هر متنی میبینم اول نگاه میکنم ببینم نقطه داره یا نه. 😁
ولی کینگ عزیز اینا مشکل نظام آموزشی هستش که بهش اشاره کردی.

5 ❤️

840370
2020-01-26 08:59:21 +0330 +0330

اگه یکم کمتر تو فکر دادن بودی و یه مقدار رو درسات وقت میذاشتی الان هم مغز مارو نمیگاییدی هم کمتر فوش میخوردی
ویسکی رو که کسشر گفتی
شاشه ساقیه محلتون رو تو حساب کردی یا آرام
میخوام بدونم کی بیشتر سود برده

3 ❤️

840407
2020-01-26 12:08:00 +0330 +0330

دوست گرامی جناب بیچ کینگ ، یک نامه آغشته به ویروس کرونا فرستادم به آموزش و پرورش !
باشد تا اصلاح شوند …


840443
2020-01-26 15:57:47 +0330 +0330

آخرش آرام زن بود یا مرد…

1 ❤️

840463
2020-01-26 18:27:40 +0330 +0330

اون یازده تا لایکو کی زده !؟
ینی داستانو خوندن و فهمیدن و دوس داشتن! ؟
طبق قانون سایت ینی با این لایکا دوباره میتونه داستاناشو اپ کنه! ؟
دور نیست زمانی که این سایتم پر از پلنگای اینستا بشه
میبینم روزیو که سحر تبر داستاناش اپ بشه
میبینم !
ای اهالی شهوانی بدانید و اگاه باشید
ان روز نزدیک است و این سایت بگا خواهد رفت

2 ❤️

840632
2020-01-26 22:16:21 +0330 +0330

خبرمون بعد دو روز اومدین همش جفنگیاته همش کسشریجات (dash) کیر آمون تو کونتون

1 ❤️

840735
2020-01-27 05:31:37 +0330 +0330

فقط همین مادرترو گاییدم با این داستان نوشتنت

1 ❤️

840737
2020-01-27 05:37:30 +0330 +0330

دلم طاقت نیاورد با ی جمله رهات کنم.کیراهل بیت اسب رستم توو کونت با این اسم مستعار گذاشتنو داستان تخمیت اینم بگم به حق تسوکه کیر زنبه رو لیس بزنی و بوشفکم تورو بگاد

1 ❤️

841104
2020-01-28 03:58:22 +0330 +0330

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
مخصوصاً موقع مستی یا نشئگی، بیشتر باید مراقب باشید.

2 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom