خیانت در کس امانت

  آقا دوست دختر مردم رو نکنید که مث من کتک نخورید..
  نمیدونم با خوندن این خاطره کیرتون حرکت میکنه یا نه..چون نمی خوام در توصیه صحنه های سکسش توپوق کنم..همونجوری که اتفاق افتاده می نویسم..
  اردیبهشت امسال بود و بارانهای تگری بهاری تو شهر ما زیاد میاد..عصری تو خونه بودم و داشتم فوتبال میدیدم.. که گوشیم زنگ خورد..مهران بود..
  سلام –کجایی..گفت زود بیا تنگه آبشار با ماشین گیر افتادم تو سیل کمک م کن.. منم لاندیور رو برداشتم و چند دقیقه ای رسیدم..دیدم پرایدش رفته تو آب و سیل از روی کاپوتش رد میشه..خودش و یه دختره هم اون طرف مث موش آب کشیده واستادن کنار...رفتم جلو چی شده... دست مو کشید برد کنار و گفت..سهیل دستم به دامنت... من این دوست دخترمو برده بودم آبشار از برگشت گیر کردم تو سیل..و ماشین گیر کرده..اینم مامان باش الان پیگیرش میشن.نگرانه.دست مو بگیر..گفتم باشه...سیم بکسل انداختم و پراید رو هر طور بود کشیدم بیرون..ولی چون وایر هاش خیس بود روشن نمیشد و ریپ میزد.. گفتم باید شمع ها رو باز کنی و یکی دو ساعتی واستی تا خشک بشه..وگرنه زنگ بزن یدکش که بیاد ببرت..من تو این شیب ها نمی تونم بکسل ت کنم.. گفت مشکل من نیست..این دختره خیلی نگرانه....پس دمت گرم اینو برسون خونه شون من یه خاکی تو سرم میریزم.. یه نگاه کردم..التماس و نگرانی رو از چشمای دختره میشد خوند ..
  دختری حوالی 20 ساله..خوشگل و مانکن و سفید که لپ هاش از سرمای آب گل انداخته بود.. و لباسای سفیدخیس ش چسپیده به بدنش و کل شیار و برامدگی و کس و سر سینه ش کامل معلوم بود..اسمش نازنین بود..
  منم فردین بازیم گل کرد که باشه میبرمش و سوار شدیم ..راه افتادیم..
  تو راه همه ش نگران بود و می گفت که مهران چی میشه.. عجب کاری کردیم تو این هوا اومدیم بیرون...
  منم شیطونی م گل کرد.. گفتم.. این همه خونه خالی و جای بکر ..آخه چرا رفتین تو کوه و کمر تو این هوا.. ..خندید و گفت.. دیگه شما مردا ..چیز تون که راست میشه که زمان و مکان نمی فهمین..
  دو زاریم افتاد که نکنه پایه دادن باشه.. گفتم حالا تا چه مرحله ای رفتین؟...با خنده گفت حالا.... جرات کردم دستمو گذاشتم لای پاش و گفتم به اینجا هم دست زده...
  یدفعه هول شدو خودش رو جمع کرد..وا..آقا سهیل این چه حرفیه چه کاریه... وسعی داشت دستمو برداره که منم همینجور فشار میدادم که رسیدم به یه راه انحرافی و فرمون رو کج کردم تو راه...وچند دقیقه بعد واستادم پشت یه خاکریز و بهش گفتم ..ببین..فقط خودم و خودتیم.. یه حال به من بده... قول میدم اذیتت نکنم..زودم میرسونمت..
  تریب انکار رو ناراحتی برداشت که نه این چه کاره..اصلا حرفشو نزن که لب مو گذاشتم رو لبش و اجازه ندادم ادامه بده با اون دستم هم سینه شو گرفتم تو دستم..هی سعی می کرد مانع بشه ..با دست دیگه شروع کردم کس شو مالیدن که دیگه کم کم آروم گرفت و نفس هاش تند تند شد و ناله ش شروع شد..دیگه خودش همراهی میکرد... مانتو و تاپی که زیرش بود رو درآوردم و بردمش صندلی عقب که کلی جا داره..و شلوارش رو درآوردم..مونده بود یه شرت زرد خیس که چاک کسش از روش کامل معلوم بود.. شرت رو درآوردم..چی میدیدم..یه کس سفید گوشتی خوش تراش با لب های صورتی که خوراک لیس بود... پا شو دادم بالا و یه لیس بلند براش
  زدم که بس سیلاب بهش خورده بود شور و بد مزه بود و همش رو تف کردم... گفتم.اه... این چی بود.. که خندید.. گفت..نوش جونت..کس حروم همین مزه میده...گفتم باشه الان مزه کیر حروم هم می چشی ..
  گفت تو رو خدا من دخترم ...تعجب کردم و گفتم ای به خشکی شانس.. باشه هواسم هست... حسابی زده بود تو ذوقم..نه میشد بخورم براش..نه میشد بکنم تو کسش... یه چهار لیتری آب عقب داشتم آوردم و لب صندلی کسش رو گذاشتم و حسابی شستم.. داشت کیف میکرد...همینطور که میشستم یه مقدار آب کیر از کونش زد بیرون.. گفتم اینا چیه.. گفت ..آب مهرانه... نگو قبل من کون داده .وقتیکه تمیز شد.. دیگه آماده خوردن بود...
  یه لیس بلند و مک زدن چوچوله ش.. حسابی حشریش کرد.. سرمو گرفته بود لای پاش و فشار میداد و گفت...جووووون..بخورش...خاک تو سرت مهران... اون اصلا برام نمیخوره....حالت 69گرفتیم و اونم کیر منو گذاشت تو دهنش.. بسیار حرفه ای ساک می زد.. و از عمق وجودم داشت میکشید بیرون.... بعد گفتم حالت داگی بگیر میخوام بذارم کونت.. دمر کرد و کون گنده و سفیدش رو قلمبه کرد بیرون.. عاشق این صحنه بودم... چون از قبل کون داده بود.. کیرم به راحتی رفت تو کونش...چون آب مهران تو کونش بود لیز بود...البته یه کم آروم و باجیغ های یواش.. وقتی جا باز کرد شروع به تلمبه زدن کردم.... خم شدم سینه هاشو از پشت گرفتم و خودش هم داشت کیف میکرد.. یا موهای بلندش رو میگرفتم و عین اسب سوارا می کردمش...
  اصلا دلم نمیخواست آبم بیاد... همچین کون گوشتی سفیدی واقعا کردن داشت..اونم ساعت ها.. دیگه خسته شده بود.. التماس می کرد که بسه دیگه..بیارش..دیرم شده... که گفتم خفه شو..جنده..حواس منو پرت نکن.. و آبم با فشار خالی شد تو کونش. و بیحال افتادم روش... اونم بی حال شده بود...
  بعد چند دقیقه...خودشو تمیز کرد و لباساشو پوشید.. همینجور فحش میدادکه میدم مهران کونت رو پاره کنه.... گفتم اگه بهش بگی میگم خودت پا دادی و از این حرفا...تا شهر اصلا حرف نزد و ناراحت بود.. خلاصه رسوندمش سر کوچه شون.بیشعور بی ادب اصلا تشکر نکرد و در ماشین رو محکم بست و رفت...
  شب مهران اومد دم در.. زنگ زد اومدم بیرون.. نه سلام و نه علیک چسپوندم به دیوار.و دو تا مشت زد تو شکمم.
  کونده لاشی.. چرا کردیش.. من امانت دست تو سپردم... گفتم بی خیال مهران طرف جنده س..کونیه .. خودش پا داد.. یکم آروم شد و همینجور فحش میداد.. گفتم حالا بیا بریم بالا.. گفت خیلی پر رویی. و رفت..
  هنوز با مهران رفاقت مون ادامه داره.. و گاهی نازنین رو میبینم وهمیشه با یه لبخند گوشه لبش و یه انگشت بیلاخ به من میفهمونه... که آره.. یادم هست..
  توصیه اخلاقی:دوست دختر مردم رو اگر بده بود یا نبود دراولین و بهترین فرصتی که گیرتون اومد بکنید.اگر چه بعدش کتک بخورید.. کتک بعدا فراموش میشه ولی لذت کردن کس و کون امانتی هیچوقت فراموش نمیشه. هر چی شد پای من..


  نوشته: الکس مهمون

 • 13

 • 27
 • نظرات:
  •   sinaham76
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • هم کردی هم خوردی
   این ب اون در
   ولی کردنش بیشتر حال میده
   خوب بود??


  •   عاشقجورابنازک
  • 1 سال،9 ماه
   • 2

  • خیانت درامانت هرنوعی که باشه بده وجدانن


  •   happysex
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • الکس


   یاه اشپیلت
   ایش آخن ننتو


  •   Ttwater
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • والا ما با دوس دختر چتی دوستمون سکس چت کردیم همه جا نشست آبرومونو برد.دلت خوشه


  •   n_f_404
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • عجب داستان کسشغر ولی جالبی بود
   فقط از خیانت به رفیق خیلی بدم میاد چون خودم یبار بد جور کیر شدم
   رفیقم با زیدم ریختن رو هم
   هرچند دختره جنذه بود و منم میدونستم ولی خب از رفیقم انتظار نداشتم:/


  •   artin4116
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • خواهیم کرد


  •   j.j.buffon
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • کونی که خارش بکنه خودش سفارش میکنه.
   نوش جونت . پا داد تو هم کردیش.


  •   ملكه_قلابي
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • اخه نفهم !!!مقعدي ك مني ي مرد ديگه توش بود حالت رو بهم نزد!!!


   اينقد تو كفي


   خاك توشرت


   احتمال مريضي زياد ميره!!!


  •   alipishi
  • 1 سال،9 ماه
   • 2

  • داداش اون که منظورته توپوق نیست اقراقه
   باران تگری؟؟؟؟ خدایی یعنی چی؟
   لاندیور؟ نه خدایی تو اسم ماشین خودتم نمی دونی؟


  •   mahsa7474
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • اووووف جای منی خالی بود!!!


  •   ttik_tak
  • 1 سال،9 ماه
   • 2

  • ب تنهایی مرزهای شر و ور رو کیلومترها جابجا کردی
   لاندیور؛ 69 تو ماشین (چطوری میشه یعنی؟؟؟) کونی پر از منی،شستشوی فلانه سیل زده؛ دوست دختر دوستت؛ آخرشم ک کتک خوردی و دختره حتی ازت تشکر هم نکرد؛ مغزت پر از منی شده دوست من کمتر بزن
   نکته:
   هیچ زنی موقع تجاوز راضی به این کار نمیشه و خودشو خیس نمیکنه با لگد و چنگ و ناخن جرت میده عزیز خالی بند


  •   amir81709792
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • احمق خودت خری.درضمن برو همون کونتو بده نمیخاد داستان جور کنی.مشتری نداشتی خودم هستم 1000تومنم میدمت برو بستنی بگییر بخور بلکه مغزت بیاد سر جاش.کسخول کونی


  •   Sinafucker13
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • خیلی کیری مینویسی دیگه ننویس وگرنه از کیون آویزونت میکنم


  •   mohammad_sj9
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • کونی که کردی حلالت تا باشه از این کونا


  •   محسن زبلل
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • کص رو باید کرد ولسلام


  •   A.t1363
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • لانديور در حد كسي سراغ نداره !!!!؟


  •   mardekhashan
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • محل یاسوج بوده و اون مزه ی شوری کوسش که اومد تو دهنت آب کیر مهران بود که لای کوسش ریخته بود.


  •   meysamar10
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • داداش اون کصه میوه نیس که بشوری بخوری?


  •   Silver_cat
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • تا لاندیور بیشتر نخوندم (dash) (dash)


  •   nima02114
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • (dash)


  •   Mohammad_fmx
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • دمت گرم عالی بود ،چه حالی بده خوردن همچین کوسی
   تو ماشین ، نتیجه گیریت هم منو کشت ??


  •   نسیم.بلا
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • طرف چجوری نشسته بود که شما همه شیارهاش رو میدیدی؟ چرا مزخرف میگی؟ درضمن هیچ دختری نمیاد به یه ببو گلابی بگه شما چیزتون که راست میشه فلان و بیسار!
   کم مزخرف بنویسین!


  •   sikir
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • وقتی گفتی با ۴ لیتری تو ماشینت کوسشو شستی کاملا مشخص شد که در توصیه‌ش توپوق کردی!!!!
   مادرتو سگ گر بخارایی گایید، مدتها بود انقدر نخندیده بودم.


  •   بچه-ای-خوب
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • گفتی عواقبش گردن خودت،
   لطف کن خواهر و مادرت رو بده به امانت قول میدم جوری جرشون بدم که آب کیر من رو از هم سوراخ کسشون و هم کونشون جوری بخوری که سالها نیاز به ویتامین آبکیر نداشته باشی!!
   قول میدم امانت دار خوبی باشم!!!
   تجربه خوبی رو بهشون بدم که هر روز از تو بخوان بیان پیش من به امانت!!!


  •   mehran1346
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • نوش جونت ولی توی لندرور چطوری 69 شدین به منم یاد بده. حتما آدم کوچولو بودین


  •   oscar_kir_kaj
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • لاندیور؟!؟!؟ مگه تایلیوره؟!؟!
   همون لاندیور تو کونت تک چرخ بزنه با این اراجیفت


  •   مهتی_پاشنه_طلا
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • دختره رفته داده . کلی کسش دستمالی شده . زیر بارون و تو آب جوب مونده . عرق کرده و بوی گوه گرفته . حداقل یه بار شاشیده بعد تو زرتی زبونت رو کشیدی رو کسش و مزه شوری داده گفتی حتما مال آب رودخانه بوده . خاااک بر سر شغالت کنن الدنگ . چقدر پلشت ، بعد کونی که یه بار کیر رفته توش و پر آب کیر هست رو کردی؟؟ از بوی گوه خفه نشدی. خوب نه ، تو کس اون جوری رو میخوری عین عسل دیگه این کون رو هم روی چشمت میزاری حتما . گم شو پلشت سگ بغل کن شب زیر پل خواب لانتوری گوزو . انتز


  •   Sousiiis
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • اکسکش اومدیمو طرف زرنگ بود با قمه افتاد ب جونم پر پرم کرد باز میگی پای من؟؟ لذت سکس تو ۶۰ سالگی یادم میره جای قمه رو صورتمو چی؟؟


  •   h.v.1793
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • والا دختر 20 ساله دوبار کون بده خودشم به دونفر؟؟؟بعیده .توکه گفتی ماشین توسیلاب بود ودختر و مهران بیرونش بودن پس کص دختره چه جور سیلابی بود؟؟؟؟از یه طرف میگی نگران بود و هول بعدش براحسابی ساک زد؟؟69 تو ماشین؟؟عین اسب سوارا میکردیش خودشم رو صندلی ماشین؟؟؟ ظاهرا زیاد جق زدنت باعث شده مخت مثل ماشین رفیقت ریپل بزنه.


  •   Kir@koloft.....
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • توام یکی رو بیا ی چند ساعتی امانت بده من.کیر تو مغز جلقیت مث اسب سوارا میکردمش فکنم داستانت گایدن خر بوده عوضش کردی


  •   گنجینه
  • 7 ماه
   • 0

  • لاندیور و روندی پشت خاکریز
   عجب


  •   kakamoon
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • ی پسر خاله دارم عین این پسره س... خیلی لاشیه ولی چیکار کنیم پسر خاله س... آدم یبار همه رو میفروشه اونم فقط ب عشقش!! ولی بقیه دخترا تخم راست رفیق و بالاتر از رفیق ک پسرخالم میشه نمیشن!


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو