خیانت ناخواسته به شوهر (۱)

  سلام اسم من مونا 25 سالمه قدم 160 سینه 65 میشه گفت کوچیک اما رون و کونم بزرگه. این ماجرا برای 21 سالگیمه. خلاصه میگم ک حوصلتون سر نره. حدودا 1 سال از نامزدیم با هادی میگذشت که بخاطر بیمه مجبور بود بره سربازی. هادی تو یه فروشگاه مدیریتشو داشت و با صاحب فروشگام رابطه خوبی ذاشت. صاحب فروشگاه 34 سالش بود و قد و اندام جذابی داشت چون بدنسازی هم کار میکرد. یه چندباری که بعد از اتمام ساعت کار نامزدم رفته بودم ک باهم بریم جایی صاحب فروشکاه ک اسمش سجاد بود خیلی تحویل میگرفت اما مشخص بود یکم هیزم هست. اما هادی خیلی قبولش داشت. تا اینکه هادی قرار شد ک بره نگران این بود جاش و میگیرن و کارش از دستش میره. یه شب سجاد با ماشین مارو رسوند ک تو راه گفت چون هادی و خیلی قبول داره و تا رفتنش اگه بتونی کارو ازش یاد بگیری میتونی جاش بیایی و همون حقوقم بگیری. جفتمون خیلی خوشحال شدیم. یه ماه با هادی میرفتم و از کار تو اونجا حسابی لذت میبردم.اواخر خرداد هادی رفت اموزش که زیاد دورم نبود. تو این مدت سجاد خیلی بهم توجه داشت و تا اینکه یه شب و تو لاینم اومد و شروع به چت کردن کرد و درد و دل. منم برا احترام جوابش و میدادم. فرداش ک هم و دیدیم گفت ببخشید دیشب وقتتو گرفتم. گفتم نه نبابا. بعد گفت این فیسبوکمه اگه دوست داشتی هم و فالو کنیم.چند روز بعد رفتم تو فیسبوکش عکساش اکثرا زمان تمرین تو باشگاه بود. نمیدونم چطور یهو یه جوری برام خیلی جذاب میومد و همه عکساشو لایک کردم. کم کم چت کردن ما هفته ای دو سه بار شد و صمیمی شدیم اما حرف بدی رد و بدل نمیشد. منم گفتم بهتره هادی ندونه تو فیسبوک هم میریم اونم گفت موافقم. هادی اموزشش تموم شد افتاد سمت جنوب. یه دوماه دیگه گذشت که غروب داشتم میرفتم خونه سجاد گفت میبرمت. تو راه گفت بریم قلیون ک یهو جا خوردم نمیدونستم چی بگم ک گفتم خونه مهمون داریم خیلی عجله دارم. اونم گفت اوکی. شبش پیام داد که دلم گرفته بود گفتی نمیام دلم بدتر گرفت. منم رک گفتم نمشه اخه یکی میدید یه هادی میفهمید چی میگفت پیش خودش ک اونم گفت قرار نیست کسی چیزی بگه و کسی بفهمه.. تهشم گفت نمیدونم چم شده اما دوست دارم. من هنگ کردم ج ندادم اونم دیگه گم پیام نداد. میخواستم دیگه نرم اما یه حسی تنم و لرزونده بود ک انگار منم بهش عادت کرده بودم. تا چند روز خودمون و زدیم به اون راه. اما نمیفهمیدم چرا بی محلی اون ازارم میداد تا اینکه 4 شنبه گفت اگه فردا کاری نداری نیا فروشگاه بریم خرید لباس. گفتم کجا گفت مرکز خرید چندتا شهر اونورتر. منم گفتم باشه چون یه جورایی دوس داشتم بی تفاوتی از بین بره. فرداش رفتیم و کلی چیزم بزا من گرفت. وقتی کنار هم راه میرفتیم حس خوبی داشتم و همه دخترا نگاش میکردن چون واقعا خوشتیپ و جذاب بود..بعدشم بلاخره رفتیم قلیون و کلی خوش گذشت. دیگه همش هفته ای دو سه بار میرفتیم یهو به خودم اومدم دیدم ته پیامهای که بهم میدادیم دوست دارم بود. هادی بعد از 50 روز اومد و یه سکس ضعیفم داشتیم ک اصلا دوس نداشتم. بعد رفتنش برا اولین بار چند شب بعد باهم تو چت حرف اندام و سکس و زدیم. بهش گفتم جز سکس من همجوریه پایتم. اونم هرجور تو بخوای. دقیقا هفته بعدش مادرم اینا 3 روز خواستن برن خونه مادربزرگم و من تنها شدم.سجادم گفت یا من بیام یا تو بیا. اولش گفت نه شیطون گولت میزنه ک گفت این چه حرفیه. که قرار شد فردا شب تا اخر شب برم خونشون قلیون بزنیم. شب رفتیم خونش. اولین بار بود رفته بودم. خونه خیلی خوشگلی داشت. تا 2 قلیون زدیم بعد گفت تا صبح میخوای شلوار جین پات باشه گفتم اره دیگه. گفت من سختمه اخه گفتم چکار کنم گفت بکن شورت ک پات هست. من با خجالت گفتم راحتم.اولین بار بود اون و با لباس خونگی میدیدم خیلی بدن خوشگل و بازوهای بزرگش واقعا قلبم و یه جوری میکرد. رفتم تو اشپزخونه برای اولی بار بهم از پشت چسبید و گردنم و بوسید. بعد لب گرفت و گفت اگه فکر راحتی خودت نیستی فکر کون گندت باش تو شلوار جین داره اذیت میشه منم خندیدم. بعد رو مبل یه رب لب بازی کردیم. خواست سینم و دست بزنه ک گفتم دیگه بسه تا همینجام زیاده روی کردی. اما ته دلم اتیش افتاده بود و شل شده بودم اما واقعا نمیخواستم سکس کنم.دوباره خواست لب بگیره ک گفتم نه ناراحت شد. گفتم قرار ما همین بود.گفت بریم بخوابیم گفتم من رو راحتی میخوابم ک یه نگاه کرد بهم و گفت شب بخیر. اصلا طافت ناراحتیش و نداشتم دلم نمیخواست اینطوریشه. بعد نیم ساعت دلم طاقت نیاورد و صداش کردم گفتم لباس داری بهم بدی گفت لباسای خودمه میپوشی گفتم اره. رفت بیاره گفتم تو اتاق خواب بزار میام همونجا میخوابم.تصمیم و گرفته بودم میخواستم یبار برای همیشه اونجوری که میخوام لذت ببرم بدنم بدجور گر گرفته بود.بعد رفتم تو اتاق گفتم تو اینا ک گم میشم و جفتمون خندیدیم در و بستم و چراغ خاموش کردم.شلوارم و در اوردم با شورت سوتین شدم. رفت رو تخت. سجاد با خنده گفت چرا انقد کونت گنده و سفیده.گفتم خوب دیگه. بعد سجاد یجواریی خواست من ناراحت نشم حس کردم نمیخواد کاری کنه. روم نمیشد منم کاری کنم اما داشتم میمردم. یهو سجاد گفت یه چیز بگم ناراحت نمیشی گفتم بگو. گفت من قرص خوردم کیرم درد گرفته. خندیدم گفتم قرص چی گفت گفت سکس. گفتم چرا. گفت خواستم اگه سکس داشیم تا 2 ساعت نیاد خندیدم گفت چه خبره.ته دلم دوباره لرزید چون واقعا من ته سکسم با هادی نیم ساعت بود. گفتم حالا چکار کنیم گفت با دست بمالی شاید یکم بهتر بشه. گفتم باشه. شروع کردیم به لب بازی و منم دستم و بردم تو شرتش که وحشت کردم. خیلی بزرگ بود. یه 10 دیقه ک اینکارو کردم دیگه برام هیچی مهم نبود. بهش گفت وای میستی گفت چرا گفتم واستا. اونم واساد من کیرشو کردم تو دهنم که گفت وای عاشقتم. با تمام وجود ساک میزدم و اوخ میزدم. من سکس خشن و دوس دارم برا همین سرم و که میگرفت فشار میداد منم اوخ میزدم دوس داشتم. کلی ساک زدم بعدشم اون شروع به خوردن سینم کردو شرتم و کشید پایین کلا خیس بود کسم. دیگه ناله کردنم شدید شده بود تا حالا اینجوری نشده بودم که کیرشو کرد تو کسم. حالا دیگه ففط ابم بود ک میریخت. بعد 45 مین دیگه صدام درد نمیومد داشتم میمردم فقط میگفتم بسه دیگه نمیتونم.بعد دمر از کس کلی با شدت کرد که حالت خلسه بهم دست داد. خیلی حالم بد بود. بعد سجاد گفت بزارم تو کون زودتر میاد ابم. منم کلا از کون سکس و بعضی وقتا دوس دارم برا همین گفتم بزار ک سجاد خیلی کیف کرد و گفت مرسی تو بهترینی. با اینکه اولش خیلی سخت بود اما تو اون لحظه دوس داشتم. تا ته کرد تو کونم و هی قربون صدقه کونم و خودم میرفت. بعد چند مین کونم قشنگ جا بازکرد و اونم با شدت تمام کمر میزد. برای اولین بار بود تا این حد از کون لذت میبردم که یهو دیدم صدای سجاد رفت بالا و توی کونم پر اب شد. انقد برا جفتمون لذت بخش بود که تا چند دیقه همون حالا بودیم.....


  پایان قسمت اول سکسم که کاملا واقعی بود و برامم مهم نیست کسی باور میکنه یا نه. اونایی ک دوس داشتن منتظر ادامه داستانم باشن. بای


  نوشته: مونا

 • 79

 • 37
 • نظرات:
  •   Zhazha
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • لایک نمودیم. باشد که رستگار شوید.


  •   yakamozi
  • 1 سال،3 ماه
   • 4

  • داستانت عالی بود ادامه بده اینجا کلاس اخلاق که نیست هرکس خوشش نمیاد بزنه شبکه سه


  •   AH_art
  • 1 سال،3 ماه
   • 22

  • ناخواسته؟
   از ته دلت کص و کونتو دادی بعد میگی ناخواسته؟:///


  •   ماینر
  • 1 سال،3 ماه
   • 7

  • اولا به جقی های مثل شاه ایکس و گاومرادانتروپاچنه طلا توجه نکن دوما به حرف من گوشکن فکرکن.اگه با شوهرت راحت نیستی طلاق بگیر.خیانت چیزکثیفیه.کلا ازدواج مزخرفه ولی شما که ننیتونیدپایبندباشید چرا ازدواج میکنین چراااااا؟


  •   Eros
  • 1 سال،3 ماه
   • 4

  • اوخ ميزدي؟ قيلون رو ميزنن؟
   الله اكبر


  •   Sara_takhasosi
  • 1 سال،3 ماه
   • 12

  • خیانت منفورترین عمل دنیاست
   منتظر خیانت ناخواسته ی شوهرت باش عییزم


  •   Real_slim_shady-
  • 1 سال،3 ماه
   • 9

  • کجاش ناخواسته بود تو که با جون و دل داشتی میدادی جنده خانم


  •   مهتاب عشق
  • 1 سال،3 ماه
   • 7

  • مونا ۴۵ دقیقه زیرش بودی
   اسم قرص رو پرسیدی گفت سکس
   شیره و تریاک هم میکس میکرد ۴۵ دقیقه نمی تونست خالی بندی هست دیگه.
   آب کس تو هم مثل چاه نفت فوران کرد . تف تو کون آدم دروغگو


  •   ماینر
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • دوست عزیزی ک گفتی تریاک وشیره هم میکس میکرد 45دقیقه نمیشدتلمبه بزنه.عرض کنم خدمتت ک من قبل سکس شیره میخوردم ابم اصلا نمیومد و اخرش سکس روبدون ارضاشدن نیمه کاره تموم میکردم واقعا لذتی نداشت جز اینکه هم کیرم سوزش میگرفت هم کص پارتنربخت برگشته.کلا سفت کردن کمر با تریاک وشیره چیزخوبی نیس لذت سکس رو ازادم میگیره


  •   amu.khosrow
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • ناخواسته؟؟ جیندا خانم کص و کیونتو جر داد و لذت میبردی از این جیندا بازی.بعد میگی ناخواسته؟ کیر تو کص خار نامزدت


  •   yaser7474
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • ادامه بده


  •   پسر_خوب_باادب
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • اگه واقعا این کار رو کردی و خیانت کردی برات متاسفم


  •   A.t1363
  • 1 سال،3 ماه
   • 7

  • من نه ميگم خوبه نه ميگم بده ...


   فقط ميگم وقتي نميتونيد متعهد نمونيد چرا زير بار تعهد ميريد !؟


  •   Weed-m@n
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • بازم هم ی جقی حماسه افرید هیچ مذکری (نر) به همجنس خودش اطمینان نداره .
   ریدی با این داستانت (dash)


  •   Biance92
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • جینده خانوم دیگه ناخواسته چی بود؟؟؟ خیانت از همه چی تو این دنیا بدتره.واقعا متاسفم هرچند که نویسنده مرده.کیرم تو کستانت


  •   مهدی۶۲
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • خیلی خوب بود


  •   Jiboti75
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • کسی که متاهل سربازیشو توی شهرشون می افته جغی


  •   hosein.ziyaei
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • بپا ناخواسته ازش باردار نشی.
   اونوقت نامزدت اون سر دنیاس و بچه ش تو شیکم تو.
   خلاصه ناخواسته اس دیگه.
   ما هرکار کردیم، دوس دخترامون که راضی هم بوده، نتونستیم بکنیمشون؛ اونوقت تو ناخواسته هم ساک زدی، هم کون دادی، هم کس دادی.
   ماشالاااا


  •   Tanhayevahshi.4545
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • عالی بود مشخص بود که واقعی بود


  •   ghavami22
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • یوهویی زد تو کست ؟پردا نداشتی ؟
   جنده هم جنده های قدیم
   دلت براش میسوخت؟ نمیخاستی ناراحتش کنی
   بین خیلی هرزه ای پس
   مابقی کس دادن هاتم بنویس لطفا


  •   waeadsaa
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • چنان گایمت ای مونا
   همچون بیلی در سونا
   تو ای سجاد اوبنه ای
   هادی سوراخت کن خونه ای
   مونا ب ما هم بده سینه ای
   همان گونه ک گویی ناخواسته ای
   جنده از اول کونش بداد
   تو و سجادت زین پس بسانش بماند


  •   iman.shahvanii
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • چه باافتخار اومده از كس دادنش تعريف ميكنه،،بيچاره شوهرت كه به عشق تو رفته سربازي ،،نميدونه كه درنبودش زنش زير كير ديگران ميخوابه


  •   30parham30
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • بیا شرکت خودم مدیرت میکنم ول کن اونجا را


  •   Yahoda1986
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • پردتو کی جمع کرده بود؟؟؟؟


  •   shiraz-m-m
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • کاری به راست و دروغ داستانت ندارم،داستانت هیچ جذابیت نداشت نوع نوشتنت که افتضاح بود هیچ دیالوگ چشمگیری توی داستانت نبود،نوشته ات بیشتر بدرد آدمای جقی میخورد..این نکته ها رو گفتم که اگه خاستی دست به قلم بشی برای داستان بعدیت یکم جذابتر و خلاقانه تر بنویسی،با کمال احترام این داستانت از نظر من دیس لایک داشت


  •   Taghato
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • باحال بود و قشنگ فقط قسمت سکسی رو بیشتر و با آب و تاب بنویس


  •   والدمورت
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • ادم وقتی با کسی بهش خیانت نمکنه نوع رابطش مهم نی میمون وقتی با کسی بهش خیانت نمکنه الاغ هم همین طور اخه 45 دقیقه تلمبه؟؟؟؟؟؟ پی نو کیو
   ادمین؟؟؟؟؟؟
   واویلاااااااااااااااااااااااااااا


  •   ک+ک+ک
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • باز یه جقی اومد زر زد کوس کش لاشی بهتره شبا سروقت بری جیش بوس لالا کمتر جق بزن داری کور میشی


  •   Naser_021teh
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • (cool) (ok)


  •   Mdi135957
  • 1 سال،2 ماه
   • 1

  • عالی بود نوش جونت عزیزم


  •   Mahabadr444
  • 1 سال،2 ماه
   • 1

  • اگه میخواستی داستان چه جوری میشد هااا


  •   Fatii.topoli
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • نوش جونت


  •   ehsan3391
  • 1 سال،2 ماه
   • 1

  • من نمیدونم چجور باباهای شما میره شهرستان و راحت میدین به این واون اینم بنویس بنده جنده بودم کهه


  •   کاپتان رد
  • 1 سال،2 ماه
   • 2

  • کسکش کیر دوست
   بی چاره هادی باید تو خدمت جق بزنه تو بری به صاب کارش بدی
   همینارو میبینم دلم نمیاد ازدواج کنم دیگه
   ولی دوست عزیز
   دلم میخواد از ته دل یه چیزی بهت بگم....


   جندههههههههههههههههههههههههههههههههه
   شبت کیر بارون


  •   کاپتان رد
  • 1 سال،2 ماه
   • 2

  • اخه کیر تو باورات بره
   ناخواسته؟
   کسکش اون لذتی که تو میبردی و اونجوری که تو دلت میخواست بهش بدی الکسیس به جانی نمیداد
   کیر هر چی ادم روشن فکره تو شرمگاهت


   و در ادامه...


   خیلی


   جندهههههههههههههههههههههههههههه ای
   شبت کیربارون


  •   کاپتان رد
  • 1 سال،2 ماه
   • 2

  • اخه کیرکش
   پردت کوووووووووووووووووووو


   نامزدی مثلا


   هادی جان هر جا هستی خدا پشت پناهت


   و در پایان


   جندههههههههههههههههههههههههههههه
   شبت کیربارون


  •   35741
  • 1 سال،2 ماه
   • 2

  • داستانت خوب بود منتظر داستان بعدیتم دمت گرم عالی بود


  •   omidario
  • 1 سال،2 ماه
   • 2

  • چرا باور نکنم عزیزم صددرصد باور میکنم چون به کسخلی و کس بودنت مطمئنم.


   با میل و اراده و با خیال راحت دادی بگو دادم دیگه بگو کس دادم چرا می گی ناخواسته؟؟!!! این آدمو میگاد


  •   دل_خسته
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • اینکه ناخواسته بود رو قبوله باشه ، اما لااقل بهمون بگو که سکس خواستتون چجوریه ؟ یاد بگیریم . آموزش بده . حداقل یه کمی مفید هم باشن این داستانها <img class=" /> <img class=" />


  •   Abnabatam
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • چطوریاست که شوهر دارین با یکی دوست میشین
   میرین میدین،میرینین به دین
   شوهراتون نمیفهمه :(


   راز موفقیتت در جیدانگی چیست ای جیندای جیندایان؟


  •   Elenajoon
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • بخاطر قلیون کس و کونتو به باد دادی


  •   allforsex
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • درود بر فداکار نامزد بی پرده عزیز.
   فکر کنم کوس شما هم مثل بعضی خیلی بیشیله پیله هست و پرده و مرده و از این جور دنگ و فنگ ها نداره.
   در ضمن چیزی که ما فهمیدیم این بود که فقط از طرف نامزد گرامیتون این رابطه ناخواسته بوده وگرنه شما دوست عزیز که فعل خواستن رو در تمامی صیغه ها صرف نمودید.
   بعید هم نیست که ناخواسته همسر گرام نیز در دوران خدمت ناخواسته و به ناچار روابطی رو شروع کرده باشن.
   مؤید و سرفراز باشید.
   خیانت عالی مستدام.


  •   Hamid744
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • جنده خانم سکس ناخواسته ت اینه بخوای خواسته کس بدی فک کنم جمعیت چینم ارضات نکنه


  •   shabeparvaz
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • گیرم کل داستانت درست و واقعی . من با اسم داستان مشکل دارم خیانت ناخواسته ؟ نه واقعا الان چیزی که تعریف کردی ناخواسته بود


  •   Panic533
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • اگه شوهرت با زن دیگه ای همین کار رو بکنه اسمش لذته؟؟


  •   Nimamz
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • حوب بود حال کردم این مدل سکس دوست دارم


  •   محمدیاسی
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • خیلی داستانت جالب و دوست داشتنی بود خوشم اومد.ممنون میشم ادامشو بنویسی.به حرف اون کونیهایی که چرت و پرت میگن و مینویسن هم اصلا توجهی نکن.


  •   1352sina
  • 10 ماه،3 هفته
   • 0

  • سامان عزیز
   با نظرت کاملا موافقم


  •   بیکسوکارحشری
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • چرا ادامه ندادی؟


  •   mardvahshi
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی بود عزیزم عشق و سکس حق شماست خیلی زیبانوشتین


   قسمت دومش کجاست ؟؟؟


  •   Mansor25
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • دوست دارم باهات چت کنم ی بار؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو