داداش چشم چرون (۱)

1397/03/22

سلام ، همه میدونین وقتی یه دختر طلاق میگیره وبر میگرده خونه باباش اولش همه دلگرمی بهت میدن ولی بعد از مدتی همه به یه چشم دیه بهت نگاه میکنن،زنهای دروهمسایه ها سریع میخوان پسرای ترشیدشون که ده و بیست سال بزرگتر از تو هستن بندازن بهت چون دیگه بیوه ای و دست دوم ، مردای پیرو جوون محل دوست و اشنا هم که فکر میکنند دیگه راحت وا شده و دیگه جنده ای هرکی میخواد برات یه کاری بکنه تا بهت نزدیک بشن و بکننت همه اینها یطرف اینکه من بار دوممه طلاق میگیرم یه طرف دیگه ، همه دنبال اینن که من یجوری بهشون راه بدم از همه بدتر اینه که از طلاق دومم داداشمم چشم چرونتر شده خودش به عناوین مختلف میماله به من بغلم میکنه برام هدیه میخره و چند وقته که فهمیدم که از پنجره حموم منو دید میزنه ،خلاصه وقتی داداشت دنبال کردنته فکر کن غریبه ها چی فکر میکنند ، بلخره تصمیم گرفتم که مچ داداشم رو بگیرم ، یه مدت سعی کردم بیشتر باهاش بازی کنم فکر کردم یواش یواش بهش راه بدم ، وقتی پا میشدم ویا مینشستم لای پام رو بیشتر باز میکردم میدونستم که اون نگاه میکنه وقتی کسی خونه نبود لباسهای نازک تر و باز تر میپوشیدم سینه هام رو بیشتر نشون میدادم میدیدم که چشاش داره در میاد، یه روز که تو حموم بودم دیدم که داره منو یواشکی نگاه میکنه منم تمام تنمو کفی کردم پستنامو مالیدم هی لای پام دست کشیدم و بلخره خوابیدم رو زمین حموم لای پام رو باز کردم و رو کسم کف ریختم چشام رو بستم و شروع به دست کشیدن تنم کردم راستش خودمم دیگه حشری شده بودم احساس میکردم که ابم داره میاد راستش خودمو گذاشتم جای داداشم که اگه منم پسر بودمو خواهرم بیوه تو خونه بود شاید فکر کردنش تو مغزه منم بود ، ولی با این حال میدونستم دارم خواهرشو میگام خلاصه خودمو شستم با حوله کوتاه حموم و رفتم بیرون تنم خیلی خشک نکردم قطره های اب هنوز رو تنم بود و گرما و بوی حموم از رو تنم پخش میشد، رفتم پیش داداشم دیدم داره پر پر میزنه بهش گفتم چی چیزی شده چرا اینقدر سرخ شدی حالت خوب نیست ،زیر چشمی دیدم کیرش تو شلوارش راست شده ، خلاصه احساس کردم که تقصیر منم هست ، بهش گفتم بیا تو اطاقم میتونی پایه تختمو سفت کنی؟ و رفتم تو اطاقم بعد چند لحظه اونم امد که گفت بالا یا پائین گفتم نمیخواد ولش کن بعد حولم رو انداختم و لخت واستادم جلوش یهو شوکه شد بهش گفتم چی میدونم که دردت چیه خشکش زده بود با چشاش داشت پستونام رو میخورد گفتم معطل چی هستی فکر کردی نمیدونم که منو همیشه از پنجره حموم دید میزدی بیا الان همش مال تو بهم نشون بده که چقدر قدرشونو میدونی اینارو گفتم خوابیدم رو تخت خودمم از خود بیخود شده بودم ابم داشت میومد وکسم خیس اب شده بود ، دوست داشتم حسابی ترتیبم رو بده دوباره کیرش داشت راست میشد که امد کنارم و شروع رد به تنم دست کشیدن هنوز باورش نمیشد که بهش گفتم مردشی یا نه که انگار بهش بر خورد و پستونامو گرفت تو دستش و شروع به مک زدن کرد بهش گفتم من خواهرتم ولی میخوام منو بگایی بهم رحم نکنی الان وقتشه انگار بهش نیرو داده باشم داشت محوله میکرد با دست داشت همه تنم رو میمالید من حسابی حشری شده بودم دستش رو گرفتم گذاشتم رو کسم داشت منو یخورد بولیزشو در اوردم و خودش شلوارشو صورتش رو کشید پایین کیرش مثل فنر پرید بیرون داشت اب ازش میومد کیرشو گرفتم تو مشتم گفتم حیف نیست کس خواهرت رو غریبه ها بکنند ،کیرش رو فشار دادم دستم حسابی لزج شده بود یکم با تخماش بازی کردم و لای پام رو براش وا کردم بهش گفتم که هر کاری میخوای باهاش بکن کیرشو گذاشت لای پام لای شکاف کسم شروع به بالا پایین کردن شروع کرد به لب گرفتن و گفت میخوام همچین بکنمت که صدای ارودت صد تا خونه اونورتر بره دیگه حسابی حشری شده بودم تو دلم گفتم بکن توش لعنتی عذابم نده تا حالا اینقدر کسم خیس نشده بود تا بلخره نوکش رو کردتو کسم داشتم لذت مبردم چوچولم داشت کیف میکرد داشت تنم رو میخورد پستونامو گاز گاز میکرد نوک پستونم رو لیس میزد گفتم گازشون بگیره اونم شروع به گاز زدن کرد یه درد لذت بخش کیرشو بلخره تا دسته کرد تو کسم خیلی وقت بودکه کسی منو نکرده بود شروع کرد به تلمبه زدن و با چشام بهش نشون دادم که سفت تر بکنه کیرش خوب کلفت بود با دو تا دستاش لای پاهام رو وا کرده بود و داشت حسابی میکرد خیس عرق شده بود بهش گفتم سفت تر بکنه دوست داشتم که دردم بگیره تا بلخره ابش امد همه رو پاشید رو شکم و پستونام وشروع کرد صورتش رو به کسم مالوندن و کسم رو لیس میزد
دنباله دارد

نوشته: فرح


👍 35
👎 26
117920 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

693903
2018-06-12 21:41:06 +0430 +0430

نوووووش جانش . درکش برای خیلیا سخته ولی من دیدم اینجور روابطی

2 ❤️

693907
2018-06-12 21:45:00 +0430 +0430

خودتم تنت میخاریده ها

2 ❤️

693921
2018-06-12 22:22:06 +0430 +0430

صدای ارودت ؟؟؟؟
ی دامپزشک بهت معرفی میکنم حتما بهش مراجعه کن

0 ❤️

693932
2018-06-12 22:45:01 +0430 +0430

حیفِ نون

1 ❤️

693950
2018-06-13 00:40:46 +0430 +0430

ای که هر دم صحبت کیر میکنی؟/از بر جق دم به دم دیر میکنی!/هرانگه که خودت کیر خاستی/هیچ یادی از این بکنه پیر میکنی؟گویی داداشت در کفه کسه تو بود/جق زدن بر سایه ی کسها چه سود/انگه که به غریبها کس دادی/انوقت است در کس دادن استادی…

1 ❤️

693959
2018-06-13 02:28:36 +0430 +0430

بیشتر بهت میاد اسمت فرج باشه تا فرح.
نکن بچه جون،این کارا آخر عاقبت نداره.

1 ❤️

693964
2018-06-13 04:21:24 +0430 +0430

جالب بود ولی اون در طلاق را قبول دارم واقعا دید همه همینه

0 ❤️

693968
2018-06-13 04:41:49 +0430 +0430

مشابه داستانت دیدم بین دوستام میتونه راست باشه . اما نگارشت افتضاح بود

0 ❤️

693969
2018-06-13 04:47:42 +0430 +0430

شما و داستان هاتون هستین؛ تا ما قدر نویسنده های واقعی رو بدونیم

3 ❤️

694000
2018-06-13 08:39:40 +0430 +0430
NA

خوبه دیگه. تو یه هلوی شکافدار لای پات داری داداشتم یه بادمجون خوشگل و تا دسته کردش توی هلوت. منم اگه یه خواهر دوبار مطلقه داشتم حسابی میکردمش تا هم اون حال کنه و راحت شه هم من

0 ❤️

694002
2018-06-13 08:46:21 +0430 +0430

از موضوع داستانت ک بگزریم ( من باهاش مشکلی ندارم ) نگارشت خیلی ضعیف بود رسما پسرونه بودنش پیداست . اصلا حس زنانگی توش نبود

0 ❤️

694021
2018-06-13 11:28:07 +0430 +0430
NA

یعنی ریدم تو تخیلاتت تخماتیک
تو رو باید قرانطینه کنن HIV

0 ❤️

694031
2018-06-13 12:18:22 +0430 +0430

قشنگ و سكسي بود، تحريك شدم؛ ادامه بده

1 ❤️

694033
2018-06-13 12:22:35 +0430 +0430

آبم داشت میومد ؟؟؟؟؟
مگه دخترا هم با کف حموم خوابیدن آبشون میاد ؟؟
داداش تو حشری سوراخ فاضلاب حشریت میکمه

0 ❤️

694034
2018-06-13 12:28:47 +0430 +0430

تا همون جا که مثلا داداشت از پنجره حموم دیدت میزد بیشتر نخوندم,آدم حس میکنه خونتون از این خونه های دهه ۴۰-۵۰ که حموم دستشوییش تو حیاط بودو (پنجره) هم داشت واسه دید زدن از اوناست!!!والا خونه های الان جوری تیستن که پنحره داشته باشن مگر اینکه در ورودی حموم رو که باز میکنی قسمتی که مال دوش گرفتته با این درای شیشه ای پوشیده شده باشه که اونا هم باز شیشه هاشون ماته که توش واضح دیده نشه,نه پنجره!!!پس نتیجتا شما یا داستانت کسشعر محضه یا خونتون کیری ساختو واسه ۵۰ ۶۰ سال پیشه!!!

0 ❤️

694035
2018-06-13 12:56:28 +0430 +0430
NA

دختر یا زن رو اونقدر باید بکنی تا آبش بیاد. فکر نمیکنم هیچوقت در حالت طبیعی و بدون رابطه ی جنسی، آبش بیاد.

0 ❤️

694072
2018-06-13 16:48:07 +0430 +0430
NA

اوووف چه حالی بوده ،بازم بهش بده

0 ❤️

694075
2018-06-13 17:02:44 +0430 +0430

سناریو داستان نیتونه درست باشه… ولی از یه جا به بعدی تخیله بنظر من …

نمیدونم یا حموم تونخیلی لاکچریه شیشه ای میشه دید زد. یا اینکه حموم اوپن یا روباز موده الان ما ندیدیم …

همه اونایی که تخیل و توهم میزنند میگن داشت تو حموم دید میزد، یا داشتم توی حموم دید میزدم … آخه کوسکش چطوری؟ آخه بی ناموس چطوری؟؟؟

0 ❤️

694125
2018-06-13 21:08:04 +0430 +0430
NA

مثل خواهر من هر وقت کونشو میبینم راست میکنه با اینکه سر مچشو موقه دادن کوس گرفتم اما بازم بهم نمی ده کون بزرگ و قلمبه ایی داره هر وقتم میبینم عمدا ساپورت نازک بدون شورت می پوشه تا خط کوس و کونش معلوم باشه میدونه کیرم براش بلند میشه

0 ❤️

694214
2018-06-14 01:04:07 +0430 +0430
NA

افتضاحه رابطه محارم خصوصاً خواهر و برادر كه پاكترين نوع عشق بينشون حاكمه.

0 ❤️

694297
2018-06-14 07:36:37 +0430 +0430

فرح خانم أولاً كه اروده نيست و عربده است
دوماً اگر يادت باشه و انكار نكنى كه من اشتباه گرفته ام
هميشه زمانى كه با من زندگى ميكردى اشتباهات لغوى سركار عالى را مى گرفتم ولى چون ادعا ميكردى كه ليسانسيه تربيت معلم هستى باز همان را تكرار و اصرار بر درست بودن آن داشتى
سوماً چشم عليرضا خان ( آقاى دكتر ( شاه پسرت)) روشن كه مادرش به دائى جانش اينطور راحت راه ميده
چهارماً احمد آقا برادر شما اگر بكن بود زن خودش را ميكرد و در حسرت و عقده بچه دار نشدن براى همسرش از من دعوت بكند كه حالا كه تنها هستى گاهى شبها بيا دور هم باشيم و همينجا بخواب و صبح محل كارت كه نزديك ما است و خيلى چيزهاى ديگر

0 ❤️

694298
2018-06-14 07:43:09 +0430 +0430

صدف خانم از وقتى كه همسر من بود احساس ميكردم خيلى چيزها. را از من مخفى ميكند اما منكر بود و ادعا ميكرد كه مثل فاطمه زهرا پاك است است ( و من مطمئن شدم كه متأسفانه با كسى ازدواج كردم كه اهل فاميل همگى زير و روى ايشان را با ذكر جزئيات مثل خال در كجا و غيره و غيره و غيره بعلت اينكه ايشان فاطمه زهرا بودند خيلى زيارت ميكردند.

0 ❤️

694406
2018-06-14 17:17:21 +0430 +0430

منم حشریم

0 ❤️

696318
2018-06-22 05:15:00 +0430 +0430

اگه مشهد اومدی بیا جای خودم هر چند که ارزشش نمیدونم داشته باشی یا نع

0 ❤️

697238
2018-06-26 03:13:16 +0430 +0430

با این داستان،تمایل شدید مردای فامیل و محله برا گاییدنت کاملا قابل درکه.مطلقه نگو،جنده بگو.با چه چشمی باید نگات کنن خانم مطلقه!!!

0 ❤️

722002
2018-10-05 00:31:25 +0330 +0330
NA

تا باشه از این خواهرا

0 ❤️

776376
2020-11-11 00:57:02 +0330 +0330

ازین خواهرا خدا به ماهم نصیب کنه

0 ❤️

784683
2021-01-03 18:46:25 +0330 +0330

عجب آورین

0 ❤️

818108
2021-07-01 16:30:09 +0430 +0430

جووووووووون

0 ❤️

821071
2021-07-19 06:19:42 +0430 +0430

😐😐😐

0 ❤️

850758
2021-12-31 05:07:27 +0330 +0330

نوووووش جانت

0 ❤️