دادم زنمو جلوم کرد

  ???


  من ناصرم اونایی که داستان قبلی منو خوندن متوجه شدن که من از اینکه یکی رو زنم باشه و بکندش یا زنم برام تعریف کنه که چجوری یکی اونو کرده خیلی حال میکنم.برام سوال شده که کسی مثل من هست که کسی زنشو بکنه خوشش میاد.من که خیلی حال میکنم.حتی به زنم گفتم برو خونه یه خاله که روزی چند نفر بیان بکننت بعد بیا بهم بگو منم حال کنم ولی شبنم زنم قبول نکرد گفت مریض میشم.داستان قبلیم گفتم که یکی جلوم زنمو میکرد از وقتی جواب تلفن نداد دمبال کسی دیگه بودم .کسی که مطمعن باشه.البته من تنوع میخام .دوست دارم هر دفعه یکی زنمو بکنه.


  سلام من شبنم زن ناصر.امیدوارم از داستان سکسی و پرماجرای من و ناصر خوشتون اومده باشه.شاید بگید من چرا قبول میکنم با مردهای مختلف سکس,کنم.ناصر نمیتونه منو ارضاع کنه .بار اولی که با کسی غیر از شوهرم سکس کردم برام سخت بود ولی وقتی ارضاع شدم خیلی حالش زیاد بود .الان خودم مشتاقم ناصر یکیو بیاره منو بکنه.
  یک ساله تو خونه ای مستاجریم .شهر و محل زندگیمونو نمیگم اینجوری,راحت ترم.خیلی وقته که صاحب خونمون بدجور بهم نگاه میکنه.حتی ناصر هم میگه شبنم صابخونه خیلی تو نخ کون گندته.منم ارزومه بهش بدم ولی میترسم زنش بفهمه .اخه ما طبقه بالایی هستیم .بخاد بیاد بالا و بره خیلی میترسم بخاطر همین تا الان چراغ سبز نشون ندادم.


  خلاصه با حرفهای ناصر و حشری که همیشه تشنه کیرم .دلو زدم به دریا برم بهش بگم.
  امروز پنج شنبس ساعت ده رفتم مغازش .مغازه صاحب خونمون سرکوچمونه.رفتم گفتم میای برام ماهوارمونو درست کنی .گفت باشه ساعت ٢میام .منم زود اومدم خونه زنگ زدم به ناصر که امروز ظهر نیا خونه.نمیدونی چقد خوشحال شده بود ناصر
  ادامه ناصر; هنوز هیچی نشده من حشری شدم.کاش میشد,امروز خونه بودم کردنشونو میدیدم.ولی نمیخام بدونه فعلا.به شبنم گفتم اگه شد از سکسشون فیلم بگیره.من که دل تو دلم نیست.زده به سرم سرزده برم خونه .به شبنم گفتم اگه اومد بگو شبکه های,سکسی برام بیار که خودش,بفهمه دلشه کوس بده.اخه شبنم میگه اگه اهلش,نباشه چی .منم میگم هر مردی کوس جلوش باشه محاله ازش بگزره اونم کوس سفید و کون قلمبه شبنم که وقتی راه میره با چادر ,چادرش,میره لای کونش .اینقد نرمو گندس,کونش.الان منتظرم برسم خونه زنمو کرده باشه و شبنم برام تعریف کنه .خیلی,حشریم دل تو دلم نی
  ادامه شبنم:منتظر بودم صاحبخونه بیاد ساعت نزدیک دو بود.قبلش رفته بودم حموم موهای بدنم و کوسمو زده بود حسابی تمیز کردم خودمو .اب کوسم همینجوری میرفت .تشنه کیر منتظر باشی خیلی فشار عصبی بهم وارد میشد.یهو زنگ زدن رفتم زود درو واکردم دیدم از,شانس بدم خواهرمه.حسابی حالم گرفته شد.صاحبخونم دیگه نیومد مغازش سر کوچمونه دیده خواهرم اومده نیومده.ناصر که اومد دید خواهرم اینجاست خیلی عصبی شد.گفت این از کیه اومده ,پس,صاحبخونه چیشد.ناصرو اروم کردم گفتم از ظهر اومده اینجا
  خواهرم که رفت رفتم مغازه صاحبخونه گفتم بهش,فردا بیا ماهوارمونو درست کن فیلم سکسی هم برام بیار.گفت مگه شوهرت خونه نیست.گفتم نه میره بیرون شهر.اونم گفت باشه صبح میام.اومدم خونه ناصر میخاست بکنه ولی نزاشتم اخه زود ابش,میاد ترسیدم بهش بدم .کاندوم تموم کردیم.میترسم بریزه تو بچه دار بشیم.الان یه بچه هفت ساله دارم .به ناصر گفتم همین یدونه بسه اونم قبول کرده
  صبح ناصر به عشق اینکه امروز صاحبخونه میاد منو بکنه زود از خاب بیدار شد رفت نون گرفت صبحونه خوردیم .بچرو اماده کرد برد خونه ابجیم.گفت از جلو مغازه صاحبخونه میرم که ببینه رفتیم بیرون .منم رفتم حموم خودمو تمیز کردم.یه تاپ پوشیدم با یه شرتک .میخاستم صابخونه که اومد جلوش چادرمو بزنم کنار که متوجه بشه و بیاد سمتم
  زنگ واحد بالارو زد جواب دادم گفت اقا ناصر هستن میخام ماهواررو درست کنم
  گفتم نه گفت پس برم وقتی اومد زود گفتم نه بفرمایید اشکال نداره اومد گفت کارتون چی بود گفتم میخوام کانال سکسی ماهواره را وصل کنی گفت چراشوهرت وصل نمیونه گفتم بلد نیست نشت رومبل روبروی تلوزیون یه شربت اوردم نشستم کنارش ولی بلافاصله یه کانال که همون وقت داشت یه سوپر پخش میکرد سریع ردش کردگفتم بزار ببینیم بقیه راپیدانکنم گفتم حالا اینا بببنیم داشت ساک میزد منم عمدا بلند شدم که چادرم افتاد ولی سرم نکردم که دیگه نتونست طاقت بیاره گفت خیلی خوشگلید گفتم مرسی کاش من جای این بودم که کشیدم طرف خودش کیرش ازروشلوار باد کرده بود رفتم دررقفل کردم اونم پاشد بغل
  م کرد شروع کرد تاپمو دربیاره بعد شلوار خودشودر اورد کفت شوهرت کی میاد گفتم تا من نگم نمباد گفت یعنی چه گفتم حالا بعد میگم گفتم بریم تو اتاق گفت بریم دیگه داشتم دیوانه میشدم سریع شورتش کشیدم پایین وای کیرش زیاد دراز نبود ولی خیلی کلفت بود کردم تودهنم کل دهنم پربود نمیشد بمکم فقط پایین بالا میکردم بعد گفت منم بخورم یه اهی کشیدم اونم رفت پایین مثل وحشیا نمیخورد گاز میگرفت. بلند شد گفت شوهرت نیاد! گفتم بیاد .تازه خوشحال میشه.نترس ...
  پرسید یعنی میدونه!!!گفتم اره راحت باش.یهو باز وحشی شد اومد سمتم قمبلم کرد کیرش رو محکم فرو کرد تو کوسم از درد داشتم میمردم ...خیلی کلفت بود ولی اروم عقب جلو میکرد تا باز شد بعدش محکم میکرد و موهام رو میکشید منم اخ و اوخ میکردم .با ولع برم گردوند و چسپید به لبام و میخورد .سینه هام رو فشار میداد .
  پرتم کرد رو مبل پاهامو دادم بالا ..وایساد جلوم ..وای میترسیدم کیرش خیلی کلفت بودولی دراز نبود تا ته کوسم نمیرفت ...باز این تفاصیل داشتم جر میخوردم ..همین که محکم میکرد یبار ارضا شدم .داشتم از حال میرفتم .یه کم کیرش رو مالید به کوسم تا اروم بشم منم چشام رو بستم و سینه هامو فشار میدم.زانو زد زبون میکشید رو کوس خیسم .خیلی خیلی حشری شده بود موهاش رو میکشیدم با کمک رونای پام فشارش میدادم لای پام که کوسمو گاز بگیره ..وای چه حالی میده....
  بلند شد کرد توش بازم شروع کرد تلمبه زدن .کمرش رو قلاب کردم کشیدمش رو خودم .گوشمو گردنمو لیس میزد ..دستم پشت گردنش بود و مثه مار به خودم میپیچیدم .همین که میکرد دمه گوشم با حشر میگفت خوشبحال شوهرت چه کوسی میکنه .چرا زودتر نگفتی بیام بکنمت اخه....
  یکسال خونش مستاجر بودیم ...گفتم ترسیدم زنت بفهمه ...گفت نه بابا اون تا ظهر میخوابه ....هرروز میام میکنمت...
  یه کم که حرف زدیم همینطور که روم خوابیده بود گفتم بزار بشینم رو کیرت .بلند شد که بخوابه زیر منم بلند شدم که دهنم اومد جلو کیرش .باز کردش تو دهنم ..باز داغ کردم تا ته کردمش دهنمو با دستم تخماش رو میمالیدمو عقب جلو میکردم اونم موهام رو گرفته کلم رو عقب جلو میکرد ..زبون میکشیدم زیر تخماش وای دیگه خیلی حشری شدم .اون کجا شوهرم یه دیقه ای ابش میاد این کجا دارم فقط ده دیقه براش میخورم .کیر کلفتش تو کوسمه میخارونه برام ولی کیر شوهرم کوچیکه زود هم ابش میاد...
  دراز کشید نشستم روش .عاشق این مدل کردنم.خودمو بمالم رو کیرکلفت....
  لبمو چسپوندم به لبش میک میزدمو خودمو میمالوندم رو کیرش ..اومم انگشتش رو میماله به سوراخ کونم...معلوم بود خیلی دوس داره بکنه تو سوراخ کونم....
  اخ چقد حشری و کار بلده.یه کم بالا پایین کردم رو کیرش تا ارضا شدم.حالمو دید حشریم بلند شد گفت زودباش زانو بزن ..زانو زدم شروع کرد محکم زدن رو کونم...حسابی قرمزش کرد .نامرد یهو کرد تو..
  جیغ کشیدم ولی حال میکردم وحشیه...محکم تلمبه میزد یهو ابش اومد .حس کردم کیرش تو کوسم شول شد چه حس خوبی بود کیر کلفت تو کوسم بالا پایین میپرید.بهش گفتم من دوباره ارضا شدم تو هنوز داشتی میکردی چیزی زدی؟
  بی حسی زده بود و قرص هم خورده بود.
  گفتم از کجا میدونستی واسه سکس میام.گفت وقتی بهم گفتی کانال سکس میخوام فهمیدم دلت کیر میخواد...
  گفتش هرروز که شوهرم میره بیرون میاد میکنتم ..
  گفتم شوهرم میدونه هروقت خواستی بیا..
  گفت جلو شوهرت نمیام...
  رفت و منم زودی زنگ زدم شوهرم اومد خونه بوسش کردم و گفتم مرسی که منو ازاد گذاشتی گفت منم حال میکنم ولی وقتی بهش گفتم جلو تو نمیکنه ناراحت شد .دیدم دلخور شد بوسش کردم....چندروز بگذره میگم جلوی تو منو بکنه.خیالت راحت باشه فعلا باره اولش بود .روش باز میشه....
  یه کم ارومش کردم و بهش گفتم دوش بگیر سکس کنیم و تو سکسمون بهت بگم چجوری منو کرده ...خوشحال شد و گفت باشه عزیزم ....


  پایان
  نوشته: سعید

 • 13

 • 38
 • نظرات:
  •   Faelqom26
  • 1 سال،5 ماه
   • 19

  • علاوه بر اینکه بی غیرتی کصخل دو شخصیتیم هستی از امام خجالت بکش که فردا داره میاد شل مغز


  •   گنجینه
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • اولین دیسلایک با احترام


  •   Saeed_ni2000
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • افتضاح بود


  •   عبوالفاکر
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • فازتون چیه ؟


  •   Mehran2000020
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • ببین این که حس بی غیرتی داره واضحه. ولی خوب واضحتر اینه که تمام تلاشت از نوشتن داستان تحریک بیشتر برای جقت بوده. حتی سعی هم نکردی طبیعیتر بشه داستانت...برای داستانای بعدیت یه نصیحت که باورپدیرتر باشن: حتی افرادی که این فانتزی رو به واقعیت تبدیل کنن اینقدر سریع انجامش نمیدن و ارزش بیشتری برای خودشون قائل میشن. خوش باشی


  •   henry2013
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • شما ها که تنوع طلبیت بگسد ما هم بیام یه دور تنوع رو ازتون طلب کنیم.... ادرس بده . پیام خصوصی بده . منتظرم


  •   خوشگلخانم
  • 1 سال،5 ماه
   • 7

  • چقد چرتی تو .خودت خری .مارم خرفرض نکن .ابله.


  •   Amirh2
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خیلی کیری بود خواهشا ننویس
   تو این چند سال عضویتم تو شهوانی یکی از تخمی‌ترینا بود
   ریدی جقی


  •   بچه.غول.اهوازی
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • فردا عمام داره میاد، از شدت ذوق خوابم نمیبره¡


  •   7307Arash
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خاک بر سرتون با یه بچه


  •   siyamak61
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • خالی بندی


  •   ک+ک+ک
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • به طرف میگن زنت شورشو درآورده ملت دم درتون صف میبندن طلاقش بده میگه طلاق بدم باید برم ته صف وایستم. ناصر اشک سیکی سنه باسیر کوس کش انقده قاطی کرده زیگموند فروید مرحوم هم نمیتونه درستش کنه داستانت شبیه آرمان های انقلابه توخالی اما باظاهری سکسی


  •   Maryamreza2018
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خودت یبار بخون چی نوشتی بعد پستش کن رفتم در مغازش گفتم فیلم سکسی برام بیار شوهرمم نیست بعد باز میگی میترسیدم بگم اهلش نباشه دوباره میگی اومد گفت شوهرت کجاست نیست من میرم خخخخ


  •   Abnabatam
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • تفاصیل :/
   تفاسیر منظورته؟


   آخه تو که املات ضعیفه .... میخوری مینویسی


  •   Sepehr_2000
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • 25 باند فقط یه توهم بود?


  •   mogtaba.sohrabi1307
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • بنظرم این یه داستان واقعیه


  •   A1989223
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • سلام.اگه زن و شوهری هستن که دنبال اینن یکی بیاد و جلو شوهر زنشو بکنه.من هستم.
   فقط مورد اعتماد باشه لطفا


  •   kambiz571
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • عوضی بده منم شبنم رو بکنم حال کنه با کیر کلفتم


  •   Idingun
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خیلی کسشر یود


  •   jaber226
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • نمیدونم شماها مارو فرض کردین آخه اسگل ژنراتور ساخت ایتالیا اینجا ایرانه لاسوگاس نیست خودتم از زنت نقل قول میکنی معلومه که اصلا زن نداری جزو سران ارشد گروه جقولیان هستی


  •   asidsystem2005
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خب آخه لاشی اگه خدای شهوت و غریزه هم بیاد آدمو مجبور کنه به هر کصافتکاری بعدش حس نفرت و حقارتی به آدم دست میده که همیشه میاد تو افکارت و عذابت میده .
   آخه اوسکول ما شاید کیرمونو تو زندگیمون فرو کرده باشیم اما با کیرمون که فکر نمیکنیم و تصمیم نمیگیریم.


  •   18سانت.دورکیرم
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • کیر 176 سانتیم با دورذ 18 سانتش تو کس شبنم
   من بهت حق میدم تو خلقت از من کلفت شد حقث مال تو رو خوردم از تو کوچیک شده ولی اگرز شبنم میخا جرش بدم بیا خصوصی تا بیام کسش از عزا در بیارم
   من حالت معمولی بیست دقه باید بکنم تا ابم بیا اگه دارو مصرف کنم از 1 ساعتم میگذره سر شرط بندی بالای سه بار ابش میارم


  •   MFM_iran
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • M.F.M و دوست دارم ولی اینجوری که شوهرم نباشه نه
   درضمن بجز شوهرم واسه هیچکس ساک نمیزنم.


  •   aminjon625
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • با این نوع سکس موافقم


  •   shahvanii139797
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • چقدر بی ناموس بی غیرت زیاد شده یا بچه مدرسه ای هستن یابو هستن که انقد جغ زدن عقلشون کار نمیکنه یا واقعا کسکش زیاد شده ...


  •   iman.shahvanii
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • عجب
   ي زماني به يكمرد فحش ناموسي ميدادي تا سرتو نميبريد ولت نميكرد اما الان طرف مياد از دادنهاش ومدلهاي سكسش با ديگري واسه شوهرش تعريف ميكنه،،مردم ايران دارن كجا ميرن؟؟؟


  •   انسان.خوب
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • خوش به حال شما زوج خوشبخت ،هیچ وقت برای هم تکراری نمیشین،ای کاش من وخانمم هم از این برنامه ها داشته باشیم


  •   shiraz-m-m
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • هی گالیور بکجا چنینین شتابان!!!اینو با ریتم بخون،کص گفتی آی کص گفتی...مثل یه منگول گفتی...فقط اونجاش که جای زنت هم مینوشتی!!مردک دوشخصیتی ج ق ی شما که جنبه ندارین چرا صنعتی و سنتی رو باهم استعمال میکنید


  •   اتشی۲
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • قشنگ عالی بود


  •   Shomaliam111
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • جووون. خیلی حس خوبیه. ادم از حشر بیهوش میشه


  •   Parsaparsai5477
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • یه پسر خوشگل هست جلو زنم کون بده؟


  •   royaei
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • عجب ؛ هیچی ندارم بگم ؛ شاد باشید


  •   بهـــرام
  • 10 ماه
   • 0

  • این دیگه چه مضخرفی بود نوشتی ...


  •   arsam_king2020
  • 8 ماه
   • 0

  • مرسی که مارو آزاد گذاشتی تا دهنت خودت و شوهرت رو مورد لطف قرار بدیم مرسی خانم چادری کص پروازی


  •   1352sina
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • خوب بود لایک دادم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو