داستان های من میلاد پسر دایی کونی

1400/06/23

من محسنم ۲۶ سالمه ی پسر دایی دارم۲۲ سالشه به اسم میلاد وقتی حدود ده سالش بود وقتی تنها می موند خونه یا من تنها می شدم می اومد خونه ی ما اون کلا سر گوشش می جنبید با دختر هم سنش ور میرفت و به پسر ها می داد چند بارم تو مدرسه مچش گرفته بودن حالا چرا شو من نمی دونم و نفهمیدم اما می دونم ارادت خاصی به کیر من داشت.

میلاد چهار سال از من کوچک تر هستش من اون موقع تازه به بلوغ رسیده بودم کیرم خوبیم داشتم اون ی بدن سبزه کوچکی داشت و چون ژیمیناستیک کار بود بدن خیلی نرمی داشت و کون خوش حالتی از همه مهم تر ریزه میزه هم بود منم تو همون مایه ها با جسته بزرگ تر (بگزریم که الان اون از آبیاری های گذشته من دوبرار من شده)
داستان اولین سکس ما از جایی شروع شد که ی بار تو خونه ما تنها شدیم حین پلی وان بازی کردن که ی چیز لاکچری بود دستش گذاشت رو کیر من هم متوجه بزرگتر شدن کیر من شد بی هیچ پیش زمینه ای این با لمسش و با دیدنش برام ساک زد این (اولین آخرین کسی بود که برام ساک زده بود) قضیه این شب همین جا تموم چون بعدش باباش اومد دنبالش بردش

شد چند روز بعدش به خاطر فوت یکی از اقوم مون خوانده ما رفتن شهرستان من فرستادن خونه دایم اینا ی روز پنج شنبه ای هم بود
اون روز وقتی رفتم اونجا درس هامون انجام دادیم حینش ی انگولکی هم با هم داشتیم کلا علاقه زیادی داشت با کونش ور بریم اصلا از هر فرصتی استفاده میکردیم که با هم حال کنیم سرتون درد نیارم شب ما تو اتاق خوابیدیم همون اول شب پشت به سمت من خوابید البته من قصد نداشتم یکم می ترسیدم دایم اینا بیدار شن سرم تو گوشیم بود که ی ۶۶۰۰ بود باش ور میرفتم که دیدم دستش گذاشته رو کیرم باز اول بهش گفتم نکن ببینن شر میشه دیدم گوشش بدهکار نیست منم از خدا خواسته دستم بردم تو کونش شروع کردم انگشت کردن قبلا ی بار بازش کرده بودم سوراخش که سه انگشتی شد اومد زیر پتو شروع کرد ساک زدن منم همچنان دستم تو کونش بود با یدست دیگم کونش چنگ میزدم
تا ی جایی که هم اون حشرش زده بود بالا و هم داشتم می ترکیدم با کون گشاد کیر خیس من تو اولین حرکت تو تاریکی کیرم تا دسته رفت توش آرم اروم زاویه رو به بقل عوض کردیم و بعد یکی دو دیقه آبم تو کونش اومد .
نوبتی اول اون بعد من رفتیم دستشویی خودمون شستیم پنجره رو هم باز گذاشتیم که بوی داخل بره
فردا صبحش به محض بیداری بعد صبحانه زندایم جفت مون فرستاد حموم البته ازمون خواست که جدا بریم ولی میلاد اصرار داشت با هم باشیم و مادرشم مخالفت نکرد .
توی حموم لخت درجا رفتیم زیر دوش با سکس دیشب اصلا دیگه انتظار تحریک دوبارش نداشتم ولی وقتی قرار شد لیف بزنیم کیر من بازم شق شد و اون دلش خواست رفتیم زیر دوش مثل این فیلم های پورن زیر دوش آب گرم کیرم می خورد نمی تونم وصفش کنم بعد چند دیقه بلندش کردم نشوندمش کف حموم داگی اوفتادم روش دوش آب میزد تو سر کمر من ی چند دقیه در حال تلنبه زدن بودم که زندایم صدامون کرد بیاید بیرون چه خبر مگه آسفالت سفید می کنید 😂
که میلاد با اون حال حشریش و درد فراوان گفت الان میایم بیرون و رفتیم اول هم من رفتم بعش میلاد اومد😂
ناهار خوردیم رفتیم تو اتاق باز که درسای فردا رو مرور کنیم باز داییم و زندایم مارو تنها گذاشتن بازم جفتمون به هم حمله کردیم 😂 ولی این بار زود برگشتن سریع کشیدم بالا 😂
داستان هی دیگه ای هم داریم که اگه خوشتون اومد براتون از خودم میلاد تعریف کنم

نوشته: محسن


👍 5
👎 4
5701 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

832079
2021-09-14 00:47:39 +0430 +0430

ریدی به کته و مشتی به لته

0 ❤️

832097
2021-09-14 01:36:55 +0430 +0430

چه مادر بیشعوری که دو تا نره خر رو فرستاده حموم

0 ❤️

832195
2021-09-14 11:48:49 +0430 +0430

داداش شما بیشتر اتصالی داشتی تا سکس،تا وصل میشدی فیوز می‌پرید قط میشدی،برو ی دینام پیچ خودتو نشون بده

1 ❤️

832455
2021-09-15 22:31:45 +0430 +0430

آخه کونی کدوم بچه 10 ساله ای دوست داره کون بده اصلا می‌دونه دادن چیه جغ نزن انقدر نگرانتم

0 ❤️