دختردایی های افاده ای

1390/05/17

سلام . حسام هستم 20 ساله از تهران
اصلا تو فاز سکس و اینجور چیزا نیستم ، اما این دختر دایی های غد و خودشیفته منو مجبور کردن
وضع مالیمون بد نیست اما جلوی داییم باید لنگ بندازیم و دو تا بوق بزنیم
داییم خیلی پولدار و من از همین متنفرم و همش قیف میاد
موقعی حرف زدن باید گوش کنی ، زن داییم که آخر مایه داری میگرده دو تا دختر داره از خودشون ول خرج کن بدتر
دختر داییهام 2 تا هستن همش کلاس میزارن و از این حرفها
قیافهاشون معمولی ولی همچین میگردن و آرایش میکنن که اگه آدم اول ببینه راست میکنه اما استیل و تریپشون خوبه
داستان از اینجا شروع شد که نزدیکهای عید بود و من هم مشغول کار بودم ظهر مادرم زنگ زد گفت داییت میخواد اول عید خونمون از صاحبکارت واسه اون موقع مرخصی بگیر
توی کار مکانیکی هستم وردست بودم اما حالا خودم تعمیر مکانیکم اما هنوزم شاگردم ، به صاحبکارم گفتم روز اول عید مرخصی بده ، ابرو انداخت بالا که میخوام با خونواده برم مسافرت و تو هم واسه خودت اوستا شدی و وایسا دم مغازه یعنی اینکه مرخصی باشه واسه هفته ی دوم عید ، منه اسکولم جو گرفت و گفتم : چشم اوستا
اوستا هم حال کرد
دو روز مونده به عید بود که اوستا دلش سوخت و گفت : حسام من که میرم مسافرت تو هم تا ظهر وایسا در مغازه ظهرها بببند برو خونه ، گفتم : قربون اوستا
یک عید بود ملت همه تر تمیز میرفتن عید دیدنی ، من هم راه افتادم برم در مغازه
اول صبح یه مشتری خورد خوب بود و پول خوبی هم داد ، اما دستش سنگین بود تا ظهر هیچی مشتری نیومد
مادرم ساعت 2 زنگ زد گفت بیا خونه دایییت نهار مهمون ماست زود بیا
داشتم آماده میشودم که برم خونه ، که یهو سروکله یه وانت کیری پیدا شد ، به راننده گفتم : تعطیله
راننده با هزار آه و ناله نگرم داشت
نیم ساعته کارشو انجام دادم ، این دفعه بابام زنگ زد گفت بیا داییت با زن و دختراش رسیدن میخوایم نهار بخوریم زود بیا
منم مغازه رو بستم و با موتور اوستام گازیدم سمت خونه
رسیدم خونه همه خندیدن منم فکر کردم عید همه شادن ، اومدم با داییم رو بوسی کنم گفت : با این سر و صورت چطوری رو بوسی کنم ، رفتم جلوی آینه دیدم سیاه شدم و لباسم هم کثیف شده ، همش تقصیر اون وانتی کیری بود ، لعنت بهش … حالا فهمیدم همه برای چی میخندیدن و دختر داییهام با پوز خند زدن تحقیرم کردن و …
نهار و که خوردیم
دایی با بابام صحبت میکرد و مامانم با زن دایی و پروانه و ساغر صحبت میکردن (پروانه 21 ساله بود و ساغر 19 ساله) جفتشون مثل داییم و زن دایییم افاده یی بودن و خودشون و دست بالا فرض میکردن (البته پروانه یه ذره بهتر بود)
من هم داشتم تلویزیون نگاه میکردم
داییم از کار و تجارت با بابام حرف میزد و بابام از مسافر کشی
زن دایی هم هی پوز میداد
اعصابم کیری بود اما به رو نمی اوردم
هی پوز میدادن و … تو دلم به دختر داییهام گفتم میکنمتون
موقع رفتن داییم ، زن داییم گفت پس فردا بیایید خونه ما عید دیدنی چون 4 عید میریم مسافرت ، مامانم گفت باشه
رفتیم عید دیدنی خونه دایی
خونه شون بزرگ و 2 طبقه بود بعد از شام همه مشغول صحبت بودن که پروانه گفت بیا بریم اتاقم رفتیم بالا و کلی خوش گذشت و اینترنت رفتیم و … پروانه چندتا ویدئو موزیک جنیفر لوپز گذاشت خیلی از جنیفر لوپز خوشش میاد ، پروانه به من گفت خیلی از صدای جنیفر لوپز خوشم میاد تو خوشت میاد؟ گفتم : من از کونش بیشتر خوشم میاد ، پروانه شکه شد گفت : بی تربیت ، با پر رویی گفتم : واقعیته ، اما کونش به تو نمیرسه
خندیدش ، فکر کنم خر شده بود و بیشتر خودشو گرفت
بعد ساغر اومد دید که گرم گرفتیم حسودی کرد و به من گفت : داری کلی ذوق میکنی
حالم به هم میخورد از افادههای ساغر ، تو دلم گفتم اول تو رو میکنم (کون پروانه خوب بود اما به کون ساغر نمیرسید و سینه های ساغر خیلی خوب بود بزرگ و عالی البته از روی تیشرت اینجوری بود)
ساغر رفت ، به پروانه گفتم : نظرت چیه در مورد جنیفر لوپز
گفت : من ازش بهترم
گفتم : من دستم به جننیفر نمیرسه اما میتونم با بهتر از اون حال کنم
شکه شد و گفت : یعنی منو میگی؟
دست به موهاش زدم گفتم : آره دختر دایی عزیز و خوشگلم
گفت : نه (با ناز)
گفتم : چرا که نه!
بعد بوسش کردم و گفتم شماره موبایلتو بده
اونم شمارشو داد
بعد از پایین زن داییم ساغر و صدا زد گفت بیا پایین
منو پروانه هم بلند شدیم رفتیم پایین البته من راست کرده بودم پروانه دید و گفت بچه ات به حرفهامون گوش و میکرد و از خواب بلند شده خندیدم گفتم من برم دستشویی
رفتیم پایین
خداحافظی کردیم و من یه چشمک به پروانه زدم
تا زمان اینکه من با پروانه سکس کنم نزدیک 4 ماه طول کشید ، توی این 4 ماه هی اس ام اس میزدم به پروانه و ازش تعریف میکردم و کلی خرش میکردم
یه شب از پروانه اس ام اس اومد که گفت بابام و مادرم دارن میرن ترکیه بیا خونمون
زنگ زدم و گفتم واسه حال بیام گفت آره دیگه
گفتم ساغر هست تابلو
گفت شنبه ساعت 3 بیا ساغر 2 تا 5 میره شنا
گفتم اوکی
با هزار کولی بازی شنبه از صاحبکارم مرخصی گرفتم
تو راه خونه بودم که با خودم فکر میکردم ، حالا اول پروانه و میکنم بعد ساغرو
جمعه صبح رفتم پیش رفیقم گفتم میخوام سکس کنم آبم زود میاد
گفت 50 هزار بده گفتم واسه چی گفت بده شب بیا دم خونمون
کل پول جیبم 67 تومن بود با لرزش 50 هزار دادم بهش
شب دو تا کرم اورد گفتم چی کار کنم
گفت نیم ساعت قبل از سکس این مشکی رو بزن و 5 دقیقه قبل سکس این سفید رو بمال به کیرت
گفتم چیکار میکن
گفت اول تاخیری دومی کلفت میکنه
شنبه رفتم سمت خونه دایی ام دنبال یه جا گشتم تا کرم اولی رو بزنم دیدم نمیشه
رسیدم خونه دایی ام اول رفتم دستشویی کرم اولی رو زدم
بعد 15 دقیقه با دختر دایییم حرف زدیم و گفت بریم بالا رفتیم بالا
گفت من میرم حاضر شم ، من هم دیدم فرصت هست با کیرم ور رفتم بلند شد کرم دومی رو زدم بعد شلوارم رو پوشیدم
پروانه اومد… یه جوراب سفید پاش بود با یه دامن خیلی کوتاه سفید ، اگه خم میشد کونش معلوم میشود ، یه تیشرت بدون آستین و یقه باز تنش بود تنگ به رنگ مشکی
جونم داشت بالا میومد قرمز کرده بودم احساس کردم کیرم بلند شده
بلند شدم بغلش کردم ، 5 دقیقه لب بازی کردیم ، پستونهاشو مالیدم یهو قلبم ریخت دیدم داره با کیرم ور میره ، شلوارمو در آوردم کیرم بزرگ شده بود حال کردم پروانه داشت با کیرم ور میرفت که تیشرتشو در اوردم و ببا سینه هاش بازی کردم و پستونشو میخوردم ، سر و صدا میکرد
شورتشو از زیر دامنش در اوردم و کیرمو دادم دستش بازی کرد و بعد کیرمو قرار دادم روی لبش و هیچ کاری نکرد با چشم خواستمو فهمید لیس زد و بعد کرد توی دهنش ساک زد و من هم با سینه هاش ور میرفتم و موهاشو میکشیدم
گفتم پاشو بسه
بلند شد
برگشت و خم شد کونش دقیقا جلوی کیرم بود ، تف زدم به انگشتام کردم تو کونش داغ بود و تنگ و بازی میکردم آه میگشید بعد سر کیرمو تف زدم کردم تو خیلی آروم و پروانه داد زد خیلی تنگ بود و کیر من هم خیلی کلفت شده بود
کیرم و در اوردم دوباره تف زدم و کردم تو کون پروانه این دفعه همه کیرمو کردم 3 تا تلمبه زدم پروانه داد میزد و میگفت درش بیار مجبور شدم در بیارم دادم ساک زد
دیدم روی میز اتاقش کرم هست بر داشتم و مالیدم رو کن پروانه نرم شد این دفعه قنبل کرد بود کونش بزرگتر شد
کیرم و کردم تو کون پروانه این دفعه تحملش زیاد شد. نزدیک 10 دقیقه تلمبه زدم و پروانه هم داد میزد و خوبی تخت خواب میریم این بود که نرم بود ، بعد پروانه کیرمو لیس زد یه کم بعد کلا خوابید رو تخت خم شدم روش 2 دقیقه کردم بعدش احساس کردم آبم داره میاد ، کیرمو در اوردم آبم رو ریختم روی کون پروانه خیلی حال داد و یه کمی از آبم ریخت رو دامنش
بعد دیدم کیرم نخوابیده و هنوز بلند بود کیرم رو گرفتم دستم پروانه داشت یواش ساک میزد
یه صدای از پایین اومد البته یواش بود و من فقط شنیدم و بی توجهی کردم
بعد که پروانه کیرمو در اورد با هم لب بازی کردیم
یهو شنیدیم یکی داره میاد بالا
قفل کردیم دیدیم ساغر هست
پروانه سفید کرد بود من قرمز
ساغر مارو لخت دید و چشماش اندازه ی پستوناش شده بود
کیرمو گرفتم دستم
ساغر با اینکه حشرش زده بود بالا خودشو نگه داشت و چندتا فحش آبدار داد و رفت اتاقش
پروانه لال شده بود بهش گفتم این اینجا چی کار میکنه
گفت نمیدونم ساعت 4 هست قرار بود 5 بیاد
بعد گفت من میرم حموم
پروانه رفت حموم لال شده بود با منومن حرف میزد
من تو اتاق بودم یه نگاه کردم به کیرم راست بود تعجب کرده بودم فکر کنم مال کرم بود
دیدم صدای آب از حموم میاد
من تو اتاق پروانه بودم و ساغر تو اتاق بغلی و پروانه هم حموم بود
باید ترتیب ساغر رو هم میدادم کیرم سر پا بود و کلفت
از اتاق اومدم بیرون تا برم سمت اتاق ساغر
لخت رفتم…

دستم خسته شد
داستان کردن ساغر رو هفته دیگه میزارم

نوشته:‌ حسام


👍 3
👎 2
66587 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

292729
2011-08-08 21:44:14 +0430 +0430
NA

ارزش وقت گذاشتن نداره

0 ❤️

292730
2011-08-08 23:50:20 +0430 +0430
NA

کي بودکه گفت بدنبودتوکه اولش گفتي خيلي خودشونوميگيرندچطورشدباگفتن توازجنيفربهتري خرشد،من باورنميشه،بقيه رونميدونم،زودبروتاندادم بچه هاي بالاکونت نذاشتن،اوبي!

0 ❤️

292731
2011-08-09 01:35:47 +0430 +0430
NA

ببین داداش تو یه جورایی مارو چیز فرض کردی
بزار یه چیز بهت بگم واسه سرگرمی!!!

آخه آوریزون آخه دوزاری آخه جوجه خروس اونوقتی که داشتی با اون دستت این چرندیاتو تایپ می کردی و اون یکی دستتم تو ماتهتت بود با خودت چه فکری کردی؟؟؟ هان؟؟؟ آخه ابله حد اقل اگه میخوای رویا پردازی کنی و کسشعر تفت بدی حد اقل یکم روش فکر کن بزار قشنگ سرخ بشه!!!
حتما بعد ساغر زن عمو و عمو و همسایه عمو و بقالی سر کوچه عمو رم کردی؟؟؟ آره؟؟؟
برو برو اندکی فکر کن اون دستتم از تو کونت در بیار خسته نشه!!!

0 ❤️

292732
2011-08-09 01:51:18 +0430 +0430
NA

bazam pool ba ye kalame khar kardi in kos shera dige qadimi shode to hameye dastana peyda mishe joje jaqi

0 ❤️

292733
2011-08-09 02:42:00 +0430 +0430
NA

دستت خسته شد؟؟!!! مگه چیکار می‌کردی؟!

0 ❤️

292734
2011-08-09 03:30:50 +0430 +0430
NA

اون تی شرت بدون آستین اسمش تاپ ه

0 ❤️

292735
2011-08-09 03:36:53 +0430 +0430
NA

داستان بود

0 ❤️

292736
2011-08-09 04:15:02 +0430 +0430
NA

عزيزم اين دختر دايي كه تو تعريف كردي پشم كسشم بهت نمي ده . چه برسه به اينكه بگي
من دستم به جننیفر نمیرسه اما میتونم با بهتر از اون حال کنم
بد بخت ننتو به عزات ميشونه اگر دختر داييت كس باشه
نمرديم و مكانيكي و مسافر كش هم شد وضع خوب
كس خل بشين جقتو بزن. با ياد دختر داييهاي جندت

0 ❤️

292737
2011-08-09 04:34:51 +0430 +0430

درمجموع با يه تخفيف اساسی بد نبود… معلومه که يه استعدادک نهفته ای داری، ولی خوب تو کامنتهای اينجا فقط رسمه که ما فحش بديم
شرمنده؛ کيرم تو اون استعداد نهفته ات =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

0 ❤️

292738
2011-08-09 05:35:14 +0430 +0430
NA

تخمی تخیلی بود

0 ❤️

292739
2011-08-09 05:50:57 +0430 +0430
NA

بابا این کس گفت
فکر کرد که درست گفت!!!

0 ❤️

292740
2011-08-09 06:10:07 +0430 +0430
NA

همه داستانا کس شعرن

بیکارید چرت و پرت میخونید.!

0 ❤️

292741
2011-08-09 07:02:10 +0430 +0430
NA

آخی تابلو حسرت به دلی =))
یاد این گربه های کر کثیف دم مکانیکیا افتادم(نویسنده) :d

0 ❤️

292742
2011-08-09 09:02:38 +0430 +0430
NA

دیلیلینگ دیلیلینگ
پاشو کس کش صبح شده باید بری سرکار

0 ❤️

292743
2011-08-09 10:26:16 +0430 +0430
NA

چه افاده ای ندید بدیدی بوود. آخرش بهت نگفت همیشه کف تو بوده. بعد از کونش درآوردی دادی ساک بزنه!!! احتمالا تو کون دختر داییت انبر هستش

0 ❤️

292744
2011-08-09 11:15:50 +0430 +0430
NA

داستان مضخرفی بود تا حالا همچین داستانی نشنیده بودم .
و اصل و ریشه دروغ بود.

0 ❤️

292745
2011-08-09 14:04:11 +0430 +0430

در نهایت کس و شری من یک مقدار خوشم اومد
در کل گاییدن دخترای افاده ای تو فکر هم جالبه!!!

0 ❤️

292746
2011-08-09 15:57:19 +0430 +0430
NA

:B
اقای نویسنده
مقدار خیلی زیادی غیر واقعی بود بیشتر تمرین کن و کمتر جق بزن اره بابا…

0 ❤️

292747
2011-08-09 17:33:35 +0430 +0430
NA

سلام دوستان. من یه جوون 22 سالم از لحاظ مذهبی تو چشم مردم یه آدم پاکم طوری که مامانم رو سرم قسم می خوره. از چند سال پیش درگیر استمنا یا همون جلق شدم…و هنوز نتونستم ترک کنم…دارم دیوونه می شم…احساس شکست می کنم. شاید 1000 بار توبه کردم ولی نشد الانم که اینجا نشستم فکرشم نمی کردم که بیام تو این سایت بعد از توبه دو روز پیشم و با داستان های این سایت جلق بزنم…نمی دونم چی کار کنم دیگه گریمم نمیاد…گفتم ماه رمضون ترک می کنم ولی شد مثل پارسال…تو زندگی و از لحاظ درسی خوشبختانه موفقم…ولی دیگه داره حالم از خودم به هم می خوره…احساس می کنم خیلی با ازدواج و روابط سالم فاصله دارم.

0 ❤️

292748
2011-08-09 18:25:42 +0430 +0430
NA

بقيه ي اين كس شعرتم مينوشتي بره ديگه…

0 ❤️

292749
2011-08-09 20:32:47 +0430 +0430
NA

یه تم انتقامی باحالی داشت تو مایه های کیل بیل ولی چون رسمه ما بی فحش نویسنده رو ول نمی کنیم: کیرم تو تم انتقامیت کیری فک کردی داری کیل بیل می نویسی با اون دختر داییت. ولی باحال بود. حالا پررو نشوییا کسکش.

0 ❤️

292750
2011-08-09 20:39:14 +0430 +0430
NA

[quote]سلام دوستان. من یه جوون 22 سالم از لحاظ مذهبی تو چشم مردم یه آدم پاکم طوری که مامانم رو سرم قسم می خوره. از چند سال پیش درگیر استمنا یا همون جلق شدم…و هنوز نتونستم ترک کنم…دارم دیوونه می شم…احساس شکست می کنم. شاید 1000 بار توبه کردم ولی نشد الانم که اینجا نشستم فکرشم نمی کردم که بیام تو این سایت بعد از توبه دو روز پیشم و با داستان های این سایت جلق بزنم…نمی دونم چی کار کنم دیگه گریمم نمیاد…گفتم ماه رمضون ترک می کنم ولی شد مثل پارسال…تو زندگی و از لحاظ درسی خوشبختانه موفقم…ولی دیگه داره حالم از خودم به هم می خوره…احساس می کنم خیلی با ازدواج و روابط سالم فاصله دارم. [quote]

سلام داداش ما یه مدت مث شما بودیم ولی خب فک کنم اراده ی ما قویتر بود و یه قسم خوردیم و دیگه یه مدت خیلی زیادی نزدیم. حالام که می بینی اینجام چون دیگه کس خاره همه چی شدم و برام مهم نیس. اما برا شما پیشنهاد می کنم که بری پیش یه مشاور که ماشالا پره. اونا می دونن چیکار کنن. جقو باید از رو اراده زد اگه معتادش بشی و هی نخوای بزنی ولی هی بزنی خیلی چیز کیری ای میشه. اصنم حال نمیده.

0 ❤️

292752
2011-10-27 04:25:48 +0330 +0330
NA

x-( از دختر داییت شمارش رو میگیری …راستی اگخ میشه شمارش رو هم به ما بده …

0 ❤️

292753
2011-11-09 05:24:01 +0330 +0330
NA

ازكجاش فهميدي كه استعداد داره

0 ❤️Top Bottom