دختر بلند کردن در شمال

1392/12/29

سلام اسمم پیام 27 سالمه قد و هیکلم و دخترا تو اولین نگاه خوششون میاد،اهل شمالم پائیز سال 91 با دوستام میرفتیم ویلا دریاکنار خیابان 12 یه ویلای دوبلکس بزرگ که مال یه پیر مرد تنها بود که خودش همیشه چپیده بود تو اتاق پایینی با دوستام اکثر روز ها واسه خوردن مشروب و کشیدن قلیون دور هم جمع میشدیم یه روز بعد از ظهر که داشتم میرفتم دریاکنار تو مسیر خیابون پاسداران بابلسر دیدم 2 تا دختر خوشگل و خوش هیکل کنار خیابون ایستادند و چند تا ماشین هم دنبالشونند معلوم بود که دنبال یه ماشین با کلاس هستند که سوار شن و بتیغن منم جلو پاشون ترمز زدم اونام خوشحال از اینکه زدند به هدف با کمال میل یکی شون جلو نشست و یکی رو صندلی عقب یه کم که خوش و بش کردیم زنگ زدم به دوستم هانی و گفتم سریع خودشو برسونه دریاکنار ،امین و علی هم که بودند ویلا رفتم تو شهرک ازم پرسیدن کجا میبرمشون منم گفتم میریم یه جای باحال با دوستام قلیون بکشیم رسیدیم ویلا بردمشون بالا با بچه ها آشناشون کردم و بعد 15 دقیقه هانی با یه شیشه مشروب اومد و سلام علیک کردو یه چشمک به من زد منم با لبخند جوابشو دادم امین قلیونو راه انداخته بود پاشدم بساط مشروب رو راه انداختم یکیشون پایه خوردن بود اما مریم گفت که اصلا تا حالا لب نزده و نمیخوره منم تو جمع گفتم به افتخار مریم خانم نمیخورم بچه ها شروع کردن مشروب خوردن 1پیک2پیک5پیک مریم داشت قلیون میکشید و منم از جام بلند شدم و رفتم پشت صندلیش و دستمو گذاشتم رو سرش دیدم حرفی نزد منم شروع کردم به ماساژدادن سرو گردن و پشتش کارمو خوب بلد بودم دیدم داره شل میشه و حسابی خوشش اومد بهش گفتم بریم تو اتق باس دراز بکشی تا بتونم خیلی خوب قلنجتو بشکونم اولش ترسید اما با اصرار من قبول کرد رفتیم تو اتاق گفتم باید مانتو شو دراره تا کارم راحت تر شه دیدم سرشخته خودم با پررویی مانتوشو در اوردم و هلش دادم رو تخت صدای قهقه بچه ها به خاطر مستی زیادشون کل ویلا رو پر کرده بود رفتم رو پشتش آروم نشستم و کارمو شروع کردم از بالا تا پائین تا نوک انگشتای پاهاش حالا دیگه شله شل شده بود رو پشتش دراز کشیدم کیرم کاملا با ماساژاندامی به اون توپی سفت شده بود سرسختی کیرمو از رو شلوار حس کرده بود منم هی محکمتر بغلش میکردمو کیرمو به کونش میمالوندم حالا که دید من قصد کردنشو دارم بهم گفت که پریودم منم گفتم هیچ اشکالی نداره چون میدونستم میخواد رکب بزنه به بهانه عوض کردن نوار بهداشتی رفت دستشویی منم ازش قول گرفتم که برگرده پیشم تا برگشتنش کاملا لباسمو در آوردم لخت لخت شدم اومد تو اتاق با دیدن من نمیدونست بخنده یا تعجب کنه یا در بره تندی رفتم درو بستم و قفلش کردم و انداختمش رو تخت بدون معطلی شلوار و شورتشو با هم کشیدم پائین دیدم یه نوار نو وتمیز لای کسشه معلوم بود که هیچ اثری از پریودی نبود لختش کردم اونم هی میگفت نکن پیام من پریودم منم اصلا به حرف جنده خانم گوش نمیکردم از بالا تا پائین لیسیدمش خیس خیس شده بود رفتم لبه تخت سرشو اوردم جلو کیرم خودم به حالت ایستاده واونم نشسته کلفتی و بلندی کیرمم قابل توجه کیرمو انداختم تو دهنش 3 ،4 بار فشار دادم دیگه خودش شروع کرد به ساک زدن یه 10 دقیقه ای کیرمو ساک زد هولش دادم وسط تخت موهاشو از پشت تو دستم چنگ زدم کونش که خیلی گردو تپل بود وحیف میشد که از کون نکنمش اولش از پشت کیرمو خیلی وحشیانه فشار دادم تو کسش صداش در اومده بود اما تو همهمه سرو صدای بچه ها اصلا شنیده نمیشد 15 دقیقه ای کردمش درازش کردم و گفتم آماده ای از کون بکنمت ؟قبول نکرد منم به خودم گفتم نیاز به اجازه نبو بزن بترکونش یه آب دهن انداختم رو سوراخ کونش کیرمم که از آب کس مریم خیس خیس بود آروم سر کیرمو فشار دادم به سوراخ کونش یه تکونی خورد اما موهاش از پشت تو چنگم بود نمیزاشتم در بره کیرمو بازی دادم و آروم آروم کردم تو کونش معلوم بود که زیاد از کون داده بود آخه خیلی زود جا باز کرد و مثل لوله پلیکا نمره 18 جا باز کرده بود چپ و راستش میکردم،سگی،فرغونی،ایستاده منم که ارضا شدنم دست خودم بود وخسته شده بودم با چند تا حرکت سریع و محکم آبم داشت میاومد برگردوندمش با کیرم بازی کردم موهاشو کشیدم بالا تا جائی که صورتش جلو کیرم بود کل آبمو ریختم رو صورتو دهنو چشمش ،قیافش خنده دارو دیدنی شده بود منو بسته بود به فحش و منم بهش میخندیدم با 10تا دستمال خودشو پاک کرد و لباسشو پوشید اما نوارشو یادش رفت بهش گفتم پریودیت تموم شد؟نمیدونست چی بگه فقط بهم گفت خیلی بلائی و رفت پیش بچه ها که حسابی مست بودند منم بعد از چند دقیقه رفتم پیش بچه ها همچین که رسیدم پیششون همشون با هم هو کشیدن آخه از سرخی صورت مریم و از حالت خستگی چشام فهمیده بودند که ترتیبشو دادم مریم از هو کشیدنشون خجالت کشید منم رفتم کنارشو لپشو بوسیدم جالب اینجا بود که تو این فاصله بچه ها هر چقدر تلاش کردن تا اون یکی رو واسه کردن راضی کنند اون یکی بهشون گفته بود که پریوده و تو این حالت به هیچ کی نمیده خلاصه روز خوبی بود از اون روز به بعد بچه ها صدام میزدند پیام جلوبند ساز…دیگه هم ندیدمشون آخه گفته بودند بچه گرگان هستند و واسه برگشتن از بابلسر میخواستن برنر ،مرسی از توجهتون بازم خاطرات کس کنی زیادی دارم که قابل شمارش نیست واستون میزارم.فدای شما پیام

نوشته: پیام


👍 0
👎 0
70411 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

415118
2014-03-20 11:02:26 +0330 +0330
NA
0 ❤️

415119
2014-03-20 12:55:01 +0330 +0330

فقط همین جاشو خوندم (( اسمم پیام 27 سالمه قد و هیکلم و دخترا تو اولین نگاه خوششون میاد)) و باید بگم که به کیرم به یک چهارم تخم چپم بچه کون

0 ❤️

415121
2014-03-20 17:58:49 +0330 +0330
NA

مادرجنده نه نه قهبه خاهرتوبکنم باشه گی؟

0 ❤️

415131
2014-03-20 19:13:32 +0330 +0330
NA

fggh

0 ❤️

415123
2014-03-21 00:38:27 +0330 +0330
NA

واسه این داستانه تخمی چن روز نشستی تو دستشویی فکر کردی که به این نتیجه رسیدی این مزخرفاتو تحویلمون بدی! هااااااااااااا؟؟؟؟؟ آخه خوشگله تورو چه به کوس کردن برو کونتو بده… ~X( ~X(

0 ❤️

415124
2014-03-21 03:14:08 +0330 +0330
NA

که اومدن و نیومدن آبت دست خودته ها!!!
بر خداتو شکر کن یه جایی نشستم گوشی تو دید بچه هاست وگرنه با فحش شهید کشت میکردم لاشی.
کس کش گوزو

0 ❤️

415125
2014-03-21 03:24:19 +0330 +0330
NA

د آخه کسکش عوضی تو کس میتونی بلند کنی؟بیا ببین کیر منو میتونی بلند کنی اگه تونستی برو کس بازی.
جاکش تو اگه کیر کردن داشتی وسط پاهات وقتی شلوار جین میپوشی که شبیه کس نمیشد.
تو اگه بکن بودی لاشی خان قسط کونت عقب نمی افتاد.
که قدو هیکلت خوبه ها؟زرافه ام قدش بلنده.گوریل هم هیکلش ورزشیه.
قرمساق دیگه نبینمت اینوراها وگرنه میشاشم تو حلزونی گوشت.که خوش تیپی ها؟
کونی به خاطر تو لاشی ورق بازی و ول کردم اومدم توالت هم فحشت بدم هم بشاشم تو روحت.
.
.
.
گوزو

0 ❤️

415126
2014-03-21 04:12:15 +0330 +0330
NA

دارم به این نتیجه میرسم دیگه این زیر نظر منفی نذارم.

چون امثال تو واقعا آدم و نا امید میکنین. خب ننویس آقا، برادر، گرامی، کس کش، مادر کونی.

اه اه اه کیر بره وسط فرق مغزت

0 ❤️

415127
2014-03-21 06:01:58 +0330 +0330

من نمیدونم چرا تو همه داستانا ملت کم کم یه ربع سکس میکنن ولی مال ما 5 دقیقه ای تموم میشه با قرص و کاندوم زورکی میشه 10 دقیقه.
ولی بدتر از اون این یکیه که دیگه کلا تایمر نداره. دست خودشه.
تو که راست میگی ولی همین کیبورد از عرض تو کون آدم دروغگو.

0 ❤️

415128
2014-03-21 08:44:02 +0330 +0330
NA

=)) =)) =)) صاف از بالا ریدم تو کص ننت لاشی

0 ❤️

415129
2014-03-21 12:26:37 +0330 +0330

راست ميكن بچه ها ديگه كيبورد اپل از راستا تو كونت ، اومدن اب كيرت دست خودته ما 40 ساله كس ميكنيم بزور ميشه 13 دقيقه تازه اسپري يا هر اني كه بزنيم ميشه اينقد …در ضمن يه كس تعريف كرده دو تا بچه مايه دار تو شمال توخيابون اسوارشون كرده رفتن ويلا بعد ژسرا رو مستشون كرده بود گوشي و پولشونو …همچيشونو دزديده بودن صاجب ويلا هم بشرط كس اوردن شما دو تا جلوق كير و اوسگل شده بود بزور كرده بود نتون …اين داستان بايد مينوشتي خالي بند …ولي بد نبود داستانت خنديدم

0 ❤️

415130
2014-04-16 22:59:14 +0430 +0430
NA

جغي :|

0 ❤️Top Bottom