دختر بلوچ

1399/11/21

سلام مهران هستم 30 ساله
خاطره ای که میخولم براتون تعریف کنم برای 1/10/1399هستش روزی که میخواستم برم بجنورد کار اداری داشتم و تو راه کنار پلیس راه یکی از شهرها ایستادم تا یه چیزی بخورم فک کنم ساعت 5 صبح بود بعد خوردن چای و کمی تنقلات مقداری وسایل هم خریدم و میخواستم حرکت کنم که 2 تا خانم اومدن سمت ماشین پرسیدن اگه مسیرم سمت بجنورده اونا رو هم برسونم که بهشون گفتم من مسافر کش نیستم باید از ایستگاه سرویس بگیرن که گفتن عجله دارن و ساعت 8 باید بجنورد باشن منم گفتم سوار شن و حرکت کردم 20 دقیقه ای نگذشته بود که یکیشون گفت کرایش چقد میشه پرداخت کنن که به شوخی گفتم 200 تومن ولی طرف بطور جدی گرفت و 200 تومنو اماده کرد تا بهم بده با دستش زد به شانم تا پولو بگیرم سرمو برگردوندم دیدم پول کنار صورتمه بهش گفتم شوخی کردم چرا جدی گرفتی که بهم گفت مگه من با شما شوخی دارم منم کفری شدم گفتم منم بهتون همون اول گفتم مسافر کش نیستم کلی غر غر کردم شهر بعدی که رسیدم از بس که کفری بودم گفتم من خوابم میاد و میخوام استراحت کنم که اون یکیشون گفت از حرف خالم ناراحت نشین این کلا سیستمش همینه جدی هستش و به کسی رو نمیده تا باهاش شوخی کنن که منم گفتم منم با اینطور ادما ابم تو یه جوب نمیره که گفت قرار هم نیست ابتون با من تو یه جوب بره که در جوابش گفتم پس ابم کجا باید بره که خواهر زاده مرد از خنده اینم صداش در نیومد و فقط گفت خیلی پر رویی و خواهر زادش گفت میبری ما رو یا پیاده بشیم منم گفتم بشینین تا اونجا فک کنم ببینم ابمون کجا میخواد بره دیگه چیزی نگفتن تا اینکه به پلیس راه بعدی رسیدیم و سربازه جلومونو گرفت گفت مدارک و مدارکو چک کرد و گفت کجا میری گفتم بجنورد که یه مسافر هم اون انداخت به من تا شهر بعدی برسونم که سرباز اون شهر بود و منم شدم مسافر کش ساعت تقریبا 8 بود رسیدم بجنورد که به خانومای محترم گفتم برگشت هم در خدمتیم که خاله گفت تو فعلا بگرد تا مسیر ابتو پیدا کنی گفتم مسیرش مشخصه و با خنده گفت خیلی بچه پررویی که گفتم جدی گفتم چند ساعت کار دارم تمام شه کارم همین مسیرو میخوام برگردم اگه خواستین شمارمو بدم هماهنگ کنیم که کارت ویزیتو بهش دادم ورفتم 40 دقیقه نگذشته بود که صدای گوشی از رو صندلی عقب در اومد که متوجه شدم یه گوشی رو صندلی افتاده برداشتم دیدم نوشته خاله ولی جواب ندادم که چند دقیقه بعد به گوشی من زنگ زد اونم جواب ندادم و پیام داد تو رو خدا جواب بده گوشیمو لازم دارم فک کنم تو ماشینت افتاده جواب دادم نوشتم جلسه هستم 2 ساعت بعد تماس میگیرم که جواب داده بود تو رو خدا چند تا عکس و نامه هستش که باید چاپ بگیرم تو گوشیمه و جواب دادم من از شهر بیرونم و تا حد اقل 2 ساعت نمیتونم بیام شهر فقط اگه مدارک نیاز دارین بگین اگه گوشیتون تلگرام داره مدارکو براتون ارسال کنم که قبول نمییکرد که رمزشو بگه و بعد چند دقیقه گفت باشه رمزشو فرستاد منم گوشیشو باز کردم و چیزایی که لازم داشتو براش فرستادم و رفتم تو نخ گوشیش که ببینم چه خبره به به چه عکسها و فیلمهایی از خودش داشت از اونا بهتر چقدر فیلم سکسی داشت تو گوشیش ساعت نزدیکای 11.20 بود اینقدر که زنگ زده بودن کلافه شده بودم بهشون زنگ زدم و گفتم من کارم تمومه کجا ببینمتون گوشیتونو بدم گفت سمت بیمارستان تامین اجتماعی هستیم و 20 دقیقه بعد اونجا بودم که خاله گفت فک کردم گوشی رو پس ندی از اینکه اومدی ممنون بهش گفتم اگه میخواستم چیزی رو بدزدم تو رو میدزدیدم نه گوشی رو که زد زیر خنده گفت به همین خیال باش بهشون گفتم کارم تمومه میخوام برگردم که گفتن نه ما کار داریم شاید تا غروب کارمون طول بکشه گفتم اشکالی نداره میرم جایی استراحت میکنم تا کارتون تمام شه بعد کلی تعارف خاله گفت پس ما رو جایی برسون شما هم همونجا اتاق هست استراحت کنیین که خیلی هم به بیمارستان نزدیک بود جلو یه ساختمان ویلایی ایستادم وگفت ماشینو ببر داخل ریموتو زد در باز شد و رفتیم داخل من یه خونه بزرگ ولی بدون مبلمان و فقط چند دست رخت خواب و 2 تا فرش وسط هال یه اتاقو نشون داد گفت اونجا میتونی استراحت کنی ما نیم ساعت دیگه میریم و غروب بر میگریم اینقدر خسته بودم سرمو گذاشتم خواب رفتم با صدای باز شدن در از خواب پریدم خواهر زاده وسط در بود که میگفت نمیخای بیدار شی شب شد ساعتو نگاه کردم نزدی 2 بود گفتم شما که گفتین تا غروب کار دارین گفت بله تا خاله بیاد غروب میشه گفتم اوکی من گشنمه میخوام برم نهار بخورم گفت امادست بفرما رفتم تو حال دیدم از بیرون غذا گرفتن دستو صورتمو شستم نهارو خوردم و بعد نهار گفتم من میرم بخوابم گفت تو چقد میخوابی که گفتم چکار کنم پس گفت من میخوام برم دوش بگیرم تو همینجا تو حال بخواب میریی تو اتاق من میترسم برم دوش بگیرم گفتم از اینکه من بیدار باشم باید بترسی بری برا دوش گرفتن که گفت تو که از خود مایی تر س نداری میخوای با هم بریم دوش بگیریم یه لحظه هنگ کردم دختر در اون سن چنین پیشنهادی گفتم خالت میاد منو میخوره گفت اشکال نداره فعلا من بخورمت نوبت اونم میرسه دیگه کلا قاطی کرده بودم گفتم تو برو دوش بگیر من لباس اضافی ندارم که گفت نه اینکه من دارم و شروع کرد به لباساشو در اوردن و لخت مادر زاد شد و گفت اینطوری میریم دوش گرفتن و اومد سمت من و شروع کرد لباسامو در اوردن من فک کنیین 185 قدمه اون 145یعنی یه بچه بهش گفتم زشته الان خالت میاد گفت کون لقش بیاد من بخاطر تو نرفتم بیرون میدونم خالم بیاد نمیزاره تو به من برسی ومنم با ترسو لرز لباسامو در اوردم که بچه پرو کیرمو گرفت دستش و میگفت ا زصبح تو کف ای کیرم بهش گفتم تو چند سالته اینقدر راحتی گفت به تو ربطی نداره و پرید از گردنم گرف و ازم اویزون شد و میگفت بغلم کن بریم حموم و بردمش سمت حموم یه حموم در حد یه اتاق خواب وان 2 نفره فول امکانات رفتیم داخل وان و اب کاملا ولرم بچه پرو کامل وانو پر هم کرده بود یه مقدار همدیگه رو مالش دادیم من هنوز تو استند بای بودم از اینکه یه دختر 14 یا 15 ساله اینقدر دریده باشه کم کم یخم باز شد و شروع به خوردن لباش کردم و سینه هایی که هنوز کامل تو دست نمینشست ولی کس توپولی داشت و نشوندمش روی پام و سینه هاشو میخوردم و با یه دستم کیرمو به کسش میمالوندم اونم دیگه داشت دیوانه میشد میگفت بکن تو کونم که بهش گفتم جر میخوری بزار بمالم به کوست تا ابت بیاد و لی گوشش بدهکار نبود و میگفت کیر میخواد منم بلندش کردم گفتم دستاشو بزاره لبه وان و خرکی واسته و یه مقدار شامپو بدن ریختم رو کونش و شروع کردم به ماساژ دادن سوراخ کونش و اول یه انگشت بعد 2 تا انگشت کردم تو کونش با شامپو و کلی ماساژ دادن داشت میپیچید به خودش مونده بودم کیرمو چطور میخواد طاقت بیاره که با اسرار خودش کیرمو گذاشتم دم سوراخش و اروم باهاش ور میرفتم که دردش نیاد که خودش با یه فشار کیرمو کامل کرد تو کونش ولی نعره میزد جر خوردم و…کلی کس شعر منم تکون ندادم تا سوراخش کامل جا باز کنه و بعد یواش یواش تکون دادم تا اینکه روان شد داشت زجه میزد که گفت بسه دیگه نمیتونم و منم درش اوردم و یه مقدار باهاش ور رفتم تا اروم بشه که حال صحبت کردن هم نداشت گفت میخواد ساک بزنه و شروع به ساک زدن کرد اینقدر فیلم دیده بود مثل حرفه ای ها ساک میزد و کیر به اون بزرگی رو تا ته حلقش فرو میکرد و حق میزد اینقدر این کارو کرد که از کسخولیش داشت خالم بد میشد پیش خودم گفتم گوه خوردم از کردنت و نشونمش لبه وان و گفتم پاهاتو بده بالا تو کستو بخورم که شروع به خوردن کوسش کردم 1 دقیقه نشد که از شدت شهوت داشت موهای سرمو میکند و چیغ میزد و تا جایی ادامه دادم که از شدت لرز بدنش اون پاش که لبه وان بود سر خورد به بیرون و با کمر خورد با لبه وان که کلی درد کشید ولی به خودش نیاورد و اومد بغلرو پاهم دوباره نشست و محکم به خودش فشار میداد بنده خدا به هر زحمتی بود اب منو در اورد و دوش گرفتیم و اومدیم بیرون با یه مکافاتی خودمونو خشک کردیم و لباس پوشیدیم زنگ زد به خالش پرسید کی میاید گفت 2 ساعت دیگه و من از این سکس نه اینکه راضی نباشم ولی بیشتر کلافه بودم چرا با این سکس کردم و رفتم تو همون اتاق دراز کشیدم دیدم دوباره اومد و گفت دوباره سکس کنیم که مقاومت کردم ولی بچه پرو کوتا نمیومد و زیپمو باز کرد گفت مثل اونکه منو به اوج رسوندی میخوام تو رو هم به اونجا برسونم و شروع به ساک زدن کرد و لباساشو در اورد بعد چند دقیقه گفت همون طوری که لبمو میخوردی و کیرتو به کسم میمالیدی برام انجام بده که منم همون کارو کردم در حیسن اینکه رو پام نشسته بود کیرمو به کسش میمالیدم که یهویی کامل نشست رو کیرم و لبشو گذاشت رو لبم و گفت نوش جونت من از ترسم بدنم داشت میلرزید بچه پرو میگفت دیدی شدیم یک یک و کلی بالا و پایین کرد تا ابم اومد زمانی که از رو کیرم بلند شد تا ابم نریزه داخل دیدم ته کیرم کامل خونی هستش و حسابی جر خورده بود چند دقیقه ای دراز کشیدم و رفتیم دوش گرفتیم و اومدیم بیرون و من رفتم تو اتاق خودمو زدم به خواب اونم تو حال خودشو زد به خواب تا اینکه خالش اومد و ساعت 8 بود راه افتادیم نزدیک 12 رسیدیم خونه اونا و الان نزدیک 45 روزه من با اونا با همیم و چند خاطره ناب دارم برای سری بعد ناگفته نمونه من ترک هستم واونا بلوچ

نوشته: مهران


👍 9
👎 22
28101 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

790871
2021-02-09 00:46:56 +0330 +0330

بلوچی ها سیاهن دست پاشون چرک

3 ❤️

790872
2021-02-09 00:49:13 +0330 +0330

مشخصه گیر قاچاقچیای بلوچ افتادی ۴۵ روزی جزو ملزومات قافله بودی فقط رفتنه خودشون خدمتت رسیدن برگشتنه شتراشون…


790892
2021-02-09 01:36:41 +0330 +0330

حاجی گو خوردی :| من خودم همه بلوچارو میشناسم(بلوچ نیستم خودم) عمرا اگر بدن بهت :| سلاخیت میکنن بعد برا ما تصوراتتو نوشتی😂

7 ❤️

790898
2021-02-09 01:43:04 +0330 +0330

کسشعر محض.من بلوچ نیستم ولی میدونم دختر بلوچ از صد تا مرد هم مرد تره و اینجوری وا نمیده و شل بشه .نمیگم اینجوری ندارن ولی همون اینمدلیهاشون هم از تو مردتر هستن

4 ❤️

790900
2021-02-09 01:47:16 +0330 +0330

منم بهت بگم آبم تو کص ننت میره مرتیکه جقی

2 ❤️

790944
2021-02-09 04:22:08 +0330 +0330

جناب اقای ک فک نکنم ترک باشی چون ترکهای ک من دیدم… ، و ما تویه زاهدان محله ی زیبایه تبریزی هارو داریم و مث محله چینی ها تو چابهاره، همونجور ک بقیه دوستان ترتیبتو دادن، بگم ک من بلوچم و ما ن تنها 1شهر و استان، بلکه همه جایه ایران طوایف مختلف بلوچ رو داریم و تقریبا همه ایران مرام بلوچ هارو میدونن، درسته خلاف کارن چون کار ندارن، ولی مطمعن باش بی غیرت نیستن ک یک ابنه ی مادر بخطای مث تو بیاد اینقدر راحت جرعت کنه همچین کاری بکنه، ما بلوچها تنها قومی بودیم ک نژاد پرستی نکردیم و در طول تاریخ تنها قومی بودیم ک از لحاظ جنگ اوری و اصالت ایرانی بودنمون خوشحالیم چون حتی همون اریاییها هم مهاجر بودن و بعد ها وصلت هایی صورت گرفت با اقوام مختلف اریایی حافظ مرز هایه ایرانمون بودیم چ هخامنشی و چ اشکانی و چ ساسانی و چ حکومت هایه اسلامی و حتی همین الان، برایه چی برایه همین ناموس، واژه ای ک تو و امثال تو راحت اینجا میزنین شیشه اتونو و فاز میگیرید و محارم مینویسید و اقوام و غیره…و بازم نظر شاه ایکسو و بقیه دوستان مرسی از شناخت و لطفتون، و شما خوشگلخانم، بلوچ از لحاظ اصالت سفید پوسته ک بسته ب شرایط ابو هوایه منطقه داره چون ما شرجی و ساحلی گرم و سرد و انواع مناطق رو داریم (((و بعدشم شما ک خوشگلو مرفه ی چ میدونی از بلوچی ک تو خاک منتظره تا برادرش، پدرش،شوهرش با یک لقمه نون بیاد و هیچ امکاناتی نداره، منظورم از هیچ هیچه در بعضی نقاط ن مدرسه هس ن مرکز بهداشتی ن مدرسه ای ن انتن و ن نت، شما بشین خود ارضایتو بکن و بعد ک تموم شدو پرید تحقیق))) ) تقریبا همه ابو هوایه کشورو در یک استان داریم از بیرجند تا هرمزگان و کرمان بخش داخلیه بلوچستان هستش و مشهور ب بلوچستان غربی ک در ایرانه بلوچستان شرقی در پاکستان و افغانستان ک با بی تدبیری و بیشرفی قاجارها از ایران عزیز جدا شد، ب امید بلوچستان یک پارچه و دارایه حکومت خود مختار، مرسی ک خوندین، شاه ایکس دوستت داریم، 🌹


790955
2021-02-09 07:21:28 +0330 +0330

معلوم نیست چه بلایی سرت اوردن بلوچا که از دردش این کوسشعر و نوشتی😂😂

7 ❤️

790965
2021-02-09 09:00:59 +0330 +0330

سلام
فانتزی ذهنی پایه همه داستانها هستش
ولی دوست من، جنده هم به این َادگی به آدم نمیده!
دوستانی که سیستان و بلوچستان رو نمیشناسند به راحتی پرت وپلا میگن
به جرات میتونم بگم مهمان نوازترین قومیت ایران بلوچ های دلاور ایران هستند
ما همه ایرانی هستیم، تو این وضعیت که حکومت همه ما رو یادش رفته و ما رو به حال خودمون ول کرده، مرزنشین بدون آب و برق و بهداشت، ما تو تهران با آلودگی هوا و پارازیت و… هزار تا گرفتاری دیگه، بیایم نمک به زخممان نپاشیم و هم دیگه رو ناراحت نکنیم
ضمنآ پدوفیلی و گرایش به سکس با کودکان زیر سن قانونی خیانت به همون کودک هستش چون ممکنه اون بچه تحت تاثیر هورمونها‌ش متقاضی سکس باشه ولی مرد و زنی که این کار رو انجام بدن متجاوز هستن هم قانونی و هم انساني

3 ❤️

791001
2021-02-09 15:24:45 +0330 +0330

i.s.i عزیز برادر هموطن ما هم شما رو دوست داریم . متاسفانه هرچی من میگم اسم از قومیت نیارید بگید رفتم یه شهری دوتا دختر… هرچی تکرار میکنیم صفت منفی گذاشتن روی قومیت ها توطده اجنبی است وهمش چرنده یه مشت حیوون نفهم باز هم ادامه میدن کی گفته رشتی بی غیرته میرزا کوچک خان بیغیرت بود؟ کی گفته اصفهانی خسیسه سه تا عروسی اصفهانی رفتم کل عروسی هایی که در تهران رفته بودم نصفش خرج نکرده بودن کی گفته آبادانی دروغگو است صداقت و پاکی بچه هایی که با دست خالی جلوی صدام وایسادن افسانه است کی گفته مشهدی(خراسانی) شمع دزده اینهمه آدم با خدا داریم عمرشون رو نذر خدمت تو حرم میکنن دزد یعنی چی؟ اگر برادر بلوچ من مجبوره جنس قاچاق کنه به خاطر بی شرفیه اون رهبری است که صد میلیارد دلار ثروت خالصشه نمیاد صد میلیارد تومن!! تو کوه طلای سیستان سرمایه گذاری کنه هم دویست تن طلا از خاک بیرون بکشن بزارن خزانه پولمون ارزش پیدا کنه هم قوم بلوچ براشون شغل و امکانات فراهم بشه . اجنبی یکروز خمینی هندی زاده رو فرستاد که نابودمون کنه یکروز جوک قومیتی رو رواج میده یکروز… کلام آخر میخواید جوک بگید؟ بگید یه روز یکی! اسم از قومیت نیارید!! میخواید جقنامه دادن پدر مادرتون رو برعکس بنویسید؟ بگید رفتیم یه شهری!! اسم از شهر و قوم نیارید! آدم باشید !زیاد سخت نیست…

5 ❤️

791018
2021-02-09 17:21:10 +0330 +0330

جالب بود.لایک

1 ❤️

791020
2021-02-09 17:31:44 +0330 +0330

مهران

موقع نوشتن داستان جالب و خوندنیت،هیچ فکر میکردی که همه داستانتو جدی بگیرن و بعنوان یه مجرم و متجاوز سیاسی و عقیدتی بطور غیابی حکم اعدامتو صادر کنن؟!!!
من داستانتو پسندیدم و خوشم اومد…لطفا به کارت ادامه بده و اینو هم حتما مدنظر داشته باش که اینجا داستان نویسی فحش خوری داره و البته نظرات کس شعر هم زیاد خواهی دید.چون یه بخشی از کاربرها بیمارهای خطرناکی هستند

موفق باشی رفیق

1 ❤️

791032
2021-02-09 19:54:17 +0330 +0330

خاله رو هم کردی؟

0 ❤️

791083
2021-02-10 01:19:58 +0330 +0330

اینایی که میگن بلوچ نمیده باید بگم که تو هر قومی خوب و بد داره و بهتر هست از دانشجوهای زاهدان و چابهار و زابل هم تحقیق کنید

0 ❤️

791097
2021-02-10 02:09:01 +0330 +0330

با سلام خدمت دوستای عزیز. اولا که من کرمانی ام و از طایفه ی اصیل آریایی چون از شیراز کوچ کردیم اینجا هیچ ربطی ام ب بلوچا ندارم فقط چندبار تو خدمت و چندبارم تو سفر به کهنوج کرمان باهاشون هم کاسه شدیم ب قول گفتنی دوما بلوچ هیچی نیست از نظر من فقط و فقط و فقط به اسلحش مینازه که اگه اسلحشو ازش بگیری مثل یک بچه رام پاچه خاری طرف رو هم میکنه اما وای از اون روزی که دستش به اصلحه بیوفته کس خل ترین آدم روی زمین میشه البته این از خریته قوم بلوچه چون با زبون خوش نمیتونن مشکلاتشون رو حل کنن اصلا سخنور های جالبی نیستن زود عصبانی میشن و قفل میکنن و زود زبونشون بند میاد و نمیتونن حرف بزنن و میرن سراغ اسلحه اما اگه اسلحه بردارن بخدا رد خور نداره مثل یک بچه ی 5 ساله که تازه براش اسباب بازی خریدن شلیک میکنن به سمت طرف چرا چون توان رویارویی مستقیم با هیچ نژادی رو در ایران ندارن نه ترک نه لر نه عرب نه فارس و… چون به شدت قوای جسمانیشون ضعیف هست و حکومت کثیف و فاسد ایرانی هیچ وقت بلوچ رو سیر نکرد و این جزو سیاست های فاسد نظام إخوندی هست. و بلوچ بشدت ضعیف و بی بنیه و خلاصه بگم لاغر و مردنی هست هیچ گاه شنیدین یه ورزشکاری بلوچی باشه مثلا کشتی گیری چیزی؟ ن چون همشون ضعیفن بخاطر همین سعی دارن این ضعفشون رو پشت تفنگ قایم کنن کاری که یک بچه ی 3 ساله هم میتونه کنه یعنی فشار دادن یک ماشه و کشتن یک انسان گ گرفتن یک روح و کشتن همه ی انسان های زمین به طبع از اون. بلوچ خر است و تا زمانی که اسلحش رو کنار نزاره و وارد اجتماع نشه خر باقی میماند. اما برسیم سر ناموس بلوچ. ببین آقای کس کش خان که کمرت پر میشه میای کس شعر مینویسی اگه یروزی یجایی یه دختر یا زن بلوچ هرزه دیدی اون وقت میتونی بگی آخر آزمون رو با چشمای خودت دیدی. هیچ وقت ناموس یک بلوچ رو به زبون کثیفت نیار هیچ وقت تصویر سازی نکن از ناموس یک بلوچ. ناموس یک بلوچ با اشک و استرس بزرگ شده چیزی از شهوت و سکس نمی‌فهمه ناموس بلوچ حلال زادست نه مثل تو از نژاد همسایه و یا سایر اعضای فامیل و یا… اگه یه بلوچ به تو دسترسی داشت به جد میگم سر از تنت جدا می‌کرد تا دیگه از این گو خوری ها نکنی. واسلام

1 ❤️

791149
2021-02-10 03:55:18 +0330 +0330

خوب شد نخوردنت

0 ❤️

791191
2021-02-10 12:39:28 +0330 +0330

Shahx-1 سلام بزرگوار عالی بود کامنتت مثل همیشه لایک داری. اما یک گله داشتم ازت دوست ارجمند امیدوارم در حد و اندازه عقل ناقص من این حرفم را نادیده بگیری عزیز.
من ب اون خدا قسم ن داستان رو هنوز خوندم نه مشکلی با هیچ قشری یا جنسیتی، و از بلوچ ها چون با دو نفر از اونا مدت یکسال در یک جا (((میشه گفت یک اتاق))) زندگی کردم و جز خوبی مرام غیرت چیزی از اونا ندیدم هیچ وقت قضاوت بد بودن اونها رو نکردم و نخواهم کرد و از شما یاد گرفتیم و کلا همیشه میگم مشکل داری، جریانی پیش اومده، موردی رو میخوای تعریف کنی اسم اون شخص مقابلت رو ذکر کن ن ملیت و قومیت اونو، تا اینجا با هم موافقیم. اما یکم تو کامنت اون آقای بلوچ دقت کنی چنان با تعصب کورکورانه صحبت کرده که حتی قومیت آریایی رو زیر سوال میبره ، قاجاریه رو با اون همه افتخار جوری داره نام میبره انگار این یارو جد و اجداد بزرگ کوروش کبیر هست. اما متاسفانه و در کمال ناباوری هیچ اشاره ای به این موضوع نکردی شما چرا رو واقعا نمیدونم و متحیر و متعجب هستم.
و چون زیاد اون شخص رو نمی خوام جدی بگیرم و به او و حرفهاش(((در مورد ادعا بزرگ تر از آریایی بودنش))بها بدم. جز یک کلام بش میگم. بدون اینکه اسم اون شهر رو بیارم. میدونستی که شهر… از نظر متعصبان و فرهنگ اسلامی بودنش در ایران رده اول رو داره، اما از هر صد زن شوهر دار و دختر حداقل ده تاش یواشکی خیانت میکنند و برای اولین بار خیانت رو اشتباه نمی بینم چون چندین نفر از اونا رو از نزدیک دیدم و حرفش رو شنیدم حق دادم بشون، این مورد را ذکر کردم بگم هیچ شهری بی جن ده نیست هیچ کشوری بی مرد و زن وفادار هم نیست
پس تعصب کورکورانه نداشته باش که بخاطر اینکه چند نفر ترو دیده باشند بلند بشی از ریسعلی دلواری میرزا کوچک خان وووو بگذری و چنان از قومیت خودت تعریف کنی، ساسانیان و هخامنشیان و… بمولا اسم این بزرگ های تاریخ رو ذکر میکنم تنم می لرزه بعد طرف ، میترسم فکر کرده باشی کوروش کبیر هم در حد شما نیست. من فارس هستم شیرازی اما تمام اقوام ایران زمین رو تک به تک طائفه ها رو احترام میزارم چون مرد وجود داره تو همه اونها.
ببخشید شاه ایکس بزرگوار اگر نتونستم فکر و عقیدمو به راحتی بیان کنم و امیدوارم ضعف منو در جمله بندی و متن نویسی فارسی ببخشی خیلی عزیزی شما جدی میگم.
امضا:یک ایران زمینی.

1 ❤️

791308
2021-02-11 03:47:57 +0330 +0330

اولا کص عمت با این کصشعری ک نوشتی من دو ساله شهوانی داستان میخونم ولی عضو نشدم برای اینکه میخاستم کامنت بزارم عضو شدم من خودم بلوچم من 16 سالمه ولی میدونم غیرتی رو که بلوچ داره هیچ قومی نداره داستانت هم خیلی کصشعر بود بازم میگم کص عمت🤚😐

2 ❤️

791311
2021-02-11 03:50:14 +0330 +0330

تو بیا بلوچستان به یکی همین داستان رو بگو زنده به گورت میکنن میزارن بی ناموس تخم داری بیا@shuib7085اینستاگرامم هس بیا تا ننتو به فاک بدم

0 ❤️

791312
2021-02-11 03:52:01 +0330 +0330

تو بیا بلوچستان به یکی همین داستان رو بگو زنده به گورت میکنن میزارن بی ناموس تخم داری بیا@shuib7085اینستاگرامم هس بیا تا ننتو به فاک بدم

0 ❤️

791329
2021-02-11 06:52:51 +0330 +0330

لطفا عقده ای نباشید
شمایی که داستان نوشتی ک صددرصد دروغه
و شمایی که نظر دادین
میتونستین قبل فرستادن نظراتون و داستان به این موضوع اشاره میکردین که دلیل این توهین ب قومیت بلوچ دلیلش چیه؟
کدومشون اومدن بهتون ضرری رسوندن یا توهین کردن
من نمیگم بلوچا همه پاک هستن
ولی تو همه قومیت ها آدم بد هست
ولی دلیل نمیشه توهین کرد ب قومیت
شمایی ک گفتین فقیر و بیچاره هستن بلوچا
دلیلش اینه ک حکومت دست شما شیعه مذهب هاست
و ما اقلیت مذهبی_قومی تو این حکومت جایی نداریم
حداقل حرمت و احترام قوم دیگه ای رو نگه نمیدارید بخاطر حفظ حرمت و احترام خونواده و قومیتتون چیزی نگید که جواب توهینتون رو با توهین بدن

0 ❤️

791420
2021-02-11 16:39:02 +0330 +0330

خرکی وایساد😂😂😂کیر روحانی تو کونت

0 ❤️

791929
2021-02-14 18:38:51 +0330 +0330

سلام ودرود به همه عزیزان
اول از همه درمورد داستان میخوام بگم من ازداستانت خوشم اومدوخیلی خوب
صحنه پردازی کردی تااینکه رسیدم آخرداستان و این جمله ای که کاملا مشخصه در
آخربه داستانت اضافه کردی وداستانت رو خراب کردی درصورتی که خیلی راحت تر
بودی اگر اینو نمینوشتی واصلا هم ربط چندانی هم به موضوع وحوادث داستان نداشت
که خب دوستان از خجالتت در اومدن وچون نظرات دوستان را با دقت میخونم
(البته اونهایی که ارزش خوندن داره!!!)اینجا میخوام یک سلامی هم عرض کنم به دوستان عزیز جناب شاخ ایکس که از قدیمیها هستن وکاملا باهاشون موافقم در این موردکه نباید اسمی از قوم ویا طایفه ای برده بشه وهمچنین دوست عزیزی که نام کاربریشون “عجب” هست با شما هم بسیار موافقم و در واقع بسیار زیبا حرفه دله بنده رو فرمودی وبا بیانی زیبا ونگارشی صحیح خیلی صفا کردم موقع خوندن نظرت پاینده باشی.در آخر هم دلم نیومد اینم نگم که آقای علیرضا بلوچ که سریع دست به فحش شدی وشاخ و شونه کشیدی وقرار دعوا گذاشتی شما صفحه اول سایت که وارد شدی مگه نخوندی که اگر 18 سالت نشده حق نداری ازاین سایت دیدن کنی شماکه خودت نوشتی 16سالته بعد اومدی عضو شدی.اینکه گفتن زیر18 سال نیاد برای همین رفتاری هست که شما از خودت نشون دادی شما با این نوع صحبت کردن وقتی از قومی دفاع کنی آبروی اون قوم رو میبری .ببخشید دوستان متن من طولانی شد دست همه عزیزان را از همین راه دور میبوسم وبراتون بهترینها رو آرزو میکنم.یاحق.

0 ❤️

814428
2021-06-09 09:07:17 +0430 +0430

همش لاف

0 ❤️

825958
2021-08-13 15:25:53 +0430 +0430

کسخل دخترای بلوچ راحت پا میدن به غریبه ها به غریبه ها هم میگن قجر ولی واست دردسر بدی میشه اگر کردی و جون سالم بدر بردی باید فرار کنی چون خواهر کسه ها اگر فهمیدن تا اعدام نشی دست از سرت برنمیدارن میرن پیش یه مولوی کسکش حکم اعدامت رو میگیرن معمولا حکومت واسه اینکه این جماعت کیری شلوغ نکنن طرف رو سریع اعدام میکنه من نمونه اینو دیدم یه نفر بیگناه تو کنارک سر این داستان اعدام شد

1 ❤️