دختر جنده همسایه

  با سلام به همه دوستان شهوانی.
  این داستان من مربوط میشه به سال پیش که به دانشگاه آزاد گرگان رفته بودم.تا جایی که بتونم سری شروع میکنم و سری هم تموم میکنم که سرتونو درد نیارم.
  2-3 هفته بود که رفته بودم گرگان رفته بودم خوابگاه اما با 3 تا از بچه ها تصمیم گرفتیم که یه خونه اجاره کنیم.بعد از یه هفته دیگه یه خونه کوچیک و خوب با اجاره کم گیر آوردیم.خونه هم تو منطقه خوبی بود.
  باید اینو بگم که اتاقی که من برای خودم برداشتم پنجرش پشت ساختمون بود.بعد از 6-7 روز که اونجا مستقر شدیم متوجه شدم که خونه رو به رو مون 2 تا دختر دارن.خوش هیکل و سکسی.رفته بودم تو کفشون.
  یه روز که اومده بودم دمه پنجره دیدم یکی از همون دخترا داره موهاشو درست میکنه.اینکه من دیدمش بخاطره این بود که پرده اتاقشو زد بود کنار.
  نمی دونم چی شده که اومد جای پنجره اتاقش. منم خودمو زدم به اون راه که اصلا هیچی ندیدم.ولی یه نگاه کوچی که به من انداخت.
  روز ها با دید زدن من به اتاقش میگذشت.یه روزی که اومدم جای پنجره دیدم اون زود تر از من اومده.بهم نگاه کرد و سریع رفت تو خونه.یه دفعه دیدم چراغ اتاقشو خاموش روشن میکنه.با خودم گفتم داره یه علامتی میده.منم رفتم چراغ دادم بهش.همین تور روز ها میگذشت که یه روز سرو صدا شده بود خونشون.
  خواهر بزرگش با مامانش دعواش شده بود.اونی که من دیدش میزدم کوچیک تره بود.19 سالش بود.بزرگه هم 24 سالش بود.خلاصه خواهر بزرگش دعوا کرده بود با مامانه و از خونه زد بیرونو رفت.بعد از ظهر شد و هوا کم کم تاریک شده.
  باز از خونشون سرو صدا اومد..اون یکی هم با مامانه دعوا کردو زد بیرون.
  با خودم گفتم بهترین موقع اس که برم سراغشو دلشو بدست بیارم.
  رفتم پایین دیدم سره کوچه اس.
  رفتم پیشش و گفتم سلام.
  - سلام
  -شناختی
  -نه
  -من همون پسره خونه رو به رویی هستم.
  - اها..امرتون.
  -راستش من دعوای بین شما و مامانتونو متوجه شدم.گفتم که اگه میخواین میتونید بیاید پیشه من.
  -نه.ممنون.
  -چرا ؟؟تعارف میکنید.؟
  -نه.راستش من شما رو اصلا نمیشناسم.
  -اینکه دلیل نشد.بیاید پیشه ما اگه هم دوست نداشتید میتونید برید.
  -اوکی ولی مامانم نباید منو ببینه که میام خونه شما.
  -اوکی.
  بعد الکی وا نمود کردم که گوشیم زنگ زده.رفتم اونور و به دوستام که تو خونه بود زنگ زدم و بهش گفتم که دارم یه دختر میارم.به بچه ها خبر بده.ما 4 نفر بودیم تو اون خونه.
  دختره رو بردم تو خونه.اومد تو و بچه ها رو دید.گفت من فکر میکردم شما تنهایید.بردمش تو اتاق و یکمی قضیه رو براش آروم کردم.
  از خودم گفتم و اونم از خودش گفت بهم.انقدر زود باهام گرم گرفت که برداشت گفت که علت دعوای خواهر بزرگم با مامانم این بوده که خواهرم شبا دیر میومده خونه.راستش اون شبا با پسرا هست.فهمیدم که خواهرش جندس.!!بهش گفتم تو چرا دعوا کردی و گفتم منم به خاطره طرف داری از خواهرم.!!
  بهش گفتم تو اتاق بشینه تا یه چایی براش ببرم.رفتم بیرون و قضیه رو سری به بچه ها گفتم.اونا هم به کیر مالوندن اوفتادن و گفتن همین امروز باید ترتیبشو بدیم.
  رفتم تو اتاق و رفتم کنارش نشستم.بهش گفتم مانتوتو در بیار.راهت باش.
  مانتوشو که در آورد یه تاپ زرد زیرش داشت که تا بالای نافش بود.سوتین سفیدشم دیده میشد..با هم به حرف زدن افتادیم و از زیر زبونش ازش حرف کشیدم.معلوم شده که خودشم جندس.بهش گفتم بدنه خوبی داری.!.گفت میدونم تو چه فکری هستی.!!!!گفتم چی میگی تو بابا.!گفت حرفای ضایع تو با دوستاتو که از اتاق رفتی بیرونو شنیدم.گفتم که دوستام از اینکه تو اومدی اینجا خوشحالن و شهوتشون زده بالا.گفت یعنی میخواین ترتیبمو بدین.(با خنده)گفتم که اونجوری که تو از خودت تعریف میکنی هر کسی دوست داره باهات رابطه برقرار کنه.اومد نزدیک تر و دمه گوشم با شهوت تمام گفت مرسی.پشت گردنمو بوسید و کارو شروع کرد.دوستامو خبر کردم و لخت اومدن تو و صحنه ای که لبامون رو لبای هم بود رو دیدن.اومدن نزدیک تر و یهو دختره گفت : میخوام به همتون یه حال درستو حسابی بدم.پردمم بازه.از جلو و عقب میدم..بعد از این حرفی که زد بچه ها اومدن جلو و دختره برای همشون یه ساک باحال زد و شروع کردن به کردن.اول یکی از دوستام که اسمش رامین بود کرد تو کوسش و گفت : وای پسر چقدر گشادی..!!!
  رامین در آورد و با یکمی زور کرد تو کونه دختره که دختره با آه و ناله افتاد.رضا یکی دیگه از دوستام که کیر بزرگ تر و کلفتری نسبت به بقیه داشت کرد تو کسه دختره و شروع به تلمبه زدن کردن.فکر کنم تا موقعی که من میخواستم دختره رو بکنم یه 3-4 باری ارضا شده بود.دیگه آبه رضا و رامین داشت میومد که من بهشون گفتم کثیف بازی نکنید که نوبت من میشه حالم بهم نخوره.رامین آبش زود تر اومد و نتونست کنترلش کنه.سریع کیرشو در آورد و ریخت رو سینه های دختره.منم که میخواستم سینه های دختره رو بخورم از این کار منع کردم.آبا رو رو سینه هاش مالید.رضا هم به محمد که یکی دیگه از بچه ها بود گفت که براش دستمال ببره و اونم آبشو تو دستمال کاغذی خالی کرد.من میخواستم از کس بکنمش که محمد با اصرار زیاد گفت برو از کون بکن.منم گفتم باشه.محمد رو زمین دراز کشید و دختره کسشو رو کیره محمد تنظیم کرد و نشست روش.منم از پشت کرددم تو کونش..وای چه کونی داشت.!!با هر ضربه ای که میزدم روناش و کفل های کونش میلرزید..!!جیغ و داده دختره شروع شده بود و میگفت جرم بدین..!!با این صدا ها ما بیشتر شهوتی میشدیم و ضربه ها رو تند تر میکردیم.محمد آبش اومد و کیرشو در آورد منم مجبور شدم در بیارم.محمد آبشو رو صورت دختره خالی کرد.من هنوز آبم نیومده بود که گفتم میخوام از جلو بکنمت.اونم گفت باشه و پاهاشو داد بالا.کسش گشاد شده بود و زیاد حال نکردم.دادم یکم برام ساک زد و دوباره کردم تو کونش.نمیدونم چرا آبم دیر اومد.خلاصه شدت ضزبه هامو زیاد کردم.کیرمو در میاوردم و دوباره میکردم تو کونش.با شدت میکردمو اونم جیغ میکشید.کم کم آبم داشت میومد.در آوردمو گذاشتم تو دهنه دختره.برام ساک زدو آبمو تو دهنش خالی کردم.بعد افتادم زمین.رامین و علی رفته بودن خودشونو تمیز کرده بودن.محمدم تو حموم بود.بعد از یه ربع منم رفتم حموم.خودمو داشتم میشستم که دختره هم اومدو گفت اشکالی که نداره.منم گفتم نه.وای..وقتی رفت زیر دوش قطره های آب میرفت رو کونشو لیز میخورد پایین.منظره کونش در حالت ایستاده خیلی توپ بود.کیرم شق شده بود.رفتم با دست به کونش ضربه زدم و گفتم یکمی خم شو.کونشو باز کردمو یکم سوراخشو شستم و یکمی خوردم.بعد دوباره کیرم کردم تو کونش و دوباره کردمش.کونی داشت که تو عمرم ندیده بودم.میلرزید..واییی.آبمو این دفعه تو کونش خالی کردم.خلاصه بی حال خودمونو شستیم و رفتیم بیرون.بعد از 1 ساعت دختره لباساشو پوشید و به یکی زنگ زدو اومد دنلباشو رفت..واقعا جنده بود.ما یک سال تو گرگان بودیم و تو این یک سال 3-4 بار ترتیبشو دادیم.علاوه بر ما به همه میداد.ولی دنبال خواهرشم بودیم که یه بار اومد و منو رامین کردیمش.اونم زیاد تعریف نداشت.کسش گشاد بود.کونشم به خواهر کوچیکش نمیرسید ولی سینه هاش بزرگ و خوردنی بودن.
  به هر حال ببخشید زیاد طولانی شد.
  منتظر نظراتتون هستم.
  ممنون


  نوشته: اردلان

 • 6

 • 1




 • نظرات:
  •   bahar joon
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • 1


  •   نياز
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • به بابام قول دادم فحش ندم،بروجقتوبزن،جنده ميخاي بياري خونه کلي نازميکنه،حالاتو...نمي تونم خودموکنترل کنم کونيييييييييييييي،کيريييييييييييي،


  •   Sina-CR7
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • اونی که از سر بیچارگی میره میده باز یه چیزی....اما این جور جنده ها خیلی کثافتن


  •   mooshi bidandoon
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • oooooooooowwwwwwwwwwwwwwghhhhhhhhhhhhhhhh


   chesafatttttt


   miduni sex ham bayad payash ba eshgh bashe hamun liaghatet jendas ke eyne kase tuaalet harkasi khodesho tush khali mikone


  •   bardiya1991
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • من خودم چند ترم گرگان بودم


   برو پدرتو مسخره کن اخه پسره لاشی دختری که اینقدر جنده باشه


   تو سن 19 سالگی پرده نداشته باشه نگران اینه که مامانش بفهمه


   میاد پیش تو یا نه؟


   در ضمن وقتی دختر 19 ساله اینجوری جنده باشه


   خب مادرش چرا باید به دختر 24 سالش گیر بده


   اخه پسره جلقی تو کف دخترای دانشگاه هستی


   و میای این چیزارو تف میدی انصافا دخترای گرگانی


   خیلی خوشکلن ولی جنده نیستن تو جلقی بودنتو ننداز


   گردن بقیه ببخشید اگه حرف بدی زدم اخه یه چیزایی


   میگی که باید جوابتو داد اونم با فحش



  •   sara sweet
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • وقتی داستان می نویسی لهجتو بیخیال شو لطفا ! غلط املایی هم داشتی آقای تحصیلکرده
   تو فهمیدی دخترا چیکاره ان و مادرشون نفهمیده بود ؟ هنوز دختره نیومده خونتون دوستاتو آماده میکنی میمون ؟ ندیده فقط شنیدی نیا چرت بنویس


  •   bardiya1991
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • بردیاراستی یه چند تا چیز مسخره و خندار گفتی :


   اگه میخواین میتونید بیاید پیشه من.
   -نه.ممنون.
   -چرا ؟؟تعارف میکنید.؟
   -نه.راستش من شما رو اصلا نمیشناسمبردیاخب اگه قرار بود به یکی بگه بیاد دنبالش پس چرا بیاد پیش شما


   بعد از 1 ساعت دختره لباساشو پوشید و به یکی زنگ زدو اومد دنلباشو رفت بردیاچرا از اول به همونی که اومد دنبالش زنگ نزد دروغ میبافی به هم مث سگبردیا البته بلا نسبت سگ


   بردیا


   رفتم تو اتاق و رفتم کنارش نشستم.بهش گفتم مانتوتو در بیار.راهت باش.
   مانتوشو که در آورد یه تاپ زرد زیرش داشت که تا بالای نافش بود.سوتین سفیدشم دیده میشدبردیااولا راحتو با این (ح) مینویسن بعدشم یعنی دختر اینقدر جنده هست که با 10 دقیقه دیدن تو اینقدر ساده و راحت باهات باشه خب اگه اینقدر جنده هست چرا مادرش باید بهشون گیر بده بعدشم یعنی پسرای محلشون در نقشه بوقن بردیا

   چرت گفتی در حد لالیگا+فضا پیما شاتل+درور بازوی رونی کلمن+..... اندام تناسلیه دوستات توی نافت


   بردیاببخشید بهت توهین کردم اخه کسی که اینقدر چرت میگه حقشه فحش بخوره


  •   god man
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • اخه بچه کونی جقی چرا کس می نویسی می رینی تو حال ما


  •   sdsdsfd
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • :& خیلی کس و شر بود


  •   mahmood2222
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • وااااااااای بابا از روی بچگی یه چیزی گفت
   بخشش از بزرگان است من که بخشیدمش B) :D


  •   so lonely
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • اقا کم فیلم سوپر و پورن ببینین,اگه خیلی هم علاقه داری تبدیل به داستانشون نکن خیلی تابلوئه دوستات کیر بدست اومدن و دختره شروع به ساک زدن کردو ...
   این کسشعرا مال فیلم سوپره
   جلق میزن که جلق خوش باشد جلق زیر دلق خوش باشد!! :D


  •   sinaoo7
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • سطح دانشگاه‌ها خیلی پایین اومده و همین طور از روی هم بیسواد تکثیر می‌کنند. داستانت محتوا که نداشت، هیچ، خیلی هم بی‌سوادی:
   سری شروع میکنم و سری هم تموم میکنم . . . قضیه رو سری به بچه‌ها گفتم . . . منظورت «سریع» بوده دیگه، نه؟ یا شاید هم سِرّی؟
   پنجرش پشت ساختمون بود . . . یعنی «پنجره‌اش»؟
   یه نگاه کوچی که به من انداخت . . . حدس می‌زنم یعنی: یه نگاه کوچیکی به من انداخت
   مانتوتو در بیار. راهت باش . . . «راحت» رو با «های دو چشم» بهش گفتی، خنده‌اش نگرفت؟!


   اصلاً چیزی به اسم «کسرۀ اضافه» به گوش‌ات خورده؟
   دمه پنجره . . . دمِ پنجره
   بیاید پیشه من . . . بیاید پیشِ من
   بدنه خوبی داری . . . بدنِ خوبی داری (مگه داشتی وانت‌پیکان می‌خریدی که گفتی: بدنه خوبی داری؟!)
   دمه گوشم با شهوت تمام گفت . . . دم گوشم با شهوت تمام گفت
   کرد تو کونه دختره . . . کرد تو کونِ دختره
   آبه رضا و رامین . . . آبِ رضا و رامین
   گذاشتم تو دهنه دختره . . . گذاشتم تو دهنِ دختره (لابد افسار زده بود که «دهنه» داشت؟! نکنه الاغ ماده اورده بودید؟)


   خاک بر سر دانشگاهی که محصولش تویی!!


  •   mamalino
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • راستش دوستان همه ایرادا رو گفتند یکیش موند
   اینکه طرف بره جای پنجره چه جوری میشه؟؟؟؟؟
   یکی به من توضیح بده روشن بشم :/


  •   DELL INSPIRON 5110
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • جایزه دوم بهارجون: کیر اسب


   بهار چقدر حشری هستی بابا چندتا کیر میخوای؟؟


  •   گنجینه
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • منم این فیلم سوپری را که تو دیدی را دیدم فقط داستان دعوا ی مادرو خواهرش را از خودت ساختی .
   توی اون فیلم یه خونه کارگری بود که 6 تا کارگر معدن زندگی میکردن .
   راستی اصلا فیلم را جذاب تعریف نکردی .


  •   bigpenisinyourmouth
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • آقا من دارم میرم کیر بکارم بکنم تو کون کس کشایی وقتی دارن جق میزنن داستانم مینویسن
   رفتم
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .


  •   sinaoo7
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • ـ رتبۀ چند کامنت‌دهنده‌ای که در داستان‌های اخیر، «ساختار و محتوای داستان» را نقد کرده‌اند (از 5)، براساس سه معیار نزاکت در نظر، جذابیت نقد، و اعتبار نقد


   ـ شمارۀ جدول: 0019
   سایناجون4: نزاکت در نظر (4) + جذابیت نقد (2/5) + اعتبار نقد (3) = میانگین (3/1)
   سپیده 58: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (3) = میانگین (3)
   گنجینه: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (3) = میانگین (3)
   سو لونلی: نزاکت در نظر (2/5) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (3) = میانگین (2/8)
   حس: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (2/5) = میانگین (2/8)
   هومن 855: نزاکت در نظر (2) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (2) = میانگین (2/3)
   سارا سوییت: نزاکت در نظر (2/5) + جذابیت نقد (2/5) + اعتبار نقد (2) = میانگین (2/3)
   سینا سی.آر. 7: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (1/5) + اعتبار نقد (2) = میانگین (2/1)
   فری151: نزاکت در نظر (1/5) + جذابیت نقد (2/5) + اعتبار نقد (2) = میانگین (2)
   بردیا 1991: نزاکت در نظر (2/5) + جذابیت نقد (1/5) + اعتبار نقد (1) = میانگین (1/6)


   نظر جذاب شب: mamali awesome (در داستان: دنیا برای تنوع)


  •  
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiish


  •   ramin senator
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • بابا بچه یه غلطی کرد ولش کنید


   اخه کونی بدرد نخوره جلقی بیا کوننت بزارم مگه کونت گذتشتند که کس شعر مینویسی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو