دختر خاله زنم جور زنمو کشید

1395/09/18

چند وقتی بود که زنم حامله بود وعطش کیرم زیاد شده بود ولی نمیتونستم کاری بکنم چون ماه های آخرش بود وخطر داشت باهاش نزدیکی کنم
دختر خاله خانمم یه دختر مجرد ۲۴ساله خوشگل به قدی حدود ۱۵۵ ولی هم خوشگل بود هم کون تپلی داشت به اسم سارا را خیلی دلم میخواست بکنمش البته اونم بدش نمیومد ولی موقعیتش جور نمیشود.از خودم یادم رفت بگم هادیم۳۳سالمه قدم ۱۸۸ وزنم ۹۲ و کیرم کلفت و حدود ۱۸ سانته.
کل خانواده خانمم تو شهرستان هستن و ما تو مرکز استان هستیم و تنها کسی هستم تو فامیل زنم که تو مرکز استان ساکنیم بخاطر همین اگه کاری داشتن میومدن خونه ما.
یه روز خانمم گفت سارا برای دانشگاهش میخواد بیاد وبعد از کارش میاد خونه ما.تو دلم کلی ذوقکردم.فردا نزدیکای ظهر بود که اومدخونمون منم تازه از سر کار اومدم لباسمو عوض کردم تا اومدم واسه نهار دیدم سارا یه ساپورت تنگ ونازک سبز ویه تک پوش سرهمون لباس پوشیده ویه روسری هم همین طوری انداخته رو سرش از بالا سر که نگاش کردم خط سینه هاش پیدا بود مطمین بودم از عمد این لباسا را پوشیده ومیخواد یکیشو بهم بده تابلو بازی در نیووردم که خانمم بفهمه نهارو خوردیم وچون خانمم باردار بود من شروع کردم به جمع کردن سفره.سارا هم اومد کمکم وگفت شما بیارید من ظرفا را میشورم.آشپزخانه ما مستطیله وباریک سارا مشغول شست وشو شد منم ظرفا را میبردم تا ظرفارا گذاشتم سر ظرفشویی اومدم برگردم مالیدم به کون سارا برگشت نگام کرد وخندید دیدم این کونش میخاره منم دیگه ظرفا را یکی یکی میبردم که هی بمالم به کونش اونم کونشو هی میداد عقب وبا عشوه گفت تموم نشد ظرفا گفتم دیگه این سری را که بیارم سری آخره سری آخر را بردم واز پشت چسبیدم بهش وبه بهونه برداشتن لیوان از تو ظرفشویی یه چند ثانیه کامل چسبیدم بهش چون قدش کوتاهتر بود کامل تو دلم جاگرفته بود اومدم برم گفتم بزار یه بوسش کنم لپشو بوس کردم که اونم سریع لپمو بوسید من برای اینکه زنم نفهمه اومدم تو اتاق والکی شروع کردم به زنم غر زدن که چرا همه از فامیل تو میان خونه ما واز این حرفا که زنم بهم گفت تو را خدا یه برخودی نکنی که ناراحت بشه سارا ۳روز اینجاس ومیره تو دلم کلی حال کردم که تو این ۳روز حتما میکنمش
سارا اومد واز تلگرام شروع کردم به پیام دادن واینک میخوام بکنمت واونم مشتاق جواب میداد
بهم گفت آخه من دخترموپرده دارم گفتم از کون میکنمت گفت آخه درد داره گفتم نترس گفت آخه کیرت کلفته گفتم مگه دیدیش گفت تو آشپزخونه مالیدی دم کونم فهمیدم گفتم نترس میتونی بخوریش گفت عکس کیرتو بفرست منم رفتم دستشویی وتو حالت شق شده یه عکس گرفتمو فرستادم زیرش یه استیکر بوس ویه استیکر جون برام فرستاد گفتم حالا تو یه عکس از کونت بگیر که رفت تو دستشویی و۲تا عکس برام فرستاد منم کلی قربون کونش رفتم.دیگه منتظر فرصت شدیم تا اینکه خانمم فردا عصر نوبت دکتر داشت من به بهونه مار وسارا هم به بهونه پیگیری کاراش نرفتیم وخانمم با خواهرم رفت.تا خانمم رفت هر دو با هماهنگی من اومدیم خونه وبه سارا گفتم برو از تو کمد لباسای خانمم لباس بپوش وآرایش کن تا بیام سراغت.سارا هم رفت و۲۰ دقیقه بعد صدام زد.یه دامن کوتاه مشکی تا زیر باسنش ویه تاپ سفید تو ویه آرایش خفن والبته کفشای پاشنه بلند که خیلی سکسیش کرده بود را پوشید ودر اتاقو باز کرد.من تا دیدمش ضعف کردم وبغلش کردم انداختمش رو تخت وگفتم باید امروز جور دختر خالتو بکشی که من خیلی وقته تو کفم.
خوابیدم روش وشروع کردم به مالیدنش وخوردن لباش که زیر کیرم هی خودشو بهم میپیچوند وهی میگفت کاش من زنت بودم ومیکردی تو کسم من لباشو اینقدر خوردم که همه رژهاش پاک شد گفتم اگه آروم باشی از کون هم حال میکنی دامنشو زدم بالا وااای چه کونی داشت تپل و وسفید شروع کردم تو حالت سجده که بود خوردن کونش ویواش یواش انگشتمو میکردم توش داشت حال میکرد آخه کسش خیس خیس شده بود انگشت اشارم ته تهش تو کونش بود وخودشم هی فشار میداد به انگشتم دیدم وقت مناسبیه به پهلو خوابوندمش یه کم ساک زد تاپشو در آوردم وسینه هاشو اینقدر خوردم که قرمز شد بهش گفتم یه کم آب دهنتو بریز تو دستم گفت چرا گفتم میخوام با تف خودت بکنمت آخه تف با صاحب کونه خندید ویه تف گذاشت رو دستم که هم مالیدم به کونش هم به کیرم وخوابیدم پشتش ویوا یواش سر کیرمو کردم توش معلوم بود زیاد کون داده که خودشم گفت دوست پسرم خیلی از کون منو میکنه اما کیرش به این کلفتی نیست منم تا تهشو کردم توش وشروع کردم به کردنش.خیلی کونش واسه کیرمن تنگ بود وخیلی هم حال میداد یه کم که کردمش گفت کیرتو درد بیار ویه کم کسمو بخور کیرمو در آوردم وشروع کردم به خوردن کسش یه کم که خوردم دمرو خوابید وبا آب دهن خودش مالید به کونش ولای کونشو باز کرد وگفت زود بکن تو کونم خیلی حشری بود منم خوابیدم روش ویهو تا ته کردم توش گفت آآآآآی کونم پاره شد جر خوردکونم گفتم کونت مثه خربزه است کیر منم چاقوشه گفت قاچش کردی گفتم آره چقدرم شیرینه گفت نوش جونت بخور گفتم بخورم یا بکنم گفت که فعلا که داری میکنی البته پارم میکنی گفتم تو که بدت نمیاد گفت جوووون دارم با کیرت حال میکنم بکنم کونشو داد بالا منم باسرعت میکردمش که آبم اومد وریختم تو کونش
کلی حال کردیم.رفتیم حموم تا شب زنم اومد منم اخمام تو هم بود ازاینکه چرا سارا اینجاست البته الکی
فردا شب هم تا زنم خوابید رفتم تو جای سارا وهمونجا کردمش
بعد از اون یه بار دیگه هم کردمش چند وقته هم عقد کرده وباهام سرو سنگین شده
ممنون از وقتی که گذاشتید وخوندید

نوشته: هادی


👍 20
👎 22
175831 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

567950
2016-12-08 22:45:16 +0330 +0330

اينم با اينكه كُسشر بود ولي لا اقل خنده دار هم بووووود:)

0 ❤️

567951
2016-12-08 22:49:20 +0330 +0330

ﮔﻔﺖ ﺁﺁﺁﺁﺁﯼ ﮐﻮﻧﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺟﺮ ﺧﻮﺭﺩﮐﻮﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻮﻧﺖ ﻣﺜﻪ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﯿﺮ ﻣﻨﻢ ﭼﺎﻗﻮﺷﻪ ﮔﻔﺖ ﻗﺎﭼﺶ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ ﮔﻔﺖ ﻧﻮﺵ ﺟﻮﻧﺖ ﺑﺨﻮﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﯾﺎ ﺑﮑﻨﻢ و…

واقعا فکر میکنی لازمه این حرفاروکه فقط برای خودت بامزه س اینجا بگی؟؟؟

2 ❤️

567956
2016-12-08 23:06:48 +0330 +0330
NA

خیلی کسشر بود بچه اصفهان

0 ❤️

567960
2016-12-08 23:16:49 +0330 +0330

188, 18, 90

1 ❤️

567962
2016-12-08 23:28:54 +0330 +0330
NA

من به بهانه مار و سارا به بهانه…داداش مگر تو مارگیری؟ امیدوارم مار دستتو بگزه که دیگه نتونی کوس و پرتارو تایپ کنی سیراب سلطان.

1 ❤️

567987
2016-12-09 03:29:49 +0330 +0330

کسشعرات یه ملجون کف کس . حاضرم شرط ببندم دوزار سکس بلد نیستی . کونییی

دوستان نثارت میکنن .

1 ❤️

568001
2016-12-09 07:00:09 +0330 +0330

تا کیرم 18 سانت خوندم نمیدونم چرا همه کیراشون 18سانته

2 ❤️

568006
2016-12-09 07:19:03 +0330 +0330

عجب :)

0 ❤️

568009
2016-12-09 07:25:14 +0330 +0330

میخوام با مدیر شهوانی هماهنگ کنم اقایونی که خواستن داستان بنویسن بیان ی قدو وزن بگیرم ازشون ی وقت اطلاعات غلط ندن مدیون شن.کونیا همه بادی بیلدینگ کارن.جقیشون ماییم فقط

4 ❤️

568036
2016-12-09 10:54:51 +0330 +0330

استاد قبل از اینکه داستانت را بخونم خدمتت عرض کنم که در ماه های آخر حاملگی اتفاقا توصیه میشه که تا میتونید سکس داشته باشید. عطش زن هم بیشتر میشه. سکس زیاد باعث آسون شدن زایمان میشه عزیز…

1 ❤️

568047
2016-12-09 14:02:18 +0330 +0330

قد 18بعاونم قدش 155 بعد از پشت چسبوندی کیرت رفت لای کونش ؟؟؟؟
جالبه واقعا فکر کنم دختره فقط پا بوده وگرنه نمیشه

1 ❤️

568048
2016-12-09 14:07:32 +0330 +0330

قد 188 اونم قدش 155 بعد از پشت چسبوندی کیرت رفت لای کونش ؟؟؟؟
جالبه واقعا فکر کنم دختره فقط پا بوده وگرنه نمیشه

0 ❤️

568049
2016-12-09 15:04:42 +0330 +0330

ریدم به ابعاد جسمانیت

1 ❤️

568082
2016-12-09 22:40:47 +0330 +0330

ماشالله همه بچه های اینجا تمیزن چ بعد سکس همیشه باهم حموم میرن

0 ❤️

568130
2016-12-10 05:54:22 +0330 +0330

کله کیری کیر همه شهوانی تو کونت لاشی دروغ چرا کوسشعر چرا تو خودت کونی آخر سوراخی بعد یک آشنا به این راحتی پا نمیده کونی جق خار مغزت را گاییده برو سوراخ بده تا گشاد کنی

0 ❤️

663583
2017-11-29 19:43:01 +0330 +0330

خخخخ این کیر ۱۸ سانتی فکر کنم حکم ممه ۸۵ رو داره همه فکر میکنن شاخن با این عددها!!?

0 ❤️

678020
2018-03-18 22:07:14 +0330 +0330

بابا خسته نمیشین ابنقدر توهم مینویسین بسه این کس شعرا

0 ❤️

781255
2020-12-11 17:56:31 +0330 +0330

عزیزم شما یه خرده سرعت خودت رو کم کن،

0 ❤️

790286
2021-02-05 08:56:06 +0330 +0330

یعنی شما لباس پوشیدنشو دیدی فهمیدی میخواد بده ! ولی زنت نفهمید ؟
عجب !
زنت کوره یا مشنگه ؟
سارا از زیر شلوار سایز کیرتو اندازه گرفت گفت کلفته ؟

1 ❤️

798703
2021-03-22 09:02:21 +0430 +0430

ببین. خودت لاشی ای هیچ
دختر خاله زنت جنده ست اونم هیچ
مطمئن باش زنت یه کارایی میکنه که تا الان ازت جدا نشده

1 ❤️

836022
2021-10-06 01:15:21 +0330 +0330

همه 180 سانت قد دارن اینجا

0 ❤️