دختر عموهای من

1391/07/20

سلام اسمم عارف هست 20سالمه وزنم 60 کیلو هستش لاغرم قدمم 178 هستش.
میخوام داستانی رو براتون تعریف کنم که چند ماه پیش برام اتفاق افتاده.
من دوتا دختر عمو دارم،لیلا و آنا.
لیلا یکسال ازم کوچیکتره خشکل نیست اما اندام واقعا سکسی داره همرو به خودش خیره میکنه.
آنا هم 16سالشه لاغره اندامی سفید چشای سبز کلی با آبجیش فرق داره.
من همش آرزوم بود که این دوتارو بگام مخصوصا لیلارو ولی روم نمیشد چیزی بهشون بگم یا کاری کنم ولی همش دیدشون میزدم آخه خونمون با خونشون تو یه حیاطه آخه بچه شمالم.
همش کارم شده بود فکر کردن به این دو خواهرو کف دستی رفتن تا روزی که لیلا بهم گفت مزاهمی داره شمارشو داد بهم که من زنگ بزنم گفتم من که زنگ میزدم جواب نمیداد به لیلا گفتم چی میگه چیزی نگفت تا آخر گفت بهم،گفت بهم میگه میخوام باهات سکس کنم پولم میدم همین مسءله باعث شد تا باهاش راحت تر حرف بزنم باهاش.
یه شب تصمیم گرفتم با خط جدیدم که کسی شمارمو نداشت بهش اس بدم سر بسرش بزارم اول جواب نداد بعد چنتا فحش سکسی دادم بهش دیدم بهم اس میده فهمیدم پایه هست کلی با هم اسای سکسی دادیم آخرش گفتم عارفم لیلا گفت شوخی نکن گفتم شوخیم چیه بعد گوشیشو خاموش کرد چند روزم ندیدمش،بعد چند روز به آنا گفتم لیلا کجاست گفت تو اطاق داره رمان میخونه رفتم پیشش یه سلامی کردو سرشو انداخت پایین منم سر شوخیو باهاش باز کردم گفتم آره دخترعمو شما هم حرفی نزد هرچی میگفتم بعد آنا اومد گفت چی میگین گفتم آبجیت کیر میخواد پشت تلفن ولی الآن میگه نه خودم حول کردم با این حرفم آخه هرگز عادت نداشتم اینطوری حرف بزنم رفتم بیرون بعد ده دقیقه دوباره رفتم پیششون هردو منو نگاه میکردنو یه لبخند خیلی کوچیکم رو لباشون بود گفتم بیخیال حالا یچیزی گفتم بعد بابام زنگ زد که برم سر باغ پرتقال منم رفتم.
یک ماهی گذشت آخه یک ماهی کار برداشت پرتقال طول کشید زیاد خونه نبودم وقتیم بودم خواب بودم خلاصه بعد یک ماه زن عموم اومد خونمون گفت برو آنا کارت داره رفتم خونشون در اطاقشونو زدم وقتی درو باز کردم دیدم لیلا و آنا دراز کشیدم دارن از هم لب میگیرن و باهم ور میرن سرمو برگردوندمو زدم بیرون آخه تو عمل زیاد رو و جرعت نداشتم یکم بیرون وایستادم دوباره رفتم تو بدون هیچ درنگی لباسامو کندمو بین هردو خوابیدم هیچ صدایی نمیومد فقط صدای خش خش بدنمون به روی تخت بود من زیاد وارد نبودم ولی تا سعی داشتم خوب میخواستم باشم یکم با لیلا لب بازی میکردم یکم با آنا همزمان دست راستم زیر گرن لیلا بود و دست چپم هم موهای آنا رو چنگ میزد،بعد چند دقیقه آنا خودشو کشید پایین شروع کرد به ساک زدن لیلا هم روم خوابید سینهاشو روی دهنم گذاشت منم میخوردم یه چند دقیقه ای این کار طول کشید که بعد خودمو کشوندم رو لبه تخت به همون صورت رو به بالا و پاهامو گذاشتم رو زمین لیلا نشست رو شکمم و پاهاشو گذاشت رو زانوهام بعد من کیرمو گرفتم که بزارم تو کوسش که پیدا نکردم آخه پشت بهم بود دید نداشتم آنا هم رو صورتم نشسته بود داشتم با کوس سفیدو البته مو دارشو لیس میزدمو بازی میکردم با زبونم که لیلا کیره 17سانتیمو که کلفتیشم 16 هستش گرفتو گذاشت تو کوسش داشتم روانی میشدم آخه تا الآن سکس نداشتم با کسی فقط چندبار با دوست دخترم اونم فقط لب ساده و عاشقانه همین نمیتونستم نفس بکشم خوب آخه آنا رو صورتم نشسته بود سنگینیه وزن لیلا هم نمیزاشت تلمبه بزنم لیلا خودش بالا و پایین میپرید منم آه اوه میکشیدم ولی لیلا و آنا اصلا هیچ صدایی ازشون درنمیومد بعد یک دقیقه بلند شدم لیلارو خوابوندم به پشت آنارو دادم کوسشو بلیسه منم تف زدم به کیرمو گذاشتم در کون آنا هرکار میکردم تو نمیرفتم کیرم خم میشد گاهی هم در میرفت در سوراخ کسش میترسیدم بره تو بی هوا پردشو پاره کنم آخه آنا پرده داشت ولی لیلا نه چون سال قبل از رو منبه آب افتاده بود پردش پاره شده بود چطوریشو نمیدونم ولی پرده نداشت دیگه بالاخره با هزار زور کردم تو سوراخ کونش آنا یه تیج خیلی بلندی کشید که مامانش اومدو گفت چی شده البته در بسته بود آنا هم گفت هیچی لیلا سوسک گرفته مامانش رفتو منم دیدم نمیشه گایید آنارو بیخیال شدم یکم کوسشو خوردمو اونم کوس لیلارو بعد حدودا ده دقیقه آبش اومد نمیدونم خودش دیر ارضا میشد یا من بد بازی میکردم آخه لیلا دوبار ارضا شده بود بعد به پشت خوابیدمو هردو شروع کردن به ساک زدن خیلی آنا خوب ساک میزد عاشق کله کیرم بود معلوم بود لیلا هم چون موهاش بلند بود نمیتونست درست بخوره واسه همین خودشو کشید بالا شردع کردیم به لب گرفتن که یهو بدنم بی حس شد گفتم داره آبم میاد لیلا گفت بریز تو چاک سینم آنا هم گفت بریز تو دهنش با خنده منم حرف هیچکدومشونو گوش نکردم ریختم رو صورت آنا آخه زیاد میگفت خشکلم البته واقعا خشکل بود.
یه یک ربی دراز کشیدیم در همون حالت بعد لباس پوشیدم سر کون هردوشون با دستم زدم رفتم خونه حموم.

نوشته: عارف


👍 0
👎 0
98788 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

338110
2012-10-11 23:42:15 +0330 +0330
NA

همه تو یکیش موندن
اونوقت تو چنتا داری

0 ❤️

338111
2012-10-12 00:24:02 +0330 +0330
NA

غيرتي شدي؟مادر مزاحم،دختر عموت چيكار داشتي؟خون جلو چشمات گرفت؟
نميدونم عمدإ نوشتي بچه شمالم يا حقيقت داره،قصدتوهين به هيچ هم وطني ندارم،خوب الاغ همينارو ميگي كه تروخشك باهم ميسوزن.
جانم عجب فيلمي بود،توگوه خوردي گفتي دوتاخواهر جلو هم سكس كردن،من دخترعمو نيستم اما دخترعموهات دوست دارم، رهبرمن آن دخترعموي ١٦ساله اي است كه چيزي به كمر نميبندند و زيرم ميخابد.

0 ❤️

338112
2012-10-12 00:34:42 +0330 +0330
NA

کیرم تو دانستانت
تو اصلا میدونی ادبیات چیه؟ لااقل تو نوشتت یه " ، " میذاشتی
اصلا حال نکردم

0 ❤️

338113
2012-10-12 00:56:21 +0330 +0330

17 به 16 !!!
مکعبه؟ای تو سوادت!
آبروی شمالیهارو بردی! :-|

0 ❤️

338114
2012-10-12 01:05:56 +0330 +0330

عزیز دل برادر کمتر کف دستی بزن ضرر داره .از بس جق زدی که دیگه بجای ارضا شدن توهم میزنی بیچاره .

0 ❤️

338116
2012-10-12 04:13:58 +0330 +0330
NA

تخیلی بیش نبود؛بدبخت دخترعموهات که تورویاهات زدی پارشون کردی بی غیرت؛حتی اگه واقعیت نداشته باشه که نداره بی شرفیت روثابت کردی بی شرف

0 ❤️

338117
2012-10-12 05:47:04 +0330 +0330
NA

کل آب دریا خزر تو کونت کسکش کونیه بی غیرت خاک تو سرت کنم که اینقد متوهمی برو ، برو جقتو بزن که وقتش دیر شده

0 ❤️

338118
2012-10-12 09:38:41 +0330 +0330
NA

عارف جان زیاد جلق نزن میشی عاصفا

0 ❤️

338119
2012-10-12 10:04:48 +0330 +0330
NA

کلفتی کیرت چقدر بود؟

0 ❤️

338120
2012-10-12 10:13:48 +0330 +0330
NA

بازم يه بچه كوني جقي هوس فحش كرده كه كس نوشته!
حالا بهت فحش كه نميدم هيچ،كيرمم نميدم بخوري تا كونت بسوزه كله كيري!

0 ❤️

338121
2012-10-12 13:40:52 +0330 +0330
NA

خوب معلومه که کس نوشته جق زن نجس سوتی میده اخه دروغ گو جق زن کم حافظه زن عموم امد خونمون گفت برو انا کارت داره من رفتم لخت بودن از هیچ کدوم صدا در نمی امد کس گفتی باز بعد چطور مامانشون امد با صدای جیغ اونا تو خونه بوده در صورتی که امده بود تو خونه شما بعدش اون زن عمو جندت شک نکرده در قفل با دوتا دخترش و تو کس کش چکار میکنی.در کل ریدی

0 ❤️

338122
2012-10-12 16:54:42 +0330 +0330
NA

آخه كونى
كيره بچه هاى آسايشگاه تكاوران بوشهر توكونه تنگت
كير بچه ها آموزشى كه ٤٥٠ نفرن و تازه اومدن خدمت تو حلقت
چرا كس شر مينويسى
مديره كونيه سايت هم كه كيره نيما و ابراهيم كه امشب نگهبانن و نيستن توكونش كه داستانتو گذاشته توى سايت

0 ❤️

338123
2012-10-12 18:22:50 +0330 +0330
NA

tak take portoqalaye baqetun tu kunet
ana o leyla bechosan tu dahanet dg nanvis
abe daryaye khazaro ba qatre chekun berizan tu kunet dg nanvis

0 ❤️

338124
2012-10-12 18:26:17 +0330 +0330

بجاى اينكه بياى اينجا حرف مفت بزنى برو اسمتو تو كتاب گينس ثبت كن كيرت شبيه كانال كولره! :-D
اگه هم خالى بسته باشى بازم اسمتو بعنوان كسخول ترين آدم دنيا ثبت ميكنند.

<ستاد پوروتز كردن آلت>

0 ❤️

338125
2012-10-12 18:41:48 +0330 +0330
NA

که کلفتی کیرت شونزده سانته؟
عزیزم اون دور کمرته که شونزده سانته از بس جلق زدی‎ ‎کمرت باریک شده
در ضمن صد بار بهت کفتم تو عقیمی عزیزم

0 ❤️

338127
2012-10-13 05:45:37 +0330 +0330
NA

برو همون تامسونتو بچین.تورو چه این کارا.کسشر نوشتی دیگه.ریدم تو ادبیاتت.جغو

0 ❤️

338128
2012-10-28 18:13:36 +0330 +0330
NA

مستر جلقوز این کس شعری که تو گفتی رو باید رید توش , یاد این فیلم های passion HD افتادم .

راستی !!!
کیرم تو سیاهرگت.

0 ❤️

338129
2012-11-09 09:01:27 +0330 +0330
NA

koso sher dar hade laliga

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌هاTop Bottom