داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

دلسوزی یا شهوت

1396/07/10

ساعت 12 شب بود میرفتم خونه پک اخر سیگارو زدم و انداختم کنار یه صدای قدم سریع مثل دویدن شنیدم دیدم ی نفر به سمتم داره میدوه با چشمای خیس التماسم کرد کمکش کنم قایم بشه نور دوتا چراغ ماشینو دیدم سریع دستشو گرفتم و کشوندمش توی کوچه توی تاریکی کوچه قایم شدیم یدونه پژو پارس با دوتا پسر توش اروم رد شدن دستاش توی دستم داشت میلرزید و یخ کرده بود اونا رفتن ازم اومد تشکر کنه منو بغل کرد قدش تا زیر چونم بود وقتی دیدمش یدونه دختر باصورت ناز ولی باموهای کوتاه و کلاه و شال و کاپشن بود ازم خدافظی کرد و راهشو کشید که بره بهش گفتم کجا میری گفت نمیدونم خودمو بهش رسوندم و گفتم یعنی چی مگه خونه نداری گفت خونه دیگه نداره بیچاره باباش وقتی موادو میزنه مادرشو میکشه اونم دیگه پاشو تو اون خونه نمیذاره گفتم بیا خونه من امشبو اونجا باش هوا سرده خیلی راحت قبول کرد…

رسیدیم خونه یک دست لباسای خودمو بهشدادم که عوض کنه اونم همینکارو کرد گفتم گرسنته. گفت اره منم یدونه تن ماهی واسش درست کردم خورد وتشکر کرد بهش گفتم رو تختم بخابه منم روی مبل خابیدم …صبح 7 بیدار شدم رفتم شرکت به خاطر اینکه بهش اعتماد نداشتم درارو قفل کرده بودم و تو شرکت حساب ها و پرونده هارو بردم خونه که درست کنم وقتی رسیدم خونه دیدم نشسته سر میز و داره صبخونه میخوره بلند شد سلام کرد و خیلی مودب تعارف کرد منم گفتم نوش جان نشستم پای تلوزیون …ساعت 1 شد گفتم بلدی ناهار درست کنی گفت یه کاریش میکنم دیدم داره تخم مرغ و سوسیس درست میکنه منم به شوخی گفتم دختری مثل تو فقط همینو بلده دیدم بغض گلوشو گرفت و گفت دختر؟دختر اونه که باباش نازش کنه بوسش که و ناناز باباش باشه نه من من از دختر بودن فقط هرزه بودنشو بلدم کنارم نشست و گریه کرد سرشو گذاشتم روی سینم و نوازشش کردم چشمای ناز و پر اشکش دل ادمو میلرزوند یدونه بوس به پیشونیش کردم و اشکاشو پاک کردم و گفتم منم خانوادم 4سال پیش تو یه تصادف مردن اون داشت اروم میشد زنگ زدم دوتا پیتزا اوردن خوردیم گفتم مشروب میخوری؟ گفت اگه باشه اره …بطری skyyرو گذاشتم تو یخ سرد شه بعد ریختیم و خوردیم و نشستیم پای تلویزیون یکی یکی شبکه هارو میزدیم گذاشتم pmc یه اهنگ شاد بود نشستنکی توی خودش میرقصید گفتم خجالت نکش پاشو برقص بلند شد و شروع به رقصیدن کرد تازه چشمام به بدن زیبا و خوش فرمش افتاده بود اهنگ تموم شد یه اهنگ ملایم گذاشت رفتم کنارش باهم میرقصیدیم خیلی خوشمون اومده بود چشماش خمار و مشکی بود توی رقص لب میگرفتیم و بوسه های من روی سر و گردنش بود رفتم سمت گوشش وقتی بوسیدم نفسش بند اومد باریتم اهنگ بردمش توی اتاق خابوندمش روی تخت در گوشش گفتم اجازه هست که گفت همه به زور ازم میگرفتن ولی من الان بارضایت میخام بهت تقدیم کنم تیشرت و شلوار رو که از تنش در اورد تا مرز جنون رفتم پوست سفید و بلورین با بدنی خوش فرم شروع کردم بوسیدن از پیشونی تا بهشت زیباش پستونای سفت و خوش فرمی داشت که هرکدوم قشنگ اندازه مشتم بود صدای اه و ناله ارومی ازش در میومد رفتم سمت بهشت زیباش که یک چشمه خیلی کوچیک ازش سرازیر شده بود اول یه بوس کردم که یه نفس عمییق کشید بعد شروع کردم زبون زدن به لبه ها توش که نفسش بند اومده بود چوچولشو بالبام گرفتم و مکیدم که لرزید و ارضا شد بلند شد منو گرفت و هل داد روی تخت وحشیانه لباسامو از تنم در اورد و اول یه بوس سر کیرم زد که جای رژ لبش موند بعد شروع کرد لیسیدن و ساک زدن هردو روی ابرها بودیم بعد چندین دیقه اومد و گفت نوبت توعه من دوباره یکم بهشتشو خوردم بعد با مجوز خانم خانما حضرت کیر رو راهی غار حرا کردم خیس و فوق العاده داغ شروع کردم تلمبه زدن نگاه بهش کردم اشکش در اومده بود فک کردم ناراحته تا داره درد میکشه ازش پرسیدم و بابغض گفت:تا الان هرزگی کرده و بخاطر پول کس میداده همش هم به زور ولی این بار بارضایت خودش بود و نهایت حال رو داشت میرد من تلمبه هامو سریع تر کردم هردو تو اسمون بودیم 4 …5 نوع پوزیشن عوض کردیم بعد 4 بار ارضا شدنش نوبت من بود در اوردم و همشو روی شکمش ریختم با لذت تمام همشو با دستاش خود رفتیم حمام هم دیگرو شستیم و اومدیم بیرون یکم مشروب خوردیم سیگار کشیدیم و توی بغلم خابید …الان نزدیک 4 ماهه ما باهم هستیم هر دو رضایت داریم و مشکلی برای من درست نکرده اون از امنیتی که واسش فراهم کردم راضیه و گفته همین واسش کافیه …

دختران هرزه هیچ وقت از روز تولد هرزه نبود این عمل های خدمونه که این طور میشن
دختران هرزه هیچی جز مهر محبت عشق و امنیت نیاز ندارن

پایان…****> ;)

نوشته: …


👍 16
👎 5
14557 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

655705
2017-10-02 19:39:46 +0330 +0330

چه مرد شریف و نجیبی، 🌹

0 ❤️

655709
2017-10-02 19:42:25 +0330 +0330

ما ادمها اعتماد به هم کردن رو نباید فراموش کنیم .مینا خانم هم تجربه ای مشابه من تقریبا داشته

0 ❤️

655712
2017-10-02 19:44:41 +0330 +0330

اینم از کمپ حمایت از دختران هرزه (erection) (erection) (rolling)

0 ❤️

655715
2017-10-02 19:46:31 +0330 +0330

آخی،از دست اونا نجاتش دادی،بهش جای خواب دادی،شام دادی،۴ بار ارضاش کردی…معلومه دلسوزی بوده
اما کنسرو تُن که دیگه درست کردن نداره

1 ❤️

655796
2017-10-02 22:35:34 +0330 +0330

حال نکردم با داستانت یعنی چی از دست اونا فرار کرده یا فراریش دادی اومده صاف به تو داده

0 ❤️

655798
2017-10-02 22:45:45 +0330 +0330

یدونه لایک می کنم برای پیام آخر داستان وگرنه بقیش مالی نبود
یدونه تن ماهی رو چجوری درست کردی آخه تن ماهی خودش درسته یدونه 😁 یدونه دختر یدونه بوس (rolling)

0 ❤️

655799
2017-10-02 22:59:59 +0330 +0330
NA

شرايطم در پروف بخون بيا

0 ❤️

655805
2017-10-03 01:24:43 +0330 +0330

تا اونجا خوندم که گفتی برا تشکر بغلم کرد.
مجبوری آخه؟؟؟؟؟
من که در مغازم موتوریه اومد دختره رو اذیت کنه دویدم رفتم کمک ،یارو فرار کرد.
یکم آب دادم دختره خورد حالش که جا اومد گفت شما پسرا همتون آشغالین،رفت

3 ❤️

655818
2017-10-03 05:06:02 +0330 +0330

نظر خاصی ندارم :| … یه جمله انگلیسی هست که میگه everything is possible even the word impossible is saying that “” I’m possible
یعنی هرچیزی ممکنه .حتی کلمه ی غیرممکن میگه ک من ممکنم …
ولی تمام نظرات ب یک سمت
من دلم برای สic کباب شد :-| … حقت نبود خدایی :(

1 ❤️

655825
2017-10-03 05:58:03 +0330 +0330

ب نظر واقعی بود

0 ❤️

655836
2017-10-03 08:59:52 +0330 +0330

این فردین که میگن خودتی؟

0 ❤️

655843
2017-10-03 10:01:17 +0330 +0330

خخخ
بعد ببخشيد ميشه يكي واس من توضيح بده الان اين اقاهه با اون اقاهاي تو ماشين فرقشون چيه
الت ،با الت فرق داره مگه؟؟؟

اگه نميكرديش خوب بود!!!

0 ❤️

655921
2017-10-03 19:40:36 +0330 +0330

سلام البته نه تمام مرداونه تمام زنهاودخترابدنیستندبستگی به شانس طرف داره .
منهم درسن بیست سالی چنین کاری برای ر ضای خداانجام دادم چون مانندتمام کارهام ادم خوش شانسی بودم هنوزدارم تاوان کارنیکنمومیدم وفکرکنم
تااخرعمرادامه داشته باشه!!!
(توضیح: برای اینکه طرف درشهرشون ازبدنامی دربیادعقددائم کردم وبعداز5سال که به هیچ صراطی مستقیم نشدپنج برابرمهریه بانضمام تمام مایملک نقدی وغیرنقدی راتقدیم کردم وطلاق دادم ولی دست بردارنبودوهنوزهم دچاراثاربرجامانده
هستم حالاهردوپیرشدیم ودیگرفرصت کافی توان وانرژی لازم رانداره.)
خداراشکرکن که باخوب کسی روبروشدی .
موفق باشی

0 ❤️

656107
2017-10-04 11:43:56 +0330 +0330

انقد بدم میاد به کس میگن بهشت. (dash)
ولی به حال داستان خوبی بود. لایک

0 ❤️

679991
2018-04-01 23:14:59 +0430 +0430

بگیرش

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom