داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

دلیل این که کص باز نشدم

1399/05/18

پدرم از اون کص بازای تیر بود از اونا که به صغیر و کبیر رحم نکرده. کافی بود رو یکی تیز کنه کصشو پرچم میکرد و کیرشو میله ی پرچم!اصن یه مهره مار داشت عجیب و غریب. اخرشم سر همین کص کلک بازیا گرفتن تو کیونش چاقو فرو کردن. برا شوخی نمیگم جدی چاقو تو کونش کردن! شوهر یکی از اونایی که داشته کیر پدر اینجانب رو توی کونش جا میکرده سر میرسه. طرف از اون لاتای سیبیلو… زدش جانباز کرد پدر بدبخت منو، جانباز چاقو تو کون!
اینارو از پسر عمم، محمود شنیدم اونم از عمم که رفته بود سر وقت پدر شمشیر خورده‌ام. بعد این جریان پدرم به قول خودش دیگه آدم شد ریش بلند کرد و یواش یواش شد فرمانده بسیج محل. کاری هم نیاز نداشت بکنه. چند تا دکون از ننه خدابیامرزم رسیده بود دست این دهن جریده.
آقایی که شوما باشی، ما تازه داشتیم میفهمیدیم این چیزی که لای پامونه اگه همین طور رشدش ادامه پیدا کنه از دول تبدیل میشه به کیر. بابای ما که تازه مذهبی شده بود قدغن کرده بود برام خوش و بش کردن با دخترای فامیل و در و همسایه.
تازه دست منم به زور میگرفت میبرد نماز جماعت و جلسات بسیج. ولی خود جاکش کیون دریده‌اش، راه های لذت بردن جدید رو کشف کرده بود. بجای عرق سگی اینبار شیره‌ی ناب میکشید. همراه بقیه ریشو ها نشئه میکرد. بجا زن بازی صیغه میکردن یا زن شوهردار رو چند نفری باهاش گنگ بنگ میزدن. لاشی فک میکرد از گوه خوریاش خبر ندارم اما من دو سه دفعه ای که مکان فسق و فجور بابام و رفقاش خونه ی ما بود، سوسکی جا خوردم و از اجرای این فیلم سکسی گروهی زنده لذت بردم.
از اصل داستان که قصه اولین کص زدن منه دور شدیم. احساس میکنم زیاده گویی کردم منتها باید میگفتم اینارو تا بدونین چه کسکشایی هستند این ریشو ها…
پسر عمم که بالاتر گفته بودم، سرلوحه‌ی کارش جوونی های بابام بود. سرش تو کص و کیرشم همیشه توی کون بود.
مام که آررره!!! پسر فلانی باشی ولی تا حالا کص نزده باشی، این ریختی خیلی کارت خیته.
منم چون تحت تاثیر رفتارای حاجی بازاری شدن پدرم بودم کلا تو این زمینه تِررر زده بودم.
هیچی بارم نبود اصلا اعتماد بنفس حرف زدن با دخترا رو نداشتم ولی به شدت پیگیر این داستان بودم که یکی رو زمین زده باشم تا برا یبارم شده کیر من تو دهن پسر عمم باشه. یه تلاشایی‌م کردم برا زدن مخ دخترا که نتیجه نداشت و عامل بگایی بود. 17 سالگیم که تموم شد زدم به سیم اخر. برا همین رفتم پیش احمد اقا کص باز محل. همه خانوما سر کیرش قسم میخوردن. برو و بیایی داشت برا خودش. اقا ما رفتیم پیشش، اونم توصیه کرد برا این که قبحش بریزه واست باید یبار کص بزنی متوجه بشی چیز عجیبی نیست وسط پای خانوما. گوشیشو در آورد. شماره یه جنده بود. زنگ زد یه وقت برا من میخواست که جندهه گفت توبه کرده به راه راست و رفته زیارت آقا رضا و همونجا آب توبه ریخته سرش ولی چون خیلی خاطر احمد آقامون رو میخواست شماره یکی از همکاراش رو داد. ما هم زنگ زدیم با طرف هماهنگ کردیم و پا شدیم رفتیم سر قرار. قبل رفتنم یه سر به پکیج سکس پدرم زدم ببینم موارد لازم چیه برا سکس. جدا از دو تا پیک‌نیک یه بافور و هف هشتا فندک، چند جلد کاندوم، دو تا ورق قرص ویاگرا هم بود. بقیه وسایل که به کارم نمیومد ولی ویاگرا رو برداشتم چهار پنج تا انداختم بالا با ذکر و یاد خدا راهی صحنه شدیم.

نمیدونم چرا اکثرا تو داستانا میخوان برن کص بزنن اگه طرف جنده باشه میگن یه محله کثیف کیری جنوب شهری بود مکانش. من خودم بچه جنوب شهرم دیدم که میگم ،از این خبرا نیست. کص زیاد داره. دادنم میدن، منتها پولی نیستن. رفاقتی میدن. خلاصه ما راه افتادیم سمت میر عماد مکان طرف، کلی کوچه پس کوچه رو رد کردیم رسیدیم به خونه مورد نظر. زنگ زدم به گوشی خالمون که گفت درو وا کردم بیا بالا. آقا ما رفتیم سمت در اومدیم داخل ساختمون یه دو سه طبقه ای رفتیم بالا. یه در وا کرده بود. از همون در رفتم تو. از تو آشپزخونه یه صدا اومد که بشین الان میام. یه دو دیقه بعد با یه سینی که توش دو تا فنجون چایی بود خرامان خرامان اومد سمت من. جلو روم نشست. تو این حین منم مثل باقی دوستان بکن سایت، یه ورنداز نصفه و نیمه کردمش و این توصیفاتش: قدش حدودا 165 یه تونیک قهوه ای پوشیده بود یه شلوار پارچه ای مشکی نسبتا تنگ پوشیده بود که رونای تپلش خودشو نشون میداد. پوستشم سبزه مایل به سیاه. اسمشم نگین بود. قیافه معمولی ولی به شدت بهش میخورد مغرور باشه که همین طورم بود. همین که اومد جلوم نشست بدون هیچ مکثی گفت از ساک زدن خوشم نمیاد، عقبم که به هیچ وجه! منم که طبق معمول کص میدیدم و دست و پام میلرزید لال شده بودم به نشونه تایید سرمو تکون دادم. بعد این که چایی رو خوردیم راه افتادیم سمت اتاق. اینم بگم من قبل این که برسم به خونه‌اش ویاگرا اثرش رو کرده بود. کیرم شق کامل شده بود. اصلنم نمیخوابید. آقا ما رفتیم تو اتاق. نگین خانومو لخت دیدم. یعنی تا من رفتم دیدم داره شرتش رو در میاره. از سرعت عملش خوشم اومد. یکم دقیق تر برانداز کردم. بدنش یه ریزه شکمم داشت. سایز سینه‌اش اون زمان نمیدونستم چند میشه ولی الان که فکر میکنم حول و حوش 80 باید باشه همین طوری داشتم با نگام به هفت روش سامورایی بهش تجاوز میکردم که گفت منتظر چی هستی در بیار لباستو.
منم با دستای لرزون شروع کردم به کندن لباسم. بعد از نزدیک شدن بهش شروع کردم بزور لباشو بوسیدن. گفتم بزور چون از لب گرفتنم خوشش نمیومد انگار، خلاصه با دستاش منو هدایت کرد پایین تر که گردن و سینه هاشو بخورم و بلیسم که این کارم کردم. یه چند دقیقه که گذشت خودش ازم جدا کرد. یه لحاف پهن کرد کف اتاقش و دراز کشید. لنگاشو وا کرد. منم که برا اولین بار بود داشتم کص میدیدم مبهوت کص ترکیده‌اش بودم. یه چند ثانیه بعدشم یه تف انداختم سر کیرم یا علی گویان شروع کردم به تقه زدن. سی ثانیه نشده بود که احساس کردم قراره آبم بیاد چون نمیدونستم کجا باید بریزم ازش پرسیدم بریزم توش؟ که یه نه کش دار گفت و منم که اخرای کارم بود کیرمو در آوردم تا بریزم رو در و دیوار که داد زد نریزی رو زمین من اینجا نماز میخونم…این فیلما رو دیدین که یکی میخواد از ماشین یکی دیگه بنزین بدزده شلنگ میندازه توش یه هورت میکشه بنزین شر شر بر میگرده؟ حکم اون لحظه من همین بود انگاری یکی از ته کیرم آبم رو کشید دوباره سمت تخمام چنان کیرم خوابید که تا یه ماه و نصفی با هر جور فیلم سوپری نتونستم راستش کنم اون لحظه که خاله نگین حرف از نماز زد، احساس کردم دارم تو کون پدرم تقه میزنم یه حس کیری عجیب بهم دست داد که کلا هر چی حشر بود تا مدت ها ازم رخت فرو بست. پولشو دادم و سریع زدم بیرون از خونه. این بود داستان اینکه چرا من مثل باقی اجدادم کص باز نشدم.

نوشته: داش علی


👍 35
👎 15
18500 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

906663
2020-08-08 00:44:18 +0430 +0430

سلام 😇

7 ❤️

906666
2020-08-08 00:46:54 +0430 +0430

عامو پدرت اگه کیر تیز بود خودتو میکرد

5 ❤️

906669
2020-08-08 00:47:42 +0430 +0430

خوب مینویسی
ولی اولش اضافه بود

1 ❤️

906676
2020-08-08 00:56:46 +0430 +0430

جالب بود و پرمعنی،تیکه هایی که انداختی حرف نداشت،بیشتر از اینکه بخندم تحت تاثیر قرار گرفتم درسته طنز بود ولی از نوع تلخش👌
لایک،موفق باشی

8 ❤️

906682
2020-08-08 01:01:54 +0430 +0430

آیت_الله_خامنه_ای باشه علی جون بخند به ما

1376Alone حاجی گفتم کصکیش نگفتم پسر بازه اونم پسر خودش ولک کاکو

vatovato2لطف داری عزیز اونارو گفتم تا یه مختصر آشنایی اولیه داشته باشین با زندگی بنده(هر چند میدونم به کیرتونه) اگه سرت در آوردم شرمنده

6 ❤️

906685
2020-08-08 01:04:36 +0430 +0430

Sefiddandon77 قربونت داداش همین که تحت تاثیر قرار گرفتی برام یه دنیاس

4 ❤️

906695
2020-08-08 01:15:49 +0430 +0430

لایک دوم 🌹 👍

عالی بود و پر معنی 👍 تیکه هایی که انداختی خیلی باحال بودن 😂 😎

اونجایی که گفت من اینجا نماز میخونم چشام داشت درمیومد از کاسه 😂 😳


906699
2020-08-08 01:22:32 +0430 +0430

دمت گرم جالب بود 👍

3 ❤️

906721
2020-08-08 01:42:55 +0430 +0430

برای فرمانده بسیج شدن اولش باید بسیجی معمولی بشی و سالها کون بدی بعد بری تو ستاد بازم سالها کون بدی اخرش فرمانده بسیج میشی بسیجیها به کس کاری ندارن چاخان نکن…

پی نوشت: شنل قرمزی خونت حلاله…

8 ❤️

906731
2020-08-08 02:15:07 +0430 +0430

واووو چقده من خندیدم! 😂

عالی بود و به نویسنده این داستان طنز تبریک می‌گم. واقعا طنز نوشتن و خندودن بقیه سخته.

5 ❤️

906747
2020-08-08 03:51:48 +0430 +0430

این دومیشه، دومین داستانی که تو چند شب اخیر منتشر شده و توی هردوتاشون توهینای سخیف و زننده ای به “پدر” شده.
نمیدونم چرا یه عده فکر میکن با فحاشی به پدراشون همون کسایی که اینارو با خون دل بزرگ کردن میتونن مردم رو بخندونن.
این نهایت پستی و رذالته نه کصنمک بازی برای جمع کردن دوتا لایک.
داستانتم که تگ طنز فکر کنم اشتباهی خورده. طنز بود مثلا؟

6 ❤️

906765
2020-08-08 05:50:00 +0430 +0430

آبکی

اون کس‌شعرهایی که در مورد پدرت گفتی خیلی توهین‌آمیز و بیخود و بیمزه و ناجالب بود و باعث شد که دیسلایکت کنم. کلا فکر میکنم بچه سال هستی و هنوز کس ندیدی و نکردی. ویاگرا زدی؟ چند تا؟ ولی آبت در عرض یک دقیقه اومد و کیرت خوابید برای همیشه؟ کلا داستانت در مورد بابات بود یا خودت؟ اون یارو احمدآقا کس‌باز که رفتی پیشش، قابل باور کردن نیست، معمولا این کس‌بازها، کون‌باز هم هستن و به بهانه آموزش کس‌بازی، مثل طوسی عمل میکنند و طرف رو یک راه میلغزونن. من که کلا از داستانت خوشم نیومد. شاشیدم توی ویاگرا.

ها کـُ‌کا

7 ❤️

906766
2020-08-08 05:58:57 +0430 +0430

شنل_قرمزی لطف دارید شما درسا جون 🌹

A_nilay ایول چه عالی که خوشت اومده

Wiardam مخلصیم ❤️

Driverrrr اوه اوه چه دل پری داری

2 ❤️

906768
2020-08-08 06:17:41 +0430 +0430

شاه ایکس حالا از کون دادن یا ندادنش من زیاد اطلاع ولی از قبل جریان توبه کردنشم شلخته میرف بسیج عضوش بود بعد این جریاناتم چون رفیقای گردن کلفتی داشت تونست راحت پیشرفت کنه

Mrs-Shivaقربونت لطف دارید شما ،همیشه لبت خندون باشه ایشالا

lovely_grlشما چقد آتیشت تنده… این که یه پدر کسکیش باشه دلیل نداره همشون باشن این یه موضوع واضح
بعدش این که من دارم از لاشی بازیای پدرم میگم که سر شخص من میاد وگرنه پاش بیوفته خیلی هوام داره

kokarostam در مورد پدرم که توضیح دادم بالا تر اون موقع فکر میکردم چند سالمه یا الان؟ جفتش میگم ۱۷ ۲۴
بیا آقا اصن بگیر دست خودت ببین چه مرگشه اینم عرض کنم الان شق میشه تو اون مدت نمیشد
نمی‌دونم شایدم پسر بازم بود ولی بازم دلیل نمیشه بیاد کون من با این قیافه کیری بزاری
تایید میکنم کیر تو ویاگرا

7 ❤️

906772
2020-08-08 06:56:09 +0430 +0430

رفتی پیش احمد آقا کس باز محل ،همینجوری شماره جنده برات گرفت یا درخواست ی هم داشت ؟! نکنه خود احمد آقا هم باهات اومد خونه طرف بهت یاد بده چجور بکنی !
چا قا ل

3 ❤️

906778
2020-08-08 07:37:09 +0430 +0430

General_Nazi ایشالا از سریای بعد بیشتر میخندونمتون

پویان۵۵ الان کص باز محلتون کونت گذاشته؟

407TTفدا مدا
😂 😂😂😂😂 دهنت سرویس ولی خوب کاری کردی ممکن بود کونت بزارن احتیاط شرط عقل.
نه بابا راحت باش کیرت تو کونش اصلا
قربونت لطف داری داداش ❤️

5 ❤️

906781
2020-08-08 07:57:16 +0430 +0430

قشنگ معلومه زیر بته بعمل اومدی 😀

3 ❤️

906786
2020-08-08 08:46:15 +0430 +0430

داستانت طنز خوبی داشت . فقط اینکه با رمز یا علی رفتی جنده کردی ؟ دهنت سرویس 😂😂 در کل داستان طنز بدی نبود

3 ❤️

906797
2020-08-08 10:00:15 +0430 +0430

SYisyboy اه لو رفتم چیکار کنم الان 😞

Seyyed007 اونم رو همون فرش نماز میخوند این به اون در 😬
سری بعدی میگم یا فاطمه الزهرا بخاطر تو؛)))))
چاکریم ❤️

فرهاد025 از این دید ببین که یه ترکیبی مشتیه؛))))).

Mamali_Refresh خخخخ چه شانسی آوردم اون زمان نمینوشتم پس

0 ❤️

906805
2020-08-08 11:15:09 +0430 +0430

خیلی کسشر بود، طنز نوشتن با لودگی و دلقک بازی فرق داره! دیس…

پ.ن: نویسنده که هیچ، برای بقیه دوستان میگم؛ پدر بزرگوار تو این گرونی و با دلار 25 تومنی 20-25 سال خرج خوراک و پوشاک و مسکن و دانشگاه و هزار کوفت و زهرمار دیگتون رو میده حداقل چیزی که حقشه اینه احترامشو حفظ کنید! با جفنگ گفتن به پدرتون بامزه به نظر نمیرسید ;)

7 ❤️

906816
2020-08-08 12:24:23 +0430 +0430

طنز جالبی بود . تیکه های رک و فانی داشت . با زبون محاوره ای خوب نوشتی . بسی خندیدیم
اون دسته عزیزانی که ناراحت شده بودن ازین که به مقام پدر بی احترامی شده خدمتشون عارضم که اگه یه پدر نمیتونه بی بندوبار باشه و عوضی باشه اینو بدونن که یه بی بندوبار و عوضی میتونه پدر باشه.
در مورد ویاگرا باید بگم که با پنجتاش خیلی راحت سنکوب خواهی کرد و یک جنده هیچ وقت نمیزاره بدون کاندوم سکس کنی.
در کل موفق باشی. بیشتر دقت کنی داستان های بهتری از آب درمیاری

1 ❤️

906817
2020-08-08 12:47:19 +0430 +0430

2تا خط اول و خوندم. کسی ک به باباش هرچی ک میخواد باشه اینقدر فحش بده نوشتش خوندن نداره…

4 ❤️

906832
2020-08-08 14:55:01 +0430 +0430

Driverrrr کیر شاه تو کون تک تک خایه مالای نظام

Don Andres از طرف جامعه دلقک ها از شما دوست عزیز بخاطر کسکیش بودن پدرم عذرخواهی میکنم 🙏

sex and love قربونت داداش گلم ایشالا از سریای بعد بیشتر تلاش میکنم تا داستان بهتری در بیاد ❤️

Hamidarakii باشه:)****

0 ❤️

906834
2020-08-08 15:23:04 +0430 +0430

آقا محله تون کجاست ؟؟ خانوماش همه جنده ان گویا . 😁

3 ❤️

906835
2020-08-08 15:24:58 +0430 +0430

اون جاش که نوشته بودی، سه چهارتا ویاگرا انداختی بالا رو من به شوخی و طنز گرفتم
چون بعنوان مثال، من اگه نصف ویاگرا میخورم
چشمام میخواد از حدقه بزنه بیرون
سه چهارتا قطعا میکشتم.

4 ❤️

906838
2020-08-08 15:46:28 +0430 +0430

Amirreza_tabriz68 به علت پاره ای از مسائل امنیتی از گفتنش معذورم 😞 الکی مثلا خیلی معروفیم 😂

Hooman.esf.59درست حدس زدی داداش یکم بزرگ نمایی کردم اینجا یکی نصف خورده بودم اگه اشتباه نکنم

0 ❤️

906855
2020-08-08 17:08:36 +0430 +0430

مجلوق یه تحقیق راجع به ویاگرا بکن بعد بنویس 2تا بخوری از فشار خون بالا سکته میزنی بعد تو کس میخ نوشتی چهار پنج تا ویاگرا خوردی؟ کیوووووووووووووووونی ننویس
مجلوق ننویس.

4 ❤️

906866
2020-08-08 19:52:27 +0430 +0430

چون اصل خارکسده گری بسیجو گفتی فوشت نمیدم ولی خودت به جای منم گفتی دیگه 😂

2 ❤️

906868
2020-08-08 20:23:44 +0430 +0430

داداش همین که معرفت گذاشتن ملت کونت نذاشتن خودش خیلیه، اون دادن معرفتی پیش کش

2 ❤️

906874
2020-08-08 21:50:35 +0430 +0430

همونجا که گفتی چهار پنج تا ویاگرا رو باهم انداختی بالا…همونجا بود که فهمیدم تو یه کونی پلشتی که انقد جق و سیگاری رو باهم زدی که مخت کلاً سوت شده شر و ور نوشتی…اینا به کنار…هروقت خواستی اسم جنوب شهر رو ببری اول دهنتو آب بکش بعد…این شهری که من میبینم،مثل تمام شهرهای ایران عزیزمون،هم بالاش اهل حال داره هم پایینش.منتها اینجا پایین شهرش کون کُن هم زیاد داره که طلبه کون اندامی امثال تو هستن.آره عزیزم.فرق بالا و پایین فقط همینه که گفتم.توهم گوه خوردی اگه جنوب شهری باشی دهاتی کونی.
دکمه سیکتیر هم فراموش نشه.مرسی

2 ❤️

906875
2020-08-08 22:04:24 +0430 +0430

lovely_grl

واقعا مرسی…نقدت کوتاه و عالی بود…یعنی واقعیت بود.نظر من هم دقیقا همینه خانوم.مرسی 🙏

2 ❤️

906879
2020-08-08 22:36:18 +0430 +0430

mehranirani1353 تو بشین بخور دو تا ویاگرا بخور اگه سکته کردی خونت گردن من 😕 یه جور میگه انگار نیم کیلو هروئین تزریق کردم

heshmattakchesh اگه با فحش دادن به بسیجیا بیمه میشم بگو بیشتر فحششون بدم

سیاه_مشق والا کونی که خارش میکند خودش سفارش میکند اگه اوبش داشتم مطمئنن بکن زیاده همون جا که خودت آدرسش داری از کون کردن دادن خوشم نمیاد این وصله ها هم به ما نمیچسبه

0 ❤️

906882
2020-08-08 22:46:56 +0430 +0430

Marshaall_Boss خیلی فشار آوردم به خودم عین خودت جوابت ندم فقط میتونم بگم الاغ تو داستان نوشتن سیاه نمایی شرط چهارتا نخوردم یکی نصف خوردم برا قشنگ شدن قافیش گفتم سه چهارتا.
نمی‌دونم قضیه چیه کیر جنوب شهریا نردبون کردی منتها یکی از اون معامله هایی که گرفتی تو مشتت معامله من:)))

0 ❤️

906890
2020-08-08 23:54:47 +0430 +0430

آقا چه خبره ؟؟؟؟ اون درایور چی میگه خخخخ

2 ❤️

906919
2020-08-09 00:37:49 +0430 +0430

چهار پنج تا ویاگرا خوردی قاعدتا باید میمردی
حالا گیرم که سگ جون بودی و زنده موندی
با چهار پنج تا ویاگرا چجوری کیرت خوابید که راست نمیشد؟؟؟؟
اون چاقو رو باید به کون تو هم فرو کنن که کیرت راست بشه

1 ❤️

907000
2020-08-09 08:04:01 +0430 +0430

Amirreza_tabriz68 پیکش به سلامتی شاهنشاه آریامهر می‌بره بالا :D

zcbm هوف جدی نمیفهمین یا خودتون زدین به نفهمیدن تو داستان طنز باید پیاز داغ زیاد کرد :////
همچنین تو کون تو 😘

0 ❤️

907040
2020-08-09 13:08:31 +0430 +0430

حاجیتون کون نمیکنه ما بهش بدیم؟ 😁
معمولا پیر مردا آخر عمری به کون علاقه پیدا می کنن
سایز کیرشون دو برابر میشه
و کمر به خشکی بحرالمیت هر چی میزنن نمیاد
خوراک جماعت کونی مث خودم

1 ❤️

907062
2020-08-09 15:09:07 +0430 +0430

داوش علی گوزو

در حدم نیستی.بخواب صداتم درنیاد.

0 ❤️

907102
2020-08-09 22:38:04 +0430 +0430

Lusty_Boy ماشالا تجربه 😂
ندارم از این گزینه ها برات که 😞

1 ❤️

907116
2020-08-10 00:05:16 +0430 +0430

👍خوب بود.دوست داشتم…
البته خودتم میدونی مام میدونیم خیلی جا داشت بهتر باشه این داستان،ولی در کل پسندیدم.
به امید خوندن داستانای روز به روز بهتر ازت.

بقیه دوستان نویسندمون که رفتن رو دور گشادی
یه استخر اب انار باید جور کنیم که یه تشت جوابگو نیست.
د تنگ کنین لامصبا🌹🌺

اونایی هم که زیادی رفتن رو دور کسشر ، به کیر خوابیدت بگیر،و دفعه بعدی بکوبونش تو صورتشون.

1 ❤️

907556
2020-08-11 06:09:49 +0430 +0430

دایی.جون قربونت داداش لطف داری ایشالا از سریای بعد کارای بهتر ❤️

admin_s_dad پشمام ریخته از این همه طرفداریش کردن عجب داستانی درست شده ها

1 ❤️

917072
2020-09-15 13:37:22 +0430 +0430

خوب بود پسر اما تو که از بابات قهار تری

1 ❤️

917098
2020-09-15 17:01:29 +0430 +0430

Mhd25 فدا مدا ❤️

0 ❤️

906774
2020-09-22 15:35:38 +0330 +0330

داستان کلفتی بود 😁 👌
ما هم از کاسبایه محل شماره جنده گرفتیم، ولی وقتی رفتیم 20 دیقه دم در وایسادیم 5 تا افغان تو همون تایم امدن و رفتن 😂 😂 😂
آرموم آروم از همون راهی که امده بودم سیکمو زدم پولمو دادم یه پیتزا، ولی رفیقام رفته بودن می گفتن علی مث لوله پولیکایه 5 اینچی بود 😂 😂

به معنی واقعی کلمه بابایه کصکشو جاکشی داری(فحش ندادم!) و تیکه هایه زیبایی هم حواله کردی 😁 👏 )

8 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها






Top Bottom