دل و تن سپرده

  این خاطره برای بهمن 90هست.چون باگوشی میام به اجبار چند قسمتی شده.امیدوارم خوشتون بیاد!
  .
  .
  من خیلی از سکس میترسم اما در عین حال حشرم زیاده!
  تا جایی که دوستهام هم بهم میگفتن وقتی ازدواج کنم همسرموبه زورو کشون کشون میبرم تو تخت که منو بکنه!
  برای این حشر ناتمامم دوست نداشتم bf داشته باشم که مدام ببینمش!
  تا اینکه سال90 عشقمو پیدا کردم!دیگه ترس از سکس مهم نبود برام!واقعا میخواستم لبشو ببوسمو تنشو لمسش کنم!وقتی کنارم بودو دستاش تودستم بودنمیشد خودمو کنترل کنم!تا به حال کسیو دوست نداشتم!وقتی برای اولین بار بوسیدمش خیلی گیج شدم!تو راه پله رستوران بودیم !نفسم بند اومد!لبامو فشار داده بود برام دردخفیف جالبی داشت!صداش کردم دوباره بوسیدمش!انگار تازه کشف کردم چه احساس محشریه!بهم گفت وقتی زبونتو میخورم نکش بیرون!یه وقت دیدی گازت گرفتم!1لحظه خجالت کشیدم از بوسیدنش!سخت بودتا عادت کنم و بیشترلذت ببرم! ازرستوران رفتیم به1سفره خونه سنتی که اصلا دیدنداشت!بعدازآوردن سفارشات،نشستم کنارش شروع کردیم حرفهای عاشقانه زدن!مدام داشتم به بوسیدنش فکرمیکردم!و اینکه چطورشیطنت کنیم!سرم روشونه هاش بود که لبامو گذاشتم روگردن داغش شروع کردم به بوییدنش وبوسیدن همراه با مکیدن گردنش!چندتا که بوسیدم سرموآوردبالاگفت توله سگ کبودمیکنیم زشته!خنده ام گرفت،شروع کرد به بوسیدن پیشونیو چشمو لپم داشت میومد سراغ لبام که چشام بستم!دستم تو دستش بود بردسمت کیرش!وقتی قلمبگیش حس کردم یهو ترسیدم!فهمیدخندیدوگفت نترس عزیزم تانخوایش بیرون نمیاد!دوباره بوسیدم!دیگه حشرکورم کرد!بهش گفتم نشون بده میخوام ببینمش!گفت جوون!چی میخوای؟فهمید خجالت کشیدم امااونقدرحشری بودم که باصدای آروم گفتم کیرتومیخوام!گفت جوون!بیامال خودته هرکاری میخوای بکن!دکمه های شلوارش که بازکرد1کیرگنده نیمه شق در آورد!دهنم وا موند!باتعجب گفتم این کیر خره!خندید گفت شق نشده!ضعف رفتم 1لحظه!گرفتمش دستم!پوست نرم و وجود سفتش1تناقض جالب داشت!خواستم باتوجه به فیلمهای زیادی که دیدم براش جلق بزنم امادیدم راحت نیست!چون پوستش ظریفه!بهم گفت اگه بدت میاد نخور!نگاهش کردم گفتم چندشببه عشق خوردنش کسم خیس شد!سرمو خم کردم گذاشتم دهنم!تاجایی که میتونستم بردم دهنم آروم بامکیش درش آوردم!وقتی کشیدم بیرون1آخ خوشگل گفت که دلم ضعف رفت براش!با زبونم به سرکیرش ضربه میزدم1بارهم سعی کردم توسوراخ کیرش ببرم!خنده اش گرفت ازم خواست نکنم!امامن بدجور از سرکیرش خوشم اومدخیلی نرم و خوردنی بود!واسه همین با لبم هی میک میزدم وبازی میکردم!خیلی کنجکاوانه رفتم سراغ تخماش!توفیلم دیدم میخورن میکنن تو دهنشون!منم بامکش کردم تو دهنم!جالب بودکه 2تا چیز گرد و لیز تو1پوست پیچیده شده بودن!بهم گفت آروم!نکش!درد میاد!واسه همین بوسیدم تخماشو بابوسه کل کیرشو دور زدم!بعد همشو کردم دهنم شروع کردم خوردن!بالاپایین که میکردم هی قربون صدقه ام میرفت!دیدم دستشوگذاشت رو سرم فشار میداد بره ته حلقم!کیرش خیلی گنده!مخصوصا واسه دهنم!واسه همین درش آوردم تا گرفتگی دهنم کم شه!وقتی کشید بیرون پرسید میتونی تا ته حلقت ببری بخوره به زبون کوچیکه؟گفتم دوس دارم جر بده!عق بزنم!گفتجووونو چندتا انگشت کرد دهنم ساک بزنم!منم دستم به کیرش بود!گذاشتم دهنمو تاته فشار دادتو دهنم!داشتم از عق خفه میشدم اما باحال بود!تند تند سرمو تکون میدادم!اون هم شروع کرد به تلمبه زدن تو دهنم!یهو حس کردم دهنم شور شد!که بعدش بهم گفت آبش داره میاد چه کنه!سرمو داشت میکشید که کیرمو در بیاره!اما با صدا بهش فهموندم بریزه دهنم!وقتیریخت حس کردم ته حلقم لزج شده سریع درش آوردم!آبش داشت میومد!خیلی پرش داشت!حتی رو لباسامون و قالیچه آلاچیق ریخت!بلافاصله دستمال گرفت سمتم که بریزمش تو دستمال!چون بار اولم بود حالم بدشد!کلی ناراحت شدوعذر خواهی کرد!امابهش گفتم فقط مهم خوش گذشتن بهت بود!خوب بود؟که بهم گفت بهترین تجربه ساک زدن واسش بود!من هم کلی کیف کردم!نمیدونم چرا اما از آرامشش منم آروم شدم!
  .
  .
  امیدوارم خوشتون بیاد.شاید تجربه های بعدی هم نوشتم.راستی همین1قسمت این داستان!


  نوشته: گلسار

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   fdd
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • خوشمان نیامد


  •   عبدالفارق میتسوبیشی
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • خب بسیار هم عالی نوش جونت.ایشالا که همش گوشت بشه بچسبه به تنت.اونم تو این گرونی گوشت و لبنیات


  •   پخش و پلا
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • اینجا آرایه ادبی استفاده کردی مثلا؟؟! :
   پوست نرم و وجود سفتش1تناقض جالب داشت!
   لابد کلی هم حال کردی وقتی اینو نوشتی!!! تو سفره خونه از این غلطام میکنن؟! میشه آدرس سفره خونه رو بدی ما هم یه فیضی ببریم؟!
   برو خودتو مچل کن
   ولی خب به دخترای جوون توصیه میکنم همینجوری ساک بزنن واسه دوست پسرشون


  •   sarah.asal
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • این خاطره برای همین ماه پیش بود.به جون خودم راست میگم.
   یه روز با یه پسره دوست شدم انقدر که من حشریم بردمش وسط میدون آزادی با هم سکس کردیم
   خب بچه ها این داستان من بود امیدوارم دوست داشته باشین
   سارا هستم 14 ساله از دارقوزآباد
   من از سکس میترسم ولی حشرم بالاست. ( اینو واسه من معنی کن لطفا)
   خجالت بکش دختره دروغگو مردم رو مسخره کردی یا احمق فرضمون کردی؟وسط سفره خونه؟چرا چرت میگی؟ریخت دهنت قورت دادی نه؟پورن زیاد دیدی فکر میکنی تو عالم واقعیت هم همینه اشکال نداره خوب میشی.
   ما ها با شما ها شدیم 70 میلیون نفر؟!!!!!!!!!!


  •   wolfling
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • سارا کشتىش!
   چقدر شماها به داستانا گىر مىدىن!!!
   اسمش روشه دىگه, داستان.
   قرار نىست ک رمانهاى شکسپىر رو بخونىم اىنجا!
   ىکى مثه ما اىنارو مىنوىسه …


  •   samantha
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • عجب سفره خونه ى كويتى ! تخت كناريتونم حتما داشتن جلق ميزدن


  •   mahdi_manti
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • احیانا اون سفره خونه تو خونه پسره نبوده ؟


  •   Ah_ooh22
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • man raje be negaresham aslan modaei nistam!pas intor ghezawat nakonin!


  •   yas-n1
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • bad nabod.edame bede.vali na inke faghat az sex begi.esme dastanet entezare khondane ye dastane asheghanaro to adam be vojod miavord vali...


  •   shahin shomal
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • زیاد بد نبود


  •  
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • من امروز خواب موندم ولی دوستان به درستی نظر دادند..پس زیاد پر حرفی نمیکنم...


   چند سوال:


   1- بوسیدیش ولی یه درد خفیفی داشتی؟.....بوس رو واسه من تعریف کن؟...شاید من اشتباه میکنم....صورتش کیر


   داشت؟...کیرش صورت داشت!!...من کسخلم ...تو کسخلی!!..ای خدا چرا من نمیفهمم چرا من رو مثل اینا جقی نکردی تا بفهمم...


   2-پوستش نرم ولی خودش سفت؟.....ضعیفه مگه پسره با کیرش ملات و آجر کشیده بالا که پوستش زمخت بشه؟...تناقضش چیه؟...


   خدا!! جلق زدن هم فیلم دیدن میخواد؟...با کی طرفم؟ بیوگرافی بده شاید تونستم به زبون خودت صحبت کنم...


   حال بهم زن...اوسمیخ حداقل 2ساعت باهم بیرون بودید بعد کردی توی دهنت...من که پسرم تگری زدم ...آبروی دخترا رو بردی...بوی عرق وکثافت نمیداد اون کیر؟....اه اه کیر ندیده...جای شرت روی کیرش مونده بعد ....اوغغغغغغغغغ


   3- اینا همش توی سفره خونه اتفاق افتاد؟.....درسته دید نداشت اما به بیرون...سفره رو با پیاز ونمکدون لوله کنم بعد کنمش توی کون نداشته ات..


   4-تخممش خوردی؟.....مگه ننشسته بودید؟....اشکم دراومد آخه چه جوری؟...چرا من خنگم!! ...یه حالت داره ..تاحالا مشق


   نوشتی؟...یه حالتی هست که دمر میخوابی یه متکا میزای زیر شکمت ؟...فهمیدی چه جوری میگم که،اونجوری خوابیدی تخمشش رو خوردی؟.....قبول کن بازم نمیشه!!....یا حالت طاق باز خوابیدی؟......کمکم کنید...SOS...SOS


   درآخر...


   آبش پرش زیاد داشت؟
   توقوی ...اصلا پسره انگشتر آبپاش(یه انگشتر بود یه پمپ داشت که میزاشتی کفه دستت بعد فشار میدادی.)..


  •   ابي آناكوندا
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • اسم اون سفره خونه (گلسار و پدران) نبود ؟
   زنیکه جنده ، وسط سفره خونه چجوری واسه اون پسره ساک زدی که گارسون به کونت نزاشت ؟
   اول بهش گفتی (این کیره خره) بعد میگی (پوستش لطیف بود) ! کونده خانوم تو میخواستی زبونت رو فرو کنی تو سوراخ کیر !!! اصلا تو کیر دیدی ؟ یا همه از پشت بهت گذاشتن ؟؟؟
   همه ابش رو خوردی ؟؟؟ کونی عزیز ، هر چیزی تو فیلم سوپر میبینی دلیل نمیشه که بتونی انجام بدی !! من خوئم دیروز یک بازیگر دیدم 3 تا گلوله خورد تو نخاعش ولی تا طرف رو نکشت خودش نمرد !!! حالا به نظرت منم میتونم این کارو بکنم ؟؟؟
   ابش با فشار اومد و ریخت رو طاقچه !!!!!! من که خیلی دلم میخواد بدونم اون چه سفره خونه ای بوده که شما دوتا بقل طاقچه سکس کردین و کسی نفهمید !! (معمولا بقل تاقچه ها پر هستن حتی تا دو تا تخت کناریش)
   برو عزیز جان که ریدی


  •   sootedelan
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • بچه ها زیاد گیر ندین صحنه ساک زدنو قشنگ توصیف کرده بود... ولی خوب یه توهم بوده شاید هم یه خواب... قرار نیست که همه داستانها واقعی باشه.. بچه آرزوهاشو با یه رویاپردازی خوب توصیف کرده بود...


  •   Ah_ooh22
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • Taghche?!!
   Man goftam ghaliche!!!


  •   Ah_ooh22
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • Chandta mored hast ke khastam moshakhas she ta jalqi haye mohtaram mikhunan wa hawaseshun mire be tekun haye dasteshun bedunan!!!
   1.sofre khune hashye daryaye khazar alachigh tu bagh dare wa har alachigh hodude 3metr az ham fasele dare!!!!taze har alachigh ba nailon ya chadori wa ney be khatere sardie hawa pushunde shode!
   2.are,man mesle shoma ba tajrobeha zire har kasi naraftam ta tedade kir haei ke didam bishomar bashe wa anatomio sheklo formesh dastam biad ta az neweshteham ke bar asase tajrobe man tu sharaiete ruhie khasi k por az esterese bardasht haye chert nakonin!!!
   3.goftam az sex mitarsam ama hasharam balast chon mikhastam in heso beresunam ke
   Awalan mizane khastane eshghamo beresunam sanian shahwate ziadamo ke baes shod tu ye makane namonaseb ke khataresh balast chetor jawgir shodam!(harchand nemunehaye digei ham az in jawgir shodanam hast:-p ke shayad agar hame naian began tawahome benewisam:-p).
   4.waghti yehoei wa baraye awalin bar buside shy tabiaatan tarafe moghabel labhato mimake wa waghti yeki mesle man ghafelgir she harkati anjam nemide!dar natije be khatere makidan labha ye feshari dade mishan manzuram in bud bahush! be Khyale khamet tahe bache zerangi?!!! He....


  •   idolsina@yahoo.com
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • ابه اون اومد سفارشاتون نیومد


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو