دوران مجردی بعد ازدواجم

  سلام دوستان اولین داستانم رو براتون مینویسم
  اسمها واقعى هستن
  حامد هستم با ٣٦ سال سن
  قدم ١٧٥ و سبزه با هیكلى متوسط اصلا سكسى نیستم
  حدودا دو ماه پیش با خانومى آشنا شدم كه مطلقه بود و از من ٤ سال كوچیكتر بود توى هواى پاییزى توى خیابون دیدمش و با موتور بودم اصلا نمیدونم چى شد كه با هم اوكى شدیم چون خیلى وقته دختربازى نكردم تعجب كردم كه بهم چراغ سبز نشون داد،فرداى اون روز خونه دوستم محمد بودم و داشتیم مشروب میخوردیم (سگى) كه گوشیم زنگ خورد شادى بود بعد احوال پرسى پرسید كجایى كه منم بهش گفتم خونه دوستم محمد هستم ازش خواستم بیاد و پیشم باشه كه قبول كرد و اومد از زمانى كه اومد همش كرم ریختم و سر به سرش گذاشتم و یه ﭘﻴﻚ بهش دادم اونم خورد همون یك پیك رو خورد و ادامه نداد، بعد نیم ساعت تخته بازى كردن و قلیون كشیدن و مشروب خوردنه من و محمد شادى گفت میخواد بره (ظاهرا خیلى بهش خوش نگذشته بود) خلاصه رفت توى اتاق كه لباس عوض كنه پشت بندش من رفتم توى اتاق روى تخت نشستم و نظاره گر پوشیدنه مانتوش بودم كه یهو دیدم دستش رو دراز كرده براى دست دادن و خدافظى
  دستش رو گرفتم و بدون اینكه بلند بشم كشیدمش روى تخت توى بغلم و لب گرفتم ازش كه بدون مقاوت همراهى كرد یه دقیقه لب گرفتیم از هم و گردنش رو بوسیدم و دستاش توى دستام بود یكى از دستام رو آزاد كردم بردم سمت كونش،كونه نرم و گوشتیش مانتویى كه تنش بود مزاحم بود زدم كنار و دستم رو بردم روى كمرش و روى كش شلوارش یواش یواش دستم رو بردم توى شلوارش و كونش رو كه یه شورت تورى تنش بود رو لمس كردم بدن سفیدى داشت تاپى كه تنش بود یقه ى بازى داشت و یكم خودش یقه تاپش رو داد پایینتر و تقریبا خط سینه هاش بیشتر معلوم شد و من بیشتر حشرى شدم (خیلى روى سینه حساسم) لبام رو گذاشتم روى خط سینش و شروع كردم خوردن خودش همراهى میكرد بیشرف، بلند شد مانتوش رو درآورد با همون تاپ و شلوار دوباره شروع كردیم به معاشقه خیلى حس خوبى بود، بوى تنش عالى بود نرمى و سفیدى تنش دیوووونه كننده بود لب میگرفتیم از هم و من دستم از توى شلوار و از روى شرتش روى كونش بود خودش سینه هاشو درآورد با سوتینى كه تنش بود نوك سینه ش رو از روى سوتینى كه مشكى بود و تورى لیس زدم نوك خوش رنگى داشت (قهوه اى كمرنگ با هاله اى كوچیك )و سفت شده بود كم كم سینهاش رو درآورد كامل و خودش گذاشت دهنم این دیوونه كننده ترین صحنه بود برام وقتى سینه گذاشت دهنم كیرم سیخ شده بود و داشت شورتم رو پاره میكرد دست گذاشت روى كیرم از روى شلوار و گفت دربیار كیرتو خودم براش باز كردم شلوارمو ولى خودش كشید پایین و شروع كرد كیرم رو خوردن جورى میخورد كه انگار اصلا كیر ندیده بهم گفت بایستم و اون روى زانو ساك بزنه برام تمام مدت كه ساك میزد تا ته میكرد توى دهنش و تف از بغل كیرم میریخت روى پستوناى خوشگل كه سایزش ٧٠ تا ٧٥ میشد اونقدر خورد كه صداى ساك زدن و ناله هامون اتاق رو برداشته بود خسته كه شد دراز كشید روى تخت و اشاره كرد برم كنار صورتش و دوباره برام ساك بزنه توى همین حین شلوارش رو درآوردم و رفتم بالا سرش همونجور كه داشت میخورد من با كسش كه هنوز شورت پاش بود بازى میكردم خیس و داغ طاقت نیاوردم و خم شدم روى ساق پاهاى سفیدش و از انگشتاى خوشگل پاهاش شروع كردم خوردن چون اومده بودم پایینتر براى خوردن انگشتاش كیرم رفته بود روى سینهاش یكم رفتم بالاتر و كیرم رو گذاشتم دهنش و خودم روناى توپولش رو شروع كردم به خوردن از روى شورت لیس میزدم كسش رو ولى هنوز زبونم به خوده كسش نخورده بود لعنتى بوى خوبى میداد كسش یادمه همه صورتم رو به شورتش مالیدم و اونم هرازگاهى كیر منو از دهنش درمیاورد و میمالید به صورتش و جون جون عجب كیرى میكرد و منم با حرفاش حشرى تَر میشدم و بیشتر و بیشتر میخوردم از روى شورت،شورتش مشكى تورى بود و سفیدیه كس قلبه ش مشخص بود مخصوصا كه دیگه شورتش خیسه خیس بود از آب دهن من و آب كس خودش،كنار زدم و لبام رو گذاشتم روى كسش و با یه انگشتم شروع كردم به انگشت كردنه هم كسش و هم كونش كه ناله هاى خیلى نازى میكرد و بیشتر تحریكم میكرد
  مشروب باعث شده بود دیرتر ارضا بشم، در حین خوردن كسش دیگه طاقت نیاورد و ازم كیر میخواست بلند شدم و پاهاى نازش رو دادم بالا و بهم چسبوند و گفت بكن توى كسم كیرتو
  كیرم رو كردم تو و ناله اى كرد كه دیوووونه كننده بود آروم و با حوصله داشتم میكردمش و همزمان پاهاى نازش رو آوردم جلوى لبام و توى چشماش ذل زدم و آروم شروع كردم خوردنه پاهاش، یه چند دقیقه كردم توى اون پوزیشن كه خودم خسته شدم و كیرم رو درآوردم و دوباره كس و كونش رو خوردم ، داگى شد از پشت موهاى مشكى و بلندش رو گرفتم و كیرم رو كردم توى كسش و یكم سرعت گاییدن رو بیشتر از پوزیشن قبل كردم كون خوشگلش جلوى چشام بود و به حركت كیرم توى كسش نگاه میكردم و ناله هامون دیوونه كرده بود جفتمون رو، كسش قرمز شده بود از شدت گاییده شدن و انگشتم روى سوراخ كون تنگ بود یه تف انداختم روى سوراخ كونش با انگشت شصت آروم كردم توى كونش خیلى تنگ بود و لذت میبرد و میگفت جووون بیشتر فرو كن توى كونم، از حالت داگى خسته شد ازم خواست كه ساك بزنه برام دوباره و حالت 69 شدیم و دوباره شروع كردیم به خوردن همدیگه،داشت آبم میومد كه بهش گفتم ولى از دهنش درنیاورد و بیشتر فشار داد توى دهنش و همه آبم رو خالى كردم توى دهنش و خودش هم ارضا شد، دراز كشیدم كنارش دستمال دادم بهش كه آبم رو خالى كنه ولى خورده بود همه آبمو،ازم لب میخواست ولى راستش برام سخت بود لب دادن فقط سینهاش رو خوردم و ازش تشكر كردم از حالى كه بهم داده بود
  بعد سكسمون و تشكر كردن یكم خوابید و من رفتم پیش دوستم محمد و یكم مشروب خوردم و قلیون كشیدم شادى بعد چرت اومد پیشمون یكم خوش گذروندیم و حرف زدیم و حاضر شدیم براى بیرون رفتن


  شاد باشید دوستان
  نوشته: حامد

 • 3

 • 23
 • نظرات:
  •   Bad.boy22
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • اول


  •   Q.mars
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • من اصن میام اینجا ک ب کسی ک میگه اول بگم کیرخر حالا مهم نیس ک خودم باشم یا کس دیگه


  •   تنها-شب
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • به خدا تو برازرز هم انقد سریع پا نمیدن


  •   ashkanlovekarajj
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • بگو جنده آوردی دیگه


  •   Mah_mb7
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • اول اینکه به تخم ما هم نیست داستانت و اسامی واقعیه یا نه.
   دوم اینکه نقطه هات کو؟ همش ویرگول؟


  •   amir21mash
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • مشروب خوردی (سگی)
   حتما بهمن میکشی فاز مارلبرو میگیرت:/


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،3 هفته
   • 19

  • فیلم تمام نه یارد رو یادتونه بروس ویلیس با ماتئو پری (همون که تو فرند نقش چندلر رو داشت) بازی کردن؟ تو یه صحنش بروس ویلیس دست چندلر رو رو پستونای زنش میبینه شبش میبرتش عرق خوری صبح بیدار میشن میبینن لخت مادر زاد تو تختخوابن چندلر میپرسه چرا لختیم؟ میگه عرق خوردیم گرممون شد میگه چرا کونم درد میکنه؟ میگه از پله افتادی!! موقع رفتن که درو باز میکنن یهو چندلر میگه جاکش اینجا که پله نداره!!!! (biggrin) احتمالا قضیه اینه ممحد برده مستش کرده صبح پرسیده چرا لختم؟ گفته خانوم اوردیم!!! (biggrin) (rolling) (devil) (biggrin)


  •   Gozaran
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • اسمها واقعی هستند
   شماره هم میدادی
   انگار واقعی بودن و نبودن اسم شده آپشن


  •   Blue_Angel
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • نگارشت خیلی بد بود
   نگارش خوب باعث میشه خواننده با اشتیاق ادامه بده حتی اگ داستان واقعی نباشه
   نگارش بد بعد هم باعث میشه نخواننده کامل نخونده دیس بده حتی اگ داستان واقعی باشخ


  •   chiiman
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • خود سر تیتر انقد تناقض داشت که به متن نرسیدم :(


  •   Pirefarzane
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • دیگه ننویس . . . . . .. . . . . . . . . . . اسمها واقعی هستن.وای چقدر تعجب کردم.!.به تخم چپ بچه‌های شهوانی.اون یکی میگه اسمها واقعی نیستن.وای چقدر حیف شد که واقعی نیستن.!خوب به تخم راست بچه‌های شهوانی.جوون مادراتون این داستان اسم رو ول کنید.نویسنده معلوم الحال رو هم که توی این نصفه شبی حوصله غشو کشیدنش رو ندارم.بقیه از خجالتش در بیان انشالله.خدایش شاه ایکس پسر عجب کامنت باحالی گذاشتی.دمت گرم..


  •   .سامان.
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • کیرم دهن اون کسکشی که بگه اول
   گفتی اسما واقعیه؛ناخودآگاه خندم گرفت بس که سر تعویض اسم، کیر تو کون کستان نویسا کردم.
   شاه ایکس یعنی دهنت سرویس؛خیلی خندیدم، با کامنتت یاد اون رفیقت پیمان افتادم.


  •   Mustang.gt
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • حالا دقیقا ما باید چیکار کنیم .؟؟؟


  •   Hot_red_pepper
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • شلوارش کش داشت (dash) (biggrin)

   یا جندتون شلوار کردی پاش بوده و بقیه داستان درسته
   یا از دسته خالی بستیو داستان این بوده که دوستت با شلوار کردی تو عالم مستی کونت گذاشته
   نکشیمون سگی


  •   سیاه_مشق
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • داداش یه سوال داشتم ازتون به قول شاعر
   میمیری کس نگی ؟ میمیری زر نزنی ؟ میمیری کس ننویسی ؟
   مملکت این قدر بکن داره چرا آمار فروش گلنار پایین نمیاد ؟!


  •   RADYABE KOS
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • یک:ازدواجت کی بوده که عره گوزشو کردی عزیزم!؟


   دوم:با تعریفی که از خودت کردی منو یاد نفرین ابدی گلنار انداختی.


   سوم اینکه هر کس نکرده ای میدونه تکپر عمرا تو جای نمیخوابه که نفر سومی وجو داشته باشه،مگر اینکه بیار باشه.
   و در آخر بگم بهت اگر داستانتو جوری مینوشتی که در آخرش مشخص میشد که رفیقت هم تورو گاییده هم تاییرو بهتر میشد و به واقعیت نزدیکتر بود.


  •   ایکاروس
  • 1 ماه،3 هفته
   • 7

  • با یک تماس زنه اومد به مکان ! نویسنده ی داستان موتور داشت که با زنه آشنا شد اگر ماشین داشت چی میشد پس ؟!.
   عجیبه !!!
   حالا اسمها رو واقعی نوشته ، نگرانم مامورین سی آی ای دستگیرشون نکنن !!!


  •   arsh2452
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • این حامد همون موتوریه است که جنس میفروشه ! ازش جنس نگیرید ! ببینید جنسهاش چه بلایی سر خودش اورده ! دیگه مخش موچول شده ! (biggrin)


  •   sexybala
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی. کوس


  •   saeedno15
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • از کدوم سیاره میاید که قرار اول خونه میزارید و طرف به راحتی میاد کنار دوستتون بهتون کس میده آخه. (dash)


  •   Eshgho_halle_sexi
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • نیاز مبرم به دکتر داری


   البته اگه میشناختمت مستقیم میبردمت همدان تحویلت میدادم


  •   Ginglz
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • عجب


  •   ehsan9705
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • یهویی با هم دوست شدن
   یهویی دادن
   یهویی کونتو به باد ندی کونی


  •   saeed7989
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • تا اومد دیگه نخوندم چون عنم اومد رفتم خلو برینم


  •   Smoker70
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • بری جنده خونه سفارش جنده بدی اینقدر سریع نمیشه تازه بخوای جق هم بزنی باز یکم بیشتر طول میکشه شما کونی لزیز اکتشاف بزرگی کردی برو کشفتو به ثبت برسون علم پیشرفت میکنه با اکتشافات تویه ملجوق تخیلی


  •   saeed7989
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • تا اومد دیگه نخوندم چون عنم اومد رفتم خلو برینم


  •   Marshaall_Boss
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • انقدر کیری و عجله ای شروع کردی که اصلا نخوندمش چون بقول بچه ها کستان بود.ضمنا از نظر من تو همون جنده هه زودی که بچه محلاتون وقت عرق خوری تورو بلند میکنن میبرن میکننت....اگر اجازه میدادی درد سوراخت آروم شه و بعد کستانتو بنویسی خیلی خوندنی تر میشد.


  •   Tomas39
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • الان اسم داستان چه ربطی به داستان داشت؟
   شهوانی چرا کصچت شده؟زن مطلقه و مرد شوهردار چرا ؟


  •   Mobin18836
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • بدبخت محمدم فقط صدای جیغ زدنتون رو گوش میداد
   خو یه حالیم به اون میدادین


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • یه نقشی غیر از کیر شدن برای این محمد بدبخت تو داستان درنظر می‌گرفتی کسخل خان


  •   arash.abi
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • با این حال و احوالت انتظار نداشتیم کونیاک بخوری،
   ....
   برکت رفته از مخ زنی
   قدیما چقد تلاش میکردی، طرف بیاری سر قرار، الان یارو صب با موتور مخ میکنه، فرداش طرف میاد میده میره


  •   Daniani
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • بوی کس


   یه سوال دارم من دماغممو ریدن توش یا این کسایی که خوردم بو بهشت نمیدادن
   اخه عن اقا یکی کس نکرده باشه نخورده باشه باورش میشه واقعاً کس بوی بلک افغان میده
   یجوری مینویسن کسش بوی خوبی میداد بسیار سفیدو زیبا بود
   نه بابا چارتا خانوم خودشون بگن کسشون بوی باس میده
   جقی جان تو کیرتو اب کیرت بوی لیمو نعناع میده


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو