دوستم زن جودوكار منو كرد

1391/04/13

زن من جودو کار هست. یازده سال جودو کار می کرده واز سنّ ۱۰ سالگی حسابی حرفه ای شده تا حالا که۲۰ سال سنّ دارد و ما دو ماه است ازدواج کردیم. تمام فکر وذکرش جودو هست وهمیشه در حال تمرین بوده.
از ماه قبل یعنی یک ماه بعد از ازدواج ما تمرین او شدیدتر شد.چون مسابقات انتخابی برای کشوری بود واون می خواست حتما انتخاب بشه.
اما هرروز می اومد خونه گریه میکرد ومی گفت توی تمرین کسی‌ هست که او راهمیشه شکست میدهد.
پرسیدم کی‌ هست گفت دوست پسرش قهرمان کشور است و با او تمرین میکرده وبخاطر همین خیلی قوی وتکنیکی هست.
اسم دوست پسرش رو پرسیدم وگفت تو جودو کارها به علی غول معروفه. یهو مخم جرقه زد. علی غول همکلاس و دوست صمیمی‌ دوران دبیرستان من بود که مدتها که گمش کرده بودم.
زنگ زدم دوستام وشماره اونو پیدا کردم وهمون اول بهش گفتم منو می شناسی؟ خیلی مودبانه گفت نه. گفتم کس ننت. حالا می شناسی؟ یهو منو شناخت وکلی با هم شوخی کردیم وخندیدیم ودعوتش کردم خونه مون برای شام.
وقتی اومد از هر جایی‌ حرف زدیم و تا فهمیده بود من ازدواج کردم یه کادو آورد گرون قیمت. گردن بند طلا سفید نازک برای زنم. به زنم می گفت من شما رو کجا دیدم؟ زنم هم گفت دم در باشگاه جودو.
تا حرف جودو شد اسم دوست دخترش رو گفت وبعد شروع کرد ازش بدگویی که اون خراب بود و با هم به هم زدیم واز این حرفها. زنم خوشحال شد و باهاش در مورد مسابقات انتخابی حرف زد. علی نقطه ضعف‌های او را شروع کرد رو کردن.یاسمن هم تند تند می نوشت اون چی می گه. علی گفت اینجوری فایده نداره برو لباس بپوش بیا. خودش با تی شرت تنگ و شلوار لی بود. زنم با کله رفت لباس عوض کرد و کمربند سیاه رو بست روش. یقه‌ اش بازبود واز هیجان حواسش نبود تا بالای کرستش پیدا بود و سینه‌های سفیدش رو انداخته بود تو چشم علی.وزن یاسمن 60 کیلو و علی غول ۱۱۰ کیلو بود.شروع کرد چند تا تکنیک بدل به اون یاد دادن و بعد یاسمن حمله میکرد واون بدل می زد وبا زور خود یاسمن اونو مثل خیار می زد زمین.
کم کم حس کردم علی هر باری که اونو می‌زنه زمین دستش یه جاست. یه بار رو سینه‌های یاسمن، یه بار رو رون پاش،یه بار از لنگ شلوار دستش میرفت تو. بمال بمالی بود که نگو.
علی چند تا فن خشن یادش داد بهش که حال دوست دخترش رو بگیره. بهش گفت تو تمرین نزن واینا برگ برنده ات باشه. نگه دار واسه مسابقه. اونجوری سورپرایز می‌شه.
همینجور که خیس عرق بودن وتمرین می کردن یهو علی یه فن پیچیده زد یاسمن رو خوابوند به پشت،دستای کلفتشو انداخت زیر تن یاسمن و اونو بلند کرد رو سینه‌های خودش. بعد گفت این فن اصلا راه فرار ودفاع نداره.یاسمن تقلا می کرد در بره وعلی قشنگ داشت اونو خشک خشک میکرد. منم دهنم باز مونده بود. تی‌ شرت علی از جلو پاره شد و سینه‌های بدون مو و عضلانی اون افتاد بیرون. با خنده به یاسمن گفت لباس منو پاره میکنی‌؟ اونو چرخوند و خوابوند زمین و شروع کرد قلقلک دادن اون. خودش رو از پشت قفل کرد به اون وخوابید روش وسینه‌ها و شکم و گردنش رو گاز گرفت. صحنه حسابی‌ سکسی‌ بود. من بلند کرده بودم.
علی گفت اگه شوهرت نبود همینجا لختت می‌کردم. اونم گفت عرضه نداری. علی با دو حرکت اونو چسبوند به زمین و بعد لباسش رو از پشت کشید بیرون .یاسمن با یه کرست سیاه خوابیده بود زیر بدن سنگین علی. می‌خواستم جلوی این بازی‌ رو بگیرم ولی‌ یه حسی نمیذا شت. یاسمن هم به من نگاه میکرد و من سرم رو به تایید تکون دادم.علی با دست دیگه شلوار اونو کشید پایین و صورتش رو چسبوند لایه پاهای اون.زبونش رو مثل مار کرد تو بند شرت اون و فرو کرد تو. یه لکه رطوبت رو شرت صورتی‌ اون دیده میشد.
علی با دست کرد توش و بعد انگشتش رولیس زد ودوباره تا ته کرد تو سوراخ زنم. گفت اینجوری ناک اوتش کن. بعد با دندون کرست رو داد بالا و سینه‌های اون رو گاز گرفت. یاسمن از درد جیغ زد. من خواستم بلند شم ولی‌ چسبیده بودم به زمین. علی شرت رو با یه حرکت پاره کرد وپرت کرد کنار، دستاشو کرد تو سوتین که از جلو باز میشد،من همیشه واسه باز کردن چفت کرست مشکل داشتم. علی با یه حرکت بازش کرد و شروع کرد به مکیدن سینه‌های اون. با وزن زیادش اونو چسبونده بود به قالی و دستای اونو بالا سرش چسبونده بود به زمین. بعد یه لب طولانی‌ گرفت و همزمان که لب می‌گرفت نوک کیرش رو گذشت در سوراخ. یاسمن خودش رو جا به جا کرد تا اون بذاره توش. سرش که رفت تو با یه حرکت تمام کیر رو کرد تو. کلفت بود اما کوتاه تر از من. صدا جیغ تو دهن علی خفه شد. دستشو ولش کرد و اون با مشت علی رو میزد. اما انگار به آهن مشت میزد. علی همینجوری فشار میداد تو. تا ته رفته بود اما باز فشار میداد. یهو یه زلزله شدید بدن یاسمن روفرا گرفت. می‌لرزید و جیغ میزد و علی با دهانش صداشو خفه میکرد.
یه چند دقیقه بعد قلپ قلپ آبش رو ریخت توش و من به سرعت جاشو گرفتم و شروع کردم به کوبیدن. آبم همون لحظه اول اومد. علی دوباره اومد سر وقت یاسمن و شروع کرد به کردن دوباره. تا صبح فردا مشغول بودیم و بارها و بارها اونو کردیم. بوی سکس اتاق خواب رو پر کرده بود.
یاسمن قهرمان استان شد و البته علی هم شد کمک مربی‌ تیم. با هم اردو‌های استانی زیادی رفتن و من فقط آخر هفته‌ها علی رو دعوت می‌کردم تا کادو‌های گرون قیمتی واسه یاسمن و من بیاره. یه طورایی الان سه ماهه آخر هفته ها زنم دو تا شوهر داره ومن لذت می برم می بینم می تونیم اونو به اوج لذت جنسی برسونیم.

نوشته: ؟


👍 4
👎 11
223383 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

323577
2012-07-03 15:05:08 +0430 +0430
NA

خیلی چرت ، آبکی و بی خود بود!!! اینقدر آشغاله که حتی ارزش نظر دادنم نداره… گــُه به قبر بابات که مزخرف و دروغ بهم میبافی و با وقاحت تموم هم تایپش میکنی و وقت مردمو میگیری…

0 ❤️

323578
2012-07-03 15:09:29 +0430 +0430
NA

زنتو بیار ماهم در خدمتیم.

0 ❤️

323579
2012-07-03 15:12:27 +0430 +0430

کوسکش چرت ننویس من الان یه ساعته دارم به این کوسشعرات میخندم !!!دوستان هم زحمت نکشند بخونند دوستمون کوششعردونی اش پاره شده داره جفنگ می نویسه!!

0 ❤️

323580
2012-07-03 15:16:40 +0430 +0430
NA

کیرم تو داستانت کیرم تو مغز سرت
که اینو نوشتی

0 ❤️

323581
2012-07-03 15:44:39 +0430 +0430
NA

|( |( واقعا چی باعث شد فکر کنی علاقه داریم راجب بی غیرتی تو و جنده بودن زنت بدونیم حالم به هم خورد از این همه دروغی که به هم بافتی
مزخرف بود
نخونید که خیلی بیخوده

0 ❤️

323582
2012-07-03 15:47:27 +0430 +0430
NA

به شدت مســـــخـــــره بود
بی غیرت

0 ❤️

323583
2012-07-03 15:56:57 +0430 +0430
NA

کسکش زن جنده

0 ❤️

323584
2012-07-03 16:18:57 +0430 +0430
NA

آخه کسکش من چی بگم بهت
آخر شبی میرینی به اعصاب آدم مادر جنده
تخم خوک هلندی
دلت فحش میخواد گوه میخوری داستان مینویسی جقی مادر قهبه
خر کونت گذاشته که کوس شعر تحویل میدی
انصافا بگو حقت نیست انقدر بچه ها فحش بد بهت تا همه اقوامت بهم پیوند بخورن و سه بعدی بیان جلو چشمات
پدر سوخته بدهم پدر پدر پدر سوخته ات را بکنند پدر سوخته

0 ❤️

323585
2012-07-03 16:32:55 +0430 +0430
NA

خدا وکیلی خیلی کس و شررررررررررررررررر بود ناموسا …ببخشید تو که کار سیب زمینی رو میکنی ولی مردونه …نه ببخشید مرد هم که نیستی ولی انصافا یه بار خودت داستانت رو بخون ببین چی نوشتی.

0 ❤️

323586
2012-07-03 16:48:28 +0430 +0430
NA

کیر تو کس خوار مادرت مادر جنده من با این که زن ندارم فکر اینکه کسی به زن اینده ام نگا کنه دیوونه ام میکنه چه بمونه بکنتش کیر سگ که لایق اونم نیستی تو دهنت

0 ❤️

323587
2012-07-03 17:01:42 +0430 +0430
NA

دوستان به ایشان فوش ندهید داستانش بسیار زیبا بود.کیرمان را حرکت داد البته معکوس!!
تخم سگ کیرم تازه بلند شده بود مادر جنده با این داستان ابکی خوابوندیش!
ای کیر خوابیدم با فدراسیون جودو تو کس زن جندت

0 ❤️

323588
2012-07-03 17:44:01 +0430 +0430
NA

نمیدنم چی بگم؟؟
خونده بودیم که یه نفر دوستش زنشو یواشکی میکنه، ولی جوی خودش …
مدل جدیده؟ تازه مد شده؟
فقط یه سوال…
یعنی واقعا همچین مردایی که چه عرض کنم؟ حیف مرد! همچین کس کشایی(خواستم اسم یه حیوون رو ببرم ولی دیدم تو راز بقا هم که نشون میده، حتی اونا یه حس مالکیت نسبت به جنس مونثشون دارن) پیدا میشه؟

0 ❤️

323589
2012-07-03 17:50:39 +0430 +0430
NA

خوب کاری کردی اگه دیدی علی هم سیرش نمی کنه بیا ما یه الاغ داریم توی روستا خیلی حشریه بدرتت می خوره

0 ❤️

323590
2012-07-03 17:56:31 +0430 +0430
NA

منم شریک

0 ❤️

323591
2012-07-03 18:08:22 +0430 +0430
NA

بدبخت هروقت زن گرفتی بده بگاینش تا برات ارزو نشه .مادر خر کسکش .لابد حامله هم شده از تخم علی خان.مثل خر دروغ میگی لحظه اول جلو تو کرد زنتو.کیرم دولا تو کس زنی که تو میخای بگیریش پیشاپیش فحش بدمش دلم خنک بشه اینکه وقتمو گرفتی کسلبس.

0 ❤️

323592
2012-07-03 18:36:13 +0430 +0430
NA

koooosss sheeeerrrrr. chi mizani ke injoor tavahom mizani???

0 ❤️

323593
2012-07-03 18:45:21 +0430 +0430
NA

اخه با این همه کس شعری که تو نوشتی من چی می تونم بهت بگم؟؟؟
یارو رو دعوت می کردی که ترتیب زنتو بده و کادو گرون قیمت بیاره؟؟؟
تو هم کون میدادی به اون غول 110 کیلویی تا واسه تو هم کادو بیاره ، عقده ای…
کس مغز با اون داستان نوشتنت ،کیر غول تو کونت

0 ❤️

323594
2012-07-03 20:09:19 +0430 +0430
NA

Man zan dram. Zanam 11 sal ast ke jodo kar mikonad. Man yek dost daram. Esmesh ali bud. Zanam goft begu bia khone. Umad khone ta kune mano did hasahari shud.va bayek harekat mano lokht kard. Ba harekate dg kiresh raft to dahanam. Ba harekate badi dadttesh ta ketf raft to kunam .ba ye hrekate fani talow mano khabond ba harekati badi mano gaid zanam dasht her her mikhandid
In bud harekate dostam ali qol

0 ❤️

323595
2012-07-04 13:28:57 +0430 +0430
NA

ننتو با حرکت بق بقو گاییدم با این داستانت

0 ❤️

323596
2012-07-04 13:32:35 +0430 +0430
NA

کس کش اشغال حیف فحش که بهت بدم حرومزاده نامرد کس کش جاکش نمیدونم چی بهت بگم واقعاحیف اسم حیوان که به توگفت

0 ❤️

323597
2012-07-04 15:18:51 +0430 +0430
NA

جقی که میگن همینه

0 ❤️

323598
2012-07-04 16:09:55 +0430 +0430
NA

کیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نداشتم تو دهنت بی غیرت تف تو حلقت شاشیدم تو صورت تو و زن جندت!!!

0 ❤️

323599
2012-07-04 16:11:36 +0430 +0430

نکنه علی استاد خودت بوده و این بلاهارو سرت اورده و اون زنه نکته انحرافی داستان بوده؟

0 ❤️

323600
2012-07-04 16:55:01 +0430 +0430
NA

خواهر کسه مادر جنده پدرسگ تخم جن عوضی دیوس کس کش لاابالی.کیر تمام حیوونای ونیا تو کس زنو کون خودتو اون مغز متهوع شدت.حالم بهم خورد.مادر کسه خودت خوندی این کس شعراتو؟
گه بخوری دوباره بنویسی…!؟!؟

0 ❤️

323601
2012-07-04 17:09:38 +0430 +0430
NA

یعنی اگه زن نداری که هیچ، اما اگه راست گفتی کیر هرچی ادم بی غیرت و تمام استادهای جودو تو حلق و کون تو بی غیرت کنن سیب زمینی هم حیفه به تو بگن

0 ❤️

323602
2012-07-04 17:12:57 +0430 +0430
NA

ای کیر انترالاسلام قراءتی با با یه امتیاز وازاری و ایپون تو کون بیغیرتت که زن نگرفته و بالغ نشده به فکر دادنش به این و اونی.کیر گوز مافنگی زیر 18 دیگه اینورا آفتابی نشی

0 ❤️

323603
2012-07-04 17:50:44 +0430 +0430
NA

کس کش بی ناموس بی غیرت دروغگو،مادر جنده دیگه ننویس

0 ❤️

323604
2012-07-04 18:28:05 +0430 +0430
NA

تف تو غیرتت بی ناموس زن جلب خر بیفته به خواهرت ننه قرتی با این داستانت

0 ❤️

323605
2012-07-04 20:29:12 +0430 +0430

دیوث جاکش دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . . .
یعنی رفتی یک زن جنده گرفتی؟ یک ماه نگذشته از ازدواجتون جلو خودت کوس داد؟ آخه کله کیری این رو از کجات در آوردی؟ پوفیوز قرمساق. دو ماه خودت رفتی باشگاه جودو یاد بگیری دیدن خیلی بچه کونی هستی علی غول چسبونده به کونت و الان یک ماه شده که هر هفته کونت میذاره. احتمالا توی کون دادن قهرمان شدی. پست فطرت دیگه ننویس. بچه کونی دیگه ننویس. جاکش عوضی دیگه کوس شعر ننویس. کمربند سیاه تو کونت دیگه ننویس. سگ تو حلقت بشاشه دیگه ننویس. آشغال کله دیگه ننویس.

0 ❤️

323606
2012-07-05 00:36:28 +0430 +0430
NA

ریدم تو قبر بابات کس کش. خالی میبندی یه جوری ببند یکم باورمون بشه

0 ❤️

323607
2012-07-05 01:32:34 +0430 +0430
NA

کیر هادی ساعی تو کونت احمق عوضی
زنت استاد شد وعلی هم کمک مربی کیرم تو کس مامانت با این دروغ بی سروته
کیرم تو مغزت هروقت زن گرفتی بزار بکننش که به آرزوی قوادی و بی ناموسی برسی وعقده ای نشی

0 ❤️

323608
2012-07-05 05:44:16 +0430 +0430
NA

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی خودتم این داستانتو حتی تو تخیلتم باور میکنی؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی هر چی سلول خاکستری تو مغزت بوده البته اگه بوده گاییده شده رفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

323609
2012-07-05 06:52:34 +0430 +0430
NA

کس کش مطمئنم خودتو میکرده داری نسبت میدی به زنت داستان خودت نیست مادر جنده کس کش کیر همه بچه های شهوانی وبچه های سایت لوتی توکس ننت که تورو زایید مادر به حطا مغز خراب .دیگه ننویس

0 ❤️

323610
2012-07-05 09:36:54 +0430 +0430

داداش دمت گرم من هم استاد کونگ فو هستم زنتو بیار من هم بهش یاد بدم

0 ❤️

323611
2012-07-05 10:05:44 +0430 +0430
NA

خوبه حالا ادرس بده همه بچها بیان زنتو بگان تا جای 2 تا شوهر 1000000000000 تا شوهر بکن داشته باشه خودتو علی رم بکنیم مادر قهوه

0 ❤️

323612
2012-07-05 11:23:04 +0430 +0430
NA

ببين مرتيكه كوني اطواري با چه افتخاري ماجراي گاييده شدن زنش توسط يه نره خر كوني تر از خودشو تعريف ميكنه!
جدا آدم بعضي وقتا حيرون ميمونه كه با چه كلمات و جملاتي شماها رو خطاب كنه يعني وافعا كلمات قاصرند اگه ميخواي تفكرات بي ناموسي و بي غيرتي رو اينجا اشاعه بدي كه برات متاسفم چون دست آشغالايي چون شما براي كاربران سايت رو شده و همينجور كه اون چشاي كورت مي بينه يا نمي بينه! همه كاربران سايت كونتو پاره كردند و براي محض رضاي اون كون گشادت حتي يك نفر هم از چرت و پرتات خوشش نيومده پس برو بمير لطفا!

0 ❤️

323613
2012-07-05 14:33:14 +0430 +0430
NA

آبروی همه جودوکارا رو برد میووردیش با یه فن کونگفو کارش رو تمام میکردم بی غیرت

0 ❤️

323615
2012-07-05 16:23:06 +0430 +0430

راستی نویسنده یادم رفت :(
هوووووی نره خر …
با توام.
آخه منار جنبون اصفهان تو کونت یعنی گلوتو دارن فشار میدن و از اون ور به خایه هات چنگ زدن و اجبارت کردن بیای کس شعر بگی؟
این چی بود مثلا؟
حکایت کس کشی خودت و جنده بودن خانوم محترمت بود؟
زن نداری نه؟
آخی… ننه جونت واست بمیره تو که زن نداری گه میخوری کس شعر تفت میدی عوضی.
کیر اسب نژاد ترکمن تو کونت برو بیاد.
کیر تو افکار مسمومت.
چی بهت بگم انگل؟
آسکاریس.

0 ❤️

323616
2012-07-05 16:24:40 +0430 +0430
NA

دمت گرم تکاور جان حال دادی

0 ❤️

323617
2012-07-05 16:33:49 +0430 +0430
NA

ببخشید دم کفتار پیر هم واقعا گرم.ایول داداش.حالمون که از داستان این احمق گرفته شد تو سر جاش آوردی…

0 ❤️

323618
2012-07-05 16:34:23 +0430 +0430

مخلص john coffee . . . . . . . . . . . . .
همیشه لطف دارید.

0 ❤️

323620
2012-07-05 18:35:19 +0430 +0430
NA

Bad az hodod 4 sal ke be in sit miyam alan sabte nam kardam ke faghad be to begam kose nanat ba in dastanet

0 ❤️

323621
2012-07-06 05:38:49 +0430 +0430
NA

که جلوی تو میگه (علی گفت اگه شوهرت نبود همینجا لختت می‌کردم.)اخه مریض خودت داستانو بخون اصلا فهمیدی چی نوشتی واقعا که داستان اشغالی بود .مزززززززززززززززززززززززززززززززخرف بود .

0 ❤️

323622
2012-07-06 09:37:50 +0430 +0430
NA

کس مادر دروغگوت رو بدم سگ ارمنی بگاد
اخه خواهر کسده یه کسشعریرو بنویس همه باورشون بشه
مادرجنده

0 ❤️

323623
2012-07-06 11:20:40 +0430 +0430
NA

:bigsmile: پژمان خیلی باحال بود مرسی که زحمت میکشی دلمون شاد بشه
همیشه لبت خندن باشه

0 ❤️

323624
2012-07-06 13:53:05 +0430 +0430
NA

آخه کدوم قرمساقی جلو چشاش زنشو بکنن خودشم میره میکندش؟؟؟؟ اونم بارها! تا صب!!! کیر تو کونت اعصابمو گاییدی!

0 ❤️

323625
2012-07-06 16:35:12 +0430 +0430
NA

مرتیکه بی غیرت که که کاریتو که که کردی حالا که دیگه کار از کار گذشته ولی چوق تو کونت میکنن که میای اینجا مینویسی

0 ❤️

323626
2012-07-07 02:50:24 +0430 +0430
NA

سلام سیب زمینی

0 ❤️

323630
2012-09-20 11:43:04 +0430 +0430
NA

داستانم بلد نیستین بنویسین
چقد آخه کس مغزین شماها !

0 ❤️

323631
2012-10-23 19:42:01 +0330 +0330
NA

این آقا شغل شریف کوس کشی رو داره و کوس کشی زنشو میکنه فقط جای پول کادو میگیره همین ما هم از همینجا کیرمونو کادو میدیم به خانمت

0 ❤️

323632
2013-01-03 13:58:03 +0330 +0330
NA

کیرم تو اون داستان نوشتنتوسکو جقی ا

0 ❤️

323633
2013-10-15 17:45:34 +0330 +0330

آنقدر از مرد بودن خودم نفرت پیدا کردم که هر لحظه آرزوی مرگ میکنم یه سوال دارم از زنها واقعا همتون هرزه و جنده هستین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یه سوال از مردها یه ذره غیرت و رگ توی بدن شماها پیدا میشه یا اینکه>>>>>>>>>>>>>از قدیم گفتن مردهایی مثل شما نبودن الان قیمت الاغ ده میلیون تومان بود…ارزش فحش رو ندارین

0 ❤️

529443
2016-01-25 16:37:36 +0330 +0330
NA

وای مردم از خنده بخدا جر خوردم

0 ❤️

532958
2016-03-09 16:16:37 +0330 +0330

به به احسنت به شما و خوش به حالتون

0 ❤️

533998
2016-03-22 15:42:16 +0430 +0430

قهرمان ملی نشه یوقت زنت کونی لاشی اخه تو حتما قدیم کونت گذاشته که الان اجاره کردن زنتم داره (clap)

0 ❤️

560099
2016-10-11 18:11:44 +0330 +0330

وای تا وسطش خوندم انقدر خندیدم دیگه نتونستم ادامه بدم ?

0 ❤️

595345
2017-05-12 13:34:21 +0430 +0430

خواهر آدم خالی بند رو گاییدم

0 ❤️

667850
2018-01-04 04:07:05 +0330 +0330

خیلی مسخره بود عق عق عق

0 ❤️

681642
2018-04-13 08:24:09 +0430 +0430

صابونت رو عوض کن عزیزم

0 ❤️

686357
2018-05-08 15:21:22 +0430 +0430

منم به خانمم حق میدم گاهی واسه تنوع، یواشکی دور از چشمم لایی بکشه اونم با یه آدم حسابی ولی نه به این رسوایی و تابلویی…

0 ❤️

752028
2019-03-04 18:35:35 +0330 +0330

زنتو بیار ما هم یه جودویی یادش بدیم البته جدو که چه عرض کنم میتونم به هفت روش سامورایی پارش کنم

0 ❤️Top Bottom