دوستی ساده ما غیر معمولی شد

  مهمترین چیزی که درباره ش دوست داشتم این بود که عاشق تجربه کردن کارای جدید بود
  بخاطر خانواده ای که داشت از انجام دادن خیلی از کارهایی که دوست داشت محروم شده بود ولی از اون اندک موقعیتایی که براش بوجود میومد استفاده میکرد تا بتونیم با هم وقت بگذرونیم.
  هم سن بودیم و ترم اخر دانشگاه بودیم ولی توی یه دانشگاه درس نمیخوندیم و خیلی اتفاقی تو یه رویداد با هم اشنا شدیم.
  هیچوقت فکر نمیکردم که روزی حتی با هم یه ساعت بخوایم حرف بزنیم چه برسه به ... .
  بعد از اون رویداد کلی با هم صحبت کردیم و گاهی هم همدیگرو میدیدیم تا اینکه بالاخره پاش به خونم باز شد.
  نکته ای که باید بدونین اینه که اون دوست پسر داشت که البته لانگ دیستنس بود و کلا ماهی دوبار بهم پی ام میدادن،من بارها بهش گفتم که این فقط یه توهمه که با هم رابطه دارین و در واقع شما هیچ ارتباطی بینتون وجود نداره ولی به گوشش نمیرفت
  خلاصه اینکه بعد یه مدت حس کردم دیگه حسم بهش مثل قبل نیست و به نظرم جذاب اومد
  موهای مشکی بلند با چشمای قهوه ای تیره، پوست روشن، قد نسبتا بلند و یه خورده تپل بودن از اون دختری ساخته بود که من سکس با اونو به طور مکرر تو ذهنم مرور میکردم.
  اون روز وقتی قرار بود بیاد خونه یه حس عجیبی پیدا کرده بودم
  میدونستم قراره اتفاق بیفته بخاطر همین چک کردم ببینم کاندومی تو خونه دارم یا نه که دیدم اخرین دونه هارم همخونه م خرج دوست دخترش کرده.
  جمعه بود و منم حوصله بیرون رفتن نداشتم بخاطر همین از یه فروشنده تو دیوار یه بسته کاندوم با یه ژل لوبریکانت گرفتم و با کیر شق منتظر اومدنش شدم:))))
  وقتی رسید سرکوچه بهم زنگ زد که درو براش باز کنم منم رفتم دم در و اوردمش تو. همه چی نسبت به دفعات قبل فرق کرده بود از تعداد کاندومای توی خونه بگیر تا نگاه هایی که به هم میکردیم.
  رفت مانتوشو دراورد و با شلوار و تیشرت نشست کنارم و با هم درباره مسائل مختلف صحبت کردیم
  پیشنهاد دادم یه فیلم ببینیم که قبول کرد.یه فیلم معمایی بود که صحنه های رمانتیک هم داشت. بیست دقیقه از فیلم نگذشته بود که فیلم رو متوقف کردم و بازوشو گرفتم، چند ثانیه بهم نگاهامون دوخته شد. میدونستم که میدونه، انگار اونم خیلی وقت بود که منتظر یه حرکت از سمت من بود، بعدا بهم گفت که نمیخواسته باعث بشه برای سکس دوستیمون خراب بشه.
  همینجور که تو چشمای هم زل زده بودیم خیلی اروم روی گونشو بوسیدم ولی سرمو نزدیک صورتش نگه داشتم
  گرمای نفسامو رو صورت و حتی گردنش حس میکرد. پوستش دون دون شده بود و مطمئن شدم که وقتشه.
  دلمو زدم به دریا و چشامو بستم و لبامو بردم سمت لباش
  وقتی نرمی لباشو رو لبام حس کردم یهویی دلم ریخت، رژش طعم بلوبری میداد(مزه رژش بود یا برق لب دقیق نمیدونم:) ) جاشو عوض کردم و اومد نشست رو پاهام و پاهاشم حلقه کرد دور من
  مثل قحطی زده های سومالی که یونیسف براشون غذا برده داشتیم لبای همو میخوردیم
  بعد چند دقیقه با دست راستم داشتم کونشو چنگ میزدم و دست چپم پشت گردنش بود لبارو ول کردم و رفتم سمت گردنش
  وای از گردنش
  همزمان اونم سعی میکرد گوشای منو بخوره اخه یبار بهش گفته بودم که عاشق اینم که پارتنرم گوشامو بخوره
  لذتش وصف نشدنیه برام جاشو عوض کردم و خوابوندمش رو مبل
  کنارش دراز کشیدم و پام بین پاهاش بود، روش کنترل کامل داشتم و میدونستم عاشق اینه که تحت کنترل باشه ( و حتی تحت فشار) . همونجور که گردنشو میخوردم دست راستم رو از زیر تیشرتش رسوندم به ممه چپش و شروع کردم به مالوندنش، خیلی خوشش اومد اینو از لبخند روی لبش فهمیدم
  بهش کمک کردم که تی شرتشو دربیاره و سوتینشو براش باز کردم و خودمم بلوزمو دراوردم و حمله کردم به ممه هاش
  عین بچه ای که دوروزه ول شده و تازه یه دایه پیدا کرده که شیر بهش بده ممه هاشو میک میزدم و وسطاش گاهی یه گاز ریزیم میزدم که با اخ و اوخ کردنش از گاز گرفتن دست کشیدم.
  زبونمو رو به پایین شکمش رو پوست لطیفش میکشیدم و اون چشاشو بسته بود و معلوم بود حسابی تحریک شده.
  فک میکرد که دیگه میخوام شلوارشو دربیارم که من کل معادلاتو بهم زدم و بهش گفتم بخورش
  شک داشتم که این کارو میکنه یا نه ولی خوشبختانه نه نیاورد و به عنوان یه آماتور بدون اینکه دندون بزنه کارشو خیلی خوب انجام میداد.
  من عادت دارم که تو سکس حتما اول برام ساک بزنه و ارضا بشم و بعد برم سراغ ادامه داستان بخاطر همین یه دل سیر برام ساک زد. بهش گفتم ابم داره میاد بریزم تو دهنت؟ که با دست اشاره کرد و گفت نه منم گفتم باشه
  نزدیک اومدنش که شد دستمو گذاشتم پشت سرش و تو دهنش تلمبه زدم و ابمو کامل تو دهنش خالی کردم و میخندیدم، ولش که کردم دیدم تقریبا میخواست بالا بیاره و کلی دستمال برداشت و دهنشو تمیز کرد بعدم رفت دهنشو یه اب گرفت و برگشت پیشم و گفت خیلی نامردی:))))))
  بوسش کردم و گفتم : میدونم که تاحالا سکس نداشتی ولی خیلی دوس دارم با تو کامل تجربش کنم و تو ذهنت به عنوان نفر اول حک بشه اسم من.
  گفت ولی من باکره ام و نمیخوام از دستش بدم
  منم گفتم خدا گر ز رحمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری
  اونجا بود که خیلی محکم گفت: فکر این که از کون منو بکنی رو از سرت بنداز بیرون من کون بده نیستم
  همین ساکم که زدم زیاده روی کردم
  منم با ارامش گفتم بهت قول میدم بهترین تجربه کل عمرت شه و کلی ازش لذت ببری
  اصن اول با انگشت تست میکنیم هرجا اذیت شدی دست نگه میدارم
  تازه لوبریکانتم هست که روون تر بشه نگران هیچی نباش.
  با کلی اصرار و خواهش تمنا و نازکشی راضی شد
  ازون جایی که دفعه اول هر دختری بهتره که حین سکس پارتنرشو ببینه و حس تجاوز بهش دست نده، لنگاشو دادم بالا و یکم لوبریکانت مالوندم سر انگشتم و اروم هلش دادم تو
  اولش بخاطر محکم گرفتن عضلاتش حتی انگشتم هم بزور تو میرفت تا اینکه با حرف ارومش کردم و یه مقدار عضلاتش نرم شد و به حضور انگشتم عادت کرد
  نکته ای که برام جالب بود اینه که داخل کونش تمیز بود نسبتا و معلوم بود که خودشو تمیز کرده و میدونسته چه اتفاقی قراره بیفته.
  کم کم انگشت دوم رو هم اضافه کردم و اونم خیلی اروم ناله میکرد که بهش گفتم اماده ای؟
  بغض کرده بود و بهم گفت قول بده که بعد این اتفاق دوست بمونیم،منم بهش گفتم مگه دیوونم که دوستی مث تورو از دست بدم خره!!
  کاندومو باز کردم کشیدمش رو کیرم، لوبریکانت ریختم روش و یه مقداریم مالیدم به کونش،پاهاش بالا و یه بالشم زیر کمرش که کونش بیاد بالاتر از سطح
  تو چشاش نگاه کردم و گفتم:"دوست دارم".
  سرشو گذاشتم در کونش و اروم تلاش کردم که بفرستمش تعطیلات ولی عضله های باسنش منقبض شده بودن و نمیشد کرد توش
  دوباره باهاش حرف زدم و یکم اروم شد
  خیلی استرس داشت از صداش معلوم بود، دوباره سعی کردم کیرمو سر بدم تو کونش که اینبار موفق شدم و خیلی یواش هلش میدادم تو. بسختی تونستم سرشو کابل بدم داخلش یه چند لحظه صبر کردم و یه مقدار فشار بیشتری دادم که بغضش شیکست و گریه ش شروع شد
  دست و پامو گم کردم و گفتم میخوای دست بکشم؟
  گفت نه ادامه بده!!!
  اروم گریه میکرد و هیچی نمیگفت
  منم با هر بدبختی بود بعد چنبار تلاش موفق شدم کیرمو تا نصفه بکنم توش
  واقعا تنگ بود
  برای یه مدت کوتاه منتظر موندم تو عضلات خودشونو ول کنن و همینطورم شد
  خیلی اروم شروع کردم به حرکت رفت و برگشتی تو کونش و همزمان کصشو میمالوندم که یه کم درد و استرسش کم بشه ولی گریش بند نمیومد
  یه حس عذاب وجدان لعنتی با لذت سکس انال ترکیب شده بود و در مجموع حس عجیب غریبی بود
  چون بار اولش بود پوزیشن رو عوض نکردم تا مبادا اذیت بشه
  کم کم شروع کردم به تلمبه زدن و دیگه کمتر به گریه و اخ و اوخ گفتناش توجه کردم
  چون یبار قبلش ارضا شده بودم این سری واقعا بیشتر طول کشید
  شاید اولین باری بود که دوست داشتم سریع تر ابم میومد تا کمتر اذیت بشه
  دیگه با کصش ور نمیرفتم و تمام تمرکزم رو تلمبه هام و تماس بدنم با بدنش بود
  انگار یه نیرویی هر بار که عقب میرفتم باز منو به جلو هل میداد
  وقتی متوجه شدم که ابم داره میاد شدتو بیشتر کردم، انگار یادم نبود که این کون بار اولشه که پذیرای مهمانه
  سه چهار تای اخرو از ته وجود زدم و بعد ابم اومد
  انگار اب رو اتیش بود
  درش اوردم و بدون اینکه یک کلمه حرف اضافه رفتم بغلش کردم
  هق هق گریه میکردم و منم راستش اشکم درومد
  بهش گفتم ارزش کاری که کردیو میدونم و مطمئن باش رابطمون قرار نیست اسیبی ببینه
  محکم تو بغلم گرفته بودم سرش رو شونه من بود و منم دستم تو جنگل موهای مشکیش
  بعد چند دقیقه اروم شد
  راستش وقتی گریه میکرد قشنگ تر میشد و منم دوست داشتم همیشه به همون قشنگی ببینمش...


  پایان
  نوشته: مستربلو

 • 7

 • 21
 • نظرات:
  •   407TT
  • 1 ماه،2 هفته
   • 19

  • والا ما یه بار یه دختر خوشگلو تو بیمارستان دیدیم بنده خدا فک کنم پدرش تصادف کرده بود یه نیم ساعت بعد دیدیم نشسته رو یه نیمکت بیرون داشت گریه می کرد قیافش شبیه زامیا شده بود!!!


   حالا نمی دونم چجوریه مال شما گریه می کنه خوشگل تر میشه!!!


  •   The.BitchKing
  • 1 ماه،2 هفته
   • 15

  • واقعا که کیر علی بحرینی تو ملاجت با این اسم انتخاب کردنت.


  •   teen...wolf
  • 1 ماه،2 هفته
   • 16

  • فکر کردم چاوشی جقی شد..... دوستی ساده ما غیر...
   نمیدونم چی شد چوچولت لرزید.... کیر من این حسو زودتر از تو فهمید...


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 1 ماه،2 هفته
   • 22

  • فقط یه‌ حیوون وقتی پارتنرش داره از درد گریه میکنه ، همچنان به سکس ادامه میده ، و فقط هم همون حیوون پلشت ،فکر میکنه با کردن کون یه دختر در حال گریه و درد کشیدن ، آپولو هوا کرده ‌. بیچارهِ بدبختِ حقیر

   بدبخت بوزینه واقعا از مرد بودن ، فقط نر بودنش رو بلدی؟ ‌
   خوک کثیف


  •   black.dog
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • خزا وقتی گره میکنه تو باید صبر کنی بعد که عادت کرد ادامه بدی.
   یعنی کسایی مثل تو رو باید داد دست شاه ایکس تا آدم شید. فقط خدای مردم آزاران میتونه شما رو آدم کنه.


  •   aliabadan
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • اشکم در اومد (biggrin)


  •   Ashen7777
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • خدایی بعد جق اصلا نمیشه داستان خوند


  •   Arman3686
  • 1 ماه،2 هفته
   • 9

  • تو شهوانی یه داستانایی مینویسن که فیلمش تو پورنهاب قفله
   قوه تخیلشون از نویسنده های مارول باگ تره


  •   myous
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • حسنِ جاکش، اون پیک نیکو بردار بیار لاشی خان. دیووس گوشیتو جواب بده


  •   kokarostam
  • 1 ماه،2 هفته
   • 17

  • تخمی


   واقعا گریه می‌کرد و اشک می‌ریخت و می‌گفت بکن تو کونم ولی قول بده که دوستیمون ادامه پیدا می‌کنه؟ خیلی داغونی. شاشیدم به سکس زوری و تجاوز. امیدوارم وقتی ازدواج کردی و دختردار شدی، یکی همینجوری دخترتو از کون جر بده و اسمش رو روی کون دخترت ثبت کنه. واقعا وقتی بهش گفتی که می‌خوام اسمم به عنوان اولین نفری که از کون میکنت ثبت بشه؟ و اون هم این توهین رو با خوشحالی قبول کرد که قراره یک دختر کونی بشه و دست به دست پسرای دیگه بچرخه؟ خیلی خری، پسر جقی. انسان باش.


   می زنم جق را به یادِ دختران
   حوریانی بهرِ از ما بهتران
   ما بدون یار و عشق و حال و حول
   دل دهیم بر نوحه‌ی آهنگران


   ها کـُ‌کا


  •   Bardia_Zoroastrian
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • از تشبیهات خوشم اومد لایک(کاری به داستان ندارم تا اونجا که ممه خورد خوندم :| )


  •   Lucky.man
  • 1 ماه،2 هفته
   • 10

  • فقط یادتون باشه طرف جنده نیست، بجز شما به کس یگه هم نمیده، و اگر داده بخاطر عشقی بوده که به شما داشته. و این علاقه و عشقش بسیار ارزشمنده. پس حق ندارید به دیده خراب نگش کنید.


   وقتی دختر از درد کون داره گریه میکنه، باید سادیسمی باشی که ادامه بدی.


  •   Aazss
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • تو دیوار کاندومم میفروشن؟
   چرا اینچیزا رو من نمیبینم


  •   Mahsatt78
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • از تموم پسرایی که التماس میکنن دختر بهشون کون بده متنفرم منم ی دوست پسر داشتم دوبار از کون منو کرد خیلی حسه بدی بود منم بده سکس گریم گرفت بشدت ازش متنفرم حتی چندسالم میگذرع یادم نمیره که لاشیانه ولم کرد و رفت...دیگه بعد اون هر پسری بهم التماسم کنه کون نمیدم


  •   Nikan.aa
  • 1 ماه،2 هفته
   • 11

  • خب چرا دیس نمیدید تا احمقایی مثل این ننویسن؟
   دیس به داستان مزخرفت
   بهت توصیه میکنم برا یه بارم که شده کتاب بیشعوری رو بخونی بهتر از اینه که وقتت رو پای اینجور اراجیف هدر کنی و توی سایت شهوانی داستان آپ کنی


  •   منیر۶۵
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • اسم خودتم گذاشتی مرد؟؟؟؟؟؟از مردی فقط کیرداری


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • ادمین بگم خدا چیکارت نکنه، دیشب داستانم رو آپ نکردی و گفتی ایشالا فردا که این رو آپ کنی خدایی؟؟؟


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • من با هیچ کجای داستانت کاری ندارم، چون بچه ها اندازه ی کافی ریدن بهت، فقط چطوریه حال نداشتی بری بیرون بخاطر همین از یه فروشنده تو دیوار یه بسته کاندوم خریدی؟
   میدونی دیوار چیه؟
   کسخل اون سوپر مارکت محله که وسیله میخوای میاره در خونه بهت تحویل میده نه فروشنده ی توی دیوار.
   بعد گفتی وقتی گریه میکرد قشنگتر میشد و تو دوست داشتی به همون قشنگی ببینیش؟
   خیر سرت اومدی مثلا جمله ی دراماتیک بگی، یا واقعا کسخلی چیزی هستی؟
   کی وقت گریه کردن قشنگ میشه؟
   ایشالا یه روز بخوری به پستم قشنگ بودنت رو ببینم. (biggrin)


  •   Emperatoorxxx
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • خا


  •   emadreza18
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • پولی ۰۹۳۳۸۳۸۸۱۱۰


  •   Bad.booy7
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • یادش بخیر مستربلو منم کونتو از پشت میگاییدم توام گریه میکردی ای بیشرف اومدی داستانو عوض کردی دادیش به شهوانی؟!
   ولی تا اونجاییکه یادم میاد من کاندومو داشتم از دیوار نخریده بودم کوسکش ولدزنا که داری میبافیش!!
   کیرم تو تخم چشات تو ته گلوت تو اعماق سوراخ کونت راستی سری بعد اومدنی ننه و آبجیتم بیار


  •   19masoud13
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • یه لحظه فکر کردم محسن چاوشی هم به جمع جقی های سایت اضافه شده


   لانگ دیستنس بود؟!!!!!!!!!!
   توی خونه با یه دختر که هیچ نسیتی باهات نداشته تنها بودی و دختره با تیشرت کنارت نشسته دل زدن به دریا نداره دیگه .......
   کل معادلات رو بهم زدی و بهش گفتی بخورش!!!!!!!!!
   دختره داشت گریه می کرد ولی باز گفت ادامه بده!!! تو هم مثل خر کردی توش ولی پوزیشن عوض نکردی که حس تجاوز نکنه؟!!!


  •   لاکغلطگیر
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • محسن چاوشی زن ابی رو گایید،تو که چیزی نیستی دیگه.فقط نفهمه که تو رو هم می گاد
   کابُل؟کابْل؟
   طی چه رویدادی باهاش آشنا شدی؟
   تو که خرج نمی کردی و هدفتم کردنش بود،چرا باهات بود وقتی دوست پسر داشت؟
   زیاد زر زدی و مزخرف گفتی.ریدم تو تمام سوراخات


  •   amirrr1369
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • کص کش مث اینکه داره کلاس جراحی مغز رو اداره میکنه حالا ی انگشت کردی کون ی دختر و احتمالا بعد حواست نبوده لیسش زدی اینقدر دیگه کلاس نداره اوبی


  •   مردزخمی
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • این قضیه ای که گفت داستان گاییده شدن خودش بود که زیر کیر گریه میکرده.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو