داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

دوست داشتم کیر بقیه ی پسرا رو ببینم

1399/06/26

خوب یادمه ۱۳سالم بود یه روز که دامادمون برای کاری باید میرفت یه شهر دیگه خواهرم تنها بود، من و علیرضا پسر عموم که ۱۵ سالش بود رفتیم پیشش بخوابیم که تنها نباشه. اوایل تابستون بود. تو شهر ما همه معمولن تو حیاط تخت دارن و پشه بند میذارن و چون هوا خنکه رو تخت میخابن. خواهرم و دختر کوچیکش و خواهر شوهرش بیرون خوابیدن روی تخت. خواهرم گفت شما پسرین زشته پیش دختر نامحرم بخابین و ما اومدیم داخل خوابیدیم زیر کولر. تو جامون بودیم که علیرضا شروع کرد به صحبت کردن. علیرضا گفت دیدی آمنه آبجی دامادمون چطور نگام میکنه، خاستم بهش چشمک بزنم فرصت نشد، راحت پا میده. علیرضا بهم گفت ببین ابولفضل فردا بچه ها رو تو حیاط سرگرم کن. تا من آمنه رو بغل کنم. بعد دیگه کار تمومه. یخ ش میشکنه. من با حرفاش داشتم تحریک میشدم ولی گفتم نه علیرضا زشته آجیم میبینه آبروت میره. ولی الکی میگفتم، دوست داشتم بیشتر تعریف کنه، دوست داشتم وقتی بغلش میکنه منم ببینمش. ببینم چطوریه. علیرضا گفت ابوالفضل تو کیرت کوچیکه تو حشری نمیشی نمیفهمی چی میگم . که یهو دست آوورد زیر پتو و کیرمو گرفت و زودی ولش کرد به شوخی گفت همینقده خیلی کوچیکه. شایدم میخاست ببینه راست کردم یانه. برا اون عادی بود. قبلن دیده بودم که از سر شوخی به کیر رفیقاش دست میزنه. ولی من رنگم شده بود مثه گچ. اولین بار بود یکی به کیرمو میگرفت. خوشم اومد انگار. چه خوب بود. بعد گفت ولی مال من بزرگه. حشری میشم. طبیعیه نمیتونم تحمل کنم. بعد گفت بیا بگیر ببین چطوریه؟ دستمو گرفت برد از روی شلوارش و منم کیرشو گرفتم. ولی زود ولش کردم. همیشه منتظر بودم. همیشه دلم میخاست ببینم کیرش چطوریه. همیشه دلم میخاست با منم مثه دوستاش شوخی کنه و کیرمو بگیره و منم کیرشو بگیرم. آره بزرگ بود راست گفت. بعد شروع کرد در مورد بچه های همکلاسیش میگفت که نمیدونی چکار میکنن و فلان دختر و بهمان دختر رو کردن. من دیگه نمیشنیدم چی می گفت. همش تو فکر کیرش بودم. بعد دستمو که انگار دلم نیومده بود از زیر پتوش دور کنم و هنوز روی پاش بود. دلمو زدم به دریا دستمو با پر رویی بردم طرف کیرش و دوباره کیرشو گرفتم با حالت اضطراب گفتم آره علیرضا مال تو بزرگه. معلوم بود که علیرضا تعجب کرده که دوباره کیرشو گرفتم. من یه لحظه از کارم خجالت کشیدم. بیشتر میترسیدم الان فکر کنه ابولفضل کونیه. نرمی کیرش که نیمه سفت بود دوباره حواسمو برد پیش کیرش. نوکشو موهاشو تنه کیرشو خایه هاشو یه طوری دست میزدم که اگه بهم شک نمیکرد خیلی دیگه خر بود. کیرش بزرگتر داشت میشد. که یه دفعه زود دستمو از تو شرتش کشید بیرون. گفت ابوالفضل زیاد بگیریش عیبه. گفتم چه اشکال داره. تو هم مال منو گرفتی. خب بیا دوباره بگیر. گفت فرق میکنه من همینطوری گرفتم منظوری نداشتم بازی کردن فرق داره. انگار هم خودشو کنترل میکرد و هم دلش میخاست بیشتر با کیرش بازی میکردم. گفتم خوب کیرمو بگیر اشکال نداره. بعد یه لحظه مکث کرد. انگار تونسته بودم وسوسه ش کنم بعد گفت خوب باشه. دستش آورد زیر پتو و ایندفعه دست کرد تو شرتم. به کیرم دست زد و همین طور داشت دست میزد. که یه لحظه دستشو برد سمت کونم و یه کم دستمالیم کرد. بعد یهو زود دستش در آورد بیرونو گفت نه نه نمیشه بسه دیگه برم دستشویی بیام بخوابیم. احساس کردم شاید دلش سوخت که مثلا ابوالفضل بچه ست نباید این چیزا رو یاد بگیره. دستشویی ش زیاد طول کشید. تا اومد بیرون خیره داشت نگام میکرد گفت فقط با کیر همدیگه بازی کنیم باشه؟. انگار خودشو متقاعد کرده بود تو دستشویی، بعد اومد پیشم دراز کشید منم خوشحال بودم دست بردم با کیرش داشتم بازی میکردم. انگار از خودم راضی بودم که تونستم وسوسه ش کنم. اون فقط داشت به سقف نگاه میکرد. انگار دو دل باشه. یه لحظه دستش رو برد سمت کونم و با کونم بازی میکرد. کم کم کیرش داشت بزرگ میشد که گفتم علیرضا کیرت چه بزرگه. ببینمش. که یه لبخندی زد گفت بیا ببینش. فقط تو فکر کیرش بودم که دوس داشتم بیشتر ببینمش. من فقط تو فکر این بودم که زودتر کیرشو ببینم اصلا توی فکر این نبودم که بعدش قراره چی بشه و چکار کنیم. چون اصلا بلد نبودم. میدونستم کون کردن چطوریه ولی اصلا تجربه نکرده بودم. لخت که شدیم چشم من همش سمت کیر گنده ش بود و اونم همش به پاهام و کونم نگاه میکرد. بعد ایندفعه شروع کرد با سوراخ کونم بازی میکرد منم خودم رو تکون میدادم تا راحت انجام بده و دستش آزادتر و راحتر باشه. بعد گفت پشتت رو بکن به من. صداش خیلی مبلرزید. با تف سوراخم رو خیس کرد کیرشم با تف خیس کرد. حدس میزدم قبلا کون کرده باشه ولی مطمئن نبودم. نمیدونم ولی انگار وارد بود. من کنجکاو شده بودم. استرس داشتم. داشتم کیف هم میکردم. آروم کیرشو فشار داد روی سوراخم. بزگشتم گفتم علیرضا دردم نمیکنه. اونم گفت نه فقط سرشو میکنم. درد نداره نترس. شروع کرد فشارش داد توی سوراخم ولی انگار به این راحتی نمیرفت داخل. چند بار فشار داد بعد گفت ابولفضل نترس یه کم شل کن. کمکم شل که گرفتم دیدم انگار سرش یه کم داره میره داخل. بعد دوباره کیرشو تف زد. بعد آروم سر کیرش رفت تو کونم. خیلی لرز گرفتم. ولی زیاد درد نداشت. لرز بیشتر انگار از سر ترس بود. درد داشت ولی آروم آخ میگفتم. زیاد که میلرزیدم کیرشو درش آورد گفت تمومه تحمل کن یه کمش مونده تا همش بره داخل. درد داشت و خیلی میسوخت نه اونقد که داد بزنم. برگشتم نگاش کردم دیدم انگار داره همه کیرشو تف میزنه و همه شو میخاد بکنه داخل. ایندفعه زیاد مقاومت نکردم. بعد کیرشو کامل کرد داخل که دیدم داره میلرزه که بعد دیدم کیرش رو در آورد و من فقط یه چیز گرم رو سوراخم احساس میکردم . . .

نوشته: ابولی


👍 22
👎 15
21900 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

917191
2020-09-16 00:38:20 +0430 +0430

رفتم در باغ در شیکسته! دیدم ابولی اونجا نشسته!! گفتم ابولی روغن چطور شد! گفت والا به خدا دوزاری گم شد!!

پی نوشت: باغ!! ابولی!! روغن!! بعد از سالها حال که گرد پیری بر موهایم نشسته تازه به معنای اشعار کثیف اجدادمان پی بردم!! 😁

6 ❤️

917195
2020-09-16 00:41:27 +0430 +0430

بیا کیرمو ببین چه درازه!
بیا بکنمت چه نازه!

1 ❤️

917197
2020-09-16 00:43:16 +0430 +0430

حس اون لحطه هارو چه خوب به ادم منتقل می کنه نوشتنت

0 ❤️

917202
2020-09-16 00:47:06 +0430 +0430

نظر شما چیه؟واسه پسر عموت لرز داره ازمن درد داره میتونی بخوریش نگوزی

0 ❤️

917213
2020-09-16 00:59:55 +0430 +0430

تا حالا با فامیل و آشنا سکس نکردم

1 ❤️

917220
2020-09-16 01:11:03 +0430 +0430

نظری نیست
بدم نیومد
ولی دردم نمی کنه آخه؟!
اینو از کجا در اووردی؟

0 ❤️

917223
2020-09-16 01:15:56 +0430 +0430

خوب آخه کیونی تو که از 13 سالگی کون دادی وای ب حال الانت. آدم خوبه بده اما نه به هرکسی.
از قدیم گفتن دادنی ها رو باید داد . اما نگفتن به کی میدونی چرا؟
چون قدیمیها فک میکردن که عقلت می سه به کی بدی .
و باز هم 》》 #گی_بی_عقل .

0 ❤️

917292
2020-09-16 06:12:55 +0430 +0430

حتی دو تا نوجوون هم، ممکنه توی کنجکاوی ها و اولین تجربه های جنسیشون، به سادگی آلوده بشن و به یکی دیگه منتقل کنن. اگر کاندوم همراه تون ندارید یا روتون نمیشه از داروخونه بخرید یا به کسی بگید براتون بخره، محکم بگید «نه» یا فقط با روشهای کم خطر تر مثل مالوندن خودتونو ارضا کنید.

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

5 ❤️

917300
2020-09-16 07:00:55 +0430 +0430

هدایت یافته ؛داستانها فقط گیی ؛ کاکولد و پر از زیر ۱۸ سال شد اینجا ؛ درواقع مخاطبین کمسن ؛ یا اوبی یا بیعیرت هستن ؛؛ و انجام میدن ناخاسته ؛ میرهه توو مخ شووون ؛
این جریان مشکوووک میزننهه ؛ سایت هم ؛ داخلیه ؛ ولی کصکشینننن اگهه باهدف این گهو میحورین ؛؛؛ریدین تووو همهچی بس نبووو ؛؛ 😏

0 ❤️

917315
2020-09-16 08:42:04 +0430 +0430

خدا رو شکر داستان نویسای اینجا ذاتا یپا پورن استارن برای خودشون!

1 ❤️

917327
2020-09-16 09:33:51 +0430 +0430

یادش بخیر تو سن سال این بچه که بودیم همش دلمون میخواست دخترا رو دید بزنیم زمونه چقد عوض شده

0 ❤️

917328
2020-09-16 09:49:02 +0430 +0430

در خیلی از کشورها استخر و سونای مردونه هستش که بدون شورت و مایو میرن داخلش ، تو اروپا هست تو کره و ژاپنم هست ، اگر دوست داری دید بزنی پولهاتو جمع کن یه مسافرت برو و تا میتونی دید بزنن

0 ❤️

917329
2020-09-16 10:13:27 +0430 +0430

یواش یواش دیگه دارم احساس خطر میکنم …اونقدر که از طرف گوت باز ها و گوت چی ها و گوت ورن های ریز و درشت اینجا در محاصره و احساس خطر میکنم که در طول عمرم چنین تهدیدی از طرف پیش کسوت های اینها سوی احساس نکردم…
تعدادشون هم اصلا قابل نیست …فقط تازه گی ها انگار تیپ دومشون هم تکمیل شده وبه واحد لشگری ارتقا پیدا کردن !! خدا بیشترش کنه ما که بخیل نیستیم …بشرطی که همون خدا بما هم رحم کنه .
البته لشگر …کد رسته تخصصی اسم و مکان و جایگاه استراتژیک دائم میخواد . حالا یه اسم ما بدیم
لشگر سی و یک گوت چی های شهوانی…چطوره ؟
اگه مورد پسند واقع شد …باقیش دیگه با خودتون . یعنی تعیین فرمانده هان 8 گروهان و 4 گردان و 3 هنگ و دو تیپ تا خود فرمانده لشگر با خودتون …بعد از نوشتن مرام نامه و شرحال وظائف ،ببرین به مرکزستاد شهوانی بدین امضا کنند و تا ثبت بشه و اعلام موجویت کنین…فقط با ما کاریتون نباشه و قول بدین سرباز گیری اجباری تو کارتون نباشه.

1 ❤️

917333
2020-09-16 10:43:04 +0430 +0430

نقش آمنه چی بود؟!🤔

3 ❤️

917343
2020-09-16 12:05:16 +0430 +0430

خوب بود منم تو این شرایط کون کردم حال دوستتو میفهمم

0 ❤️

917353
2020-09-16 12:58:26 +0430 +0430

انقدر زود آبت اومد که داستانو نصفه تموم کردی😐😐😐
توروخدا موبایلو از بچه ها بگیرید

1 ❤️

917464
2020-09-17 00:27:26 +0430 +0430

کیر منم قشنگه ها

0 ❤️

917527
2020-09-17 03:08:16 +0430 +0430

خوش به حالت خیلی لذت داره یکی که ازخودت بزرگتره ازپشت بغلت کنه حاظری خودتودراختیارش بذاری من قبلاتجربه کردم ده سال پیش مزش موندزیرزبونم ولی دیگه روم نشدوموندم توحصرت خوش به حالت کاش ازاین فامیلاداشتیم

0 ❤️

917576
2020-09-17 08:32:12 +0430 +0430

جووووون بیا با کال منم بازی کن منم دوس دارم با کونت بازی کنم

0 ❤️

917601
2020-09-17 10:52:04 +0430 +0430

اخخ منم همینجوری کردن

0 ❤️

917681
2020-09-17 23:58:38 +0430 +0430

هیجان انگیزه اما تو فقط کیر لیرضا رو دیدی. کجاش همه پسرا بود؟

0 ❤️Top Bottom