دوست دختر ۱۴ ساله

1391/11/25

سلام من ارش هستم 19 سالمه و تو یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی میکنم.داستانی که میخوام واستون تعریف کنم مربوط به دو سال بیشه.یه دوس دختر داشتم به اسم الهام که 14 سالش بود.اولای رابطه روم نمیشد در مورد موضوعات سکسی با الهام حرف بزنم تا یه شب که داشتیم به همدیگه اس میدادیم خودش بحث سکس رو بیش کشید.ازاون شب بود فهمیدم که بله الهام خانومم بدش نمیاد باهام یه حالی بکنه.راجع به الهام بهتون بگم که یه دختر قد بلندبابوست خیلی سفیدوتوی یه خونواده ای زندگی میکرد که زیاد بهش گیر نمیدادن.چند ماهی با حال تلفنی گذشت تا روز موعود فرارسید.22بهمن بود که الهام باید از طرف مدرسه میرفت راهبیمایی…شبش بهش اس دادم که بعد از راهبیمایی بیا خونه ی ما که یه کم باهم صحبت کنیم.گفت:ارش کسی خونه نباشه.مامانمم که از خوش شانسی من با داداش بزرگم رفته بودن یه شهر دیگه واسه مراسم ختم یکی از فامیلامون.فقط داداش کوچیکم خونه بود.گفتم:باشه بیا کسی خونه نیست.فردا صبح زود از خواب با شدم رفتم حموم حسابی خودمو ترگل ورگل کردمو اماده ی یه بذیرایی کیری از الهام شدم.حدودای ساعت 11بود که زنگ زد گفت:ارش بیا دنبالم.گفتم:چشم خانومی همین الان. داداش کوچیکه رو از خونه انداختم بیرون وماشینو از بارکینگ برداشتمو رفتم دنبالش.وقتی رسیدم اونجا دیدم اونطرف خیابون داره واسم دست تکون میده.بچه ها به خدا اولش نشناختمش بعد دیدم بله خودشه.وای چه تیکه ای!!!قدش که بلنده کفش باشنه بلندم بوشیده بود بایه شلوار چسبون سیاه که قشنگ اون ساق های کشیده و خوشکلشو به رخ میکشید.اومد سوار شد سلام کرد و گفت:ارش سردمه.منم بخاری رو روشن کردم و راه افتادیم سمت خونه.وقتی به نزدیکای خونه رسیدیم کلیدارو بهش دادم گفتم:زود برو تو تا بیش همسایه ها تابلو نشدیم .منم ماشینو بردم بارکینگ و رفتم تو.دیدم سربا وایساده ودر و دیوارو نگاه میکنه بهش خوشامد گفتم و رفتم تو اشبزخونه که ازش بذیرایی کنم.دوتا قهوه ی داغ ریختم که تو اون هوای سرد حسابی حال ادمو جا میاورد.وقتی رفتم بیشش دیدم رو تخت خوابم نشسته.میز کنار کامبیوتو اوردم جلوی تخت وقهوه هارو گذاشتم روش.دل تو دلم نبود.نمیدونستم چه جوری شروع کنم.رفتم کنارش رو تخت نشستم .داشتیم قهوه میخوردیم و حرف میزدیم که دستمو انداختم دور گردنش.اونم بدون معطلی سرشو گذاشت رو شونم.گفتم:الهام؟سرشو چرخوند که نیگام کنه بی اختیار لبمو بردم سمت لبش.برام عجیب بود که حتی یه ذره هم مقامت نکرد .حتی داشت همراهی میکرد.داشتم از خوشحالی بال در میاوردم اخه کلی نگران بودم که اگه مقاومت کرد چه جوری راضیش کنم .خلاصه داشتیم لبای همو میخوردیم که گفتم:الهام زبونتو میخوام.زبونشو دراورد.تا ته زبونشو کردم تو دهنم.نوک زبونامونو که به هم میزدیم هردومون تو اسمونا بودیم.درحال لب گرفتن بی اختیار رو تخت ولو شدیم.رفتم روش.کیرم داشت منفجر میشد.شلوار تنگم که اجازه نمیداد کیرم عرض اندام کنه. دستمو بردم دکمه های مانتوشو بازکنم که یه خرده مقاومت کرد منم بی توجه به واکنشش دکمه هاشو باز کردم وای ی ی ی خدا یه سوتین بنفش بوشیده بو که حسابی کیر ادمو راست میکرد.سوتینشو کنار زدم دو تا بستون متوسط الحال و سفید با نوک متمایل به صورتی.شروع کردم به خوردن .ارش حالا نخور کی بخور.همچنان که مشغول خوردن ممه هاش بودم کیرمم از روی شلوار به بدنش میمالیدم.الهامم چشاشو بسته بود فقط یه اه خفیف از اون دهن خوشکل وخوشمزه ش میومد بیرون.یه دفعه که سرمو بلند کردم که نگاش کنم دیدم زل زده به چشمام.گفت:خوشمزه ست؟گفتم خوشمزه ترین چیزیه که تا به حال خوردم.یه لبخند شهوت امیز زد وهیچی نگفت.از خوردن ممه ها که سیر شدم دست بردم شلوارشو بکنم که دستمو کنار کشید.گفتم:جون مادرت حال گیری نکن .بعد از کلی خایه مالی بالاخره راضی شد.شلوارشو که کشیدم بایین.دیوونه تر شدم اخه تضاد رنگ بنفش شورت رو با بوست رون سفید تصور کنین کیراتون میترکه.یه لحظه فک کردم تو بهشتم .از روشورت چند بار بوش کردم.داشتم تو اسمو نا برواز میکردم که گفت:بس تو چی؟نمیخوای لخت بشی؟منم که از خدا خواسته در عرض 30ثانیه لخت مادر زاد کنارش دراز کشیدم.تا به خودم اومدم دیدم داره با کیرم ور میره.گفت:چه کیر بزرگی داری ارش!گفتم تحفه ایست ناقابل و شروع کردم دو باره ممه ها و لباشو خوردن .اونم اخرش کار خودشو کرد.اینقدر با کیرم ور رفت تا ابم ریخت تو دستش.با دستمال کاغذی دستاشو باک کرد.گفتم :چیکار کنم تا دوباره کیرم بلند بشه؟رفتم سراغ کسش.شورتو زدم کنار یه کس ابدار ه سفیده ترو تمیز خود نمایی کرد.شروع کردم به خوردن.کس خیسشو لیس میزدم زبونمو درطول کسش از بالا تا بایین میکشیدموصدای ناله هاش بلند شد.سرمو محکم به کسش فشار میداد.یه کم که ادامه دادم بدنش لرزید و ارضا شد و اب کمی از کسش اومد که مزه ی خاصی نداشت .در حین خوردن کسش یه دفعه چشمم به باهای خوشفرم و کشیدش افتاد.جوراب سفید بوشیده بود .باهاشو بلند کردم و مالیدم به دهنم و بوشون میکردم.حتما توصیه میکنم امتحان کنین.کیرم کم کم بلند شد.یه کم باهاشو به کیرم مالیدم.دیگه دیوونه شده بودم.گفتم:الهام برگرد.گفت:واسه چی؟گفتم تورو خدا اجازه بده بذارم کونت.این بار دیگه خایه مالی افاقه نکرد.گفتم:باشه برگرد فقط میذارم لای بات.گفت:باشه.برگشت.منم یه کم تف زدم لای باش خوابیدم روش.گففتم:روناتو تند به هم بچسبون.وای چه لذتی داشت.یه کم عقب جلو کردم و گه گاهی با کله ی مبارک کیرم میمالیدم به شکاف ابدار کسش.وای خدا عجب لذتی.ابم داشت میومد.گفتم:ابمو کجات بریزم؟گفت:نمیدونم فقط زود باش.منم ریختم بهترین جای ممکن (شکاف کسش).گفت:خیلی داغه ارش.کسشو با دستمال باک کردم چند تا لب ابدار ازش گرفتم و لباسامونو پوشیدیم و رسوندمش خونه.امیدوارم خوشتون اومده باشه.

نوشته: آرش


👍 6
👎 26
230645 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

360478
2013-02-13 07:49:05 +0330 +0330
NA

14?بیشتر نبود? کیرم دهنت با دروغت جقی

1 ❤️

360479
2013-02-13 07:51:45 +0330 +0330
NA

از داغی ابت کسش نسوخت؟

قوه ی تخیل باحالی داری!
دختری ک توصیفش کردی باحال بود
سینه های متوسط
جوووون!

1 ❤️

360480
2013-02-13 07:53:31 +0330 +0330
NA

از داغی ابت کسش نسوخت؟

قوه ی تخیل باحالی داری!
دختری ک توصیفش کردی باحال بود
سینه های متوسط
جوووون!

0 ❤️

360481
2013-02-13 08:32:27 +0330 +0330

اونوقت با اون تیپ رفته بود راهپیایی؟ صد در صد روز قدس جهت آزادیه بیت المقدس بوده.
کاری نداریم . جوووون ! چورتو برم قناری !

1 ❤️

360482
2013-02-13 08:45:59 +0330 +0330
NA

حتما یه دلیلی داره که سن قانونی رو 18 گذاشتن.
دوستان به قانون گذارا اعتماد کنید

1 ❤️

360483
2013-02-13 08:55:08 +0330 +0330
NA

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) :)) :)) :)) :)) :))
نظرها بهتر از داستان بود

4 ❤️

360484
2013-02-13 09:13:17 +0330 +0330
NA

ازاین به بعد تو حموم جق بزن نه در حال آپ کردن داستان کس مغز :))ساناز عجب فوشی دادی دهنش بسته شد دیگ آپ نمیکنه:)):))

1 ❤️

360485
2013-02-13 09:58:57 +0330 +0330
NA

:? :? :? آخه اینطوری سکس کردنم لذت داره همه رو سرکار گذاشتی با این داستانت

0 ❤️

360486
2013-02-13 10:52:56 +0330 +0330
NA

نه بابااااا راست میگی؟
طرفای ما با لباس فرم میرن راهپیمایی طرفای شما با کفش پاشنه بلند میرن؟!عجب ب ب…:-؟

2 ❤️

360487
2013-02-13 11:07:57 +0330 +0330
NA

Попал-шаблон бомонд баба -их магнитофон во ببینم این زبونو بلدين هر كی بلد بود خصوصی بده

1 ❤️

360488
2013-02-13 11:19:19 +0330 +0330
NA

خیلی کیری بود راستی پرده نداشت؟؟؟؟

0 ❤️

360489
2013-02-13 11:31:23 +0330 +0330
NA

Miyay ba ham sex bekonim sanaz…

0 ❤️

360490
2013-02-13 11:34:04 +0330 +0330
NA

من نمی دونم .چرا خانواده من تو عروسی وعزای فامیل نمیرن شهر دیگه . کس کش عوضی از شانس تو مامانت رفته عزای فامیل تو شهرستان .

0 ❤️

360491
2013-02-13 11:42:07 +0330 +0330
NA

مثل گالیور که کوس میگفت کوس کفتی آرش جان.
بروجقتوبزنو فکرداستان نویسی هم نباش

0 ❤️

360492
2013-02-13 12:31:20 +0330 +0330
NA

بچه ها توجه کردین از اول تا اخر داستان)تخیلات جقی(تنها حرفش این بود که من فوش میخوام دیگه این طرفا نبینمت چقدر شهوانی بی در پیکر شده یکی مثل تو میاد داستان مینویسه.

0 ❤️

360493
2013-02-13 13:50:45 +0330 +0330
NA

کجای سکس قشنگه?چیش لذت داره?مثلا خوندن اینا داستانا چه سودی داره ?شماها الکی خوشین

0 ❤️

360495
2013-02-13 14:51:14 +0330 +0330
NA

اصلان مغز نداری همش گچ وخاکه جقی

0 ❤️

360496
2013-02-13 15:34:17 +0330 +0330
NA

بدنبود!!!اما باورنکردم

0 ❤️

360497
2013-02-13 16:41:03 +0330 +0330
NA

اومدم خونه قهوه ریختم خوردیم هتمن داداش کوچیکه درست کرد برو تو کوچه گیر یک بچه باز نیفتاده باشه که مامان می کشت

0 ❤️

360498
2013-02-13 17:08:01 +0330 +0330
NA

من نظرارو بیشتر دوست داشتم

0 ❤️

360499
2013-02-13 18:07:41 +0330 +0330
NA

بخاطر یه لاپایی اینقدر کشش دادی.آخه لامذب همون اولش میگفتی لاپایی زدم که داستان تخمیتو نمیخوندم.اه اه اه.
14ساله قدبلند.کیرم تو افکارت

0 ❤️

360501
2013-02-13 18:17:11 +0330 +0330
NA

باسلام متن شما حاوی مطالبی در مورد مسایل زناشویی واداب واصول مفاهیم دینی درقالب گسترش آداب معاشرت درکشورهای جهان سوم است.سطر آخرش هم اینه به هرکی میدی بده ولی به بچه سال نده چون دهنش لقه.افتاد؟

0 ❤️

360503
2013-02-14 06:30:15 +0330 +0330
NA

خخخخخخخخخخخخخخ
چقده خنگی تو :q

0 ❤️

360504
2013-02-14 06:43:32 +0330 +0330
NA

كس كش تو گوه خوردي داداش بدبختت يخ كرده

0 ❤️

360505
2013-02-15 01:40:46 +0330 +0330
NA

چه جالب. جدیدن مراسم ختما زیاد شده …برکات یوم الله 22 بهمن…

0 ❤️

360506
2013-02-15 13:13:01 +0330 +0330
NA

vali man sex ba dokhtaray kam seno salo bishtar doos daram … ta hala tajrobe nakardid … aval berid sex konid ba in kos sheraro begid…

0 ❤️

592867
2017-05-01 06:54:56 +0430 +0430
NA

کیرم دهنت
آخه دختر با کفش پاشنه بلند و شلوار چسبون میره مدرسه ؟ 🙄
کمتر جق بزن مغزت ب گا رفته

0 ❤️

647490
2017-08-25 17:47:13 +0430 +0430
NA

همچین از دختر ۱۴ ساله تعریف کردی …والا خاننده فکر میکن ی دختر ۲۰ ساله…

0 ❤️

666867
2017-12-25 04:05:04 +0330 +0330

ای ریدم تو دهن بابات که یه گوشی برات خریده فارسی تایپ نمیکنه همش پ رو گفتی ب منم دقیقا ب میخوندمو لهجه کیری عربی مجسم میسد ، کسکس چهارده ساله کجاش هیکلش خوله،اصلا بلده پاشنه بلند بپوشه

0 ❤️

755880
2019-03-22 07:31:36 +0430 +0430

منم دقیقا تو ۲۲ بهمن یه همچین سکسی داشتم اونموقع زیدم ۱۴ سالش بود ??

0 ❤️

784405
2021-01-01 15:09:41 +0330 +0330

پذیرایی کیری؟؟؟؟ خجالت بکش مهمون حبیب خداست درسته پذیرایی کیری آخه؟ بگو پذیرایی مفصل با آلت تمیز!!!

0 ❤️

786598
2021-01-15 23:49:15 +0330 +0330

کس کش بجا اینکه جق بزنی و کصشعر بنویسی تو مغزت کار کن

0 ❤️

799137
2021-03-24 16:55:17 +0430 +0430

سلام
آرش جان یه جای داستانت گفتی
خودم رو برای یه پذیرایی کیری از الهام آماده کردم
باید بگم که عزیزم داستانتم مثل پذیراییت لود
🤣🤣

0 ❤️

799458
2021-03-25 22:37:55 +0430 +0430

دروغ…به دلایل مختلف…از گاف های داستانی بگیر تا عدم باور همچین چیزی…مثلا من وقتی پونزده سالم بود برای سکس که به خونه رل چارده ساله ام رفتم اصلا همچین سیر و خط داستانی ای درکار نیس!!به فرض مثال دختره خیلی کونی باشه که همین رل من دو بار قبلم سکس داش از کون ولی بازم مقاومتش با وجود اینکه خودش دعوتم کرد خونش پا برجا بود!!!حالا تو جقی چطوری همچین کستانی نوشتی؟؟؟؟باور کن نیاز نیس بیای کسشر بنویسی تو سایت!!!امیدوارم ۱۸ سال باشی حداقل

0 ❤️

800233
2021-03-29 02:45:32 +0430 +0430

کوفتت بشه…خخخ

0 ❤️

807542
2021-05-03 17:08:39 +0430 +0430

من دقیقن 17سالم هست رلمم14ولی ب فکر سکس باش نیستم تو خجالت نکشیدی :/fq u bech

0 ❤️

808722
2021-05-09 23:24:13 +0430 +0430

از لحاظ علمی کون لقت چهارده ساله خیلی میچسبه

0 ❤️

827860
2021-08-23 16:13:02 +0430 +0430

22 بهمن روز از خود گذشتنِ

0 ❤️

840050
2021-10-31 23:25:39 +0330 +0330

دیوث بیاپایین باباانقدکسشعرنگوسرمون دردگرفت

0 ❤️

859976
2022-02-18 23:15:19 +0330 +0330

عجب

0 ❤️

860745
2022-02-24 02:32:00 +0330 +0330

مثلا با من سکس میکرد!!!

۱۷سالمه

0 ❤️