داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

دوست شدن با پیرمردی که ازش آدرس پرسیدم (۲)

1399/05/11

...قسمت قبل

سلام به همه دوستان شهوانی ؛که از خاطره من با پیرمردی که ازش ادرس پرسیدم و باعث شد که برای اولین بار کون بدم خوششون اومد .و من الان اتفاق دوم رو که با اون پیرمرده (اقا سعید )بین ما گذشت رو تعریف میکنم .
تقریبا یه ۳ هفته ای از اتفاقی که برام افتاده بود و کونم برای بار اول باز شده بود میگذشت .
ومن راستشو بخاین ؛خیلی بهش فکر میکردم و تو رویام برای خودم صحنه سازی میکردم .
و حتی بعضی روزا ۲ بار به یادش جغ میزدم .
پیرمرده اونقدر با من خوب حرف زد و رفتارش طوری بود .که منو حشری کرد و جذب خودش کرد .
که من که؛ فکر نمیکردم که زمانی کون بدم …با کمال میل ولذت بهش کون دادم و گذاشتم صفرمو باز کنه .
… خلاصه :فکرم خیلی درگیر بود .
بلاخره تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم .
و بهش زنگ زدم .
اول منو نشناخت و امار نداد.
بعد که اون روز رو یادش انداختم .اعتماد کرد و گفت :که خوب یادشه و بهترین حالی بوده که کرده و دلش برام تنگ شده .
و دعا میکرده که بهش زنگ بزنم .
خلاصه :بعد از کمی گفتگو .
بهش گفتم ؛ اقا سعید …کاری یا چیزی داری بیام خونت کمکت کنم .
اقا سعید گفت ؛از خدامه که بیایی . انگار
خودتم خیلی دلت میخاد بیایی .
گفتم اره .؛احساس میکنم بهت نیاز دارم .اقا سعید گفت :باشه .اما این سری باید واقعا زنم بشی.
گفتم یعنی چی ؛.
گفت :یعنی کاملا مطیع شوهرت باشی.
وکاملا خودتو در اختیار شوهرت بزاری .
گفتم باشه .
گفت ؛جمعه صبح بیا .
که گفتم ؛ نمیشه .ظهر میام .و قرار گذاشتیم ساعت ۳ تو پارک؛ . دور حوض ببینمش .
وصبح جمعه شد و رفتم حموم و با واجبی خودمو و کون و کیر و خایمو تمیز کردم و موهاشو زدم .
انقدر سفید و تمیزشده بود که خودم لذت بردم از خودم .
خلاصه ؛رفتم سر قرار .و دیدم با یه مرد تقریبا ۴۸ یا ۵۰ ساله داره صحبت میکنه .رفتم جلو و سلام دادم و اون بامن روبوسی کرد و منو به دوستش اقا رضا معرفی کرد و گفت ؛که از دوستای خانوادگی شم .
و دوستشم .خیلی منو تحویل گرفت و با خوشرویی و با ادب واحترام با من برخورد کرد .
اقا رضا مرد خوشتیپ و با سبیل تقریبا کلفت و قد تقریبا کوتاه و سفید و خوش قیافه بود .وکمی بعد رفت که از بوفه ابمیوه بگیره .
اقا سعید گفت ؛بیژن .اقا رضا که اومد .
ابمیوتو خوردی .خداحافظی کن برو .
منم ۵ دقیقه بعد میام دنبالت .
نمیخام چیزی بفهمه.
خلاصه ؛ همین شد .و ما رفتیم خونه و وارد حیات شدیم .
بعد اقا سعید یکدفعه بغلم کرد و تند تند منو ماچ میکرد .و گفت که دلم برات تنگ شده عروس خانم .
رفتیم تو خونه و اقا سعید لباسشو دراورد و به منم گفت در ارم .
بعد گفت :بریم حموم عزیزم .
گفتم ؛من صبح رفتم اقا سعید و خودمو تمیز کردم .
اقا سعید گفت ؛ قرارمون چی بود .
گفتم ؛که مطیع شوهرم باشم .
بعد گفت ؛ به من سعید بگو و منم بتو میگم خوشگله .
رفتیم حموم .
(ببخشید من خیلی از گفتگو هامونو کنسل میکنم که شما شهوانی ها خسته نشید )
واجبی درست کرد و گفت ؛ خوشگله ؛ واجبی رو بمال به کیرو خایم که موهاش بریزه .که خوب بتونی برام بخوریش .
این کارو کردم و تمیز شد و خودشو شست و لیف رو صابون زد و شروع کرد منو شستن .و منم اونو شستم .
من خیلی از این رفتارا خوشم اومد و یه جورایی . از اینکه داشتم بهش سرویس میدادم . لذت میبردم و کیرمم همش سیخ بود .و اونم چند باری خم شد و کیرمو بوس میکرد .
اومدیم از حموم بیرون و خشک کردیم خودمونو .
سعید دستمو گرفت و رفتیم تو اتاق خواب و از تو کمد یه کادو در اورد و گفت ؛ برای تو خریدم خوشگله .
کادو رو باز کردم و دیدم که .
یه شورت صورتی توری با لباس خابه صورتی توری و کوتاه .
پوشیدم و اونم یه شرت سفید جذب پوشید .و رفتیم تو سالن و گفت ؛میخام راضیم کنی که بکنمت بیژن .
و رفت رو مبل نشست .
منم گفتم چیکار کنم .
یاد مامان افتادم که بعضی موقع ارایش میکرد و موقعی که بابام میومد تحویلش میگرفت و براش ناز میکرد .
گفتم ؛سعید جون روژلبم کجاست .
گفت ؛خوشگله تو دراور هست .
رفتم و روژ زدم و اومدم و رفتم کنارش و لبمو گذاشتم رو لبش و اونم لبو بوسید و شروع کرد به خوردن لبم و .زبونشو لول کرد تودهنم و تکون میداد .
وای چه زبون خوشمزه ای بود .
منم با ولع میخوردم . واقعا احساس میکردم زنشم .
دستمو اوردم پابین و کیرشو از رو شرت میمالیدم .
بعد سرمو گذاشتم رو سینش و با پشمای سینش بازی میکردم و شکمشو میمالیدم وکمی بعد شروع کردم نوک سینه هاشو خوردن و اون تو اوج لذت بود و چشماشو بسته بود .
وکیرش تو ی شرتش داشت از شقی میترکید . و کیرمنم سیخ شده . بودو از تو شرت توری زده بود بیرون . دوتاییمون تو فضا بودیم .
اومدم پایین و کیرشو از تو شرت در اوردم و شروع کردم . کلاهک کیرشو لیس زدن و کیرشو گرفتم تو دستم و از پایین شروع کردم لیس زدن .
و بعد خایه هاشو لیس میزدم و اونم صداش در اومده بود و هی قربون صدقم میرفت و میگفت ؛عروس خوشگلم و نازم .کونت همیشه برای منه . بهترین حالو به کونت میدم خوشگله . بهت قول میدم .
تو همیشه باید زیر من باشی و … …
بعد بلند شد و دستمو گرفت و رفتیم تو اتاق خواب و دراز کشیدیم رو تخت .
اون موقع سعید بلند شد و نشست و شرت منو در اورد و بعد لباس خواب رو در اورد و افتاد روم .
سینه پشمالوش رو سینم بود و واقعا زیرش داشتم لذت میبردم و …
سعید شروع کرد لبمو خوردن و زبونشو لول میکرد تو دهنم و در میاورد .
و بعد گردنمو شروع کرد به خوردن و بعداومد و سینه هام رو شروع کرد خوردن و لیسیدن نوک سینه هام.

)(اینو بگم که پیرمرده واقعا از من حشری تر بود و عین یه زن با من رفتار میکرد و انگار یه زن زیرش خابیده … نه یه پسر )
.و بعد اومد پایین تر و شروع کرد خایه هامو لیسیدن و بعد زیر خایمو لیس میزد .
بعد منو برگردوند و زیر شکمم یه بالش گذاشت و کونمو با دستش باز کرد و شروع کرد . به لیسیدن بین خایه و سوراخم و بعد شروع کرد سوراخمو لیسیدن .
و منم تو اوج لذت بودم .
و تا حالا اونقدر لذت نبرده بودم .
احساس میکردم که دیگه ظرفیتم پر شده و دیگه طاقت دوری از کیر رو ندارم .
با اه و ناله گفتم ؛ سعید جون منو بکن دارم دیونه میشم .
گفت چشم .
وبلند شد و رفت روغن و کاندوم و اسپری بی حسی اورد و داد دستم .
وازم لب گرفت و گفت کیرمو ببوس و منم بوسیدم با عشق و بعد بهش اسپری زدم .
اونم گفت : عشقم قمبل کن کونتو اماده کنم و قمبل کردم و شروع کرد روغن مالیدن و انگشت کردن و بعد رفت اون پلاستیک دراز رو اورد و اروم کرد تو کونم و تکون میدا د .
گفت ؛ عروس خوشگلم درد نداری .
گفتم ؛ نه سعید جون .
بعد از چند دقیقه .کاندوم رو داد دستم و گفت ؛ بکش روش .
کیرسعید هنوز شق بود و اصلا شل نشده بود .
کاندوم رو باز کردم و کشیدم رو کیرش .
سعید بلند شد و اومد پشتم و اون پلاستیک رو در اورد و کیرشو گذاشت در کونم و کلاهکشو اروم جا داد تو .
گفت درد داری .
گفتم نه عزیزم .
اینو گفتم ؛یه دفعه کل کیرشو جا داد تو کونم و کمی نگه داشت و تکون نداد و بعد بالشو کشید از زیر شکمم بیرون و افتاد روم .و شروع کرد گوشمو خوردن .
وای چه حالی میداد زیر اقا سعید .
چقدر وارد بود تو عشق بازی .
بعد اروم شروع کرد تکون دادن .
بعد دستشو انداخت دور سینم و همینطور که کیرش تو کونم بود .
قل خورد به پشت و من اومدم رو .
بعد گفت ؛ خوشگله . شروع کن کیر سواری .
بلند شدم از روش و کیر رو تنظیم کردم و
کردم تو کونم و شروع کردم بالا پایین کردن .
و خایهاشم با دستم میمالیدم .
بعد بلند شدیم و من دراز کشیدم و پاهامو داد بالا و رو کاندومشم کمی روغن ریخت و کیرشو کامل فرو کرد تو کونم و شروع کرد به تلمبه زدن و بعد از کمی تلمبه زدن .
کیرشو از تو کونم در اورد وکاندومشم دراورد و ابشو ریخت روشکمم .
بعد عین سری قبل کیرشو اورد دم دهنم و مالید به لبم و گفت ؛ خوشگله تمیزش کن .و منم کیرشو لیسیدم و براش ساک زدم تا کیرش شل شد .
بعد سعید بوسم کرد و سرشو اورد رو کیرم و شروع کرد ساک زدن و هی میگفت ؛ قربون کیر وکون زنم برم .
گفتم ؛سعید ابم داره میاد . ولی اهمیت ندادو ساک میزد و منم با تمام لذت خالی کردم تو دهنش .
بعد بلند شد واب کیر تو دهنشو ریخت رو شکمم و با اب کیر خودش قاطی کرد و میخندید .
بعد دستمال اورد وپاکش کرد .
بعد باهم رفتیم حموم و دوش گرفتیم .
بعد لباس پوشیدیم و از یخچال اب میوه پاکتی اورد وریخت وخوردیم .و کلا سکوت بود .
تا که گفت ؛بیژن من عاشق پسرم و خیلی حال کردم با پسر .
اما تو فرق میکنی .
گفتم چه فرقی .
گفت ؛تو تا حالا نداده بودی و من تو رو عروس کردم و سوراختو افتتاح کردم .
اما بقیه قبلا صفرشون باز شده بود و کونی بودن .

بعد کمی خاطره تعریف کرد وخندیدیم .
و گفت فیلم سوپر میبینی .
گفتم ببینیم .و یه سی دی گذاشت و گفت :من فقط از این فیلما میبینم .
داستان فیلماش همه گی بود .
هم دو نفره و هم سه نفره و حتی فیلمای گی گروهی .
منم کیرم سیخ شد .
و از زیر شلوار معلوم بود .
و سعید هم دست انداخت و زیپمو باز کرد وبعد رفت و یه کاندوم اورد و کشید رو کیرم .و شروع کرد برام جق زدن .
و ابم که اومد و ریخت تو کاندوم .
کاندوم رو کشید بیرون و کیرمم با دستمال کاغذی پاک کرد …
خلاصه کنم ؛منم شمارمو بهش دادم .
و اون موقع رفتن ۱۵۰ هزار تومان گذاشت تو جیبم .
و من ازش ناراحت شدم و گفتم اگه ور نداره ناراحت میشم .
بهش گفتم مگه من کونیم .
که تو این کارو میکنی و فکرمیکنی برای پول بهت کون دادم .
من ازت خوشم اومد . و احساس کردم بهت احتیاج دارم از نظر روحی .
بعد سعید لبمو بوس کرد و گفت ؛،:قرارمون این بود که رو حرف شوهرت حرف نزنی.
مگه مامانت از بابات پول تو جیبی نمیگیره …
منم به تو پول تو جیبی دادم .
بعد خداحافظی کردم و اومدم خونه .

امیدوارم که خوب تونسته باشم .
اون روز رو شرح بدم براتون .
اگه خوشتون اومد باز عشق بازی خودم و اقا سعید رو براتون تعریف میکنم .

نوشته: بیژن


👍 18
👎 10
11000 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

904462
2020-08-01 01:24:57 +0430 +0430

واقعا خوشمون اومد لحظه کون دادن شمارو !!!
واقعا دوستان شماها خوشتون اومده بود !!!
کمتر زر بزن خداوکیلی

3 ❤️

904472
2020-08-01 01:29:44 +0430 +0430

الت الیجناب هیچکاک دهن اقا سعید و خوشکلش با این داستان عنش.

3 ❤️

904496
2020-08-01 01:45:57 +0430 +0430

کلی خندیدم عجب کستانی بود 😂

3 ❤️

904530
2020-08-01 02:08:00 +0430 +0430

#نه به گی#
کیرم دهنت من اصلا داستانتو نمیخونم چون گی دوس ندارم.

2 ❤️

904550
2020-08-01 02:53:04 +0430 +0430

سلام اینجا دیگه کجاست

3 ❤️

904572
2020-08-01 05:15:30 +0430 +0430

سلام به نظرم جالب بود ادامه بده و یه نکته به اون اوبیای که میان زیر داستانای گی چرت میگن اخه اوبی توکه گی بدت میاد کونت میخاره میای اینجا؟به تخمم که گی بدتون میاد اقا بالا نوشته گی دلیلی ندارخ بیاید اگه بدتون میاد و فحش بدیدو دیس بزنید فقط بیشعدریتونو میرسونه

2 ❤️

904587
2020-08-01 07:10:22 +0430 +0430

جناب ایرانیاکت منظورتون از نه به گی چیه؟ یعنی میگید افرادی که به گی گرایش دارن گرایششون رو ترک کنند؟ حالا من قبول دارم اکثر داستانهایی که تو شهوانی انتشار پیدا میکنه همجنس بازانه است نه همجنس گرایی ولی اینکه شما بگید نه به گی یعنی گرایش جنسی ده درصد از مردان دنیا رو به زیر سوال میبرید اگر شد یک تاپیک جداگانه هم میزنم برای دفاع از گرایش های جنسی والا ما همجنس گرايان شریفی هم در سایت داریم مثل جناب رنلی _ مملی رفرش و هانتر و همینطور میتی که خیلی وقت پیش یک داستان زیبا داد


904596
2020-08-01 07:42:05 +0430 +0430

داستان گی دنباله دار شد ؟؟ فک میکردم به نظرات یه نگاهی بندازی کسخل خان

4 ❤️

904606
2020-08-01 07:57:46 +0430 +0430

این از داستان قبلیت بهتر بود، قشنگ بود لایک

4 ❤️

904620
2020-08-01 08:43:41 +0430 +0430

خیلیعالی بود بازم بنویس

1 ❤️

904637
2020-08-01 10:02:51 +0430 +0430

دستت درد نکنه عزیزم نمیخاد تعریف کنی دوباره میخواهی همین ارجیف را بلغور کنی برو کونتو بده داستانت هم برای خودت نگه دار بعدا برای نوه هات تعریف

2 ❤️

904643
2020-08-01 10:22:01 +0430 +0430

نظر در مورد محتوای داستان رو بقیه می نویسن.
اینکه از کاندوم استفاده شده خوبه، اما …
درسته که استفاده از کاندوم در هر رابطه جنسی که قراره یه چیز سیخی توی یه سوراخی وارد بشه لازمه، ولی قطعاً هم لازمه که به شکل درست از کاندوم استفاده بشه.
از اولین لحظه فرو‌کردن، تا بعد از اینکه طرف ارضا شد و کشید بیرون، در تمام این مدت باید با کاندوم باشه. مطمئن باشید کاندوم سالمه و ترک نداره، تاریخ مصرفش باطل نشده باشه. برای لیز کردن، فقط و فقط از ژل روان کننده (لوبریکانت) که پایه آب داره استفاده کنید (از روغن، کرم، ژل مو، روغن آشپزی، صابون، شامپو، روغن بچه و وازلین و اینها استفاده نکنید که ممکنه کاندوم ترک بخوره و ساییده بشه و دیگه عملاً بی فایده س). هر از گاهی در بین سکس چک کنید که پاره نشده باشه. و اگر با چند نفر سکس دارید، اگر از یه نفر می رید سراغ نفر دیگه، حتماً اون کاندوم رو بندازین دور و از یه کاندوم جدید استفاده کنید. بعد هم که کارتون تموم شد، آروم کاندوم رو از روی گرزتون خارج کنید، سرش رو گره بزنین، لای یه دستمال کاغذی بپیچین، و ترجیحا توی یه کیسه بندازین و کیسه رو گره بزنین و بعد هم دور بندازین.
مراقب سلامت خودتون و کسی که باهاش سکس می کنید باشید.


904715
2020-08-01 15:23:43 +0430 +0430

خیلی خوب جالب بود

0 ❤️

904736
2020-08-01 16:38:34 +0430 +0430

من همیشه فکر میکنم خدایا چرا با اینهمه فشار کسی صداش در نمیاد؟الان دلیلشو فهمیدن چرا

0 ❤️

904749
2020-08-01 17:53:34 +0430 +0430

گا واژه کوچکیست در برابر آنچه مملکت ما دارد به سمتش میرود 😐✌🏻

1 ❤️

904791
2020-08-01 22:44:14 +0430 +0430

کپی پیست کردی از داستان قبلیت

0 ❤️

904801
2020-08-01 23:38:25 +0430 +0430

اگه خواستی از جوونها آدرس بپرسی ، میتونی رو من حساب کنی😁

0 ❤️

904904
2020-08-02 02:27:39 +0430 +0430

اقا اگه کسی میتونه چکیده داستانشو بگه تا بدونم چه فحشی باید بهش بدم مممنون

0 ❤️

905002
2020-08-02 10:49:55 +0430 +0430

کوروش به دادمون برس مملکتو کونیا پر کردن

0 ❤️

905339
2020-08-03 10:35:10 +0430 +0430

منم زیر ۱۸ خوشگل دوست دارم
۳۹ سالمه

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom