داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

دو سال بعد ازدواج (۱)

1399/04/16

دو سالی بود ازدواج کرده بودیم ولی دیگه سکس نداشتیم برخلاف دوران دوستیمون که پر از روز های داغ و سکسی بود و حداقل هر دو روز در میون تو بغلم ارضا میشد و روزایی شده بود که دو سه بار ارضا میشد یا هفته هایی میشد که بیشتر از تعداد روز های هفته تو بغلم هم بودیم و ارضا شده بودیم یا حتی روزی که به زور ازم سکس میخواست و تو اوج حشر یه دفعه همه کیرمو تو کصش جا داد

اما حالا بعد از ازدواج اصلا تمایلی نداشت
اون وروجک حشری و داغ قبل ازدواج و این زن سرد بعد ازدواج هیچ ربطی باهم نداشتن
چند باری من جلو رفته بودم و پس زده بود و با گریه ازم مهلت خواسته بود تا بتونه خودشو آماده کنه و معذرت خواهی کرده بود
این اتفاقات منو اذیت میکرد اما عاشقش بودم پس ساکت نشستم و نظاره گر روز های بدون سکس با همسرم بودم که داشت میگذشت و من بیشتر حس ناتوانی میکردم
خیلی باهم حرف زدیم حتی بهش گفتم اگر فکر میکنه میتونه با مرد دیگه ای بخوابه و سکس داشته باشه , این حقشه که لذت ببره و با همه سختی و غیرقابل تحمل بودنش میپذیرم یا پیشنهاد لز بهش دادم یا موازی یا…
هر کار و حرفی که فکر میکردم شاید بتونه کمکمون کنه رو زدم بهش اما نمیپذیرفت و میگفت مهلت بده قول میدم خوب بشم خیالم راحت شد که با خودم مشکلی نداره

اسفند 98 بود که یه جورایی با دلخوری و ناراحتی و ناتوانی بهش پیشنهاد سکس دادم
قول داد برای بعد پریودیش باهم سکس داشته باشیم از این قولا زیاد داده بود اما حس کردم این یکی قولش یه جور دیگس
خوشحال بودم و هر کاری میتونستم کردم که راحت تر و لذت بخش تر بشه سکسمون
کاندوم 3d sens و لوبریکانت و قرص سیالیس و … هر چی بنظرم رسید رو تهیه کردم
شب موعود رسید
تو دوستیمونم هیچ وقت از طرف اون ابراز نیاز نشده بود پس میدونستم خودم باید شروع کننده باشم
آروم آروم شروع کردم با موهاش بازی کردن و نوازش دادنش و هر از گاهی انگشتامو آروم روی گوشش تکون میدادم و لمسش میکردم میدونستم که اینجوری باید نیازشو قلقلک بدم و تحریکش کنم
دست راستمو گذاشتم زیر سرش و با دست چپم آروم از روی موهاش اومدم تا روی سینش
آروم دستمو دایره وار دور نیپلش حرکت میدادم برجستگی های ریزی که دیوونه میکرد هم اونو هم منو داشت کم کم بزرگتر و قابل لمس تر میشد
همینطور ادامه دادم تا حس کردم نیپلش بزرگ شده و کامل تحریک شده , آروم دستمو روی شکمش حرکت دادم تا رسیدم به شلوارش اما زود بود برای رفتن سر اصل مطلب همونجور آروم که پیراهنش رو با انگشتم حرکت میدادم با سر انگشتام خیلی ریز بدنش رو حس میکردم و دستمو رو بدنش میخزوندم تا برسم به سینه های بلوریش
آروم سینه ی سمت چپش رو که هنوز لمس نکرده بودم رو توی دستم گرفتم و با انگشت اشاره شروع کردم به تحریک و لمس کردنش
زیر گوشش داشتم نفس نفس میزدم و با یه صدای خیلی خماری قربون صدقش میرفتم ریتم نفساش داشت تغییر میکرد حالا باید تیر آخر رو میزدم , تو کمتر از لحظه دیدم ناله هاش بلند شد و مثل ماهی سعی میکرد از تو بغلم در بیاد بیرون ولی میدونستم بخوادم نمیتونه از بغلم جدا بشه چون وقتی گوشش رو میخورم و میک میزنم دیگه نمیتونه کاری بکنه و کاملا بی حال میشه
همینجور که گوشش رو میخوردم و زبونم رو روی لاله ی گوشش حرکت میدادم دستمو از روی سینه ی چپش که حالا مثل اون یکی سینش باد کرده بود رسوندم وسط سینش و جفت سینه های بلوریش رو سعی کردم بگیرم تو دستم حالا وقتش بود برم برای اصل کار
آروم آروم انگشتامو از روی نافش تا لای پاش کشیدم و خیسی شورتش رو که نشون دهنده ی آمادگیش برای سکس بود رو حس کردم حالا با حرکت دستم رو شورتش سعی میکردم با بالای دستم شلوارش رو هم از کمرش جدا کنم که خودش همراهی کرد و شروع کرد درآوردن شلوارش
از زمان دوستیمون میدونستم دوست نداره سکسمون کوتاه و 5 دیقه ای باشه برای همین سعی میکردم بیشتر تحریک کردنش رو ادامه بدم تا حسابی به اوج که رسید سکس رو شروع کنم
گوشیه ی شورتش رو گرفتم و به یه سمت کشیدم و کص خیسش رو الان بدون هیچ مزاحمت و هیچ واسطه ای داشتم لمس میکردم با خیسی کصش انگشت اشاره و انگشت وسطیم رو خیس کردم و هی کصشو بین این دو تا انگشتم گرفتم و از کنار لبه های کصش بالا و پایین رفتم بعد چند ثانیه حالا وقتش بود انگشتمو روی چوچولش تکون بدم , شروع کردم به حرکت دایره وار تکون دادن انگشتم رو چوچول خیسش…
میدونستم کصی که بعد دوسال کیر ندیده به خودش از سوراخ کون تنگ تر نباشه گشاد تر هم نیست
پس باید اول آمادش میکردم که پذیرای کیرم باشه و درد نداشته باشه که بتونم دلی از عزا در بیارم و اون هم لذت ببره تا راحت تر برای سکس بعدی راضیش کنم
انگشت اشارمو از روی چوچولش که حالا واقعا باد کرده بود آروم آروم حرکت دادم از روی لبه های کصش تا رسیدم ورودی واژنش سعی کردم انگشتم رو خیس کنم و خیلی شل تو واژنش فرو کنم که یه دفعه کمر زد و حس کردم داره خودش رو سفت میکنه ترجیح دادم بیخیال بشم و به جاش شورتش رو در بیارم و برم لای پاش بشینم و اون گوشت بدون چربی رو با لب و زبونم حس کنم تا دوباره بعد چند دقیقه شانسمو امتحان کنم
آروم برگشتم روش پل زدم و ازش لب گرفتم و گردنش رو خوردم و بازم گوشش رو تا رسیدم به سینه هاش که تو دستم داشتم نوازششون میدادم و گذاشتم تو دهنم و میک میزدم و با دست راستم رفتم سراغ کصش که حالا شده بود آبشار نیاگارا و حتی تخت رو هم خیس کرده بود.
بیشتر از هر چیزی , الآن صدای ناله هاش بود که تحریکم میکرد…

لب های خیس کصش الان جلو لب های داغ و گُر گرفتم بود آروم لبمو گذاشتم روشون و همه ی خیسیشو مکیدم
حس کردم 20 سال جوون تر شدم هم از طعم اون خیسی داشتم لذت میبردم و دیوونه میشدم هم از ناله ای که کشید , هم از تموم شدن این 2سال دور از سکس بودن
چیزی نمیفهمیدم واقعا و با ولع تمام همه کصش رو تو دهنم میکردم و با زبون و لبم میخوردم و میلیسیدم
میخواستم لذتمو تکمیل کنه و اونم کیرمو ساک بزنه
همه ی لذت این پوزیشن همین دو طرفه بودنش بود اما میدونستم برخلاف گذشته که به زور برام ساک میزد و ارضام میکرد الان حتی ساک زدن رو هم دوست نداره ولی دلو زدم به دریا و بهش گفتم کیرمو بزار دهنت
نمیدونم چی شده بود اما بدون هیچ حرفی خایمو گرفت با یک دستشو و با اون یکی دست کیرمو به سمت دهنش هدایت کرد
با خیس شدن کیرم همه بدنم یهو داغ شد و همونجوری که کصلیسی میکردم ناله ای کشیدم و اونم نامردی نکرد و همه هنرش رو به خرج داد و با زبون و لب و دهن و تف و… کاری باهام کرد که همون 30 ثانیه اول شل شدم و نزدیک بود ارضا بشم
یه جورایی مست شده بودم و واقعا خوب و بد رو نمیفهمیدم فقط به ذهنم رسید الان برای کنترل ارضا شدنم باید کاری بکنم …
خیلی وقت بود این آرزو و فانتزی رو تو ذهنم داشتم و حالا زده بود به سرم که اجراش کنم به بهانه اینکه انزالم رو کنترل کنم که اگر بعدا حرفی هم زد دلیلم قانع کننده باشه براش…
پس دستمو گذاشتم رو دستش و گرفتم و به سمت کونم کشوندم و گذاشتم رو لمبر کونم و دست خودم رو جدا کردم و لمبر کونم رو باز کردم و با نوک انگشتم به سوراخم اشاره کردم اما نفهمید یا شایدم دوست نداشت بفهمه یا انجام بده
نمیدیدم صورتش رو ولی بنظرم اومد که باید تعجب کرده باشه
ولی تحمل صبر کردن نداشتم و دوست داشتم یکی از فانتزی های همیشگیم رو با عشقم بعد چند سال انجام بدم
اونم فانتزی که گفتنش برام سخت بود و این بهترین فرصت بود
دهنم رو چند ثانیه از کصش جدا کردم و آروم گفتم سوراخمو بمال
چند ثانیه طول کشید و دستش رو از دور تخمام جدا کرد و گذاشت رو اون یکی لمبر کونم و به کمک دستاش کونم رو به باز ترین حدی که میشد باز کرد و آروم دستش رو توی همون حالت که داشت باز میکرد به سمت سوراخم برد و اولین برخورد نوک انگشت عشقم رو با سوراخ کونم حس کردم و دلم یهو ریخت
بابت تشکر سرعت لیسیدنم رو بیشتر کردم و اونم خودش رو بیشتر جمع میکرد و ناله های ریزش رو بلند تر کرد انگار دوباره شارژ شدم
دوباره دستم رو انداختم رو دستش و از رو کونم برداشتم و یه خورده سرمو برگردوندم که انگشتاشو بزارم تو دهنم که خیس بشه و آماده برای انگشت کردن شوهرش که چشماشو دیدم
یه خنده ریز تو اون آشفتگی شهوتش زد و سریع صورتمو برگردوندم و رفتم سمت کصش که شاید 10 دقیقه میشد داشتم میخوردم و میلیسیدمش و خسته شده بودم اما دوست داشتم بازم از دستمالی شدن و از اون بهتر انگشت شدنم توسط زنم لذت ببرم
آروم گفتم خیس کردمش راحت بکنی تو کون شوهرت و ادامه دادم به کص لیسیم
فک کنم فهمیده بود چی میخواستم اما با این جمله دیگه کاملا مطمئنم که مطمئن شد دلم میخواد انگولکم کنه,امشب شب خوبی بود چون تو این کارم برام کم نزاشت
از خیسی سوراخم فهمیدم که با تف خودش خیس کرده و آروم آروم شروع کرد انگشتش رو فرو کردن و منم همونجور که میلیسیدم همونجورم ریز ناله میزدم دقیقا مثل چند دقیقه پیش خودش و داشتم کیف میکردم
اون داشت شوهرش رو انگشت میکرد و انگشتش رو تو کون شوهرش میچرخوند و منم داشتم کصش رو لیس میزدم و حس میکردم نزدیکه که ارضا بشه
دلو زدم به دریا گفتم اگر قراره همچنان بعد از 2 سال کص نکنم ولی حداقل هم خودم حال کنم و هم بزارم عشقم کیف کنه …

نوشته: مرد فانتزی باز


👍 3
👎 18
29285 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

896374
2020-07-06 21:18:25 +0430 +0430

اول

0 ❤️

896377
2020-07-06 21:19:18 +0430 +0430

بازم فانتزی های یک جقو به واقعیت میپیوندد. نکن دادا نکن به خدا زشته. چیه این کسکولک بازیا عاخه.
پسر عاریایی دادا یک عکسی چیزی بزار خواهشن که بشناسیمت راحت تر . آخه ناسلامتی تو نامبر وانی تو سایت

0 ❤️

896384
2020-07-06 21:23:20 +0430 +0430

وقتی زنی که سکس کامل داره به طور ناگهانی از سکس وحشت میکنه اونم به مدت دو سال یک مساله مهم وجود داره مثلا بهش تجاوز شده یا بیماری گرفته یا هرچی به جای پیشنهاد موازی دادن ایشون رو در وحله اول میبردی پزشک زنان اگر مشکل فیزیکی نبود میبردیشون پیش روانشناس مکشل رو ریشه ای حل میکرد. دوسال صبر اونم بدون اینکه حتی دلیلی تغییر رفتار رو بدونی اثبات نالایق بودن شما به عنوان یک همسره…

4 ❤️

896390
2020-07-06 21:25:46 +0430 +0430

مگه زنه میخواست موشک بالستیک از خودش در کنه که دوسال آمادگی میخواست.

2 ❤️

896392
2020-07-06 21:27:45 +0430 +0430

فقط تصور کن ی زمان زن میگرفتن ارضاشن ، ولی الان به مرحله انگشت در کان رسیدن😁

0 ❤️

896394
2020-07-06 21:27:50 +0430 +0430

چشم دادا گلزار

2 ❤️

896452
2020-07-06 22:37:32 +0430 +0430

هیچ نظری ندارم.

پ ن:پس چرا کامنت گذاشتم : |

1 ❤️

896484
2020-07-07 00:56:02 +0430 +0430
NA

احتمالا از این که کونی هستی خبردار شده وبه نوعی سکته که بهش سکته کصی میگن زده بنده خدا توقع داری بیا کونت بذاره؟

0 ❤️

896508
2020-07-07 03:30:13 +0430 +0430

افتادم یاد جوکی که به تو میخوره.
گفت طرف رفت کس کنه بلد نبود زنه هر کاری می کرد اینم انجام میداد زنه لخت شد مرد هم لخت شد.زنه خوابید مرد هم خوابید.زنه پاهاشو داد بالا مرده هم داد بالا.آخرش زنه شاکی شد گفت برو یکی رو بیار تا دوتامونو بکنه معلومه تو هم مث من سوراخی.حالا دادا بنده خدا شاکی شده خب تو مفعول ازآب درومدی

1 ❤️

896522
2020-07-07 04:46:12 +0430 +0430

ریدی با این فانتزیت کونی بودی ک دادی زنت انگشتت کنه فاااااااااااااااااااک (dash) (dash) 😁 😁

0 ❤️

896544
2020-07-07 06:46:25 +0430 +0430
NA

کونی دیونه دوسال سکس نداشتی کم دروغ بگو گاوی

0 ❤️

896564
2020-07-07 08:06:08 +0430 +0430

چیه این داستانهای کلیشه ی

0 ❤️

896580
2020-07-07 09:06:50 +0430 +0430

مگه همچین چیزی میشه کص نگودیدیس

0 ❤️

896593
2020-07-07 10:31:01 +0430 +0430

تو رو خدا اگه کونی هستین زن نگیرین.چون بعد از یه مدت کوتاه از کردنش خسته میشین .چون لذتی در کردن نمیبرین .اونوقت میگردین یه بکن پیدا کنین هم خودتونو بکنه هم اون دختر بدبختو.گناه دارن دخترا.با یه امیدی میان زن شما میشن.اگه هم میخواین زن بگیرین لااقل یکیو که قبلا زیر اینو اون بوده و براش مهم نیست که بعد ازدواج هم بده بگیرین

1 ❤️

896656
2020-07-07 15:57:36 +0430 +0430

فقط باید در افق محو شد وقتی مردی میگه ریز ناله میزدم

0 ❤️

896665
2020-07-07 16:45:51 +0430 +0430

قدیمیا خوب گفتن کسی که کص نکنه کم کم کونی میشه
کیر کردن نداشتی یارو سرد شده ازت اومدی داری نیپل نیپل میکنی برا ما

0 ❤️

896678
2020-07-07 18:57:42 +0430 +0430

عالیه ادامه بده منم همین فانتزی رو دارم

0 ❤️

896702
2020-07-07 20:55:27 +0430 +0430

نویسنده این داستان مجرده.

0 ❤️

896950
2020-07-08 14:15:33 +0430 +0430

اینو بخوری قل میخوری یا قل بخوری اینو میخوری دوسال بدون سکس دیوث خو مگه مجبوری هرگوهی که به مغزت میاد قرقره کنی ادمین خودت بااین داستانا میزنی؟

0 ❤️

896980
2020-07-08 19:13:19 +0430 +0430

مگه میشه بعداز اون همه سکس یه دفعه ۲سال سکس نداشته باشین. الان طرف ۶۰سالشه ماهی ۱بار سکس داره.

0 ❤️

897188
2020-07-09 03:22:27 +0430 +0430

مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟ دوسال سکس نداشتی بازنت؟؟ بعدش هم باید یکی انگشتت میکرد؟؟ (dash)

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom