داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

دکتر نامرد

1398/02/09

اسمم سمیراست و ۴۱ سالمه متاهلم و یک دختر ۱۷ ساله دارم
این خاطره نه چندان خوش مربوط به تابستون پارساله
چند وقتی بود که به فکر لیزر مو‌های بدنم افتاده بودم اما از اینکه نتیجه میگیرم یا نه مردد بودم تا اینکه یک روز خونه دخترداییم بودم و باهاش مشورت کردم چون خودش خیلی به خودش میرسه و دنبال این جور کاراست،یه کلینیک پوست بهم پیشنهاد داد و گفت دکتر —— کارش خوبه…یک روز بعدازظهر نوبت گرفتمو رفتم،جلسه اول لیزرم بود و یکی از تکنسین ها دستگاه رو اماده کرد و از اتاق بیرون رفت،دکتر اومد داخل اتاق،ازش پرسیدم اقای دکتر خودتون زحمت لیزر رو میکشین؟(اخه همه جا توسط تکنسین ها انجام میشه) گفت بله شما سفارش شده این…منم چون ادم راحتیم و خیلی موذب نیستم قبول کردم،دکتر ازم خواستم لباسامو در بیارم کامل لخت شم(چون مو های ناحیه بیکینی هم میخواستم لیزر کنم) رو تخت خوابیدمو دکتر ازم خواست عینک مخصوص رو به چشمم بزنم که نور لیزر به چشمم آسیب نزنه…نزدیک نیم ساعتی طول کشید و بعد از اینکه تموم شد بهم گفت الان لباستو تنت نکن چون پوستت ازرده‌اس …ازش تشکر کردم و گفتم جلسه بعد کی بیام؟گفت هفته دیگه…داشت از اتاق‌میرفت بیرون که یهو برگشت ،گفت ضمناً من خونه همه دستگاه ها رو دارم، اگه کلینیک واست سخته بیای میتونی باهام هماهنگ کنی بیای خونه.گفتم نه زیاد سختم نیست ممنونم
یک هفته ای گذشت و روز قبل نوبت جلسه دوم لیزرم بود ، ساعتای ۵ بعد از ظهر بود که دیدم موبایلم زنگ میخوره، جواب دا‌دم دیدم از کلینیکه ،کسی که پشت تلفن بود گفت اقای دکتر—— کارتون داره منتظر باشین وصلتون کنم،بعاد از سلام و احوال پرسی با دکتر بهم گفت دستگاه کلینیک خراب شده و شاید یکهفته طول بکشه تا درست شه،دکتر گفت هم میتونین تو نوبت بمونین تا درست شه هم اینکه واسه اینکه بهتر نتیجه بگیرین بیاین با دستگاه خونه انجام بدم،گفتم اگر اشکال نداره تا نیم ساعت دیگه خبر میدم،دکتر گفت پس شمارمو یادداشت کن به موبایل خودم زنگ بزن خبر بده.
تلفونو قطع کردم و شروع کردم فکر کردن که چیکار کنم،از شانس من شوهرم ۲ روزی بود رفته‌ بود سفر.زنگ زدم به دختر داییمو موضوعو باهاش مطرح کردم،چون اون میشناختش،بهم گفت دکتر ——ادم مطمئنیه اگر میخوای بری خونه برو مشکل ساز نمیشه ، با دختر داییم خداحافظی کردمو با خودم گفتم خوب اینکه میشناسه،منم میخوام زودتر نتیجه بگیرم،تلفونو برداشتمو زنگ زدم دکتر؟
،گفتم اگر مزاحمتون نمیشم و اشکال نداره هرجا شما بفرمایید میام،با سنگینی تمام گفت خواهش میکنم،من که فردا تا ۹ کلینیک ام،شما ساعت ۹:۳۰ تشریف بیارید،ادرس رو هم اس ام اس میکنم،تشکر کردمو گفتم فردا مزاحمتون میشم
اون روز گذشت…ساعت ۸ راه افتادم به سمت ادرسی که دکتر بهم داده بود ، ساعتای ۱۰ بود که رسیدم اونجا چون خیلی ترافیک بود،وارد خونه شدم و با دکتر سلام و احوال پرسی کردم،گفت دیر‌ کردینا،گفتم ببخشید تروخدا ترافیک بود …با خنده گفت فدا سرتون ،برین داخل اون اتاق اماده شین تا من بیام،
رفتم تو اتاق ،یک کلینیک کامل بود واسه خودشت با کلی دستگاه و تجهیزات ،لباسامو کامل در اوردم و منتظر دکتر نشستم لبه تخت .
دکتر اومدو گفت خوب میتونم شروع کنم،گفتم بله حتماً ، عینک مخصوصو بهم داد و گذاشتم رو چشام ، دکتر شروع کرد به لیزر کردن،یک ربع که گذشت دکتر گفت خوب رون و ساق پاهاتونو زدم یکم اگه لطف کنین پاهاتونو باز کنین و زانوتونو جمع کنین که اطراف واژنتونم بزنم ممنون میشم، منم زانوهامو جمع کردم و پاهامو باز کردم،گفت خیلی عالیه ممنون،دوباره عبنک رو گذاشتم،هیچجا رو نمیدیدم ،یکدفعه دکتر نامرد کیرشو گذاشت رو کسمو با یه فشار تا ته کرد تو…شروع کردم به دست و پا زدن و سر و صدا کردن،دکتر گفت ارووم باش بزار به جفتمون خوش بگذره،گفتم ترو خدا نه من متاهلم،دوباره جیغ و داد کردم بهم گفت سروصدا نکن کسی صداتو‌ نمیشنوه،تا اینو گفت در اتاق باز شد و یه مرد دیگه اومد تو گفت چرا دکتر من صداشو میشنوم،دوست اشغال اون عوضی بود،
دکتر گفت عه تو اینجایی،بیا این خانومو باهم دیگه به فیض برسونیم
من همینطور که داشتم جیغ و داد میکردمو مقاومت میکردم مچ دستمو گرفت و گفت مقاومتت بی فایدس ، اروم باش بزار بهت خوش بگذره و گرنه جرتتت میدم،همینطور اروم اشک از گوشه چشمم میومد که جفتشون منو نشوندن زمین و کیرشونو جلو صورتم گرفتن،گفتم به خدا من ادم این کارا نیستم،شوهر دارم،بچه دارم …دوست دکتر گفت اتفاقا این زنا کردن دارن… گفتم من تا حالا واسه شوهرم ساک نزدم،تا اینو گفتم کیرشو به زور کرد تو دهنمو گفت ساک بزن جنده…وقتی بهم گفت جنده انگار روم اب سرد ریختن،کیرشو تا ته میکرد تو حلقم،واسه جفتشون ساک زدم
دکتر خوابید رو زمین گفت بیا روم بخواب،منم با اکراه روش خوابیدمو کیرشو گذاشت سر کسم و داد تو…همینطور که داشت تلمبه میزد اون دوست عوضیش اومد پشتمو کیرش گذاشت دم کونم ،التماسش کردم گفتم تروخدا نه،از کون نه، من تو عمرم از کون ندادم،یه سیلی زد بهم و گفت میخوام کونتو پاره کنم،رو سوراخ کونم تف انداخت و کیرشو کرد تو کونم،چشمام سیاه شد از درد،یه اه بلند کشیدم ،گفت جنده ها که اه نمیکشن،نیم ساعتی منو دوتایی کردنو دوباره جلوم وایستادن
گفتن بخور،تمام ابشونو رو صورتمو دهنم ریختن،من که بیزار بودم از این کار گفتم نمیخورم ،انچنان زد تو گوشم مه برق از چشام پرید،دوستش گفت همه ابمونو باید بخوری،اون ابایی که رو‌ صورتت ریخه هم باید با انگشت جمع کنی لیس بزنی،کاملاً منو برده خودشون کرده بودن و هرچی میگفتن باید میگفتم چشم …
بیخیالم شدنو رفتن از اتاق بیرون،منم شروع کردم‌ لباسامو پوشیدن که برم،دیدم اومدن تو اتاقو گفتن کجا؟گفتم ولم کنین دیگه،چی میخواین دیگه؟دوستش گفت تا صبح لازمت داریم،زدم زیر گریه گفتم دست از سرم بردارین بزارین برم ،دوباره به زور لختم کردنو با طناب منو بستنو انداختن رو زمین،یه دفعه دکتر چشمش به پاهام افتاد گفت به تاحالا ندیده بودم کسی انگشتر پاش‌ کنه ،گفت اذیتت نمیکنه؟گفتم نه از ۱۶-۱۷ سالگی پامه…
اون شب تا صبح هر نیم ساعت یک ساعت منو کردنو من همینطور طناب پیچی شده هیچکار نمیتونستم بکنم
صبحش گفتن برو ، دکتر در گوشم گفت ازت فیلم داریم اگه هر موقع بخوایم و نیای دیگه خودت میدونی و ابروت،بعد از اون شب ۶-۷ ماهی هر دو هفته یکبار بهم زنگ‌ میزدو منم مجبور بودم برم،الان ۲-۳ ماهی هست که کلاً بهم زنگ نزده…امیدوارم‌ بخیالم شده باشه.

نوشته: سمیرا


👍 13
👎 55
85164 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

764596
2019-04-29 20:38:00 +0430 +0430

ترسوندنت ، یه بار دیگه برو بهش بده ، بعد بزار ابشو توت خالی کنه بعد برو شکایت کن برو پزشکی قانونی مادرشونو بگا


764598
2019-04-29 20:42:13 +0430 +0430

فقط اون قسمتی که دوستش میاد،دکتر میگه عه تو اینجایی؟!!!
خیلی باحال بود بازم حتماً بنویس.

5 ❤️

764599
2019-04-29 20:42:58 +0430 +0430

این همه مشتری دارن که حاضرن بدن و مجانی لیزر کنن انموقع به تو گیر دادن؟

5 ❤️

764601
2019-04-29 20:45:23 +0430 +0430

تو این دوره زمونه سویا هم نمیدن دست گربه
تو گوشتو دادی دست گرگ
انتظار داری نکنتت?
اگه نمیکرد کسخل بود

هرچند داستانت به واقعیت نزدیک نیست

4 ❤️

764603
2019-04-29 20:46:28 +0430 +0430

کسخل جان … جلسه دوم یک ماه بعده ن یک هفته بعد
اول تحقیق کن بعد زر بزن


764607
2019-04-29 20:49:50 +0430 +0430
NA

تو رو جون مادرتون بيخيال اين فانتزيهاي مسخره تون بشيد!!!

اينجا ايرانه تازه ناف كاليفرنيا هم باشه دكتر معروف يكي كيلينيك درست حسابي اينقد هارد و سافت و رومانتيك و خشن تو دست و بالش هست ك ب گور باباش بخنده ي زن رو ك اومده تو خونه اش جر بده!!!
ديگه دوره اين حرفا گذشته ك ازت فيلم داريم !!!و بايد بياي اينا مال بچه جقياي بيست سال قبله !!!

بهد ٢٤ ساعت اونجا بودي!!شوهر احمقت زنگ نزد؟ بچه هات تنها نموندن!!!بعد نرفتي شكايت كني!!!


764609
2019-04-29 20:51:12 +0430 +0430

فکر کنم تا ۷۲ ساعت میشه از طریق پزشکی قانونی اثبات کرد که تجاوز صورت گرفته

1 ❤️

764611
2019-04-29 20:53:47 +0430 +0430
NA

مزخرف و كص شعر
احمق

0 ❤️

764612
2019-04-29 20:54:03 +0430 +0430

سمیراجان , چقدر دلم برات سوخت !!! شما که اصلأ کس وکونت کیر نمی خواست !!! ولی دکتر یه روانشناس خوبی بود , میدونست چه کسی رو باید ببره خونه ش که با دوست ش ۲۴ ساعت تلمبه بزنن , من فکر کنم , اسم جنده کاملأ برازنده شماست … , زیاد سخت نگیر که بخوای خودت رو پاک جلوه بدی !!!

2 ❤️

764624
2019-04-29 21:26:31 +0430 +0430

جای تعجب داره که خوانندگان فهیم و تیز بین صرفا به خاطر اینکه نویسنده خودش رو خانوم معرفی کرده باهاش همدردی کرده اند ! فقط جهت اطلاع چندتا سوال دارم اول اینکه شما کدوم پزشکی رو می شناسید که دستگاه های لیزر رو در منزل داشته باشه دوم به نظرتون اگر آنجلینا جولی یا خاله الکسیس یا جنیفر لوپز هم در منزل این دکتر بودند تا صبح اینجوری باهاشون رفتار می شد ! به زبان ساده ، نویسنده فکر کرده شاه کوس هست که این همه بهش تجاوز بشه و در آخر به قدری مشخصه ندیسنده خانوم نیست که حد و حساب نداره ! دیسکلایک

3 ❤️

764626
2019-04-29 21:41:35 +0430 +0430

باور کردنش سخت نفرت دارم از زوری

0 ❤️

764627
2019-04-29 21:44:08 +0430 +0430

خاک به سرت به شوهرت بگو

0 ❤️

764629
2019-04-29 21:58:10 +0430 +0430

خیلی دلت سکس خشن میخواد سمیرا خانم اشکال نداره ولی دیگه بلوف نزن اونی که تو فیلم بود رو بگو
به خامنه ای جاسوس و غارتگر تویی که ثروتت بیش از ۲۰۰ ملیارد دلاره
باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد
‏آه اگر آزادی سرودی می‌خواند؟
‏هیچ کس این‌گونه به «مرگ» خویش برنخاست که من به زندگی نشسته‌ام،
تو را چه سود از باغ و درخت؟
‏که با یاس‌ها به داس سخن گفته‌ای

0 ❤️

764637
2019-04-29 22:34:17 +0430 +0430

کیری‌ترین

امشب که همه داستان‌ها گی بود. این یکی ولی اینقدر تخمی و کیری بود که صد رحمت به داستان‌های گی. این چیزا توی ایران بود؟ دکتر لیزر یعنی نمیتونست دخترهای خوشگل را داشته باشه ولی اومد سراغ تو نکبت؟ کدوم فیلم پورن رو دیدی که اومدی اینجا داستانش رو گذاشتی؟ چلمنگ شاشیدم توی خطوط بیکینی و غیر بیکینی و لای چاک کونت. چه راحت رفتی خونه‌ی دکتر لخت مادرزاد شدی؟ واقعا شاشیدم به خودت و داستانت

ها کوکا

2 ❤️

764654
2019-04-30 03:27:15 +0430 +0430

بیشعور دروغگوی پست… همه چی مهیا شد که تو کوسده بشی؟؟!!!

1 ❤️

764661
2019-04-30 04:03:53 +0430 +0430

تو ایران خونه هرکسی بری میکنتت. فرق نمیکنه مردی یا زن. همه میکنن. چه برسه به تو که تنها رفتی لخت مادرزاد هم شدی.

1 ❤️

764663
2019-04-30 04:31:30 +0430 +0430

بچه ها آنجلینا جولی رو که میشناسید! این سمیراشونه از آنجلینا دو سال کوچکتره.?? (dash)

0 ❤️

764670
2019-04-30 05:41:11 +0430 +0430

خیلی کسشعر بود…تخمی بود…دکتره تورو برد خونه ب زور گاییدت بد فکر بعدشم نکرد ها .فقط ب خاطر کس موقعیتو همه چیزشم ب خطر اندات.ریسک کرد .مغز فندقی

1 ❤️

764671
2019-04-30 06:42:02 +0430 +0430

جووووون چه باحال نوش جونشون که گاییدنت خوش به حالشون

0 ❤️

764673
2019-04-30 07:31:15 +0430 +0430

به طور کلی،
همه به گوش،
بنظرمن فقط جنده ها،
بخاطر یه چیز ساده اونم برداشتن مو،
جلوی مردها لخت میشن.
حالا دکتر نباشه پیامبر باشه.
میدونم اکثریت با من هم نظرند.
چه مرد چه زن نویسنده هم جنده هستش.ولسلام.

0 ❤️

764682
2019-04-30 08:18:20 +0430 +0430

چقدر چرت؛خیلی غیر واقعیه؛والا جلسات لیزر فاصله هاش حداقل هر دو هفته اس؛واسه نقاط حساس مثل بیکینی و زیر بغل که پوست نازک تر و حساس تر داره هر دو ماه یک باره،ضمنا هیچ پزشکی نمیاد اینجوری برای خودش دردسر درست کنه چون اینقدر براشون کیس زیاد هست که لازم نباشه به زور متوسل بشن.

0 ❤️

764683
2019-04-30 08:20:27 +0430 +0430

ضمنا هیچوقت برای بدن خانوم اپراتور یا پزشک آقا نمیاد لیزر انجام بده و همیشه خانوم میاد.این تجربه خودمه از چند تا مرکز پوست و مویی که رفتم،هیچ وقت ندیدم واسه لیزر بدن خانوم ها اپراتور جنس مذکر بذارن.

0 ❤️

764688
2019-04-30 09:02:17 +0430 +0430

اه شوهرت گرفته ت فکر کن 20سال زن یارو بودی نه ساک پر توف زدی براش و نه از عقب دادی

0 ❤️

764689
2019-04-30 09:14:35 +0430 +0430

فتابارک الله الاحسن الجالق المجلوقین…
واتس د جاق چاقال؟

1 ❤️

764692
2019-04-30 10:21:38 +0430 +0430
NA

خوار مادره جندت گاییدم ک شوهر داری رفتی مرد لیزرت کنه
همینه شما زنایه خیانت کارو جرمیدن بعدش سنگ سار میکنن الحق حقتونه

0 ❤️

764695
2019-04-30 10:38:19 +0430 +0430

بریم لیزرکار بشیم

0 ❤️

764697
2019-04-30 10:45:42 +0430 +0430

فوق العاده تخمی بود دیسلایک ۲۳

1 ❤️

764702
2019-04-30 11:25:03 +0430 +0430

بدجور سوتی دادی احمق جون جلسه بعد لیزر ی هفته نییت یک ماه دیگس پشمالو

1 ❤️

764709
2019-04-30 11:32:51 +0430 +0430

بايد ننه اون دكترو گاييد

0 ❤️

764711
2019-04-30 12:01:04 +0430 +0430

به نظرم یکی از فیلمای سوپری که دیدی رو با کمی تغییر نوشتی…غلط املایی هم که داشتی…در کل ریدم سرت

0 ❤️

764716
2019-04-30 12:27:33 +0430 +0430
NA

جلسه هاي ليزر حداقل ٣٠ روز فاصله بايد داشته باشه چجوري تو بعد ي هفته رفتي اخه ، بعدشم عينكش ي جوري نيست كه نتوني جايي رو ببيني ، قبل از نوشتن ي كم تحقيق كن عزيز

0 ❤️

764721
2019-04-30 13:22:54 +0430 +0430

اولا که تو ی لنگه کفشت هم به کلینیک لیزر نرسیده تا حالا چون اگه رسیده بود میدونستی نوبت برای لیزر یک هفته ای نیست و یک ماهه هست. دوم تو که اصلا زن نیستی بیخود ادای زن ها رو در نیار. سه هیچ دکتری احمق نیست که موقعیت خودش و شغلشو اینجور به خطر بندازه.

0 ❤️

764724
2019-04-30 14:09:52 +0430 +0430

خام نشو
اگ شکایت کنی و بگی این کارو کردن فیلم هم دارن مادرشون گاییدس

0 ❤️

764728
2019-04-30 14:57:11 +0430 +0430

باید به شوهرت میگفتی و میرفتی شکایت میکردی، خودت نداده بودی که، بهت تجاوز شده بود فیلمشو هم دروغ گفتن حتی اگه راست بود هم مشکلی نداشت چون واسه تو آبروریزی نیست چون بهت تجاوز شده.

0 ❤️

764730
2019-04-30 15:04:12 +0430 +0430

تجاوز حال میده مخصوصا تو ایرانن ک کسی از ترس ابرو مجبوره تن در بده

0 ❤️

764734
2019-04-30 15:15:54 +0430 +0430
NA

بابا اينا همش داستانه. چرا باور مي كنيد

1 ❤️

764736
2019-04-30 15:47:32 +0430 +0430

از مشهد برای امشب کسی هست خصوصی پی ام بدن

0 ❤️

764739
2019-04-30 18:13:15 +0430 +0430

اگه اول اسم اون دكتر “پ” هست و خونشون طرفاي پاسداران
بهم پي ام بدين
در غير اينصورت هيچ

0 ❤️

764752
2019-04-30 19:11:24 +0430 +0430

سمیرا خانم سلام
هرچی فکر میکنم به نوع نگارشت بیشتر به این نتیجه میرسم که شما احتمالا از سن 9 سالگی که به سن بلوغ رسیدی با اسب و الاغ و بادمجون سروکار داری . آخه پتیاره خانم میشه بفرمایی خونه دکتری که اون همه دستگاه گرون توش هست کجا قرارداره که کسی صداتو نمیشنوه؟؟
کیر تو کون دروغگو

0 ❤️

764753
2019-04-30 19:20:29 +0430 +0430
NA

واقعا عجب نامردایی پیدا میشن ادرسش را بفرست خودش را با دوست حرومزادس اتیش بزنیم

0 ❤️

764755
2019-04-30 19:59:20 +0430 +0430

الان دقیقا انگشتر تو پا این وسط چه ربطی به داستان داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

764806
2019-04-30 21:22:53 +0430 +0430

خیلی چرت و تخیلی بود و تابلو بود پسری… بهتر بنویس.

0 ❤️

764875
2019-05-01 06:34:52 +0430 +0430

معلومه كه جنده اي چون اگه اينكاره نبودي مثل خيلي از زنهاي ديگه كه بعد تجاوز شده بهشون شكايت ميكنن شماهم شكايت ميكردين،،درصدبالايي از خانما بعد ازدواج ازاينكه فقط با يكنفرباشن خسته ميشن ودوست دارن تنوع به زندگيشون بدهند شما هم يكي ازهمون تنوع طلبها هستي

0 ❤️

764895
2019-05-01 09:05:34 +0430 +0430

اخه کدوم لیزری به فاصله یه هفته از هم انجام میشه؟؟؟فاصله‌هاش یه ماهه یا پنج هفته‌ایه

0 ❤️

764908
2019-05-01 10:42:03 +0430 +0430

تو این چند جلسه نفهمید انگشتر پاته حتماً باید بهت تجاوز میکرد

0 ❤️

764916
2019-05-01 11:36:03 +0430 +0430

تو شب تا صبح دادی اونوقت کس نبوده نگرانت بشه ؟؟؟ خو جنده به من میگن یا تو ؟ طبق برنامه هر دوهفته میرفتی. نکنه مدرسه میری شوهرتم تا دم در میرسونه. جنده خانوووووووووووووم خو می خوای ادرس بدم خونهما هم بیا لیزر ندارم ولی قول میدم خوب بکنمت.

0 ❤️

764946
2019-05-01 16:31:25 +0430 +0430

لاقل نگو خاطره بذار از داستان لذت ببریم، موقع خوندن همچین مزخرفاتی وقتی میگن خاطره ست آدم احساس میکنی گوشاش مخملی بنظرمیاد

0 ❤️

764948
2019-05-01 17:31:37 +0430 +0430

تخمی-تخیلی (dash)

0 ❤️

765016
2019-05-01 23:31:02 +0430 +0430

بدرخت شانس بهت رو کرده چرا ناراحتی متل زن من باش کوس دادنیه باید داد

0 ❤️

765068
2019-05-02 07:42:12 +0430 +0430

اگه واقعا همچین کاری کردن شماره و آدرس دکتر رو بده از پیغام خصوصی خودم قول میدم دوتاشونو با خانواده و هفت پشتشون برات پارشون کنم نگران فیلم هم نباش

0 ❤️

765131
2019-05-02 13:13:37 +0430 +0430

پروفايلو بخون ک داغ شدم

0 ❤️

765147
2019-05-02 15:22:56 +0430 +0430

عالی بود فقطاونجاش که پاهاتو باز کردی که کوست رو لیزر کنه خوب منم بودم می کردم آخه هیچ مردی تحمل کوس باز کرده و بدن لخت رو تو جلوش نداره حتما می کرده منم کاش دکتر بودم

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom