دیار آبا اجدادی (۲)

1390/11/03

قسمت قبل

از اون روز رابطه من وبهاره عوض شد، منم از نظر سكسي مثل پسراي تازه بالغ شده بودم و حسي كه در مدت زندگي با الي در من مرده بود حالا با بهاره هر روز به اوج خودش ميرسيد ، از نظر پزشكي ميدونستم كه شوهرش ديگه هيچ شانسي نداره كه خوب بشه و از نظر انساني هم ميدونستم بودنم با بهاره هيچ اشكالي نداره و اون هم از نظر جنسي تامين ميشه و هم از نظر مادي !!!
بهاره برام فقط يه منشي نبود ،‌ هم زنم بود هم همدمم و هم يه شريك جنسي ناب ! دوستش داشتم واز لحاظ مالي هم بهش كمك ميكردم و البته اون هم به بهترين شكل ممكن قدرداني ميكرد .
توي شهر كم كم جا مي افتادم و به همين دليل ، ديگه توي اورژانس نموندم وبعد از تموم شدن قراردادم ديگه تمديد نكردم ، صبحها ميرفتم بيمارستان براي انجام جراحي و بعد از ظهرها هم مطب بودم ، همه چيز خوب بود و مريضها هم رو به افزايش بودن .
اون روز بعد از ظهر با بهاره هماهنگ كردم وزودتر ازهميشه رفتيم مطب ،‌چند روزي بود سكس نداشتيم ومن بدجوري دلم سكس ميخواست . وقتي رسيدم ديدم بهاره زودتر ازمن رسيده و خودش رو حسابي آماده كرده بود . يه شلوار تنگ سفيد كه بخوبي ميشد از زيرش بدنش رو ديد و يه تاپ نازك آبي كه زيرش سوتين نداشت و سينه هاش بخوبي از زيرش خود نمائي ميكردن ! موهاي طلائيشو باز كزده بود و ريخته بود روي شونه هاش ! يه رژقرمز پررنگ به لبش زده بود كه بيشتر منو به هوس مينداخت تا للباشو بخورم !
درو كه باز كرد گونه امو بوسيد و رفت پشت ميزش نشست ، كتمو آويزون كردمو و رفتم كنارش ، دلم ميخواست سكس امروزم متفاوت با روزاي ديگه باشه ، چشمم به خط باسن و كمر سفيدش افتاد كه بدليل نشستن پشت ميز و بالا رفتن تاپش خودنمائي ميكردن !
كنارش ايستادم و خودمو چسبوندم بهش ،‌ شروع كردم به خوردن بغل گردنش ،‌برام جالب بود كه هيچ واكنشي نشون نميداد و فقط اسامي بيمارهائي رو كه برگ دفترچشونو به بيمه تحويل داده بود ، بي هيچ حرفي وارد دفتر ميكرد ، به خوردن گردنش حساس بود ولي واكنشي نشون نميداد اما تنفسش تند تر شده بود ، شايد اونم ميخواست كه سكس امروزش متفاوت باشه ،‌ درحين خوردن گردنش دستمو بردم زير تاپش ، سينه هاي درشتشو چنگ ميزدم وميماليدم ، خودكار توي دستش شل شد و چشماشو بست ، زير لب گفت :

 • نميخواي بذاري به كارم برسم ؟؟؟؟؟؟؟
 • مگه كاري مهمتر از منم داري ؟
 • نههههههههه … تو همه چيزمييييييييي ،
  يه جورائي از اون شرايط خوشم ميومد ، دوست داشتم توي همون حالت به سكسمون ادامه بدم ،‌ گفتم :
 • زود باش ، بقيه اسامي رو وارد كن ، به منم كاري نداشته باش ،‌من كارمو خوب بلدم … !
  سعي كرد تمركز كنه و به نوشتنش ادامه بده ، دستمو كشيدم روي كمرش ،‌ با نوك انگشتام كمرشو ماليدم ،‌ تنش مور مور شد ،‌خودشو جمع كرد ،‌ نوك انگشتامو كردم زير كمر شلوارش و بازي دادم ، هيچي نميگفت ، يه نگاه به خط باسنش انداختم ، نميدونم چرا توي اين مدت از كون نكرده بودمش ، چه كون تپلي داشت ،‌دستمو سر دادم پائين ، بردم زير كونش ،‌ با نوك انگشتام اشاره كردم كه خودشو بلند كنه … يه لحظه نفسش توي سينه حبس شد ، مكثي كرد و بعد آروم كونشو داد بالا ،‌حالا دستم كامل زير كون تپلش بود ،‌انگشتمو كشيدم روي سوراخ كونش ، داغ داغ بود ،‌ نوك انگشتمو روش فشار دادم ،‌خيلي تنگ بود ، معلوم بود كه يا اصلا كون نداده يا بيشتر از يكي دو بار اين كارو نكرده ، دستمو به سمت سوراخ كسش بردم ،‌ خيس خيس بود ،‌ معلوم بود كه داره حال ميكنه ،‌ انگشتمو با آب كسش خيس كردم و نوكشو آروم كردم توي سوراخ كونش ! به سختي نوك انگشتم رفت تو ،‌ همزمان با ورود انگشتم ،‌ با صدائي آروم آخخخخخخخخخخخخخخخخخ كشداري گفت كه منو تا پاي ارگاسم برد ! انگشتمو نگه داشتم ،‌ و دوباره فشار دادم ،‌ با فشار من دردش اومد ،‌ كونشو از روي دستم بلند كرد ،‌ وانگشتم در اومد ،‌ چشماش خمار خمار بود ومن از اون بدتر گفت :
 • ميدوني داري چي ازم ميخواي ؟
 • آره ، يه غرفه از بهشتو !!!
 • ميدوني در اين غرفه تا بحال بروي كسي باز نشده ؟
 • آره ، حس كردم .
 • پس خيلي فشار نده ،‌ حوصله داشته باش و آروم بازش كن ، دوست ندارم کاری کنی که دیگه نذارم وارد این غرفه بشی ! باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟
  لبمو چسبوندم به گوشش و چشم کشداری گفتم ، اینو که شنید ، بلند شد ، دولا شد روی میز، انگار اونم فهمیده بود که من دلم سکس متفاوت میخواد ، کونشوعقب داد ، تو این استایل کونش خیلی زیباتر دیده میشد و واقعا حشری کننده بود ! دستشو آورد پائین و کمر شلوارشو باز کرد ، با حرص و سرعت زیاد شلوارشو تا سر زانوش کشیدم پائین ، اومدم پشتش زانو زدم ، لای کونشو باز کردم ، یه سوراخ قهوه ای رنگ و خیلی خیلی تنگ ، اینو کوچیکی و فشاری که به انگشتم می آورد میگفت !!! تواین استایل کسش هم خوشگلتر بود ، باسنشو بوسیدم ، چه تمیز و خوشبو بود ، آروم آروم شروع کردم به گاز گرفتن کونش ، و با هر گاز دهنمو به سوراخ کونش نزدیکتر میکردم ، جواب بهاره به گازهای من به یه آخ کوچولو منتهی میشد ! گرمائی که با لبام تماس پیدا کرد بهم فهموند که به سوراخ کونش رسیدم ، برای اولین بار دلم میخواست سوراخ کون لیس بزنم ! نوک زبونمو چسبوندم بهش ، و آروم آروم چرخوندم ، صدای آه کشیدن بهاره منو برای زبون زدن به سوراخش مصممتر میکرد ، نوک زبونمو روی سوراخش فشار میدادم و میکشیدم عقب ، چه حال خوشی داشتم ، حسابی که کونشو خوردم ازش خواستم تو همون حالت بمونه ، سریع رفتم از کنار تخت اتاقم یه ژل لوبریکانت برداشتم ، بیشتر مواقع برای معاینه پروستات بیمارام ازش استفاده میکردم ! برگشتم کنار بهاره ، دیدم توی همون حالت مونده ، ژلو ریختم روی سوراخش و با انگشتم شروع کردم به مالیدن سوراخش و هر بار با یه فشار کوچیک نوک انگشتمو میکردم توی سوراخ کونش ، خیلی حال میداد ، داغ داغ شده بودیم و حالا انگشت اشاره من تا ته توی کونش بود ، پاشدم وایسادم ، زیب شلوارمو باز کردمو کیرمو کشیدم بیرون ، مثل سنگ سفت شده بود ، خیلی هیجان داشتم ، به کیرم ژل زدم و گذاشتم دم سوراخ کونش ، گفتم :
 • آماده ای ؟
 • آره !
  خواستم فشار بدم که گفت :
 • یادت نره ، آروم و با حوصله … باشه عزیزم ؟؟؟؟؟؟
 • چشممممممممممم
  کیرمو آروم فشار دادم تو ، نوکش که رفت ناله آروم بهاره تبدیل به جیغ بلندی شد ، سریع کیرمو کشیدم بیرون ، اصلا دوست نداشتم ناراحتش کنم ، گفتم :
 • میخوای نکنم ؟ اینجوری اذیت میشی !
  یه ناله ی آمیخته با دردی توی صداش بود ، معلوم بود اذیت شده اما گفت :
 • نه عزیزم ، بکن ، کم کم عادی میشه !
  وبعد خودش کیرمو گرفت و کشید دم سوراخ کونش ، فشار دادم ، نوکش رفت تو ، و اینبار آهههههههههههههههههههههههههههههه بهاره کشدار تر از همیشه بود ، کیرمو کشیدم بیرون ، و دوباره فشار دادم ، اینبار بیشتر تو رفت و صدای ناله بهاره هم البته بلند تر بود . دوباره کیرمو کشیدم بیرون و سریع فروکردم توی کونش ، اینبار تا ته کردم تو ، و جیغ بهاره هم گویای همین مساله بود ! کیرمو بی حرکت همون تو نگه داشتم ، بهاره با ناله ی دردالود خودش زیر لب گفت :
 • دارم آتیش میگیرم !!!
  یه کم کیرمو کشیدم عقب و آروم فرو کردم ، ریتم تلمبه زدنم آروم و کوتاه بود ، کیرمو خیلی عقب جلو نمیکردم که اذیت بشه ، کوتاه و آروم تلمبه میزدم ، دستمو کردم لای پاش و شروع کردم به مالیدن کسش ، ناله هاش کمتر شده بودن و فقط صدای اوممممممممم گفتن بهاره به گوشم میرسید ، کسش خیس خیس بود ، مثل کس دختر تازه بالغی که برای اولین بار حشری میشه ، کم کم سرعت تلمبه زدنمو بیشتر کردم ، ناله های بهاره تبدیل به “جون” گفتن های شهوانی شده بود ، بعد از چند بار تلمبه زدن کیرمو کشیدم بیرون ، یه نگاه به سوراخش کردم ، دقیقا به کلفتی کیرم باز مونده بود ، دیدن همین صحنه دیوونم میکرد ، کیرمو گذاشتم دم سوراخ کسش ، از بس خیس بود که خیلی راحت تا ته رفت تو ، به سرعت شروع کردم به تلمبه زدن ، دستمو از زیر تاپش رسوندم به سینه هاش ، با دست چپم موهاشو جمع کردم تو دستم و کشیدم عقب ، آهههههههههههههههههههههه بلندی گفت ، سرش اومد روی شونم ، به وحشیانه ترین حالت ممکن سینشو چنگ میزدم و موهاشو میکشیدم ، جیغ میکشید ولی در عین حال لبخند میزد ، معلوم بود که داشت لذت میبرد ، منم وضعیتم مثل بهاره بود ، انگار اولین سکس زندگیم بود !! یه آههههههههههه بلند و یه لرزش شدید نشان از ارگاسم بهاره داشت ، نمیدونم چرا ولی دیدن ارگاسم شریک جنسی همیشه منو به اوج میرسوند واینبار هم دیدن ارگاسم بهاره منو به اوج رسوند ، انگار همه ی حس های خوب دنیا توی وجودم جمع شد و به یکباره از نوک کیرم فوران کرد ، مثل بچه ها میلرزیدم ، چند لحظه محکم فشارش دادم ، دیگه نتونستم روی پام بایستم ، بی اختیار کیرم از توی کسش در اومد ، بهاره بی حال ولو شده بود روی میز ، بی حال عقب عقب رفتم ، تکیه دادم به دیوار ، حس خستگی و خواب آلودگی توی مطب جاری بود ، آروم آروم سر خوردم ونشستم پای دیوار، چشمم به آبی بود که ریخته بودم توی کس بهاره و آروم آروم داشت از لای کسش میریخت بیرون ، پلکم سنگین شد و چشمامو بستم …

لطفا نظر و امتیاز فراموش نشه …

ادامه…

نوشته: دکتر کامران


👍 0
👎 0
43698 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

309322
2012-01-24 02:52:52 +0330 +0330

خوب بود از قسمت قبل قشنگ تر بود امیدوارم هر قسمت جذاب تر باشه توصیفات جالب بود مرسیاون حس اولیه که از خوند ن قسمت اول داستان داشتم که انگار داری ازش بخاطر شرایطش یوئ استفاده میکنی از بین رفت

0 ❤️

309323
2012-01-24 04:52:37 +0330 +0330
NA

Damet garm,ye dastan bahal khondam

0 ❤️

309324
2012-01-24 05:03:05 +0330 +0330
NA

Eyval doki.eyvalllllllllll.
Mokhatabo yejur mibari tu fazaye dastan ke adam fek mikone khodeshe.eyvalla

0 ❤️

309325
2012-01-24 18:18:14 +0330 +0330
NA

قسمت اول رانخونده
بودم امااين قسمت خيلي قشنگ بود.
ادامه اش رو زودتربنويس.

0 ❤️

309326
2012-01-28 00:22:03 +0330 +0330
NA

معرکه بود … زیبا و خواندنی … مرسی !!!

0 ❤️

309327
2012-01-29 15:06:22 +0330 +0330
NA

دكي ! داستانت قشنگ بود ولي اما داره عزيزم !
اينو ديگه زياده روي كردي ؛ تو ساختمان پزشكان كه مطب شما هست با اين همه جيق و آخ خ خ و آي ي ي كه بهاره خانوم راه انداختن كسي صداشونو نشنيد ؟
ولي در كل خوب بود دکي

0 ❤️

309328
2012-02-02 16:15:08 +0330 +0330
NA

جالب بود ، خوب توصیف کرده بودی . از بقیه داستانا خیلی بهتر بود. دکترررر جووون

0 ❤️

309329
2012-02-04 09:29:43 +0330 +0330
NA

خوب بود قسمت بعديش كي مينويسي؟

0 ❤️

309330
2012-02-04 20:17:27 +0330 +0330
NA

:X hal kardam

0 ❤️

309331
2012-02-08 09:30:16 +0330 +0330
NA

عالی بود دکی
این کیرت حرومه اونی که مالتو بالا کشید بشه
با احساس گفتی
دمت گرم

0 ❤️

309332
2012-06-14 22:13:04 +0430 +0430
NA

doki joon kamtar sooti bede. gozashte az ghashangiye dastan sotiyat kheyli tablo hast. to che joor doktor hasti ke behdasht ro raayat nemikoni? ba zani ke ghablan ba chand nafare dige sex dashte bedooone kandom sex mikoni bad kiri ra ke az aghab kardi bedoone tamiz kardan az jelo mikoni. age hame doktora mesle to bashand ke mamlekat be ga rafte

0 ❤️Top Bottom