دیرارضا میشم

  سلام.من اولین باره تجربمو میزارم تو سایت اکر ایرادی داشت ببخشید.
  اسم هارو تغییر دادم.
  من محدثه ام و این اتفاق مربوط به یکسال پیشه.
  یه دختره تقریبا سفید.با سینه های 80 و باسن متوسط. هیکلمم گوشتیه نه خیلی لاغرم نه چاقم.
  من یکسالی با یکی دوست بودم. تا اینکه یهبار بهم گفت بیا بریم جاده چالوس اونموقع ام اواخر مهر ماه بود و نسبتا سرد گفتم صبر کن ببینم چی میشه چون زمان زیاد نمیتونستم از خونه بیرون باشم جاده ام زمان زیاد میخواد
  از شانس خوبم یه استادی که از 8 تا 5 6 باهاش کلاس داشتم خبر داد شب قبلش و گفت نمیاد فردا.
  منم به دوستپسرم گفتم و اونم گفت مغازشو باز نمیکنه که بریم جاده.
  خلاصه 7 صبح همو دیدیم و اول جاده چالوس کیک و آبمیوه خریدیم و رفتیم.
  رسیدیم به رودخونه و یه جایی که تقریبا باید یکم میرفتیم پایین.
  گفت بریم اونجا زیرانداز بزارم رفتیم و علی گفت خوابش میاد
  یه لحاف برداشت و دراز کشید
  منم نشسته بودم و آبو نگاه میکردم.باد میومد و سرد بود.
  به علی گفتم بریم من سردمه که گفت بیا زیر پتو پیشم
  خیلی معذب بودم ولی رفتم.
  هرکاری کرد لبامو ببوسه زیره پتو نزاشتم.
  چون حس خوبی نداشتم
  که زوری منو بوسید و منم قند تو دلم آب شد دیگه باد شدید شد و جمع کردیم بریم بالاتر.
  رفتیم تا دیدم یه جا تابلوی یه امام زاده رو زده.
  سمت چپ جاده بود دور زدیم که پیداش کنیم هیچ کدومم نرفته بودیم فقط از جلو تابلوش که سبز بود رد شده بودیم
  هرچی رفتیم پیداش نکردیم و خوردیم به روستا که یه پیر مرد گفت دو سه ساعتی راهه هوام نسبتا سرده برگردید بهتره.
  خلاصه اومدیم پایین تر یکم و یه جای دنج و خلوت دیدیم
  زیر انداز دوتا روهم انداختیم و دوتا پتو برداشتیم با خوراکیا
  رفتیم لب رودخونه.
  از روبرو جلومون کوه بود از پشتم بالا جاده و ماشین و کلی درخت.
  کلی بازی کردیم خوراکی خوردیم.
  که علی رفت زیره پتو میدونستم بهونس برای بوسیدن و....منم دلم میخواستش و دوستش داشتم
  خلاصه دوتایی رفتیم زیره پتو و پتو هارو دوتاشو انداختیم
  بقلم کرد و لذت میبردم.
  چند دقیقه ای بوسیدیم همو که مقنعمو برداشت
  بعدم دکمه های بالای مانتومو باز کرد و گردنمو بوسید که بهش گفتم کبودم نکنه چون بدم میاد.
  اونم سینه هامو از رو مانتو میمالید و من لذت میبردم ولی کم. با اینکه دفعه اولم بود ولی میفهمیدم نقطه حساسم نه گردنمه نه سینم. که یهو دستش از زیره مانتوم که نخی و گشاد بود خورد به شکمم که بره سمت سینم که فهمیدم رو شکمم حساسم اونم منو میبوسید و سینه هامو محکم فشار میداد.
  خواست بره پایین سمت کسم که گفتم نه.
  چون احساس میکردم کثیفه دستش و خورده به زیرانداز و اینا.
  خلاصه جفتمون ارضا نشدیم و فقط تحریک شدیم منم کلی خیس شده بودم و احساس ضعف داشتم. رفتیم رستوران ناهار و بعدم تا 5 رسیدم خونه.
  بعد از یکی دوهفته گفت پسر خالم یه خونه سمت پاستور داره میای بریم.
  منم باهاش صحبت کرده بودم که نمیخوام پردم قبل ازدواج پاره بشه و اونم گفت باشه.
  خلاصه ساعتای 11 رفتیم ساندویچ خریدیم رفتیم خوردیم
  منم یه تاپ نارنجی پوشیده بودم با یه زیر سارافونی مشکی و مانتو که مانتومو در اوردم با شالمو
  که علی گفت زیرش لباس داری گفتم آره گفت در بیار
  خجالت میکشیدم که گفت برو تو اتاق در بیار بیا بیرون
  رفتم دراوردم اومدم منو کلی بقل کرد و بوسید
  کنار هم ناهار خوردیم که البته چون من استرس داشتم و از فکرای توی ذهنم حشری شدم میلی به خوراکی نداشتم.
  رفتیم تو یکی از اتاقا که یه تخت و یه آیینه و کمد دیواری بود.
  اونجا لختم کرد و فهمید رو شکمم حساسم.
  همش بوسید و ماساژ داد و رفت سمت شلوارم که میترسیدم که اطمینان داد پردمو نمیزنه و من راحت شدم.
  من خودم برام مهم نیست پردم ولی خانوادم خیلی براشون مهمه و به خاطر اونا رابطه نداشتم ولی خیلی دلم میخواست.
  مخصوصا که دلم میخواد دوتا کیر تو کسم بره ولی چاره ای ندارم.
  خلاصه شورتمم در اورد.
  من ست نمیپوشم ولی همیشه لباس زیر مشکی میخرم که یه جورایی ست میشه.
  موهامم کامل زده بودم با اپیلیدی و تمیز بودم.
  زبونشو گذاشت رو کسم که پرواز کردم.
  یه لذته خاصی داشت و وصف نمیشد.
  دلم میخواست ارضا بشم ولی فهمیدم که دیر ارضام چون بعد از دوساعت من یکبار ارضا شدم و خیلی ناراحت بودم دلم میخواست بیشتر ارضا بشم و زودتر ولی نمیدونم چرا نمیشدم. کلی برام خورد ولی نمیشدم ارضا. یا من دیر ارضا بودم یا علی بلد نبود.
  گفت بیا رو کیرم من رفتم نشستم رو کیرش و کسمو میمالیدم بهش و جلو عقب میکردم که گفت بهم حال نمیده و ارضا نمیشم.
  خوردم براش یکم که کاری ام نداشت با اینکه باره اولم بود.
  فقط بوش خیلی بد بود با اینکه تمیز بود برام ناخوشایند بود.
  خلاصه زورم کرد که از کون بکنه.
  دراز کشیدم و پاهامو دادم بالا تا دمه شونم باسنم زد بیرون
  کرم زد و کرد توش.
  منم چون یبوست داشتم انقدر انگشت کرده بودم سرش راحت بود ولی هرچی بالاتر رفت دردش بدتر بود.
  حسه جرخوردن داشتم هرکاری میکردم برم عقب سرم میخورد به تاجه تخت و همش درد بود.
  کامل نکرد تو و سرش تو بود که ارضا شد تو دستمال خالی کرد
  منم دستمال کشیدم دیدم خون اومده ازم هیچی جز درد نبود.
  که یکم دیگه منو خورد و ارضا نشدم اون حشری شد و باز همونجوری کونم گذاشت دردش کمتر بود ولی انقدر چنگ زدم که حرصه دردام خالی شه که در اورد رو شکمم خالی کرد.
  بازم ادامه داد تا دفعه سوم تو دستمال خالی کرد.هردفعه طولانی تر میشد.
  که من خیلی ناراحت شدم که ارضا نشدم.
  اونم خوابید و کیرشو گذاشت لای پام و مالید به کسم.
  آروم ازم لب گرفت و با انگشتاش شکممو نوازش کرد منم نزدیک ارضام بود که کیرشو گرفتم و خودم مالیدم به کسم که ارضا شدم .ولی همش احساس بدی از باسنم داشتم و انگار باز بود حتی از دردای یبوست بدتر بود کلی کرم زدم و رفتم خونه.ما هنوزم باهمیم ولی من دیگه نزاشتم از کون منو بکنه چون بعدا تو اینترنت از معایبش خوندم و من هنوزم دیر ارضا میشم و نمیدونم چیکار کنم.بعضی وقتا انقدر دیر میشه که خودم خسته میشم و عصبی میشم و گریم میگیره و وسط کار ول میکنم نمیتونمم به کسی بگم حتی فیلم سوپرم میبینم بعد از یکساعت میتونم ارضا بشم.اگر راهکاری ام دارید علاوه بر نظراتتون بگید بازم بب
  خشید اگر ایرادی داشت چون دفعه اولم بود.


  نوشته: محدثه دیرارضا

 • 0

 • 7
 • نظرات:
  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 7

  • برو دکتر بکو کزم خراب شده


  •   Soroush_Khi
  • 1 سال،1 ماه
   • 4

  • تابلوی یه امامزاده رو 2 3 ساعت عقب تر از امامزاده میذارن؟!
   جالبه!!


  •   HEXAGRAM.
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • احتمالا خیلی خودارضایی کردی اگه نه تایم معمولی ارضای دخترا 15 مین نه.بیشتر


  •   As-pikc
  • 1 سال،1 ماه
   • 5

  • کیرم تو کون دوسپسرت که وقتی باهات میره بیرون با خودش لحاف میاره


   کیرم تو دانشگاهتون که یه استاد از ساعت هشت صبح تا شیش و نیم غروب برای یه کلاس تدریس میکنه


   کیرم تو معدت که ساعت یازده ساندویچ خوردی پشت بندش ناهارم خوردی بعد میگی چون استرس داشتم کم خوردم


   راهکار میخای? دوسپسر کیریتو عوض کن تا یکی باشه حشریت کنه


  •   myous
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • چه کوس خلی بوده اون که یه سال باهات رفیق بوده تازه کردتت.. الان هفته اول نکنن میپیچونن.. راهکار: دوست پسرت بلد نیست سکس کنه..


  •   girl+angel
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • عزیزم داستانتو نخوندم فقط اسم داستانت توجهمو جلب کرد
   خب بما چه که شما دیرارضا میشی؟الان باید چیکارکنیم؟ (dash)


  •   arashdlove1776
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • تو دیگه خیلی تمیزی


  •   salitahna
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • من دیر ابم میاد رفتیم جاده چالوس هوا سرد بود رفتیم زیر پتو بازی کردیم ولی من دیر ارضا میشم رفتیم خونه خالی من دیر ارضا میشم دوتا کیر میخام ولی دیر ارضا میشم


  •   SiNNeRMaN18
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • داستانو نخوندم فقط اومدم بگم به تخمم


  •   Abnabatam
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • عزاداری همیشه لباس زیر مشکی میپوشی؟


   تا حالا کسی بهت دست نزده بود اما دوست داشتی دو تا چیز همزمان بره داخلت؟
   ذات فاحشه گریِ خوبی داری
   بار اولم از پشت دادی
   پیشرفتت قابل ستایشه


   فهمیدیم دیر ارضا میشی :/چند بار میگی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو