داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

رابطه با زن متاهل

1398/10/08

سلام خدمت دوستان شهوانی
امیدوارم از حقیقتی ک براتون تو قاب داستان میگم لذت کافی ببرید
حمید هستم ۱۸ ساله همدان
قد بلند قیافه نرمال عینکی موهام بلند
نسبتا بخاطر خوش تیپ بودم تو لباس زیاد ت چشمم بگذریم
کوچه پشتی ما زنی متاهل ب اسم زهرا ۳۲ سالشه با دو بچه
پسر یکی ۱۱ساله یکی ۱۵سال زندگی می کنه تازه از منطقه دیگ اومده
بودن طرف ما پایین شهر همدانیم
وضعیت مالی خوبی نداشتن بخاطر
این ک خونوادش تو منطقه ما بودن اومده بود شوهرش معتاد تو آبادان کارگری می کرد زهرا هم تو خونه مستاجر با بچه هاش می موند
کوچه ما هم خونوادش زندگی می کردن
زیاد رفت آمد می کرد تابستون سال۹۸
بود ک اولین ماه های تابستان اومده بودن من اینو زیاد ت کوچه می دیدم
بدجوری بهم نگاه می کرد چشای درشت
قیافه زیاد تعریفی نداش همیشه هم با چادر می دیدمش قدشم کوچیک بود
من تا حالا با زن سن بالا بجز دو ۳ باری
جنده کرده بودم رابطه عاطفی عشقی نداشتم بدجور رفته بود ت مخم یکی دو ماهی هی منو اینو می دیدم این دفعه دیگ منم پرو شده بودم بهش نگاه می کردم ی بارم ت میوه فروشی دوستم بودم ک اومد خرید کنه با دوستش بهش چشمک انداختم وارد پاییز می شدیم ک عصری من خوش تیپ کرده بودم برم بیرون ک اینو داخل شهرک دیدم
دیگ خلاصه دنبالش کردم شماره ب زور زحمت از مغازه آرایشگری ک می رفتم
جور کردم کارتم نداش تموم کرده بود داخل کاغذ نوشتم دو ۳ باری ت موقعیت کوجه های خلوت خواستم بهش بدم نگرفت تا دم خو نشون رفتم آخرش ب زور شماره از پنجره آومد بیرون نگاه کنه سریع کوچه خلوت بود بهش دادم رفتم
از ی طرف خوشحال بودم از ی طرفم ناراحت ک خدایا نکنه ب برادرش یا شوهرش بده ک خلاصه اونشب اصلا خوابم نبرد تا لنگ ظهر فردا خوابیدم وقتی بیدار شدم من اول گوشیمو چک می کنم دیدم یکی پیام دادم سلام
خلاصه بعد نشونی اینا فهمیدم خودشه
با سن بالایی ک داشت ولی خوب تلگرام اینا بلد بود دوستان خبر دارن ک تل فیلتر شده بود ما مجبوری واتساپ
چت می کردیم بالاخره امارشو گرفتم
چیکارس شوهرش چیو قبلا با یکی دیگه ام دوست بود زن سر سختی بود
خیلی مغرور وابسته هم دیگ شده بودیم دوست دخترا قیچی کرده بودم فقط با این حرف می زدم بخاطر شرایطش کلا ی بار بیرون رفتیم منم ک همجورع
ازش خوشم اومده بود پایه چت سکسی
زنگ زدن عکس دادن رفتن خونش بود منم مخالفتی
نداشتم منظورم خونه رفتن فقط حرف زدن دیدن هم بود وگرنه پای رابطه وسط نبود همیشه سوپرایزش می کردم
براش کارهای فانتزی می کردم مث گل دادن گرفتن، کیک تولد انواع میوه ها
خلاصه یجورایی هر چی کار می کردم می رف پای اون ی شب ک منو دعوت کرد خونش دوستشم اونجا بود اعظم ک رفیق صمیمی بچگیش بود شوهرش گفته بود ک میاد پیش زهرا باهاش بمونه کار داره یجوری پیچونده بود منم این رفت امدم بگم ۲ شب اینا بودا وقتی بچه هاش خواب بودن راحت بحرفیم
اونشب دوست شم اونجا بود تعجب کردم من زهرا رفتیم اتاق ی لباس مجلسی جذب
مانتو کرده بود تنش من خیلی از این لباس پوشیدنش خوشم نیومد دوس داشتم ساپورت بپوشه تنش دید بزنم
مثال لب اینا گرفتنی بهش بمالم
ولی امشب انگا موضوع فرق می کرد خودشو آماده کرده واسه سکس از چهره حشریش میشد فهمید دوستشم نگهبان اورده بود ک خیالمون از بچه ها راحت باشه بیدار شدن بگا نریم اومد کنار من نشست سرشو گذاشت رو شونم باهام این دفعه خیلی سکسی حرف میزد
جوری ک حرفاش آروم می کشید آدم دیونه می کرد با صدای ت دماغیش ک من عاشقش بودم کم کم گرفتمش بغل
این دفعه هیچ مقاومتی نکرد از لب گرفتن زیاد خوشش نمی یومد دیونه وار گردن گوشاشو می خوردم کیرم کلا ۱۰ سانته لوله ای اصلا کلفتم نیس داش زیر شلوار لی غوغا می کرد اونم دامن پوشیده بود اصلا نمی تونست حرکت کنه کم کم لباس مجلسیشو در اوردم ممه هاش تعریفی نبودن ۶۵ ترشیده ک بخاطر دل اونم شده ۱۰ دقیقه ای خوردمشون لباسشو در اوردم وای
بدن سفید بدون مو نرم تپل از شونه هاش تا خود شکمشو دیوانه وار می خوردم دیگ کم کم نوبت دیدن کسش شده بود دامن جذب تنگ بود برگردوندمش از پشت زیپتشو باز کردم
وای داشتم دیونه میشدم اصلا شورتم
نپوشیده بود بهش گفتم ناقلا شرتت کو
خندید برگردوندمش باز رو ب صورت
وای رونهای گوشتی فوق العاده ورزشی
سفید بودنشم دیونم می کرد لای پاشو باز کردم کسش تمیز کرده بود بخاطر نداشتن رابطه زیاد کسش بکر سفید مونده بود افتادم جونش می خوردم قربون صدقش می رفتم ران هاش می خوردم قلقلکی می شد بیشتر دیونه میشدم اخ اخ کیرم داش می شکست
پا شدم سریع شلوار در اوردم افتادم باز جونش از گردن تا پایین باز خوردمش
یکم چندشش میشد دیگ نمی ذاشت صورتشو بوس کنم چون کسشو خورده بودم کیرم سیخ سیخ بود عرق کرده بود
پاهاشو دادم بالا سرشو کردم تو اولش خواستم عین فیلما اول بمالم یکم سرشو
خودش کسشو تا ته زد رفت ت کیرم اخ داشتم دیونه میشدم چقد کسش گرم بود
۱ دقیقه نشده آبم اومد ریختم کف دستم پاشد از میز آرایشش دستمال آورد باز
افتادم جونش یکی دو دقیقه ک گذشته بود کیرم سر حال شد باز کردم توش تو صورتش نگاه کردم چشمک زدم نمی دونم یهو چرا ناراحت شد اصلا سکسمون
دیگ نچسبید منم با دیدن ناراحتی اون اصلا کیرم خوابید دیگ کشیدم بیرون
بعد پرسیدم چی شد چته ک گف تا حالابجز شوهرشم با کسی سکس نداشتم عذاب وجدان گرفتم
اونشب منم ناراحت اومدم خونه صبح ک ساعت ۱۱ پا شدم از خواب واتساپ چک کردم دیدم نوشته ک پشیمونه اشتباه کرده زیاده روی خیانت منم مسدود کرده
ک زد حال خوردم دیگ نشد تلافی کنم
گفتم زن متاهل خودمو بگا میدم
دیگ منم قطع رابطه کردم
دیگ ن من از اون سراغ گرفتم ن اون از من ولی هنوزم واقعا دوسش دارم
بعد از اون اتفاق های خیلی بدی تو زندگیم رخ داد تصادف کردم بدبیاری روزی زندگیم رف اینا واقعا دلیل دوستی با زن متهل می دونم ولی بازم از کارم پشیمون نیستم بهترین لحظات براش برآورده کردم ت مدت ۴ ماه دوستیمون

نوشته: حمید رضا


👍 1
👎 42
71724 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

829903
2019-12-29 19:48:46 +0330 +0330

داستان راجع به زن شوهر دار فقط به درد دیسلایک میخوره.

7 ❤️

829907
2019-12-29 19:52:28 +0330 +0330

اگه شرکت نفت نبود داستان سکسی های ایران عقیم میموند

6 ❤️

829909
2019-12-29 19:54:46 +0330 +0330

خیلی خیلی خیلی چرند بود . اگر گرسنگی مردی هم سراغ شغل نویسندگی نرو…

8 ❤️

829910
2019-12-29 19:57:06 +0330 +0330

ریدم توی نگارشت. دادی گوگل ترنسلیت برات نوشته؟!

6 ❤️

829916
2019-12-29 20:01:09 +0330 +0330
NA

چه حیف شد منتظر بودم بگه کیر تو دو‌برابر کیر شوهرشه

5 ❤️

829918
2019-12-29 20:02:20 +0330 +0330

یعنی ریدی با این نوع نگارش و جمله بندی و علائم دستور زبان, حالا اینا به کنار این کهکلی واسه خودت نوشابه باز کردی و خوش تیپی هیچ رقم توی کتم نمیره.(dash)

5 ❤️

829967
2019-12-29 20:32:39 +0330 +0330

این چه شر و وری بود سرهم کرده بودی؟نگراش کلمات اشتباه بدون پاراگراف بندی و نقطه گذاری
جملاتت هم که معنی نداشت یهو میپریدی رو یه چیز دیگه
اونقدر کس.شعر بود نتونستم تمومش کنم

5 ❤️

829969
2019-12-29 20:34:07 +0330 +0330

این نشونیاکه شمادادی ازین خانم بیشتربا آدم کوچولوهامیخورد!بعدشم ازکیره کوچیکت وزودارضاعیتو کمرشلتو سکسه شخمیت حالش بهم خورده بلاکت کرده !البته شمابه خودت نگیراوصولا فکرکن عذاب وجدان داشته !!


829989
2019-12-29 20:53:49 +0330 +0330

الان به تو چی باید گفت ! آخه تو دوسداری خیالبافی کنی و جق بزنی ، بقیه چه گناهی کردن که باید بشینن و بخونن و حرص بخورن؟ ادمین جان جسارتا انقدر به این بچه مچه های خالی بند بها نده قربونت برم یکم هم به فکر بقیه اعضا باش بنظرم ۴ تا داستان خوب و با محتوا خیلی بهتراز ۲۰تا داستان تخمی تخیلیه که فقط اعصابمونو خورد میکنه اینو از کامنتهای بچه هاهم میشه فهمید! پیشنهاد میکنم یه رای گیری کن تا معلوم بشه اکثریت چجور داستانهایی رو دوسدارن و میپسندن!
بقول معروف: رفتیم خونه خاله دلمون وا بشه — خاله چوسید و دلمون پاک پوسید !!! ما میایم ابنجا حال و هوامون عوض بشه تواین اوضاع تخمی ولی با این داستانهای سرتاسر دروغ و الکی بدتر حالمون زیرو رو میشه تازه اینترنت و وقتمونم ازبین میره ! شهرت اعتبار شهوانی روهم درنظر بگیر لطفا

1 ❤️

829992
2019-12-29 20:57:44 +0330 +0330

بهتره دنبال همون شغل “پوست خر کندن” بری

1 ❤️

830002
2019-12-29 21:42:01 +0330 +0330

انگار ب یه زبون ناشناخته نوشته شده . اصلا قابل فهم نیست .
واقعا بعضیا چرا احساس میکنن حتما باید داستان بنویسن ،شاید مثل این کسخلهایی ک موقع انتخابات باهاشون مصاحبه میکنن و میگن رای دادن تکلیف شرعی و وظیفه اجتماعی هستش این نویسنده های مشنگ هم احساس میکنن باید دینشون رو ب سایت ادا کنن و در راستای آرمانهای ادمین راحل بیان پای کار و کستان بنویسن.
برای چندمین بار ب ادمین پیشنهاد میکنم اگه خودش وقت خوندن و بررسی کیفیت داستانها رو نداره حداقل به چندتا از کاربرا بده ک مطالعه کنن و ببینن ارزش آپ شدن داره یا نه .
اینجوری هم کیفیت بالا میره و هم هر ننه قمری تریپ نویسندگی بر نمیداره و با کسشعراش وقت خواننده ها رو هدر نمیده

1 ❤️

830028
2019-12-29 23:40:42 +0330 +0330

خب بعدش چی شد داستان و وعریف نکردی اخر قرار بود داستان بگی ولی این که چرندیات بود حدواقل یک خط داستان و تعریف میکردی بعد میرفتی .خخخخخ

1 ❤️

830033
2019-12-30 00:12:09 +0330 +0330

یعنی متولدهشتادی.
دوستان واقعا کارمون به کجاکشیده؟؟؟به کجاداریم میریم؟؟؟این بچه شوشول هنوزشاشش کف نکرده زن متاهل گاییده واون بیچاره رو به فناداده تازشم میگه روزی اززندگیش رفته…شتتتت…

2 ❤️

830040
2019-12-30 02:06:53 +0330 +0330

دیگه باید به وزیر کار نامه بنویسم تا شرایطی جور کنه که هر کارگری در هر شهری کار می کنه یک منزل مسکونی هم همونجا داشته باشه !
اعتیاد هم که کار دشمنه !
موضوع تکراری و به فساد کشوندن جامعه هم کار استکبار جهانیه !
من هم فرارمینی هستم دوستان ! باور کنید …

4 ❤️

830049
2019-12-30 03:09:55 +0330 +0330

ننویس

0 ❤️

830058
2019-12-30 03:50:35 +0330 +0330

ت چشم
ت کوچه

مثه این که از ( و )
خاطره خوشی نداری، افتابه گذاشتی تو ادبیات فارسی‌

توووووووووو روحت

4 ❤️

830081
2019-12-30 04:43:41 +0330 +0330

خدای چلنگر باید بیاد ترجمه کنه مغزم گوزید خودت یدور بخون ببین متوجه میشی فکر کنم شوهرش تو کونت گذاشته و درعین حال در حال نوشتن بودی

1 ❤️

830086
2019-12-30 04:59:10 +0330 +0330

بیلاخ

0 ❤️

830093
2019-12-30 05:33:26 +0330 +0330

نوشتن بلد نیستی بعد موندم چجوری داستان سرهم میکنی …نخوندم چون زیاد غلط و قولوط داشطی …ننویس لوطفن

0 ❤️

830094
2019-12-30 05:40:04 +0330 +0330

دیگه ننویس. . . . . . . . . . . حالم بهم خورد. رابطه با زن متاهل بدترین فانتزی سکسی حتی در عالم کف دستیه…تمام حرفات بوی توهین به اون زن رو داره.برای همین وسط سکس از تو بدش اومده.وگرنه قبلش هم میدونست داره به شوهرش خیانت می‌کنه.اون زن ساده دل نمیدونسته تو چه آشغالی هستی.وسط سکس فهمیده پس وجدان درد گرفته.این همه دختربا هر سنی هست چرا زن متاهل!؟مرد به مرد نباید خیانت کنه.تو زن نگیر بزار نسلی ازت نمونه.هر چند زنت هم بچه دیگری رو توی خونه تو بزرگ می‌کنه مطمئن باش

1 ❤️

830095
2019-12-30 05:46:22 +0330 +0330

آخه بچه-کیر کوچیک و کوچه های پایین شهر و شهرک!!! و بچه 11 و15 ساله و …

0 ❤️

830100
2019-12-30 06:11:36 +0330 +0330

با این سوادی که تو داری بایدم عاشقش شده باشی
آخه سگ نگا تو میکنه
کسش بکر بود؟ دوتا بچه رو از کون حامله شده بود

0 ❤️

830101
2019-12-30 06:16:44 +0330 +0330

ریدم تو بیانت

0 ❤️

830123
2019-12-30 08:41:20 +0330 +0330

تورو جون عمت قبل از داستان نویسی برو کلاس نگارش
این‌چ‌طرز نوشتنه
خدایی خودت خوندیش؟
ریدی به ذهنیت مجقولت

0 ❤️

830125
2019-12-30 08:42:45 +0330 +0330

منكه با هر زن متاهلي بوده همش خير و بركت اورده برام اين كوس شعرا چيه ميگن رابطه با زن متاهله بدبياري مياره ولا واسه من چنديدن ساله همه چي نرمال و عاليه

0 ❤️

830127
2019-12-30 09:00:23 +0330 +0330

ا شوهردارش بگذریم ک خیلی دیوثی
جا کش 10 سانت میخاسی بدی بش انتظار 85 داشتی ازش؟؟؟
اخ 10 سانت دیوث؟؟؟
میچرخیدی اون انگشت میکرد تو کونت بهتر ا 10 سانت تو بود ک

0 ❤️

830138
2019-12-30 10:26:44 +0330 +0330

ای کیرم تو نگارشت
گل دادی میوه گرفتی کیک تولد خوردی
از بس کونت گذاشتن همش هزیون میگی توخواب صبح پامیشی فکر میکنی کص کردی شروع به نوشتن میکنی

0 ❤️

830139
2019-12-30 10:32:10 +0330 +0330

قشنگ تيغيده ات بعد عذاب وجدان گرفته!
وقتي خرجش ميكردي عذاب وجدان نداشت!!!
ولي خب با خودش حساب كتاب كرده گفته حداقل اگه قراره بگا برم سر هسته خرما بگا نرم.دنبال كير بوده نه انگشت كوچيكه ي پاي بابا بزرگم 😁

0 ❤️

830144
2019-12-30 11:12:30 +0330 +0330

فارسی نوشتن و حرف زدن یادم رفت

1 ❤️

830150
2019-12-30 12:07:53 +0330 +0330

چرا آقایون اینقدر زن متاهل رو دوس دارن؟

1 ❤️

830161
2019-12-30 14:01:18 +0330 +0330

زنه ۳۳ سالش بود بعد بچش ۱۵ یعنی ۱۸سالش بوده که بچه دار شده؟

1 ❤️

830187
2019-12-30 17:04:11 +0330 +0330

خدا رو شکر هنوز دیس این داستانهای خیانت آمیز بالاست.
ولی روزی رو میبینم که ایناهم مث داستانای کونکونک بازی برن تو برگزیده ها…
هر نسل بدتر از نسل قبل… (نسل شهوانیون رو میگم)

1 ❤️

830205
2019-12-30 19:05:46 +0330 +0330
NA

خوب بود

0 ❤️

830206
2019-12-30 19:08:18 +0330 +0330

یه کون تاقار دیگه برو آب چاقی دیگه ننویس ببم جان باشه ایندفه تو کانت میسپوخما

0 ❤️

830286
2019-12-30 20:35:04 +0330 +0330

چی بگم هیچی در خود فحش خلاصش میکنم

0 ❤️

830317
2019-12-30 22:08:22 +0330 +0330

اون معلم املاتو سگ بگاد ،تو ی بند از کسشری که نوشتی ۱۶ تاغلط بود مجبوری مگه خر که کونت نزاشته برو بچسب به صابون گلنار تن نویسدهای مملکتو تو گور نلرزون

0 ❤️

830397
2019-12-31 05:18:38 +0330 +0330

یعنی اگه هیکل نرمال باشه خوش تیپن اگه ان تیپ باشن خوش هیکلن.
خلاصه یه خوشیی این وسط هست.
مرده‌شور اون ریخت تیپ و داستانتو ببره.

0 ❤️

830454
2019-12-31 13:53:22 +0330 +0330
NA

کس شعر نوشتی بجا داستان. البته چون 18 سالته میبخشیم

0 ❤️

830456
2019-12-31 14:03:37 +0330 +0330
NA

همون خط اول رو که خوندم گفتی 18 ساله فهمیدم در این رابطه تو گاییده شدی و بعد فقط خط بعدی رو خوندم که زن 32 ساله…دیگه ادامه ندادم و فهمیدم یا مرد 32 ساله بوده که گاییده تت یا اگر هم خانم بوده با دیلدو کردتت
موفق باشی دادا

0 ❤️

830477
2019-12-31 18:03:55 +0330 +0330

اون بخاطر کیر10سانتیت پشیمون شده کیر کوچولو مغز کیری کیرم تو کون خودتو داستانت

0 ❤️

833389
2020-01-09 09:37:57 +0330 +0330

ریدی به هرچی بچه همدانه کصخل اسم دودولتو کیر نزار تو تهش بتونی بچه 14 ساله بکنی بازم نمیتونی ارضاش کنی اون وقت رفتی سن بالا کردی؟

0 ❤️Top Bottom