راننده اسنپ کیر کلفت

  سلام من عماد هستم ۳۰ سالمه و همسرم فرناز ۲۸ سالشه ، من و زنم از همون اول که ازدواج کردیم قرار گذاشتیم که چیزی بینمون پنهان نباشه و با هم خیلی رو راست و صادق باشیم که همین هم شد. ما حدودا شش سالی میشه باهم ازدواج کردیم و زندگی خیلی خوب و گرم و عاشقانه ای هم داریم . من از همون اول از فانتزیهام براش میگفتم و فرناز هم کم کم خوشش میومد و دنبال عملی کردن فانتزیهامون بودیم ، با چندتا زوج از طریق چت و اسکایپ اشنا شده بودیم که هربار که به ایجاد ارتباط نزدیک میرسیدیم یه جورایی پا پس میکشیدن تا اینکه بلاخره با یه زوجی دیگه خیلی دوست شده بودیم و قرار گذاشتیم که همدیگرو ببینیم و اونا ما را به خونشون دعوت کردن که رفتیم ، این دوستمون که اسم اقا حسین و اسم زنش نگار بود همه چیزشون خیلی خوب بود ولی فقط یه مشکل داشتن که یه بچه کوچیک داشتن و نمیشد بچه کوچیکشونو بزارن خونه کسی چون شک برانگیز بود از یه طرفی هم اونا خیلی سکسی و حشری بودن هم من و فرناز.


  بلاخره تو همون شب ملاقاتمون تا وقتی که میشد با هم گفتیم و زدیم و رقصیدیم ولی سکس نشد که انجام بدیم و معلوم بود هم حسین هم فرناز و هم نگار خیلی تو کف یه سکس توپ هستند البته منم خیلی حشری بودم و دلم میخاست یه سکس چهارنفره خیلی داغ را تجربه کنم ، نگار هم یه لباس سکسی تنش بود که همه جاش پیدا بود و گاهی میرفت و به بچه شون سر میزد و خلاصه بودن بچه کار سکسمونو خراب کرد و نشد باهم سکس کنیم حسین هم کلی ازمون عذر خواهی کرد و گفت برای ملاقات بعدیمون یه فکر اساسی میکنه تا چهارتایی تنها باشیم، دیگه کم کم اخرای شب شده بود و بعد از کلی دستمالی و لاس زدن ازشون خداحافظی کردیم و یه اسنپ گرفتیم که برگردیم خونه ، اسنپی که اومد ما هم با حسین و نگار خداحافظی کردیم و سوار ماشین که ۲۰۶ بود شدیم و راه افتادیم . فرناز که پشت سر راننده نشسته بود و منم کنار دستش بودم که فرناز همش داشت با کیرم بازی میکرد و کم کم صدای اه کشیدنش داشت بلند میشد منم حواسم به راننده بود که فهمیدم اونم متوجه حال خراب زنم شده یکمی خوب به راننده دقت کردم دیدم خوب چیزیه یا اینطوری بگم یه مرد خوش قیافه و نسبتا تو پر و چهارشون به نظر میومد سنش انگار ازم من بزرگتر باشه راستش من ازش خوشم اومد یواشی در گوش فرناز گفتم راننده و را ببین ؟ ببین خوشت میاد ؟اونم از تو اینه بهش نگاهی کرد گفت اره خوش تیپه از فرناز پرسیدم دوست داری زیرش بخوابی ؟ اونم که مست شهوت بود گفت اررررررهههه و همینطوری کیر منو میمالید بعد سر حرف را با راننده باز کردمو اول خودمو معرفی کردم اونم خودشو معرفی کرد اسمش امیر بود صدای بم و گرفته هم داشت که بیشتر جذابش میکرد گفتم کارت همینه بهت نمیاد راننده اسنپ باشی اونم دیگه سر درد و دلشو برام باز کرد منم هی میخاستم ببرمش سمت سکس ببینم اهل سکس با زن هست یا نه ؟ دیگه داشتیم میرسیدیم خونمون دیدم حال منو و فرناز که خرابه و دلمون یه سکس داغ میخاد امیر هم که مرد موادب و خوشتیپیه نباید بزارم بپره تصمیم گرفتم ببرمش خونه و سه تایی باهم حال کنیم


  وقتی رسیدیم دم در خونمون ساعت داشت ۱۲ میشد به امیر گفتم بیا بالا یه استراحتی کن بعد میری اونم گفت نه باید برم از من اصرار کردن و فرنازم که چشمش امیر را گرفته بود با یه حالت ناز و التماس گونه از امیر خواست بخاطر من بیا بالا منم به امیر گفتم دیگه روی زنمو زمین ننداز اونم تو رودربایستی گیر کرد و گفت باشه ماشینو پارک کرد و باهم سه تایی رفتیم اپارتمانمون ، در را باز کردم و اول فرناز رفت داخل بعد به امیر تعارف زدم و اونو فرستادمش تو بعدم خودم رفتم به امیر گفتم امیر جان تعارف نکن فکر کن خونه خودته راحت باش فرناز که وسط پذیرایی بود همون جا مانتوشو دراورد و انداخت رو مبل امیر که چشمش به اندام زیبای فرناز افتاد میخکوب شده بود اخه فرناز یه تاپ و یه دامن خیلی کوتاه تنش بود فرناز با همون صدای عشوه ای به انیر تعارف کرد بشینه امیر هم نشست رو مبل سه نفره منم نگاهشون میکردم فرناز رفت کنار امیر نشست به من گفت عزیزم برو یه چایی بزار منم رفتم تو اشپزخونه ولی حواسم به اون دوتا هم بود دیدم فرناز خودشو چسبوند به امیر بیچاره امیر فکرشو نمیکرد تو چنین موقعتی قرار بگیره هیچی نمیتونست بگه منم نگاهشون میکردم فرناز اینقدر حشری بود که بدون هیچ مقدمه ای دستشو گذاشته بود رو کیر امیر و داشت لبشو میزاشت رو لب امیر که قشنگ خوابید رو امیر اخه امیر میخاست از دست فرناز در بره بهش حق میدادم که جلوی من نخاد با فرناز سکس کنه ولی فرناز گیرش انداخته بود و ول کنش نبود و کیرشو محکم میمالید و جون جون میکرد به امیر لب میداد و میگفت جون کیرتو میخام کیرتو میخام منم اومدم و نشستم روبروشون و نگاهشون میکردم و از اینکه زن خوشگلم اینقدر حشریه و داره التماس کیر امیر را میکنه لذت میبردم امیر یه نگاهی به من کرد که ببینه اوضاع چیه منم یه چشمکی بهش زدم که یعنی اوکیه راحت باش بعد امیر هم دیگه انگار منتظر اوکی من بود دستاشو گذاشت دور کمر فرناز و اونو محکم به خودش فشار میداد و ازش لب میگرفت بعد فرناز که دید امیر هم داره باهاش همکاری میکنه کمربند و زیپ شلوار امیر را باز کرد و دستشو کرد تو شورت امیر یه اخ جونی گفت که نگو و نپرس سریع کیر امیر را به زور از شورتش کشید بیرون وای عجب کیری بود کمتر چنین کیری دیده بودم کلفت و بزرگ شاید بگم بیشتر از بیست سانت بود دروغ نگفتم که بعدا که اندازه گرفتم کیرشو دیدم بیست سه سانت بوده ، فرنازم که اونم چنین کیری از نزدیک ندیده بود چشماش داشت برق میزد از شادی و هیجان سریع کله کیر امیر را کرد تو دهنش که کم کم اه و ناله های امیر هم شروع شد و دستش تو موهای زنم بود و چشماشو بسته بود عجب هیکلیو و عجب کیری داشت منم دیگه لخت شده بودم و داشتم با کیرم بازی میکردم و ساک زدن زنمو تماشا میکردم فرناز تا نصف کیر امیر را میبلعید و کیرشو پر از تف کرده بود دیگه فرناز دلش میخاست توسط این کیر فوق العاده گائیده بشه کیر امیر را دراورد امیر بهم نگاهی کرد گفتم دمت گرم امیر جون میشه امشب نری سرکار و به فرناز جون من برسی ؟ اونم گفت در خدمتشم فرنازو بلندش کرد فرناز ایستاد جلوی امیر ، امیر لختش کرد هی میگفت وای جون جون بخورمت خوشگله وای فدای کس نازت بشم برشگردوند هی میگفت وای کونشو ببین اخ جون میخامت بخدا فرنازم گفت امیر بریم تو تخت میخام تا صبح بهم حال بدی اونم گفت چشم چشم بریم هردو تو همون پذیرایی لخت شدن واقعا هیکل امیر فوق العاده بود کمتر مردی را میشه اینطوری پیدا کرد و از شانس من و فرناز یکی اینطوری به پستمون خورده بود . فرناز لخته لخت جلوی امیر راه میرفت و اون کون خوشگل و نرم و جذابش که از کون جنیفر هم زیباتر هست جلوی چشمای امیر بالا پایین میشدن و دلبری میکردن امیر هم با اون کیر کلفتش در پی زنم میرفت منم دنبالشون رفتم و امیر و فرناز تو تخت خوابیدن و امیر رفت سراغ لیسیدن کس و همه جای بدن فرناز و داشت از اون همه لطافت و زیبایی و نرمی دیونه میشد همه جای بدن زنمو میلیسید و میبوسید و نوازش میکرد و بیشتر کسشو لیسید که چندبار فرناز به ارگاسم رسید و جیغ و اه و ناله میکرد دیگه کیر امیر هم داشت برای گائیدن اون کس ناز و داغ لحظه شماری میکرد امیر پاهای زنمو گرفت از هم بازشون کرد و میخاست کس زنمو بکنه منم از هیجان دیدن ورود این کیر بزرگ دهنم خشک شده بود امیر سر کیرشو میمالید لای کس فرناز اونم چه ناله هایی میکرد منتظر ورود کیر تو کسش بود کم کم امیر کیرشو تو کس فرناز جا داد فرناز که معلوم داره درد میکشه چشماش گرد شده بود دیگه نفسش داشت بند میومد امیر همه بیست و سه سانت کیرشو تا بیخ تو کس زنم فرو کرده بود و خوابیده بود رو فرناز بیچاره فرنازم زیر امیر داشت له میشد امیر کم کم شروع کرد به تلمبه زدن که فرناز از درد داشت به خودش میپیچید امیر هم که از کس تنگ زنم به وجد اومده بود انگار این اولین کس زندگیشه که داره میکنه همینطور هی سرعت و فشارشو رو فرناز بیشتر و بیشتر میکرد فرنازم از درد بود یا از لذت زیرش جیغ و داد و هوار میکشید که بعد از هفت هشت دقیقه فرناز پاهاشو دور کمر امیر حلقه کرده بود با دستاشم گردن امیر را دو دستی گرفته بود و هی اخ و ناله میکرد و میگفت جون جون بزن اخ بکن وای کیرتو بخورم قربون کیرت بشم کیرت مال منه اخ وای بزن جر بده کسمو پاره ام کن اخ دارم میمیرم امیر هم مثل چی تو کس زنم تلمبه میزد صدای شلپ شلپ و صدای ناله های زنم نصف شبی خونه را برداشته بود حتما همسایمون یا همه همسایه هامون متوجه صدای سکس ما شده بودن ولی منکه عین خیالم نبود چون عاشق این فانتزی بودم نزدیک شاید نیم ساعت امیر داشت تو کس زنم تلمبه میزد و خیس عرق شده بود همه رو تشکی مچاله شده بود زیرشون دیگه امیر هم داشت ارضا میشد که با اه و ناله گفت فرناز ابم داره میاد ابم داره میاد که نتونست جلوی خودشو بگیره و همشو ریخت تو کس فرناز البته فرناز هم نا نداشت چیزی بگه از بس که داشت لذت میبرد از کیر امیر ، امیر افتاد رو فرناز و نفس نفس میزد و کیرشو تو کس فرناز فشار میداد منم که ابم دوبار با دیدن سکس فرناز اومده بود و منم رو زمین نشستم و داشتم هیکل تنومند امیر را رو زنم میدیدم لنگای فرناز از هم باز بود و یه مرد هیکلی لای پاش غش کرده بود و کیرش تو کس زنم ابشو خالی کرده بود یکمی نشستم و خیره به بین پاهای اون دوتا نگاه کردم و بلند شدم رفتم دستشویی یه ابی به صورتم زدم انگار برق منو گرفته باشه تو همون چند ثانیه هزار جور فکر و خیال بد و خوب اومد تو ذهنم چشمامو بستم هم حس بد داشتم هم حس خوب و نشاط نمیدونم کدومش خوب بود کدومش بد ولی چیزی بود که ارزوشو داشتم ببینم و دیدمش برای همین هم رفته بودیم خونه حسین و نگار به خودم گفتم تو میخاستی اینو ببینی حالا هم دیدی پس دیگه فکرشو نکن باهاش نجنگ رفتم بیرون و دیدم فرناز داره کیره امیر را لیس میزنه کونشم قمبل کرده منم رفتم پشتش و داشتم کسشو میلیسیدم اصلا فکر اینو نمیکردم که اب امیر تو کسشه یا نه دیگه بی خیال همه چیز شده بودم فرناز که دید منم دارم کسشو میلیسم بیشتر لای کسشو باز کرد که اب امیر از کسش جاری شد منم همچنان کس زنمو میلیسیدم و هر چی از کسش اب میومد بیرون میخوردم فرنازم کیر امیر را میخورد دوباره چند دقیقه ای سه تایی باهم لاس زدیم فرناز که معلوم بود عاشق کیر بزرگ و کلفت امیر شده بود رو کرد به من و ازم خواست تا هروقت هوس کنه با امیر سکس کنه منم بهش اجازه دادم امیر هم که تو کونش عروسی بود که چنین زن خوشگل و داغ و سکسی گیرش اومده ، اون شب اشنائیمون با امیر تا صبح سه بار کس زنمو پر اب منی کرد و حسابی زنمو جلوم گائید ، بعد دیگه تقریبا هر هفته امیر خونمون بود و با فرناز سکس میکرد با حسین و نگار هم بیشتر دوست شدیم و حسین تونست بچه را پیش خواهرش بزاره که یه سکس ضربدی باهم کردیم و به پیشنهاد فرناز امیر هم وارد سکسمون شد که نگار هم از دیدن کیر امیر شگفت زده شده بود ، الان چند وقتیه که پنج نفری سکس میکنیم که البته زنهامون دیونه وار عاشق کیر امیر شدن امیر هم دوست داره نگار و فرناز را از کون هم بکنه که اونم دیدن داره که اگر تونستن بهش کون بدن براتون تعریف میکنم این بود داستان راننده اسنپ کیر کلفت که زنمو گائید دمش گرم.


  نوشته: عماد

 • 17

 • 37
 • نظرات:
  •   Aazss
  • 1 ماه،3 هفته
   • 7

  • شربت و قلیون نداشت قبول نی


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،3 هفته
   • 12

  • برام سوال بود چرا هرکیو میبینی داره اسنپ کار میکنه؟ پس به خاطر زن شما بوده!! من خنگو بگو فکر میکردم دلیلش مشکلات اقتصادیه!! (biggrin)


  •   A....k
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • جا داره یادی کنیم از این جمله طلایی که میگه:


   آخه کصکش تو از سوراخ نافت تا چاک کونت رو با اسنپ بری ۳۰ تومن ازت میگیرن بعد میای اینجا کصشعر مینویسی.


   جنده ای برا خودت باش.


  •   Mhm13621m
  • 1 ماه،3 هفته
   • 17

  • من که چند وقتی راننده اسنپ بودم یک بار یکی خفتم کرد 100هزار ازم گرفت یک بار دیگه یکی توی ماشینم نشعه میکرد که پلیس ماشینو توقیف کرد کسی به من کس تعارف نکرد


  •   A....k
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • کیرم تو این کیبورد تخمی


   اون جمله آخرین در واقع اینه:
   (زنت جندس بزار برا خودش باشه)


   و درضمن بازم نیست همه رو خبر دار کنی که زنت جندس.


   بی‌غیرتی=دیس


  •   Me-before-you
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • کاش خانم من هم راضی میشد و اینجور هیجانی را تجربه میکردیم


  •   دانیال۲۲
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • منم تا حالا دوتا کوس توپ از اسنپ بلتد کردم زدم حاتون خالی اولین بار توماشین از خود ونک تا ته لاقری کیرمو خورد اخ اونجا ک ترافیک بود دم شریعتی میترسیدم شاسی ها ببینن


  •   امیر.shz
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • منم راننده اسنپ هستم کاش یکی مثل تو به پستم بخوره (biggrin) (biggrin)


  •   لاکغلطگیر
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • چرا یه عده تون توی این تخیل گیر کردین؟
   چرا زنهاتون ازدواج می کنن؟خب مجردی به این کارا برسن،شرافتش بیشتره که
   حالم بد میشه این دروغا رو می خونم و از خودم شرمنده میشم که همچین افرادی زنده ان و اکسیژن مصرف می کنن


   بروعمو،برو


  •   arka110
  • 1 ماه،3 هفته
   • 19

  • واقعا برام سواله!!!
   کجای ایران زندگی میکنید به پست ما نمیخورید
   رفتیم مغازه خدمات کامپیوتری زدیم به پست ما نخوردید!
   رفتم نصب تلویزیون زدم به پست ما نخوردید!
   رفتم لوله کشی و نصب اجاق گاز زدم بازم اینا به پست ما نخوردن!
   بگو تم عوض شده اینا افتادن دنبال اسنپ
   الهی به امید تو فردا میرم اسنپ ثبت نام میکنم


  •   Mester.kir
  • 1 ماه،3 هفته
   • 7

  • نوادگان کوروش کبیرو ببین !حیف اسم مرد که رو توی بیغیرت کونی بزارن و حیف اسم زن که رو اون زن جندت بزارن.واقعا متاسفم برا خودم


  •   armando2
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • چایی چی شد پس؟


  •   mortezastranger
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • کونی راننده اسنپ نصف شب چطوری تخم می کنه بیاد خونه طرف آخه
   همینطوریش تو ماشین خفت می کنن بعد دو بار گفتی بیا خونه اونم اومد؟


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه،3 هفته
   • 7

  • بیغیرتی = دیس
   نخونده


  •   tara.-tt
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • مانتوشو در آورد زیرش تاپ و دامن کوتاه بود
   اینجا لوس آنجلسه؟
   تو کون آدم جقی


  •   Cityzen
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • اخه کونی یجور بنویس قابل درک باشه یا خودت خاجه هستی و عب داری بگوبدونیم چیز کشی


  •   Blackmaster15
  • 1 ماه،3 هفته
   • 6

  • فک کنم خودت راننده اسنپ بودی و اسم خودت امیره با دول موشی که ساعت ۱۲ شب تعارف کردن بری خونه فک کردی کص میکنی خفتت کردن بعد به ۵۷ روش مولتی ارگانیک مورد گایش قرارت دادن بعد اومدی این کصشریجات رو سرهم کردی


  •   serpico173
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • همونطور که گفتی واقعا زندگی گرم و عاشفانه ای دارین


  •   آرشام.آریایی
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • خواهرومادرتم براش جورکن حیفه اون کیر ازدستتون دربره


  •   Rbleipzig
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • دور زمونه ى كيريى شده ، زنتو جلوت بگان ميشه قسمتى از علايق شوهر كوسكش. كلا تعريف كوسكش به روشنفكر بى غيرت تغيير پيدا كرده دقيقا مثل منشى دكتر كه قبلا جنده بودن الان تو كته گورى منشى ها تعريف ميشن


  •   sexybala
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   farirad
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • عماد جون خراب کردی نه شربتی نه قیلونی نه سیگاری نه قرصی امیرهم که حتما مادرزادی با اون سنش کمر رستم رو باخودش آورده بود آخه پسرجون عجیجم درسته کرونا اومده و با الکل داری جغ میزنی ولی حاجی بعد کار حتما کرم بزن تا وقتی خواستی زن بگیری خواجه نشی جیگــــــــــر


  •   Hamed.L1985
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • نافت نیفته دوسته عزیز


  •   @آروین
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • قشنگ بود دمتون گرم. کاش از این کیس ها گیر ما هم میومد


  •   Hasanimahdi1366
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • خدا لعنت کنه اگه واقعا راست گفته باشی خیلی ولد زنایی بی ناموس معلوم نیست زیر کدوم بته عمل اومدی که ناموست میدی زیر یک مرد دیگه


  •   Sepidarsal
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • عماد و فرناز جنده زنت کجا بود


  •   Shahab___sang
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • یه ندامیدادی کلی ازاین بکناتوسایت هست


  •   Mehranjena
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کسخلی زیر مانتو دامن کوتاه میپوشن


  •   aria50a
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • فقط میگم کیر تو این نگارشت


  •   دکترجقچیان
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • بیناموووووس ننه سگ
   اسب ترکمن مادرتو بگاد
   خواهر خراب این کسشعرایی که گفتی هنو تو لاس وگاس قفله:|


  •   rezareza1840
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • آفرین به تو و فرناز و نگار.


   کیر من هم تو کسشون انشالله.


  •   hast1373
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • این بیشتر تبلیغ اسنپ بود. اگه کس میخای برو اسنپ


  •   +A
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • از راننده اسنپ خواستی میشه امشب برنگردی سر کار تا صبح به زن من حال بدی ?! یعنی فکر کردی اون میخواسته بره ! نکنه ی پولی هم دستی بهش دادی,ضرر نکنه.


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • تاوان خیانت بزودی...


  •   Aazss
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • باران جان شما همین جوری جنده هستی نیازی ب شوهر نداری


  •   Rock9000
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • همش چرت بود چرت محض


  •   kondost..1
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • فک کنم بیشتر از بیست بود بعدا اندازه گرفتیم 23سانت بود اخوی میخوای چاخان کنی مشگلی نیست ولی یادت باشه اگه اندازه گرفتی لازم نیست دیگه حدس بزنی چند سانته
   در ضمن کاری به خوب و بد این رابطه ندارم ولی دهنتون سرویس آخه زنی که تا به حال به غیر از شوهرش به کسی نداده هر قدر شوهر خودشو جر بده هر جوری هم شهوتی باشه همون اول زرتی جلو شوه ش نمیتونه تا دسته کیر مرد غریبه رو بکنه تو کصش بعدم انگار نه انگار مگه اینکه قبل ازدواج جنده گی میکرده که اونم تو بخوای نخوای میره میده


  •   kondost..1
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • آخه همون جنده پولی هم همشون به دونفر پیش هم نمیدن چه برسه شوهرش و مرد غریبه حداقل یه مدت تنها میره میده (dash)


  •   amadimahdi
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • واقعا اگه کسی رو زنش این قدر بی غیرت هست خجالت نکشه ها در خدمت باشیم واقعا این هر ه مرد بی غیرتی هست را سفید کردن و قرمساق واقعی هستند تف به رو تون


  •   ziba1981
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • عالی و زیبا


  •   Ali_545
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • 23 سانت دقیق متر داشتی دیگه


  •   kadkhoooda
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • من هم راننده اسنپم یه مسافر داشتم امروز بردمش جنس تهیه کنه یه تعارفم نزد برم زنشو بکنم


  •   hesam40300
  • 1 ماه،3 هفته
   • 0

  • کیرم تو کس زنت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو