راننده شخصی و دختر باكلاس

  سلام این داستان عین واقعیته
  ٤٣ سالمه متأهلم و ٤تا بچه دارم و از اولم زنمو دوست نداشتم
  تو یه آژانس راننده هستم این آژانس ما یه مشتری ثابت داره كه یه دختر پولداره كه تنها تو یه خونه سه طبقه زندگی میكنه پدرش آمریكا زندگی میكنه و سالی یكی دو بار میاد ایران و من بهش سرویس میدم
  داستان آشنایی من با این دختر ٣٠ساله هم از پدرش شروع شد
  كم كم تونستم اعتماد دخترو جلب كنم طوری كه با اینكه خودش دو تا ماشین مدل بالا توو پاركینگشون خابونده ولی هرجا میخاد بره به من میگه ببرمش و منتظر بشم برش گردونم .پول خوبی هم میده همیشه و هوامو داره منم هواشو دارم و هرچی لازم داشته باشه خودش بهم زنگ میزنه و منم فوری اولین فرصت كه بتونم براش میخرم میبرم دم خونه تحویل میدم.
  دختر خانم داستان ما كه اسمش نمیارم تك فرزنده ٣٠ساله حدودا البته من شناسنامه شو ندیدم و خیلی هم خوش هیكل و خوش تیپ و زیباس قدش حدودای ١٦٦ پوست سفید و موهای هایلایت شده شبیه باربیها.
  خیلی ظریف و توو دل برو هست ولی خیلی عصبی مزاجه و خیلی زود جیغ میزنع سرم و عصبی میشه
  نونم توو روغن بود و حداقل روزی یه سرویس میرفتم براش یا خریداشو انجام میدادم تا اینكه سرو كله یه بچه ژیگول مثبت تو زندگی این دختر پیدا شد یه مرتبه هم برا اینكه بگه این دختر صاحاب داره سر یه بهانه الكی به من تلفن زد
  سرویسام كم شده بود و كمتر میدیدم این دخترو
  اما دوستش كه شماره مو گرفته بود مسافرم شده بود و هر از گاهی ازش آمار این بچه ژیگول و دختر داستانو میگرفتم
  راستو دروغ نمیدونم ولی بهم گفت نامزدشه و بزودی ازدواج میكنن
  این مدت كرونا كه دختر خانم اصن از خونه بیرون نمیرفت به جاش سفارش خریداش به من خیلی بیشتر شده بود و چند مرتبه كه رفتم دم در خونه خریدارو بدم و پولشو بگیرم دیدم این پسره هم با لباس راحتی اومد دم در
  اینجا بود كه شصتم خبر دار شد قضیه جدیه و لنگهای این خانووم حتما بالا شونه های این آقا پسر میره
  من خیلی تو كف این دختر بودم ولی همش سعی داشتم حیز بازی درنیارم و مودب باشم اونم با من خودمون حرف میزدو پیام میداد و جلوم بی حجاب میومد تحویل میگرفت خریدهارو
  حتی كارت بانكیشم دستم میداد تا كارای ریز بانكی مث كارت بكارت براش انجام بدم
  گذشتو گذشت تا چندباری دیگه متوجه شدم دختره خونه تنهاس و اون پسره نیست تا یه روز گفت برم به یه آدرسی یه چیزی بگیرم و براش ببرم
  قبلش زنگیدم كه از طرف خانم ..... هستم و آدرس دقیقو گرفتم
  وقتی رسیدم دیدم عههه این همون پسره س و یه بسته كوچیك داد بردم برا خانوم.
  شصتم خبر دار شد اینا قطع رابطه ن و دختره تنهاس
  این شد كه تیریپ دلسوزی برداشتمو موقع رسیدن وقتی بسته رو دادم به خانم گفتم چیزی شده؟ كمكی ازم برمیاد؟ مشكلشون چی بود كه خودشون بسته رو ندادن بهتون و فزولی منو ببخشیدو این حرفا.. دختره هم عصبانی شد و گفت آقای ..... فزولی نكن به شما ربطی نداره حد خودتو بشناس
  منم معذرت خاستمو برگشتم
  توی مسیر بودم دوباره زنگ زد و گفت آقای ... به كمكت نیاز دارم منم گفتم سریع میام
  وقتی برگشتم درو باز كرد گفت یه مشكلی پیش اومده
  بیا داخل فقط لطفا جورابات دربیار بذار توو كفشت
  بعدم وایمیسم دستاتو بشوری كه میای داخل من مریض نشم منم چون میشناختمش میدونسم وسواس داره و تمیزه ناراحت نشدم و دستامو شستم
  پرسبذم مشكل چیه كه گفت بیا دنبالم رفتیم داخل یه اتاق كه یه تخت دونفره بود و عكس پدرشم كنار تخت بود
  به بخاری كه روشن بود اشازه كرد گفت مشكل اینه
  من گرمم شده
  میتونی درستش کنی؟ گفتم بله خب شعله رو كم كنید گفت نه خرابه
  گفتم بذارید ببینم
  كه گفت نمیدونم چجوری بگم آقای ....
  گفتم چیزی شده من مث برادر بزرگتونم شما همیشه در حق من خواهری كردید محبت كردید و پدرتونم به گردن ما حق داره
  گفت من فقط به تو اعتماد دارم آقای.... و اگه به كسی حرفی بزنی بلایی سرت میارم كه آرزوی مرگ كنی
  گفتم بله خانم هرچی شده بفرمایید من خیانت نمیكنم به شما شما همیشه به من محبت كردید
  گفت لباساتو درآر
  منم گفتم یعنی چی
  كه گفت همین كه گفتم لباساتو درار بنداز روو زمین
  كف زمین هم موكت بود
  منم اول پیرهنم درآوردم گفتم
  بفرمایید
  گفت آقای ..... منو عصبی نكن
  چرا حرف حالیت نمیشه
  لباساتو درار
  گفتم چشم خیلی ناراحت شدم و زیرپیرهن و شلوارم دراوردم
  چشمش به شورتم افتاد گفت اه حالم بهم میزنی این چیه پوشیدی درش بیار
  خلاصه منو لخت كرد و چشمش به كیرم افتاد كه گفت خوبه حداقل كیر خوبی داری
  گفتم این كارا چیه
  كیرمم شق شده بودو دوزاریم افتاده بود میخواد بهم كون بده
  گفت صبر كن میام
  تكون نخور از جات
  منم با یه كیر شق وایسادم تا ببینم چی میشه
  وقتی برگشت دیدم دستش یه چیز كوچیكه كه گفت كاندومه بكش سر كیرت و مث آدم بشین لب تخت
  گفتم چشم
  كاغذ كاندوم پاره كردمو كشیدم روی كیرم كه سرم جیغ زد آشغال چرا كاغذ كاندومو میندازی كف زمین ؟ چرا اینجور كردی و به هم ریخت اعصابش...گفت كاغذو بده به خودم و گرفت و فكر كنم رفتم انداختش دور و برگشت اونم وایساد تماشام كرد
  كه نشسته بودم لب تخت با كون لخت و كیر شق شده
  دختر خانم داستانو دیدم كه موهاشو بالا سرش جمع كرد شلوار و شورتش درآورد ولی بالا تنه ش لباس داشت
  من خیره شدم به كس قشنگش كه بنظر تازه میومد
  گفت من میخوابم
  حركت اضافه كنی جیغ میكشم میگم خاستی بهم تجاوز كنی و از هستی ساقطت میكنم
  گفتم چشم
  گفت بدنت بام تماس نداشته باشه بهم دست نمیزنی
  لب هم نمیگیری
  فقط كیرتو میكنی توو كسم و بام سكس میكنی
  من تازه فهمیدم خانم پرده نداره البته قبل این پسر بازم با یكی دیگه دیده بودمش و معلوم بود برام حتما پسربازی كرده ولی خودشو لو نداده بود پیشم
  شایدم مطلقه هست و من نمیدونم
  خلاصه بهم گفت
  اگه كارتو خوب بكنی هم پول بهت میدم هم حال
  فقط منو اذیت نكن عصبیم نكن كه پشیمونت میكنم
  گفتم خیالتون راحت
  خلاصه بدون اینكه بلوز و سوتین دربیاره با كس بدون موش و پاهای قشنگو درازش كه مس باربیه خوابید
  گفت بیا روم تووم تلمبه بزن
  پرسیدم خانم توو جلوتون؟ گفت بله فقط جلو
  حركت اضافی نكن كه به گه خوردن میندازمت
  منم شق كرده بودم هم خیلی خوشحال كه بالخره به آرزوم رسیدم و میخام این دخترو بكنم هم تعجب كرده بودم این داستانا چیه
  خلاصه اول كیرمو دست زدم كه كامل شق بشه و خواستم بكشم بالای كسش كه گفت حركت اضافه نكن بدبخت كه ناراحتم كرد با این حرفش بعدش بهم گفت
  فقط بكن تووم و درنیار تا نگفتم
  منم گفتم چشم و سریع كردم تووش كه جیغ زد حیوون چرا درست نمیكنی آروم بكن تووم
  منم گفتم چشم خانم هرچی شما بفرمایید
  خلاصه كیر درازمو كه پشم هم داشت كردم توو كسش
  كسش خیلی زیبا و صورتی بود بدون یه دونه مو فكركنم لیزر كرده بود
  خیلی تنگ بود ولی بعد دو دقیقه كامل بازو گشاد شد و راحت تلمبه میزدم تووش
  حدود ٥دقیقه تلمبه زدم تا آبم اومد ریخت توو كاندوم
  توو این مدت نذاشت بش دست بزنم دستامم گذاشته بودم كنار كمرش و فقط تلمبه میزدم تا ارضا شدم اونم چشماش خمار بود و جیغ میزد و سقفو نگاه میكرد نه منو و ناله های كوچیكی میكرد
  اون روز فكرنكنم ارضا شد ولی سریع كه آبم اومد بهم گفت بلند شو لباساتو بپوش و برو
  از این داستان اگه یه كلمه به كسی چیزی بگی نابودت میكنم از امروز فبلم گرفتم و به دریچه كولر كه روبه روی تخت بود اشاره كرد
  گفت بم مشخصه وقتی لباس تنمه تو بهم تجاوز كردی و فیلم كه پخش بشه مشخصه لذت نبردم و تو داری به زور میكنی
  میدونی مجازات تجاوز اعدامه؟ میدونی بیچاره ت میكنم
  پدرم میاد پدرتو درمیاره
  اما اگه محرم من بمونی هم بهت پول میدم هم حال میكنی بعدشم بهم گفت از كارتم كه دستته ٢٠٠تومن بیشتر بردار برای خودت
  فقط بهم وفادار باش و پشیمونم نكن كه پشیمونت میكنم
  از اون روز ببعد تقریبا ده روزی یه بار اینجوری میرم و باش سكس میكنم و به كیرم هم میرسم پشمامو میزنم من خیلی حال نمیكنم چون نه لب میده نه میداره بمالمش نه برام ساك میزنه
  حتی بدن كامل لختشو ندیدم نمیدونم سینه هاش چجوره


  فقط با فكر اینكه دارم یه دختر ٣٠ساله خوشگلو جذاب پولدارو میكنم و زیرم داره بهم كس میده ارضا میشم اونم بهم گفته فقط بخاطر اینكه خودارضایی نكنم و مشكلی برام درست نشه حاضرم با تو این كارو بكنم كه تخلیه بشم و همیشه منو تهدید میكنه اگه لو بدی یا غلط زیادی بكنی بیچارهت میكنم
  اما من هدفم اینه كه بتونم باش یه سكس واقعی و لذت بخشو داشته باشم و تا بتونم بهش لذت بدم كه همیشه زیر كیر خودم بره و لخت لخت تو بقلم بخوابه و حتی حاضرم كسشم بخورم اما فعلا كه نتونسم اینجوری بكنمش
  میتونید باور نكنید اما این داستان یه تجربه واقعی بود


  نوشته: قنبر

 • 9

 • 29
 • نظرات:
  •   boyboy36
  • 1 ماه،3 هفته
   • 11

  • اره دختره ثروتمند همه رو ول کرده اومده به توی متاهل سگ سیبیل بو گندو داده و گفته بکنیش


  •   آقامهربون
  • 1 ماه،3 هفته
   • 8

  • قنبر
   منم یه دنده دارم
   تو بلدی باهاش کار کنی
   بدمش دستت؟


  •   407TT
  • 1 ماه،3 هفته
   • 12

  • اصل داستان:شما با پدرش خاطره های زیادی دارین برای اینکه پدرش خاطره هاشو زنده زگه داره سالی یکی دوبار میاد ایران و تو بهش سرویس عقب می دی!!


   اما واقعیت: پسری جقی 18-19 ساله که در آرزویه تور کردن دختری پولدار روزهایش را با جق به شب می رساند و این کصتان هم نتیجه همین است!


   پ.ن:جاکش عن 4 تا بچه داری بعد زنتم دوس نداری!! گونی میکشی لابد سرش بعد بچه می سازی؟!


  •   Mester.kir
  • 1 ماه،3 هفته
   • 11

  • خدایی مترو از تو کونت درار جقی .چجوری دقیق گفتی قدش 166 بی پدر


  •   sj0087
  • 1 ماه،3 هفته
   • 10

  • عجب!! خوب زنت دوست نداشتی4تا بچه داری اگه دوست داشتی چندتا بچه داشتی


  •   1376Alone
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • لعنت به این سکس


  •   serpico173
  • 1 ماه،3 هفته
   • 5

  • قنبر واقعا اینقدر حقارت میکشی؟


  •   mbibak1996
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • سنش رو شناسنامه ندیدی حدود سی ولی قدش رو متر کردی ۱۶۶ نه


   فکر میکنم یه روز که داشتی فضولی میکردی همون پسره برده ترتیبت رو داده


  •   Sepehr_2000
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • از اولم زنتو دوست نداشتی و چهار تا بچه داری؟ زنتو دوست داشتی که یه گله میزاییدین


  •   Nikan.aa
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • اسمتو دیدم دیگه پشیمون شدم حرفی بزنم قنبر...!!
   فقط اینکه اون دختره چه خر مغزی بوده امیدوارم که باز یه داستان تخیلی باشه و بس


  •   Jamesdane
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • نقل از خانم:بیشعور مگه نگفتم این راز بینمون بمونه ،رفتی به سایت شهوانی همه چی رو گفتی چلمنگ،فردا میای دوست پسرم تورو به ۳۶روش سامورایی بکنه :برو داش خودتی (biggrin)


  •   لاکغلطگیر
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • چقدر دروغ و مزخرف
   تنها جمله ای که حقیقت داشت،سرویس دادنت به باباش بود
   اون پسره احتمالا کاندومی رو که قرار بود باباش بُکُندت،داده براش ببری
   پیشنهاد میدم کاندومی رو که به پوستت آسیب نمی زنه،بخر
   حق قانونیته که چیزی رو بخری که خودت استفاده می کنی
   شاشیدم تو تمام سوراخات ابله!


  •   19masoud13
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • خوبه رنتو دوست نداری و 4تا بچه پس انداختی اگه دوسش داشتی مهد کودک میزدی
   منم لوله بخاریم خراب شده میتونی درستش کنی؟؟؟؟


  •   kokarostam
  • 1 ماه،3 هفته
   • 9

  • خر شانس و بد شانس


   بدبخت، تو هم از اول تا آخرش صداشو ضبط کن و اگه تونستی فیلم بگیر، بعدش تهدیدش کن که اگه به پدرت نشون بدم میفهمه که خودت جنده هستی و میاد کونت میذاره. اونوقت میتونی به هفتاد و دو روش بکنیش. ولی مشکل اینجاست که شاشیدم توی مرامت که زنت رو ول کردی و چسبیدی به یک زن جنده‌ی وسواسی که حال آدم رو بهم میزنه. تو هم حال من رو بهم میزنی. بیخود کردی بچه‌دار شدی. برو به زندگیت برس که مبادا او روز بیاد که بری خونه ببینی زنت زیر یکی دیگه خوابیده و داره کون میده. بترس از عاقبت کار.


   ها کـُ‌کا


  •   sexybala
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی. سوپر من


  •   qazedctgbplm
  • 1 ماه،3 هفته
   • 2

  • گفته لخت شو توهم بدون هیچ حرفی لخت شدی اصلا دختره چرا باید باتو همچین کاری کنه خلاصه یه کسی نوشتی و تخیلاتتو بهش دادی


  •   تولدی.دوباره
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • حالم بهم خورد ....دیگه ننویس اوسکول


  •   سرو_تنها
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • زنت رو دوست نداشتی بیخود کردی ازدواج کردی و 4 نفر رو به این دنیای کیری آوردی!!!!!!!


  •   مهسان۷۰۹۳
  • 1 ماه،3 هفته
   • 3

  • کون ناشور خود ساشا صبحانی از این موقعیتا گیرش نیومده بعد توی عرقوی سگ سیبیل پرپشم شپشو میری کس دختر ۳۰ساله خرپول باربی میذاری؟کمتر گوه بخور تو سیکینه کس کپک هم بهت نمیدع چه برسع دختر باکلاس


  •   Mahsatt78
  • 1 ماه،3 هفته
   • 4

  • مردم چه فانتزیایی دارن واییی از خنده پاچیدم


  •   HYPERMAN98
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • قنبررررررر


   بیا پایین از منبرررررر


   آبروتو نبرررررررر


  •   HYPERMAN98
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • بنظر من، مرد باید بمیره که بخاطر یه سکس انقدر خودشو خار و ذلیل و حقیر کنه


   بدبخت، تو برای اون دختر حکم یه دیلدو رو داری


   حکم یه نوکر و غلام حلقه بگوش داری


   حالا با افتخار میای اینجا تعریف میکنی؟


   شاباش نمیخوای؟


   مردک بی مقدار


  •   dani_black
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • وقتی تخیلات و جقیات با هم ترکیب میشن ...


  •   حسام_پسرک_قمی
  • 1 ماه،3 هفته
   • 1

  • قنبر الان کونت میزاره به ما گفتی


  •   Majidesf.62
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • جقدر کس شعر تلاوت کردی


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • کون گلابی زنت رو دوس نداشتی چهار تا توله پس انداختی!! اگه دوسش میداشتی چی میشد ؟ ‌

   خوبه شعار جهش تولید رو امسال فرمودند اگه چند سال قبل میفرمودند ! چکار میکردی


  •   Mitra.pink
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • قنبر جان تو که زنتو از اول دوس نداشتی پس گه خوردی اینقد گاییدیش که چهارتا بچه پس بندازین. لابد این جنده خانوم 30 ساله رو دوس داری که شده توجیه خیانتت؟ ایشالا که زنتم یه پسر جوون کیر کلفت برا خودش پیدا کرده


  •   Siyavashhezarkhani
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • مایه تاسفه . حقارت تا چه حد. امیدوارم روزی برسه که همه مردم ایران متوجه باشن شخصیت خودشونو حفظ کنن


  •   amadimahdi
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • تمام دختر ها یا پسرها پول دار خودشون را مالک همه چیز میدونن حالا چه راست یا دروغ باشه دوستانت من خودم به شخصه تن به چینن کاری نمی دم که طرف بهم تو سکس نه حال بده نه دستور


  •   Reza00777
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • اخه لاشی کسکش، کونیه مادر به خطا
   از کجا شما اینقد راحت کص گیر میارین.
   حاجی باور کن اینقد که کص نکردم کلا شکل کصو فراموش کردم چجوری یادم نمیاد اصلا.
   از کیرمم که فقط بعنوان لوله تخلیه شاشم دارم استفاده میکنم


  •   megamaind
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • الکس شعر و الکس شعرات من البنت عمه لاشیات
   کمتر جغ بزن و البته با روغن کرچک دیگه نزن که به مغزت فشار میاد


  •   Paria_1991
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • کس بدون موش
   کیر بدون گربه


  •   مردتنها90
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • مگه میشه؟؟ مگه داریم.؟ (dash)


  •   Emperatoorxxx
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • شیوید


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو