راننده کیر کلفت نیسان

  1395/2/28

  سلام به همه . اسم من ناصر و خمونمون تو یه روستا دور از شهر بود و برای رفتن به شهر باید میرفتیم سر جاده اصلی و میرفتیم شهر . این خاطره در سن 16 سالگی من اتفاق افتاد . میخاستم برم خونه عمو که یه چند روزی اونجا بمونم اون روز به خودم رسیدمو بهترین لباسامو پوشیدمو رفتم کنار جاده ایستادم که یه نیسان ابی رسید و منو سوار کرد و راه افتادیم و راننده یه مرد تقریبا 50 ساله با هیکلی خیلی چاق بود و شکمه خیلی بزرگی داشت از همون اول شروع کرد به صحبت کردن سوال میپرسید که کجا میخام برم و از این حرفا که منم جوابشو میدادم که از عموم و خانواش پرسید گفتم یه دختر داره و سه تا پسر و از دختر عموم پرسید که من ناراحت شدم و گفت که عقد دختر عمو پسر عمو رو تو اسمونا بستن و اگه هر کاری کنین مشکلی نداره و من ساکت بودم که شروع کرد به تعریف کردن خاطرات سکسیش تو جوونیاش کرده بود و منم داشتم گوش میدادم و به حرفاش فکر میکردم که دیدم دست زد به کیرم و گفت این چرا بلند شده و من خجالت کشیدم و گفتم این همینجوره و اونم گفت ولی من کیرم بلند شده وقتی نگاه کردم دیدم یه کیر اc زیر شکمش اومده چسبیده یه فرمون ماشین . بازم دستشو اورد و کیرمو گرفت و از رو شلوار میمالید و به من گفت تو هم کیر منو بگیر ولی من خجالت میکشیدم میترسیدم نمیدونستم باید چیکار کنم که خودش دستمو گرفت برد سمت کیرش و گفت بگیرش ولی از رو شلوار کردی گرفتمش که کیرش نرم بود و هنوز سیخ نشده بود خیلی بزرگ بود اون دیگه کیر منو ول کرده بود و دستشو گذاشته بود رو دست مت که من براش بمالم یه کم که مالیدم گفت از زیر دست بکن منم دستمو از زیر کش شلوارش بردمتو کیرشو گرفتم کیرش خیلی گرم بود و یه کم خیس شده بود اب رو کله کیرشو میکشیدم رو کیرش که لیز بشه که خودش کیرشو از شلوار بیرون کشید به من میگفت فقط بمالونش و خودشم اروم داشت رانندگی میکرد منم دست راستمو بردم کشیدم به کیرش که تقریبا شق شده بود و اب کیرش میمالیدم بش ولی کامل لیز نشده بود که راننده گفت دستت ب
  یار تا یه کم اب دهن بریزم توش منم دستمو بردم اون یه تف بزرگ انداخت تو دستم و مالدمش به کیرش و تخماش و خیلی خوشم اومده بود از اینکه کیرشو میمالدم دوس نداشتم به این زودی برسیم کیرش کله کوچیکی داشت و هر چقد میرفت پایین کلفتتر میشو تخمایه شل و بزرگی داشت راننده داشت دنبال یه جا میگشت که از جاده اصلی دور بشیم و به یه جاده خاکی رسیدیم و منم خودمو به راننده نزدیک کرده بودم و داشتم کیرشو فشار میدادم که اب کیراش بیاد بیرون و به کیرش بمالم رفتیم تو جاده خاکی و یه دویست متر از جاده اصلی دور شدیم و ایستاد و ماشینو خاموش کردو پیاده شد و اومد در سمت منو باز کردو شلوارشو کشید پایین و کیرشو که کاملا بزرگ شده بود در اورد من که کیرش دیدم اول ترسیدم چون سر پا ایستاده بود کیرش خیلی بزرگتر از قبل شده بود اینبار خودم تف کردم رو کیرشو دودستی شروع کردم به مالیدن که دیدم دستاشو گژاشت رو سرم و گفت که بکنش تو دهنت ولی من قبول نکردم دیدم عصبانی شدو گفت دهنتو باز کن منم ترسیده بودم و دهنمو باز کردم و اونم کیرشو کرد تو دهنم تا به حلقم رسید و عقب جلو میکرد منم که به شکم خوابیده بودم دهنمو باز کرده بودم و تکون نمیخوردم فقط اون عقب جلو میکرد و دستاشو میکشید رو کونم و کمکم دستشو برد از زیر شلوار و کونمو میمالید یه چند دقیقه اینکارو کرد و به من گفت پیاده شم منم از ماشین پیاده شدمو اون شلوارمو کشید پایین و من پاهام رو زمینبود شکممو گذاشتم رو صندلی ماشین و کونم قنبل شده بود اونم اول نشست یه کم با کونم بازی کردو چندتا گاز از لپای کونم گرفت یه کمم تف ریخت رو کونمو کیرشو میکرد لای پاهام منم پاهامو به هم چسبوندم اونم داشت کیرشو میمالید که دستمو یردم از جلو کیرش کی از لای پاهام میومد بیرون بش دست میکشیدم شکمشم چسبیده بو به کونم و کمرم . واقعا داشتم حال میکردم که دیدم بازم نشست و با سوراخ کونم بازی میکردو داشت خیسش میکردو میمالیدش و میخاست انگشتشو بکنه داخل که نزاشتم چون درد داشتم و لاپایی خیلی بیشتر حال میداد یه کم سر کیرشو رو سوراخم فشار میداد بازم لاپایی میکرد بهدش بازم دیدم سر کیرشو داره فشار میده گفت میخام کوچیک بشه که بره تو و سرشو گزاشت رو سوراخ کونم و کمکم تکون میدهد و منم داشتم اذیت میشدم که بهد کمی تکون دادن سر کیرش رفت تو و گفت تکون نخورم و با اون شکمش افتاد روم و کیرشو بدون حرکت تو کونم نگه داشت همه وزنشو انداخت روم بام حرف میزدو میگفت که الان تموم میشه هر چند ثانیه یه تکون میداد و من دردم بیشتر میشد احساس میکردم دارم پاره میشم ولی اون میگفت فقط کله کیرم داخله . از روم بلند شدو یه کم سوراخمو خیش کردو بازم سر کیرشو زد داخل و در میوورد دستمو بردم کیرشو گرفتم و گفتم فقط کلشو بکن تو و اونم سر کیرشو میکردو میکشید بیرون یه چند دقیقه که اینکارو کرد دیدم داره نفساش تند میشه کله کیرش داخل بود وداشت کیرشو با دست میمالید که دیدم داخل کونم داغ شد فهمیدم ابشو ریخته تو کونم یه کم کیرشو مالید تا اینکه کیرش شل شد و از کونم اومد بیرون . سوراخم دیگه بسته نمیشد اب کیرش از کونم سرازیر شد لنگ ماشینو برداشت ابکیرشو تمیز کردو به من داد تا منم اب کیرارو از لای پام تمیز کردم و شلوارامونو پوشیدیمو سوار شدیم . داشتیم میومدیم ولی منم دوست داشتم ابمو بریزم که اون میگفت اینجا نمیشه میبرمت یه جا اون کارو بکن و منو برد توی یه دامداری اونطرف شهر و تا فردا صبحش منو از کون کرد و بعدش منو رسوند در خونه عموم و نذاشت که من حتی یه بار اب کیرمو خالی کنم ولی اون توی اون شب چهار بار ابشو تو کون و دهنم خالی کرد . از اون بعد دیگه هیچوقت ندیدمش


  نوشته: ناصر

 • 4

 • 6
 • نظرات:
  •   gog2000
  • 3 سال،6 ماه
   • 1

  • کونی این رقمی دیگه نوبره خوبه نگفت برین دختر عمو و جد ابادتو بکنم تو هم بگی بفرما حالا خوبه بار اولت بود وگرنه با کله میرفتی تو کیرش
   کم کس شع بنویس


  •   مجید.پرمو
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • خیلی قشنگ بود.منم خیلی دوست دارم با یک راننده و همچین هیکلی که شکم داشته باشه و کیرش کلفت باشه سکس کنم.


  •   Ali_Sal
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • سعی کن بجای نوشتن یه سرگرمی دیگه پیدا کنی
   تو این که استعدادی نداری


  •   milad1ma
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • خوب نوشتی،،،، کونی خوب زیر ادم نعمته


  •   sasan.mosho
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • به منم بده بکنم .کونی


  •   amir hossein16
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • خوب کونی دادی خوشت امد گاییدت (ok)


  •   احسان با کون گنده
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • منم کیر میخام


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو