رضا هنوز برنگشته؟

  ـ هروقت توی راه‌پله می‌دیدمش، صاف به چشم‌هام خیره می‌شد و بدون اینکه کلمه‌ای بگه، لبخند می‌زد. برعکس خودش، شوهرش عبوس و ‏بداخم بود، اما حداقل جواب سلام آدم رو می‌داد و یه مختصر احوال‌پرسی هم می‌کرد. همیشه با خودم فکر می‌کردم که این زن و شوهر ‏جوون کارهاشون رو با هم قسمت کرده‌اند؛ چهره‌ی بشاش و اجتماعی رو زنه اجرا می‌کنه و شوهرش هم قسمت‌های کلامی رو بر عهده ‏گرفته. می‌دونی که آقا . . . راستی فرمودید اسم‌تون چی بود؟
  گفتم:‏
  ـ عرض کردم سینا.‏
  بله آقا سینا، می‌دونی که از قدیم گفته‌اند زن و شوهر باید مکمل هم باشند. اینها هم بودند. زنه تپل مپل و گوشتی بود، مرده لاغر ماغر و ‏استخونی؛ زنه سفید مفید و تو دل برو بود، مرده سبزه مبزه و نچسب؛ زنه . . . ‏
  اگر ولش می‌کردم، ممکن بود تا صبح تفاوت‌های زن و شوهر را بشمارد و آخر سر هم به شماره‌ی شناسنامه‌هایشان گیر بدهد که چه ‏می‌دانم . . . یکی زوج بود، آن یکی فرد. ‏
  برای همین، پریدم وسط حرفش و گفتم:‏
  ـ بله می‌فرمودید.‏
  ظاهراً از این‌که حرفش را قطع کردم، چندان خوشش نیامد. اخمی کرد و ته‌مانده‌ی استکان سومش را لاجرعه سرکشید. از پیش از ظهر که ‏در باغ دوست مشترک‌مان، در اطراف دماوند، زیر سایه‌ی درخت‌ها نشسته بودیم، چندان حرفی نزده بود و مدام در فکر بود. اما همین که ‏بساط مشروب به میان آمد و اولین استکان را سرکشید، نطق‌اش باز شد. پیشتر ندیده بودمش و نمی‌دانستم رضا دوستی دارد که راننده‌ی ‏ترانزیت است و تریلی دارد. پرسید:‏
  ـ پس این رضا کجا رفته؟
  ـ رفته تا دماوند برای درست کردن کباب‌ها زغال بخرد. داشتید می‌فرمودید.‏
  ـ بله . . . کجا بودم؟
  ـ توی راه‌پله‌ها.‏
  با تعجب نگاهم کرد و حکیمانه پرسید: ‏
  ـ راستی؟! توی راه‌پله‌ها چکار می‌کردم؟!‏
  ـ نمی‌دونم؛ خودتون داشتید می‌گفتید که هروقت توی راه‌پله می‌دیدمش، صاف به چشم‌هام زل می‌زد و می‌خندید.‏
  ـ آهان . . . بله. به اونجا هم می‌رسم. تازه عروسی کرده بودند و یک شب جمعه‌ی گرم تابستون، با بوق بوق ماشین‌ها و هل هله‌ی فک و ‏فامیل‌هایشان، تشریف آوردند توی ساختمان ما و با سلام و صلوات و کلی سفارش بابا ننه‌هاشون چپیدند تو واحد بغل‌دستی. من که تازه از ‏سفر بلغارستان برگشته بودم و زن و بچه‌ام هنوز خونه‌ی مادرزنم بودند، جایم رو انداخته بودم توی ایوان. یه نیم‌ساعتی گذشت و تازه داشت ‏چشمم گرم می‌شد که از صدای ریز خنده‌ها و پچ‌پچ‌شون از جا جستم. گوشم رو چسبوندم به دیوار کاذبی که ایوان‌هایمون رو از هم جدا ‏می‌کرد. راستش، کنجکاو شده بودم که ببینم این عروس و دومادهای جوون به همدیگه چی می‌گن. دختره هی ناز می‌کرد که نه حمید، ‏اینجا نمی‌شه، جیغم درمی‌آد، در و همسایه صدامون رو می‌شنوند. پسره اصرار می‌کرد که خودت رو لوس نکن؛ یکی ندونه فکر می‌کنه اولین ‏باره که می‌خوای بدی. از تعجب داشتم شاخ درمی‌آوردم. مردم نوعروس‌های باکره‌یشون رو می‌برند تو هتل‌های لاس‌بگاس . . . ‏
  گفته‌اش را تصحیح کردم که:‏
  ـ لاس‌وگاس.‏
  ـ حالا هرچی . . . می‌برند تو هتل‌های همون که شما گفتی . . . این یارو، زنِ تازه عروسش رو که اولین بارش هم نبود لنگ‌هاش رو به طرف ‏آسمون می‌گرفت، صاف آورده بود بیخ گوش ما بکنه. خلاصه، طولی نکشید که صدای تالاپ تلوپ . . . ‏
  اکبر آقا به اینجا که رسید، یک «به سلامتی» جانانه گفت و استکان چهارم را هم یک نفس بالا رفت و در برگشت، دستی به سبیل‌های ‏پرپشتش کشید. پرسید:‏
  ـ تو نمی‌خوری جوون؟
  ـ نه ممنون.‏
  ـ اشتباه می‌کنی. این آقا رضا همیشه چیزهای خوبی می‌گیره. پس کجا غیبش زد؟!‏
  من که مشتاق بودم ادامه‌ی داستانش را بشنوم، گفتم:‏
  ـ الآن دیگه پیداش می‌شه . . . گفتید که صدای تالاپ تلوپ تلمبه زدن داماد رو شنیدید.‏
  اکبر آقا نیشخندی تحویلم داد:‏
  ـ ای بابا، تو که از دوماد هم عجول‌تری. صدای تالاپ تلوپ پهن کردن رخت‌خواب رو توی ایوان شنیدم. همین‌طوری روی موزاییک‌های کف ‏ایوان که نمی‌شد. کون وکپل سفید عروس خانم خاکی می‌شد و یخ می‌کرد. یک کمی که گذشت، پچ‌پچ‌هاشون که تا اون موقع برایم نامفهوم ‏بود، بلند و بلندتر شد. دختره داشت گله می‌کرد که النگویی که عمه‌ی بزرگ دوماد سر سفره‌ی عقد داده بود، هم خیلی سبک بود، هم ‏طلای زرد بود. بیچاره حق داشت. این روزها کدوم دختر شهری میاد النگوی زرد بکنه دستش. زن من با این‌که تازه چهل رو رد کرده، محاله ‏‏. . . ‏
  اکبر آقا بحث مبسوطی را درباره‌ی سلیقه‌ی زن‌ها و دخترهای جوان باز کرده بود که بعید بود به این زودی تمامش کند. مجبور بودم موضوع ‏را به هر نحوی که شده، عوض کنم. پرسیدم:‏
  ـ چیزی هم می‌تونستید ببینید، یا فقط می‌شنیدید؟
  ـ اولش نه آقا . . . ‏
  گفتم:‏
  ـ سینا
  ـ اولش نه آقا سینا، اما بعدش که کار بیخ پیدا کرد، رفتم این چهارپایه‌ی پلاستیکی حموم‌مون رو آوردم. از همین چهارپایه‌های کوچکی که ‏زن‌ها می‌شینند رویش و رخت می‌شورند. حتماً دیدی. می‌دونی کدوم‌ها رو می‌گم؟ راستی زن داری آقا ساسان؟
  ـ نه؛ ندارم. خب؟ چهارپایه رو آوردی؟
  ـ بله، چهارپایه رو آوردم، آروم و بی‌صدا رفتم رویش وایستادم، سرم رو به آهستگی بالا آوردم و از لبه‌ی دیوار چشم انداختم توی ایوان‌شون. ‏چشم‌ات روز بد نبینه آقا . . . ‏
  دیدم دوباره دارد دنبال اسم‌ام می‌گردد، زود گفتم:‏
  ـ سینا.‏
  ـ چشم‌ات روز بد نبینه آقا سینا. تا من برم چهارپایه رو بردارم و بیارم، اینها بحث‌شون درباره‌ی چشم‌روشنی عمه‌خانوم دوماد تموم شده بود ‏و چپیده بودند زیر لحاف. پاهای لخت‌شون از زیر لحاف زده بود بیرون و مشغول ماچ و بوسه بودند. یه کم که گذشت، صدای آخ و اوخ دختره ‏رفت بالا و گفت بجنب، دیگه تحمل ندارم. شاه‌دوماد که پشتش به من بود، لحاف رو از روی خودش انداخت کنار و نیم‌خیز شد. بلا نسبت ‏شما، یک کون سیاه و استخونی داشت که نگو. عینهو خرمای بم. خرمای بم یه چیز دیگه‌اس. زلزله خرابش کرد . . . چی می‌گفتم . . . آها، ‏کون رنگش . . .‏
  گفتم:‏
  ـ رنگ کونش.‏
  ـ آره، رنگ کونش ظلمت شب‌های بم بود؛ اما در عوضش، معامله‌اش به قدری بزرگ و جوندار بود که من ترسیدم. مثل خرمای بم. نه خرما ‏نه، مثل درخت نخل، کلفت و بلند؛ صاف و یک تیکه؛ تازه، من همه‌اش رو نمی‌دیدم و فقط یک مقدارش از لای ران‌هاش مشخص بود که به ‏طرف عروس خانم هدف‌گیری کرده بود.‏
  اکبر آقا برای این‌که دقیقاً متوجه شوم که از چه زاویه‌ای آلت داماد را ملاحظه کرده، پشت به من نیم‌خیز شد و بر روی زانوهایش نشست؛ یه ‏تیکه خیار رو که مزه‌ی عرق‌اش بود، گرفت جلوش و گفت این طوری. وقتی مطمئن شد که حسابی شیر فهمم کرده، برگشت به طرفم و ‏خیاره رو گاز زد:‏
  ـ درد سرت ندم. من تا حالا یه همچین جریانی رو لااقل از نزدیک ندیده بودم. اون بدن نحیف و لاغر، با یک همچین معامله‌ای، خیلی عجیب ‏بود. شما دیدی مهندس؟ به نظرم اگر پا می‌شد و می‌ایستاد، تعادلش به هم می‌خورد و با مخ می‌افتاد زمین. ممکن بود ضربه‌ی مغزی بشه. ‏دختره که هنوز نصف لحاف رویش بود، هی می‌نالید که جون، چقدر بزرگه؛ زود باش حامد، می‌خوام.‏
  ـ اون دفعه که گفتید حمید!‏
  ـ حالا حامد یا حمید . . . بزنم به تخته، خیلی بزرگ بود. آماده کرده بود که سیخ بزنه.‏
  اکبر آقا که به هیجان آمده بود، آب دهانش را قورت داد و زد به گوشه‌ی تختی که رویش نشسته بودیم و یک پیک دیگر برای خودش ‏ریخت. استکان را که سرکشید، نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:‏
  ـ رضا دیر کرده. گشنه‌مون شد. این لامصب هم که با معده‌ی خالی بدجوری آدم رو می‌گیره.‏
  بی‌صبرانه گفتم:‏
  ـ تا بره دماوند و برگرده، طول می‌کشه. داشتید می‌گفتید.‏
  ـ کجا بودم؟
  ـ گفتید آماده کرده بود که سیخ بزنه.‏
  ـ بله؛ رضا کباب‌ها رو آماده کرده بود که سیخ بزنه. اگه زغال بود، همین طوری نمه نمه کنار منقل کباب می‌کردیم و این بطری رو تا ته ‏می‌رفتیم. این ودکا رو فقط باید با گوشت بره خورد. شما گفتی نمی‌خوری سعید آقا؟
  ـ نخیر، ممنون؛ داماد رو فرمودید آماده کرده بود که سیخ بزنه.‏
  دوباره با تعجب نگاهم کرد:‏
  ـ دوماد چی رو سیخ بزنه؟! آهان . . . اون رو می‌گی. بله. آقا دوماد که معامله‌اش حسابی راست شده بود. یه تف اساسی انداخت کف دستش و ‏از بالا تا پایین کشید به آلتش که کم اومد؛ بس که لامصب بزرگ بود. برای همین، یه تف دیگه انداخت کف همون دستش و این بار از پایین ‏به بالا کشید که همه جاش خوب خیس بخوره. لحاف رو که از روی عروس خانم زد کنار، نزدیک بود داد بزنم. آقایی که شما باشی، اولش که ‏دیدم کون و کپل دوماد حدوداً مشکیه، فکر کردم از تاریکی شبه، اما بدن عروس که اومد بیرون، انگار که سفیدی صبح زده باشه. به سفیدی ‏برف. به چه سفیدی بگم؟!‏
  اکبر آقا این طرف و آن طرف را گشت تا یک چیز سفید پیدا کند و به من نشان دهد. اما وقتی چیزی گیرش نیامد، دست کرد در قندان و ‏یک حبه قند درآورد و گفت: ‏
  ـ به همین سفیدی. ‏
  قند را گذاشت لای سبیل‌هایش و چند بار بو کشید و دوباره انداخت توی قندان.‏
  ـ پستون‌هاش مثل دو تا مشک پر از آب، ول شده بودند دو طرفش و ران‌های تپلش را داده بود بالا و بی‌ادبیه مهندس، کس و کونش باز ‏شده بود. چه آبی لای پای دختره راه افتاده بود.‏
  با تعجب پرسیدم:‏
  ـ اکبر آقا، از اونجا آب عروس رو هم دیدید؟
  ـ نه؛ بعد که کرد تو، از صدای شالاپ و شلوپش فهمیدم. از اون حشری‌ها بود. هی می‌گفت حامد . . . حمید بکن تو، بکن تو. پاره‌ام کن. من ‏فقط مونده بودم که پسره چه طوری می‌خواد جریانش رو اون تو جا بده. یه چیزی می‌گم، یه چیزی می‌شنوی. خلاصه، ما این ور دیوار ‏معامله به دست، منتظر فاجعه، دوماد اون ور دیوار معامله به دست، آماده بود بکنه تو، که نمی‌دونم از کدوم طبقه صدای جیغ یه پیرزنی بلند ‏شد که حیا کنید، تا حالا از صدای بوق بوق‌تون خواب نداشتیم، حالا هم از اوف اوف‌تون. حرف پیرزنه هنوز تموم نشده بود که دوتایی لخت ‏مادرزاد مثل برق پریدند توی اتاق خواب و ما رو تو خ�
  �اری گذاشتند. وقتی داشتند با عجله صحنه رو ترک می‌کردند، معامله‌ی شاه‌دوماد ‏مثل شلنگی که از دست مأمور آتش‌نشانی در رفته باشه، مدام به این ور و اون ور تاب می‌خورد و حسابی دست‌وپا گیرشون شده بود.‏
  با افسوس پرسیدم:‏
  ـ همین؟ پس صدای شالاپ و شلوپی که گفتید شنیدید چی شد؟
  اکبر آقا که شماره‌ی گیلاس‌هایی که سرکشیده بود، از دستم در رفته بود، روی تخت ولو شد و دست‌هایش را گذاشت زیر سرش. لحنش ‏کمی نامفهوم شده بود. گفت:‏
  ـ نه سیروس جان؛ عجله نکن. به اونجایی که دوست داری هم می‌رسیم. ‏
  اکبر آقا سیگاری روشن کرد و ادامه داد:‏
  ـ هرازگاهی توی راه‌پله می‌دیدمش که صاف به چشم‌هام خیره می‌شد و بی‌آن‌که حرفی بزنه، فقط می‌خندید. به گمونم تو کف سیبیل‌هام ‏بود. یه پنج شش ماهی گذشت. یه روز دیگه که توی خونه تنها بودم، واسه‌ی خودم با رکابی توی ایوان دراز کشیده بودم.‏
  پرسیدم:‏
  ـ زمستون شده بود دیگه؛ نه؟!‏
  ـ چه می‌دونم. تو هم توی این حالم، ازم اصول دین می‌پرسی. توی ایوان دراز کشیده بودم که صدای زنگ در بلند شد. در رو که باز کردم، ‏خودش بود. با یه لبخند ملیحی پرسید:‏
  ـ ببخشید مزاحم شدم. شارژر سونی‌اریکسون دارید؟ ‏
  ـ من گوشی خودم نوکیاست. به نظرم گوشی فقط نوکیا. تو هر کشوری که می‌ری، جواب می‌ده. گوشی شما چیه آقا سعید؛ سعید بود دیگه ‏‏. . . ؟!‏
  گفتم:‏
  ـ اکبر آقا، هرچی دوست داری صدام کن؛ بعدش چی شد؟
  اکبر آقا که همان‌طور روی تخت دراز به دراز افتاده بود، پکی به سیگارش زد و گفت:‏
  ـ کاشکی یه زنگ بزنی به این رضا، ببینی کجا گیر کرده. مُردیم از گرسنگی . . . خلاصه هیچ چی. بهش گفتم زنم سونی‌اریکسون داره که ‏الآن هم خونه نیست. برم ببینم شارژرش رو با خودش برده یا نه. ‏
  زنه شارژر رو نبرده بود. دادم به دختره و برگشتم تو. یک ساعتی نگذشته بود که دوباره در زدند. شارژر رو پس آورده بود. ولی این بار فقط ‏یه تاپ و شورتک سفید پوشیده بود. ران‌های سفید و تپلش زده بودند بیرون و خط خوشگل پستانش از بالا معلوم بود. به تته پته افتاده ‏بودم. وقتی شارژر رو می‌داد، دست کشید به دستم که داشتم از هوش می‌رفتم؛ بس که دستش نرم و لطیف بود. بدمصب انگار دست مایکل ‏جکسون بود. با لکنت دعوتش کردم تو. خندید گفت:‏
  ـ مزاحم نیستم؟
  لاکردار؛ با عشوه اومد تو و روی کاناپه ولو شد. رفتم کنارش نشستم و دستش را در دستم گرفتم و دست دیگرم رو بردم ـ بلا نسبت شما ـ ‏زیر کونش و کشیدم بیرون.‏
  با تعجب پرسیدم:‏
  ـ مگه تو گذاشتی بودی؟
  ـ اووه، نه هنوز! نشسته بود روی گوشی‌ام، ولی چون کونش نرم بود، خودش بیچاره نفهمیده بود. خلاصه، گوشی‌ام رو به زحمت کشیدم ‏بیرون. ترسیدم تکمه‌هاش گیر کنه، ناغافل زنگ بخوره به زنم. دوباره خندید و لب‌هاش رو غنچه کرد. دیگه معطلش نکردم. لب‌هام رو ‏چسبوندم به لب‌هاش و مکیدم. بی‌صاحاب، مثل ماهی توی بغلم وول می‌خورد و از حشر، عینهو میمون چیتا زیرم بالا و پایین می‌پرید.‏
  خریّت کردم و و با خنده گفتم:‏
  ـ اکبر آقا، مثل این‌که زیادی زدی؛ چیتا که میمون نیست، یه جور پلنگه!‏
  اکبر آقا ابرویی بالا انداخت و زیرچشمی نگاهی به من کرد:‏
  ـ من زیادی نزدم. این یکی دوتا استکان هم تازه لب‌مون رو گرم کرده. شما مثل این‌که زیادی باغ وحش می‌ری! حالا اگه نمی‌گفتی چیتاها، ‏میمون نیستند، به پلنگ‌ها برمی‌خورد و می‌اومدند اینجا جرمون می‌دادند . . . ؟!‏
  آروغ کشداری حرفش رو برید. نفسش که جا آمد، با حالت قهر گفت:‏
  ـ عجب حکایتیه‌ ها!‏
  عذرخواهی کردم و ازش خواستم که ماجرا را ادامه بدهد.‏


  ـ زدی توی نطق‌مون. هیچی دیگه؛ کجا بودم؟ . . . نمی‌خواد بگی؛ خودم می‌دونم. یواش یواش گوش و گردنش رو خوردم و لباس‌هاش رو یکی ‏یکی درآوردم. نه شورت پوشیده بود، نه پستون‌بند. همون پستون‌های آبداری که اون شب توی ایوان دیده بودم، ول شده بودند دو طرفش. ‏شروع کردم به لیسیدن نوک سینه‌هاش و دستم رو بردم لای پاهاش. خیس خیس بود. صداش دراومد که زود باش درش بیارش. زیپ ‏شلوارم رو باز کردم و معامله‌ام رو کشیدم بیرون. گرفت تو دستش و باهاش بازی کرد. جلوش وایستادم. دوزانو روی کاناپه نشست و شروع ‏کرد به ساک زدن. جات خالی. اگه بدونی چطوری می‌خورد. دیدم اگه بیشتر بخوره، ه
  مون‌جا آبم میاد. رویه‌ی کاناپه رو تازه عوض کرده ‏بودیم و من خیلی دوستش داشتم. واسه همین، از دهنش درآوردم و رفتم یه پارچه آوردم، انداختم زیرش و بعد با خیال راحت روی کاناپه ‏پاهاش رو دادم بالا. عجب تپل و سفید بود. معامله‌ام که مثل سنگ سفت شده بود، توی دستم بود. یه سیگار روشن کردم و گذاشتم ‏گوشه‌ی لبم و جریانم رو ناغافل تا دسته فرو کردم توش. جیغش رفت هوا. اگه بدونی چه حالی می‌داد. چه شالاپ و شلوپی می‌کرد! همین ‏طور که مشغول تلمبه زدن بودنم، با اون چشم‌های شهوانیش اشاره کرد که سیگار رو بدم بهش. چند تا پک عمیق زد و سیگار رو گرفت ‏پایین. گفت:‏
  ـ وای اگه شوهرم بفهمه دارم سیگار می‌کشم، خفه‌ام می‌کنه!‏
  بنده‌ی خدا راست می‌گفت. شوهرش کلاً با سیگار مخالف بود و یکی دو بار به همسایه‌هایی که توی راه‌پله سیگار دست‌شون بود، تذکر داده ‏بود. راستی، شما مثل این‌که سیگار هم نمی‌کشی، مهندس؟! خلاصه، همین طور تا دسته می‌بردم تو و می‌کشیدم بیرون. دختره تقریباً از ‏حال رفته بود و فریاد . . . من رو . . . بکن . . . اگه بدونی . . . چه کس و کونی داشت . . . تا . . . حالا . . . توی . . . عمرم . . . این قدر . . . . ‏حمید آقا . . . جات خالی؛ چه تلمبه . . . سیخ زدی؟ رضا هنوز برنگشته؟!‏
  حرف‌های اکبر آقا رفته‌رفته نامفهوم شد و دیری نگذشت که از هوش رفت. یکی دو بار صدایش کردم؛ اما بی‌فایده بود. ‏
  سرانجام، سروکله‌ی رضا با بسته‌ی زغال پیدا شد. گفت:‏
  ـ همه‌جا بسته بود. به زحمت زغال پیدا کردم. ‏
  با تعجب پرسید:‏
  ـ اکبر کی خوابید؟ ‏
  و بعد درحالی که به بطری خالی مشروب اشاره می‌کرد، چشمکی زد و گفت:‏
  ـ ولش کن. بذار بخوابه. وقتی کباب آماده شد، صداش می‌کنیم.‏
  وقتی داشتیم کباب‌ها را آماده می‌کردیم، رضا توضیح داد که اکبر آقا چند وقت است الکلی شده و اغلب پرت و پلا می‌گوید. ظاهراً یک روز ‏که می‌خواسته بره سفر ترکیه، یادش می‌آید که شارژرش را جا گذاشته. برمی‌گردد خانه تا شارژر را بردارد، زنش را برهنه، بر روی کاناپه، ‏کنار مرد جوان همسایه می‌بیند.‏
  پایان


  نوشته: سینا (sinaoo7)

 • 48

 • 4
 • نظرات:
  •   Ares.1
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • شت حاجی
   شت !!!


  •   mirza bozorg khan
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • اول
   ای ول داداش خیلی باحال نوشتی


  •   صدف هستم
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خیلی طولانی بود و مسخره


  •   21boysex
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • طولانی بود نخوندم،
   در کل برج ایفل تو کونت


  •   ezat33
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • ماراکیرکردی


  •   رقصنده-با-گرگ
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • آفرین یعد یه عمر یه داستان درست و درمون خوندیم


   یاد بگیرن خیلیا


   عالی بود


   ممنون بازم بنویسین


  •   milad1ma
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • سایت کسخول شده، اومدم به انگلیسی بنویسم سو لانگ پیام میده فرستادن عکس در بخش نظرات مجاز نمیباشد..


  •   ياس3فيد
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خوشم اومد، لطفا بازم بنويس، آقا سعيد ، آها راستي سينا بودي، تعدد اسم داشت قاطي كردم :)


  •   mohrb
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • عالی بود. سبک ادبی خوبی داشت


  •   سیسمونی
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • عالی بود سینا


  •   Alouche
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • اخی دلم واسه اکبر اقا سوخت تهش..


  •   Orginalboy
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • جالب بود


  •   پیرفرزانه
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • بازم بنویس. ‌ . . . . . . . .قشنگ بود.. حس کردم خودم اونجام..یاد فیلم های فردینی افتادم


  •   Sex_dreams
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • عالی و درجه یک. لطفا بازم بنویس لایک 13 تقدیمت.


  •   Sex_dreams
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • یاد اون دسته از دوستانی افتادم که داستان دروغ مینویسند و در حقیقت داستانشون یه چیز دیګه بوده


  •   سیخ زن
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • اینقدر طولانی و حوصله سر بر بود که فقط اولشو خوندم ولی با اینحال کیر دونالد ترامپ تو کونت


  •   terminatort076
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • واقعا واقعا خیلی با گفهوم و تخمی


  •   PayamSE
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • خخخخ نتیجه خفنی ازش گرفتی آخر داستان.گمونم اکثر اوقات همینه.شاه ایکس جان هم نظرش همینه،که اکثرا ملت بلایی که سر خودشون اومده رو برعکس میکنند و اینجا مینویسند.خوب بود مرسی
   راستی لاس بگاس هم بد نیستا. اول لاس میزنن بعدشم بگا :)
   لایک


  •   The_Dr
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • لذت بردم از خوندنش
   و عجب پایان تلخی داشت
   زن شوهردار نکنید اگه شرف دارید
   همه کردنم تو نکن!


  •   جمشید...
  • 1 سال،5 ماه
   • 1

  • پشماااااام
   با این ک‌ زیاد سکسی نبود ولی عااااالی بود ایول


  •   arshmor949494
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • بسيار عالي بود افرين


  •   sepideh58
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • Sinaoo7????
   کاربر قدیمی؟؟؟؟؟؟
   امیدوارم همون باشی

   اگر همون سینا هستی که این قلم و نگارش جذاب اصلا ازت بعید نیست لایک


  •   sazessssh
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • لایک نوزده داستان تمیز و نویی بود


   بازم بنویس


   دست مریزاد


  •   امیرپایدار
  • 1 سال،5 ماه
   • 2

  • امدم اول نظرات بخونم ولی زود برگشتم لایک ۲۲ رو زدم فوق العاده بود اخرش دلگیر بود لعنت ب زنایی ک شوهرشون بخاطرشون مث خر حمالی میکنه ولی با خیانت جوابش میدن
   نمیدونم چرا ولی وقتی خیانت میبینم چ خودم چ در حق دیگران حتی توی داستان بازم دلم میگیره


  •   merlinjan
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • لایک سینا جالب نوشتی
   فوق العاده بود بیشتر بنویس ممنون


  •   Danial_dex
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • پايان بامزه اي داشت ، لايك


  •   daeijoon
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • آفرین عالی بود و سبک خاصی داشت


  •   مرد_هوسباز
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • لایک... داستان قشنگی بود


  •   PADIDAR
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • براوو....عالی بود
   امیدوارم بازم از قلمت بخونم (rose)
   Like33


  •   پسر.شجاع.
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • لایک داداش


  •   simmsimm
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • سنا داستانتو دوس داشتم تعدد شخصیتا و چینش اونا عالی
   لایک به قلمت خوشحال شدم دوباره اسمتو دیدم


  •   arni67
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • عالی بود منو برد به فضای رمان قیدار نوشته امیر خانی واقعا بعضیاتون حیفید کتاب ننویسید و چاپ نشه


  •   ماهایا9595
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • عالی آقا اصلا عالی، مخصوصا نحوه نگارش که سبک داستانهای عزیزنسین بود. لایک 38 ام


  •   ashkanetonam
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • چيشد يني اخرش
   داستان واسه زنشو همسايشون بوده؟؟
   بعد اومد به عنوان خاطره خودش تعريف كرد؟؟؟
   اگه اين بود كه خيلي خفن بود باو
   ايول
   زياد بنويس


  •   sweet_eyes
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • وااای فاااک عالی بووود ، عالی ????


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو