رفیق بی کلک

  داستان از اونجایی شروع شد که، آخرای کلاس سوم ابتدایی بودم، یکی از بچه های کلاس، که سر گوشش هم می جنبید بهم گفت سکس چیه و داستان از چی قراره، گذشت و امتحانای آخر سالو دادیم، تابستون یه روز بهش گفتم بیاد خونمون حوصلم سر رفته، اومدُ، از ۴ ۵ بعد ظهر تا ۱۱ ۱۲ شب xbox بازی کردیم، اخر شب بهش گفتم شب میمونی؟، گفت اره مامانم اینا خونه نیستن امشب، ما هم خوشحال، یهو زد تو ذوقمون گفت من مسواک و لباس خواب نیاوردم، گفتم خب ما داریم که، گفت نه باید برم خونه خودمون، تو هم بیا پیشم، ما هم رفتیم، یه فلش زد تلوزیون، پر پورن بود، یکمی دیدیم، من راست کردم، دیدم زیر چشمی داره منو نگاه میکنه، تازه داستان کار دستم اومد، رفیق ما کونی از آب در اومده بود، اومد سمتم گفت می خوام مث این مرده بکنی منو، گفتم ول کن زشته آبرو ریزی میشه، اومدم برم بیرون دیدم درو قفل کرده، هیچی همون جا جلو در شلوارمو در آورد برام ساک زد، پدر سگ یجوری می خورد انگار عصاره وجودمو دارن میگیرن، بد جور حشری شدم، اون زمان کیرم حدود ۱۴ سانت بود، یه جوری میکرد تو حلقش در می آورد، که داشتم دیوونه میشدم، چن دیقه ای گذشت، یهو دیدم کیرم داره بالا پایین میره تو دهنش(اون موقع هنوز اسپرم نداشتم)، گفت چه حسی داری؟، گفتم خیلی خوب بود، گفت به این میگن ارضا شدن، جون نداشتم رو پا هام وایسم رفتم رو تختش دراز کشیدم، یکی دو ساعت خوابیدم، دیدم دوباره شروع کرده به خوردن کیرم، از خواب بیدار شدم، یه جوری می خورد یکی ندونه فک میکنه ۱۰ ساله جندس، نه دندون میزد، نه اوق میزد، دهنشم اینقدر گرم بود، کیرم می سوخت، گفت باید منو بگایی، هیچی کشید پایینو، ما هم دیدیم رفیقمون چه مالی بود ما خبر نداشتیم، یه کون تپلی داشت که، سوراخش صورتی روشن، بدون مو(چون هنوز به بلوغ نرسیده بود)، عین پورن استار های آمریکایی، گفت اول روغن بدن بزن سوارخمو بعد بکن، ما هم کلمون یکمی کار کرد، بهش گفتم برو یه حوله بیار بنداز زیرمون، اگه روغن ریخت، مامانت اینا اومدن ببینن، ضایع نباشه، هیچی گذاشتو، داگی استایل موند، کونش خیلی گنده بود، قشنگ ژله ای هم بود، چون اهل ورزش و این حرف ها هم نبود، اول با الکل سوراخشو حسابی ضد عفونی کردم، بعد نشستم حسابی لیسیدم، انگشتمو میکردم توش، با زبون هم دورشو میلیسیدم، بعد چن دقیقه دیدم، اه و نالش داره در میاد، نگاش کردم دیدم چشماشو بسته، فهمیدم حسابی داره حال میکنه، گفت بیا جلو، رفتم یهو بغلم کرد، لبامو خورد، یه جوری می مکید، احساس میکردم الان ول کنه، همه کبود میشه، قشنگ دو دقیقه لباشو خوردم، خودش اینقد سفید و تپل و نرم بود، اصلن احساس نمی کردی، یه پسره، یه تار مو هم نداشت بدنش، اصن معرکه بود، لب و که ول کرد، گفت سینه هامو بمال، من اون موقع رزمی کار می کردم، و قد و هیکلم خیلی میزون بود، حدود ۱۶۰ قدم بود، ۵۰ ۵۵ کیلو هم وزنم، ولی این حدود ۱۵۰ قدش بود وزنش هم حدود ۶۰، هیچی ما هم از پشت سینه هاشو گرفتیمو مالیدیم، نگاش گردم دیدم چشاش خماره، حدود ۱۰ دقیقه مالیدم، اومدم جلو، دیدم سینه هاش قرمز شدنُ ورن کردن، قشنگ سایزشون ۷۰ شده بود خودش هم قرمز شده بود، بد جور حشرش زده بود بالا، حالا مگه من ول کن بودم، رفت از جلو بلندش کردم طوری که ممه هاش بیان جلو دهنم، چن ثانیه بیشتر نتوستنم نگهش دارم، خیلی سنگین بود، با همون استایل خوابیدم، یعنی اون بالا من بود، ممه هاشو می آورد می کرد تو دهنم، یا ممشُ می خوردم یا لباشو، دیگه منم کم کم داشتم به اوج میرسیدم رفت از اتاق مامانش اینا یه اسپری مشکی آورد گفتم این چیه؟ گفت الان میفهمی، خودش هم نمی دونست باید چه جوری باهاش کار کنه، گرفت کل کیر خایه مارو اسپری زد، یکمی اولش سوختم، بعد چن دیقه اثر کرد، دیگه تقریبن هیچ حسی نداشتم، تو این چند دیقه رفتو یه چی مث بادکنک آورد، خیلی خوشبو بود، بعدن فهمیدم کاندوم بود، اونم تاخیری بود، اونم به هزار زحمت(چون بلد نبودیم)، گذاشت سر کیرم، کیرم خوابید، گفت بیا برات بخورم، خوابید به پشت(سرش بالا بود)، منم رفتم بالا سرش، گفت کیرتو بکن تو دهنم، تلمبه بزن، این قد دهنشو گاییدم که دیگه بیچاره نمی تونست نفس بکشه، نزدیکه بود خفه بشه، کشیدم بیرون، گفت بذار لا ممه هام، روغن بدنو برداشتو، ریخت رو کیرو ممه خودش، گفت تلمبه بزن، این قد تلمبه زدم، دوباره، کیرم بالا پایین شد، ارضا شدم، جون نداشتم دیگه، خوابیدم رو زمین، خودش اومد کاندومو از سر کیرم برداشت دوباره ساک زد، راست کردم باز، ایندفعه خیلی بیشتر اسپری، زد، تو کاندم هم اسپریو خالی کرد، کاندومُ گذاشت سر کیرم، خودش داگی موند، گفت کونمو با روغن بچه چرب کن، در روغنو باز کردم، گفتم یه حالی بهش بدم، در روغنو چرخوندم باز بشه، از سر روغنو کردم تو کونش، گفت وحشی چیکار میکنی پاره شدم، گفتم حالا این قطرش نصفه کیرمه، کیرم بکنم توت چیکار میکنی؟ هیچی دوباره انگشتش کردم، کونش باز شد، گفتم به خاطر اینکه کم تر دردت بگیره، من ثابت وای میسم، تو بیا عقب، همین کارم کردیم، یه دقیقه ای ثابت وایستادم، اون عقب جلو کرد، گفت حالا می تونی تلمبه بزنی، منم آروم آروم تلمبه زدم که مبادا دردش بگیره، دیگه بهم نده، از پشت ممه هاشو گرفته بودم، داشتم می مالیدم، دیگه آروم آروم صدای نالش در اومد، چن دقیقه که همین جوریه یه سره تلمبه زدم، دیدم کونش بازو بست داره میشه، فهمیدم اونم ارضا شد، کیرش بالا پایین میشه، بیچاره کلن کیرش ۵ سانت هم نمیشد، کشیدم بیرون، دیدم کونش اندازه دو تا سکه ۲۵ تومنی باز شده، قشنگ باز و بسته هم میشد، زبونمو کردم تو کونش، حسابی لیسیدم، دیگه مست شده بود، دیگه ناله هاش به جیغ و داد داشت تبدیل میشد، گفت بسه دیگه بیا پوزیشنو عوض کنیم، تو بخواب، من میام روت، خوابیدم، پشت کرد بهم نشست رو کیرم، خودش بالا پایین میرفت، من داشتم اون کون تپلشو که عین ژله میلرزید و کیر گندمو که داشت جرش میدادو میدیدم و لذت میبردم، از پشت بغلش کردم، کشیدمش عقب، وزنش افتاد رو من، ممه هاشو گرفتم تو مشتم، و گردنشو بوس میکردم و میک میزدم، بیچاره هی می گفت نکن، دردم میگیره، ولی من اصن حالیم نمیشد، اخر سر دیدم دور گردنش هر دو طرف اندازه یه کف دست کبود شده، دیگه خسته شدم، بهش گفتم بچرخه یکمی ببینمش، اینقد اسپری زده بود، دیگه هیچ حسی نداشتم، و از ارضا شدن خبری نبود، چرخیدُ نشست روم، کیرمو کرد تو کونش، دوباره بغلش کردم این سری لباشو می خوردم، این قدر محکم میک می زدم اینم کبود شد،انگشتمو می کردم تو کونش همزمان با تلمبه زدم، لبُ ول کردم ممه هاشو گرفتم، این قد گنده شده بودن، تو دهنم جا نمی شدن، ممه هاش از یه زن ۴۰ ساله که دوتا بچه شیر داده هم بزرگ تر بودن، نوکشون هم صورتی روشن، ایتقد خوردم اینم کبود شد، فک کنم سفیدی پوستش هم تو این کبودی ها بی تاثیر نبود، تو همین حالت بودیم، دوباره سوراخش منقبض شد، فهمیدم دوباره ارضا شد، حالا مگه من ارضا میشدم، کیرمو کشیدم بیرون، دادم بخوره برام، اصن تاثیر نداشت، چون هیپی حس نمی کردم، به پشت خوابوندمش پاهاشو انداختم رو شونم، گذاشتم تو کونش، یکم که گذشت دیدم سخته، همین جوری وزنمو انداختم رو پاهاش، پاش از زانو خم شد، منم رسیدم به لبش، دوباره افتادم به جون لبش، لامصب خیلی خوشمزه بود، دوباره ارضا شد، با دستو پاش منو از پشت بغل کرد که نتونم بکشم بیرون، گفتم بازم می خوام، دوباره تلمبه زدم، کمتر از یک دقیقه دوباره ارضا شد، دیگه کمر نمونده بود واسم، کشیدم بیرون، دراز کشیدم رو زمین، اومدم پایین برام ساک زد گفت تا صبح باید یه سره بکنی منو حالا اولشه، هیچی ما هم به بغل خوابیدیم، اونم اومد پشت کرد بهم، کیرو گذاشتم تو کونش، پاهاشو چسبوندم بهم که سوراخ گشادش یکمی تنگ بشه، داشتم با ولع گردنشو می خوردم، که دیدم روغن بچه رو آورده داره میریزه رو سینه و کونش، از پشت بغلش کردم، یه دست از زیرش یه دستم از رو، اینقد سینه هاشو مالیدم، بزرگ تر شدن، رگاشون زده بود بیرون، دیگه ترسیدم گفتم حالا یه چیزیش میشه، کم کم دیگه تاخیریِ تاثیرش داشت از بین میرفت، تازه حس کردم، چه حالی میده گاییدن یه کون به اون بزرگی، تو همین حالا بودم، دیدم دوباره اقا ارضا شد، منم از پشت محکم بغلش کردم، نذاشتم تکون بخوره، با چن تا تلمبه منم ارضا شدم، و همون جوری محکم بغلش کردمو پشتشو می بوسیدم، کیرمم تو کونش بود، خوابمون برد با هم، صبح شد دیدم داره میره از تو بغلم بیرون گرفتمش گفتم کجا؟، تازه بیدار شدم، تو می خوای فرار کنی؟ دویید در رفت، رفتم دنبالش، وسط هال گرفتمش، از پشت دوباره کردم تو کونش، ممه هاش تو دستم، لبم رو گردنش، بیچاره فقط جیغ میزد، میگفت اگه ولم نکنی، دیگه رنگ کیونمو نمیبینی، من که می دونستم، ۱۰ ثانیه بعد کونش گشاد میشه، ولش نکردم و به تلمبه های سنگینم ادامه دادم، دیدم زد زیر گریه، کشیدم بیرون، گفت خیلی نامردی، دیشب یک ساعت یه سره داشتی منو می‌گاییدی هیچی نگفتم بهت، منم فک کردم داره شوخی میکنه، گفتم حالا خوبه خودت بیشتر از من ارضا شدی، هیچی همین جوری گریان رفت تو حموم که دوش بگیره، منم با کیر شق تنها‌ موندم، چن دقیقه که گذشت، دیدم صدا خندش از تو حموم میاد، رفتم پشت در، گفتم به من می خندی؟!، گفت نه به اون کیرت می خندم که در به در الان دنبال یه سوراخه، در حمومو باز کرد گفت بیا تو، چیکار کنم مگه چن تا دوست دارم بتونن یک ساعت کونم بذارن، رفتیم تو دوباره شروع کرد، با اون دهن کبودش برام ساک زدن، خجالت کشیدم از خودم، گذاشتم لا ممه هاش دوباره ارضا شدم، گفت همین؟!، برا این ۳۰ ثانیه اینقدر دوییدی دنبالم، گفتم خب من چیکار کنم تو اینقد خوب ساک میزنی و ممه هات این قد خوش فرمن، گفت باید دوباره کونم بذاری، دوباره کیرمو خورد تا راست بشه، خودش رفت تو وان، منم رفتم پشتش، یه دل سیر گاییدمش، دوباره هم زمان ارضا شدیم، خواست بلند بشه بره، دوباره محکم بغلش کردم اجازه ندادم، چن دقیقه ای همین جوری کیرم تو کون گرم و نرمش موند، تا کیرم خوابید، و راحت از کونش در اومد،این داستان اولین رابطون بود، مامانش اینا هر هفته، پنج شنبه جمعه،میرفتن شهرستان، منم هر هفته میرفتم خونشون، و باهم برنامه داشتیم، تا آخر دبستان هر هفته می کردمش، تو مدرسه هم هر هفته زنگ های ورزش منو اون می موندیم تو کلاس، که مثلن درس بخونیم، از لباش شروع میکردم، تا خودش میرفت زیر صندلی، برام ساک میزد تا ارضا بشم، این داستان ادامه داشت تا کلاس ششم، بیچاره این قدر داگ استایل به من کون داده بود، دیگه کونش کاملن تاقچه ای و زنونه شده بود، ممه هاشم قشنگ تو حالت عادی ۷۵ شده بودن،منم کیرم گنده تر شده بود و حدود ۱۸ سانت شده بود،
  منم چون درسم خوب بود، هفته ای چند روز به بهانه درس میرفتم خونشون، مامانشم میدیدم، لامصب مامانش چه کوسی بود، حدود ۳۲ سالش بود، هیکل تو پر عین خودش، ممه های نود، کون قلمبه، راه میرفتم داشت شلوارشو پاره میکرد، خالشم از مامانش بد تر، حدود ۲۶ سالش بود، یکمی جمع و جور تر،بهش گفتم باید خاله و مامانتو برام جور کنی که این رابطمون پایدار بمونه، گفت اخه چی کار کنم، برم به مامانم بگم بیا به هم کلاسیم کون بده، گفتم کون که خودت هستی، من کوس می خوام، اونم فقط کوس مادرتو، گفت من با خالم خیلی راحتم به اون میگم، دیگه خبر ندارم گفت نگفت چی شد، ولی هر چی شد مثل این که سر عقل اومد
  الانم من ترم یک دانشگاهم، دیگه اصن نمی بینمش، واقعن دلم برا خودشو اون کون ژله ایش تنگ شده
  ببخشید اگه طولانی شد، ولی کامل واقعی بود و ...


  نوشته: آبتین

 • 1

 • 29
 • نظرات:
  •   .Nazanin.
  • 6 ماه،1 هفته
   • 19

  • یابو علفی سوم ابتدایی راست کردی و کیرت ۱۴ سانت بود؟؟
   برو جمع کن کونتو ابله شلمغز.
   چند بار برگشت زدم ببینم راست راستی ابتداییه یا من کورم.


  •   شاه ایکس
  • 6 ماه،1 هفته
   • 24

  • ما که نفهمیدیم رفیقت خونه خالی جور کرده به بهانه ایکس باکس کشوندتت اونجا ایشالا بقیه هم نفهمن!! (biggrin)


  •   Havigshoor
  • 6 ماه،1 هفته
   • 10

  • در کنار خطوط تیر چراغ
   یک بچه جقی چلاق
   از کونکونک بازی خود می کند تعریف
   تو بگو برای ما کون خود کی شده ردیف
   از همان ابتدا چنین استادی
   قدر موی سر خودت کون دادی


  •   Amin.76.2020
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • نتیجه گیری درباره این کسشر واقعی رو به شما مخاطبین واگذار میکنم. اگه خودم بخام بنویسم باید یه مجله نقد کنم


  •   Pickle_rick
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • ب عنوان اولین نفر نگاییدم!


  •   Silly_boy
  • 6 ماه،1 هفته
   • 7

  • مامان بابات گذاشتن بری خونه دوستت که کلاس سوم بود و هیچکسی خونشون نبود؟؟
   فلش پر سوپر؟؟
   سینه هاشو مالیدی تا شدن ۷۰؟؟
   ۱۴ سانت کیر؟؟ از زیر تخمات تا سر کیرت بگیری ۱۴ سانت نمیشه تو اون سن
   در عرض ۳ سال کیرت ۴ سانت ارتقا یافت ، کون اون هم شد
   طاقچه؟؟
   دیوث کون خاله و مامانش میخاستی بزاری ؟؟
   ناموسن این حجم از کسشریت تو یه داستان عجیبه


  •   Amirishere
  • 6 ماه،1 هفته
   • 3

  • تریسولفیا=بیماری دشنام دوستی،تمایل زیاد به فحش خوردن


  •   amir21mash
  • 6 ماه،1 هفته
   • 3

  • کسکش تو سوم ابتدایی کل دستت ۲۵ سانته بعد کیرت ۱۴ سانت؟مث اینکه یابات یجوری ننتو گاییده ک نصف کیرش مونده تو کس مادرت رسیده ب تو


  •   s.sh.d
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • یه دیقه ارضا نشین ببینم چ گوهی داری میخوری


  •   ma30top
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • بگو سوم ابتدایی بودم تو کوچه خفت شدم بردنت تو خرابه های دونقوزاباد کیر ۱۴سانتی فرو کردن بهت شل مغز توهمی جقی اوبی


  •   Amir11228
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • اونم کبود شد.....
   کسخل


  •   Gozaran
  • 6 ماه،1 هفته
   • 3

  • داستان کردن زاوو رو هم تعریف کن
   شنیدم بعد تولددت دکتر رو تو بیمارستان کردی


  •   Tomas39
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • تا سینه هاش ۷۰ شدو خوندم، ب بعدش هرچی تلاش کردم نتونستم جلو خندمو بگیرم.


  •   Hot_red_pepper
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • از قضای روزگار کل ایرانو از افریقا اوردن این خیارشورای چروکیده وارفته بند انگشتیم از یخچال ما گذاشتید تو شرتتون سر شوخیو باز کنید . دیوثای کسنمک


  •   Ninavish
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • والا من موندم چطور اونوقت مامانت اینا متوجه نشدن که خواهرت جنده است من یه دوستی ساده ، داشتم دیگه کسی که نفهمید خواجه شیراز بود اونم همشهری من نبود
   والا
   مات مثل دسته گل از جلو و عقب و چه میدونم سوراخ بینی شون هم بیکار نمیزارن اونوقت کسی هم نمیفهمه
   جل الخالق معجزه معجزه که میگن همینه دیگه


  •   nadem74rozegar
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • ریدی گل پسر با داستانت


  •   سیاه_مشق
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • اینا همش کار آمریکاست، تو صابون های جدید یه جیزی ریختن مغز جوانان به هم ریخته زیادی کس تلاوت میکنن


  •   arsh2452
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • اون کیر 14 سانتی که گفتید ،مطمئن هستید مال خودتون بود ؟ شاید مال پدر دوستتون بود وقتی که با شما لاپایی میرفت و شما اشتباها فکر کردید مال خودتونه! بعد تو سه سال 4 سانت بزرگتر شده؟ الان چند متره دقیقا؟


  •   ایکاروس
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • طبق معمول خانواده ها اصلا کار ندارن به بچه هاشون و بچه ها آزادی کامل دارند !
   باید یه نامه برای عمو پورنگ بنویسم ...
   مگه داریم ؟
   مگه میشه ؟


  •   z_erwin
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • خوبه. عین موتور دیزل قدیمی هستی. سخت و دیر روشن میشی ولی وقتی گرم بشی دیگه رفتی.
   اولش ناز اومدی و ادا تنگارو درآوردی که زشته و .... بعد دیگه ول کن ماجرا نبودی. آخرشم دیگه خودش تنهایی از عهده ت بر نمیومد. مادر و خاله هم باید مدد می دادن.
   فحش هارو بقیه میدن. من دیگه خونمو کثیف نمی کنم.
   در ضمن قدیما رفیق بی کلک مادر بود. نکنه چون آخر کار واسه ننش راست کردی اسم خاطره ت رفیق بی کلک شده؟


  •   Arash_bushehri
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • این حجم از اراجیف در یکجا واقعا هنر میخواست ...


  •   zanbory
  • 6 ماه،1 هفته
   • 3

  • (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)
   سایز سینه هاش۷۵اونم پسر کلاس سوم دبستان (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)
   کوص صورتی شنیده بودیم اما سوراخ کون صورتی رو نه. (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)
   آدم هوس میکنه بده (biggrin) (biggrin) (biggrin)

   ببین نتتو ببند گوشیتو بفروش ..گیر بجه های شهوانی نیفتی


  •   Ginglz
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • 14سانت!خخخ


  •   Nasiryas
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • what the hell


  •   Emperatoorxxx
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • چشات روشن


  •   Mustang.gt
  • 6 ماه،1 هفته
   • 3

  • مرزهای کسشعر بافی رو هزاران کیلومتر جابجا کردی


  •   LOOLOO_KHAN
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • اخه بچه کونی مجقول
   بچه سوم ابتدایی رو که مامانش میبرش بشاشه اونوقت چطور سکس میدونسته و پورن چیه و کون دادن چیه؟؟
   اخه کص مغزخان سوم ابتدایی و ۱۴سانت؟؟؟؟؟؟
   معلومه زیادی کونت گذاشتن روز وماه و سال ازدستت دررفته


  •   Nazicocholo
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • چجوری ۷۰ شد؟!


  •   abdolak2
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • فقط تا سوم ابتدایشو خوندم معلوم بود کسشعره


  •   پروفسور بالتازار
  • 6 ماه،1 هفته
   • 6

  • آنقدر مزخرف تو این داستان بار کردی که تابلو کردی داداش، کی بچه کلاس ۳رو شب خونه تنها میذاره که بره واسه خودش بکن بیاره؟ ۱۴ سانت کیر واسه بچه‌ کلاس ۳ برخلاف تصور بقیه واسه من قابل باوره چون کره الاغ همینقدر کیر داره فقط مسأله قد ۱۶۰ رو نتونستم حل کنم!


  •   Kosdat
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • کلاس سوم دبستان xbox ده سالتون بود اینکارارو کردید چی بهت بگم کس مغز


  •   Marshaall_Boss
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • عزیزم تو خودت کون هستی بعد میگی رفیقم کونی از آب در اومد؟...بیام بدم دستت باهاش بازی بازی کنی جیگر طلا؟
   آره...بیام؟...عمو قربونت بشه شیطون بلای خودمی :)


  •   Marshaall_Boss
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • واقعا نمیدونم تو تخم چه موجودی هستی...هرچی هستی تخم آدمیزاد نیستی.


  •   Zojarezo@iman
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب ولی چرت


  •   alireza015004
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • ببین داستان چه قدر کسشره که حتی اون که می گفت کاندوم بزارید نیمده . طرفدار گی نیستم ولی به خاطر نظراتش می خونم.


  •   Gozaran
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • راست میگه
   کلک نزده


  •   m3e6h9d11i
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • جای کونتو با مغزت عوض کن بهتر نتیجه میگیری.


  •   parynazgol
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • اینقده کس مغز هستی که ارزش فحش هم نداری که بهت بدم


  •   Mechanik52
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • کلاس سوم ابتدائی تو خونتون تا 12 شب ایکس باکس زدین بعد رفتین خونه اونا کسی نبود تا صبح اونو گائیدی ؟؟؟ ایکس باکس از پهنا با دو تا دستش تو کونت جقی مزخرف


  •   ۸۱۷۰Reza
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • با این کس شعری که گفتی


   معلومه خوردی کیر های کلفتی


  •   سیخ@زن@جهنم
  • 6 ماه
   • 0

  • تماما کس شعر این ابله کسخول میخواد توی این سایت فحشای خوارمادر یاد بگیره


  •   Nasr7070
  • 6 ماه
   • 0

  • همه گفتن من دیگه چیزی برا گفتن ندارم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو