روزی که تو محل مشهور شدم (1)

1391/12/29

اول از همه سلام…
من اسمم مهرانه بیست و سه سالمه شیرازیم و شیش ساله که تکواندو کار میکنم. دیگه معلومه که هیکل و تیپمم خوب باید باشه! غیر از اینه؟میخواستم براتون داستان آشناییمو با دخترای همسایه کوچه روبرویمون و بگم که منجر به سکس شد و بعدشم نامردی… یه عصر که طبق معمول داشتم از باشگاه برمیگشتم خونه تو کوچه اصلی داشتم میپیچیدم سمت خونمون که یهم یه صدایی مث جیغ شنیدم یهو برگشتم دیدم تو کوچه روبرویی که بن بست نیست (آخه کوچه خودمون بن بسته) دوتا دختر چسبیدن به دیوار یه پسر هیکلی که موهاش فرفری بود و ریشم داشت ، داشت میرفت طرفشون و حتی پشه هم تو خیابون پر نمیزد. دوستشم سوار موتور بود داشت گاز میداد. یهو به خودم اومدم… مونده بودم چی کار کنم چی کار نکنم… یه خیز برداشتم برم طرفشون ولی یهو منصرف شدم. به خودم گفتم مهران واست دردسز میشه یهو و اینا ولی یه حسی منو هل داد با سرعت دویدم طرف اون پسره که داشت میرفت طرف دخترا موتوریه تا منو دید دور در جا زد با سرعت دور شد. رسیده بودم نزدیکای دزده که یهو برگشت طرفم… تا دیدمش هول شدم آخه خیلی قیافه بدی داشت… یه لحظه به طور غریزی چون تو تمرین ها شرطی شده بودم فهمیدم اگه زمینی بهش نزدیک بشم کارم ساختس چون هیکلشم گنده بود پس دویدم به طرف دیوار بعد زورمو تو پام جمع کردم پریدم هوا و یه دونه لگد برگردون پرت کردم طرفش… خورد تو بازوش و چند قدم رفت عقب از پشت سر افتاد تو جوب… گفتم خوب دیگه کارش ساخته شد رفتم طرف دخترا که ببینم چطورن آخه رنگ به صورت نداشتن و انگار بی هوش شده بودن از ترس. نشستم جلوشون گفتم:
خانوما حالتون خوبه؟ چی شد اینا کی بودن؟چیزی ازتون دزدیدن؟
یکیشون که بعدا فهمیدم اسمش مهسا بود گفت نه چیزی ندزدید من گوشیمو بیرون آورده بودم داشتم به دوستم یه چیزی نشون میدادم (گوشیش اپل فایو بود) که یهو این موتوریه از کنار دستمون رد شدن دست انداخت به پشتم بعد دید گوشیمو پیاده شد بگیره ازم که شما رسیدین …
اون یکی یهو گفت آقااااااااااااا پشت سرتتتتتتتتت من برگشتم دیدم یارو غوله از تو جوب بلند شده داره میاد طرفمون خونم هم از اون طرف به جوش اومده بود که دست انداخته بود به دختر مردم گفتم بی ناموس کثافت خجالت نمیکشی با این هیکلت ملتو اذیت میکنی؟ فک کردی گوساله ای هستی؟ خیز برداشتم طرفش یه دونه لگد از بغل زدم تو زانوش ولی تکون نخورد عین گاو بود لامصب. بعد دوباره یه لگد پرت کردم طرفش جاخالی داد پامو گرفت پیچید منم یه لحظه یاد تو فیلما افتادم که پاشونو میگرفتن میپیچیدن بعد برمیگشتن با اون یکی پاشون میزدن تو سر طرف پهن میشد رو زمین منم جوگیر شدم اون یکی پامو کشیدم بالا کوبیدم تو گردنش دوتامون پهن شدیم کف زمین… به خودم که اومدم دیدم ملت جمع شدن اطرافمون از بس دخترا جیغ زده بودن . مردا اون یارو رو گرفته بودن یکی هم نشست کنار سر من گفت جوون حالت خوبه؟ گفتم پاااااااااااااااااااااام داشتم از درد میمردم. بعد دو نفر کمکم کردن تا در خونه آوردنم ولی من چز درد پام فکرم به هیچی نمیرسید دیگه.
اومدم تو خونه سلام دادم مامانم گفت خدا بد نده چی شده چرا میلنگی (خواستم بگم خدا بد نداده من بد دادم) گفتم هیچی پام لخشید فک کنم مو برداشته درد میکنه ولی بعد رفتم تو حموم کلی پامو با آب گرم ماساژ دادم و اینا… بعدم اومدم گرفتم خوابیدم.
اصلا نفهمیدم کی صبح شد… صدای مامانمو شنیدم که گفت مهران پاشو الان مهمون میاد برامون… یه نگاهی به گوشیم کردم دیدم ساعت نه و نیم صبحه گفتم مامان این سر صبحی کی میخواد بیاد آخه چهارشنبه هم بود معمولا کسی نمیومد خونمون تو هفته - که گفت قهرمان مادرای اون دوتا دختری که دیروز نجاتشون دادی با خودشون میخوان بیان برا تشکر و احوالتو بگیرن… یاد دیروز افتادم و اون اتفاق… به پام نگاه کردم یه خورده قرمز شده بود و باد کرده بود ولی دردش کم شده بود… یهو در اتاقم باز شد مامانم اومد تو گفت چرا دیشب نگفتی چی شده قهرمان؟ گفتم مامان گیر نده پام داغونه. اومد یه نگاهی بهش کرد گفت بعد از اینکه رفتن باید بریم دکتر. گفتم نمیخواد خوب میشه و اینا که یهو صدای زنگ اومد…
مامانم رفت درو باز کرد منم رفتم صورتمو شستم و خودمو مرتب کردم یه کوچولو چیزیم خوردمو اومدم سمت پذیرایی که مهمونا نشسته بودن… از دور یه نگاهی انداختم دیدم بعععععله خودشونن دوتاشون نشسته بودن وسط ماماناشونم نشسته بودن اطرافشون… لنگون لنگون رفتم جلو و سلام دادم و گفتم خیلی خوش اومدین… نشستم روی مبل. چهرم از درد پام یکم رفت تو هم… یکی از مادرا که بعدش فهمیدم مادر نازنین خانوم بودن یعنی همون دختری که بهش علاقه مند شدم گفت سلام پسر گلم چطوری؟ دخترم کلی تعریف کرد که چطوری ازشون دفاع کردی ما هم اومدیم برای تشکر و احوال پرسی منم گفتم ممنون مادر جان من کاری نکردم جز انجام وظیفه(خود شیرین کنی) بعد مامان مهسا گفت واقعا از یه همچین پسر گلی این کار دور از انتظار نبوده… و همشون یه خنده ملیحی رو لباشون بود… دخترا هم فقط نیگا میکردن و میخندیدن… بعد از یه خورده حرف زدن و که با هم بیشتر آشنا شدیم و مامانم کلی تعریف کرد که (من) ورزشکار حرفه ای هستمو تو کار کامپیوتر هستیمو اینا خلاصه اونام بازم تشکر کردن و رفتن… راستی یادم رفت از دخترا بگم براتون… دوتاشون فوق العاده زیبا و جذاب بودن و خییییییلی خوش اندام ولی نازنین از نظر من از نظر هیکلی یه خورده از مهسا بهتر بود چون مهسا یکم لاغر تر بود ولی نازنین گوشتی تر بود… خلاصه…
بعدشم رفتیم دکتر و گفت چیزی نیست یه چند روز استراحت کن خوب میشه و اینا…
یه دو روز گذشت شد شنبه که من قرار بود برم دانشگاه روزای آخر کلاسام بود گفتم برم یه سری بزنم اقلا ببینم چه خبره پامم بهتر شده بود خلاصه رفتمو خبری نبود(یعنی خبری بود ولی با بچه ها جیم فنگ زدیم) برگشتم خونه مامانم گفت امشب دعوتیم… گفتم کجا؟ گفت خونه نازنین خانوم اینا و خندید… (آخه دیده بود من همه حواسم اون روز تو پرو پاچه نازنین بود). گفتم نازنین اینا؟؟؟؟؟؟؟؟ از کی تا حالا شدن نازنین اینا؟؟؟؟؟؟ و خندیدم … مامانم گفت برووووو پسررررررر منو که دیگه نمیتونی بپیچونی دیدم اون روز چقد نرفته بودی تو نخ نازنین عروس گلم! گفتم چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عروس گل؟؟؟؟؟؟؟ یاااااااااااا مشددددددددد… مامانم وقتی اینو میگفتم میخندید … همینطور که داشت میخندید گفتم نه چک زدیم نه چونه عروس اومد تو خونه! هه هه ! گفت نه که شما هم دوس نداری و خوشت نمیااااااااد!
خلاصه منم هی رنگ عوض میکردم و فهمیدم ضایع بازی در آوردم …
شب شد و با خانواده رفتیم خونه نازنین جون ایناااااااااا…

نظر یادتون نره به زودی قسمت دوم و سومشم میزارم اگه بخواین.

نوشته: قهرمان محله


👍 0
👎 1
40442 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

368365
2013-03-19 03:04:38 +0330 +0330
NA

Vaaai.bruce lee.

0 ❤️

368368
2013-03-19 03:38:01 +0330 +0330
NA

ما نفهمیدیم این حرکات که انجام میدادی تو فیلم یاد گرفته بودی یا باشگاه.

0 ❤️

368369
2013-03-19 04:33:21 +0330 +0330
NA

بروسلی وارد میشود.کس کش با این داستان تخیلت.

0 ❤️

368371
2013-03-19 05:30:35 +0330 +0330
NA

والا جناب حسین رضا زاده قهرمان وزنه برداری هم ورزشکاری بود که سالهای زیادی ورزش می کرد .طبیعتا باید

هیکل و تیپش خوب باشه! غیر از اینه؟ :/

0 ❤️

368372
2013-03-19 06:09:07 +0330 +0330
NA

ترکیبی از فیلم های مرحوم برسلی و قیصر

0 ❤️

368373
2013-03-19 06:13:29 +0330 +0330

چقدر لگد انداختیا!
با خراشتب گرفتمت!
:grin:

0 ❤️

368374
2013-03-19 06:14:09 +0330 +0330
NA

ترجیح میدم ادامه داستان درسا رو بخونم تا این چرند!!ننوشتی هم ننوشتی!زیاد جالب نیس

0 ❤️

368375
2013-03-19 06:20:15 +0330 +0330
NA

معلومه که چرت و پرت میگی اون لگد برگردون اسم دارم اسمشم یاکیتو چرخشی هستش نه لگد برگردون آقای بروسلی بابا میشه بگی چطور پات تو دستش بود و برگشتی با لگد زدی تو گردنش نمیخواست دروغ گی راستشو بگو

0 ❤️

368376
2013-03-19 07:35:51 +0330 +0330
NA

داستانت تو کونت برا پدرت . پدرت تو کونت برا داستانت /اخه کس مشنگ بیا کیرمو میندازم جونت باهاش تکواندو کار کن تو زیاد فیلم نگا میکنی مطمعنم کیر برسلی رو دیدی هوایی شدی کونی

0 ❤️

368377
2013-03-19 08:10:34 +0330 +0330
NA

Hip hip hoooora
Hip hip hoooora
Hip hip hoooora

0 ❤️

368378
2013-03-19 08:50:35 +0330 +0330
NA

قهرمان تکواندو ایران هادی ساعی جفت پا تو کونت

0 ❤️

368379
2013-03-19 11:11:52 +0330 +0330
NA

با جفت پاهام خایه هاتو گاییدم !!!

0 ❤️

368380
2013-03-19 12:20:08 +0330 +0330
NA
بچه ها جالبه ها این روزا همه توداستانا یا بدنسازی کار کردن یا ورزشکارن آخه کس مغز فکر کردی اگه بگی تکواندوکاری باعث میشه کوس شعرت رو باور کنیم.
0 ❤️

368381
2013-03-19 13:04:40 +0330 +0330

بابا بذارین بنویسه چکارش دارین … ما هم میخونیم و میخندیم … نزنین تو ذوق بچه :D

0 ❤️

368384
2013-03-19 15:07:52 +0330 +0330
NA

تکست رپ( روزی که تو محل مشهور شدم )
من هستم مهران بیست ساله //تکواندو کار میکنم شیش ساله
شیش ساله کار میکنم تکواندو// هیکلم شده مثل یک کماندو
طبق معمول بر می گشتم از باشگامون// صدایی جیغی اومد ازته کوچمون
ته کوچه دودختر بی پناه //شده بودن اسیردست دو اژدها
یکی غول موفرفری هیکل گنده //یکی دیگه منودید رید ترسید دررفت مرد گنده
من بودم قهرمان کوچمون// می دیدم فیلم بروسلی توی خونمون
همونموقع یادم اومد یه حرکتی// پریدم سمت دیوار زدم یک لگدی
محکم خوردم به دیوار رفتم توجوب// که درم اوردن منو بایک چوب
دیدم دختر ا می خندن می زنن قحقه// زدم زیر گریه یک دفعه
اومدن عیادت فرداش// مادرم گقت که ریدی به تکنیکاش
مادرم گفت چکار کردی ای کلک //با کسخل بازیت کردی اونارو فلک
که اومدن افتادن به پات می گن //ماباعث شدیم تو بشی بی پا
گفتیم نچک زدیم. نه چونه //عروس اومد به خونه پسر منم هست دیونه
(باعرض معذرت دوست عزیز این تکست جنبه ی خنده دارد نه مسخره کردن شما)

0 ❤️

368385
2013-03-19 15:35:46 +0330 +0330
NA

بنظرمن ادامه ندی بهتره هم فیلم فردین بخاطره فردین بازیت زیاد دیدی هم کارتون وفیلمای وانمیشن چون حرکاتی که انجام دادی تو واقعیت انجامش غیرممکنه !!!

0 ❤️

368386
2013-03-19 17:29:49 +0330 +0330
NA

جومونگ چطوری؟

0 ❤️

368387
2013-03-19 18:40:41 +0330 +0330

کیرم تو اول آخر بچگیات و سن بلوغت با این داستان !

0 ❤️

368388
2013-03-19 18:51:20 +0330 +0330

کیرم تو چشت خایم تو ابروت اگه من نباشم کی میپره روت؟ کیرم تو چشات باقیشم واسه خویشات

0 ❤️

368391
2013-03-19 19:41:14 +0330 +0330
NA

نمی فهمم چرا تو همه این داستان ها پسرا خوش تیپ و ورزشکارند و دخترا حوری!
بابا تو واقعیت این جور چیزا خیلی پیش نمیاد
یه بار نشد تو این بخش داستان های تخمی یه داستان در مورد رابطه یه دختر و پسر عاشق و عادی بنویسن
در ضمن اون حرکات چرخشیت تو کونت:-)

0 ❤️

368393
2013-03-19 19:45:47 +0330 +0330
NA

کیر حافظ شیرازی تو کونت

0 ❤️

368394
2013-03-19 20:13:25 +0330 +0330
NA

اییییییییییییییییییرمبو اییییییییییییییییییبروسلی ایییییییییییییییییییجگی جان کیرکارگردان توکونت بااین خواب دیدنت خوابو که سریالی نمیبینند

0 ❤️

368395
2013-03-19 20:18:40 +0330 +0330
NA

شانس آوردی عیده ! مردم خوشحالن ! وگرنه…

0 ❤️

368396
2013-03-20 00:29:21 +0330 +0330
NA

جناب " ژان كلود وندام " اى قهرمان مارشال آرتز، اى ناجى الضعفا، اى سلطان قلبها، دست گير و زورگيران را خوار نما!
خيلى ممنون. جاى خالى داستاناى اكشن تو اين سايت خيلى حس ميشد، كه اين نقيصه هم به لطف شما قهرمان بزرگ، رفع و رجوع شد و رفت پى كارش…
فقط چجوريه كه “بد من” فيلم يه بار با يه جفتك تو شيش تا معلق ميخوره و بيست متر اونورتر ميوفته تو جوب، يه بارم عين ستوناى تخت جمشيد از جاش تكون نميخوره؟!

0 ❤️

368398
2013-03-20 01:48:01 +0330 +0330
NA

یعنی تخیل در حد بنز

0 ❤️

368399
2013-03-20 06:19:20 +0330 +0330
NA

کیرم تو کون تو و نا نین اینا با این داستان تخمیت

0 ❤️

368400
2013-04-23 16:14:02 +0430 +0430
NA

و اينا يعني چي؟
و اينا
نكنه بچه هاي سعدي بودن و ___

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom