روغن خراطین

  من آرین هستم
  امسال رفتم دانشگاه و این داستان برای سال آخر مدرسمه
  خنده داره ولی خب دوس دارم بنویسمش ببینم بازخوردا چجوریه و چند درصد اتفاقی ک برام افتاد ب واقعیات شبیهه.
  وارد دبیرستان که شدم، تا وقتی ازش خارج شم فقط با یه نفر صمیمی بودم، اسمش سیناس، هم قدو قواره هم بودیم، قد متوسط و لاغر، ولی من پاهام کامل مو داره با دوره نافم و دوره لبم ولی اون تقریباً کوسه حساب میشه
  قیافه دوتامون پسرونس ولی اون صداش دیوانه کننده س، خیلی سکسیه.
  دو سال اول دبیرستان رابطمون بصورت عادی و گرم بود ولی سال سوم دیگ سر شوخیو هی باز میکردیم، خونه هم میرفتیم و حرفای سکسی هم میزدیم
  جالبه هر دوتامون دگرجنسگرا بودیم ولی اون تنها پسری بود ک تو دلم بودو بهش حس داشتم منم برا اون همینطور!
  اون تک بچه س و مامان باباش کارمند ولی من بچه سومم و خونمون دیر ب دیر خالی میشه.
  من هیچ‌وقت شلوار لباس فرم نمیپوشیدم و دیگ عادت کرده بودم، فقط پیراهنو میپوشیدم
  سال سوم تقریباً یه ماه گذشته بود که استارت ماجرا خورد، صبح خواب مونده بودم و دیر رفتم سرکلاس، شبشم سوپر دیده بودم و حشری بودم، رفتم ته میز نشستم و سرمو گذاشتم رو میز، اون روز ی شلوار سفید پرستاری جین پوشیده بودم، نشستم و کیرم اروم اروم راست شد، ما ته کلاس بودیم، اخرین میز، سینا اروم در گوشم تیکه انداخت و گف باز دول بچه پاشده ک... من بم خیلی برخورد، چون کیرم کوچیک بودو مسخره میکرد منم یکم بی جنبه بودم ( کیرم 14 سانت بود )
  گفتم برو گمشو بابا خوبه مث توعه خر 20 سانت داشته باشم
  چن روزی حوصلشو نداشتم جوابشو نمیدادم اینم خداییش خیلی منو دوس داشت، تقریبا ی هفته بعد تو حیاط چسبوندم ب دیوار معذرت خواستو گفت غلط کردم ببخشید فلان منم دیگ شل کردم، اخع خیلی شوخی میکرد مسخره میکرد دیگ رو مخ بود
  این دید من هنوز ناراحتم گف اصلا کیرتو بزرگ میکنم من،خوبه؟ گفتم ههه باشه اگ تونستی بکن
  گف پس بعد مدرسه بریم خونمون
  منم بدم نمیومد بریم ببینم چیه ماجرا
  بعد مدرسه رفتیم تو راه رفت عطاری ی چیزی گرفتو رفتیم خونشون ک خالی بود همیشه تو اون ساعت
  نشستیم گف خب بزا ببینمش، گفتم چیکار داری. گف باید روغن بزنم بش گفتم خب اسمش چیه بگو خودم بگیرم بزنم گف روش داره و من بلدم اگ میخوای کیرت بزرگ شه حرف گوش بده
  من پاهامو دراز کردم سرمو انداختم پایین ک ینی خودت درش بیار، اینم شلوارو جورابو در آورد و گف راستی برو کیرتو با مایع بشور تمیز منم رفتم شستم اومدم باز سرمو انداختم پایین نشستم ولی کیرم بلند شده بود خجالت میکشیدم تاحالا کسی ندیده بودش اینم باورم نمیشد ب اینجا برسم باش
  قلبم تند تند میزد، گف دراز بکش سقفو ببین یا چشاتو ببیند
  دراز کشیدم چشامو.بستم اینم شورتو درآوردو آروم کیرمو مالید، اولش یجوری بودم بعد کم کم حال کردم و اون دلشوره رفت. کیرم ک راست شد اومدم بالا نشستم دیدم سینا داره با ی دست کیر منو میماله با ی دست کیر خودشو
  بش لبخند زدمو گفتم خوب بلدیا
  اونم لبخند زد سرشو انداخت پایین و ادامه داد ب کارش، گفتم اگ بخوای ادامه بدیم توهم باید دراری چون اینجوری خجالت میکشم
  اونم درآورد کامل لخت شد، کیرش واقعاً 20 سانت بودو کلفت، گف منم از این روغنه زدم جواب داد قبلا 16-17 سانت بود!!! گفتم بسه دیگ شروع کن روغن بزن
  روغنو ک زد ی لحظه ی آهه ریز کشیدم، تا قبل اون جق زدنی فقط با تف میزدم روغن نزده بودم قبلش
  بعد یکی دو دیقه ماساژ، دیدم راست کرده و حشریه، اونجا بود ک گف خیلی دوسم داره و بمونم باهاشو این حرفا و حسابی ابراز علاقه کرد ک از اولین روزی ک منو دیده رفتم تو دلش، حالا جالبش اینه اون از من تو قیافه سرتره ولی گف قیافه من خیلی بالاستو اینحرفا.
  بعد دو سه دیقه احساس کردم ابم داره میاد، گفتم بسه سینا، گف ن باید ده دیقه حداقل بمالم تا اثر کنه، گفتم داره میاد اخه گف کاریت نباشه بزا بیاد، من دوباره دراز کشیدم فقط اهو ناله کردم تا اومدو ریخت رو شکمم، بعد ی دیقه استراحت باز شروع کرد ماساژ رو، شده بودم آلت دستش هیچ کاری نمیکردم فقط کیرمو در اختیارش گذاشته بودم
  برا بار دومو سومم ابم اومد تا ول کردو گف تموم شد، گف 3 ساعت کیرتو نشور گفتم همینجوری دراز بکشم؟ ساعتو دید وقت داره گف اوکی، رف خوردنی بیاره ک کونشو لخت دیدمو حسابی حال کردم
  اومد نشست، یکم کیرشو مالیدم ولی این برخلاف من دیر ارضا بود، خودمم حال نداشتم، یکم ب هم حرف سکسی زدیمو قرار شد هرروز برای یک ماه بعد مدرسه بریم روغن بزنه، بعدش ک تموم شد اسمشو گف گرچه خودمم میتونستم ی سرچ ساده بزنم ولی خوشم اومده بود، ی هفته ک گذشت دیگ یخم باز شد برگشتنی میرفتیم خونشون درو ک میبست لخت میشدم کیرمو میشستم میومدم میشستم اینم واقعا انگار خیلی دوسم داش هر دفعه قربون صدقم میرفتو کارشو خوب میکرد، اخراش دیگ براش ساک زدم، ولی من کونشو میخواستم، بعد 5 هفته کیرم 2 سانت افزایش سایز داشت ک باورم نشد، راست شدنی هم سفت تر شد
  دیگ تمومش کردیم
  تو مدرسه دیگ هروقت میدیدمش راس میکردم، باهم خیلی گرم شدیم، خیلییییی... اصلا رویایی بود!
  تقریبا ی هفته بعد بدجوری هوسشو کردم، شب بود پیام دادم گفتم فردا زنگ اول کلاس نیس بیام خونتون گف بیا
  منم صب رفتمو بعد ی ربع حرف زدن این داشت جلو لباس عوض میکرد گفتم میشه بکنمت؟؟ اولش حقیقتا یجوری نگام کرد فک کردم الان پرتم میکنه بیرون بعد گف منم میکنما گفتم باشه، شورتشو در آوردم یکم باز ساک زدم، کیرش خیلی خوش فرم بود،صافو کلفت، گفتم حالا برگرد، گف بریم رو تخت، رفتیم اول من عادی خوابیدم ب پشت این نشست روش، کیرم رو ب بالاس سخت میره تو کون، بعد دو سه دیقه جا کردن رفت داخل آروم آروم و اونجا بود ک نهایت لذتو چشیدم، لذتی ک نمیشه وصفش کرذ، یکم بالا پایین شد پوزیشن رو عوض کردیم، این خوابید پاهاشو اورد نزدیک سرش با دستاش گرف و سوراخشو دیدم ک دریغ از یه تاره مو
  و رنگشم قرمز!
  اروم اروم کردم تو و محکم دیگه تلمبه زدمو لب گرفتم ازش تا بعد 2-3 دیقه ابم اومدو خالی کردم داخل، بعدش چنان بی حالو ضعیف شدم ک افتادم روش این ب زور منو زد اونور و اونروز بیخیال کونم شد، بعدش حاضر شدیم رفتیم مدرسه، از اون روز باهام سنگین شد کم کم
  دیگ شوخی نمیکرد حتی جاشو عوض کرد تو کلاس از کنارم رفتو من چند روزی دپرس بودم چون میگف هیچی نیس ولی داشت قطع میکرد!!!!!
  حتی گفتم بزار بت بدم گف نمیخواد لازم نیس، تا اینکه از بعده امتحانات نوبت اول کم کم قطع شدیم...گرچه بعدش اشتی کردیم ولی دیگ چیزای سکسی رو جمع کرد اون و من موندم تو حسرت روزایی ک این کیرمو روغنی میکردو میمالید و باهام لاو میترکوند، خیلی لب بازی کردیم...
  دلم براش تنگ شده، چون دیگ مدرسه هم نیستو خبریم ازم نمیگیره و بی معرفت شده، با اینکه هردوتامون شمرون هستیم و نزدیکیم نسبتا ولی دلامون میدونم خیلی دوره از هم....
  اگ خلاصه گویی کردم ببخشید زیاد حافظم خوب نیس، فقط خواهشا بگین الان باید چیکار کنم بدستش بیارم دوباره و چرا اون بی دلیل اونجوری کرد....


  نوشته: آرین

 • 2

 • 9
 • نظرات:
  •   Omid.znt
  • 5 ماه،1 هفته
   • 2

  • و باز هم بچه کونیها حماسه آفریدن!!!


  •   Abnabatam
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • قرار نیست بیای از کونکونک بازی دوران مدرسه ت بگی ها


  •   samsepg
  • 5 ماه،1 هفته
   • 2

  • سکس، هر نوعش، با هرکس، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه. آشنا و غریبه هم نداره. همکلاسی مدرسه هم ممکنه قبلاً آلوده شده باشه و به هم کلاسی اش منتقل کنه!!! فقط و فقط با کاندوم سکس کنید. اگه هم ندارید، فقط با روشهای کم خطر تر مثل مالیدن خودتونو خالی کنین.


   سکس بدون کاندوم و ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   دکتر_رادیکال
  • 5 ماه،1 هفته
   • 2

  • تبلیغ نکن وگرنه سایتا پرمیوم میکنن,بعد تو میمونیا کُلی آدم کیر 20-30سانتی که به سمت کونت نشونِ رفت.


  •   q@q@bang@bang
  • 5 ماه
   • 0

  • اینجور ادمها زیاد دورو بر من بودن لاس عالی باهات میزنن و توقا دارن که کونشون نزاری .....کلا خیلی جالب هستن از یه طرف با حرف ابتو میارن از اون طرف اگه بکنیشون کات میکنن و کلا رفاقت و وابستگی با این مدل ادمها وحشتناکه چون بد جوری ضربه روحی میزنن .... بهترین روش اینه که با یکی 2 نفر دیگه سکس داشته باشی تا بتونی اونو از تو فکرت بندازی بیرون


   البته اگه خیلی بهش وابسته شدی و میخوای باهاش باشی راه داره باید چند روزی همه جوره نظرشو جلب کنی و حتی یه کون خوب هم بهش بدی و کلا بشی بازیچه دستش تا دوباره بندازتت دور که اصلا روش جالبی نیست
   چون اینجور ادمها با یکی نمیمونن اخلاقشون مثل جنده هاس
   دیگه خود دانی


  •   Hasan_tizi
  • 5 ماه
   • 0

  • احتمالا یکی از اعضای خونوادش ماجرا رو فهمیده یا یه شکی کرده که به این اخطار داده و اینم ازت دور شده


  •   shahvanii139797
  • 5 ماه
   • 0

  • کونی های مدرسه ای برید دنبال درس خوندن جغی ها


  •   Mr.kooni
  • 5 ماه
   • 0

  • یه کیر کلفت بیاد منو بکنه دلم کیر میخواد.بدنمو روغن بزنه و کیرشو ساک بزنم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو