داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

ریکاوری مموری

1399/05/09

شاید مضحک به نظر برسه! ولی باور کنین تقریبا نیم ساعت داشتم فکر میکردم کدوم خاطره رو بنویسم و یاد کامنتای پر مهر دوستان زیر داستانای سایت میفتادم میخندیدم. خوندن کامنتای زیر داستانا برای من بیشتر فان هست و جذابیت داره تا خود داستانا. چون داستانها خیلیاشون کس و شعر و بی سر و ته هست. (احتمالا خاطرات منم از اون جفنگیات مستثنی نیست.)
این سومین خاطره من تو این سایته. (کون نگار و کون اتفاقی دوتای قبلی بودن.)
بریم سراغ اصل ماجرا، مقدمه چینی من خودش قد یه داستان شد.
چند سال پیش عصر مغازه دوستم (خدمات کامپیوتری) بودم که یه خانوم اومد و گفت میخواد عکسای یک کارت حافظه گوشی رو برگردونه. دوستم گفت برین پیش موبایلیا و ما انجام نمیدیم. خانومه گفت اگه میشه یه کاریش بکنین چون خدمات موبایلیه گفته یکی دو روز زمان میخواد و الان فرصت نداره.
یه دختر بیست و یکی دو ساله با چشای روشن و پوست سفید و موهای بلوند بود. قد بلند نبود و قدش به زحمت به ۱۷۰ سانت میرسید و یه مانتوی کوتاه و تنگ پوشیده بود و کمر باریک و کون گرد و تپلش و سینه هاش کاملا جلب توجه میکرد.
به دوستم نگاهی کردم و گفتم اگه با لپتاپت کار نمیکنی من شاید بتونم به این خانوم کمک کنم و دوستم با شناختی که از من داشت گفت خیلی هم عالی…
نشستم و رم گوشی رو برداشتم و با یکی دوتا از این برنامه های ریکاوری سعی در اسکن و برگردوندن عکسا کردم و دیدم تایمی که میخواد ظاهرا طولانیه. به خانومه گفتم این زمان میبره. گفت اگه تا فردا برام ردیفش کنین خیلی ممنون میشم. گفتم فردا که جمعه هست! ازم خواهش کرد که اگه مقدوره اینکارو براش کنم و تو مدتی که من مشغول کار بودم با هم حرف میزدیم و اعتمادش بیشتر شد و کمی همو شناختیم. بهش گفتم میبرم خونه و شب تو خونه کاراشو انجام میدم و فردا بهتون میرسونمش و شمارمو بهش دادم که تماس بگیره و یه تک بندازه که منم شمارشو داشته باشم. خداحافظی کرد و رفت و دوستم هم یه نگاهی به من کرد و خندید. شب بهم پیام داد که موفق شدین و گفتم بزنگه. تماس گرفت و گفتم راستش بیشتر از هزارتا عکس ریکاوری شده و اصلا نمیدونم این همون عکساست که میخواستین یا نه؟ و بعدشم کلی حرف زدیم و شوخی و… خلاصه تا ساعت ۳ داشتیم چرت و پرت میگفتیم. نهایتا قرار شد فردا بیاد مجتمع ما مموری و اطلاعات بازیابی شده رو بگیره… ساعت ده پاشدم و دوش گرفتم و ۱۱ پیام داد که دم نگهبانیه و من بلوک و ادرس دقیقمو گفتم و اومد. ازش خواستم بیاد بالا که کمی مِن و مِن کرد که به شوخی بهش گفتم مدتیه دیگه گوشت آدم نمیخورم و جای نگرانی نیست. خندید و گفت خدا روشکر…
در آپارتمانو باز کردم خشکم زد! خیلی زیباتر از دیروز به نظر میرسید و موها یه گوشه صورتش ریخته و یه مانتوی سفید و جین و کتونی پاش بود. با کنجکاوی داخل خونه اومد و پرسید که کفشا رو باید در بیاره که گفتم نه. خدا رو شکر از سگ نمیترسید و سگم هم کمی اونو بو کرد و آروم گرفت. به بهانه نشون دادن عکساش با لپتاپ اومدم روی دسته مبل کنارش نشستم و کمی خودمو بهش میمالوندم و دیدم حس بدی نداره. بهش گفتم اونطرفتر بشین که منم بشینن و سُر خوردم رو مبل. دستم پشت سرش روی مبل بود و آروم گذاشتم رو شونش. نگام کرد و پرسید مجردی زندگی میکنی؟ گفتم آره و پرسید دوست دختر نداری؟ منم راست و دروغ یه چرت و پرتایی گفتم و سرمو به صورتش نزدیک کردم و اون تظاهر میکرد نگاش به صفحه لپتاپه. اونقدر بهش نزدیک شده بودم که گونه ام به صورتش خورد و منتظر واکنشش بودم که دیدم نگام کرد و لبخند زد.
گوشه لبشو آروم بوسیدم و تو چشاش نگاه کردم. بهم گفت بوی خوبی میدی. دوباره لبشو بوسیدم و گفتم تو هم همینطور و دیدم اونم شروع به بوسیدنم کرد. خیلی آروم و با احساس میبوسید و اروم لب پاینمو میبوسید و لب پایینم کلا تو دهنش بود. دستای من روی گردن و بدنش حرکت میکرد و از لای دکمه های باز مانتوش روی سینه هاش رفت. سینه های گرد و سفت و بزرگی داشت. همونطوری که شروع به بوسیدن گوش و گردنش کرده بودم به سمت پایین رفتم و همزمان مانتو و لباسش رو دراوردم و مال خودمو هم همینطور. گفتم بریم اتاق خواب که گفت نه رو مبل راحته.
جلوش وایسادم، ندا (اسمش ندا بود) کمربندمو به سختی باز کرد و با کمک من دکمه های شلوارمو هم باز کرد و از رو شورت شروع به مالیدن کیرم کرد. کیرم حسابی سفت و شق شده بود و از رو شورتم کمی کیرمو گاز گاز کرد. داشتم از حشریت میمردم. کیرمو درآوردم و سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد و لبخندی زد و با ظرافت تو دستش گرفت و با ظرافت و آروم کم کم کرد تو دهنش. گرمای دهنش و حلقه زدن لبای قرمزش روی کیرم منو دیوانه کرده بود. اومدم موهاشو بگیرم و سرشو فشار بدم که کل کیرمو تو دهن و حلقش بکنم که دستمو پس زد و کیرمو از دهنش در آورد و گفت تو کارش دخالت نکنم. جز گفتن “باشه” چیزی به ذهنم نرسید. قشنگ کلاهک کیرمو لیس میزد و میک میزد و کیرمو تا نصفه تو دهنش میکرد و ساک میزد. بعد تخمامو لیس زد و زیر تخمامو. پاهام میلرزید و نمیتونستم رو پاهام وایسم. دستشو گرفتم و بلندش کردم و به اتاق خواب رفتیم و رو تخت دراز کشید و با چشمای عسلیش خیره منو نگاه میکرد. شلوارشو از پاش دراوردم. یه شورت سکسی قرمز پاش بود و از رو شورت و کناره های شورت شروع به بوسیدن و لیسیدن کسش کردم، دیدم دست تو موهام کرده و حسابی حشری شده و سرمو بیشتر به کسش فشار میده. شرتشو در آوردم و لب و زبونمو به چوچولش میمالوندم و زبونمو تو کسش کردم. دیدم رو تخت بند نمیشه و نفس نفس میزنه. به رو شکم چرخوندمش و لپ کونشو باز کردم و سوراخ خوشگل کونش که کوچولو و ناز بودو دیدم. شروع به لیسیدن کونش کردم و در امتداد شکاف کونش تا کسشو میلیسیدم و برمیگشتم و یه دستم زیرش بود و کسشو میمالوندم و دست دیگم رو پشتش بود. بعد از کمی لیس زدن کس و کونش آروم به سمت بالا رفتم و پشت گردنشو بوسیدم و کیرمو لای شکاف کون تپلش گذاشتم. کونش واقعا زیبا و سکسی و برجسته بود و قوس زیاد کمرش برجستگی کونش رو دوچندان میکرد. نمیدونستم تو کسش میتونم بکنم یا نه؟ از طرفی کاندوم هم رو کیرم نبود و معمولا بی کاندوم سکس نمیکردم. تو شیش و بش تصمیم گیری بودم که دیدم به کمرش تاب داد و سر کیرمو به سمت کس داغ و خیسش فرستاد. کیرم خیلی بزرگ نیست و کسش هم کاملا خیس بود ولی با اینحال تو نمیرفت و کس تنگی داشت. آروم فشار بیشتری دادم و ناله کرد و آه بلندی کشید ‌که منو بیشتر حشری کرد و کیرمو بازم فشار دادم و حس کردم داره با دستاش رونمو چنگ میزنه. تا ته کردم توش و آروم آروم شروع به تلمبه زدن کردم. انگشتمو تو دهنش خیس کردم و سوراخ کونشو مالوندم اعتراضی نمیکرد و کلا دختر آروم و رامی بود. یه بندِ انگشتمو تو کونش میکردم و در میاوردم. با زحمت خودمو کش دادم و از کشو بغل تخت کرم رو برداشتم و نوک انگشتمو کرمی کردم و سوراخ کونشو مالوندم. میدونستم اگه ارضا شه کونش سفت و تنگ میشه و کردنش سخت میشه. برا همین نزاشتم ارضا شه. کیرمو از کسش کشیدم بیرون و کلاهک کیرمو کرم زدم و به سوراخ کونش آروم آروم فشار میدادم. گفت نمیره توش و سوراخش تنگه. خندیدم و گفتم با این حال من تلاشمو میکنم. گفت باشه، ولی دردم نیار! حسابی حشری بود و همزمان که سانت سانت کیرمو تو کونش میفرستادم با دستم کس و چوچولشو میمالوندم. نصف کیرم تو کونش بود که گفت دردش گرفته و در بیار! خندیدم و سفت گرفتمش و نصف دیگه رو هم فرستادم تو کونش و بعد لپای کون تپلشو با دستام باز کردم که عمیق تر بره تو. یه جیغ مختصری زد و گفت میدونستم کونمو پاره میکنی! به آرومی شروع به تلمبه زدن کردم و کسشو هم میمالوندم. (لامصب کاش دست ادم چند سانت بلندتر باشه که موقع از کون کردن، مالوندن چوچول اینقدر سخت نباشه.
دیدم داره به شدت نفس نفس میزنه و میلرزه و ارضا شده و منم کمی بیشتر مالوندم تا کامل ارضا شه و بعد شروع کردم به شدت تلمبه زدن و گاییدن شدید کونش. دست انداختم یه بالش کوچیک برداشتم و هر جور بود زیر شکمش گذاشتم و دیگه لپ کونش کاملا بالا اومده بود و باز شده بود. کیرمو تا کلاهک میکشیدم بیرون و تا ته میکردم توش و ندا فقط ناله میکرد و ناله هاش منو وحشی تر و حشری تر میکرد و اونقدر زدم که آبم با شدت توی کونش خالی شد. نمیتونستم از پشتش بلند شم و انرژیم ته کشیده بود. بعد چند دقیقه کمی ماساژش دادم و مالوندمش و بعد رفتیم دوش بگیریم. اونم پاهاش میلرزید و انرژی نداشت. میگفت تا حالا اینقدر شدید سکس نداشته و شوهرش سه سوته ارضا میشه. چشام گرد شد و پرسیدم مگه شوهر داری؟
گفت اون مموری موبایل مدرک جرم و خیانت شوهرشه. بهش گفتم اولا کار ما کار درستی نبود و دوم اینکه احتمالا سوءتفاهم شده و بهتره به جای پلیس بازی با شوهرش حرف بزنه.
(بعد گاییدن تازه وجدانم بیدار شده بود.) راستش حس بدی داشتم و نمیدونم مثلا قبلش تو خونه میگفت شوهر داره بازم میکردمش یا نه؟
خلاصه بهش گفتم هیچ مردی، هیچ کس و کونی رو با مال تو عوض نمیکنه و شوهرت کسخل نیست بهت خیانت کنه و برو دنبال زندگیت و از این دست نصایح که بعد از گاییدنش دوزار ارزش نداشت.
یکی دوبار بعدش پیام داد که دیگه جواب ندادم و اونم بعدش دیگه پیام نداد.

نوشته: اس اس


👍 15
👎 18
29200 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

903704
2020-07-30 01:25:35 +0430 +0430

👿

5 ❤️

903708
2020-07-30 01:26:14 +0430 +0430

دو طرفه لاشی هستی.
زن شوهردار میکنی
محلشم نمیذاری


903709
2020-07-30 01:26:29 +0430 +0430

یجوری میگه داشتم از بین خاطره هام میگشتم
انگار عمو جانیه که همرو کرده فقط اراده کنه یه خاطره بیاد سرش
بعرشم ما خواننده های محترم اسباب بازی شما نیستیم که سرگرم بشی با ما و بخندی
داستانت هم کصشعری بیش نبود


903715
2020-07-30 01:29:43 +0430 +0430

خدمات کامپیوتری بود گفته ریکاوری نمیکنه ببره پیش موبایلی؟؟؟؟

لامصبا جنده ها هم اینجوری راضی نمیشن شما چجوری انتظار دارید ما باور کنیم و فحش ندیم بهتون؟؟؟؟


903725
2020-07-30 01:33:31 +0430 +0430

لایک. دهنت سرویس . منو یاد خاطره ای مشابه انداختی در مورد ریکاوری فلش. یک روز فلش زن دائیمو گرفتم توش آهنگ بریزم براش. گفتم بزار ببینم توش چی داشته. اوف اوف اوف. ریکاوری کردم و توش چندتا فیلم سکس زن با سگ و سکس آنال خشن بود. ازعمد پاکش نکردم و آهنگارو ریختم و دادم به زن داییم.
پس فرداش که با دائیم اومدن ناهار خونمون، به شوخی ونگاه معنا دار به زن داییم گفتم آهنگا خوب بود؟؟؟؟
زن داییم آب شد از خجالت و گف مرسی و اون فلش شد شروع ماجرا با زن دائی جان که سکس نبود ولی خوب یخش باز شد با من.

5 ❤️

903731
2020-07-30 01:36:02 +0430 +0430

تمام خاطرات تو دو تا جق پرتف و کم تف خلاصه میشه

یوجوری نوشته خاطراتم هرکی نشناسه فکر میکنه ای از تو قنداق کص میکرده ، حالا نمیدونه سرجق جانباز 10 درصد شده


903734
2020-07-30 01:37:08 +0430 +0430

عکسهای کیرم پاک شده از رو رم ، میتونی ریکاوری کنی مهندس جان 🥴🧐


903735
2020-07-30 01:37:19 +0430 +0430

اسم این داستانتو میذاشتی سکس با جنده ای که تیغم زد.جنده ی ارزون


903736
2020-07-30 01:37:57 +0430 +0430

مردک خالی بند مزخرف کونی شاشو دروغگو کثافت ابله!
چقدر دروغ آخه؟
اصلا نشد ادامه بدم.رسید در مجتمع بالا اوردم روت.روی داستانت و مزخرفاتت
فکر کردی با کیا طرفی کونی؟
ریدم تو لبتاپت و مبل خونه ت و مجتمع تون


903752
2020-07-30 01:43:40 +0430 +0430

روز جمعه که شوهرش بود اومد خونه تو!! خدمات کامپیوتری انجام نمیده؟ سه سوت اومد خونت دو سوت سکس داد؟ بعدش اون میخواست بده تو نمیکردی؟؟

اصل ماجرا: یه هیکل میاد در مغازه میگه اینو رکاوری کن توشو نگاه میکنه پر از عکسای سکس مردای هیکلی با کوتوله ها بوده! زنگ میزنه میگه حاضره! میگه بیار در خونم کرایتم میدم!! وقتی میرسه یهو دستشو میگیره میکشه تو میگه از عکسا خوشت اومد عزیزم؟؟ 😁


903763
2020-07-30 01:50:31 +0430 +0430

درمورد اون داستانا قبلیت بگم داستان کون، فقط کون ارثی. حتی نزدیکشم نمیتونی بنویسی.
درمورد این کستانت، آره ماها پشت گوشمون مخملیه، دختره هم مموریش رو (نه رمش بیسواد) داد دست یه آدم غریبه که اصلا تو مغازه کار نمیکرد که براش ریکاوری کنه! بعدم اجازه داد که ببره خونه! بعدم پا شد رفت در خونه یارو تحویل بگیره! بعدم وارد خونه شد! بعدم بهش داد!!!

والا اصل داستان این بوده که گوشیت رو دزدیدن گفتن بیا فلان جا، اونجا خفتت کردن یه دور کونت گذاشتن، گوشیتم دادن. ولی دیدی کارت حافظت نیست، باز گفتن بیا فلان جا کارت حافظه رو بدیم بهت، اونجا هم گرفتن کونت گذاشتن. و نهایتا فیلمای کون دادنای قبلیتم که رو کارت حافظت بوده رو پخش کردن.


903794
2020-07-30 02:23:44 +0430 +0430

مجتمع تو کونت


903796
2020-07-30 02:26:17 +0430 +0430

از کامنت های دوستان که برای داستان تو مینویسن لذت ببر که سرشار از فوش حوالی شما میکنند تا بدونی اینجا جای مزخرف گفتن نیست دوست عزیز.


903803
2020-07-30 02:33:25 +0430 +0430

لپ تاپ تو کونت خالی بند
سگت اومد بو کرد و رفت ؟ اون حیوون هم فهمیده بود اسم واقعی ندا ، اصغره! از ترس کونش فرار کرد تو نفهمیدی و کونتو به باد دادی


903813
2020-07-30 02:51:35 +0430 +0430

شااید مضحک باشه؟؟حتما مضحکه
تازه نیم ساعتم فک کردی کدوم خاطررو بنویسی که شد این؟؟انگار به کون علاقه ی خاصی داری که مضمون این کصشعرایی که اسمشو خاطره میزاری همش کونه
ریکاوری چقد طوول میکشه که بردی خونه انجام بدی؟؟اونم ریکاوریه عکس،الاغ ریکاوریه مموری ۳۲ گیگ با فیلمو عکسو هر کوفت و زهرماری که داره نهایت میشه ۲ ساعت،اونم بخاطر اینکه نیم ساعت فک کردی تخفیف بهت دادم زیاد گفتم
کل داستانت کص گفتی البته که من همشو نخوندم طبق معمول ولی دیگه مشخصه از همونایی که خوندم
تو یه عدد کونیه دول به دستی که تراوشات ذهن ملجوقتو بیان کردی

7 ❤️

903849
2020-07-30 05:49:27 +0430 +0430

دیگه دم صبح شده چیزی نمونده که سپیده بزنه تا حالا حتما این دو تا اکله دیوار ب دیوار خوابیدن …زودی نظرم رو بدم و بکپم.
دوستان گرامی
تا حالا با هر زبونی که شده در مقابل این جقی ها جلوشون دراومدیم …با فحش و متلک و من بمیرم و تو بمیری و هزار جور پرو پا پیچیدن ها دیدیم باز هم از رو نرفتند و بدتر درجه کس نویسی شون بالاتر رفت …از بس جق زدن مخشون با نیم کلاج کردن هم جلوتر راه نمیده …هر چی میگیم ننویسید …مثل مونگل ها فقط نگاه میکنند …وقتی با داستان دیگه برمیگردند که درصد کُس نویسی شون رو دو برابر کردن …تازه میفهمیم که منظور مارو متوحه نمیشند برای همین برای بهتر شدن ،
درصد چاخان ها و لاف زنی هارو میبرند بالا.
میگم یبار هم که شده براشون دست بزنیم و باریکلا بگیم و از این دست تشویق ها …
یا کرمشون از خارش میفته دیگه بی خیال نوشتن میشن …یا ورم کسمغزیشون میخوابه عین اذم مینویسند…

6 ❤️

903862
2020-07-30 07:50:28 +0430 +0430

کیرم از پهنا با ظرافت کامل تو کونت خالی بند

5 ❤️

903881
2020-07-30 09:14:44 +0430 +0430

آره خب. خایه‌مالی‌مون‌و نکنی چی کار می‌خوای بکنی.
ولی بازم دلیل نمیشه نرینیم دهن‌ت با این کسشرا.

4 ❤️

903888
2020-07-30 09:49:42 +0430 +0430

این یارو داره فیلم سوپر تعریف میکنه مشخصات دختر هم به آنجلا وایت شباهت داشت اونجور که تعریف میکرد مرتیکه جقی 😀 😀

6 ❤️

903897
2020-07-30 10:19:27 +0430 +0430

از سگه چه خبر ؟ احیانا نیومد تخمات رو گاز بزنه ؟ من تا حالا ندیدم بشه جلوی سگ سکس کرد . بقیه رو نمی دونم

5 ❤️

903909
2020-07-30 10:52:56 +0430 +0430

یعنی تو این داستانت(که دروغ بود) قشنگ داری رواج میدی اگه شوهرتون خیانت کرد شما هم بکنید، خیلی هم خوبه
خاک تو سرتون با این نوشته ها


903914
2020-07-30 11:08:18 +0430 +0430

بار إلاها ! این دختران سکسی و الکسیس حشری اهل کجااند که به تور ما گرفتارنمیشوند؟
آیا مریخی اند؟
کجایی تو کجایی تو کجایی ؟ ندارم غیر تو اصلا نشانی.

5 ❤️

903925
2020-07-30 11:39:59 +0430 +0430

اونایی که اینجان اغلب یا زیاد کردن یا زیاد دادن یا هم زیاد کردن هم زیاد دادن
البته هستن کسایی که تجربه نداشتن ولی میان الکی داستان می نویسن که اگر خواننده دانا باشد راست و دروغش خیلی تابلوعه

5 ❤️

903926
2020-07-30 11:44:17 +0430 +0430

ینی کیرم تو داستانت . اینکه اخرشو یجوری نوشتی که به خاطر زن شوهردار فحش نخوری زرنگیتو میرسوند ولی داستان خیلی کیری بود . چرا همه به ما میرسن میشن مریم مقدس و نمیدن ولی وقتی به بقیه میرسن همون لحظه اول سکس میکنن؟

5 ❤️

903945
2020-07-30 13:19:13 +0430 +0430

کمربندمو به سختی باز کرد

روز جمعه تو خونه شلاوار با کمربند اذیت نمیشین؟
ما شلوار گرمکن شلوارک شلوار کردی پا میکنیم
شما رو نمیدونم

5 ❤️

903965
2020-07-30 14:37:28 +0430 +0430

فقط اولشو خوندم.کوسکش قدش بلند نبود و بزور به ۱۷۰ میرسید؟؟؟؟؟؟؟؟

2 ❤️

903984
2020-07-30 16:20:40 +0430 +0430

به ی ک…س ننت افاقه میکنم
😒

2 ❤️

904004
2020-07-30 18:33:31 +0430 +0430

بیوگرافیمو ببین اوکی بودی مسیج بده 💦💦💦

3 ❤️

904009
2020-07-30 18:44:56 +0430 +0430

برو به بابات بگو یه سوراخم واسه تو پیدا کنه اینقدر تو حسرت نباشی جقی فقط خواهشا یه کسخل مثه خودت به این جمعیت اضافه نکن

1 ❤️

904014
2020-07-30 19:09:31 +0430 +0430

اونقدر جق زدی که نمی تونی بین ۲ سری که کونت گذاشتن انتخاب کنی و کستانشو بنویسی

1 ❤️

904031
2020-07-30 20:32:16 +0430 +0430

واقعا دمت گرم همین‌ که زحمت کشیدی و نوشتی و حوصله به خرج دادی . منم لذت بردم

1 ❤️

904036
2020-07-30 21:17:17 +0430 +0430

کسی که مجردی تو مجتمع زندگی کنه ، زیر نظر همسایه هاست و نمیتونه جنس مخالف بیاره
در مورد داستانت شاید یک جنده پنجاه ساله اوردی ، همسایه ها فکر کردن نـنـه ت است ، کاری بهت نداشتن
در تخیلاتت جندهه را با یک مانکن تصور کردی !

1 ❤️

904040
2020-07-30 21:55:14 +0430 +0430

سگه جفتتونو نکرد؟

1 ❤️

904066
2020-07-30 23:49:35 +0430 +0430

هم خودت وهم اون زنبکه جنده درزمره ادمیت نیستین واقعا یک بار شده به خودت و کارات فکر کنی و اگه زنی و با دختری نزدیکت سد به چشم بد بهش نیگاه نکنی ومثا یک انسان پاک رفتار کنی …نه نه امثال تووو ادم بشووو نخواهین شد وفقط بدون همسرت حساب ها وبدهی های جناب عالی با اجتماع رو بخوبی تسویه می کنه و با خیانت بهت میفهمونه که تورو هم شرمنده این و اون کنه …خیانت کلمه ای که ازس متنفرم

1 ❤️

904068
2020-07-31 00:05:33 +0430 +0430

این همه خلاقیت بخرج میدین برای یک جق زدن، خب چرا این خلاقیت برای شروع یک ارتباط سالم استفاده نمیکنید، آها حواسم نبود که شما معتاد هستید به جق زدن و دست خودتون نیست

1 ❤️

904072
2020-07-31 00:35:57 +0430 +0430

من خدمات کامپیوتریه سر کوچه تونم…منتظرم آبجی جون جونی خوشگلت واسه پرینت بیاد پیشم.ناراحت که نمیشی ببرمش خونه؟
آخه پرینترم تو خونه س…

1 ❤️

904280
2020-07-31 12:29:15 +0430 +0430

عنتر چرا شربت ندادی بهش؟

1 ❤️

904322
2020-07-31 16:47:57 +0430 +0430

ناشی بازی درآوردی دیگه

0 ❤️

904381
2020-07-31 23:18:17 +0430 +0430

کستان کج و کصشر

0 ❤️

904561
2020-08-01 03:58:54 +0430 +0430

ببینم تو که اونقدر شریفی که زن شوهردار رو نمیکنی پس چه طوری میخواستی پردشو بزنی ؟؟
اگه خانم شوهردار نباشه که حتما دختره ؟
یعنی میخواستی کوسش بزاری نپرسیدی دختری یا زن؟؟
اصلا میدونی چیه تو هیچ وقت حتی یه ماده سگو نگاییدی بچه زرچو

0 ❤️

904938
2020-08-02 04:28:04 +0430 +0430

زن‌ یارو ۲۱ سالش بود 😒 کدوم کسکشی اخه تو اون سن ازدواج میکنه این کسو شرا چیه، ان اقا سن زنرو ببر بالا تو داستان سن خودتو بیار پایین 👌 اینم رمز موفقیتت دیگه نبینمت این دورو ور سیکتیر خالی بند

0 ❤️

905508
2020-08-04 00:45:28 +0430 +0430

کسخل

0 ❤️


Top Bottom