زری تیغ زن

1391/11/25

سلام به همه ي دوستان.محسن هستم 23 سالمه.اين داستاني که مي خوام واستون بگم بر ميگرده به 2 سال پيش.
ما يه زيد داشتيم اسمش زري بود. کس کش ازون حروم زاده ها بود ازينا که کونتو پاره پوره مي کنن همش مي خوان تيغت بزنن. يه روز داشتيم تو خيابون تاب ميخورديم يه دختره ديدم خوشگله (يني اي بدک نبود) خلاصه رفتيم انداختيم تو پاچاله دختره.تخمه سگ هم آمار ميداد هم نميداد خلاصه با يه مصيبتي شمارمو چيکوندم بهش.
مادر جنده 2 هفته بعد زنگ زد منم که کسخل اصن يادم نميومد تا اينکه يه سري نشوني داد منم فهميدم. با هم دوس شديم.بعد 1 هفته فهميدم يه جوراي کاراش ميشه. يه شب بش اس دادم تا حالا با دوس پسرات سکس داشتي حروم زاده گفت ميخواي بحثو باز کني ؟ پيش خودم گفتم تو ديگه عجب حروم زاده اي هستي .ديگه کم کم داشت رومون تو روي هم باز ميشد شبا بش ميگفتم من شير مي خامو ازين کس شعرا.تا اينکه 3 ماه از دوستيمون گذشتو بش گفتم بايد بم لب بدي گفت نه و اينکارا زشته گفتم من حاليم نيس فردا ازت لب ميگيرم.

فردا شدو يه 3 ساعت رو مخ آقام راه رفتم ماشينو بم دادو زري رو سوار کردمو يه مانتو مشکي با يه شاله آبي و شلواره جينه ابي پوشيده بود سيناشم سايزش بد نبود معلوم بود سفته.سوار شد گفتم حرفا ديشبو که يادته ؟ گفت من که گفتم نه گفتم مگه دسته توئه؟ گفت پس دسته کيه گفتم بذار تا يه جا خلوت پيدا کنم بهت ميگم.سريع گازو گرفتمو رفتم يه جا سوتو کور گفتم بيا جلو ببين اين جوشمو بترکون گفت زرنگيا گفتم خيلي توله سگي گفت ميدونم.بش گفتم جون من يه لب بده اومد جلو يه ذره لب داد انگار به دهنش مزه کرده باشه خودش اومد دوباره منم دستام بيکار نبود داشتم سينه هاشو ميمالوندم لاله گوشو اينارم که ياورشو استاد کردم ديدم اين مادر جنده از من حشري تره ولي کسده مادر واسه من جا نماز اب ميکشه ازون روز فقط دنبال خونه خالي بودم که کيرمو بکنم 3 جافه کونش اين کارا ادامه داشت تا يه ماه بعدش که ننه آقامون ميخواسن برن کيش بهترين فرصت بود شب قبله اينکه خونمون خالي بشه گفتم خودتو آماده کن فردا برنامه شاد داريم. دانشگاه نرفتم ساعت 8 صبح ننه و اقام رفتن من از ذوقم 5 بيدار بودم تا رفتن زنگ زدم زري خواب بود گفتم پاشو توله سگ ساعت 10 خيابونه فلان باش گفت باشه اومدو با يه مانتو سرمه اي يا سرمه اي يه شال سفيد يه جينه مشکي پاشنه بلند قدش شده بود175 اينا خودم قدم 180 .کسي شده بود واسه خودش حالا وقته توصيف کردنشه اين زيد ما 170 قدش بود پوستش سفيد کونه زيادي نداشت اما بدم نبود سينه هاشم که قبلا گفتم سفتو متوسط اما تا دلت بخواد رون داشت .رفتيم خونه ميوه آوردم کوفت کرديم.گفتم خووووووووب بريم سراغ اصل مطلب گفت نه ديگه وقت خداحافظيه گفتم کس نگو گفت بي ادب. مثه اين ديوونا پريدم رو مبل بقلش نشستم گفتم مانتو رو درار در آورد يه تي شرت پوشيد سيناش يکم زده بود بيرون گفتم بيا لباتو بخورم گفت برو گمشو يه کم زديم تو سر و کله ي هم به صورت کاملا واردانه لبو ازش گرفتمو رفتم سراغ گردنو لاله گوشش گفت خييلي کثافتي گفتم ميدونم با دستم رونو پاهاشو حسابي مالوندم . سينه هاشو مالوندم ديگه خودش شل شده بود گفتم لباساتو در بيار گفت خودت اينکارو بکن من حال ندارم گفتم از بس کون گشادي تي شرتشو دراوردم يه سوتين مشکي ساده ولي خوشگل پوشيده بود شلوارشم در اوردم يه شورته مشکي ازينا که حالته طوري داره پوشيده بود.دوباره رفتم سراغ لباش منم کيرم راس شده بود يه وضعي.مالوندنو خوردن لباش تموم شد بعد يه 5و 6 دقيقه گفت توام لباساتو درار منم دراوردمو يادمه از بس حول بودم موقع در آوردن شلوار خوردم رو زمين خلاصه حاجيتون شد با يه شرتو يه کير شق افتادم به جونه زري حشر زده بود تو ناقوسه کسو کونم زودي شورتشو دادم پايين يه کسه کاملا ايراني ولي دس نخورده ديدم خوردم آآآآآآآآآي خوردم از بس خوردم گفت بسه رفتم سينه هاشم خوردم بش گفتم پاشو به داده کيرم برس شورتو دراوردم کرد تو دهنش دندون ميزد بش گفتم کس کش خار کيرمو گاييدي دندون نزن ساک زدو ديدم زياد حال نميده گفتم پاشو تا بو کو نمت گفت از جلو که نميشه از کونم عمرا بدم گفتم خفه جوري ميکنمت نفهمي گفت نه تو لا پام بذار اگه حال نداد يه فکري مي کنيم گفتم باشه گذاشتم لا پاشو يه ذره فحشش دادم ديدم نخير اصن فايده اي نداره گفتم مادر جنده منو مسخره کردي اصن حال نميده پاشو تا کونتو بگااااااااااااااام
گفت محسن درد مياد گفتم خفه بيمير کونشو کرد بکيرم يه کم کرم نيوا زدم توشو روشو با يه انگشتم ميکردم تو کونش گفتم درد داره گفت يه کم گفتم گوه خوردي به حالت سگي درومد زانوهاش لبه مبل بود يکم کيرمو کردم دمه سوراخ بعد يه کم کردم توش بعد ناشيگري دراوردم کرمي هم که ماليده بودم ليز کرده بود يهو کيرمو تا ته کردم تو کونش يهو جيغ کشيد گفت محسن تورو خدا تورو جدد در بيار گفتم کير اسب کس کش يکم تحمل کن ااا گفت تورو خدا زود باش داشت گريه ميکرد يه گوز داد فضاي اتاقو گه برداشت گفتم ريدي يا گوزيدي مادر جنده يه 5 دقيقه عقب جلو کرديم کارمون شد کل آبمو ريختم تو کونش آخريا ديگه چيزي نميگفت انگار خوشش اومده بود.کيرمو دراورم جا دشمنت خالي کير نبود که گوه بود حالم داشت بهم ميخورد بش گفتم کس کش تو قبلش چرا نرفتي بريني وااااااي بعد يه کم ديگم توجه کردم ديدم يه تيکه از گها به دستم چسبيده واي ميخواسم خودمو آتيش بزنم رفتم همه جامو شستمو گفتم برو کيرم تو کون اون ننت کنن گوزو .
خلاصه اونروز گذشتو زري جووونم رفت که ديگه رفت ديگه خبري ازش نشد
راسي من بچه اصفهانم. به جونه مامانم راس بود اگه بد بوود شرمنده .
پاييييييييييييييان

نوشته: محسن


👍 0
👎 7
36969 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

360507
2013-02-13 08:05:09 +0330 +0330
NA

خاک تو سرت آشغاله عوضی

0 ❤️

360508
2013-02-13 08:26:00 +0330 +0330

بد اصفهاني ككه =))

0 ❤️

360509
2013-02-13 08:33:07 +0330 +0330
NA

بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد
چقدر بدهنی،فقط تا بند دوم خوندم و دیگه نخوندم(خیلی وقیحی)کی اینجا راهت داده؟فکر کردی چون اینجا شهوانیه،همه باید مثل یه حیوون باشن؟خیلی دلم می خواد بشورمت و بذارمت کنار،اما نمی خوام نام کاربریم بخاطر تو خرابتر شه
یکی دیگه تیغت زده،اومدی عقده هات رو اینجا خالی کنی؟فکر کردی اینجا چاله میدونه؟
دیگه ننویس

1 ❤️

360510
2013-02-13 09:02:23 +0330 +0330

آشغالی بیخودی تو که که خوردی بچه اصفهانی .
شاید مالی گوزآباد سفلی باشی . برو یه گوشه بیمیر ، فکر کردی خیلی خوش مزه ای؟ مرتیکه بنجل.

0 ❤️

360511
2013-02-13 09:48:29 +0330 +0330

ولی کس شعرائی که نوشتی بهت میخوره یه قمیه جقی باشی
همون ان زری تو دهن خالی بندت

0 ❤️

360512
2013-02-13 12:39:58 +0330 +0330
NA

فقط خندیدم. دمت گرم. فحشت میدم بخاطری که حالمو بدکردی. بچه کونی گوه چی بود اسمشو اوردی ریدی توداستان بعدشم دختره جنده نمیدونست که باید ازعقب بده که نرفت دستشوی پس گوه نخور بادروغات

0 ❤️

360513
2013-02-13 14:06:38 +0330 +0330
NA

فرهنگتو با فوش دادن به نمایش میذاری?تموم فوش هایی که به این شخصیت ها دادی بره واسه خواهر مادر خودت ببینم چه حالی میشی?مگه که جنده زاذه باشی عین خیالت نیاد چون من میشناسم دیگه-کسی که به مادر خودش فوش میده

0 ❤️

360514
2013-02-13 16:11:56 +0330 +0330
NA

خاک توسربی فرهنگت کنن داشتم غذا میل میکردم حالموبدکردی!!گوه داستان توحلقت حالاکه اینجوری شد

0 ❤️

360515
2013-02-13 18:17:18 +0330 +0330
NA

من تمام تلاشم رو می کنم که با ادب باشم و بقیه رو هم تشویق به اینکار کنم اونوقت تو میای و اینطوری می نویسی -نوشتن که چه عرض کنم فحاشی می کنی ؟-
خیلی می خوام از داستانت یه نکته مثبت برداشت کنم ولی حقیقتا خیلی کار سختیه . تنه نکته ای که میتونم بگم اون هم به خواننده ها اینه که : دوستان این یک نمونه بد و افتضاح در میان داستان ها است لطفا با خوندن این گونه داستان ها و فحش ندادن آستانه تحمل خودتون رو بالاتر ببرین و دعا کنید این دوستمون هم نحوه حرف زدنش عوض بشه
با تشکر

0 ❤️

360516
2013-02-13 22:26:13 +0330 +0330
NA

اصلانتونستم بخونم دوخط اولشو خوندم .
لقمان حکیم راگفتن
ادب ارکه اموختی. گفت:
کس کش تادیروز دکترشریعتی کیرمیکردید حالانوبت منه

0 ❤️

360517
2013-02-14 04:15:36 +0330 +0330
NA

مراسم سکس داشتید یا مراسم فحش؟؟
کاش کی کونشو لیس میزدی یه کمی هم گوه میرفت تو دهنت بلکه یکم دهنت از این فحشا پاک میشد.
هه هه هه حال کردم کیرتو دستت گوهی شدن

0 ❤️

360518
2013-02-14 05:29:49 +0330 +0330
NA

~X( بی شعور بی ادی
کثافت
چقدر تو بد دهنی عوضی

0 ❤️

360519
2013-02-14 13:03:54 +0330 +0330
NA

حسابی خندیدم :D :D

0 ❤️

360520
2013-02-14 23:57:51 +0330 +0330
NA

دمت گرم حاجی
باااا انقد دری وری نگین و ادای آدم خوبا رو در نیارین اگ این آقا فقط بد دهنه چرا میاین تو پستش دیگ ضایع تر اینه میاین نظر فشم میدین بخدا کسی مجبورتون نکرده
هه فش برا دادنه ن برا خوردن
انقد پسرا برا دسمال کشی طرف دآری دخترا رو نکنن مثلا ما از ی جنسیم باید پشت هم باشین
اگ ایشون هرچقدم بد باشه نباید بیاین فش بدین
خدایی من ک کلی باهاش حال کردم ترکیدم ا خنده
حالا نگا کن من چن تا فش میخورم
هه فش ندینا بده:-D:-D

0 ❤️

786580
2021-01-15 17:43:15 +0330 +0330

ریدم تو اون لفظت

0 ❤️

788433
2021-01-26 05:05:07 +0330 +0330

تو گوه خوردی بچه ی اصفهانی عوضی…مرتیکه ی نفهم ننویس کونی ننویس…منار منارجنبون با ستونای چهلستون یه جا تو کون گشادت ننویس عنتر آشغال…ببین دیگه اون چه بدبختیه که میاد به این میده؟؟؟

0 ❤️

816991
2021-06-25 02:11:50 +0430 +0430

یعنی گوه تمام اصفهانیا تو روح پدرت که یه بددهن کثافتی مثل تورو کاشت. بدبخت تو ریدی تو دهن خودت با این داستانت

0 ❤️

827937
2021-08-24 01:40:08 +0430 +0430

اه اه بو‌گوه گرفت سایت شهوانی😂😂😂

0 ❤️

834437
2021-09-27 08:11:24 +0330 +0330

اول که تیغ زنیش کجا بود
دوماً چرا احساس می‌کنی اگه تو هر خط 20تا فحش بدی خیلی جذاب و شاخ میشی

0 ❤️