داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

زنم و همسایه ها

1398/11/05

با سلام اسم من حمید ۲۵ سالمه .
بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب
من خانومی دارم تعریف نباشه عروسکه قد ۱۷۵ سینه ۷۵ استایل دیوانه کننده تو پر . کمر باریک کون نه بزرگ نه کوچک رون های باور نکردنی
ماجرا از اونجایی شروع شد که من تو خونه اتاق تاریک خواب بودم زیر استن عکس ها اخه عکاس هستم . خانمم فکر کرده بود نیستم . تو عالم خواب بودم حس کردم صدایی میاد اخخخخخخ اوخخخخ اههههه . بیدار شدم فکر کردم خواب دیدم که دیدم دوباره تکرار شد یواشکی رفتم درو باز کردم دیدم محسن پسر همسایه پاهای زنمو گرفته سرشونش و داره تلمبه میزنه من که دنیا روی سرم خراب شده بود خشکم زده بود و در اندازه ۱۰ سانت باز بود نظاره گر ماجرا بودم که حدودا ۴۵ دقیقه طول کشید که تو این زمان به روش های مختلف زنمو گایید . خانمم بیشتر دوست داشت وقتی سکس میکنه جوراب شلواری نازک با کفش پاشنه بلند بپوشه تو اون بدن سفید کیر همه رو راست میکرد . کارشون تموم شد رفتن حموم اونجا هم یکبار دیگه سکس کردن قبل اینکه بیاین بیرون من رفتم بیرون تصمیم گرفتم دوربین کار بزارم تو خونه ببینم طی هفته محسن چند بار میاد .
عصر برگشتم خونه به یک بهانه ای بردمش خونه خواهرش مژده . سریع به بهانه عکس های مشتری برگشتم هونه ۴ لنز کوچک با مموری ۶۴ گ چهار جای خونه مخفی نصب کردم . و روز بعد رفتم سرکار طبق هر روز میرفتم عصر میومدم خونه تصمیم گرفتم اخر هفته ببینم همشو . وسط هفته خواهرشو دعوت کردیم خونمون که باجناقم هم اومده بود قبلش خانومم رفته بود حموم کرم و پودر موبر زده بود از بالا تا پایین وقتی اومد بیرون حوله رو برداشت واییییی چی شده بود انگاری یک استا کار اینو ماله کشی کرده صاف پوست سفید مایل به زرد خودنمایی میکرد با اون کوس کلوچه ای باد کرده . خلاصه رفت تو اتاق منم تو اشپزخونه داشتم کافی درست میکردم که اومد بیرون اول توجه نکردم وقتی اومد تو اشپزخونه واییی چی میدیدم مثل این پورن ها یک دامن کوچک سفید که خم میشد شرت مشکی راحت دیده میشد با جوراب شلواری نازک سفید کفش پاشنه بلند سفید قرمز یک نیم تنه سفید مشکی که سوتین هم نداشت . کیرم داشت میترکید . خواهرش اومدنو رفتن شب کوس و کون با هم جرررررر دادم تا صبح رفتم سرکار . وقت موعود فرا رسید جمع صبح رفت خونه خواهرش منم مموری هارو جمع کردم لب تاپ باز کردم اول اونی که روبروی کاناپه بود گذاشتم . شروع شد . دیدم با یک جوراب شلواری سفید کفش پاشنه بلند بدون هیچ لباسی رو کاناپه نشسته بود که زنگ زدن درو باز کرد بعد از چند ثانیه دیدم لب تو لب با حمید اقا بقال سر کوچه اومد نشست رو کاناپه منو سادرو بگو فکر کردم فقط محسن میاد . شرو کرد به کردن اول جلو بعد عقب زدم جلو روز بعد دیدم عباس پسر همسایه بغلی تا همینجوری هر روز یک همسایه تا روزی که خواهرش اینا اومدن شب که شام خوردن من کردمش صبح دیدم باجناقم اومد عجب تیپی زده بود برای باجناقم . شروع کرد کوس خانمم خردن و اونم ساک میزد 69 بعد به چند حالت رنمو کرد یک حالت خیلی دوست داره جلو اینه بکنیش اخ چه حالی بهت میده رفتن جلو اینه سرپا صندلی رو گذاشت پاشو گذاشت رو صندلی اول از کوس میکرو که بعد چند دقیقه کیرشو گذاشت دم سوراخ کون زنم که با یک اشاره همشو بلعید تو خیلی از عقب دوست داره جلو اینه بده یک ربع همینجوری میزد که باجناقم رفت اونطرف بعد از چند دقیقه با وان حموم اومد داخلش یک مایع قرمز رنگ ریخت بعد فهمیدم اب زرشک و اب انار بوده که زنم توش نشسته که تنگ بشه بعد از بیست دقیقه اوردش بیرون سرشو گذاشت جیغش بلند شد منم خیلی با این صحنه حال کردم ابمو رو میز خالی کردم . منو بگو میرفتم سر کار خانم به اهل محل که هیچ به باجناق و پدرم داده . ترسیدم بچه به دنیا بیاد هر عضو بدنش شبیح یکی بشه . کفری شدم شب شد زنگ زد نمیای دنبالم گفتم نه خودت بیا که دوباره به باجناقم داده بود همون روز بعد فهمیدم خواهرش خونه مادرش بوده . خلاصه اومد خونه تو تاکسی هم برای راننده ساک زده بوده که مانتو تنش اب منی خشک شده داشت اعتراف کرد . اومد نشست کنارم . عشقم جیگرم میکرد . منم کفری شدم یکجوری سربسته بهش گفتم . فهمید ناراحتم گفت چی شده منم بهش گفتم همکارم خانومش خیانت کرده دوربین گذاشته تو خونه دیده خانومش صبح ها بعد رفتن با یکی دیگه بوده به من گفته که راه چاره بزارم براش اول ساکت شد گوشه های خونرو یواشکی دید میزد . من قبلش دوربین هارو جمع کرده بودم چیزی نگفت سر میز شام دوباره ازش سوال کردم گفتم چکار کنم چی بهش بگم که گفت اگه من بودم زنرو میکشتم چالش میکردم . جنده هرزه به درد جامعه نمیخوره منم تو جوابش گفتم اره اگه من بودم که سوال نمیکردم از کسی تجربه و کمک نمیخواستم . گفتم قراره فیلماشو بفرسته بزار لب تاپ بیارم به یک بهونه ای رفتم اونطرف بهش گفتم اون پوشه که اسم منو نوشته باز کن ببین چی فرستاده منم یواشکی کارد بزرگ اشپز خونرو برداشتم اومدم کنارش باز کرد تا خودشو دید ساکت شد چیزی نگفت منم گرفتمش گفتم جنده خانوم هرزه حالا باید سرتو ببرم داد و بی داد کردم شروع به گریه کردن قلت کردن افتاد دیدم از حال رفت از ترس بیهوش شد منم بردمش تو اتاق خواب اب به صورتش زدم دست خودمو زده بودم که ترسش بیشتر بشه به حال اومد منو دید خونی مالی به دست و پام افتاد کلی کتکش زدم که خودم خسته شدم افتادم یک گوشه به زور جلوی بغزمو گرفته بودم اخه بی شرف من به هزار امید ارزو صبح از خونه میرم بیرون شب با عشق علاقه میام چرا اخه چرا چیزی نمگفت لال شده بود منم تو خونه سفته داشتم ۸۰۰ میلیون تومان بهش گفتم یک راه داره ببخشم ترو سریع خوشحال شد گفت هرچی باشه قبوله . گفتم مهریه ت رو ببخشی و این سفته هارو امضا و اثر انگشت بزنی و توبه بکنی وگرنه با این فیلما هم بدون مهریه میمونی طلاقت نمیدم یک زن دیگه میگیرم تو خونه باید کلفتی بکنی و فیلماتو پخش میکنم تو فامیل ابروت بره مانان و بابات سکته میکنن داداش هات سرتو میبرن . گفت قبوله شب سفته هارو امضا کرد صبح رفتیم محضر مهریه اش رو بخشید واسه اعتبار و محکم کردن سفته هارو محضری کردم اومدیم خونه . اولین کاری که کردم گفتم میری تد اتاق هر اتفاقی هم افتاد بیرون نمیای زنگ زدم به خواهرش اومد خونمون . براش دوربین گذاشتم که نزاره گر باشه ببینه فیلم شوهرشو نشونش دادم که دیگه از این غلط ها نکنه کس کش مژده رو سه بار کردمش از کون و کوس گفته بود که تا حالا یه شوهرش از کون نداده . ابمو تا ته ریختم تو دهنش رفت اونا که جدا شدن منم هفته ای یک بار الی دو سه بار خواهرش مژده رو جلو چشم های خانمم میکنم اونم زجر میکشه . تازه با زن حمید بقال ریختم رو هم قرار امروز بیاد بکنمش و مامان عباس که کردمش فکر کنم حامله هم شده از من و خواهر کوچیک محسن ۱۶ سالشه ولی حرفه ای میده کس کش انگار ۵۰ ساله داده یاد گرفته فیلم خواهر محسن و مادر عباس نشونشون دادم که دفه بعد از این گوها نخورن . زن حمید بقال هم میکنم فیلمشم نشونش میدم . قراره برم سفته هامو بزارم اجرا یک چند سالی اب خنک بخوره خانمم که کونش پاره بشه بعد طلاقش میدم جنده هزار کیررو
اینم مینویسم برای زن هایی که خیانت میکنن فکر میکنن ماه پشت ابر میمونه .
نه جنده خانم ماه هیچ وقت پشت ابر نمیمونه یا شوهرت میفهمه که اگه نکشت بد برات تموم میشه . یا میدونه ولی ساده کسخول تشریف داره یا میدونه از ابروش میترسه ولی یک روز صبرشون لبریز میشه کار دستت میدن جنده خانم حواست جمع باشه . اگه کیر زیاد میخوای به خود شوهرت بگو نتونست بعد برو گوه خوری بکن
اگه دوست داری جنده بشی و تنوع طلب هستی کدس مادر نطفه هرزه گوه خوردی ازدواج کردی امید یک مرد نا امید بکنی .
داستان های بعدی هم مینویسم ببینم تو زندان کیر گیرش میاد یا خیار بادمجون میدن تو
دوستتون دارم مردهای با غیرت
اون هایی هم که غیرت ندارن صد در صد مامانش به صد و بیست یک نفر ۱۲۱ داده که به دنیا اومده یا مادرش به داداشش یا باباش داده خلاصه هرزه بی شرف نکن

نوشته: k.k


👍 21
👎 44
113041 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

840124
2020-01-25 19:46:32 +0330 +0330

د اخه کصکش…اون فیلم 45دیقه ای که تور برازرز میبینی رو شاید توی یک هفته ضبط کردن…حالا دیدی گرفتی جقت رو زدی…نگو 45 دقه سکس داشتن میکردن


840125
2020-01-25 19:47:08 +0330 +0330

وایییییییییی ریدم پس کلت، آخه چلمنگ؛ ۴۵ دقیقه؟؟؟ بتن تو کمرشه؟ تو هم مگه باهاشون رفتی حموم که فهمیدی تو حموم سکس کردن؟! نکنه یارو کون تو هم گذاشته؟ (dash)


840135
2020-01-25 19:50:39 +0330 +0330
NA

این همه کردی آدم میترسه مارو نکنی عموجانی ???

3 ❤️

840144
2020-01-25 19:55:55 +0330 +0330

اولا زنت نمیدونست تو خونه تاریکخونه دارید؟؟ممکنه زنی که میخواد مرد بیاره اول همه جا رو چک نکنه؟؟ دوما راه اطاق خوابتون از اطاق تاریکخونه خیلی دور بود که اونجا خوابیدی؟ مگه داخل خونتون مترو نداره؟؟ سوما تو از داخل تاریکخونه کس دادن زنتو به پسر همسایه تموشا کردی بعد دم از غیرت میزنی؟؟

پی نوشت: همه اینا به کنار خانومت چطوری وان حموم رو اورد؟؟ خواهر هالکو گرفتی مگه؟؟ 😁


840147
2020-01-25 19:58:34 +0330 +0330

پس کی میری سر کار ،همش خو داری انتقام سخت از همسایه ها میگیری


840157
2020-01-25 20:05:06 +0330 +0330

عجب!
یعنی زنت داره بهت خیانت میکنه و فانتزیت اینه این بلاهارو سرش بیاری ولی خایه نداری؟

شایدم خواهرت بوده اشتباها گفتی زنم!!

به هرحال یه دردی داره توت وول میزنه و مشخصه هیچ کاری هم نتونستی بکنی

ائن داستان 121 نفر هم که گفتی احتمالا درسته چون بهش اعتقاد داری… پس ببین چیکار کردی که داری پسشو میخوری


840160
2020-01-25 20:09:36 +0330 +0330

ی مشت چرت پرت سرهم کردی اومدی اسمشو گذاشتی داستان؟؟؟؟
کیر اعضای شهوانی تو کون تو زنت خواهرزنت باجناقت و زن حمیدبقال و محسن همسایتون…واقعا حیف وقتی ک میذاری بیای این کسشرارو تفت بدی…اولش گفتی با دادن زنم حال کردم جق زدم بعد کلی کتکش زدی؟؟؟ببین دیگ خودت چ پخمه ای هستی ک زنت این جوری رفتع ب عالمو ادم داده…توام ب جای این ک بیای مسئله رو حل کنی صورت مسئله رو ریدی توش…تخم جن


840168
2020-01-25 20:14:50 +0330 +0330

همه رو قبل از جق زدن نوشته (rolling) (rolling)

3 ❤️

840169
2020-01-25 20:15:26 +0330 +0330

«وای چی میدیدم.» این جمله نابود نمیشود از داستانی به داستان دیگر منتقل میشود.


840170
2020-01-25 20:15:44 +0330 +0330

داستانت فقط تو خط های 5 و 6 اش رگه هایی از حقیقت داره! اونجایی که خواب بودی و حس کردی صدا هایی میاد و فک کردی داری خواب میبینی. بقیش هم دنباله همون خوابت بوده احتمالا


840171
2020-01-25 20:15:59 +0330 +0330

عجب

3 ❤️

840189
2020-01-25 20:34:55 +0330 +0330

اونجا هم سکس کردن قبل اینکه بیاین بیرون … ما بیایم بیرون منظورته؟ کی بیاد بیرون؟ بچه های شهوانی تا خونه تو هم رخنه کردن؟
اینا رو من به عنوان طنز می خونم از این به بعد. یعنی لنز زوم ۴۰۰، تو فلان جای نویسنده گرامی.


840190
2020-01-25 20:35:12 +0330 +0330

داداش تو که همه رو کردی
فقط اون راننده تاکسی که براش ساک زده بود تونسته از دستت فرار
نزار از دستت در بره
اون گناه داره خواهر و مادر و زنش رو نکن
بده خودش برات ساک بزنه
???


840193
2020-01-25 20:38:09 +0330 +0330
NA

واقعا جز ده کصشعر قرن اخیر بود

5 ❤️

840197
2020-01-25 20:42:06 +0330 +0330

اقا زنت جندس نمیتونی مچشو بگیری ارزوهاتو نده سینه ما بخونیم عجب داستانی شده.


840198
2020-01-25 20:43:10 +0330 +0330

وای ی تیکش گفتی بچه به دنیا بیاد هر عضوش شبیه یکی بشه مردم از خنده
ماشالا زنتم که جنده بود خودتم که تو برازرز کار میکنی که هی داری انتقام میگیری
غلطاتم که وحشتناک بود
بغز!!شبیح!!


840212
2020-01-25 20:52:59 +0330 +0330

ایول دمت گرم … یه داستان حسابی

1 ❤️

840215
2020-01-25 21:01:36 +0330 +0330

عجب ذهن مریضی داری که تونستی این کسشرو بسازی.
دمت گرم.واقعا کسکشی


840224
2020-01-25 21:09:59 +0330 +0330

کار ب اصل داستان ندارم ، نویسند ک کلا کونیه. ولی قابل توجه بعضی از دوستان ک نوشتن ۴۵ دقیقه مگه تیر آهنه وفلان ، من خودم هر بار سکسم بدون کوچکترین دارو و یا مواد یکساعت و بیست دقیقه حداقل طود میکشه

4 ❤️

840228
2020-01-25 21:13:53 +0330 +0330

باغیرت 45 دقیقه نشستی کس دادن زنتو تماشا کردی بعدش رفتن حموم اونم نظاره گر شدی
اومدی دم از غیرت میزنی خوش غیرت
اوبی ترسیدی از سوراخ تاریکت بیایی بیرون کوینت بزارن خوش غیرت


840232
2020-01-25 21:22:39 +0330 +0330

آقا مگه داریم آدمهایی با همچین ذهن و منطق؟ من فکر میکنم این داستانها رو خود سایت یه شبه مینویسه و میذاره

3 ❤️

840236
2020-01-25 21:33:08 +0330 +0330

عجب کسشری نوشتی خداوکیلی عن تو عن ترین داستانی بود ک خوندم

2 ❤️

840238
2020-01-25 21:35:09 +0330 +0330

د اخه زن جنده تو ک میگی ابتو ریختی روی میز بی غیرت بعد میگی بی غیرتا ننشون جندست خب زن کصده کیرم توی مغزه جغیه پریودت کونده مشهدی

2 ❤️

840249
2020-01-25 22:05:40 +0330 +0330

تو که حالت خرابه شکی درش نیست. ولی تعجبم از ادمین. یعنی کس و شعرها را میخونه و آپ میکنه؟

اسم جالبی داری. کِ کِ به اصفهانی میدونی میشه چی؟


840250
2020-01-25 22:06:56 +0330 +0330

تو دنیا رو سرت خراب میشه میری دوربین کار میزاری؟حرومی ببخشید از بکار بردن این کلمه ولی بازم میگم حرومی از دروازه قزوینم اینقدر چیز رد نمیشه که از کس زن تو رد شده.یعنی اول متاسفم برای خودم که اینو نصف نیمه خوندم.متاسفم‌برای ادمین که هر مزخرفیو اینجا تایید میکنه

6 ❤️

840259
2020-01-25 22:51:12 +0330 +0330

۱)یه مشت کس شعر زشت
۲)کسشعر بودن مهم نیست زشتیش مهمه
۳)متن از افکار یه جقی نشأت گرفته
۴)جقی بودن تو این سایت اشکال نداره جقی زیر سن تکلیف اشکال داره
۵) این بابا بچه ساله و باید به خاطر کوتاهی پدرش در تربیت این بچه باید تمام بچه های سایت یه در کونی به باباش بزنن
و ۶و ۷ و۸و…
فقط یه جمله کوتاه به بچه،اوسگول الان خانم‌ها کرم موبر استفاده نمیکنن
کرم مو برررر -رم ۶۴ گیگ … اوسگول بچه

5 ❤️

840261
2020-01-25 23:00:03 +0330 +0330

مسخره احمق

3 ❤️

840263
2020-01-25 23:14:22 +0330 +0330

خوب دوست عزیز
جنده بودن زنت رو باور کردم
اما دوربین با حافظه ۶۴ گیگ برای یک هفته رم کم میاره اگر بخوای با کیفیت ۷۲۰ هم ذخیره کنی حدوود ۱۰۰ گیگ جا میخواهد که همون مموری ۱۲۸ خوبه
حالا اینها به کنار
خواهرش و چجور کردی
چجور شد که یکدفعه تو فاک من شدی
جریان زندان چیه
احتمالا زنت به یک قاضی هم میداده و بعد از این داستان با قاضی رو هم میریزه و میندازنت زندان و الان زنت قسمت همسایه ها شده و کدو و خیار و بادمجان قسمت تو


840266
2020-01-25 23:30:06 +0330 +0330

دوستان داستان جالبه ی هست میشه در موردش یک تاپیک زد
جالبه
غیرت از نگاه نویسنه بسیار جالبه
در حقیقت این نوع غیرت فرق چندانی ندارد، با بی غیرتها و … هایی که عاشق ضربدری و … هستند .
فقط اون نوع نگاه خشونتش کمتره
ایشون اعتقاد داره اگر کسی با زنت سکس کرد باید با زنش سکس کنی و اسم این رو میزاره غیرت ، زنش رو هم میزنه در به داغون میکنه.
اما به غیرت های داستان ها مثل آدم میان و با مهربونی زن های همدیگه را میکنند.
پس غیرت اینجا فقط ضعف در بیان خواسته ها هست.
البته این طعریف غیرت برای نویسنده داستان و … اش مناسب است.


840267
2020-01-25 23:42:48 +0330 +0330

خب ببین اگه زنت خائن باشه هیچوقت نمیاد تو خونه خودش اینکار و بکنه یه تاپیک علمی درباره فانتزیت نوشتم بخون بعد داستان بساز

3 ❤️

840270
2020-01-26 00:20:39 +0330 +0330

کصشر محض بود از عقده ولی بعضی حرفاش تو حالت کلی درسته 👼 (erection)

3 ❤️

840273
2020-01-26 00:27:15 +0330 +0330

منها از ؛ چند جمله اخر داستانت ؛ که موافق هستم ؛
بقیه ش ؛ حاصل چند سال ؛ کسشر ؛ حرفهای شنیده شده ؛ و مشخصه ؛ اخراش ؛ جقتوو زدی ؛ ادامه بده ؛ بد نبود ؛ 👌

2 ❤️

840275
2020-01-26 00:29:25 +0330 +0330

اگر ؛ یک درصد ؛ بخشیش ؛ حقیقی هست ؛ خصوصی بده ؛ پایه هستم ؛ دستتنها ؛ نمیشه ؛؛؛

2 ❤️

840282
2020-01-26 01:03:12 +0330 +0330
NA

تخیلی بود ولی جالب بود

2 ❤️

840290
2020-01-26 02:15:03 +0330 +0330

مجبوری کسشعر بنویسی، اینهمه دری وری بهت بگن!!؟؟
کسخل

3 ❤️

840291
2020-01-26 02:30:26 +0330 +0330

بابا تو که از زنتم لاشی تری و عین همون مردا که زنتو کردنی خواهر مادر و زن اونا چه گناهی داشتن که ازماجرا بی خبرم بودن تو از زنتم حروم زاده تری و عقده ایی نه غیرتی

6 ❤️

840309
2020-01-26 03:58:29 +0330 +0330

نظر شما چیه؟کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی

5 ❤️

840310
2020-01-26 03:59:14 +0330 +0330

اونوقت تو غیرت داشتی میخام بدونم؟
ببین از اینکه داستان نوشتی دستت درد نکنه چون همش تخیلات محض بود نه واقعیت ولی اخرشو ریدی چون بقول خودت هرکاری که زنت کرده بود را توهم انجام دادی پس دم از غیرت و شرف نزن چون برای دهنت خیلی بزرگه این کلمات

2 ❤️

840312
2020-01-26 04:17:10 +0330 +0330

خیانت بده ولی دیه توم گوه نخور ههههه

2 ❤️

840322
2020-01-26 05:14:32 +0330 +0330

خاک تو سر بی غیرتت، چی از این بهتر، یه صندلی بذار جلو خونه و بلیط بفروش و در ضمن ازش عکاسی کن بده بازار ، منبع درامد فوق العاده ای میشه برات.
زنتو زیر یکی دیدی بعد بع فکر دوربین بودی، کز کش

6 ❤️

840331
2020-01-26 05:48:33 +0330 +0330

خب الان این زنتو که طلاق دادی کجاست پیداش کن بیار اینجا دیگه جنده فول تاکتیک رو از ذست دادی حداقل 15 نفر از مردان فوق حشری شهوانی رو میدادی دستش مشغول میشد 15 نفرو خالی میکرد حیف شده جنده نابیزاز دستمون رفته

2 ❤️

840333
2020-01-26 06:05:28 +0330 +0330
NA

دوست عزیز…

اگه تو غیرت داشتی که ۴۵ مین سرپا وا نمی ستادی کس دادن خانم محترمتون رو نگاه کنی… 😁

این داستان واقعا زاییده ی یه مغز معیوب و جغ زده است…

موفق باشی جغول پغول … 😎

5 ❤️

840334
2020-01-26 06:07:20 +0330 +0330

غلط املایی بیداد میکرد . من بیغیرتی رو دیس میدم . اون چاقو رو باید میکردی تو شکمش و به قول خودت 121 بار میچرخوندی و میکشیدی بیرون ! کل شاهرگهاش رو هم برای اطمینان خاطر میبریدی!
حالا هم اون چاقو رو بذار زمین یوقت دستتو نبره !! 😁


840337
2020-01-26 06:23:47 +0330 +0330

اینکه زنت خیانت کرد یا هر چیز دیگه ای طلاقش بده بره
و زندگیتو ادامه بده این منطقی ترین راه
کاراییم که برای مچ گیری کردی از نظر قانونی برای اثبات عمل اون خانوم منطقیه
ولی ماهیت داستان ادم ترسو و اجتماع گریزیو معرفی میکنه که نشانهای سادیسم توش موج میزنه بهتره به روانشناس مراجعه کنی, دیگر آزاری و آسیبهایی که با مثلا انتقامی که تو داستانت گرفتی از خیانت همسرت بدتره و بهش غیرت نمیگن


840351
2020-01-26 07:31:31 +0330 +0330

داخل خونه توی تاریک خونه بودی زنت نمیدونست و با پسر همسایه سکس کرد؟توام از لای در نگاه کردی و هیچی نگفتی؟
طرف دوست دخترشو با پسر میبینه شلوار طرفو در میاره بعد تو گذاشتی زنتو بکنن خودتم هیچکاری نکردی؟ چطوری کمپوت غیرت؟؟
تازه اومدی موعضه هم میکنی. (dash) (dash) (dash) (dash)

7 ❤️

840352
2020-01-26 07:41:44 +0330 +0330
NA

اوله کول باش

2 ❤️

840366
2020-01-26 08:29:13 +0330 +0330

کس مغز تو اون انتر بازیگر پورن هاب بودی با مخ گچی همه را به داستان رسوندی

2 ❤️

840367
2020-01-26 08:31:16 +0330 +0330

همه دروغهات قبول. ولی 45 دقیقه نگاهشون کردی و نفهمیدن؟

2 ❤️

840369
2020-01-26 08:43:36 +0330 +0330

چه #انتقام سخت ای از محلتون گرفتی
یکم فکر کن ببین تو بچگی میگفتن تو منو کردی منم توروبکنم، خیلی رو خالی بندیت تاثیر گذاشته

هنوز کامنتارو نخوندم، واقعن کسی اینارو باور میکنه؟؟

3 ❤️

840376
2020-01-26 09:13:12 +0330 +0330

بکن کی بودی تو؟؟؟؟؟ (dash)

1 ❤️

840382
2020-01-26 09:53:34 +0330 +0330

خوار تخیلو گاییدی بشر
فقط یه چیزه داستانت درسته
انتظارشو داری کونکش سفته رو گرفتی گذاشتی رو طاقچه اونم برادراش مجبورت میکنن خودت امضا کنی زودتر ببر پس بده
بقیه ی زدم و کردم و گاییدم کسشره

5 ❤️

840403
2020-01-26 11:52:35 +0330 +0330

چند خط بیشتر نخوندم، خیلی مضحک و چرت بود
بعید میدونم اصلا زن داشته باشی
ولی امیدوارم یه جنده ای رو بهت بندازن که نتونی سکس هاش به در و همسایه را بشماری چه برسه ازشون فیلم بگیری
جقوله چندش

2 ❤️

840427
2020-01-26 14:26:49 +0330 +0330
NA

درکل کیرم دهنت با این داستان نوشتنت
اخه کیرگوزخان زنت اگه جنده عالمم باشه نمتونه به اینهمه آدم تو یروز بده

3 ❤️

840430
2020-01-26 14:56:58 +0330 +0330
NA

“شبیح” نه، “شبیه”!
“بغز” نه، “بغض”!
“قلت” نه، “غلط”!
“نزاره گر” نه، “نظاره گر”!

ایکاش زنت به شوهر مدیر مدرسه ابتدایی سر کوچه تون هم میداد بلکه تو از زن اون به هوای کردن یکم املا یاد میگرفتی!

4 ❤️

840432
2020-01-26 15:13:13 +0330 +0330

تخیلاتتو با انرژی اتمی گاییدم

1 ❤️

840437
2020-01-26 15:45:17 +0330 +0330

چرتتتتتتت

1 ❤️

840453
2020-01-26 17:24:04 +0330 +0330

جنایی ؟سکسی Red Room?
انتقام جویانه ؟تخیلی؟کلاً وات دِ فاز

2 ❤️

840469
2020-01-26 18:40:47 +0330 +0330

آخه کیررررم تو تخیلاتت
آدرس محلتونو بده اینجوری که تو تعریف کردی همه میدن

2 ❤️

840485
2020-01-26 19:46:59 +0330 +0330

اسم داستانت رو بزار نخودی و همسایه هاش

1 ❤️

840634
2020-01-26 22:18:27 +0330 +0330

فکر کنم زیاد فیلم میبینی کونی خان جقی

اخه کدوم کسکشی حاضر میشه ببینه زنش زیر یکی دیگست صداش درنیاد چیزی نگه بشینه تماشاکنه

از این به بعد به بقال سر کوچتون بگو موقع کردن از لوبریکانت استفاده کنه توف نزنه بعدشم یادش باشه دیگه شیره قند نریزه تو کونت که هی بخوایی کون بدی بیایی اینجا اراجیف ببافی

1 ❤️

840645
2020-01-26 22:57:08 +0330 +0330

ناموسا فقط بگو باجناقت چطور رفت وان حموم رو آورد وسط خونه و جلوی آینه …

متن زیر عین داستانه ک کُپی کردم
خیلی از عقب دوست داره جلو اینه بده یک ربع همینجوری میزد که باجناقم رفت اونطرف بعد از چند دقیقه با وان حموم اومد داخلش یک مایع قرمز رنگ ریخت بعد فهمیدم اب زرشک و اب انار بوده که زنم توش نشسته که تنگ بشه…

احتمالا ب اون لگن قرمزا ک یه زمانی تو همه‌ی حموما بود ب اونا نمیگی وان؟؟؟ (dash) (dash)

2 ❤️

840669
2020-01-27 00:32:34 +0330 +0330

اهل فحش دادن نیستم .دیسلاک دادم چون فقط چرت و پرت گفخی ولی هر کسی که فحش بهت داده سه برابر باشه برات

0 ❤️

840683
2020-01-27 01:28:50 +0330 +0330

تو اگه انقد بکن بودی که چرا زن خودتو نمیکردی
با فیلمای زنت آبت میومد بعد میای راجع به غیرت سخنرانی میکنی؟ کسکش 45 دقیقه به قول خودت سکس زنده دیدی ازش

1 ❤️

840686
2020-01-27 01:43:26 +0330 +0330

یه سخنی هست که میگه:
تو اگه کیر داشتی که ننت برات زن حامله نمیگرفت

2 ❤️

840771
2020-01-27 07:26:13 +0330 +0330

داستان خیلی هیجان انگیز و باحالی بود???

0 ❤️

840835
2020-01-27 13:15:12 +0330 +0330

ریدم تو ذهنت همه زنتو کردن تو هم زن همه رو کردی بابا بکن تو جانی کچله اداتو در میاره

0 ❤️

840855
2020-01-27 15:33:03 +0330 +0330

رفت وان حمومو آورد منو منفجر کرد.
نمیشد زنتو ببر تو حموم و توی وان آب انار و زرشک بشینه؟
حتماً باید وانو میاورد تا تو ببینی!

0 ❤️

840856
2020-01-27 15:41:11 +0330 +0330

ریدم تو ذهنت همه زنتو کردن تو هم زن همه رو کردی بابا بکن تو جانی کچله اداتو در میاره

0 ❤️

840857
2020-01-27 15:43:07 +0330 +0330
NA

کیرم تو تخیلاتت

0 ❤️

840906
2020-01-27 19:34:49 +0330 +0330

این قسمت : وقتی ی جقی چت میکنه?

0 ❤️

840938
2020-01-27 20:02:02 +0330 +0330

كتاب بنويس تو
نويسنده تخيلي كيري خوبي ميشي

0 ❤️

840998
2020-01-27 20:57:54 +0330 +0330

به اونایی که از طول کشیدن ۴۵ دقیقه کردن تعجب کردن عرض کنم که بنده یک ساعت هم طول کشیده که کردم. یا تریاک یا شیره یا قرص مصرف کردم. چیز تعجب برانگیزی نیست. اگه میخوای ایراد بگیری از چیزای دیگه ش ایراد بگیر. الکی کسشر نگید

0 ❤️

841488
2020-01-29 04:07:23 +0330 +0330

معلومه ازون مردای شیرین عقلی… خداییش دلم برات سوخت

0 ❤️

844276
2020-02-06 11:00:29 +0330 +0330

کس مغز کونی آخه کی رو دیدی زنش بهش خیانت کنه باز هم باهاش سکس کنه کسخول میخوای چاخان کنی ملت رو سرکار نذار بچه کونی ۱۲۱ بابا دار

0 ❤️

849189
2020-02-20 07:46:26 +0330 +0330

شاید به دور از واقعیت باشه اما خب یه اتفاقه که میشه توی واقعیت عملی بشه
متاسفانه یه عده هستن که خانواده ها رو از هم می پاشن و باعث دلسردی و بی اعتمادی بین افراد میشن
خدایی تا حالا دقت کردین
از زمان شروع تا پایان سکس طبیعی نیم ساعت و غیر طبیعی 1.5 ساعت بیشتر طول نمیکشه ( دست بالا گرفتم)
بعد از تموم شدنش وقتی فکر میکنید متوجه میشید که یه حس زود گذره
پس لطفا بخاطر این حس زودگذر زندگی کسی رو خراب نکنیم

0 ❤️

849947
2020-02-22 21:13:40 +0330 +0330

دوستان گرامی . حالا درسته سر عدد 45 دقیقه به نویسنده کلی دری وری گفتین …
ولی واقعا من این مشکل را دارم …که سکسم خیلی طول میکشه
همه از دستم در میرن

0 ❤️

853182
2020-03-03 17:31:00 +0330 +0330

یه مشت کصمشنگ بی غیرت که خواهر و مادرشون جندست خودشونم دادن ملت زنشونو بکنن آتشی شدن و فشار خوردن دارن به نویسنده داستان فحش میدن . بدید زنتونو بکنیم بابا 😁

0 ❤️

865960
2020-04-11 04:31:35 +0430 +0430

اگه خودتو زن جندت یدقه از دادنو کردن دست میکشن من ی کامنت بذارم جاکش کون فندقی

0 ❤️

867126
2020-04-14 03:59:53 +0430 +0430

اقا منو نکن من فقط اومدم ی سیب بردارم برم

0 ❤️

877607
2020-05-11 09:20:42 +0430 +0430

باغیرت کی بودی تو.
با فیلم سوپر زنت جق زدی آبتو ریختی رو میز؟
خب خسته نباشی واقعا ولی لطفا موقعی که کص شر مینویسی مکان جق زدنتو عوض نکن لطفا.

0 ❤️

890321
2020-06-17 20:02:13 +0430 +0430

معلومه اینقد زدی که مغزت دیگه بخار شده

0 ❤️

899121
2020-07-15 03:09:04 +0430 +0430

به پدرت هم داده؟ کونی یعنی فیلمو نشون مامانت دادی اونو هم کردی؟ خایمال دروغگو بابا الکسیس و سارا جی و زن های خارجی ک حشری هم اینقد با بقیه سکس نمیکنن جنده ها هم اینقد سکس نمیکنن بعد زنت راحت به پسرای همسایه و بقالیه محل و باجناق و پدرت و داییت و عموت و همکارات و کسس ننت داده و بفکر این نبود یکی از اینا لوش بده کس نگو ناموسن

0 ❤️Top Bottom