زنم و همسایه ها

  با سلام اسم من حمید ۲۵ سالمه .
  بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب
  من خانومی دارم تعریف نباشه عروسکه قد ۱۷۵ سینه ۷۵ استایل دیوانه کننده تو پر . کمر باریک کون نه بزرگ نه کوچک رون های باور نکردنی
  ماجرا از اونجایی شروع شد که من تو خونه اتاق تاریک خواب بودم زیر استن عکس ها اخه عکاس هستم . خانمم فکر کرده بود نیستم . تو عالم خواب بودم حس کردم صدایی میاد اخخخخخخ اوخخخخ اههههه . بیدار شدم فکر کردم خواب دیدم که دیدم دوباره تکرار شد یواشکی رفتم درو باز کردم دیدم محسن پسر همسایه پاهای زنمو گرفته سرشونش و داره تلمبه میزنه من که دنیا روی سرم خراب شده بود خشکم زده بود و در اندازه ۱۰ سانت باز بود نظاره گر ماجرا بودم که حدودا ۴۵ دقیقه طول کشید که تو این زمان به روش های مختلف زنمو گایید . خانمم بیشتر دوست داشت وقتی سکس میکنه جوراب شلواری نازک با کفش پاشنه بلند بپوشه تو اون بدن سفید کیر همه رو راست میکرد . کارشون تموم شد رفتن حموم اونجا هم یکبار دیگه سکس کردن قبل اینکه بیاین بیرون من رفتم بیرون تصمیم گرفتم دوربین کار بزارم تو خونه ببینم طی هفته محسن چند بار میاد .
  عصر برگشتم خونه به یک بهانه ای بردمش خونه خواهرش مژده . سریع به بهانه عکس های مشتری برگشتم هونه ۴ لنز کوچک با مموری ۶۴ گ چهار جای خونه مخفی نصب کردم . و روز بعد رفتم سرکار طبق هر روز میرفتم عصر میومدم خونه تصمیم گرفتم اخر هفته ببینم همشو . وسط هفته خواهرشو دعوت کردیم خونمون که باجناقم هم اومده بود قبلش خانومم رفته بود حموم کرم و پودر موبر زده بود از بالا تا پایین وقتی اومد بیرون حوله رو برداشت واییییی چی شده بود انگاری یک استا کار اینو ماله کشی کرده صاف پوست سفید مایل به زرد خودنمایی میکرد با اون کوس کلوچه ای باد کرده . خلاصه رفت تو اتاق منم تو اشپزخونه داشتم کافی درست میکردم که اومد بیرون اول توجه نکردم وقتی اومد تو اشپزخونه واییی چی میدیدم مثل این پورن ها یک دامن کوچک سفید که خم میشد شرت مشکی راحت دیده میشد با جوراب شلواری نازک سفید کفش پاشنه بلند سفید قرمز یک نیم تنه سفید مشکی که سوتین هم نداشت . کیرم داشت میترکید . خواهرش اومدنو رفتن شب کوس و کون با هم جرررررر دادم تا صبح رفتم سرکار . وقت موعود فرا رسید جمع صبح رفت خونه خواهرش منم مموری هارو جمع کردم لب تاپ باز کردم اول اونی که روبروی کاناپه بود گذاشتم . شروع شد . دیدم با یک جوراب شلواری سفید کفش پاشنه بلند بدون هیچ لباسی رو کاناپه نشسته بود که زنگ زدن درو باز کرد بعد از چند ثانیه دیدم لب تو لب با حمید اقا بقال سر کوچه اومد نشست رو کاناپه منو سادرو بگو فکر کردم فقط محسن میاد . شرو کرد به کردن اول جلو بعد عقب زدم جلو روز بعد دیدم عباس پسر همسایه بغلی تا همینجوری هر روز یک همسایه تا روزی که خواهرش اینا اومدن شب که شام خوردن من کردمش صبح دیدم باجناقم اومد عجب تیپی زده بود برای باجناقم . شروع کرد کوس خانمم خردن و اونم ساک میزد 69 بعد به چند حالت رنمو کرد یک حالت خیلی دوست داره جلو اینه بکنیش اخ چه حالی بهت میده رفتن جلو اینه سرپا صندلی رو گذاشت پاشو گذاشت رو صندلی اول از کوس میکرو که بعد چند دقیقه کیرشو گذاشت دم سوراخ کون زنم که با یک اشاره همشو بلعید تو خیلی از عقب دوست داره جلو اینه بده یک ربع همینجوری میزد که باجناقم رفت اونطرف بعد از چند دقیقه با وان حموم اومد داخلش یک مایع قرمز رنگ ریخت بعد فهمیدم اب زرشک و اب انار بوده که زنم توش نشسته که تنگ بشه بعد از بیست دقیقه اوردش بیرون سرشو گذاشت جیغش بلند شد منم خیلی با این صحنه حال کردم ابمو رو میز خالی کردم . منو بگو میرفتم سر کار خانم به اهل محل که هیچ به باجناق و پدرم داده . ترسیدم بچه به دنیا بیاد هر عضو بدنش شبیح یکی بشه . کفری شدم شب شد زنگ زد نمیای دنبالم گفتم نه خودت بیا که دوباره به باجناقم داده بود همون روز بعد فهمیدم خواهرش خونه مادرش بوده . خلاصه اومد خونه تو تاکسی هم برای راننده ساک زده بوده که مانتو تنش اب منی خشک شده داشت اعتراف کرد . اومد نشست کنارم . عشقم جیگرم میکرد . منم کفری شدم یکجوری سربسته بهش گفتم . فهمید ناراحتم گفت چی شده منم بهش گفتم همکارم خانومش خیانت کرده دوربین گذاشته تو خونه دیده خانومش صبح ها بعد رفتن با یکی دیگه بوده به من گفته که راه چاره بزارم براش اول ساکت شد گوشه های خونرو یواشکی دید میزد . من قبلش دوربین هارو جمع کرده بودم چیزی نگفت سر میز شام دوباره ازش سوال کردم گفتم چکار کنم چی بهش بگم که گفت اگه من بودم زنرو میکشتم چالش میکردم . جنده هرزه به درد جامعه نمیخوره منم تو جوابش گفتم اره اگه من بودم که سوال نمیکردم از کسی تجربه و کمک نمیخواستم . گفتم قراره فیلماشو بفرسته بزار لب تاپ بیارم به یک بهونه ای رفتم اونطرف بهش گفتم اون پوشه که اسم منو نوشته باز کن ببین چی فرستاده منم یواشکی کارد بزرگ اشپز خونرو برداشتم اومدم کنارش باز کرد تا خودشو دید ساکت شد چیزی نگفت منم گرفتمش گفتم جنده خانوم هرزه حالا باید سرتو ببرم داد و بی داد کردم شروع به گریه کردن قلت کردن افتاد دیدم از حال رفت از ترس بیهوش شد منم بردمش تو اتاق خواب اب به صورتش زدم دست خودمو زده بودم که ترسش بیشتر بشه به حال اومد منو دید خونی مالی به دست و پام افتاد کلی کتکش زدم که خودم خسته شدم افتادم یک گوشه به زور جلوی بغزمو گرفته بودم اخه بی شرف من به هزار امید ارزو صبح از خونه میرم بیرون شب با عشق علاقه میام چرا اخه چرا چیزی نمگفت لال شده بود منم تو خونه سفته داشتم ۸۰۰ میلیون تومان بهش گفتم یک راه داره ببخشم ترو سریع خوشحال شد گفت هرچی باشه قبوله . گفتم مهریه ت رو ببخشی و این سفته هارو امضا و اثر انگشت بزنی و توبه بکنی وگرنه با این فیلما هم بدون مهریه میمونی طلاقت نمیدم یک زن دیگه میگیرم تو خونه باید کلفتی بکنی و فیلماتو پخش میکنم تو فامیل ابروت بره مانان و بابات سکته میکنن داداش هات سرتو میبرن . گفت قبوله شب سفته هارو امضا کرد صبح رفتیم محضر مهریه اش رو بخشید واسه اعتبار و محکم کردن سفته هارو محضری کردم اومدیم خونه . اولین کاری که کردم گفتم میری تد اتاق هر اتفاقی هم افتاد بیرون نمیای زنگ زدم به خواهرش اومد خونمون . براش دوربین گذاشتم که نزاره گر باشه ببینه فیلم شوهرشو نشونش دادم که دیگه از این غلط ها نکنه کس کش مژده رو سه بار کردمش از کون و کوس گفته بود که تا حالا یه شوهرش از کون نداده . ابمو تا ته ریختم تو دهنش رفت اونا که جدا شدن منم هفته ای یک بار الی دو سه بار خواهرش مژده رو جلو چشم های خانمم میکنم اونم زجر میکشه . تازه با زن حمید بقال ریختم رو هم قرار امروز بیاد بکنمش و مامان عباس که کردمش فکر کنم حامله هم شده از من و خواهر کوچیک محسن ۱۶ سالشه ولی حرفه ای میده کس کش انگار ۵۰ ساله داده یاد گرفته فیلم خواهر محسن و مادر عباس نشونشون دادم که دفه بعد از این گوها نخورن . زن حمید بقال هم میکنم فیلمشم نشونش میدم . قراره برم سفته هامو بزارم اجرا یک چند سالی اب خنک بخوره خانمم که کونش پاره بشه بعد طلاقش میدم جنده هزار کیررو
  اینم مینویسم برای زن هایی که خیانت میکنن فکر میکنن ماه پشت ابر میمونه .
  نه جنده خانم ماه هیچ وقت پشت ابر نمیمونه یا شوهرت میفهمه که اگه نکشت بد برات تموم میشه . یا میدونه ولی ساده کسخول تشریف داره یا میدونه از ابروش میترسه ولی یک روز صبرشون لبریز میشه کار دستت میدن جنده خانم حواست جمع باشه . اگه کیر زیاد میخوای به خود شوهرت بگو نتونست بعد برو گوه خوری بکن
  اگه دوست داری جنده بشی و تنوع طلب هستی کدس مادر نطفه هرزه گوه خوردی ازدواج کردی امید یک مرد نا امید بکنی .
  داستان های بعدی هم مینویسم ببینم تو زندان کیر گیرش میاد یا خیار بادمجون میدن تو
  دوستتون دارم مردهای با غیرت
  اون هایی هم که غیرت ندارن صد در صد مامانش به صد و بیست یک نفر ۱۲۱ داده که به دنیا اومده یا مادرش به داداشش یا باباش داده خلاصه هرزه بی شرف نکن


  نوشته: k.k

 • 18

 • 39
 • نظرات:
  •   amirxprt
  • 3 هفته
   • 10

  • د اخه کصکش...اون فیلم 45دیقه ای که تور برازرز میبینی رو شاید توی یک هفته ضبط کردن...حالا دیدی گرفتی جقت رو زدی...نگو 45 دقه سکس داشتن میکردن


  •   .سامان.
  • 3 هفته
   • 18

  • وایییییییییی ریدم پس کلت، آخه چلمنگ؛ ۴۵ دقیقه؟؟؟ بتن تو کمرشه؟ تو هم مگه باهاشون رفتی حموم که فهمیدی تو حموم سکس کردن؟! نکنه یارو کون تو هم گذاشته؟ (dash)


  •   تنها-شب
  • 3 هفته
   • 19

  • دوستان عزیز وقتی از پای منقل و بساط پا میشید داستان
   ننویسید که همچین کستان هایی خلق نکنید


  •   romanc29
  • 3 هفته
   • 3

  • این همه کردی آدم میترسه مارو نکنی عموجانی ????


  •   شاه ایکس
  • 3 هفته
   • 29

  • اولا زنت نمیدونست تو خونه تاریکخونه دارید؟؟ممکنه زنی که میخواد مرد بیاره اول همه جا رو چک نکنه؟؟ دوما راه اطاق خوابتون از اطاق تاریکخونه خیلی دور بود که اونجا خوابیدی؟ مگه داخل خونتون مترو نداره؟؟ سوما تو از داخل تاریکخونه کس دادن زنتو به پسر همسایه تموشا کردی بعد دم از غیرت میزنی؟؟


   پی نوشت: همه اینا به کنار خانومت چطوری وان حموم رو اورد؟؟ خواهر هالکو گرفتی مگه؟؟ (biggrin)


  •   تنها-شب
  • 3 هفته
   • 7

  • تو شوهر خاله الکسیس نیستی؟؟


  •   Mmljvd
  • 3 هفته
   • 14

  • پس کی میری سر کار ،همش خو داری انتقام سخت از همسایه ها میگیری


  •   master.moon
  • 3 هفته
   • 12

  • عجب!
   یعنی زنت داره بهت خیانت میکنه و فانتزیت اینه این بلاهارو سرش بیاری ولی خایه نداری؟


   شایدم خواهرت بوده اشتباها گفتی زنم!!


   به هرحال یه دردی داره توت وول میزنه و مشخصه هیچ کاری هم نتونستی بکنی


   ائن داستان 121 نفر هم که گفتی احتمالا درسته چون بهش اعتقاد داری.. پس ببین چیکار کردی که داری پسشو میخوری


  •   amiiir_h
  • 3 هفته
   • 8

  • ی مشت چرت پرت سرهم کردی اومدی اسمشو گذاشتی داستان؟؟؟؟
   کیر اعضای شهوانی تو کون تو زنت خواهرزنت باجناقت و زن حمیدبقال و محسن همسایتون..واقعا حیف وقتی ک میذاری بیای این کسشرارو تفت بدی..اولش گفتی با دادن زنم حال کردم جق زدم بعد کلی کتکش زدی؟؟؟ببین دیگ خودت چ پخمه ای هستی ک زنت این جوری رفتع ب عالمو ادم داده..توام ب جای این ک بیای مسئله رو حل کنی صورت مسئله رو ریدی توش..تخم جن


  •   احسان با کون گنده
  • 3 هفته
   • 3

  • همه رو قبل از جق زدن نوشته (rolling) (rolling)


  •   Ado_Den_Haag
  • 3 هفته
   • 22

  • «وای چی میدیدم.» این جمله نابود نمیشود از داستانی به داستان دیگر منتقل میشود.


  •   TheBitchKing
  • 3 هفته
   • 15

  • داستانت فقط تو خط های 5 و 6 اش رگه هایی از حقیقت داره! اونجایی که خواب بودی و حس کردی صدا هایی میاد و فک کردی داری خواب میبینی. بقیش هم دنباله همون خوابت بوده احتمالا


  •   excavator
  • 3 هفته
   • 3

  • عجب


  •   outcast-1060
  • 3 هفته
   • 11

  • اونجا هم سکس کردن قبل اینکه بیاین بیرون .... ما بیایم بیرون منظورته؟ کی بیاد بیرون؟ بچه های شهوانی تا خونه تو هم رخنه کردن؟
   اینا رو من به عنوان طنز می خونم از این به بعد. یعنی لنز زوم ۴۰۰، تو فلان جای نویسنده گرامی.


  •   amirkhan6262
  • 3 هفته
   • 13

  • داداش تو که همه رو کردی
   فقط اون راننده تاکسی که براش ساک زده بود تونسته از دستت فرار
   نزار از دستت در بره
   اون گناه داره خواهر و مادر و زنش رو نکن
   بده خودش برات ساک بزنه
   ?????????


  •   Bokon205
  • 3 هفته
   • 5

  • واقعا جز ده کصشعر قرن اخیر بود


  •   L(G)BT_LIFE
  • 3 هفته
   • 6

  • نشونه‌های اخر زمان همیناس
   هیچی سر جاش نی طرف زن گرفته به خیالش (dash)


  •   saeed7989
  • 3 هفته
   • 9

  • اقا زنت جندس نمیتونی مچشو بگیری ارزوهاتو نده سینه ما بخونیم عجب داستانی شده.


  •   ali80xx
  • 3 هفته
   • 7

  • وای ی تیکش گفتی بچه به دنیا بیاد هر عضوش شبیه یکی بشه مردم از خنده
   ماشالا زنتم که جنده بود خودتم که تو برازرز کار میکنی که هی داری انتقام میگیری
   غلطاتم که وحشتناک بود
   بغز!!شبیح!!


  •   MeAl14
  • 3 هفته
   • 1

  • ایول دمت گرم ... یه داستان حسابی


  •   Tomas39
  • 3 هفته
   • 8

  • عجب ذهن مریضی داری که تونستی این کسشرو بسازی.
   دمت گرم.واقعا کسکشی


  •   کسباز1
  • 3 هفته
   • 4

  • کار ب اصل داستان ندارم ، نویسند ک کلا کونیه. ولی قابل توجه بعضی از دوستان ک نوشتن ۴۵ دقیقه مگه تیر آهنه وفلان ، من خودم هر بار سکسم بدون کوچکترین دارو و یا مواد یکساعت و بیست دقیقه حداقل طود میکشه


  •   zodiakxxx
  • 3 هفته
   • 10

  • باغیرت 45 دقیقه نشستی کس دادن زنتو تماشا کردی بعدش رفتن حموم اونم نظاره گر شدی
   اومدی دم از غیرت میزنی خوش غیرت
   اوبی ترسیدی از سوراخ تاریکت بیایی بیرون کوینت بزارن خوش غیرت


  •   otayz
  • 3 هفته
   • 3

  • آقا مگه داریم آدمهایی با همچین ذهن و منطق؟ من فکر میکنم این داستانها رو خود سایت یه شبه مینویسه و میذاره


  •   Yasinkrj21
  • 3 هفته
   • 2

  • عجب کسشری نوشتی خداوکیلی عن تو عن ترین داستانی بود ک خوندم


  •   mmd_squ
  • 3 هفته
   • 2

  • د اخه زن جنده تو ک میگی ابتو ریختی روی میز بی غیرت بعد میگی بی غیرتا ننشون جندست خب زن کصده کیرم توی مغزه جغیه پریودت کونده مشهدی


  •   Avvaaa
  • 3 هفته
   • 11

  • چطوری با غیرت...(biggrin) .فقط همینمون مونده یه جاکش مارو نصیحت کنه (dash) (dash) .عن طلای تقدیم داستانت و کیر طلایی تو کل خاندانت.


  •   Lucky.man
  • 3 هفته
   • 9

  • تو که حالت خرابه شکی درش نیست. ولی تعجبم از ادمین. یعنی کس و شعرها را میخونه و آپ میکنه؟


   اسم جالبی داری. کِ کِ به اصفهانی میدونی میشه چی؟


  •   Meisam65
  • 3 هفته
   • 6

  • تو دنیا رو سرت خراب میشه میری دوربین کار میزاری؟حرومی ببخشید از بکار بردن این کلمه ولی بازم میگم حرومی از دروازه قزوینم اینقدر چیز رد نمیشه که از کس زن تو رد شده.یعنی اول متاسفم برای خودم که اینو نصف نیمه خوندم.متاسفم‌برای ادمین که هر مزخرفیو اینجا تایید میکنه


  •   Nasr7070
  • 3 هفته
   • 2

  • از زندون دراومد خبرمون کن ما هم بکنیمش خودتم بهتره داستان جنایی بنویسی کاراگاه


  •   nczok
  • 3 هفته
   • 5

  • ۱)یه مشت کس شعر زشت
   ۲)کسشعر بودن مهم نیست زشتیش مهمه
   ۳)متن از افکار یه جقی نشأت گرفته
   ۴)جقی بودن تو این سایت اشکال نداره جقی زیر سن تکلیف اشکال داره
   ۵) این بابا بچه ساله و باید به خاطر کوتاهی پدرش در تربیت این بچه باید تمام بچه های سایت یه در کونی به باباش بزنن
   و ۶و ۷ و۸و...
   فقط یه جمله کوتاه به بچه،اوسگول الان خانم‌ها کرم موبر استفاده نمیکنن
   کرم مو برررر -رم ۶۴ گیگ ... اوسگول بچه


  •   Roya_ye_Behnam
  • 3 هفته
   • 3

  • مسخره احمق


  •   Gozaran
  • 3 هفته
   • 7

  • خوب دوست عزیز
   جنده بودن زنت رو باور کردم
   اما دوربین با حافظه ۶۴ گیگ برای یک هفته رم کم میاره اگر بخوای با کیفیت ۷۲۰ هم ذخیره کنی حدوود ۱۰۰ گیگ جا میخواهد که همون مموری ۱۲۸ خوبه
   حالا اینها به کنار
   خواهرش و چجور کردی
   چجور شد که یکدفعه تو فاک من شدی
   جریان زندان چیه
   احتمالا زنت به یک قاضی هم میداده و بعد از این داستان با قاضی رو هم میریزه و میندازنت زندان و الان زنت قسمت همسایه ها شده و کدو و خیار و بادمجان قسمت تو


  •   Gozaran
  • 3 هفته
   • 7

  • دوستان داستان جالبه ی هست میشه در موردش یک تاپیک زد
   جالبه
   غیرت از نگاه نویسنه بسیار جالبه
   در حقیقت این نوع غیرت فرق چندانی ندارد، با بی غیرتها و ... هایی که عاشق ضربدری و ... هستند .
   فقط اون نوع نگاه خشونتش کمتره
   ایشون اعتقاد داره اگر کسی با زنت سکس کرد باید با زنش سکس کنی و اسم این رو میزاره غیرت ، زنش رو هم میزنه در به داغون میکنه.
   اما به غیرت های داستان ها مثل آدم میان و با مهربونی زن های همدیگه را میکنند.
   پس غیرت اینجا فقط ضعف در بیان خواسته ها هست.
   البته این طعریف غیرت برای نویسنده داستان و .... اش مناسب است.


  •   Parsa_jamshidieng
  • 3 هفته
   • 3

  • خب ببین اگه زنت خائن باشه هیچوقت نمیاد تو خونه خودش اینکار و بکنه یه تاپیک علمی درباره فانتزیت نوشتم بخون بعد داستان بساز


  •   Mamadqazvini20
  • 3 هفته
   • 3

  • کصشر محض بود از عقده ولی بعضی حرفاش تو حالت کلی درسته (angel) (erection)


  •   Sugar-momi31guilan
  • 3 هفته
   • 2

  • منها از ؛ چند جمله اخر داستانت ؛ که موافق هستم ؛
   بقیه ش ؛ حاصل چند سال ؛ کسشر ؛ حرفهای شنیده شده ؛ و مشخصه ؛ اخراش ؛ جقتوو زدی ؛ ادامه بده ؛ بد نبود ؛ (ok)


  •   Sugar-momi31guilan
  • 3 هفته
   • 2

  • اگر ؛ یک درصد ؛ بخشیش ؛ حقیقی هست ؛ خصوصی بده ؛ پایه هستم ؛ دستتنها ؛ نمیشه ؛؛؛


  •   66Firoozeh22
  • 3 هفته
   • 4

  • عجب، این همه چرت وپرت یکجا ندیده بودم??


  •   کون.کن.قهار
  • 3 هفته
   • 2

  • تخیلی بود ولی جالب بود


  •   memikham
  • 3 هفته
   • 3

  • مجبوری کسشعر بنویسی، اینهمه دری وری بهت بگن!!؟؟
   کسخل


  •   موری.جون
  • 3 هفته
   • 6

  • بابا تو که از زنتم لاشی تری و عین همون مردا که زنتو کردنی خواهر مادر و زن اونا چه گناهی داشتن که ازماجرا بی خبرم بودن تو از زنتم حروم زاده تری و عقده ایی نه غیرتی


  •   sexybala
  • 3 هفته
   • 5

  • نظر شما چیه؟کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   @آروین
  • 3 هفته
   • 2

  • اونوقت تو غیرت داشتی میخام بدونم؟
   ببین از اینکه داستان نوشتی دستت درد نکنه چون همش تخیلات محض بود نه واقعیت ولی اخرشو ریدی چون بقول خودت هرکاری که زنت کرده بود را توهم انجام دادی پس دم از غیرت و شرف نزن چون برای دهنت خیلی بزرگه این کلمات


  •   salitahna
  • 3 هفته
   • 2

  • خیانت بده ولی دیه توم گوه نخور ههههه


  •   Saeed_ni2000
  • 3 هفته
   • 6

  • خاک تو سر بی غیرتت، چی از این بهتر، یه صندلی بذار جلو خونه و بلیط بفروش و در ضمن ازش عکاسی کن بده بازار ، منبع درامد فوق العاده ای میشه برات.
   زنتو زیر یکی دیدی بعد بع فکر دوربین بودی، کز کش


  •   Jigar2020
  • 3 هفته
   • 4

  • گاملا مشخصه داستان رو از روی حرص و عصبانیت نوشتی به این معنا که احتمالا خیانت دیدی ولی چون نتونستی ثابت کنی و کاری از دستت بر نیومده تو ذهنت پریدی به این و اون
   و برای خودت داستان ساختی


   فکر کنم فقط قسمت اول که دادن زنت بود حقیقت داشته اما جریان دوربین و انتقامت و سفته ها زائده خیالات خودته


  •   jaber226
  • 3 هفته
   • 2

  • خب الان این زنتو که طلاق دادی کجاست پیداش کن بیار اینجا دیگه جنده فول تاکتیک رو از ذست دادی حداقل 15 نفر از مردان فوق حشری شهوانی رو میدادی دستش مشغول میشد 15 نفرو خالی میکرد حیف شده جنده نابیزاز دستمون رفته


  •   Newah007
  • 3 هفته
   • 5

  • دوست عزیز....


   اگه تو غیرت داشتی که ۴۵ مین سرپا وا نمی ستادی کس دادن خانم محترمتون رو نگاه کنی.... (biggrin)


   این داستان واقعا زاییده ی یه مغز معیوب و جغ زده است....


   موفق باشی جغول پغول ..... (cool)


  •   arsh2452
  • 3 هفته
   • 8

  • غلط املایی بیداد میکرد . من بیغیرتی رو دیس میدم . اون چاقو رو باید میکردی تو شکمش و به قول خودت 121 بار میچرخوندی و میکشیدی بیرون ! کل شاهرگهاش رو هم برای اطمینان خاطر میبریدی!
   حالا هم اون چاقو رو بذار زمین یوقت دستتو نبره !! (biggrin)


  •   Daniani
  • 3 هفته
   • 8

  • اینکه زنت خیانت کرد یا هر چیز دیگه ای طلاقش بده بره
   و زندگیتو ادامه بده این منطقی ترین راه
   کاراییم که برای مچ گیری کردی از نظر قانونی برای اثبات عمل اون خانوم منطقیه
   ولی ماهیت داستان ادم ترسو و اجتماع گریزیو معرفی میکنه که نشانهای سادیسم توش موج میزنه بهتره به روانشناس مراجعه کنی, دیگر آزاری و آسیبهایی که با مثلا انتقامی که تو داستانت گرفتی از خیانت همسرت بدتره و بهش غیرت نمیگن


  •   saeedno15
  • 3 هفته
   • 7

  • داخل خونه توی تاریک خونه بودی زنت نمیدونست و با پسر همسایه سکس کرد؟توام از لای در نگاه کردی و هیچی نگفتی؟
   طرف دوست دخترشو با پسر میبینه شلوار طرفو در میاره بعد تو گذاشتی زنتو بکنن خودتم هیچکاری نکردی؟ چطوری کمپوت غیرت؟؟
   تازه اومدی موعضه هم میکنی. (dash) (dash) (dash) (dash)


  •   dsa321
  • 3 هفته
   • 2

  • اوله کول باش


  •   Nikolfidas
  • 3 هفته
   • 2

  • کس مغز تو اون انتر بازیگر پورن هاب بودی با مخ گچی همه را به داستان رسوندی


  •   nasrin1980nn
  • 3 هفته
   • 2

  • همه دروغهات قبول. ولی 45 دقیقه نگاهشون کردی و نفهمیدن؟


  •   arash.abi
  • 3 هفته
   • 3

  • چه #انتقام سخت ای از محلتون گرفتی
   یکم فکر کن ببین تو بچگی میگفتن تو منو کردی منم توروبکنم، خیلی رو خالی بندیت تاثیر گذاشته
   ..
   هنوز کامنتارو نخوندم، واقعن کسی اینارو باور میکنه؟؟


  •   atamahd
  • 3 هفته
   • 1

  • بکن کی بودی تو؟؟؟؟؟ (dash)


  •   Caboos1
  • 3 هفته
   • 5

  • خوار تخیلو گاییدی بشر
   فقط یه چیزه داستانت درسته
   انتظارشو داری کونکش سفته رو گرفتی گذاشتی رو طاقچه اونم برادراش مجبورت میکنن خودت امضا کنی زودتر ببر پس بده
   بقیه ی زدم و کردم و گاییدم کسشره


  •   Shahab__sang
  • 3 هفته
   • 2

  • بروبروجمعش کن بابا کلی لذت بردی کوس کون زنت رویکی کردن حال کردی.حالااومدی فازغیرت گرفتی توخودت کونی زنت ازتوکونی تر


  •   Hooman.esf.59
  • 3 هفته
   • 2

  • چند خط بیشتر نخوندم، خیلی مضحک و چرت بود
   بعید میدونم اصلا زن داشته باشی
   ولی امیدوارم یه جنده ای رو بهت بندازن که نتونی سکس هاش به در و همسایه را بشماری چه برسه ازشون فیلم بگیری
   جقوله چندش


  •   Mrsh8002
  • 3 هفته
   • 3

  • درکل کیرم دهنت با این داستان نوشتنت
   اخه کیرگوزخان زنت اگه جنده عالمم باشه نمتونه به اینهمه آدم تو یروز بده


  •   Mr.Holmes
  • 3 هفته
   • 4

  • "شبیح" نه، "شبیه"!
   "بغز" نه، "بغض"!
   "قلت" نه، "غلط"!
   "نزاره گر" نه، "نظاره گر"!


   ایکاش زنت به شوهر مدیر مدرسه ابتدایی سر کوچه تون هم میداد بلکه تو از زن اون به هوای کردن یکم املا یاد میگرفتی!


  •   bojnord
  • 3 هفته
   • 1

  • تخیلاتتو با انرژی اتمی گاییدم


  •   mrroshak
  • 3 هفته
   • 1

  • چرتتتتتتت


  •   _یوگی_
  • 3 هفته
   • 3

  • دیوانه روانی محسن داشت زنتو میکرد ۴۵ دقیقه ازلای در نگاه کردی جق زدی؟ خاکتوسر باغیرتت دیوث، بعدش برد حموم کردش تو هم منتظر بودی بری پشت محسنو لیف بکشی موسکش؟ فحشی نیستم ولی مجبورم کردی بشاشم بهت


  •   Si.peyman.zoj
  • 3 هفته
   • 2

  • جنایی ؟سکسی Red Room?
   انتقام جویانه ؟تخیلی؟کلاً وات دِ فاز


  •   Abbasbash
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • آخه کیررررم تو تخیلاتت
   آدرس محلتونو بده اینجوری که تو تعریف کردی همه میدن


  •   toolejen
  • 2 هفته،6 روز
   • 1

  • اسم داستانت رو بزار نخودی و همسایه هاش


  •   ma30top
  • 2 هفته،6 روز
   • 1

  • فکر کنم زیاد فیلم میبینی کونی خان جقی


   اخه کدوم کسکشی حاضر میشه ببینه زنش زیر یکی دیگست صداش درنیاد چیزی نگه بشینه تماشاکنه


   از این به بعد به بقال سر کوچتون بگو موقع کردن از لوبریکانت استفاده کنه توف نزنه بعدشم یادش باشه دیگه شیره قند نریزه تو کونت که هی بخوایی کون بدی بیایی اینجا اراجیف ببافی


  •   زندگی+فانتزی
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • ناموسا فقط بگو باجناقت چطور رفت وان حموم رو آورد وسط خونه و جلوی آینه ......


   متن زیر عین داستانه ک کُپی کردم
   خیلی از عقب دوست داره جلو اینه بده یک ربع همینجوری میزد که باجناقم رفت اونطرف بعد از چند دقیقه با وان حموم اومد داخلش یک مایع قرمز رنگ ریخت بعد فهمیدم اب زرشک و اب انار بوده که زنم توش نشسته که تنگ بشه........


   احتمالا ب اون لگن قرمزا ک یه زمانی تو همه‌ی حموما بود ب اونا نمیگی وان؟؟؟ (dash) (dash)


  •   Plasmid
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • سرجمع یازده تا کلمه بیشتر نخوندم
   و تصمیم گرفتم بیام و برینم ب داستانت دوست عزیز
   موفق باشی


  •   1352sina
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • اهل فحش دادن نیستم .دیسلاک دادم چون فقط چرت و پرت گفخی ولی هر کسی که فحش بهت داده سه برابر باشه برات


  •   Sepehr_2000
  • 2 هفته،6 روز
   • 1

  • تو اگه انقد بکن بودی که چرا زن خودتو نمیکردی
   با فیلمای زنت آبت میومد بعد میای راجع به غیرت سخنرانی میکنی؟ کسکش 45 دقیقه به قول خودت سکس زنده دیدی ازش


  •   Sepehr_2000
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • یه سخنی هست که میگه:
   تو اگه کیر داشتی که ننت برات زن حامله نمیگرفت


  •   anten_hamid
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • داستان خیلی هیجان انگیز و باحالی بود???


  •   Tezab2
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • ریدم تو ذهنت همه زنتو کردن تو هم زن همه رو کردی بابا بکن تو جانی کچله اداتو در میاره


  •   Vashkin
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • رفت وان حمومو آورد منو منفجر کرد.
   نمیشد زنتو ببر تو حموم و توی وان آب انار و زرشک بشینه؟
   حتماً باید وانو میاورد تا تو ببینی!


  •   Tezab2
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • ریدم تو ذهنت همه زنتو کردن تو هم زن همه رو کردی بابا بکن تو جانی کچله اداتو در میاره


  •   Bestbest9090
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • کیرم تو تخیلاتت


  •   amiin0014
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • این قسمت : وقتی ی جقی چت میکنه?


  •   حاج.دولدار
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • كتاب بنويس تو
   نويسنده تخيلي كيري خوبي ميشي


  •   بیکسوکارحشری
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • به اونایی که از طول کشیدن ۴۵ دقیقه کردن تعجب کردن عرض کنم که بنده یک ساعت هم طول کشیده که کردم. یا تریاک یا شیره یا قرص مصرف کردم. چیز تعجب برانگیزی نیست. اگه میخوای ایراد بگیری از چیزای دیگه ش ایراد بگیر. الکی کسشر نگید


  •   Abbas97
  • 2 هفته،4 روز
   • 0

  • معلومه ازون مردای شیرین عقلی.. خداییش دلم برات سوخت


  •   Phoniix
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • کس مغز کونی آخه کی رو دیدی زنش بهش خیانت کنه باز هم باهاش سکس کنه کسخول میخوای چاخان کنی ملت رو سرکار نذار بچه کونی ۱۲۱ بابا دار


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو