زنم کونی بود

  سلام دوستان باادب


  این داستان صرفا جهت عبرت آموزیه و کاملا واقعی


  اسمم حسینه ساکن قم و اکنون گرگان(دلیلشو میگم)


  ازدواج منو راحله کاملا بصورت سنتی صورت گرفت. بطوری که حتی وقتی بابام و خواهرم اومدن پیشم و گفتن هفته دیگه دوشنبه روز عقدت با دختر داییت هست من از تعجب شاخم از جاش کنده شد.
  چون واقعا حسی بهش نداشتم هر چند اون از زیبایی چیزی کم نداشت یه دختر ریزه میزه با بدن سفید استخون بندی مناسب و کون قلمبه مثل مامانش.
  خلاصه زدو ما عقد هم شدیم و مشکلات ما از همون شب اول سر اینکه شب کجا بمونیم شروع شدو......بقیه ماجرا


  در دوران عقد چون خانواده های جفتمون به دستمال خونی شب زفاف اعتقاد ویژه ای داشتن سکس ما اغلب بصورت ساک و لاپایی و این آخریا هم تونسته بودم کونش رو افتتاح کنم
  اینم بگم که ماعاشق داستان سکسی و علی الخصوص داستان های ضربدری و خیانت بودیم و توی سکس برا هم میخوندیم.
  تقریبا هرشب یا من خونه اونا بودم یا اون خونه ی ما و من اکثر شب ها اونو از کون میکردم حتی یادمه گاهی سکس ما از 12شب شروع میشد و تا هوا روشنی ادامه داشت.
  یادمه اوایل خیلی بزور باید اینکارو میکردم ولی بعد گذشت دو سه ماه بهم میگفت پاشو دستاتو ستون کن و محکم و مردونه تو کونم فشار بده منه کسخولم فک میکردم که داره حال میده مثلا بهم.


  روزها گذشت و بدلایلی عقد ما هم طولانی شد و کارخونه دایمم ور شکست شد و عروسی ما به تعویق افتاد...
  منو راحله که ازین اتفاق ناخشنود بودیم یه شب تصمیم گرفتیم که جلوش رو هم افتتاح کنیم و بالاخره اون فکری که از دوره نوجوانی روش خیلی تمرکز داشتم یعنی کردن کسرو میخاستم تجربه کنم.اینم بگم که تا قبلش من دوس دختر زیاد داشتم و موقعیت کردن جنده هم برام زیاد پیش اومده بود و کلی زن شوهر دار هم بهم پا میدادن ولی من اینکارو نمیکردم حالا یا از بی عرضگیم بود یا ترس یا اینکه مردانگی بماند. بخدا تعریف کردن از خود گوه خوریه ولی یجورایی خاطر خواه زیاد داشتم.
  بگذریم ...
  تصور من این بود که وقتی کیرتو بکنی تو کس باکره مث تو فیلما همچی روت خون میپاشه که غرق میشی یجورایی?
  چون اون زمانا گوشی موشی نبود که چهارتا فیلم سوپر پرده زنی نگا کنیم بلد بشیم
  بخاطر همینم با احتیاط سر کیرمو گذاشتم رو کس راحله و اروم فشار دادم دیدم اصن نمیخاد بره بزور فشار نصفشو کردم و اونم دستشو انداخته بود و ملافه رو چنگ میزد بزور نصف دیگه رو هم فشار دادم تو و از شدت داغی و تنگی منی که اینقد کمرم سفت بود با دوتا عقب جلو کردن آبم اومد که ریختم روشکمش اونم دوید تو دستشویی و وقتی که برگشت گفت کلی خون ازم رفته منم باور کردم.
  گذشت و ما عروسی کردیم و دستمال خونی رو هم پیچوندیمو اومدیم سر خونه زندگی خودمون ولی هنوز با هم مشکلات فراوان داشتیم
  دیگ کم کم رفت و آمدای دوستای متاهل مون هم به خونه ما شروع شد و بین همه زوجا که اکثرا مردای چشم چرون هم مث خودم داشتن ،دوست همسرم فائزه و شوهرش جلال با ما خیلی مچ شده بودن و تقریبا هفته ای دو سه شب همو به بهانه های مختلف میدیدیم و توی هر رابطه من نگاههای سنگین جلال رو رو راحله حس میکردم با اینکه خودمو خیلی غیرتی میدونستم ولی وقتی میدیدم زنم نگاهای اونو پاسخ میده تقریبا آچمز شده بودم تا اینکه گفتم بزار یک حرکتی بزنم تا ببینم بین این دو نفر رابطه ای هست یا فقط به نگاه ختم میشه.
  خودمو در موقعیت یک سفر کاری قرار دادم و راحله رو هم رسوندم خونه مادرش و اومدم خونه و شب اول رو با هزار تا فکر جور واجور سپری کردم اینکه واقعا من اشتباه کردم یا اینکه واقعا اتفاقاتی در حال انجام هست و من بی خبرم؟
  صبح با صدای تلفن زنم از خواب بیدار شدم اون همیشه هر جا میخواست بره ازم اجازه میگرفت بهم گفت داره میره خونه کمی کار داره
  نیم ساعت فاصله خونه مادرزنم با ما بود من سعی کردم همه چیزو بحالت اول در بیارم و خودمم پنهون بشم یجایی بالای حموم که جلوش پرده کشیده شده بود وتوی اتاق خواب بود
  یکساعت گذشت که دیدم کلید انداخت و اومد تو داشت با تلفن حرف میزد
  میگفت بخدا رفته نیست تا یک هفته تو بیا نهار با من و چنتا جمله ی دیگ..
  وقتی این صحبتارو شنیدم دوس داشتم بپرم پایین و گلوشو جر بدم ولی گفتم بزار صبر کنم تا بتونم مدرک داشته باشم
  بعد از گذشت دو ساعت زنگ خونمون زده شد و کسی اومد تو که من اصلا باور نمیکردم صمیمی ترین دوستم کسی حتی کوچکترین شکی تو خیالتمم بهش نداشتم اصغر آرایشگر محلمون بود و یجورایی رفیق فاب هم بودیم من حتی زنش رو توی خیابون نمیشناختم و همیشه وقتی با خانومش هم کلام میشدیم سرم پایین بود حالا چی شده بود خدایا وقتی پرده رو کمی زدم کنار دیدم اصغر و راحله لب تو لب شدن و حتی راحله وقت نکرده بود اون روپوشی که موقع ظرف شستن تنش میکردو در بیاره
  کم کم ولو شدن روی مبل سه نفره و مشغول کندن لباسای هم شدن و لحظه ای از هم جدا نبودن تا اینکه نوبت رسید به شرت اصغر وقتی درش آورد تازه فهمیدم که چرا یه شب وقتی میخواستم بکنمش یهویی دیدم کیرم توی کس راحله گشاد شده یا وقت کون دادن هر مدلی که میخوام برام اجرا میکنه
  بعداز اینکه خوب همو مالوندن راحله نشست روبروی مبل و کیر اصغر رو شروع کرد به ساک زدن و نفس نفس زنان فقط کیرش تعریف میکرد یه مقدار که گذشت اصغر راحله رو گذاشت روی مبل و کیرشو بافشار کرد توی کسش اونم سرشو به مبل فشار داده بودو حال میکرد
  دوباره برش گردوند پاهاشو گذاشت سرشونش و دوباره مشغول شد راحله هم چنان دادو هواری میکرد که تابحال ازش ندیده بودم در همون حال دیدم اصغر نشست روی مبل و راحله هم نشست روی کیرش یه نیم ساعتی باهاش لاس میزدو همو بوس میکردنو براش بالا پایین میکرد منم چون فاصله ام نسبتا دور بود فقط صداهای بلند رو متوجه میشدم و وقتی تو همدیگه بودن نمیفهمیدم چه حرفایی بینشون رد و بدل میشه
  بعد اون پوزیشن دیدم جفتشون بلند شدن و راحله بعد کلی ناز و عشوه خم شد رو دسته مبل و اصغر هم از دیدم خارج شد که باز دوباره درحالی که دستشو بالا پایین میکردروی کیرش که چرب کرده بود توی آشپزخونه به دیدم برگشت و رفت سراغ راحله که قمبل کرده بود و کونشو در اختیار گذاشته بوداصغر اومد پشت راحله
  حالا من فقط اصغر رو از پشت میدیدم و گاهی هم لنبرای کون راحله که ناگهان صدای داد راحله به گوش رسید و دیدم چطور اصغر اونو میمالوند و روش خم شده بود بنظرم یهویی تا تهش کرده بود توی کونش یه چند دقیقه بدون حرکت بودن و اصغر مدام توی گوشش یه چیزایی میگفت و کم کم دیدم کمرش داره تکون میخوره و بعد گذشت یه مدت این حرکتا کاملا سریع و محکم شده بود طوری که صدای تلمبه های اصغر و گوزهای راحله به گوشم میرسید
  بعد گذشت چهار پنج دقیقه ازون تلمبه های وحشیانه تو کون زنم دیدم اصغر خودشو محکم به زنم فشار دادو کاملا روش ولو شدکمی بعد هم دستمال کاغذی رو از روی میز برداشت و کیرشو از کون راحله کشید بیرون و دستمال رو گذاشت دم سوراخش و راحله هم دستمال هارو با دستش نگه داشت و پرید سمت دسشویی اصغر هم برای خودش دسمال برداشته بود و کیرشو پاک میکرد تا راحله از دسشویی برگشت اصغر کاملا لباسشو پوشید و بعدراحله رفت دسشویی بعد برگشت هم هرچی اصرار کرد راحله که نهارو بمونه قبول نکرد و رفت.....
  منم کاملا مات و مبهوت اون بالا صحنه گاییده شدن زنم و دیدم و حتی یادم رفته بود که باید فیلمبرداری میکردم
  بعد رفتن زنم از خونه مث دیوونه ها شده بودم از طرفی زنمو دوس داشتم و از طرفی خیانتشو دیده بودم و اینکه اگه آبروریزی کنم اول آبروی خودم میره و بابام سکته میکنه و .....هزار فکر دیگ
  بنابراین تصمیم گرفتم شهری که توش سکونت دارمو بدلیل کارعوض کنم و خونه ای گرفتم که توش و بیرونش دوربین گذاشتم و هر لحظه با گوشیم میبینم
  و دارم چک میکنم که با کس دیگ ای ارتباط برقرار نکنه
  حالا دائما توی فکرم که آیا شبی که پرده شو زدم بهم راست گفته؟
  آیا با کس دیگ هم رابطه داشته؟


  من که ازش متنفرشدم ولی از اینکه آبرو ریزی بشه هم میترسم هم بدم میاد لطفا شما راهکار بدین زندگی برام سخت شده
  آخه چرا من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  نوشته: حسین

 • 20

 • 36
 • نظرات:
  •   VIDCO
  • 8 ماه
   • 5

  • سلام خارکصده ی با مرام


   حسین ساکن قم و اکنون گرگان ، کیرم دهنت


  •   mrsx1100
  • 8 ماه
   • 2

  • بچه های محل همه روت زوم بودن بدبخت که خاطرخواه زیاد داشتی باسن فروش اوبنا زاده، بخدا تعریف کردن گوه خوریه ولی تو با این تعریفات حداقل نصف فاضلاب ورامین رو تنهایی خوردی،زود فرار کنم تا دوباره گشنت نشده بچسبی در کون من ، چاقال تلفنی


  •   Ares.1
  • 8 ماه
   • 9

  • راهکار رو اینجا بهت نمیدن
   تهش یکی میاد نمک میریزه که کسش رو قفل کن یا رمز بذار روش
   راهکار رو پیش مشاور خانواده هم خواه چون اونم ب بکن های زنت اضافه میشه
   مدرکی هم از خیانتش نداری ک بخوای باهاش راحت طلاق بگیری
   ب نظرم تنها راه جدا شدن توافقیه
   بهش بگو میدونم چکار میکنی و چکارا کردی و مدرک هم دارم اما چون فامیلیم آبروت رو نمیبرم
   همین


  •   Neshane21
  • 8 ماه
   • 2

  • اصلا معلوم نیست از ترست بهمون گفتی باادب!


  •   bokon_18cm
  • 8 ماه
   • 0

  • سه ساعت به عنوان داستانت دارم میخندم خارکسده کیرم رگ به رگ شد


  •   haamed khan
  • 8 ماه
   • 0

  • عزیز وقتی پرده کسی رو بزنی همون لحظه
   خون میاد... یعنی میخوای بگی نمیدونستی
   داستانت قابل باور نیست و سعی کن تو داستان های بعدی
   باور پذیر باشه و سکسی تر


  •   konjerdeh
  • 8 ماه
   • 4

  • یعنی گرگان دیگه آرایشگر نداره بیاد کون مبارک خانمت بذاره؟؟؟ این زن و طلاق بده یا وسایلای اضافی خونه رو که تو انباری جانمیشه بذارتو کونش که مسدود بشه و آریشگرا نتونن کونش بذارن، هرچندکه امیدوارم کسشعر گفته باشی وگرنه این زن رو باید ساعت 9شب بذاری دم در شهرداری برش داره


  •   kokarostam
  • 8 ماه
   • 18

  • دیوث


   گفتی اون زمان گوشی موشی نبود. بعدش چطوری شد که یادت رفت فیلم بگیری؟ با سوراخ کونت میخواستی فیلمبرداری کن، شاشیدم به حافظه کیریت. کون‌مشگ فکر میکنی الان میتونی فبلم پرده زنی توی نت پیدا کنی؟ شاشیدم روی پرده‌ی دیافراگت. دیوث خان با هزارتا دختر و زن شوهردار دوست بودی؟ چه غلطی میکردی باهاشون؟ سبزی براشون پاک میکردی؟ چلمنگ خان، هیچ وسیله ارتباطی نبوده پس تو چطوری در مورد ضربدری اطلاعات داشتی؟ از روی چی برای هم شبها میخوندید؟ آسمون به زمین بیاد، پسر جقی هستید.


   ها کـُکا


  •   teen...wolf
  • 8 ماه
   • 7

  • باید اسم داستانو میذاشتی زنم گوزو بود...


  •   mehdisaadi
  • 8 ماه
   • 0

  • بی غیرت کوسکش


  •   kiredivoone
  • 8 ماه
   • 1

  • جلال چی شد دیوص؟


  •   mohammadreza431
  • 8 ماه
   • 2

  • اخ جقي اولش دوربين نبود بعد يادت رفت فيلمبرداري بكني كم جق بزن


  •   ماینر
  • 8 ماه
   • 7

  • اون نکته ای ک کوکا رستم گفت رو من میخاستم بگم ک ایشون زحمت کشید.بقول اون یکی دوستمونم راهکار میخوای برومشاوره اینجا یه مشت کصنمک ریخته ک بشدت ذوق میکنن با کصنمک بودنشون.واگه مطمن باشن یه داستان واقعی هست هرچقدرم تلخ وغم انگیزباشه باز باتمسخر جواب میدن اینکهدیگه مشخصه داستانت چرت ودروغه!ولی فرض رو براین میگیریم داستانت واقعیه .شما باید همچین زنی رو طلاق بدی باکمال خونسردی مطمن باش پدرتم سکته نمیکنه یه مدت غصه میخوره بعد با یه ازدواج خوب همچی یادش میره.فقط باکمال خونسردی پیش برو وتامیتونی پولهایی ک خرجش کردی وریختی ب حسابش وطلاها وکادوهای گرون قیمتی ک براش خریدی رو به بهانه خرید ماشین مدل بالاتر ازش بگیری بعد مدرک محکم هم ازش بدست بیاری وبعد سیکشوبزنی.همچین زنای اشغالی ک فکرمیکنن زرنگن رو باید ب همین روش مالید درشون.فقط حواست باشه بخاطر چنین کثافتی دست ب قتل نزنی ودرگیر زندان ودیه ورضایت گرفتن نشی.درضمن اگه ناراحت بودی ازاین موضوع وسط حرفات ایموجی خنده نمیزاشتی.اگه داستان دروغه واقعا خاک برسرت ک فکرمیکنی باداستان سرایی دروغ مردم رو گیراوردی!


  •   ARAD_SM
  • 8 ماه
   • 1

  • راهکارنگاییدم کسخل اوبی بدبخت


  •   Aminkoon68
  • 8 ماه
   • 0

  • من از گرگانم بده زنتو ما هم بکنیم کس و کونشو جلوت


  •   jessybadkon
  • 8 ماه
   • 0

  • کیرم دهن اصغر آرایشگر کسکش که زنه تویه کیری مقام رو تور زده خواهرکصده


  •   ARYA52
  • 8 ماه
   • 6

  • اقای گوساله
   از اونجائی که اول داستان گفتی وقتی بهت گفتند باید با دختر داییت ازدواج کنی شاخت کنده شد معلومه گوساله هستی.
   هیچ حسی بهش نداشتی ولی از اول به فکر کونش بودی که قلمبه است؟
   یعنی شاشیدن تو مغزت، دیدی زنت به اصغر و اکبر و کل محل کس و کون میده فقط برات مهمه که پرده داشته یا نه؟
   حیف گوساله که به تو گفتم.


  •   زبنمت
  • 8 ماه
   • 0

  • خیانت کرده خاک تو سر فکر نداره که!!!!


  •   Jnoobi18cm
  • 8 ماه
   • 0

  • توبه گرگ مرگه موقعیت گیرش بیاد دوباره میده .


  •   Javane.jahel
  • 8 ماه
   • 1

  • معلومه که واقعن غیرتی شدی؟


  •   sikir
  • 8 ماه
   • 0

  • بهت نمیاد غیرتی باشی،حال کن بذار بقیه هم حال کنن ، بنظر اکثر مجالقه اگر طلاقش بدی باید بری ته صف ...


  •   Blackhorse
  • 8 ماه
   • 0

  • نه بابا، واقعا؟؟؟


  •   شاهی12020
  • 8 ماه
   • 0

  • با این تعریفها که تو کردی زنت هم مثل خودت خرابه مرد حسابی اول داستان همه دخترای محل و زنهای شوهر دار رو کردی حالا زن شوهردار خودتم یبار داده میخوای بدبختو بکشی


  •   sadegh.khan
  • 8 ماه
   • 1

  • ادمین چرا اینارو تایید میکنی آخه (dash)


  •   girl+angel
  • 8 ماه
   • 2

  • دیس۱۱تو کیونت.اولش یجور خودتو نشون دادی انگار بچه مثبتی و کون راحله جون اولین کونیه که دیدی.بعدشم وسط داستان خودتو عن کردی و نوشتی من چنتا جنده رو کردم!!!


  •   King.night
  • 8 ماه
   • 1

  • اولا ک نشستی داری از پوزیشن خیانتش میگی یا کست خوله یا توهم رو کیری هرکی دیگه بود همون لحظه ننشو میگایید بعدم میگی واسه ابرو ریزی هیچی نگفتم کس خول کل محل آمار این زنها رو دارن تو میگی ابرو ریزی کله ات رو از تو کونت در بیار حاجی


  •   Jackes
  • 8 ماه
   • 0

  • پیام بدین


  •   Mehdi.and.fati
  • 8 ماه
   • 2

  • اخه ملجوق، اول منو قانع کن ببینم
   1_گوشی نبود فیلم سوپرببینی
   2_با هم داستان سکسی میخوندین در حالی که گوشی نبود
   3_گوشی نبود ولی تو هم یادت رفت فیلمبرداری کنی
   4_گوشی نبود ولی خونت مجهز به دوربین مداربسته کردی
   و در آخر کیرم تو اون کله پوکت، ننویس ملجوق ننویس عقده ای، ننویس ننه جنده، مجبورت نکردن کسکش


  •   Erfan_Khan_1380
  • 8 ماه
   • 0

  • زنت کونی بود؟! خودت چیبودی پس ملجوق


  •   ALINM
  • 8 ماه
   • 0

  • دوحالت داره اول اینکه رفتی آرایشگاه پیش اصغر آقا اونم کونت گذاشته حین کون دادن میگوزیدی این چرندیات به ذهنت رسیده یا اینکه داستان واقعیه اگه واقعیه که باید عرض کنم کیر تمام اعضای حوزه ی علمیه ی قم تو کون تو و زن جندت که اینقدر بی غیرتی


  •   Emperatoorxxx
  • 8 ماه
   • 0

  • چشات روشن


  •   پروفسور بالتازار
  • 8 ماه
   • 3

  • نمی‌دونم فازت چیه که از یک جمع کیربدست راهنمایی میخوای؟ خب برادر اینها تنها ابزارشون همون کیرشونه که بناچار حواله تو و جد و آبات میکنن


  •   Limbo.White
  • 8 ماه
   • 0

  • بزن خارشو بگا باو زنیکه جندرو توی سکس از هم خواسته هاتونو نمیخواید این مشکلا هم پیش میاد گوه میزنید به زندگیاتون ناموصن
   طلاقو صد درصد بگیر داداش من آبروشم جلو خانواده خودش ببر نه خانواده خودت ( البته این مورد اختیاریه )
   عهدی که بسته میشه باید تا ابد پابرجا بمونه نمونه ننگ به بار میاره
   روحتو عذاب دادی و جسمتو آزار ، خودتو پیر میکنی
   طلاق بگیر بهت قول میدم از بین ۸ میلیار آدم روی زمین یکی دیگه هست که دوست داشته باشه و وفادار به تو نه اینکه خیانت کنه به تخم وجدانشم نباشه زنیکه جندرو
   در ضمن اگه به فکر اینکه ضبدری بزنی با اون مرتیکه حرومزاده و بخاطر اون به زندگیت ادامه بدی
   وجودتو انکار کردی


  •   m6541
  • 8 ماه
   • 0

  • بهم پیام بده..من گرگانیم


  •   Kirekaj
  • 8 ماه
   • 0

  • گفتی بازن شوهر دار بودی.خب همینه دیگه زن یکیو کردی یکی هم زن تورو.نگران نباش خیلی ها خیانت میکنن ولی طدفشون نمیدونه.باز تو میدونیو خیالت راحته
   یه پیشنهاد یا توهم برو عشقو حال کنو کس بازی یا ضربدری با یکی دیگهوزنتم حتما قبول میکنه


  •   Saeedbigh
  • 8 ماه
   • 0

  • کاش زنم مثل زن تو بود احمق جان


  •   korosh_koloft
  • 8 ماه
   • 0

  • باید مث سوپر من میپریدی توم زنتو میکردی بعد فیلمتونو تو برازرز می‌دیدیم??کصو شر


  •   Kir@koloft.....
  • 8 ماه
   • 0

  • حسین جان بده منم یه دست بکنم


  •   Kir@koloft.....
  • 8 ماه
   • 0

  • بیارمنم ی سیخ بزنم


  •   mehdi6601
  • 8 ماه
   • 0

  • میشه ادرس بدی من بیام زنتو گاهی بکنم . اینجوری خیالت راحته با یه ادم مطمعنه و خودم حواسم بهش هست .


  •   saeed.pesar.khob
  • 8 ماه
   • 0

  • اون به اصغر داد حالا تو هم برو به اصغر بده?? فقط یه جوری بده که دیگه زنت به چشمش نیاد???


  •   Sorenapesar
  • 8 ماه
   • 0

  • منم گرگانیم رفیق فاب نمیخوای؟؟؟؟


  •   Paria_1991
  • 7 ماه،4 هفته
   • 2

  • زنه شب داشته میرفته بیرون، شوهره میگه خانوم کجا؟
   میگه دارم میرم کُس بدم
   میگه جای دیگه نری ها
   جریان شماست


  •   ممم64
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • خاک تو سر بی غیرتت کنم تو اگه راس میگی عن اقا چرا اون موقع نپریدی پایین جفتشونو جر بدی بعدشم دوربینو رو کونش ببند تو خونه نتونه بده زن جندت میره بیرون میده اگه دیوث نبودی طلاقش میدادی حتما خودتم خوشت میاد ازش پول در اری


  •   arshiya_mobin
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • کسخل باید همونپوقه که داش زنتو میگایید مثه زورو میومدی یا جفتشونو میگاییدی یا اگ خایشو نداشتی از زنت تلاق میگرفتی


  •   Mddi6242
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • توام وارد روابطش با مردای دیگه شو و از زندگیت لذت ببر


  •   lovely_grl
  • 7 ماه،4 هفته
   • 3

  • ببین سرتو شیره مالیده بدبخ
   پرده ی بکارت اگه آسیب ببینه در دم‌دچار خونریزی میشه یعنی ک چی تو خون ندیدی بعد رفته دسشویی اومده گفته خون ازش رفته؟ مگه تاخیری زده ب پردش


  •   Behzadooooo
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • سلام حسین زن جنده ی فراری


  •   zadox
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • کصخل این “بخدا تعریف کردن از خود گه خوریه ولی خاطر خواه زیاد دارم”یعنی چی؟ آخر از خودت تعریف کردی یا ریدی به خودت؟


  •   LOGANWOLF
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • اصغر پرده زنتو زده بود کسخول


  •   Majiiiid1230
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • بده منم بکنمش


  •   Ali890
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • این زندگی بلاخره دیر یا زود ازهم می پاشه تاکی میخوای با دوربین ونرفتن سرکار و... هی زنتو چک کنی، این فکرائی که همش توی سرت هست مثل خوره هر روز تورو ازپا درمیاره بهترین کار این بود که همون موقع زنگ میزدی به پلیس بعدازاینکه میومد خودتو نشون میدادی ودست زنت رو میشد وخیانتش به بقیه ثابت میشد حالا که اینکارو نکردی به خودش بگو که همه چیزو میدونی وبیاد دوستانه ازهم جدا بشید چون اگه الان اینکارو نکنی فردا باید ی بچه بدبخت که به دنیا اومد اینکارو بکنی و آینده اون بچه بدبخت سیاه وخراب میشه، همین الان ازش جدا بشی بهتر ازاینکه 1سال دیگه این اتفاق بیوفته


  •   میسترس_لز
  • 7 ماه،4 هفته
   • 1

  • خودت هم همچین مرد پاکی نبودی و اولش گفتی با زنهای شوهردار رابطه داشتی. اگه این کار زشت نیست پس دادن زنت هم زشت نیست. اون موقع نتونستی فیلم برداری کنی چون دستت رو کیرت بود و داشتی جق میزدی.


  •   us.nkn
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • قرمساق،،،،ودیگر هیچ!


  •   gorgan1982@gmail.com
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • من گرگان هستم دوس داشتی یه پیام بهم بده ببینیم چکار میشه کرد


  •   dr.omidkiani
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • کاش زن منم اینجوری بود...


  •   M_O_o
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • کص نگو گاالیور همه میومدن سمتت تو میکردی عاخی عزیزممم


  •   Esi_darbedar
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • تو هم به اصغر کون بده یر به یر شی با راحله کاکا،


  •   キング
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • آقایون و خانوما زن ایشون کونیه


  •   سیدعلی55555
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • ریدم تو روح 15 امامت ... بعلاوه امام موسی صدر وخمینی هندی وخامنه ای عراقی ابنه ای سعید طوسی .... آخه چرا به بر وبچه های محل ظلم کردی ؟!!!! مگر تو انصاف سرت نمیشه ....
   2- قاسم سلیمانی تروریست از افقی تو کونت .... برابر قوانین اسلام و مذهب جعلی شیعه ، مرد فقط حق اعمال واظهارنظر در مورد کوس زنش را دارد ،... کونش به تو ترسو ربطی نداره
   3- قیچی اصغر سلمانی به ماتحتت.... حالا دادن زنت و.... را ول کردی ... چسبیدی به شب حجله ...
   4- اصلاً اگر زن حرفه ای باشه ... این مسائل قابل تشخیص نیست ، بخصوص برای مردان ایرانی که در محرورمیت وعدم آموزش پرورش یافته اند ....
   5 مزاحم زنت نشو ... اگر می توانی خودت هم در کنارش کون بده ... به روح محمد سگ تازی می چسبه ...


  •   Eshgho_halle_sexi
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1

  • زنی که بیشتر از یک کیر تو کوسش رفت دیگه نمیتونه ترک کنه بقوله معروف توبه گرگ مرگه بنظر من یا بیغیرت شو جلوش زن بیار بکن یا جریانو بهش بگو ضربدری بکنین که خودتم این همه با حسرت زندگی نکنی یا اینکه بهش بگو جریان خیانتشو میدونی همراه یا نشونه بهش بگو و ازش بخواه توافقی جدا بشین اونم فقط بخاطر آبرو دوطرف


  •   Taabad
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • راهکارواسه زنت ندارم چون جنده س ولی واسه خودت یه راهکاردارم...بروبه اصغرسلمونی بگویاازاین به بعدموهامومجانی اصلاح میکنی یابه همه میگم زن جنده ی منوازکون کردی...حالااگه مجانی اصلاحت نکنه حداقل ازترس ابروش یه خط ریش میگیره واست


  •   41Mehran
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • مبارکه زنت جنده شده


  •   Yedashaghi
  • 3 ماه،3 هفته
   • 0

  • سلام داداش خسته نباشی..
   بی زحمت شماره زنتو بدی قول میدم ب کسی نگم


  •   ahura2000
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • هیچی این شک باهاته. کس زنت


  •   محمدایلبیگی
  • 2 هفته،1 روز
   • 0

  • رمزنگار بانک رو کس زنت نصب کن هروقت به یکی دیگه کس بده واست پیام میاد اینم راهکار


  •   Jent
  • 6 روز،12 ساعت
   • 0

  • عجب صبری داری داری رفیق مطمن باش جات توی بهشت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو