زن حشری واحد روبرویی

  سلام من شهرام هستم 31 ساله اهل گوهردشت کرج..حدود 8 سال پ‍یش قبل از ازدواج که در منزل ‍‍پدرم در آپارتمانی واقع در طبقه چهارم زندگی می کردم…یک خانواده ۴ نفری (پدر- مادر و دو فرزند خرد سال) در واحد روبرویی همسایه ماشدند.
  و از آنجایی که من در سن حدود ۲۳ سالگی در نهایت شهوت و قدرت بدنی بودم یواش یواش رفتار ها و شیطنت ها و لباس پوشیدنهای متفاوت خانم همسایه که وقتی تنها با هم برخورد داشتیم خیلی باز و وقتی با خانواده بودیم خیلی پوشیده لباس به تن می کرد من رو به فکر فرو برد که شاید بدش نمیاد با من ارتباط داشته باشه…سرتون رو درد نیارم ..من بعد از ‍یدا کردن تلفن خونه اونا شروع کردم به تماس گرفتن و زدن مخ ایشان که اوایل خیلی سفت بود و بعد از یه مدتی شروع کرد به صحبت کردن و هر چی جلو تر می رفتیم با هم راحت تر می شدیم.. تا یه روز که من ازش خواستم با هم راجع به سکس صحبت کنیم .. اول راه نمی اومد ولی بعد که بهش گفتم برام خیلی مهمه پایه شد و تا اومد شروع کنه یهو زنگ خونمون خورد و مادرم اومد داخل خونه و اسم منو صدا کرد و من نا چارا قطع کردم.
  ولی اون فهمیده بود و کاملا مطمین که منم ولی به روم نمی آورد.


  یه مدت گذشت و من یه وقتایی زنگ میزدم و واسه رد گم کنی یه چیزایی میگفتم که شکش به من کم بشه … ولی غافل از این که کار از این حرفا گذشته و طرف کاملا فهمیده منم ( بعدا خودش بهم گفت که از تکه کلام هات فهمیده بودم و از تن صدات ولی اون روز که مادرت صدات کرد مطمین شدم).
  خلاصه چند روزی گذشت و من هر روز بیشتر نسبت به خانم خوشگل همسایه شهوتی تر می شدم و سودای اون تو سرم قوی تر می شد..یه شب که از فوتبال گل کوچیک محلی به خونه می آمدم و خیلی خسته بودم همین که اروم اروم از جلو درشون رد شدم که به سمت در واحد خودمون برسم ناگهان صدایی هوس انگیز به گوشم خورد که می گفت : (یواش … آروم درد داره) یهو احساس کردم قلبم کاملا از کار افتاد و دوباره با شدت دو برابر شروع به تپش کرد…زبونم خشک شده بود از بس متمرکز شده بودم به صداهایی که میامد…….خلاصه زیاد طولانیش نکنم…از اونشب فهمیدم که خانم خانما از سکس با شوهرش اصلا خوشش نمیاد و دلش هواییه!!!!!


  بعد از اون قضیه داءما فکرم مشغول این خانم و اینکه یه روزی بشه تا بتونم برم پیشش و باهاش حرف بزنم و بالاخره بکنمش بود.
  یه شب که از پیش بچه های محل می اومدم حدودای ساعت ۷ بود و میدونستم که همیشه شوهرش نزدیکای آخر شب میاد اومدم بالا که برم خونه دیدم مادرم اینها نیستن و مجبور شدم رو پله بشینم و منتظر بمونم…که متوجه شدم داره از پشت چشمی نگاهم می کنه..یه دفعه یه فکری به سرم زد و بلند شدم رفتم طرف در واحدشون که دیدم از جلوی چشمی رفت کنار و من قشنگ بوی عطری رو که زده بود و باد کولر باعث می شد از لای در بیاد بیرون رو متوجه می شدم و بیشتر شهوتی..در زدم و بع از یه مدت کم اومد پشت در و گفت بله…من گفتم ببخشید شیوا خانم منم شهرام! بلافاصله در رو باز کرد با یه لبخند گفت جانم بفرمایید…..!
  من که از دیدن اون صحنه که به جرات می تونم بگم بهترین تصاویر سکسی نمیتونست اونطور منو محو خودش بکنه به خودم اومدم و باز دقت کردم دیدم با یه دامن مشکی بلند و یه تاپ حلقه ای سبز روشن با یه آرایش ملایم و چشمای کاملا شهوت آلود داره بهم میگه جانم بفرمایین!!


  یهو همه چیز یادم اومد و گفتم شیوا خانم من می خواستم اگه بشه از خونه شما یه زنگ بزنم به مادرم اینا…یهو از جلو در رفت کنار و گفت خواهش می کنم آقا شهرام بفرمایین تو و رفت تا اتاقو مرتب کنه به من گفت یه لحظه صبر کنین و من هر چی نگاه کردم گوشی ندیدم و فهمیدم که رفته از اتاق بیاره…بعد اومد و گفت بفرمایین تلفن تو اتاقه ببخشید..من که یه کم از این که کسی بیاد ترسیده بودم..با دلشوره رفتم تو اتاق ولی به جرات میتونم بگم پشت سرم صدای قفل شدن با کلید رو شنیدم ولی شک داشتم..خلاصه من که واقعا قصدم تلفن زدن نبود گفتم ببخشید میشه یه لحظه تشریف بیارین شیوا خانم….اون اومد داخل و بازم با اون چشای شهوتی گفت جانم دیگه مخم جوش آورده بود و نمیفهمیدم چه کار دارم می کنم…تو یه لحظه مچ دستشو گرفتم و کشیدم به طرف خودم و بر گشتم که پشتش به تخت خوابشون بشه و با یه حول کوچک نشوندمش رو تخت تازه به خودش اومد و گفت شهرام چه کار می کنی؟
  گفتم تو فکر کردی من نمی دونستم که تو می دونی داری با من حرف می زنی و به روم نمی آوردی؟ من دوست دارم و دلم می خواد با تو باشم!


  اون همونطوری که نشسته بود منو طوری نگاه می کرد که انگار مثلا خیلی شوکه شده و کاملا تابلو بود ادا در میاره…یه لحظه یاد دامنش افتادم اروم حولش دادم و خوابیدم کنارش ..اون با این که مثلا مقاومت می کرد ولی خیلی راحت تر از این که بشه واقعا حولش بدم خوابید و تو چشام نگاه می کرد و من اروم لبم رو می کشیدم به پوست صورتش و گوشهاش و اروم اروم دستمو کشیدم رو دامنش و پاهاش که دیدم اصلا حرکتی نمیکنه و من با دل و جرات تر شدم و با یه حرکت دامنشو گرفتم و پرت کردم به سمت بالا و دستمو با سرعت بیشتر گذاشتم رو شرتش و لای پاش و شروع کردم به خوردن زیر گلوش و مالیدن کسش که اروم اروم شدو شروع کرد به غر غر کردن یواشکی که مثلا ازت شاکی ام و این چیزا و من متقابل قربون صدقش می رفتم و اون شل تر می شد….من تا اون موقع زبونم به کس نخورده بود و فقط تو فیلمها دیده بودمو تقریبا حرفه ای یاد گرفته بودم…همینجور اروم اروم رفتم پایین و لبم و با پوست رونش آشنا کردم و همین که زبونمو کشیدم به رونای نرم و سفیدش پاهاش رو سفت کرد ولی کاری نکرد و من ادامه دادم و اروم زبونمو کشیدم به پارچه شرتش که کس تپلش زیر اون داشت از حرارت می سوخت …


  اروم با دو تا دستم انداختم به کش شرتشو خواستم بکشم پایین که یهو دستمو گرفت و گفت چه کار می کنی شهرام جان….شنیدن جمله شهرام جان دیوونه ترم کرد و گفتم هیچی شیواااااا جوووون تو فقط اروم باش بهت قول می دم ناراحت نشی…شیوا با یه ناز همراه با استرس گفت میدونم ولی الان خیلی وقت بدیه میترسم یهو سر برسن و ابرومون بره .. من دیدم داره راست میگه و یهو با تصور اینکه چه ابرو ریزی ای می شه یهو بلند شدم و بوسیدمشو بلند شدم نشستم کنار تخت…
  شیوا که با این حرکت من خیلی بیشتر از من خوشش اومده بود گفت غیر از این هم ازت توقع نداشتم و منو بوسید و گفت شهرام جان حالا خواهش می کنم زود تر بر و تا بعد….
  من که از این حرفش ترسیدم گفتم می دونم که تو دیگه اجازه نمیدی بیام پیشت و می خوای ابرو مو ببری ولی میرم…یه لبخند ماهی زد و گفت بررررررو خیالت راحت باشه پسر گل بعد باهات حرف می زنم….
  از خونه زدم بیرون و رفتم تو خیابون تا فراموش کنم ولی خب عمرا نمی شد..
  یه مدت همینطوری گذشت و چند باری باهم روبرو شدیم ولی نمی دونم چرا هم اون تحویل نمی گرفت هم من خیلی سر سنگین بودم تا اینکه یه روز تو خونه پای کامپیوترم نشسته بودم و بابام اینا هم مثل همیشه ۳ – ۴ ساعتی رفته بودن بیرون گردش و خرید و اینها که دیدم زنگ واحدمون زده شد مثل فشفشه پریدم و رفتم در و باز کردم دیدم شیوا جلو در با یه چادر نازک سفید و گل گلی با یه ظرف دستش واستاده و سلام میکنه…گفتم سلام خانم خانما خوبین چه خبر…؟! کجایی تحویل نمیگیری؟


  که یه لبخندی زد و گفت شما قهری من که کاری نکردم شما سرسنگینی منم گفتم شاید پشیمون شدی …. نگاه به دستش کردم و گفتم این چیه ..گفت مامانت همیشه میگه ترشی دوست داری منم یه کم برات آوردم تا با ناهارت بخوری..منم سه سوت مخم کار کرد و گفتم کدوم ناهار ..کسی نیست که به ما ناهار بده…یه نگاه شیطنت آمیز کرد و گفت منظورت اینه که من بیام درست کنم….کشیدم کنار و با علامت دستم راه رو بهش نشون دادم سریع در خونش و قفل کرد و کله کرد تو خونمون …شاید باورتون نشه ولی همین که درو بستم و برگشتم از پشت بغلش کردم و چرخید رو به روم و لبامون رفت تو هم و واقعا شاید مثل صحنه بعضی فیلمها همینطور که به سمت اتاق من میرفتیم از هم لب می گرفتیمو لباسهای همو از تن هم می کندیم…یه لحظه افتادم رو تخت و دیدم کیرم داغ شد ترسیدم دیدم شیوا کیرمو تا جایی که جا داشت کرده تو دهنشو داره ساک میزنه و چنان با لبهاش و زبونش به صورت کاملا حرفه ای کیرمو لمس میکرد و فشار میداد و بالا و پایین می کرد که داشتم ارضا می شدم که دستشو گرفتمو بهش گفتم دیوووونه چه کار می کنی مردم و کشیدمش سمت بالا و دوباره ازش لب گرفتم و رفتم طرف گوشهاش … آخه به گوشش خیلی حساس بود دفعه پیش فهمیدم…


  بعد از گوشهاش رفتم طرف سینه هاش و شروع کردم به مکیدن محکم نوکشون و لای سینه هاشم لیس می زدم که یهو سرمو کشید به سمت سر خودشو اروم گفت شهرام جون من الان فقط می خوام بکنیم…من که دیدم داغونه کرمم گرفتو گفتم چیو گفت کسمو …گفتم چطوری که یهو قاطی کرد گفت شهرام من فقط میخوام کیرت تا ته فرو بره تو کسم خواااااااهش می کنم…که دی گه من دلم سوخت و با اینکه دلم می خواست یه کوچولو دیگه اذیتش کنم یاد اون شب سکس با شوهرش افتادم و دلم نیومد و همینطور که پاهاشو از هم باز کردم با دو دستم صورتشو گرفتمو شروع کردم لب هاشو خوردن و زبونمو فرستادم تو دهنش و خیلی عالی جواب می داد و اب دهنمو مک میزد و قورت میداد من کیرمو به صورت طبیعی با حرکت دادن بروی کسش خیس کردمو حول دادم تو آروم و یواش یواش می کردم تو ..احساس کردم نفسش بند اومده …نگاش کردم دیدم قفل شده تو صورتم و با ترس داره نگام می کنه ..آخه من کیرم به نسبت از حد معمولی یه کم بزرگ تر و کلفت تره مخصوصا کلش که وا قعا دو برابر قطر خودشه…فهمیدم یه کم درد داره و حتما کیر شوهرش نتونسته تو این مدت راهشو باز کنه و سعی کردم اروم تر بدم تو تا کاملا شل بشه و تو حرکتهای اول واقعا اروم اروم تو و بیرون می کردم تا اینکه خودش صداش در اومد که خوبه حالا محکم بزن…


  منم که دیگه داشتم منفجر می شدم مثل یه نارنجک در حال انفجار تر کیدمو شروع کردم به سریعتر تلمبه زدن و تا جایی که می تونستم سریع و محکم زدم که یهو دیدم منو محکم فشار داد و یه لرزش شدید تو پاهاش حس کردم انگار زلزله اومده بود و بعد با یه اه ه ه ه ه محکم و بلند گفت جووووووووووون اخیییییییییییییییییش خیلی خوب بود عزیزم و منو محکم بغل کرد و بوسید و گفت تا صبح هر طوری بخوای میتونی بکنیم…
  من که می دونستم خالی بسته و فرصته زیادی ندارم با شدت زیاتری شروع کردم به پمپ زدن و بعد از حدود ۷ – ۸ دقیقه گفتم دارم میام چه کار کنم ؟
  محکم بغلم کرد و دو تا پاشو فشار داد پشتم و گفت سرجاش خالی کن …گفتم آخه ه ه ه … گفت نترس بریز حلش می کنم عسلم و من دیگه با بیشترین فشار ممکن پاشیدم تو که واقعا لذت برد گفت اولین باره که پاشیدن اب کیر یه مردو داخل خودش حس میکنه اونم داغ داغ….بعد بغلم کرد و بهم گفت اگه قول بدی دوستم داشته باشی و راجع بهم فکر بد نکنی قول می دم هر جور و هر وقتی که بشه بهت بدم و لذتشو ببری.


  نوشته: شهرام

 • 29

 • 36
 • نظرات:
  •   Asdollakhan
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • هه هه


  •   Mjavad24
  • 1 سال،8 ماه
   • 5

  • فقط ما جق میزنیم
   همه کص کنن


  •   lovexs
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • اول ساک زد ندید کیرتو که بترسه بعدا ترسید اره؟


  •   king.artoor
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • فک کنم داستان این یکی راست بود دیگه.خخخخخ والا اینقد داستانای چاخان و ماموریت های غیرممکن خوندیم ک اگ داستانی یکی دو تا مورد عجیب داشته باشه ی جوری سعی میکنیم ب خودمون بقبولونیم این یکی واقعیه


  •   amr_amr_amr
  • 1 سال،8 ماه
   • 2

  • قطر سر کیرت 2 برابر بقیه‌شه؟؟؟2 برابر؟؟!!!
   فکر کنم تنها کسی که کیرش بزرگ نیست منم. لامصب تو همه داستانا یارو کیرش اندازه کیر جانیه


  •   fesher1978
  • 1 سال،8 ماه
   • 7

  • همه دوستان بکن حرفه ای تلمبه میزدن ولی ایشون چون کله کیرش خیلی بزرگ بود پمپ میزده.پمپ!!!!


  •   aidin013
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • جالب بود و شبیه به واقعیت چون دیدم و پاشتم از این کیس ها حتی بوده کسی که از سمنان اومده شهر من فقط برای سکس . ادامه بده اگه خاطرت واقعیت داره


  •   جقرتنها
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • ظهر اومده بود خونتون بعد گفت منو تا صبح بکن????.
   ترشیه رو چیکار کردی????


  •   جقرتنها
  • 1 سال،8 ماه
   • 3

  • راستی اون دوتا بچش کجا بودن????????????????. اصن گوه تو اینا مگه این دوتا بچه نداشت؟؟؟ مگه دوبار نریخته بودن توش؟
   داداش کمتر بزن داری میمیری


  •   10Jinkazama
  • 1 سال،8 ماه
   • 4

  • طرف دو تا بچه داشته بعد آب تو اولین آبی بوده که ریخته توش؟
   عجب


  •   mustafa10b
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • بسیار عالی


  •   Mn13482000
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • اسلام دست و پام رو بسته والا اینقدر فحشت میدادم که در عمرت نشنیده باشی،برو عموجان فصل امتحانه ،به درسات برس


  •   Hasana67
  • 1 سال،8 ماه
   • 4

  • ظهر برات ترشی آورد که با ناهارت بخوری، بعد گفت تا صبح بهت میدم. کله ی کیرت دوبرابر کیرته، مگه گاوی، یا کیرِ گاو پیوند زدی؟!! دو برابر!!!! بیا و یه چیزیشو کم کن...
   داشت ساک میزد که نزدیک بود آبت بیاد. بعد با کیرِ کلفتت، توی کس تنگش که دوتا بچه زاییده بود، هفت هشت دقیقه پمپ! زدی تا آخرش آبت پاشید توی کسِش که بعد فهمیدی هیچ مردی جز تو ، تا حالا آبشو اون تو خالی نکرده بوده.
   تو دیگه کی هستی؟ تا حالا کجا بودی؟


  •   arshmor949494
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • دروغ قشنگی بود


  •   Arashdarbdar
  • 1 سال،8 ماه
   • 2

  • بچه هاش حتما رفته بودن دانشگاه که نبودن
   خخخخخخخخ


  •   mohamad_0016
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • تو از پشت در دیدی از تو چسمی داره نیگاه میکنه؟؟؟ کدوم طرف در بودی؟؟؟؟!!


  •   Kabirik
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • کاش که همسایه‌ی ما می‌شدی!
   مایه‌ی آسایه‌ی ما می‌شدی!
   هر که به دیدار تو نائل شود
   یکشبه حلال مسائل شود!!


  •   Sadat110@chmail.ir
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • پمپ ؟؟؟؟؟؟کس خل جقی اون تلمبه هستش


  •   Niloo_9574
  • 1 سال،8 ماه
   • 3

  • زن شوهر داره اومده بهت داده بعد گفته راجبم فکر بد نکن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   چرا همه کیرشون کلفته و اونایی که می دن کیر شوهرشون یا دوست پسرشون کوچیکه؟؟ واقعا چرا؟؟؟؟


  •   Mbnkir
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • ❤️


  •   mosipimpa
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • کس کش جق نبات چی مصرف میکنی؟؟ خاک تو سرت برو اول سر کلاس حاج طوسی بعد بیا برای نگارش اقدام کن یهویی میپری دم در قربون صدقه طرف میری بابای جاکشت هم با صحباتتون جق میزنه؟؟؟ شوهر همسایه هم ننه جنده تو رو میکنه حتماً عوض بدل دیگه ولی خب ناراحت نشو این نقدهای ادبی باعث میشه هنرمند قابلی در عرصه نویسندگی بار بیای


  •   nasrin_26
  • 1 سال،8 ماه
   • 2

  • چقدر کس شر بود


  •   zoj.nice
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • حتما وقتی بابات مامانتو میکنه هم صداش از دیوار اتاق خوابتون میرهبیرون و وهر اونم گوش میده بعد میاد کمبودهای سکس مامانت رو جبران میکنه!


  •   Mmdmmooood
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • بد نبود


  •   افشینsmh
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • حتما خونتون مسکن مهره از اونا که همسایه بغلی میگوزه خونه شمادو ریشتر زلزله میاد خخ یارو سر شب دوتا بچش پیچونده اومده جلو در ورودی خونه زنشو میکنه ببین پسر خوب ناراحت نباش تو هم یه روز کس میکنی فقط وقتی کس کردی توش پمپ نزن یهو میترکید دوتایی و یادت باشه تو خیالات ذهن کیریتم طرف زن شوهر دار نرو اونوقت یهو دیدی یکی دیگه هم میاد تو کس ناموس تو پمپ میزنه ها


  •   فئشترو
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • به تخم چپم و کیر راستم، اینو میگی یعنی کوس کردی؟
   بچه کونی
   فک کردی ما ببوییم؟
   من خودم مال کرجم اگه خیلی تو کفی حاضرم با بچه محلا کونت بذارم


  •   ssepehrkirkoloftt
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • دوتا بچه داشت تا حالا اب هیچکس نرفته بود تو کسش


  •   star_hali_star
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • آفرین، کردن همسایه واجبه. ازش غافل نشو.
   البته اگر راستی گفته باشی :)
   اگر کردیش، مفت چنگت. اگرم دروغ گفتی، کیر اسب عربی حواله حلقت :)


  •   m_mhjo
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • من نمیدونم چرا ملت ما همه دوست دارن بگن که ما همه چیزو تجربه کردیم. این مسئله ای نیست که قبل از ازدواج نصیب همه بشه. اگه دوست داری بنویسی خب اولش بنویس بر اساس واقعیت نیست. خب چه مشکلی داره یا استعدادشو نداری میذاری کنار یا یکی دوتا مینویسی بعد راه می افتی. فقط دروغ نگیم


  •   zeus7621
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • هزار بار از شش سال پیش تا الان گفتن بازم منم میگم،عزیزان اول جقتونو بزنین بعد داستان بنویسین اینقد کیر به دست تایپ نکنین کیری بشه اه


  •   namber001
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • بکنم از ارومیه کاملا دیر ارضا ۴۵دیقه باید تلمبه بزنم تا ابم بیاد متوسط اما کلف عاشق نفرسوم بودنم اگه کسی هست درخدمتم ازارومیه یا اطراف .شخصیت خیلی خیلی مهم هستش


  •   ملكه_قلابي
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • دوستان دقتت كنن
   نگفت تا حالا اب توش نريخته!!
   گفت پاچيدن اب يه مرد رو حس نكرده!!
   لابد شوهرش اروم مي اومده نميپاچونده!!
   ولي دوست نويسندمون پاچونده!!


   من حالا سوالم اينا نيس!!سوالم اينه چرا همه چيز گنده اي دارن!!ولي با هر پسري ك در عالم واقع دوست ميشيم چيز كوچولو يا نرمالي داره!!پس اين نويسنده ها در كره مريخ هستن عايا!!؟؟


  •   Delaram_parvan
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • تخیلت خیلی خیلی زیاده????


  •   aloneking1
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • مملکت یه دستشون به کیرشون یا کسشونه میمالنش یه دستشون به گوشی تایپ میگن شهرام خان قکر کنم وقتی داشتی جق میزدی به یاد این داستان کله کیری افتادی که شبیه خودت کیری بود


  •   دلنوشته_های_گلنار
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • من چ هیزم تری ب ت فروختم ک موقع تایپ کردنم ول نمیکنی میمالی ب کونت منو.قضیه واس هشت سال پیشع هنوزم یادته فلش مموری روش کم شد باوا شل بگیر زندگی درد داره


  •   Mani.bax
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • دوتا بچه داشت بعد اولین بار بود ابو تو کصش حس میکرد
   مغزم گوزید بچه ها لطفا توجیح کنید رییده اب قطه


  •   sadeqqq9525
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • نمیدونم چرا همه شوهرا کیرشون کوچیکتره


  •   happysex
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • پمپ میزدی
   لامصب سوپر زدی یا معمولی


  •   farhad_farhd
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • ارزو بر جوانان عیب نیست .
   ایشاله نصیبت بشه


  •   PesareMahjoub
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • فيشر ١٩٧٦ همه تلنبه ميزنن كه آب بدهند اما اين بابا با پمپ خواسته آب بكشه پس معلوم شد به جاى شيوا خانم با شاپور خان برنامه داشته و پمپ را براى كشيدن آب از شاپور خان استفاده كرده خخخخخخخخ


  •   داریوشم
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • (dash)


  •   arman56
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • زنه با دوتا بچه ..اولین بارش بود که اب یه مرد رو نوش جان کرده بود خخخخخ


  •   n_f_404
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • واقعا نمیدونم چی بگم
   همه حرفایی که دوستان زدن تو همون کلمه که میترا فرهادی گفت خلاصه میشه
   عجب


  •   dimmu.borgir
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • نه وجدانن واسه چی فکر میکنی کوس خولیم؟؟؟ها؟


  •   sex2hamoom
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • این سکانسو داشته باشین:
   صدایی هوس انگیز به گوشم خورد که می گفت : (یواش … آروم درد داره)
   از اونشب فهمیدم که خانم خانما از سکس با شوهرش اصلا خوشش نمیاد و دلش هواییه!!!!!
   یعنی هرکی گفت آخ دردم اومد باید یکی دیگه بگایدش تا خوشش آید
   کیر خفاش آبی تو منطقت ....اگه منطقت دردش اومد پس
   کیر سنجاقک خاکی توش


  •   Arashbamaram
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • تو که راست میگی


  •   Mahsasadr
  • 10 ماه
   • 0

  • زن شوهر دار....اخه ریدم دهنت مجلوق من دخترم میدونم که به همین راحتیا مخ نمیش زد زر نزن دیس


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو