زن داداش دوستمو باهم میکردیم

  یه دوستی دارم بنام سجاد که از بچگی باهم بزرگ شدیم و تموم نوجوونی و جوونیمون رو باهم گذروندیم . این سجاد که قیافه جالبی هم نداشت از بچگی کسی تحویلش نمیگرفت و کسی همبازیش نمیشد وبنده خدا اول جوونی بصورت ارثی موهاش ریخت و کچل هم شد . و کچلیش هم مزید به علت شد که قیافه اش زیاد جالب نباشه. نمیگم من خیلی شاخم ولی تقریبا از هجده سالگی سبک زندکی منو سجاد از هم جدا شد و اون ‌بعد از اینکه نتونست دیپلم بگیره رفت تو بازار و کار کرد. دروغ چرا وقتی نوجوون بودیم لاپایی هم گزاشته بودیم و باهم سوپر نگاه میکردیم ولی دیگه همو نکرده بودیم و اینو گفتم بدونید که منو سجاد چقدر باهم ندار بودیم. برخلاف سجاد من رفتم دانشگاه و در کنارش باشگاه میرفتم و دم مغازه بابام هم وای میستادم و کاسبی میکردم. حالا بماند که چقدر منو سجاد داستان داشتیم و چه کس و کونها که باهم نکردیم. یکی از کسهایی که چند ماه باهم کردیم زن داداش سجاد بود!
  قضیه کردن زن داداش سجاد از اونجا شروع شد که داداشش طبقه بالای خونه سجادینا زندگی میکردن . یه روز سجاد اومد به من گفت رفته بودم بالا خونه داداشمینا یه سیدی دیدیم لای یه کتابه رو طاقچه . کسی هم خونه نبوده . سیدی رو میزاره تو دستگاه میبینه عجب سیدی سوپر خفنیه. چندبارم سجاد اومده بود واسه من تعریف کرده بود که گاهی اوقات شبا میره بالا و فال گوش پشت در خونشون وایمیسته که اگه داداشش ترتیب زنشو میداده سجادم به سرو صدا و اه ناله زن داداشش یه کف دستی بزنه . و سجاد همه اینا رو با جزئیات واسه من تعریف میکرد. البته این قضیه که میگم واسه هفت سال پیشه. خلاصه سجاد بهم گفت بیا خونه داداشمینا خالیه و بریم خونشون سیدی سوپره رو نگاه کنیم و یه لاپایی هم بزنیم. قبول کردم و رفتیم خونشون .سیدی رو گزاشتیم و نگاه کردیم . اینو هم بگم کیر من خیلی بزرگتر از کیر سجاد بود و هم از قد و هم از کلفتی خیلی بزرگتر بود و نسبت به هیکل خودمم واقعا بزرگ بود و کلفتی و درازی کیرم به قدری بزرگ بود که به سلامت کیرم شک کردم و رفتم دکتر نشون دادم و اون گفت بزرگ بودنش طبیعی نیست ولی سالمه و مشکلی نداره و هیکلمو بزرگ کنم تا کیرم به هیکلم بخوره. خلاصه کنم سیدی رو نگاه میکردیم و سجاد گفت اول تو بخواب من بمالم لای کونت بعد برعکس بشیم گفتم باشه. من خوابیدم و اون کیرشو مالید لای کونم و ابش اومد و بعد اون خوابید من رفتم روش. داشتم میمالیدم در کونش و نگاهمون به تلوزیون بود که من تو شیشه میز تلویزیون دیدم یکی پشت سرمونه . برگشتم پشت سرمو نگاه کردم دیدم زن داداش سجاده. یهو پریدم و گفتم وای. سجادم پرید و سجاد میگفت وای تو رو خدا ابرومونو نبر زن داداش . و شلوارامونو پوشیدیم . و از خونه زدیم بیرون. تقریبا یه ده بیست ثانیه زن داداشش با چشماش داشت کیر منو میخورد تا من شلوارمو پام کنم. بعد از اینکه از خونشون زدیم بیرون تا نصف شب بیرون بودیم و سجاد به گوه خوردن افتاده بود.
  که دیگه نصف شب رفتیم خونه. فرداش سجاد که میبینه زن داداشش به کسی چیزی نگفته میره پیشش و ازش معذرت میخواد و میگه غلط کرده و جوونی کرده. زن داداشش فکر کرده بوده که من سجادو میکردم و چون از پشت سر نگاه میکرده و من داشتم لای کون سجاد میمالیدم فکر کرده بوده من سجادو میکردم. خلاصه به سجاد گفته بوده واسه چی داشتی میدادی و فلان . گفته جوونیم هوسمون بالاس خودمونو اینجوری تخلیه میکردیم. گفته کار بدی میکردین و باید دوست دختر پیدا کنید و با دوست دختراتون حال کنید. سجاد هم گفته بود بابا کدوم دختری با ما دوست میشه و اگرم دوست شه ما که خونه نداریم. بعد زن داداشش که اسمشم زری بود گفته بود من راز تو رو به کسی نمیگم . ولی اگه دهن توام قرصه میزارم با سینه هام ور بری تا ارضا بشی. سجادم تعجب کرده بوده. بعد زری گفته بود بیا دست بزن. سجاد میره دست میزنه بعد زری میگه لباسمو دربیار سینه هامو نگاه کن و بخور. سجادم اینکارهارو میکنه بعد بهش میگه کیرتو بیار بزار لای سینه هام انقدر بزن تا ابت بیاد. سجادم اینکارو میکنه. حدود یه هفته هرروز ظهر سجاد میرفته لای سینه های زن داداشش خودشو خالی میکرده و میومده. بعد زن داداشش زری میگه اگه دهن دوستت قرصه دوستتم بیار. سجاد که واقعا رفیق واقعیم بود قبول میکنه و میاد تمام ماجرا رو واسه من تعریف میکنه. اولش من تعجب کردم که زری بهش این حرفو زده ولی با تمام تعجبی که داشتم یه روز ظهر رفتیم خونه زن داداشش. زری گفت بیاید نزدیکم. منو سجادم عین دوتا بچه ی حرف گوش کن رفتیم نزدیکش گفت این سینه ام مال تو اینم مال تو . بمالیدش ما هم شروع کردیم به مالیدن سبنه های زری. بعد زری تابشو دراوارد و ما از دیدن سینه های یه زن اونم برای اولین بار تو زندگیمون حشرمون زده بود بالا. بعد گفت بخورید. ما هم با لب و دهن و صورت سینه های زری رو به سر و صورت و دهن و لب و زبونمون میمالیدیم و زری داشت ناله میکرد و ما هم از خوردن سینه های زری لذت میبردیم. بعد زری ب من گفت برو بیرون اتاق منتظر باش. من رفتم بیرون اتاق تا سجاد و زری کارشون رو بکنن و سجاد کیرشو لای سینه های زری بماله تا ابش بیاد. یه پنج دقیقه نشده بود که سجاد اومد بیرون و گفت تو برو تو. من رفتم داخل و دیدم زری لای سینه هاشو داره با دستمال کاغذی پاک میکنه. زری بهم گفت لخت شو. لخت شدم و کیر کلفت و درازمو زری دید . گفت چقدر بزرگه منو جر میده این. بهم گفت بیا جلو بزار لای سینه هام. گفتم نمیخوام. گفت چرا گفتم سجاد ابشو ریخته اونجا من کیرمو به سینه هات نمیمالم. گفت درو قفل کن. درو قفل کردم . دیدم شروع کرد شلوارشو دراواردن و با شرت نشست لب تخت. لبه شرتشو داد بقل و کسش که پشمالو هم بود معلوم شد . گفت تو بزار اینجا. رفتم نزدیک . از کسش انقدر اب اومده بود کسش اب سفبد انداخته بود. گفت تف بزن بزار اینجام . فک کردم منظورش اینهذکه بمالم لای کسش تا ابم بیاد. من هم رفتم نزدیک و کیرمو گزاشتم لای کسش و شروع کردم مالیدن . یه دقیقه همینجور کیرمو میمالیدم لای کسش و زری ناله میزد. وسط ناله هاش گفت پس چرا نمیکنی توش بکن توش. من هم کیرمو با دستم تنظیم کردم و با کمی فشار اروم فرستادم تو و کیرم برای اولین بار رفت داخل کس.
  شروع کردم تلمبه زدن و زری رو هم بغل کرده بودم . زری تو گوشم ناله میزد و من هم اروم تلمبه میزدم. انقدر زدم تا حس کردم ابم داره میاد. تو دلم گفتم بزار همون داخل کسش خالی کنم حالش بیشتره. زدم تا اینکه ابم اومد و محکم فشار دادم و زری رو بغل کردم تا نتونه منو بکشه کنار و تمام ابمو تو کس زری خالی کردم. بعدشدکه خالی کردم زری لپمو بوسید گفت مرسی. گفتم ما باید تشکر کنیم. گفت اون که اره ولی حالی که تو بهم دادی تشکر داشت. بعد بهم گفت به سجاد نگو کسم گزاشتی و بگو لای سینه هام گزاشتی. گفتم چشم. بعد لباسامونو پوشیدیم و گفت به کسی نگید چیکار کردیم تا همیشه حال کنیم. وگرنه ابرو سه تامون میره. ما هم گفتیم چشم و تا مدتها کارمون همین بود سجاد لای سینه هاش میزد و بعدش من درو قفل میکردم و کس زری رو میکردم. و تا هفت هشت ماه روال کار همین بود تا داداش سجاد زنشو برداشت و از بالای خونه پدریشون برد بیرون شهر یه مسکن مهر خرید و رفتن اونجا و رابطه بین منو سجاد و زری تموم شد.
  بعد از رابطه ما سه تا . منو سجاد که عادت کرده بودیم به سکس دربه در دنبال کس بودیم که یدونه کس پولی تمییز پیدا کردیم که بتونیم دبل بزنیم. ولی دو سه بار که رفتیم چون پولی بود و بجز ما هزار نفرم کرده بودنش و مثل زری تنگ و تمییز و مطمئن نبود بهمون حال نمیداد. و قضیه همینطور موند و چند دفعه من دوست دخترامو جور کردم به سجاد یه حالی بدن و گذشت تا سجاد ازدواج کرد.
  اقا سجاد زن گرفت چه زنی هم گرفت . یه دختره بنام هانیه تو کوچه بقلیمون بود که کون هانیه تو محل که هیچ تو منطقه معروف بود. مثلا یجا میگفتی بچه فلانجام میگفتن بچه محل هانیه کون بزرگی؟
  کون هانیه نه تنها از لحاظ بزرگی سر زبونها بود بلکه چون توسط خیلی ها فتح شده بود از جمله خود من ، هم معروف بود.
  خلاصه من چند دفعه اومدم به سجاد بگم کسخل هانیه کونشو هزار نفر کردن. ولی گفتم یه موقع به سجاد بر میخوره و چیزی نگفتم.
  اقا اینا ازدواج کردن و رفتن همون طبقه بالای خونه پدری سجادینا ساکن شدن و به ظاهر هانیه هم دیگه سر و گوشش نمیجنبید و مثلا توبه کرده بود. سجاد هم چند دفعه منو دعوت کرد خونش واسه شام و اینا من هم تو خونشون چشمم به هانیه میوفتاد و اون چشمش به من میوفتاد جفتمون یاد کونی که ازش کرده بودم میوفتادیم. سجاد که یه بی غیرت واقعی بود میومد واسه من از سکساش با زنش تعریف میکرد و میگفت هانیه خیلی سکس از کون دوست داره و همیشه میگه از کون هم بکن. ولی بنده خدا خبر نداشت که هانیه چون کونیه عاشق کون دادنه.
  سجاد به هانیه گفته بود جلو من راحت باشه و نیازی نیست لباس گشاد و پوشیده بپوشه . هانیه هم نامردی نمیکرد و با اون کون و سینه هاش تاپ رکابی یقه باز که نصف سینه هاش بیرون بود و شلوارک تنگ میپوشید و منو حشری میکرد. خلاصه یخه مدت خیلی تو کف کردن هانیه رفتم و دیدم اگه رفت و امد با سجاد و هانیه رو ادامه بدم باید زن دوستمو بکنم و به سجاد بدهکار میشم اونوقت باید بعدا که زن گرفتم منم زنمو بدم به سجاد بخاطر همین دیگه خونشون نرفتم و هربار که خیلی فشار میارن بیا پیشمون و فلان میبرمشون سفره خونه و دیگه خونشون نمیرم اصلا.


  نوشته: بیهوش

 • 9

 • 28
 • نظرات:
  •   Johnwick98
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • کیرم دهنت
   همونجا که گفتی کیرم گندس
   فهمیدم جقی بیش نیستی


  •   happysex
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • آخه شاشو
   یومورتاض
   عن بستنی
   ننویس
   اینسری کاری میکنم از بیهوشی بری کما
   در ضمن داستان قبلی خودتم سجاد بودی کوس شوتینگ


  •   sex-1100
  • 1 سال،9 ماه
   • 6

  • سیدی؟ من هی میگم سِیّدی چیه این داره ۵۰ بار میگه ، نگو منظورش سی دی ? عاج فیل تو کونت پلشت


  •   mfmمشهد
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • خداوندا این بچه کونهای جقی رو از ما نگیر


  •   .Ambivalence
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • لامصب تو چن تا از این اراجیف داری که باهاش مخ ما رو صلوات بدی...لااقل به خودت رحم کن..کور میشیاا


  •   کیر ابن آدم
  • 1 سال،9 ماه
   • 3

  • ایشالا دوستت و داداششم بیان تو رو بکنن.


  •   مهتی_پاشنه_طلا
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • اینقدر با هم ندار بودید که کون کونک میکردین با هم ؟؟؟؟ خاک بر سر گاو مرادت کنن


  •   مهتی_پاشنه_طلا
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • یابوی ابله یه وقت زن نگیری که سجاد خودت و زنتو با هم میگاد . یه قل مراد داشتیم تو تلویزیون ولی تو گاو مراد هستی ، مرزهای خریت رو به تنهایی جابجا کردی و یه طرف میله مرزی رفت تو کونت . گوزوی لانتوری ، انتر


  •   Gankr koy
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • کسی که میگه کیرم گنده س و تعریف میکنه،
   بایستی از کونشم تعریف کنه .


  •   Gankr koy
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • سیدی؟؟کیرخروسموس تو اون سوادت.


  •   mahsamioo
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • خب اگه هانیه قبلا خیلی کون داده بود توام قبلا خیلی لاپایی داده بودی کسم کرده بودی پس تو جنده تری خواستی زن بگیری بهش بگو که بدونه قراره با چه کونی ای ازدواج کنه


  •   ashkiyan342
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • عاقا اولش گفتی با سجاد خیلی کس و کون کردی اما بعدش گفتی برای اولین بر بود که کیرت داخل یه کس میرفت یا گفتی اولین بار بود سینه های یه زن رو میبینی
   اینا همش تناقض هست عزیزم


  •   hesammosbat27
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • اوووو چقد بهداشتی!! کون هم میزاشتین بعد چون اون آبشو ریخته رو سینه هاش تو خوشت نیومده؟؟ عججججب..... ولی خو بازم جای شکرش باقیه زنشو نگاییدی


  •   lestred
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • کیرم تو این داستانت کسکش. رفتی ورزش کردی هیکلت متناسب با کیرت شه؟! کیر حاج عبدالله تو هیکل تخمیت. مغزتو گاییدم.


  •   Kamranjoon88
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • سی دیه گفتی مال هفت سال پیش بوده بعد بهت گفته بیا بریم سی دیه رو ببینیم ازش بپرس مارک سی دیش چی بوده که هفت سال دووم آورده با اون زن داداش حشریش


  •   آ_میرزا
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • تو که راستشو میگی
   اما کـــــــص ننه ی تو و باور کن کــــــصتانت
   راستی یادم رفت
   کیرم تو کص آبجی نجیبت


  •   Rsza17cm
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • یعنی زن داداشتو توام دادی اون کرد؟چون سر اون قضیه هم بدهکار شدی دیگه


  •   خوشگلخانم
  • 1 سال،9 ماه
   • 1

  • خوشم نیومد


  •   Boy_persia
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • خوب بود جقی


  •   Mittycommon
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • من فقط به دروغ گوها فحش میدم ، اخه ماددددرجنننننده تا حالا کی برای کیر درازی رفته دکتر ، ریدم تو جمهوری اخوندی که همه رو دودره باز پرورش داده


  •   moein18ke
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • با کیرت نکشیمون خطرناک?


  •   saeeed25
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • اخه کیرم به تک تک اعضا جوارحت بره....کیرت به طرز غیر عادی بزرگخ..بعد ورزش میکنی بدنتم بزرگ بشه که به کیرت بخوره....از همینجا مشخص شد کیرت به طرز عجیبی کوچیکه و عقده داری...سیکتر کن بیرون بی سواد


  •   M.mis.m
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • خر خودتی کونی جقی تو که همه چیز وبهم میگفتین قبل ازدواج نگفتی این وکردی بعدشم اقا کیر گنده زن هرچی جنده باشه اینجوری نمیده من رفیق داشتم داشت دختر خاله رو میکرد مادر بزرگ امد اونم کرد ولی نه اینجوری در حد درمالی که مادر بزرگ نگه اونم همه جا ابروش وبرد الانم پسره اواره شد از شهرمون رفت بعد شما تو شهرتون چه راحت همه میدن


  •   M.mis.m
  • 1 سال،4 ماه
   • 1

  • یه داستان دیگه یادم افتاد یه همسایه داشتیم داشت رفیق ش ومیکرد زن داداشش امد دید پریدن اونم کردن یدفعه مادرش امد بالا ببینه چی شده مجبور شدن اونم گایدن داشتن فرار میکردن میبینن خواهرش از حموم امد بیرون مجبور شدن اونم کردن میفهمی مجبور شدن بعدش دیگه داشتن میومدن بیرون از بخت بدشون داداشش از سر کار امد مجبور شدن داداششم کردن پسره خیلی ناراحت بود که همه خانواده رو کردن رفیقشم چون کم نیاره تو رفاقت گفت بیا فرار کنیم بریم خونه ما تا ابا از اسیاب بیفته رفتن خونه دید مادرش داره زیر کابینت وتمیز میکنه به دوستش گفت بفرما این وبکن بی حساب بشیم بعدش مادرش وباهم گایدن خواهر بد بختش تواب بود از اخ واوخ مادرش بیدار شد اونم کردن باباشم ظهر بود از سر کار امد دید همه لختن گفت اینجا چه خبره اونم کردن این کردن ادامه داره مدیونید اگر فکر کنید دروغه اگر خوشتون امد بگید گایدن بغییه فامیلاشونم بگم راستی کیرشون اینجوری که مادرش میگفت از کیره همه ادمای دنیا کلفتر بو ۳۵سانتی متر ۲۵ مال اون یکی ....


  •   کس_چرخ
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • از بس جق زدی ریدی


  •   mohammadreza431
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • ميگن اهل كجايي ميگي فلان جا بعدش ميگن بچه همون حمل كه سجاد و اون دوست كونيش هستش ميگي اره كيرم تو مغز ملجوقتون


  •   hsyn_199
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • چرت ترین داستان تاریخ


  •   kir_dezful
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • کس کش اول داستان میگی منو سجاد چه کس کونهای که نکردیم بعد زن داداشش کیرتو کردی تو کسش اولین بار بود?


  •   Kos69mos
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • سوپر كوني


  •   Mn13482000
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • بابا‌غیرتت منو کشت برا هانیه کلاس گذاشتی زن رفیقت رو بی خیال شدی ،میشه با رسم شکل‌ توضیح بفرمایید غیرت نداشته ات چطور اجازه داد زن داداش رفیقتو دونفری سوار بشید؟برای احتیاط تو سوتین ننه ات ریدم که دست خالی نری


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو